Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Tema2 múltiplesidivisors

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Tema2 múltiples i divisors
Tema2 múltiples i divisors
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 3 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige
Anzeige

Tema2 múltiplesidivisors

  1. 1. Repàs de Matemàtiques de l’alumne: Prof.: Vero Pérez DATA: TEMA 2: MÚLTIPLES I DIVISORS A) Múltiples d’un nombre Diem que 3, 6, 9, 12... són múltiples de 3 perquè el contenen un nombre exacte de vegades. Els múltiples de 3 s’obtenen multiplicant-lo per cadascun dels nombres naturals. Diem que 1, 2, 3 i 6 són divisors de 6 perquè en dividir el 6 el residu és 0.  EXERCICIS 1. Escriu 6 múltiples de cada nombre. a) 4 b) 2 c) 5 2. Troba els primers 10 múltiples de cada nombre per completar la taula. Nombre Múltiples 3 4 6 3. Escriu els múltiples de 8 compresos entre 30 i 100. 4. Completa la taula amb els nombres següents: 9 – 28 – 35 – 36 – 40 – 48 – 49 – 55 – 65 – 72 – 77 – 80 – 91 – 102 – 119 Múltiples de 3 Múltiples de 5 Múltiples de 7 5. Calcula el mínim comú múltiple de 9 i 12.
  2. 2. Repàs de Matemàtiques de l’alumne: Prof.: Vero Pérez DATA: 5. Observa aquests nombres i encercla els que siguin divisors de 36. 2 – 3 – 7 – 9 – 11 – 12 – 15 – 18 6. Calcula tots els divisors d’aquests nombres i classifica’ls en primers i compostos. 5 – divisors: 11 – divisors: 20 – divisors: tipus: tipus: tipus: 6 – divisors: 17 – divisors: 27 – divisors: tipus: tipus: tipus: 7. Calcula el màxim comú divisor de 21 i 28. 8. Sense fer divisions, indica quins d’aquests nombres són divisibles per 2, quins ho són per 3 i quins ho són per 5. 232 – 240 – 365 – 435 – 627 – 902 – 1.230 Divisibles per 2 Divisibles per 3 Divisibles per 5 9. Completa els buits amb una xifra de manera que el nombre resultant sigui divisible per 9. 53__ __46 6.__34 9.4__7 78.9__5
  3. 3. Repàs de Matemàtiques de l’alumne: Prof.: Vero Pérez DATA:  PROBLEMES 1. Els 18 alumnes d’una classe volen col·locar els pupitres en files de manera que cada fila tingui el mateix nombre de pupitres. De quantes maneres diferents es poden col·locar? Quants alumnes hi haurà a cada fila? 2. La Carla té moltes bales. Les ha col·locat en piles de 3 i no li n’ha sobrat cap. I el mateix ha passat quan ha fet piles de 5 i 6 bales. Quantes boles té, pel cap baix, la Carla?

×