Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

WIKA at MGA TEAORYA NG WIKA.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 67 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie WIKA at MGA TEAORYA NG WIKA.pptx (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

WIKA at MGA TEAORYA NG WIKA.pptx

 1. 1. WIKA: MGA TEORYAAT PANINIWALA SA PAGKATUTO
 2. 2. WIKA + Ang wika ay nagmula sa salitang latin na lengua, na ang literal na kahulugan ay “dila”, kaya’t magkasingtunog ang dila at wika. + Ito ay simbolong salita ng mga kaisipan,saloobin,behikulo o paraan sa paghahatid ng ideya,opinyon,pananaw,lohika o mga kabatirang ginagawa sa proseso na maaring pasulat o pasalita.(Mendoza at Romero, 2007)
 3. 3. WIKA + isang bahagi ng pakikipagtalastasan na ginagamit araw- araw. + Pinakamahalagang kasangkapan ng tao sa pakikipagtalastasan
 4. 4. WIKA + masistemang balangkas na ginagamit sa pagpapahayag ng kuro-kuro at damdamin sa pamamagitan ng pasalita at pasulat na paraan upang magkaunawaan ang lahat.
 5. 5. WIKA + Edward Sapir: Ang wika ay isang likas at makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan, damdamin at mithiin.
 6. 6. WIKA + Tumangan, Sr., et al. (1997): Ang wika ay isang kabuuan ng mga sagisag na panandang binibigkas na sa pamamagitan nito ay nagkakaunawaan, nagkakaisa at nagkakaugnay ang isang pulutong ng mga tao.
 7. 7. WIKA + Ayon sa pagpapahayag ni Constantino, isang dalubwika, ang wika ay maituturing na behikulo ng pagpapahayag ng damdamin, isang instrumento rin sa pagtatago at pagsisiwalat ng katotohanan.
 8. 8. WIKA + Ayon kay Gleason, ang wika ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na isinasaayos sa paraang arbitraryo.
 9. 9. + Lahat ng wika ay nakabatay sa tunog na kung tawagin ay ponema, na ang maagham na pag-aaral nito ay tinatawag na ponolohiya. + Kapag ang ponema ay pinagsama-sama maaaring makabuo ng maliliit na yunit ng salita na tinatawag na morpema. + Sintaksis ang tawag sa makaagham na pinagugnay-ugnay na mga pangungusap. + Diskors, kapag nagkaroon ng makahulugang palitan ng dalawa o higit pang tao.
 10. 10. Mga Teorya ng Pinagmulan ng Wika
 11. 11. Teorya + tawag sa siyentipikong pag-aaral sa iba’t ibang paniniwala ng mga bagay-bagay na may mga batayan subalit hindi pa lubusang napapatunayan. + Iba’t ibang pagsipat o lente ang pinanghahawakan ng iba’t ibang eksperto.
 12. 12. Teorya + Ang iba ay siyentipiko ang paraan ng pagdulog samantalang relihiyoso naman sa iba. + May ilang nagkakaugnay at may ilan namang ang layo ng koneksiyong sa isa’t isa.
 13. 13. Tore ng Babel
 14. 14. Tore ng Babel + Batay sa istorya ng Bibliya, iisa lang ang wika noong unang panahon kaya’t walang suliranin sa pakikipagtalastasan ang tao. + Naghangad ang tao na higitan ang kapangyarihan ng Diyos, naging mapagmataas at nag- ambisyong maabot ang langit, at nagtayo ng pakataas-taas na tore.
 15. 15. Tore ng Babel + Mapangahas at mayabang na ang mga tao, subalit pinatunayan ng Diyos na higit siyang makapangyarihan kaya sa pamamgitan ng kaniyang kapangyarihan, ginuho niya ang tore. + Ginawang magkakaiba ang Wika ng bawat isa, hindi na magkaintindihan at naghiwa- hiwalay ayon sa wikang sinasalita. (Genesis kab. 11:1-8)
 16. 16. Bow-wow
 17. 17. Bow-Wow + maaaring ang wika raw ng tao ay mula sa panggagaya sa mga tunog ng kalikasan. Ang mga primitibong tao diumano ay kulang na kulang sa mga bokabularyong magagamit. + Dahil dito, ang mga bagay-bagay sa kanilang paligid ay natutuhan nilang tagurian sa pamamagitan ng mga tunog na nalilikha ng mga ito.
 18. 18. Bow-Wow + Marahil ito ang dahilan kung bakit ang tuko ay tinatawag ng tuko dahil sa tunog na nalilikha ng nasabing insekto. + Pansinin ang mga batang natututo pa lamang magsalita. Hindi ba’t nagsisimula sila sa panggagaya ng mga tunog, kung kaya’t ang tawag nila sa aso ay aw-aw at sa pusa ay miyaw.
 19. 19. Ding-dong
 20. 20. Ding-dong + sa pamamagitan ng mga tunog na nalilikha ng mga bagay- bagay sa paligid. Ngunit ang teoryang ito ay hindi limitado sa mga kalikasan lamang kundi maging sa mga bagay na likha ng tao.
 21. 21. Ding-dong + lahat ng bagay ay may sariling tunog na siyang kumakatawan sa bawat isa at ang tunog niyon ang siyang ginagad ng mga sinaunang tao na kalauna’y nagpabagu-bago at nilapatan ng iba’t ibang kahulugan. Tinawag din ito ni Max Muller na simbolismo ng tunog.
 22. 22. Pooh-pooh
 23. 23. Pooh-pooh + unang natutong magsalita ang mga tao, ayon teoryang ito, nang hindi sinasadya ay napabulalas sila bunga ng mga masisidhing damdamin tulad ng sakit, tuwa, sarap, kalungkutan, takot, pagkabigla at iba pa.
 24. 24. Yo-he-ho
 25. 25. Yo-he-ho + Pinaniniwalaan ng linggwistang si A.S. Diamond (sa Berel, 2003) na ang tao ay natutong magsalita bunga diumano ng kanyang pwersang pisikal. + Hindi nga ba’t tayo’y nakalilikha rin ng tunog kapag tayo’y nag-eeksert ng pwersa. + Halimbawa, ano’ng tunog ang nililikha natin kapag tayo’y nagbubuhat ng mabibigat na bagay, kapag tayo’y sumusuntok o nangangarate o kapag ang mga ina ay nanganganak.
 26. 26. Yum-yum
 27. 27. Yum-yum + Katulad ng teoryang ta-ta, sinasabi rito na ang tao ay tutugon sa pamamagitan ng pagkumpas sa alinmang bagay na nangangailangan ng aksiyon. + Ang pagtugong ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng bibig ayon sa posisyon ng dila. Katulad halos ng teoryang ta-ta ang paliwanag ng mga proponent ng teoryang ito sa pinagmulan ng wika
 28. 28. Ta-ta
 29. 29. Ta-ta + ang kumpas o galaw ng kamay ng tao na kanyang ginagawa sa bawat partikular na okasyon ay ginaya ng dila at naging sanhi ng pagkatuto ng taong lumikha ng tunog at kalauna’y nagsalita.
 30. 30. Ta-ra-ra Boom- de-ay
 31. 31. Ta-ra-ra-boom- de-ay + Likas sa mga sinaunang tao ang mga ritwal. Sila ay may mga ritwal sa halos lahat ng gawain tulad ng sa pakikidigma, pagtatanim, pag- aani, pangingisda, pagkakasal, pagpaparusa sa nagkasala, panggagamot, maging sa paliligo at pagluluto. + Kaakibat ng mga ritwal na iyon ay ang pagsasayaw, pagsigaw atincantation o mga bulong.
 32. 32. Ma-ma
 33. 33. Ma-ma + nagmula ang wika sa mga pinakamadadaling pantig ng pinakamahahalagang bagay. Pansinin nga naman ang mga bata. + Sa una’ y hindi niya masasabi ang salitang mother ngunit dahil ang unang pantig ng nasabing salita ang pinakamahalaga diumano, una niyang nasasabi ang mama bilang panumbas sa salitang mother.
 34. 34. + Ang wika ay maaaring nagagamit ng tao sa dalawang kaparaanan: pagtamo at pagkatuto. Nagbigay si Krashen (1981) ng magandang paliwanang hinggil sa pagkakaiba nito.
 35. 35. PAGTAMO + pagtamo ay nagaganap nang hindi namamalyan at katulad ito halos kung paano natin natutuhan ang ating unang wika.
 36. 36. PAGKATUTO + pagkatuto ay isang binalak na proseso kung saan pinag- aralan ang wika sa isang organisadong paraan at may sinusunod na isang tiyak na programa o silabus. + Sa pagkatuto ng wika rin ay may yugto-yugtong proseso kung saan pinag-aaralan ang wika sa isang paraang organisado at sistematiko: organisado kung saan may pangkat na nagpapatupad ng wikang sinasalita ng isang bansa; sistematiko kung saan may sistema ang isang bansa kong paano gagamitin ang wika.
 37. 37. Debelopmental Linggwistiks
 38. 38. + Sinasabi na ang pag-iisip at ang wika ay magkalapit ang kanyang debelopment ay magkasabay din. Ang mga batang matagumpay na nakasusunod o nakagagawa ng mga gawaing kaugnay sa pag-iisip ay karaniwan na iyong may kahusayan sa makrong kasanayan sa wika. Ito ang yugto ng pagkatuto ng wika kung saan naitatanong mo sa iyong sarili kung ano ang una mong nabanggit na salita o paano ka natuto magsalita.
 39. 39. Echoic stage
 40. 40. + Ito ang yugto ng pagkatuto ng wika kung saan ginagaya mo ang sinasabi ng mga taong nasa iyong paligid. Habang nanood ng mga komersyal sa telebisyon ginagaya mo ito at dahil inuulit-ulit mo lamang ang iyong napapakinggan nakabisado at nasasalita mo ito kahit hindi mo ito lubos na nauunawaan
 41. 41. Mga Teoryang Pilosopikal ng Edukasyon at Wika
 42. 42. Mga Teoryang Pilosopikal ng Edukasyon at Wika 1. Developmental Stages of Learning – Jean Piaget 2. Cooperative Learning – Lev Vygostsky 3. Discovery Learning – Jerome Bruner 4. Hierarchical Learning – Robert Gagne 5. Interactive/Integrated Learning – David Ausubel 6. Basic Interpersonal Communication Skills BICS 7. Cognitive Academic Language Proficiency Skills CALPS – Cummins
 43. 43. 1. Jean Piaget’s Development al Stages of Learning + Teoretikong pananaw ni Piaget… ang simpleng tanong sa isang matanda ay lubhang 1.Sensorimotor lebel (o-2 taonggulang) 2.Preoperational lebel (2-7 taonggulang) 3.Concrete Operations (7-11 taonggulang)
 44. 44. 2. Lev Vygotsky’s Cooperative Learning + Mula ito sa paniniwalang ang pagkatuto ng isang bata ay nagmumula sa pakikisalamuha o interaksyon niya sa iba (bata man o matanda). + Ang mga kaalaman at kasanayan na ito ay kanyang pinagninilay-nilayan at sa huli ay magamit nya ang kaalamang ito.
 45. 45. 3. Jerome Bruner’s Discovery Learning + Naniniwala siya na kung ang mga bata ang makatuklas sa kanilang sariling pagkatuto, madedebelop ang kanilang responsibilidad matuto nang mag-isa at mamotivate pang lalong matuto. Enactive – paggalaw Iconic – mga larawan Symbolic – mga abstract symbols
 46. 46. 4. Robert Gagne’s Hierarchy of learning + Ito ay tumutukoy sa set ng mga (basic) kasanayan na kinakailangang matutuhan at siyang bubuo sa mas malawak na kasanayang nararapat matutuhan ng mga bata.
 47. 47. 5. David Ausubel’s Interactive/Integr ated Learning + Naniniwala siya na ang mga bagong kaalaman ay nakabatay sa mga nauna ng kaalaman. Natututo tayo batay sa pag-uugnay-ugnay ng mga kaalaman.
 48. 48. 6. Basic Interpersonal Communication Skills BICS Cognitive Academic Language Proficiency Skills CALPS – Jim Cummins + BICS – ito ang wikang ginagamit natin sa pang-araw-araw na pamumuhay gaya ng pakikipag-usap sa mga kaibigan, kapag may kausap sa telepono, kapag nasa isang party, (social language).
 49. 49. 7. Basic Interpersonal Communication Skills BICS Cognitive Academic Language Proficiency Skills CALPS – Jim Cummins + CALPS – mga kinakailangang wika upang maintindihan ang mga aralin sa loob ng klase. (wikang pang- akademiko)
 50. 50. Mga Teoryang naka- impluwensiya sa Proseso ng Pagkatuto (Castillo et. Al, 2008)
 51. 51. 1. Teoryang Behaviorist F. Skinner
 52. 52. Teoryang Behaviorist + batay sa teoryang ito, ang bata ay ipinanganak na may sapat na lakas at kakayahan sa pagkatuto. + Ayon kay Burrhus Frederic Skinner (1968), pangunahing tagapagsulong ng teoryang behaviorist , higit na pinagtutuunan ng pansin sa teoryang ito ang “pag-aalaga” kaaysa sa pinagtutuunan ng intelektwal.
 53. 53. Teoryang Behaviorist + Journal of Nature Neuroscience ,may malaking kaugnay ang mga tunog na ipinakikinig sa mga batang wala pang dalawang taong gulang sa bilis ng kanilang pagkatuto sa pagsasalita. + Ang teoryang ito ay nagbigay sa mga guro ng set ng mga simulain at mga pamaraang madaling isagawa sa pagtuturo.
 54. 54. Teoryang Behaviorist Ang audio-lingual method (ALM), ang mga pangunahing katangian nito ay ang mga sumusunod:  binibigyang diin ang kasanayang pakikinig at pagsasalita;  binibigyang-diin ang pag-uulit at mga drill;  paggamit laang ng target na wika;  kagyat na gantimpala/pagpapatibay sa bawat tamang sagot;  kagyat na pagwawasto ng kamalian;at  ang pagtuturo at pagkatuto ay nakatuon sa guro.
 55. 55. 2. Teoryang Innative Noam Chomsky
 56. 56. Teoryang Innative + ito ang teoryang nagsasabi na ang pagkatuto ng wika ng bata ay batay sa kanyang angking likas na kakayahan. + ayon sa kanila ang mga bata ay ipinanganak na may “likas na salik” sa pagtamo ng pagkatuto sa wika. + Ipinaliwanag ni Chomsky (1975, 1965) na ang kakayahan sa wika ay kasama na pagkaanak at likas itong nalilinang habang ang mga bata ay nakikipag-interaksyon sa kanyang kapaligiran.
 57. 57. Teoryang Innative + ito ang teoryang nagsasabi na ang pagkatuto ng wika ng bata ay batay sa kanyang angking likas na kakayahan. + ayon sa kanila ang mga bata ay ipinanganak na may “likas na salik” sa pagtamo ng pagkatuto sa wika. + Ipinaliwanag ni Chomsky (1975, 1965) na ang kakayahan sa wika ay kasama na pagkaanak at likas itong nalilinang habang ang mga bata ay nakikipag-interaksyon sa kanyang kapaligiran.
 58. 58. Teoryang Innative + Inilalarawan dito ang likhang-isip na “aparato” na taglay ng mga bata at tinatawag itong language-acquisition device (LAD). + Ang LAD ang tumatanggap ng impormasyon mula sa kapaligiran sa anyo ng wika. Ang wikang ito ay sinusuri at pagkatapos marinig bubuuin na sa isipan ng mga tuntunin, at inilalapat ang mga tuntunin habang nakikipag-usap ang bata.
 59. 59. 3. Teoryang Cognitive Jean Piaget
 60. 60. Teoryang Cognitive + ang pagkatuto ng wika ay nagaganap matapos maunawaan ang isang bagay o pangyayari. + Kognitibong Sikolohikal (Cognitive Psychology), ang mga bata ay unang natutong bumuo ng biswal na larawan bago pa man siya magsalita.
 61. 61. 4. Teoryang Interaksyon Jerume Bruner
 62. 62. Teoryang Interaksiyon + Ang teoryang ito ay nagpapakita ng interaksyong nagaganap sa pagitan ng bata at ng kanyang tagapag- alaga. + Ang mga napapakinggan salita o pahayag (input) mula sa tagapag-alaga ay nagagaya ng bata.
 63. 63. 4. Teoryang Hummanist
 64. 64. Teoryang Hummanist + nakapokus sa damdamin at emosyon ng isang tao. dagdag pa dito , mas mabilis nila natututuhan ng tao ang wika at wala siyang pag-alinlangang gamitin ito at malaya niyang nailalahad ang kanyang saloobin.
 65. 65. + Ayon kina Page at Pinnel (1979), ang teoryang Cognitive at Innative ay halos magkatulad. Ang tanging pinagkaiba ng dalawang teorya ay ang implikasyon ng mga ito sa paraan ng pagkatuto ng bata. Pinaniniwalaaan ng mga “innativist” na ang suporta sa pagtamo ng wika ng bata ay hindi kinakailangan dahil likas na niya itong natutunan. Samantala, pinaniniwalaan naman ng mga “cognitivist” na upang mabilis ang pagkatuto ng wika ang bata kailangan ang pakikipag-ugnayan sa kapaligiran.
 66. 66. +Virgilio S. Almario “Kung ano ang wika mo, iyon ang pagkatao mo.”

×