Anzeige
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Anzeige
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Anzeige
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Anzeige
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Anzeige
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Anzeige
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Anzeige
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Anzeige
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Anzeige
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Anzeige
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx
Nächste SlideShare
Chuyên đề thực hiện tại công ty cổ phần xây dựng trường luỹ, 9 điểm.docxChuyên đề thực hiện tại công ty cổ phần xây dựng trường luỹ, 9 điểm.docx
Wird geladen in ... 3
1 von 54
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx(20)

Más de Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149(20)

Anzeige

Último(20)

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.docx

 1. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG  CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG LUỸ K GVHD : ThS. Nguyễn Thanh Hùng SVTH : Lưu Thị Cẩm Vân MSSV : 1670072035 NGÀNH : Kế Toán
 2. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành đề tài này, em xin chân thành cám ơn các thầy cô trong Khoa Kế toán Trường đại học Bình Dương đã truyền đạt những kiến thức quý báu, rèn luyện cho em về đạo đức và tác phong của người kế toán. Đặc biệt là sự chỉ bảo của thầy Nguyễn Thanh Hùng, người đã hướng dẫn tận tình và giúp em hoàn thành tốt đề tài này. Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc công ty, anh Đặng Văn Tiên, các anh chị trong phòng Kế toán Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ đã giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian thực tập. Do thời gian và vốn kiến thức có hạn, nên bài đề tài của em không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân thành của thầy cô, cũng như các anh chị trong phòng kế toán của Công ty để đề tài em hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Bình Dương, ngày 31 tháng 10 năm 2018 SINH VIÊN THỰC HIỆN Lưu Thị Cẩm Vân
 3. NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  .............................................................................................. . ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. Bình Dương , ngày ..… tháng….. năm 2017 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Trường Luỹ
 4. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  ............................................................................................... ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. Bình Dương, ngày ….. tháng ….. năm 2018 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
 5. LỜI MỞ ĐẦU “Lợi nhuận” là mục tiêu hàng đầu của mọi doanh nghiệp, là cơ sở quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, với “Một chiến lược quyết định sáng suốt” sẽ làm tăng vượt bậc lợi nhuận, nâng cao uy tín của doanh nghiệp, thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài. Hoạt động có lợi nhuận, doanh nghiệp sẽ tồn tại và phát triển hay mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh; ngược lại có thế dẫn doanh nghiệp đi đến phá sản, giải thế. “Kế toán xác định kết quả kinh doanh” là công cụ để nhà quản lý kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Việc xác định kết quả kinh doanh đầy đủ, chính xác, kịp thời là thông tin cơ sở đáng tin cậy giúp các nhà quản lý doanh nghiệp có thể đề ra các quyết định, giải pháp cải tiến đúng đắn để đạt được mục tiêu, chiến lược kinh doanh như khắc phục các nhược điểm, phát huy ưu điểm, khai thác khả năng tiềm tàng góp phần vào việc thúc đẩy tuần hoàn vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Từ nhận thức trên, em đã chọn đề tài: “KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH” tại Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ, để thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình. Báo cáo được thực hiện trên cơ sở số liệu Quý IV năm 2017 tại Bộ phận kế toán công ty trong khoản thời gian từ ngày 01/12/2017 đến ngày 31/01/2017.
 6. Nội dung báo cáo thực tập được trình bày bao gồm 3 phần:  Phần 1: Giới thiệu về Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.  Phần 2: Thực hiện phỏng vấn các chuyên viên làm công tác kế toán tại Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ.  Phần 3: Bài tập tình huống chuyên ngành. Chân thành cám ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy Nguyễn Thanh Hùng, anh Đặng Văn Tiên cùng các anh chị Kế toán trong công ty đã giúp em hoàn thành báo cáo thực tập này.
 7. MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN ........................................................................................................0 MỤC LỤC ..............................................................................................................5 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ......................................................................8 DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ ..................................................................................9 DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU ......................................................................10 PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP VỚI CÔNG TÁC KẾ TOÁN ........................................................................................................................................11 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CÔNG TY .....................................................11 1.1.1 Quá trình phát triển...............................................................................11 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thuận lợi, khó khăn và phương hướng hoạt động.....................................................................................................12 1.2 BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY ...................................................14 1.3 TÌNH HÌNH NHÂN SỰ............................................................................16 1.4 DOANH SỐ................................................................................................17 1.5 GIỚI THIỆU PHÒNG KẾ TOÁN TÀI VỤ............................................19 1.5.1 Đặc điểm chung về công tác kế toán....................................................19 1.6 HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP ...22 1.7 TỔ CHỨC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TỔNG HỢP, KẾ TOÁN CHI TIẾT ..........................................................................................................................22 1.8 NGHIỆP VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP.24
 8. 1.8.1 Hệ thống báo cáo tài chính của Công Ty .............................................24 1.8.2 Nghiệp vụ lập bảng cân đối kế toán của Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ. ...........................................................................................................24 1.8.3 Nghiệp vụ lập Báo cáo xác định kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ năm 2017.........................................29 1.8.4 Nghiệp vụ lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ năm 2017.................................................................................31 1.9 TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI DOANH NGHIỆP.................35 1.10 KẾT LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP.....36 1.10.1 Ưu điểm..............................................................................................36 1.10.2 Nhược điểm........................................................................................38 PHẦN 2: THỰC HIỆN PHỎNG VẤN LÃNH ĐẠO, CÁC CHUYÊN VIÊN LÀM CÔNG TÁC KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH TẠI NƠI SINH VIÊN THỰC TẬP. ........................................................................................................................................39 2.1 THỰC HIỆN PHỎNG VẤN.....................................................................39 2.1.1 Đối tượng phỏng vấn 1: kế toán trưởng. ..............................................39 2.1.2 Đối tượng phỏng vấn 2: kế toán tổng hợp...........................................45 2.2 BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA CHO SINH VIÊN KẾ TOÁN SAU ĐỢT THỰC TẬP. ...........................................................................................48 2.2.1 Bài học về xin đi thực tập.....................................................................48 2.2.2 Bài học về thu thập thông tin tại phòng kế toán của công ty. ..............50 2.2.3 Bài học về tổ chức nghiệp vụ kế toán của công ty...............................50 2.2.4 Bài học về giao tiếp và tổ chức phỏng vấn...........................................50
 9. 2.2.5 Bài học kinh nghiệm rút ra từ 02 lần phỏng vấn.................................51 2.2.6 Sau đợt thực tập sinh viên có nguyện vọng gì về nghề nghiệp kế toán. ................................................................................................................................51 2.3 ĐỀ XUẤT CHO NGÀNH HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG.....................................................................................................................52 2.3.1 Đề xuất kiến nghị về các môn học. ......................................................52 2.3.2 Đề xuất về cách thức tổ chức thực tập. ................................................52 PHẦN 3: BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CHUYÊN NGÀNH. ...................................52 3.1 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ................................Error! Bookmark not defined. 3.2 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH ..............................Error! Bookmark not defined. 3.3 KẾT LUẬN .................................................Error! Bookmark not defined.
 10. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CP Cổ Phần BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm tai nạn KT Kế toán BCTC Báo cáo tài chính BTC Bộ tài chính TSCĐ Tài sản cố định GTGT Giá trị gia tăng TNDN Thtu nhập doanh nghiệp BĐS Bất động sản
 11. LNTT Lợi nhuận trước thuế LNST Lợi nhuận sau thuế NVL Nguyên vật liệu CTCP Công ty cổ phần QLDN Quản lý doanh nghiệp CPBH Chi phí bán hàng BH Bán hàng TK Tài khoản K/c, KC Kết chuyển DN Doanh nghiệp XD Xây dựng CPNCTT Chi phí nhân công trực tiếp CPNVL Chi phí nguyên vật liệu KQKD Kết quả kinh doanh CPSX Chi phi sản xuất DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức quản lý của công ty Sơ đồ 1.2: Sơ đồ bộ máy tổ chức kế toán Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán theo hình thức sổ nhật ký chung Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hệ thống kế toán quản trị tại Công ty
 12. DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Tình hình nhân sự của công ty từ 2014 đến 2017 Bảng 2: Bảng doanh số của công ty qua các năm Bảng 3: Bảng cân đối kế toán của Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ năm 2017 Bảng 4: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ năm 2017 (phụ lục). Bảng 5: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ năm 2017 (phụ lục) Biểu đồ 1: Biểu đồ thể hiện tinh hình lao động của công ty qua các năm Biểu đồ 2: Biểu đồ thể hiện doanh thu của công ty qua các năm Biểu đồ 3: Biểu đồ thể hiện lợi nhuận sau thuế qua các năm
 13. PHẦN 1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG LUỸ 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CÔNG TY - Tên doanh nghiệp: Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ - Tên Tiếng Anh: TrươngLuy Consultiant Construction Joint Stock Company - Tên Viết tắt: TruongLuy.JSC - Địa chỉ Văn Phòng: Số 22 Đường số 2, Khu TĐC Phú Hoà 11, Phường Phú Lợi TP- Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương - Điện Thoại thoại: 0274 3844478- 0918.556729 - MST: - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc : Đặng Văn Tiên - Công ty được thành lập theo giấy phép kinh doanh số 3702010124 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 06/03/2012, Đăng ký thay đổi lần 4 ngày 17 tháng 8 năm 2016 - Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng - Vốn điều lệ đăng ký kinh doanh: 1.000.000.000 (đồng). 1.1.1 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN Sau hơn 7 năm hoạt động Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ đã nhận thực hiện nhiều hợp đồng xây dựng công trình dân dụng cho cơ quan xí nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng và các tỉnh lân cận phía Nam nói chung đã đặt được sự tín nhiệm của nhiều nhà đầu tư đối với Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ về số lượng lẫn chất lượng công trình đã thi công. Tuy nhiên, do đặc thù riêng của ngành nghề xây lắp dân dụng nên vẫn còn một số mặt khiếm khuyết, nhưng với phương
 14. châm, chất lượng và uy tín của Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ luôn đặt hàng đầu đối với nhà đầu tư trong lĩnh vực xây dựng dân dụng. Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ luôn lắng nghe và học hỏi nhằm chấn chỉnh và xây dựng bộ máy làm việc hoàn chỉnh hơn. Với kinh nghiệm quản lý và điều hành nhiều năm trong lãnh vực xây dựng hệ thống lưới dân dụng của người đứng đầu tổ chức cùng với hàng ngũ kỹ thuật và công nhân trẻ có nhiều năm kinh nghiệm trong lãnh vực thi công lưới dân dụng trung hạ áp và trạm biến áp. Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ đã củng cố mọi mặt vững chắc, sẵn sàng đầu tư và thi công các công trình có quy mô lớn tại thời điểm hiện tại và tương lai nếu được sự quan tâm hợp tác của chủ đầu tư dự án dân dụng. 1.1.2 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG. 1.1.2.1 Chức năng Mục đích hoạt động của công ty là: Xây dựng lưới dân dụng ngầm, nổi trung hạ áp có dân dụng áp từ 0,4kV đến 35 kV và trạm biến áp lực có công suất từ 50 kVA đến 5000 kVA, có dân dụng áp từ 0,23 kV đến 35 kV. Tư vấn thiết kế hệ thống dân dụng công nghiệp, dây chuyền tủ phân phối dân dụng và lắp đặt hệ thống bù tập trung, phân tán công suất phản kháng cho hệ thống dân dụng công nghiệp của cơ quan, xí nghiệp. Cung ứng vật tư, thiết bị dùng trong hệ thống dân dụng công nghiệp có dân dụng áp từ 0,4 kV đến 35 kV. 1.1.2.2 Nhiệm vụ Kinh doanh các mặt hàng đã đăng ký. Thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước về an toàn lao động, kinh doanh và phát triển có hiệu quả.
 15. Chấp hành các quy định về thuế, hoạt động theo luật doanh nghiệp. Đảm bảo hạch toán, quyết toán đầy đủ, chứng từ sổ sách. Thực hiện đúng quy định về quản lý vốn, tài sản, chế độ kế toán và các chế độ do Nhà nước quy định. Thực hiện tốt các chế độ về lao động tiền lương, BHXH, BHYT,BHTN, thuế… 1.1.2.3 Quyền hạn Để thực hiện các nhiệm vụ trên, công ty có các quyền hạn sau: Công ty hạch toán độc lập, có quyền chủ động tổ chức bộ máy, xây dựng các phương án kinh doanh. Được quyền sử dụng con dấu riêng để giao dịch. Được vay vốn ngân hàng, được quyền chọn ngân hàng để mở tài khoản và giao dịch. Được chủ động tuyển dụng và sử dụng lao động Được quyền ký kết các hợp đồng kinh tế với các thành phần kinh tế khác. 1.1.2.4 Thuận lợi và khó khăn 1.1.2.4.1 Thuận lợi Với thương hiệu hiện có và đội ngũ cán bộ công nhân viên giỏi, năng động… nhờ vậy tạo được lòng tin của khách hàng. Công ty nhanh chóng thích nghi, tạo cho mình một thế đứng vững chắc trong kinh doanh, tạo lập được nhiều mối quan hệ trong kinh doanh. 1.1.2.4.2 Khó khăn Công ty gặp nhiều khó khăn về vốn, sự cạnh tranh về giá sản phẩm trên thị trường bởi chi phí đầu tư ban đầu lớn. 1.1.2.5 Phương hướng hoạt động trong tương lai Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, đồng thời thu hút thêm khách hàng mới để mở rộng quy mô của công ty. Luôn giữ vững quy mô chữ tín với khách hàng, thuyết phục khách hàng bằng chính chất lượng sản phẩm của mình.
 16. 1.2 BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY Để thuận tiện cho việc điều hành, quản lý và tổ chức kinh doanh, công ty thiết lập một hệ thống quản lý tập trung vào các bộ phận chức năng riêng biệt nhằm thực hiện tốt các mục tiêu mà công ty đã đề ra. Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức quản lý của công ty Giám đốc: là người điều hành chung mọi hoạt động của Công ty, các quan hệ đối ngoại, ký kết hợp đồng…Với tư cách pháp nhân, Giám đốc chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật cũng như sự tồn tại và phát triển của Công ty. Bộ phận văn phòng của công ty có 3 phòng, đều nằm dưới sự điều hành trực tiếp của ban giám đốc công ty: Phòng Kế toán: - Có chức năng tham mưu cho Giám đốc về tình hình tài chính của Công ty, các khoản nợ khó đòi, các khoản vay ngân hàng. - Đảm bảo hạch toán đầy đủ, kịp thời nhanh chóng, chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, báo cáo đúng thời hạn. - Tham gia quản lý các thương vụ hợp đồng, đảm bảo thu chi đúng thủ tục, đúng nguyên tắc thu đủ - chi đúng. GIÁM ĐỐC PHÒNG KẾ TOÁN PHÒNG THI CÔNG PHÒNG KĨ THUẬT
 17. - Theo dõi tình hình nhập xuất tồn nguyên vật liệu và đảm bảo tiền mặt tồn quỹ hợp lý, tránh trường hợp biển thủ gian lận trong thu chi tiền mặt. - Bảo quản chứng từ, sổ sách KT cẩn thận, tránh để tình trạng mất mát, hư hỏng trước khi có kế hoạch hủy theo quy định của Nhà nước. - Đảm bảo phát hành BCTC trung thực và hợp lý. Phòng Kỹ Thuật: - Quản lý, thực hiện và kiểm tra công tác kỹ thuật, thi công nhằm đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng, khối lượng và hiệu quả kinh tế trong toàn Công ty; - Quản lý sử dụng, sửa chữa, mua sắm thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty. - Hướng dẫn, giám sát và kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong quá trình sản xuất về mặt kỹ thuật, chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, máy móc thiết bị và vệ sinh môi trường. - Hướng dẫn và cùng các đơn vị trực thuộc lập hồ sơ nghiệm thu công trình, phối hợp với chủ đầu tư nghiệm thu bàn giao công trình. Phòng Thi Công: - Tổ chức quản thi công xây lắp các công trình thuộc các nguồn vốn khác nhau. Quản lý về tiến độ xây lắp, kỹ thuật và chất lượng công trình. - Chịu trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật về an toàn lao động của các đội thi công. Phối hợp với Văn phòng Công ty tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; cung cấp thiết bị an toàn lao động cho người lao động. - Tổ chức cho Đội thi công thực hiện bảo hành công trình xây dựng, công trình nhà ở còn trong thời gian bảo hành, đảm bảo việc sửa chữa đạt chất lượng và tiến độ. - Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các bộ phận có liên quan để giải quyết công việc mang tính thống nhất và đạt hiệu quả cao.
 18. Nhận xét: Nhìn chung bộ máy của công ty đáp ứng được nhu cầu và phát triển của doanh nghiệp. Nhờ có sự quản lý chặt chẽ và sự phối hợp giữa các phòng ban với nhau tạo thành một hệ thống vững mạnh trong công ty phục vụ tốt nhu cầu phát triển và sản xuất. 1.3 TÌNH HÌNH NHÂN SỰ Bảng 1: Tình hình nhân sự của công ty từ 2015 đến 2017 NỘI DUNG NĂM 2015 2016 2017 Tổng số lao động 10 12 12 Lao động quản lý 8 10 10 Lao động chuyên môn phục vụ 2 2 2 Biểu đồ 1: Biểu đồ thể hiện tinh hình lao động của công ty qua các năm 8 10 10 2 2 2 0 2 4 6 8 10 12 2015 2016 2017 SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG NĂM Lao động quản lý Lao động chuyên môn phục vụ
 19. Đơn vị tính: đồng Qua bảng số liệu trên cho ta thấy trong những năm qua công ty đã duy trì được một lực lượng lao động tương đối ổn định và khá hợp lý phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, biến động không đáng kể. Về mặt chất lượng lao động của công ty cũng có những nhược điểm là: Tuy cán bộ công nhân viên có trình độ học vấn và chuyên môn cao nhưng được bố trí công việc chưa thực sự đúng vị trí, nghành nghề mà mình đã được đào tạo. Họ vẫn làm những công việc chưa đúng sở trường của mình. Sự bố trí lao động vẫn chưa thực sự khoa học nên chưa tận dụng được hết năng lực lao động của công nhân viên. Một số lao động vẫn chưa được qua đào tạo cũng ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng công việc. 1.4 DOANH SỐ Bảng 2: Bảng doanh số của công ty qua các năm Nội dung Năm 2014 Năm 2015 Năm 2017 Doanh thu 424.615.246 3.899.020.769 17.777.775.975 Lợi nhuận từ hoạt động SXKD (123.525.879) 21.900.815 499.734.168 Lợi nhuận sau thuế (123.525.879) 21.900.815 499.734.168 (Nguồn: bảng báo cáo kết quả hoạt độngkinh doanhcác năm 2015, 2016 và năm 2017)
 20. Biểu đồ 2: Biểu đồ thể hiện doanh thu của công ty qua các năm Biểu đồ 3: Biểu đồ thể hiện lợi nhuận sau thuế qua các năm (123,525,879) 21,900,815 499,734,168 (200,000,000) (100,000,000) 0 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000 2015 2016 2017 vnd NĂM 2015 2016 2017 424,615,246 3,899,020,769 17,777,775,975 0 2,000,000,000 4,000,000,000 6,000,000,000 8,000,000,000 10,000,000,000 12,000,000,000 14,000,000,000 16,000,000,000 18,000,000,000 20,000,000,000 2015 2016 2017 VND NĂM Doanh Thu
 21. Nhìn chung doanh thu của công ty qua các năm đều tăng: - Từ năm 2015– năm 2016 tăng: 3.474.405.523 đồng - Từ năm 2016 – năm 2017 tăng: 13.878.755.210 đồng Qua đó cho thấy tình hình kinh doanh của công ty có xu hướng phát triển tốt. Công ty đạt được kết quả trên là do trong những năm qua công ty luôn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, công ty nhận được thêm được nhiều đơn đặt hàng mới. Đồng thời công ty cũng áp dụng nhiều biện pháp để mở rộng thị trường như đẩy mạnh hoạt động marketing quảng bá thương hiệu, giữ vững và nâng cao uy tín thương hiệu, đáp ứng các sản phẩm có chất lượng cao. Lợi nhuận sau thuế của công ty tăng: - Từ năm 2015 - năm 2016 tăng: (101.625.064) đồng. - Từ năm 2016 - năm 2017 tăng: 477.833.353 đồng 1.5 GIỚI THIỆU PHÒNG KẾ TOÁN TÀI VỤ 1.5.1 Đặc điểm chung về công tác kế toán. 1.5.1.1 Hệ thống kế toán của Công ty Cp XD Trường Luỹ Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng tại Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ là hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ- BTC ban hành ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC. Khấu hao TSCĐ được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính Việt Nam. Các khoản chi phí khấu hao TSCĐ quy định tại điểm 2.2 mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định. Năm tài chính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm theo năm dương lịch.
 22. 1.5.1.2 Cơ cấu bộ máy kế toán Công tác kế toán của công ty do phòng kế toán đảm nhiệm, đứng đầu là kế toán trưởng – trưởng phòng kế toán. Phòng hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của giám đốc và sự chỉ đạo về mặt nghiệp vụ của kế toán trưởng. Công ty áp dụng hình thức kế toán: Nhật ký chung Bộ phận kế toán điều hành mọi công việc sổ sách kế toán, là trợ lý đắc lực của giám đốc trong kinh doanh, thông qua việc tổ chức hoạt động kinh tế. Kế toán luôn theo dõi hạch toán một cách chính xác quá trình nhập hàng và bán hàng hóa. Hàng ngày theo dõi các nghiệp vụ chi trả lương, các khoản công nợ, TSCĐ,các khoản thu – chi, … để cuối tháng xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Hàng tháng lập báo cáo gửi lên chi cục thuế và phòng thống kê. Cuối quý, phòng kế toán sẽ tổng hợp số liệu để lập báo cáo quyết toán gửi lên Giám đốc công ty. 1.5.1.3 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Sơ đồ 1.2: Sơ đồ bộ máy tổ chức kế toán s KẾ TOÁN TRƯỞNG Kế Toán Thanh Toán Kế Toán Nguyên Vật Liệu KẾ TOÁN TỔNG HỢP
 23. 1.5.1.4 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 1.5.1.4.1 Kế toán trưởng Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban lãnh đạo công ty. Tổ chức điều hành toàn bộ công tác kế toán tại công ty. Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, theo dõi đối tượng và nội dung công việc theo chuẩn mực kế toán hiện hành. Theo dõi và kiểm tra việc ghi chép chứng từ, sổ sách, điều chỉnh kịp thời những sai sót, đồng thời tổ chức lưu trữ, bảo quản tài liệu kế toán. 1.5.1.4.2 Kế toán tổng hợp Theo dõi hàng ngày và liên tục trình tự phát sinh các khoản thu – chi, nhập xuất quỹ tiền mặt, hàng hóa của công ty. Tính lương nhân viên và các khoản trích theo lương, tính khấu hao TSCĐ. Tổng hợp các chứng từ để thực hiện báo cáo thuế theo quy định của luật thuế. Căn cứ vào chứng từ do kế toán các bộ phận chuyển qua, kế toán tổng hợp hoàn thành việc ghi sổ kế toán, đối chiếu số liệu để kiểm tra tính chính xác của số liệu trong sổ kế toán, lập bảng cân đối phát sinh để kiểm tra việc ghi sổ và cộng dồn. Lập các báo cáo tài chính giúp kế toán trưởng tham mưu với giám đốc về tình hình tài chính của công ty. 1.5.1.4.3 Kế toán thanh toán Kiểm tra bảng kê lập chứng từ thu hàng ngày, các chứng từ đề nghị thanh toán trước khi trình kế toán trưởng và giám đốc chi nhánh. Lập chứng từ chi trình kế toán trưởng, giám đốc trước khi chuyển thủ quỹ chi tiền. 1.5.1.4.4 Kế toán nguyên vật liệu. Theo dõi tình hình xuất – nhập – tồn hàng hóa trong kho. Lập phiếu nhập, xuất kho hàng hóa, hạch toán tình hình biến động của hàng hóa, ghi chép vào sổ sách theo dõi các loại hàng hóa.
 24. Lập báo cáo định kỳ về hàng hóa cho kế toán trưởng. 1.6 HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP Kế toán công ty đã áp dụng tương đối tốt hệ thống tài khoản, chứng từ sổ sách theo đúng Quyết định số 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính Hệ thống chứng từ sổ sách, báo cáo kế toán đơn vị hiện đang áp dụng. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung – sổ cái. Từ những chứng từ gốc kế toán tổng hợp nhập vào màn hình máy tính, dữ liệu này sẽ được phần mềm kế toán tự động ghi vào sổ nhật ký chung, sổ cái chi tiết, sổ cái tổng hợp. Sau đó kế toán thực hiện các phép toán kết chuyển, lập bảng cân đối phát sinh báo cáo tài chính. Các số liêụ này đươc lưu trên máy, khi cần thiết kế toán sẽ in ra. Cuối năm tài chính kế toán tổng hợp số liệu và in thành sổ để báo cáo với Giám Đốc, cơ quan thuế và Kiểm toán nhà nước 1.7 TỔ CHỨC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TỔNG HỢP, KẾ TOÁN CHI TIẾT Công ty sử dụng phần mềm kế toán Excel. Hình thức sử dụng sổ sách: kế toán áp dụng hình thức nhật ký chung – sổ cái. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: VNĐ. Nguyên tắc, phương thức chuyển đổi các đồng tiền khác: tỷ giá thực tế. Phương pháp kế toán TSCĐ : - Nguyên tắc đánh giá tài sản: theo nguyên giá. - Phương pháp khấu hao áp dụng: khấu hao theo đường thẳng. Phương pháp kế toán hàng tồn kho: - Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: ghi nhận theo giá gốc. - Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho cuối kỳ: bình quân gia quyền cuối kỳ.
 25. - Phương pháp hạch toán tồn kho: phương pháp kê khai thường xuyên. - Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. - Các chứng từ gốc được lưu theo thứ tự hàng tháng của công ty. Trình tự ghi sổ kế toán Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ gốc hay bảng tổng hợp chứng từ gốc, kế toán hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ nhật ký chung. Sau đó sẽ chuyển số liệu sang sổ cái và sổ chi tiết theo các tài khoản phù hợp. Hàng tháng, kế toán tổng hợp và kết chuyển số liệu và lên bảng cân đối phát sinh, bảng báo cáo kết quả kinh doanh và kiểm tra đối chiếu. Cuối quý và năm, kế toán tổng hợp in : báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối kế toán, bảng cân đối phát sinh, thuyết minh báo cáo tài chính do kế toán thực hiện sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng số liệu ghi trên sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết.
 26. Sơ đồ 1.3: sơ đồ hạch toán theo hình thức sổ nhật ký chung 1.8 NGHIỆP VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.8.1 Hệ thống báo cáo tài chính của Công Ty  Bảng cân đối kế toán  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 1.8.2 Nghiệp vụ lập bảng cân đối kế toán của Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ. Bảng cân đối kế toán của công ty là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị hiện có và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Số liệu trên Bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có SỔ QUỸ SỔ CHI TIẾT NHẬT KÝ MUA HÀNG NHẬT KÝ BÁN HÀNG NHẬT KÝ CHUNG BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT SỔ CÁI BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
 27. của công ty theo cơ cấu của tài sản, nguồn vốn cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản. Căn cứ để nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty. 1.8.2.1 Cơ sở lập Bảng cân đối kế toán Các sổ kế toán tổng hợp và chi tiết để lập các chỉ tiêu cột số cuối năm (năm nay) Bảng cân đối kế toán kỳ trước để ghi vào các chỉ tiêu cột số đầu năm (năm trước) 1.8.2.2 Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán năm của Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ năm 2017 Cột đầu kỳ căn cứ vào cột cuối kỳ cuả Bảng cân đối kế toán được lập tại ngày 31/12/2015 để ghi vào các chỉ tiêu tương ứng (xem bảng ) Cột cuối kỳ căn cứ vào Bảng cân đối phát sinh được lập ngày 31/12/2017, các Sổ cái tài khoản, Sổ tổng hợp và Sổ chi tiết các tài khoản được lập ngày 31/12/2017. Bảng 3: Bảng cân đối kế toán của Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ năm 2017 STT CHỈ TIÊU Mã Thuyết minh Số năm nay Số năm trước (1) (2) (3) (4) (5) (6) TÀI SẢN A A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150) 00 8.574.173.745 4.523.679.194 I I. Tiền và các khoản tương đương tiền 10 III.01 5.632.439.165 2.615.918.103 II II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+129) 20 III.05 0 0 1 1. Đầu tư tài chính ngắn hạn 121 0 0
 28. 2 2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn (*) 129 0 0 III III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 957.576.566 393.365.972 1 1. Phải thu của khách hàng 131 871.555.084 291.798.854 2 2. Trả trước cho người bán 132 31.521.482 101.567.118 3 3. Các khoản phải thu khác 138 54.500.000 0 4 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 0 0 IV IV. Hàng tồn kho 140 1.978.993.055 1.430.747.716 1 1. Hàng tồn kho 141 III.02 1.978.993.055 1.430.747.716 2 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 0 0 V V. Tài sản ngắn hạn khác ([150] = [151] + [152] + [157] + [158]) 150 5.164.959 83.647.403 1 1. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 151 5.164.959 83.647.403 2 2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 152 0 0 3 3. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 0 0 4 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 0 0 B B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240) 200 0 0 I I. Tài sản cố định 210 III.03.0 4 0 0 1 1. Nguyên giá 211 0 0 2 2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 212 0 0 3 3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 213 0 0 II II. Bất động sản đầu tư 220 0 0
 29. 1 1. Nguyên giá 221 0 0 2 2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 222 0 0 III III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 230 III.05 0 0 1 1. Đầu tư tài chính dài hạn 231 0 0 2 2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 239 0 0 IV IV. Tài sản dài hạn khác 240 0 0 1 1. Phải thu dài hạn 241 0 0 2 2. Tài sản dài hạn khác 248 0 0 3 3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 249 0 0 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250 =100 + 200) 250 8.574.173.745 4.523.679.194 NGUỒN VỐN A A - NỢ PHẢI TRẢ ([300] = [310] + [330]) 300 7.300.735.936 3.749.975.553 I I. Nợ ngắn hạn ([310] = [311] + [312] + [313] + [314] + [315] + [316] + [318] + [323] + [327] + [328]+ [329]) 310 7.300.735.936 3.749.975.553 1 1. Vay ngắn hạn 311 0 0 2 2. Phải trả cho người bán 312 6.600.224.296 681.150.4 75 3 3. Người mua trả tiền trước 313 700.511.640 3.068.825.078 4 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 III.06 0 0 5 5. Phải trả người lao động 315 0 0 6 6. Chi phí phải trả 316 0 0
 30. 7 7. Các khoản phải trả ngắn hạn khác 318 0 0 8 8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 0 0 9 9. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 327 0 0 10 10.Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 328 0 0 11 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 329 0 0 II II. Nợ dài hạn ([330] = [331] + [332] +[334] + [336] + [338] + [339]) 330 0 0 1 1. Vay và nợ dài hạn 331 0 0 2 2. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 332 0 0 3 3. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 334 0 0 4 4. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 336 0 0 5 5. Phải trả, phải nộp dài hạn khác 338 0 0 6 6. Dự phòng phải trả dài hạn 339 0 0 B B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410) 400 1.273.437.809 773.703.641 I I. Vốn chủ sở hữu 410 III.07 1.273.437.809 773.703.641 1 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 1.000.000.000 1.000.000.000 2 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 0 0 3 3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 0 0 4 4. Cổ phiếu quỹ (*) 414 0 0 5 5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 415 0 0 6 6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 416 0 0 7 7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân 417 273.437.809 (226.296.359)
 31. phối TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400) 440 8.574.173.745 4.523.679.194 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG 1 1- Tài sản thuê ngoài 0 0 2 2- Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công 0 0 3 3- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 0 0 4 4- Nợ khó đòi đã xử lý 0 0 5 5- Ngoại tệ các loại 0,00 0,00 1.8.3 Nghiệp vụ lập Báo cáo xác định kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ năm 2017. 1.8.3.1 Cơ sở lập Báo cáo xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo kết quả kinh doanh kỳ trước để ghi vào cột số đầu năm (năm trước) Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong kỳ báo cáo trong các tài khoản từ loại 5 đến loại 9 để lập các chỉ tiêu cột số cuối năm (năm trước). 1.8.3.2 Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong Báo cáo xác định kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ năm 2017. Cột đầu kỳ căn cứ vào cột cuối kỳ cuả Báo cáo kết quả kinh doanh được lập tại ngày 31/12/2017 để ghi vào các chỉ tiêu tương ứng (xem bảng ) Cột cuối kỳ căn cứ vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được lập ngày 31/12/2017, các Sổ cái tài khoản, Sổ tổng hợp và Sổ chi tiết các tài khoản được lập ngày 31/12/2017.
 32. Bảng 4: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ năm 2017 (phụ lục). Stt Chỉ tiêu Mã Thuyết minh Số năm nay Số năm trước (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 IV.08 17.777.775.975 3.899.020.769 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 2 0 0 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 0 17.777.775.975 3.899.020.769 4 Giá vốn hàng bán 1 15.830.138.703 2.901.516.650 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 0 1.947.637.272 997.504.119 6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 69.223 42.836 7 Chi phí tài chính 22 0 0 Trong đó: Chi phí lãi vay 3 0 0 8 Chi phí quản lý kinh doanh 4 1.447.972.327 975.646.140 9 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 – 24) 0 499.734.168 21.900.815 0 Thu nhập khác 1 0 0 1 Chi phí khác 2 0 0 2 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 0 0 0 3 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 IV.09 499.734.168 21.900.815
 33. 4 Chi phí thuế TNDN 1 0 0 5 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51) 60 499.734.168 21.900.815 1.8.4 Nghiệp vụ lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ năm 2017. 1.8.4.1 Cơ sở lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. - Sổ theo dõi vốn thu chi bằng tiền (năm nay). - Bảng cân đối kế toán (năm nay). - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (năm nay). - Sổ theo dõi khoản phải thu ,phải trả, hàng tồn kho,... (năm nay). - Sổ kế toán “Đầu tư chứng khoán” (năm nay). - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước để ghi vào cột số đầu năm (năm trước). 1.8.4.2 Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ năm 2017. Cột đầu kỳ căn cứ vào cột cuối kỳ cuả Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập tại ngày 31/12/2014 để ghi vào các chỉ tiêu tương ứng (xem bảng ). Cột cuối kỳ căn cứ vào Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được lập ngày 31/12/2015, Sổ theo dõi vốn thu chi bằng tiền, sổ theo dõi các khoản phải thu phải trả, hàng tồn kho......của kỳ báo cáo.
 34. Bảng 5: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ năm 2017 (phụ lục) TT CHỈ TIÊU Mã Thuyết minh Số năm nay Số năm trước (1) (2) (3) (4) (5) (6) I I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 1 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 16.870.511.062 6.755.670.043 2 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ 2 (12.147.556.710 ) (3.922.126.471) 3 3. Tiền chi trả cho người lao động 3 (833.678.701) (410.328.000) 4 4. Tiền chi trả lãi vay 4 0 0 5 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 5 0 0 6 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 6 25.401 94.396.500 7 7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 7 (872.849.213) (910.256.878) Lưu chuyển tiền thuần từ 0 3.016.451.839 1.607.355.194
 35. hoạt động kinh doanh II II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1 1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác 1 0 0 2 2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác 2 0 0 3 3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 3 0 0 4 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 4 0 0 5 5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 5 0 0 6 6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 6 0 0 7 7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 7 69.223 42.836 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 0 69.223 42.836 I III III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
 36. 1 1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 1 0 0 2 2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 2 0 0 3 3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 3 0 0 4 4.Tiền chi trả nợ gốc vay 4 0 0 5 5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 5 0 0 6 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 6 0 0 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 0 0 0 Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40) 0 3.016.521.062 1.607.398.030 Tiền và tương đương tiền đầu năm 0 2.615.918.103 1.008.520.073 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 1 0 0 Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60 + 61) 0 5.632.439.165 2.615.918.103
 37. 1.9 TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI DOANH NGHIỆP Sơ đồ 1.4 : Sơ đồ hệ thống kế toán quản trị tại Công ty Chuyển đổi thông tin giữa hai bộ phận kế toán Hợp nhất bộ phận đo lường kết quả, hiệu quả hoạt động và bộ phận kế toán. Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ phát triển hệ thống thông tin thực hiện các chức năng quản trị theo từng phương thức quản trị trên cơ sở thông tin qui chuẩn nội bộ về chi phí, thu nhập, lợi nhuận. Công ty định hướng về hoạt động sản xuất, kinh doanh, như các loại dự toán: giá bán, tiêu thụ - sản xuất – chi phí, chi phí bán hàng, chi phí quản trị doanh nghiệp, kết quả sản xuất, kinh doanh, thu chi tiền, tài sản - nguồn vốn, vốn đầu tư dài hạn,… Định hướng về kết quả và hiệu quả sản xuất, kinh doanh, như chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, kết quả và hiệu quả hoạt động sản xuất, kết quả và hiệu quả tiêu thụ, kết quả và hiệu quả kinh doanh,…
 38. Bên cạnh việc triển khai các nội dung thông tin, các bước phát triển nội dung thông tin, triển khai kế toán quản trị Công ty cũng chú ý đến tính linh hoạt của bộ máy kế toán quản trị. Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ thuộc doanh nghiệp vừa và nhỏ nên bộ máy kế toán phải bao gồm cả kế toán tài chính và kế toán quản trị. Vì vậy, khi xây dựng bộ máy kế toán Công ty rất quan tâm đến quy mô, công việc kế toán tài chính và và kế toán quản trị, sự tương thích và kết hợp tốt giữa hai bộ phận. Vì vậy Công ty đã từng bước xây dựng, phát triển nội dung thông tin song song với việc triển khai linh hoạt bộ máy kế toán nhằm xây dựng hệ thống kế toán quản trị trên cơ sở hoạch định một khuôn mẫu chung ổn định làm tiền đề phát triển các chi tiết thích hợp theo yêu cầu quản trị của Công ty. 1.10 KẾT LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP 1.10.1 Ưu điểm Cùng với sự phát triển của đất nước trong nền kinh tế thị trường, tăng trưởng nhanh, bền vững và lợi nhuận là mục tiêu lớn nhất của bất cứ công ty, doanh nghiệp nào. Để đạt được mục tiêu này ban lãnh đạo Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Trường Luỹ nói chung và bộ phận kế toán nói riêng đã phải nỗ lực cố gắng không biết mệt mỏi để hoàn thiện và gia tăng thị phần của công ty trên thị trường. Sự nỗ lực và cố gắng này được thể hiện trên từng bước đi của Công ty. Cùng với sự phát triển này thì bộ máy kế toán cũng ngày càng được hoàn thiện để phù hợp với sự thay đổi của Công ty. Hiện nay, bộ máy kế toán của Công ty đã được sắp xếp lại trên cơ sở gọn nhẹ và khoa học. Công ty lựa chọn những người có năng lực và tinh thần trách nhiệm. Thế nên bộ máy kế toán đã góp phần không nhỏ vào thành công ngày nay của Công ty. Qua thời gian thực tập tìm hiểu thực tế về công tác kế toán của Công ty, đi sâu vào nghiên cứu kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh, em xin có một số nhận xét sau:
 39. - Về hình thức tổ chức công tác kế toán: Công ty tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung phù hợp với đặc điểm và điều kiện kinh doanh của Công ty và thực tế cho thấy quy mô này hoạt động hiệu quả. Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được kiểm tra giám sát và phản ánh chính xác, đầy đủ, trung thực, khách quan. - Bộ máy quản lý của Công ty gọn nhẹ, công việc được phân công cụ thể cho từng phòng ban, không có trường hợp kiêm nhiệm các chức năng nên công việc không chồng chéo, được giải quyết nhanh chóng.. - Bộ máy kế toán phù hợp với công tác tổ chức kế toán. Mỗi kế toán đều có nhiệm vụ riêng, cụ thể nên công tác kế toán được nâng cao. - Công ty đã trang bị đầy đủ các thiết bị cho mỗi phòng ban. Đặc biệt phòng kế toán được trang bị những thiết bị hiện đại như: máy fax, máy in, máy photo… giúp ích rất nhiều cho công việc kế toán tại Công ty. 1.10.1.1 Tài khoản sử dụng Kế toán công ty đã áp dụng tương đối tốt hệ thống tài khoản, chứng từ sổ sách theo đúng Quyết định số 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. Đồng thời, việc lập và tổ chức luân chuyển chứng từ nói chung là hợp lý, khoa học. Mọi thông tin đều thông suốt và không bị chồng chéo. 1.10.1.2 Tổ chức và lưu chuyển chứng từ Công ty sử dụng hình thức ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung thuận lợi cho việc ghi sổ, đối chiếu, kiểm tra số liệu. Hình thức kế toán tập trung của Công ty thuận lợi cho quá trình tổ chức công tác kế toán. Mọi chứng từ đều giải quyết tập trung ở phòng kế toán nên thông tin được bảo đảm, quá trình xử lý thông tin nhanh, quá trình cung cấp thông tin, truyền thông tin được dễ dàng.
 40. 1.10.1.3 Phương thức thanh toán, hạch toán và tính giá Về các phương thức thanh toán: Hiện nay chủ yếu Công ty sử dụng phương thức thanh toán bằng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Công ty dễ dàng trong việc thanh toán và nhận tiền. Về phương pháp hạch toán và tính giá: Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho, phương thức này giúp theo dõi liên tục, chính xác và chi tiết được từng mặt hàng tại bất kỳ thời điểm nào, kế toán cũng có thể xác định hàng hóa nhập xuất tồn kho theo từng loại. Cách tính giá xuất kho hàng hóa theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ. 1.10.2 Nhược điểm Bên cạnh những ưu điểm nói trên, tổ chức công tác kế toán tại Công ty vẫn còn những bất cập mà Công ty nên chú trọng, khắc phục để hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn yêu cầu trong công tác quản lý. Về chứng từ ghi sổ: Công ty thường lập chứng từ ghi sổ vào cuối tháng nên dẫn đến khối lượng công việc bị dồn nhiều vào cuối tháng, dễ gây nhầm lẫn thiếu sót. Công ty chưa thực hiện trích lập các khoản dự phòng như dự phòng khoản phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho…Như vậy Công ty đã bỏ qua nguyên tắc thận trọng trong kế toán. Với cơ sở vật chất còn thấp kém Công ty cần đẩy mạnh việc nâng cấp. Ban lãnh đạo Công ty cần chú trọng thêm việc nâng cao bồi dưỡng đội ngũ nhân viên.
 41. PHẦN 2: THỰC HIỆN PHỎNG VẤN LÃNH ĐẠO, CÁC CHUYÊN VIÊN LÀM CÔNG TÁC KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH TẠI NƠI SINH VIÊN THỰC TẬP. 2.1 THỰC HIỆN PHỎNG VẤN 2.1.1 ĐỐI TƯỢNG PHỎNG VẤN 1: KẾ TOÁN TRƯỞNG. 1.Họ và tên Ngô Thị Thu Hiền 2.Chức danh Kế toán trưởng 3.Phòng ban công tác Phòng kế toán 4.Trình độ học vấn Cử nhân kinh tế 5.Năm thâm niên công tác 05 năm 6.Chuyên ngành theo học Kế Toán Tài Chính 7.Hiện làm chuyên môn gì Kế toán trưởng 8.Dân dụng thoại liên hệ 0907.622.626 2.1.1.1 Chi tiết công việc người được phỏng vấn: Công việc trong tháng: - Quản lý sổ thống kê và phân tích tình hình hoạt động của công ty. - Lập và nộp báo cáo thuế hàng tháng tại cơ quan thuế. - Lập và nộp báo cáo thống kê - Lập và nộp tờ khai qúy tại cơ quan thuế.
 42. - Đại diện doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế. - Phân loại sắp xếp các chứng từ hợp lí - Cân đối kiểm tra hóa đơn chứng từ mua vào bán ra. - Báo cáo hóa đơn mua vào, bán ra. - Theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh diễn ra trong doanh nghiệp - Lập các báo cáo tài chính. - In phiếu thu phiếu chi các chứng từ gốc của doanh nghiệp. - Báo cáo tình hình sừ dụng hóa đơn. 2.1.1.2 Kiến thức kỹ năng cần thiết tại vị trí. Trình độ chuyên môn - Kế toán trưởng bắt buộc phải có trình độ học vấn. - Kế toán trưởng phải có nhiều năm kinh nghiệm. - Phải là người nhạy bén trong công viêc và nhanh nhẹn. - Phải có tác phong làm việc. Am hiểu pháp luật - Kế toán trưởng phải thường xuyên cập nhật việc thay đổi, bổ sung của pháp luật - Cập nhât những thông tin mới kịp thời và chính xác - Thường xuyên trau dồi những kiến thức pháp luật như: luật lao động… - Theo dõi và học hỏi những kiến thức pháp luật từ sách, báo, truyền hình, internet. Khả năng tư duy logic
 43. - Đối với một kế toán phải có tư duy logic - Phải tính toán hợp li trong công tác kế toán - Phải năng động trong công việc - Tập trung và sáng suốt trong công việc Kỹ năng trên máy tính và trình độ ngoại ngữ. - . Riêng đối với công việc kế toán trưởng đòi hỏi phải thành thạo các phần mềm kế toán. - Đồng thời phải có trình độ chuyên môn về ngoại ngữ. - Là người phải biết giao tiếp tạo mối quan hệ trong công viêc giữa cấp trên và cấp dưới - Phải ứng xử các tình huống nhanh nhẹn và nhạy bén. - Phải là người thông minh trong các lĩnh vưc chuyên môn, kế toán trưởng phải là một người có EQ cao, cực kỳ khéo léo trong giao tiếp cũng như xử lý tình huống. Thực lực và kinh nghiệm tích lũy Tất nhiên tất cả những kỹ năng trên không phải ngày một, ngày hai là có. Là một kế toán trưởng cần phải định hướng rõ mục tiêu, sở trường, sở đoản của bản thân. Từ đó nổ lực học tập, rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm trên nguyên tắc phát triển, bổ sung ưu điểm và loại bỏ khuyết điểm. Có như vậy một kế toán trưởng mới trang bị cho mình được những kiến thức và kỹ năng cho mục tiêu mình đã chọn. 2.1.1.3 Thuận lợi trong công việc. Là một kế toán trưởng mình có quyền phân công và chỉ đạo tất cả các kế toán viên của công ty, được sự giúp đỡ tận tình của các kế toán viên của công ty trong công việc như có quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong công ty chuyển đầy đủ, kịp thời những tài liệu, số liệu cần thiết cho công việc và kiểm tra của kế toán trưởng
 44. . Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, với đầy đủ tiện nghi tạo ra được sự thoải mái trong công việc. 2.1.1.4 Khó khăn trong công việc. Là một kế toán trưởng mình phải đối mặt với một khối lượng công việc rất lớn, luôn phải đảm bảo hoàn thành công việc một cách chính xác và đúng thời hạn Trách nhiệm của một người kế toán trưởng là rất lớn Khi công việc được giao không hoàn thành người kế toán trưởng là người đầu tiên bị kỉ luật. 2.1.1.5 Điều tâm đắc của chuyên gia được phỏng vấn. Qua cuộc trao đổi với em điều mà chị tâm đắc nhất chính là đã phần nào nói lên được công việc mà chị gắn bó như truyền đạt lại kinh nghiệm cho thế hệ đàn em về công việc mà các em sẽ phải gắn bó. Đồng thời chia sẽ đươc ngàng nghề mà mình đã theo để các em có niểm tin đối với nghề. Chị cũng nói phải yêu nghế thì mới làm tốt tất cả mọi việc được giao. 2.1.1.6 Những kiến thức kỹ năng phải hoàn thiện sau khi tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán chúng ta phải hoàn thiện những kỹ năng về lập và trình bày các báo cáo kế toán, khả năng thống kê, phân tích tài chính, khả năng lập và phân tích báo cáo kế toán cũng như quản trị tài chính doanh nghiệp… Chúng ta cũng phải cải thiện khả năng ngoại ngữ của mình để có thể giao tiếp với các đối tác hay thành viên trong công ty là người nước ngoài các báo cáo tài chính bằng tiếng anh. Nghề kế toán liên quan chặt chẽ tới những điều luật về kinh tế tài chính trong nước và quốc tế.
 45. Khi đó chúng ta sẽ phải tìm hiểu thật tỉ mỉ về pháp luật, hệ thống chuẩn mực của đối tác cũng như tự nâng cao vốn ngoại ngữ của mình. . 2.1.1.7 Nhận định về sự phát triển của nghành kế toán sau này. Nghề kế toán đang chất chứa tiềm năng phát triển mạnh mẽ nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Vì thế ngành kế toán là một ngành cần thiết và quan trọng gắn liền với sự phát triển. Đồng thời, các nhà máy xí nghiệp mọc ngày càng nhiều chính vì thế mà ngành kế toán không thể thiếu cho sự phát triển. Đây là ngành có nhiều tiềm năng cho bạn trẻ có cơ hội chứng tỏ khả năng của mình. Đồng thời góp phần vào công sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Lời khuyên cho sinh viên sắp tốt nghiệp. Lời khuyên về chuyên môn. Kế toán là một nghề chuyên nghiệp đòi hỏi khá nhiều kiến thức sâu và rộng Song Là một nhân viên kế toán bạn cần phải yêu tích những con số. Phải thường xuyên và liên tục tiếp xúc và làm việc với những con số Phải trau dồi và học hỏi kiến thức của những người cấp trên và những người có kinh nghiệm Phải thường xuyên cập nhật những thông tin mới về kế toàn Phải có tư duy độc lập. Phải thường xuyên trao đổi kiến thức với mọi người xung quanh. Lời khuyên về kỹ năng sống và giao tiếp. Bạn cũng cần phải có tính độc lập cao trong công việc. Đồng thời phải có tinh thần tập thể. Thông thường khi làm một nhân viên kế toán, bạn sẽ chuyên vào một lĩnh
 46. vực nhất định: kế toán tiền mặt, kế toán vật tư, kế toán chi phí, giá thành… Như vậy bạn sẽ phải làm việc một mình trong lĩnh vực mà mình đảm nhận. Bạn sẽ phải là người tự giải quyết các vấn đề có liên quan đến phần việc của mình. Điều đó không có nghĩa là bạn dửng dưng và không liên quan gì đến công việc của người khác. Bạn là một cá thể trong một tập thể, là một nhân viên kế toán trong hệ thống kế toán của đơn vị nên tinh thần đồng đội cũng rất được đề cao ở đây đấy. Bạn cũng cần phải rèn luyện tính năng động sáng tạo trong công việc Lời khuyên về nghành nghề. Sau khi ra trường bạn nên tham gia các hội chợ việc làm. Đồng thời mở rộng các mối quan hệ biết đâu giúp được công việc của bạn Bạn cũng không được nản lòng trước những khó khăn. Bạn đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia những hội chợ hay hội thảo hướng nghiệp ở địa phương. Đó là dịp tốt nhất để bạn quan sát thị trường tuyển dụng, nắm rõ những công ty hoạt động trong lĩnh vực mà bạn quan tâm. Đồng thời bạn cũng nên phát triển một mạng lưới quan hệ tốt Hãy cho bạn bè và những người thân quen biết rằng bạn đang tìm kiếm việc làm. Cố gắng giữ những mối quan hệ tốt đẹp với những người trong nghề có thể giúp đỡ bạn trong quá trình xin việc.
 47. 2.1.2 ĐỐI TƯỢNG PHỎNG VẤN 2: Kế toán tổng hợp 1.Họ và tên Lê Thị Hằng 2.Chức danh Nhân viên kế toán 3.Phòng ban công tác Phòng Kế toán 4.Trình độ học vấn Đại học 5.Năm thâm niên công tác 03 năm 6.Chuyên ngành theo học Kế toán – Tài chính 7.Hiện làm chuyên môn gì Kế toán tổng hợp 8.Dân dụng thoại liên hệ 01654.338.238 2.1.2.1 Chi tiết công việc người được phỏng vấn: - Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp, kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh, kiểm tra sự cân đối giữa các số liệu kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp. - Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCD, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế. - Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán theo yêu cầu - Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách. - Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định. 2.1.2.2 Kiến thức, kỹ năng cần thiết tại vị trí: Kiến thức cần có tại vị trí: Nghề kế toán liên quan chặt chẽ tới những điều luật về kinh tế, tài chính trong nước và quốc tế. Khi đó, bạn sẽ phải tìm hiểu thật tỉ mỉ về pháp luật, hệ thống chuẩn mực của nước đối tác cũng như tự nâng cao vốn ngoại ngữ của mình.
 48. Nghề kế toán đòi hỏi người làm phải biết ngoại ngữ, nhất là những ngôn ngữ thông dụng như tiếng Anh. Và để trở thành một nhân viên kế toán hiện đại và năng động, bạn cần tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về tin học. Rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp: Một nhân viên kế toán cần phải yêu thích những dãy số. Sự cố gắng không thể thay thế được niềm đam mê. Vì vậy, sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu bạn đến với nghề kế toán mà không đam mê những con số. Bạn là nhân viên kế toán - người tạo niềm tin, và để tạo được niềm tin đó thì những thông tin mà bạn đem lại phải trung thực, đáng tin cậy. Có tính độc lập cao trong công việc, đồng thời phải có tinh thần tập thể Nhân viên Kế toán tổng hợp cũng vậy, luôn phải tuyệt đối khách quan trước những hoạt động kinh tế trong đơn vị mình.Công việc của kế toán lại đòi hỏi bạn phải chính xác trong từng ghi chép, trong từng phép tính. Chăm chỉ, cẩn thận đức tính này nghề nào cũng cần có nhưng khi bạn là một nhân viên kế toán thì dường như yêu cầu trên được đòi hỏi nhiều hơn. Sự năng động, sáng tạo, nhạy bén, khả năng diễn đạt cũng là một phẩm chất không thể thiếu. Khả năng chịu đựng áp lực công việc: làm việc với những con số luôn đặt kế toán viên vào trạng thái căng thẳng, nhất là khi đó là một phần trọng yếu nhất trong việc làm kế toán của bạn. Những kỹ năng cần có tại vị trí: Công việc của kế toán là luôn phải xử lý những con số liên quan đến tiền bạc nên chỉ cần sai sót một chút thôi cũng có thể gây ra những hậu quả khôn lường, vì vậy trong quá trình làm việc chúng ta phải tập tính cẩn thận và trung thực. Công việc kế toán phải làm khá nhiều: thu thập chứng từ, ghi sổ và lên báo cáo….những công việc này đòi hỏi khả năng quan sát để phản ứng kịp thời với những sự việc phát sinh, từ đó phân tích, tổng hợp chúng một cách hợp lý.
 49. Bạn phải biết cách sắp xếp thời gian hợp lý để có thể hoàn thành công việc đúng tiến độ mà không hao tổn sức lực nhiều, không để có những khoảng thời gian vô ích. 2.1.2.3 Thuận lợi trong công việc: Được sự giúp đỡ tận tình của các kế toán viên, có quyền yêu cầu các kế toán viên điều chỉnh các nghiệp vụ khi phát sinh sai, yêu cầu trực tiếp kế toán viên cung cấp báo cáo kịp thời đầy đủ theo quy định. 2.1.2.4 Khó khăn trong công việc: Kế toán tổng hợp cũng phải đối mặt với một khối lượng công việc rất lớn, luôn phải đảm bảo tính chính xác cao trong công việc và phải hoàn thành một khối lượng công việc lớn đúng thời hạn. Chế độ chính sách thay đổi liên tục làm cho trình tự công việc cũng phải thay đổi theo chính sách 2.1.2.5 Điều tâm đắc của chuyên gia được phỏng vấn Với chương trình thực tập này đòi hỏi sinh viên phải năng động, sáng tạo thì mới có thể hoàn thành tốt được báo cáo thực tập của mình, đây là một trong những thay đổi rất mới và hay trong việc xây dựng chương trình thực tập cho sinh viên của trường. 2.1.2.6 Những kiến thức kỹ năng phải hoàn thiện sau khi tốt nghiệp Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán bạn cần phải hoàn thiện những kỹ năng về lập và trình bày các báo cáo kế toán, khả năng thống kê, phân tích tài chính, khả năng lập và phân tích báo cáo kế toán cũng như quản trị tài chính doanh nghiệp… 2.1.2.7 Nhận định về sự phát triển của nghành kế toán sau này - Ngành kế toán là một trong những ngành đang rất phát triển, cho nên ngay từ bây giờ bạn nên tập trung học tập thật tốt để có một cơ hội tìm được một công việc tốt và ổn định sau khi bạn ra trường.
 50. 2.1.2.8 Lời khuyên cho sinh viên sắp tốt nghiệp Lời khuyên về chuyên môn Sau này khi ra trường bạn cần phải lựa chọn lĩnh vực kế toán mà mình yêu thích, phù hợp với năng lực của mình. bạn cũng phải liên tục cập nhật các thông tin về các chương trình kế toán mới để phục vụ tốt cho công việc kế toán sau này. Lời khuyên về kỹ năng sống và giao tiếp Bạn cũng cần phải tạo ra nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội trong công việc bạn cần phải mạnh dạn và tự tin, bạn cần có cách ứng xử linh hoạt như vậy sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong công việc. Lời khuyên về nghành nghề Xã hội thừa nhận kế toán là một nghề, do vậy bạn cần phải nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động kế toán mà trước hết phải rèn luyện về kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ để được xã hội thừa nhận thông qua phải có chứng chỉ hành nghề kế toán. 2.2 BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA CHO SINH VIÊN KẾ TOÁN SAU ĐỢT THỰC TẬP. 2.2.1 Bài học về xin đi thực tập. Đừng bao giờ đòi hỏi, vì sẽ là thói quen cực kỳ xấu và bất lợi cho các bạn sau này đòi hỏi được thực tập ở công ty lớn, làm việc đúng chuyên ngành. Lấy của công ty đó (nếu được), rất có ích cho các bạn sau này đấy. Ví dụ: mình học ngành nhân sự, và có liên quan đến thang bảng lương và quy trình về lương Tận dụng tiếp cận làm quen thân thiết với người phụ trách mình Nếu bạn làm trong 1 công ty mà họ giao cho bạn công việc nhiều và mệt kinh khủng đến mém xỉu thì bạn hãy vui mừng vì điều đó. Tận dụng tất cả các mối quan hệ, xin số dân dụng thoại khách hàng (cực kỳ cần thiết nếu bạn là chuyên ngành kinh doanh và muốn lập nghiệp sau khi ra trường). Quan trọng nhất là, bạn biết không?! Có khoảng 37% sinh viên ra trường không kiếm
 51. được việc làm và trên 60% sinh viên phải được các công ty tuyển về đào tạo lại, chính vì thế, khả năng thăng tiến của bạn so với đồng nghiệp sẽ bị thụt lùi tỉ lệ thuận theo số thời gian doanh nghiệp phải đào tạo lại cho bạn. Do đó, thực tập là dịp tốt nhất để bạn có thể gây ấn tượng cho công ty đó đấy, và may mắn hơn, họ sẽ “đặt hàng” bạn ngay vừa tốt nghiệp khỏi trường Đừng bao giờ ngồi thụ động ù lì trong khi thực tập, bạn nhé. Nhưng vấn đề được đặt ra, tôi không có việc để làm, tôi không làm đúng chuyên ngành của mình, tôi phải làm sao để tránh bị nằm trong số 60% kia? Bí quyết gì để tôi có thể thăng tiến nhanh hơn trong công việc? bí quyết gì để các nhà tuyển dụng chọn ngay tôi khi phỏng vấn? v.v… Đi thực tập được xem là một trong là những cơ hội đem chúng ta đến một môi trường chuyên nghiệp, được làm việc với các chuyên gia trong lĩnh vực mà chúng ta đang theo đuổi để hiểu rõ hơn tính chất công việc và đưa ra những quyết định sáng suốt cho hành trình tương lai của mình. Kết quả thực tâp ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập và tốt nghiệp của sinh viên. Mặc dù đến khi chuẩn bị đi thực tập, chúng ta được nhận được sự hỗ trợ của nhà trường, nhưng chúng ta cũng phải tự thân vận động trong hành trình tìm kiếm chỗ thực tập của mình. Ngoài việc bám sát các thông tin trên bảng thông báo của nhà trường, phòng công tác sinh viên, chúng ta phải tìm địa điểm thực tập qua hai nguồn thông tin chính là các mối quan hệ chủ quan và nguồn thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trước hết chúng ta nên tận dụng các mối quan hệ của mình và gia đình, bạn bè để sử dụng phương tiện truyền thông miệng. Liên lạc với những người này (email hay gọi dân dụng) để cung cấp cho họ những thông tin cơ bản về lĩnh vực mà mình định xin thực tập cũng như thông tin bản thân. Chúng ta có thể gởi công văn và đơn xin thực tập cho họ để họ tiện sử dụng khi cần.
 52. 2.2.2 Bài học về thu thập thông tin tại phòng kế toán của công ty. Phòng kế toán là nơi lưu trữ các tài liệu kế toán quan trọng của công ty như các sổ kế toán, báo cáo tài chính…và chúng được bảo quản một cách rất cẩn thận an toàn và rất ít khi những tài liệu này lọt được ra bên ngoài. Do đó việc thu thập thông tin để phục vụ cho việc viết báo cáo thực tập của sinh viên là một điều không hề đơn giản. Tạo được lòng tin với các anh chi phòng kế toán Để xin được số liệu tại đây trước hết chúng ta cần phải tạo được một mối quan hệ thân mật, gần gũi với các anh chị làm công tác kế toán tại phòng, đồng thời cũng phải biết chú ý, quan sát lắng nghe. Chúng ta chỉ thực sự xin những số liệu cần thiết, chứ không nên xin tất cả các tài liệu kế toán của công ty. 2.2.3 Bài học về tổ chức nghiệp vụ kế toán của công ty. Thực tập là một cơ hội tốt để chúng ta phần nào được tiếp xúc với thực tiễn cho chúng ta hiểu thêm về ngành nghề mà chúng ta đang thực tập. Tổ chức nghiệp vụ kế toán phải phù hợp vơi quy mô, trình tự sản xuất của công ty Mỗi công ty có cơ cấu sản xuất khác nhau có cách thức tổ chức khác nhau. Đồng thời các nghiệp vụ kế toán cũng khác nhau tùy vào cách thức hoạt đông của công ty. 2.2.4 Bài học về giao tiếp và tổ chức phỏng vấn. Tạo thiện cảm trong giao tiếp, nhất là lúc xã giao, là điều không phải ai cũng dễ dàng làm được. Nhỏ thôi, có khi đó là quần áo bạn mặc, khi đó là nụ cười, nhưng bạn có thể nhận được bao điều tốt đẹp, hoặc có thể mất cả một hợp đồng làm ăn! Bạn có luôn chuẩn bị chu đáo trước khi gặp ai đó? Bạn có để ý đến trang phục Một "nghệ thuật" rất quan trọng để đem đến thiện cảm trong giao tiếp chính là ngôn ngữ của bạn. Để ghi điểm, bạn còn phải ghi nhớ những chuyện tưởng chừng như nhỏ mà không nhỏ: tên gọi của người đang trò chuyện với bạn.
 53. Lắng nghe cũng là một nghệ thuật, từ ánh mắt đến tư thế của bạn. Bạn hãy tập cho mình một cách lắng nghe đúng mực, đôi mắt không qua "dán sát" vào người đang nói, hoặc lại không có sự tập trung; những cái gật đầu nhè nhẹ khi đang nghe người khác nói cũng sẽ giúp mọi người đánh giá cao bạn. Quan trọng, bạn cũng nên ghi nhớ: Nói thật ít và lắng nghe thật nhiều... Giao tiếp là một hoạt động mà bạn phải đối mặt thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi, từ đơn giản đến phức tạp, từ với một người đến đám đông. Để hoàn thiện, bạn cần cả một quá trình và đôi lúc cần được học bài bảng. Bởi có được sự thiện cảm trong giao tiếp, bạn sẽ dễ dàng thực hiện được nhiều điều bạn mong muốn. 2.2.5 Bài học kinh nghiệm rút ra từ 02 lần phỏng vấn. Trước khi thực hiện phỏng vấn chúng ta cần phải làm quen trước với người được phỏng vấn và phải tạo được thiện cảm tốt với họ. Khi bước vào cuộc phỏng vấn chúng ta nên xóa tan đi bầu không khí xa lạ bằng việc hỏi han hoặc có những câu nói đùa thích hợp. . Không nên vội vã đi vào chủ đề chính và ít chạm đến quan điểm cá nhân. Phải biết chú ý lắng nghe, ít nói về mình. Chú ý đến cử chỉ, nét mặt, điệu bộ của người được phỏng vấn. Giới hạn cuộc phỏng vấn trong phạm vi vừa đủ, dừng đúng lúc. Không nên đặt những câu hỏi liên quan đến cuộc sống riêng tư của người được phỏng vấn, nói những chuyện lan man, kéo dài cuộc phỏng vấn. Giữ được phong thái tự tin trong suốt cuộc phỏng vấn. Ngôn ngữ, văn phòng sử dụng trong cuộc phỏng vấn phải đơn giản, dễ hiểu, gần gũi không quá trịnh trọng nhưng không suồng sã. Lường trước những tình huống có thể xảy ra để ứng xử nhanh. 2.2.6 Sau đợt thực tập sinh viên có nguyện vọng gì về nghề nghiệp kế toán. Sau đợt thực tập em hi vọng mình cũng học hỏi và tích lũy được một ít kiến thức mà các anh chị đã nhiệt tình hướng dẫn mình có thể xin được một công việc đúng với ngành mà mình đã học. Đồng thời mong là ngành kế toán ngày càng phát triển hơn
 54. 2.3 ĐỀ XUẤT CHO NGÀNH HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG. 2.3.1 Đề xuất kiến nghị về các môn học. Trường đại học Bình Dương đào tạo phù hợp với chuẩn đào tạo ngành kế toán của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Để nâng cao chất lượng môn học trường cần áp dụng thực tiễn nhiều hơn như cho sinh viên tiếp xúc với các chứng từ kế toán. Nhưng để nâng chất lượng giáo dục cao hơn nữa và thu hút được người học, trường Đại Học Bình Dương cần phải xây dựng một đội ngũ giảng viên cơ hữu nhiều hơn nữa để đảm bảo các môn học được diễn ra theo đúng thời gian để sinh viên ra trường đúng theo thời gian theo học. Trong một năm học sinh viên phải học những môn học nào thì nhà trường nên tạo điều kiện tối đa cho sinh viên được vào thi kết thúc môn vào năm học đó tránh kéo dài sang năm học khác. 2.3.2 Đề xuất về cách thức tổ chức thực tập. Thực tập là một chương trình rất quan trọng đối với mỗi sinh viên vì được học hỏi những kiến thức thực tế mà chỉ có thực tập chúng ta mới được tìm hiểu Vì thế nhà trường cần tạo điều kiện cho sinh viên tốt hơn nữa như thực hiện hoàn thành hết tất cả các môn học và thi lại để chúng ta có thời gian thục tập là tốt nhất. Nhìn chung trường đã tổ chức tương đối tốt cho các sinh viên thực tập Như đưa ra bố cục thực tập mới và rất hay cho sinh viên phần nào bao quát được ngành nghề mà mình theo học. Em xin chân thành cảm ơn nhà trường đã tạo cho chúng em có một kỳ thực tập ý nghĩa PHẦN 3: BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CHUYÊN NGÀNH.
Anzeige