zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx

Záverečná prezentácia
inovačného vzdelávania
“Projektové vyučovanie a online spolupráca škôl v
programe eTwinning”
Mgr. Lucia Krčmáriková
13.4.2023
Program inovačného vzdelávania “Projektové vyučovanie a online
spolupráca škôl v programe eTwinning” vytvorený v súlade s potvrdením o
oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania č. 25/2020 – IV.
Vydaného MŠVVaŠ SR.
Názov projektu: Let‘s become friends
• Partnerské krajiny: Slovinsko
• Typy spolupracujúcich škôl: ZŠ
• Dĺžka realizácie projektu: 5-6
mesiacov
• Počet zapojených žiakov: 40
• Vek žiakov: 12-15
Projekt ID: 137171
https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/lets-become-friends-16/twinspace
Ciele a očakávané výstupy medzinárodnej spolupráce:
Ciele:
• Nadviazať nové priateľstvá
• Rozšíriť slovnú zásobu k téme
priateľstva
• Rozšíriť rozhľad o Európskej Únii a
krajinách EÚ
• Vytvoriť kolaboratívne produkty s
využitím digitálnych nástrojov
• Používať aktívne digitálne nástroje
• Spoznať partnerskú krajinu -
Slovinsko
Výstupy:
• Využívanie ANJ v kolaboratívnych aktivitách
• Vytvorenie prezentácií a videí
• Súťaženie v zábavných hrách v google apps
• Vytvorenie avatarov
• Práca v jigidi, padlete, google docs
• Vytvorenie spoločného interaktívneho slovníka
• Vytvorenie ebooku
• Využitie a overenie osvojených vedomostí v
kvíze - kahoot
Pracovný postup na projekte:
• Hľadanie partnerov projektu – február 2023
• Výber témy a názvu projektu – február 2023
• Plánovanie aktivít a priebehu projektu – február 2023
• Oboznámenie žiakov s projektom, GDPR, e-safety a netiketa
• Realizovanie aktivít so žiakmi – február – máj 2023
• Evalvácia projektu – máj 2023
• Diseminácia projektu – február – máj 2023 (priebežná a záverečná)
Realizované kolaboratívne aktivity:
• Krátko popíšte kolaboratívne aktivity projektu + aké online nástroje ste použili pri ich realizácii
• Jigidi – našli obrázok školy, obce...
• Padlet – vzájomné predstavovanie žiakov
• Wordart – téma priateľstva, slová a slovné spojenia o priateľstve
• Ankety – googleforms (ciele projektu, osobnostný dotazník pre partnerov, evalvácia projektu)
• Slovník – interaktívny, spoločný v canve – rozdelený na formálne a neformálne frázy používané v SK a v SI + ANJ výrazy
• Prezentácie v canve – prezentácia o EÚ – základné info
• Videá vytvorené v canve – predstavenie našej obce, okolia a školy
• Tvorba loga a plagátu - Canva
• Prezentácie v google presentations – prezentácie o našej obci, o Slovensku a jeho krásach
• Hlasovanie o logu – surveymonkey
• Answergarden (pred a po realizácii aktivít) – čo znamená netiketa?, ako by vystihli náš projekt jedným slovom
• Docdroid (spracovanie dokumentov na stránky) – vyhodnotenie ankiet a dotazníkov; nahranie acrostics/básní o Slovinsku na stránku
• Slideshare (spracovanie prezentácií na stránky)
• Tricider (evalvácia projektu) – aké digitálne nástroje žiaci používali najradšej
• Ebook vytvorený v „Storyjumper“ – zážitky a edukačné aktivity počas realizácie projektu
• Kahoot kvíz (zameraný na EÚ) – čo sa všetko naučili + nové zaujímavosti, ktoré sa naučili vďaka kahoot
Doterajšie výsledky projektu:
• Projekt je ukončený – podarilo sa nám zrealizovať všetky
plánované aktivity (hoci partnerská krajina nezrealizovala všetky,
všade boli pozvaní)
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
Očakávané výsledky projektu:
• Čo v projekte ešte plánujete dokončiť? – Chceli by sme, aby
Slovinsky tím doplnil fotky do nášho ebooku, ako pracovali na
projekte; z našej strany je urobené všetko. Po realizácii mobility v
Slovinsku by sme ešte mohli vytvoriť jednu stránku, ktorú by sme
venovali zostrihu aktivít realizovaných na mobilite.
• Ako ste projekt diseminovali? - Zrealizovali sme projektový kútik v
škole – nástenku, ktorú sme pravidelne obmieňali fotkami a
informáciami prebiehajúcimi v rámci projektu. Okrem toho sme
diseminovali priebežné výsledky a aktivity projektu na stránke
školy a na facebookovej stránke.
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
Aké kompetencie sa zlepšili u žiakov?
• Digitálne zručnosti, kolaborácia, práca v tíme, samostatnosť
• Komunikácia v ANJ – bežné témy, ale aj edukatívne – diskusia o EÚ
• Práca v aplikáciách – jigidi, padlet, canva, googleapps, storyjumper
• Spracovanie fotiek a videí /počítač, mobil/
• Kolaborácia vo všetkých aktivitách a efektívna práca na jednom
spoločnom projekte cez zdieľané prezentácie a zdieľané dokumenty
v googleapps alebo v Canve
Aké kompetencie sa zlepšili u vás?
• Digitálne zručnosti – canva, storyjumper, googleapps, jigidi, slideshare,
surveymonkey, docdroid, tricider, answergarden....
• Komunikácia ako líder tímu/ kolektívu
• Komunikácia so zahraničnými partnermi
• Spracovanie fotiek a videí
• Riešenie problémov
• Projektové vyučovanie
• Zdieľanie prezentácií a dokumentov – nielen so žiakmi, ale aj s učiteľmi
1 von 23

Recomendados

zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx von
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptxzaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptxLuciaKrcmarikova
61 views23 Folien
ETW-Zaverecna prezentacia von
ETW-Zaverecna prezentaciaETW-Zaverecna prezentacia
ETW-Zaverecna prezentaciaMiroslavLuk1
149 views25 Folien
Kvalita e twinningového projektu – kľúč k úspechu von
Kvalita e twinningového projektu – kľúč k úspechuKvalita e twinningového projektu – kľúč k úspechu
Kvalita e twinningového projektu – kľúč k úspechuZuzana Mészárosová
178 views19 Folien
Podolanova e twinning von
Podolanova e twinningPodolanova e twinning
Podolanova e twinningIndicia
232 views15 Folien
Prezent von
PrezentPrezent
PrezentProject Etwinning
45 views23 Folien
Vzor zaverecnej prezentacie_2014 (1) von
Vzor zaverecnej prezentacie_2014 (1)Vzor zaverecnej prezentacie_2014 (1)
Vzor zaverecnej prezentacie_2014 (1)hrobonka
116 views13 Folien

Más contenido relacionado

Similar a zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx

Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa n... von
Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa n...Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa n...
Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa n...Indicia
70 views36 Folien
E Twinning PrezentáCia von
E Twinning PrezentáCiaE Twinning PrezentáCia
E Twinning PrezentáCiaguest4d57a5
370 views14 Folien
E twinning prezent. von
E twinning  prezent.E twinning  prezent.
E twinning prezent.Elementary school
35 views16 Folien
StartupCamp Bratislava#32 - Learn2Code von
StartupCamp Bratislava#32 - Learn2CodeStartupCamp Bratislava#32 - Learn2Code
StartupCamp Bratislava#32 - Learn2CodeStartupCamp
1.3K views15 Folien
Externé komunikačné nástroje pre projekty e twinning von
Externé komunikačné nástroje pre projekty e twinningExterné komunikačné nástroje pre projekty e twinning
Externé komunikačné nástroje pre projekty e twinningJana Fugová
152 views7 Folien
Externé komunikačné nástroje pre projekty e twinning von
Externé komunikačné nástroje pre projekty e twinningExterné komunikačné nástroje pre projekty e twinning
Externé komunikačné nástroje pre projekty e twinningJana Fugová
216 views7 Folien

Similar a zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx(20)

Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa n... von Indicia
Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa n...Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa n...
Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa n...
Indicia70 views
E Twinning PrezentáCia von guest4d57a5
E Twinning PrezentáCiaE Twinning PrezentáCia
E Twinning PrezentáCia
guest4d57a5370 views
StartupCamp Bratislava#32 - Learn2Code von StartupCamp
StartupCamp Bratislava#32 - Learn2CodeStartupCamp Bratislava#32 - Learn2Code
StartupCamp Bratislava#32 - Learn2Code
StartupCamp1.3K views
Externé komunikačné nástroje pre projekty e twinning von Jana Fugová
Externé komunikačné nástroje pre projekty e twinningExterné komunikačné nástroje pre projekty e twinning
Externé komunikačné nástroje pre projekty e twinning
Jana Fugová152 views
Externé komunikačné nástroje pre projekty e twinning von Jana Fugová
Externé komunikačné nástroje pre projekty e twinningExterné komunikačné nástroje pre projekty e twinning
Externé komunikačné nástroje pre projekty e twinning
Jana Fugová216 views
Guttenova druhý rok skúseností s využívaním google aplikácií na KMKD von Oli Guttenova
Guttenova druhý rok skúseností s využívaním google aplikácií na KMKDGuttenova druhý rok skúseností s využívaním google aplikácií na KMKD
Guttenova druhý rok skúseností s využívaním google aplikácií na KMKD
Oli Guttenova1K views
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx von tefniaurov
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptxzaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
tefniaurov17 views
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx von tefniaurov
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptxzaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
tefniaurov31 views
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx von tefniaurov
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptxzaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
tefniaurov6 views
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx von tefniaurov
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptxzaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
tefniaurov34 views
Prezentácia e twinningu ba von Eva Evicka
Prezentácia e twinningu baPrezentácia e twinningu ba
Prezentácia e twinningu ba
Eva Evicka236 views
Cernicka rozvojove projekty von Indicia
Cernicka rozvojove projektyCernicka rozvojove projekty
Cernicka rozvojove projekty
Indicia447 views

zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx

 • 1. Záverečná prezentácia inovačného vzdelávania “Projektové vyučovanie a online spolupráca škôl v programe eTwinning” Mgr. Lucia Krčmáriková 13.4.2023 Program inovačného vzdelávania “Projektové vyučovanie a online spolupráca škôl v programe eTwinning” vytvorený v súlade s potvrdením o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania č. 25/2020 – IV. Vydaného MŠVVaŠ SR.
 • 2. Názov projektu: Let‘s become friends • Partnerské krajiny: Slovinsko • Typy spolupracujúcich škôl: ZŠ • Dĺžka realizácie projektu: 5-6 mesiacov • Počet zapojených žiakov: 40 • Vek žiakov: 12-15 Projekt ID: 137171 https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/lets-become-friends-16/twinspace
 • 3. Ciele a očakávané výstupy medzinárodnej spolupráce: Ciele: • Nadviazať nové priateľstvá • Rozšíriť slovnú zásobu k téme priateľstva • Rozšíriť rozhľad o Európskej Únii a krajinách EÚ • Vytvoriť kolaboratívne produkty s využitím digitálnych nástrojov • Používať aktívne digitálne nástroje • Spoznať partnerskú krajinu - Slovinsko Výstupy: • Využívanie ANJ v kolaboratívnych aktivitách • Vytvorenie prezentácií a videí • Súťaženie v zábavných hrách v google apps • Vytvorenie avatarov • Práca v jigidi, padlete, google docs • Vytvorenie spoločného interaktívneho slovníka • Vytvorenie ebooku • Využitie a overenie osvojených vedomostí v kvíze - kahoot
 • 4. Pracovný postup na projekte: • Hľadanie partnerov projektu – február 2023 • Výber témy a názvu projektu – február 2023 • Plánovanie aktivít a priebehu projektu – február 2023 • Oboznámenie žiakov s projektom, GDPR, e-safety a netiketa • Realizovanie aktivít so žiakmi – február – máj 2023 • Evalvácia projektu – máj 2023 • Diseminácia projektu – február – máj 2023 (priebežná a záverečná)
 • 5. Realizované kolaboratívne aktivity: • Krátko popíšte kolaboratívne aktivity projektu + aké online nástroje ste použili pri ich realizácii • Jigidi – našli obrázok školy, obce... • Padlet – vzájomné predstavovanie žiakov • Wordart – téma priateľstva, slová a slovné spojenia o priateľstve • Ankety – googleforms (ciele projektu, osobnostný dotazník pre partnerov, evalvácia projektu) • Slovník – interaktívny, spoločný v canve – rozdelený na formálne a neformálne frázy používané v SK a v SI + ANJ výrazy • Prezentácie v canve – prezentácia o EÚ – základné info • Videá vytvorené v canve – predstavenie našej obce, okolia a školy • Tvorba loga a plagátu - Canva • Prezentácie v google presentations – prezentácie o našej obci, o Slovensku a jeho krásach • Hlasovanie o logu – surveymonkey • Answergarden (pred a po realizácii aktivít) – čo znamená netiketa?, ako by vystihli náš projekt jedným slovom • Docdroid (spracovanie dokumentov na stránky) – vyhodnotenie ankiet a dotazníkov; nahranie acrostics/básní o Slovinsku na stránku • Slideshare (spracovanie prezentácií na stránky) • Tricider (evalvácia projektu) – aké digitálne nástroje žiaci používali najradšej • Ebook vytvorený v „Storyjumper“ – zážitky a edukačné aktivity počas realizácie projektu • Kahoot kvíz (zameraný na EÚ) – čo sa všetko naučili + nové zaujímavosti, ktoré sa naučili vďaka kahoot
 • 6. Doterajšie výsledky projektu: • Projekt je ukončený – podarilo sa nám zrealizovať všetky plánované aktivity (hoci partnerská krajina nezrealizovala všetky, všade boli pozvaní)
 • 20. Očakávané výsledky projektu: • Čo v projekte ešte plánujete dokončiť? – Chceli by sme, aby Slovinsky tím doplnil fotky do nášho ebooku, ako pracovali na projekte; z našej strany je urobené všetko. Po realizácii mobility v Slovinsku by sme ešte mohli vytvoriť jednu stránku, ktorú by sme venovali zostrihu aktivít realizovaných na mobilite. • Ako ste projekt diseminovali? - Zrealizovali sme projektový kútik v škole – nástenku, ktorú sme pravidelne obmieňali fotkami a informáciami prebiehajúcimi v rámci projektu. Okrem toho sme diseminovali priebežné výsledky a aktivity projektu na stránke školy a na facebookovej stránke.
 • 22. Aké kompetencie sa zlepšili u žiakov? • Digitálne zručnosti, kolaborácia, práca v tíme, samostatnosť • Komunikácia v ANJ – bežné témy, ale aj edukatívne – diskusia o EÚ • Práca v aplikáciách – jigidi, padlet, canva, googleapps, storyjumper • Spracovanie fotiek a videí /počítač, mobil/ • Kolaborácia vo všetkých aktivitách a efektívna práca na jednom spoločnom projekte cez zdieľané prezentácie a zdieľané dokumenty v googleapps alebo v Canve
 • 23. Aké kompetencie sa zlepšili u vás? • Digitálne zručnosti – canva, storyjumper, googleapps, jigidi, slideshare, surveymonkey, docdroid, tricider, answergarden.... • Komunikácia ako líder tímu/ kolektívu • Komunikácia so zahraničnými partnermi • Spracovanie fotiek a videí • Riešenie problémov • Projektové vyučovanie • Zdieľanie prezentácií a dokumentov – nielen so žiakmi, ale aj s učiteľmi