Visie op ICT Lise Vanrillaer.pdf

Visie op ICT

Lise Vanrillaer
1
Visie op ICT
Blended learning en hybride leren:
Wat is het?
Het is een onderwijsaanpak waarbij traditioneel face-to-face onderwijs wordt gecombineerd met
online leermethoden. Dit betekent dat studenten zowel in een fysieke klasomgeving leren als via
digitale middelen, zoals het internet en computers.
Waarom zegt professor Jan Elen van KUL "onderwijs zal blended zijn of zal niet zijn"?
Omdat het belangrijk is dat er zowel online onderwijs gegeven wordt als fysiek onderwijs gegeven
wordt.
Wat kan het veranderen in je school?
Er zullen meer computers ter beschikken staan in de scholen. Dit is voor eventueel de studenten die
hun online lessen liever op de campus zelf volgen of voor de studenten die thuis geen eigen
computer ter beschikking hebben staan.
Waarom is het zinvol om een cursus te redesignen aan de hand van blended learning?
Omdat de cursussen nu vooral voorzien zijn op de fysieke lessen.
Wat met Corona?
Tijdens de Coronapandemie, waren er heel veel online lessen. Naarmate corona is aan het
wegtrekken, worden ook steeds het aantal online lessen minder. Wel is er nog steeds een groter
aanbod aan online lessen dan voor de coronapandemie.
Wat is een MOOC?
Massive Open Online Cursus: het is een online cursus waarvoor iedereen zich mag inschrijven.
SAMR:
wat is het en geef een voorbeeld van toepassing in je onderwijscontext.
SAMR is een model voor het evalueren en verbeteren van het gebruik van technologie in het
onderwijs. De afkorting staat voor Substitutie, Augmentatie, Modificatie en Redefinitie. Een
voorbeeld in de onderwijscontext is, wanneer je een tekst leest en een woord niet begrijpt, je dit
woord kunt opzoeken.
Lise Vanrillaer
2
Bedenk een analoge activiteit (bijv. taak op papier) en digitaliseer ze via SAMR tot op niveau van
Redefinition.
Een fysieke les omzetten naar een digitale les:
Substitution: de fysieke les wordt vervangen door een online les
Augmentation: door de les online door te laten gaan, hebben de studenten een groter aanbod aan
video’s, waaruit ze veel kennis kunnen opdoen
Modification: de opdrachten worden gekoppeld aan opdrachten waarbij de studenten video’s
moeten bekijken om aan hun antwoorden te komen.
Redefinitie: de studenten krijgen de mogelijkheid om contact te leggen met kenners over de hele
wereld.
T-Pack:
Wat is het en wat betekent het voor jou als leraar.
Het TPACK-model beschrijft de kennis die een docent nodig heeft om ict te integreren in zijn of haar
onderwijs. Het TPACK model bestaat uit drie componenten, namelijk kennis van technologie,
didactische kennis en vakinhoudelijke kennis. Naar mijn mening is dit een goed model om ict te
integreren.
Argumenteer waarom het nog zo vaak fout loopt in lagere scholen wanneer ICT (Media) wordt
geïntegreerd.
Omdat er vroeger veel minder digitaal werd gedaan waardoor nog niet elke generatie vlot met ICT
kan werken.
Op welke van de drie componenten moet jij nog het meeste leerwinst boeken?
Volgens mij moet ik nog het meer leerwinst boeken op het gebied van kennis van technologie,
aangezien ik niet verder dan de basis sta.
Hoe jij als leerkracht scoort?
Ik heb nog geen ervaring als leerkracht zelf, maar werk wel al drie jaar als jobstudent in een
buitenschoolse opvang, waardoor ik denk ik wel al enkele kennis heb.
Lise Vanrillaer
3
Eindtermen ICT:
Wat zijn in Vlaanderen de eindtermen.
De eindtermen voor ICT in het lager onderwijs:
1: De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen
te ondersteunen bij het leren.
2: De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3: De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4: De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5: De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6: De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken,
verwerken en bewaren.
7: De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8: De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te
communiceren.
Meer eindtermen zijn te vinden op https://onderwijsdoelen.be
Wat is er aan het gebeuren in het secundaire onderwijs?
Er is een modernisering gebeurt. Het gebruik van ICT wordt steeds belangrijker en er wordt steeds
meer ICT aangeboden en toegepast.
Vier in balans:
Wat is het en wat loopt er vaak fout in scholen?
Het originele Vier in balans-model beschrijft de randvoorwaarden die nodig zijn om ICT in het
onderwijs goed te kunnen gebruiken. De vier randvoorwaarden zijn; visie, deskundigheid, inhoud en
toepassingen en infrastructuur.
Pas dit toe op een stageschool of een school die je kent.
De school heeft een goede visie en wilt veel werken met iPad. Zo worden al de boeken vervangen
door iPad. Door zowel de leerkrachten als leerlingen wordt er veel gebruik gemaakt van deze iPad,
waardoor hun technieken vergroten.
Waar zitten de problemen?
Het probleem zit bij de leerkrachten die niet allemaal in staat zijn om met ICT te werken.
Lise Vanrillaer
4
Wanneer ik zeg dat alles staat en valt met een goeie visie, klopt dat dan? Geef een voorbeeld van
techniekgedreven beslissingen.
De goede visie moet bestaan bij verschillende partijen. Als de ene partij een goede visie heeft om
meer aandacht te besteden aan ict en hierdoor veel investeert in computers, zoals de directeur van
een school, moet de andere dit ook hebben. Als bijvoorbeeld de leerkracht deze visie niet heeft, zal
er weinig verandering in de digitalisering gebeuren.
Fake news en clickbait:
krijg je als gewone mens nog neutraal nieuws?
Als mens krijgen wij nieuws dat aangepast is aan onze interesses.
Wanneer ik zeg dat je zoekresultaten in Google beperkt worden zoals je filmkeuze in Netflix wat
bedoel ik daar dan mee?
Dat je vooral de zoekresultaten te zien krijgt die aansluiten bij je interesses.
Wat is deepfake en waarom moet het je verontrusten?
Een deepfake is een audiovisuele versie van nepnieuws. Een deepfake-filmpje vertrekt van bestaande
beelden, die vervolgens bewerkt of gemanipuleerd worden via kunstmatige intelligentie. Daarom zijn
deepfakes ook een vorm van synthetische media. Het kan ons dus allemaal dingen wijs maken die
niet kloppen.
We hebben de natuurlijke reflex om tekst kritisch te bekijken en beelden te aanvaarden als waarheid,
is dat nog steeds een goed idee?
Vandaag de dag gaat er heel veel fake nieuws rond, waardoor het belangrijk is om zaken goed na te
kijken, vooraleer je iets beschouwd als waarheid.
Auteursrecht en plagiaat:
Wat mag nu eigenlijk wel en wat niet?
Plagiaat plegen mag niet. Als je tekst letterlijk wilt overnemen moet je de auteur vernoemen. Dit is
het recht dat de auteurs hebben.
Wat zijn de meest gemaakte fouten in onderwijs?
Het plegen van plagiaat, en dit vaak onbewust. Vaak weten de leerlingen niet wat mag en niet mag.
Lise Vanrillaer
5
Hoe kan je nakijken of een leerling iets al dan niet zelf heeft geschreven?
Door een plagiaat checker te gebruiken of enkele woorden van de leerling in te tikken samen met het
onderwerp.
Flipped Classroom:
wat is het?
Het begrip "flipped classroom" verwijst naar een onderwijsmodel waarbij de traditionele lesstructuur
wordt omgekeerd. In een flipped classroom draait de volgorde van instructie en huiswerk om,
waardoor studenten in plaats van in de klas les te krijgen eerst de les thuis bekijkt of bestudeert,
vaak via video's of online modules. Vervolgens gebruiken ze de klasuren om actief deel te nemen aan
interactieve leermethoden en huiswerk.
Bedenk een goede case voor je school (instructie wel in de klas, niet thuis).
De leerkracht geeft een opdracht aan de leerlingen. Vooraleer de leerlingen moeten beginnen aan
deze opdracht laat de leerkracht de theorie rond deze opdracht zien aan de hand van een video,
zodat de leerlingen weten wat ze moeten doen. Voor de leerlingen bij wie het na deze informatie
nog niet lukt besteed de leerkracht al zijn aandacht aan hen om deze leerlingen verder te helpen.
Moet je die filmpjes als onderwijzer zelf maken?
Het is best dat de leerkracht deze video’s zelf maakt, zodat de video’s bestaan uit de manier van
uitleg en aanpak hoe de leerkracht te werk gaat. Ook als er goede video’s bestaan die aan de manier
van werken van de leerkracht sluiten, kunnen deze ook gebruikt worden.
Kan dit door kinderen (Jonatan academie)?
Als de kinderen van één zelfde klas de theorie goed begrijpen, kunnen zij deze verder delen aan de
kinderen uit éénzelfde klas die de theorie minder goed begrijpen. Doordat de kinderen uit dezelfde
klas komen zullen zij op dezelfde manier de uitleg hebben gekregen en deze op de juiste manier ook
verder delen.
Zie je een verband en /of mogelijkheden bij verbeteren of differentiatie?
Er kunnen meerdere filmpjes aangeboden worden. Zo start iedereen vanuit een algemeen filmpje.
De kinderen die het vervolgens begrijpen, kunnen zelfstandig verder te werk gaan. Voor de kinderen
die het minder goed begrijpen zijn er verdere uitleg filmpjes die ze kunnen bekijken.
Mogelijkheden bij Corona?
Tijdens corona is het aanbieden van onlinevideo’s iets dat heel veel gebeurt dus zeker mogelijk. Het
aanbieden van de fysieke lessen zullen wel iets moeilijker verlopen tijdens corona.
Lise Vanrillaer
6
Onderzoek heeft uitgewezen dat wie schrijft bij het noteren in de les meer onthoudt dan wie tikt op
een pc. Hoe zou dat kunnen komen? (denk aan hoe traag je schrijft en hoe snel sommigen kunnen
tikken tov wat de leerkracht zegt)
Bij het schrijven ben je meer aan het nadenken over wat de leerkracht heeft gezegd om dit te kunnen
overschrijven. Schrijven duurt langer waardoor het moeilijker is om de zinnen van de leerkracht te
onthouden. Het tikken op een pc gaat sneller waardoor je in je hoofd minder snel zult moeten
nadenken over de woorden van de leerkracht, maar gewoon alles direct kunt neertypen. Het bezig
zijn met de leerstof help dus om zaken langer te onthouden.
In dat geval geef ik aan studenten steeds het advies dat ze leerlingen moeten doen vertalen. Van het
ene medium naar het andere (tekst, stilstaand beeld, bewegend beeld en geluid) Leg uit waarom je
dat beter zo doet.
Door een variatie van oefeningen aan te bieden waarbij ze veel bezig zijn met de leerstof, zullen ze
deze beter onthouden en in verschillende situaties kunnen toepassen.
Webquests:
Wat is het?
Een webquest is een onderzoeksgerichte opdracht waarbij de informatie afkomstig is uit bronnen op
internet.
Wat zijn de bouwstenen?
Iedere webquest bestaat uit zeven onderdelen volgens een vaste indeling en volgorde:
1. Inleiding
2. Opdracht
3. Werkwijze
4. Informatiebronnen
5. Beoordelingsschema
6. Terugblik
7. Leerkracht
Goeie voorbeelden en verzamelsites?
http://www.webkwestie.nl/Mededinging/
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=ule2/stap5.html.&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Onder welke Eindterm (diamant) valt dit?
Onder de eindtermen van het 5de
en 6de
leerjaar.
Lise Vanrillaer
7
Zie je kansen voor differentiatie?
Als er een verschil in de moeilijkheidsgraad van de opdrachten wordt uitgedeeld, is er differentiatie
mogelijk.
Binnen welke vakgebieden?
Het kan op verschillende vakgebieden toegepast worden.

Recomendados

Visie op ICT.docx von
Visie op ICT.docxVisie op ICT.docx
Visie op ICT.docxaxelleverschaeren
19 views7 Folien
Visie op ICT von
Visie op ICT Visie op ICT
Visie op ICT XaraStalmans
51 views6 Folien
Visie op ICT.pdf von
Visie op ICT.pdfVisie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdfBrittroodhooft
8 views5 Folien
Visie op ICT.docx von
Visie op ICT.docxVisie op ICT.docx
Visie op ICT.docxsarahstynen
16 views5 Folien
Visie op ICT: 26Sep.docx von
Visie op ICT: 26Sep.docxVisie op ICT: 26Sep.docx
Visie op ICT: 26Sep.docxjossefienVanMeensel
29 views9 Folien
Visie op ICT.docx von
Visie op ICT.docxVisie op ICT.docx
Visie op ICT.docxshary0501
22 views5 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Visie op ICT Lise Vanrillaer.pdf

Visie op ICT (1).pdf von
Visie op ICT (1).pdfVisie op ICT (1).pdf
Visie op ICT (1).pdfEmmaVandeWeyer
66 views5 Folien
Visie op ICT.docx von
Visie op ICT.docxVisie op ICT.docx
Visie op ICT.docxLottehaeseldonckx
2 views10 Folien
Visie op ICT.pdf von
Visie op ICT.pdfVisie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdftesshuygelberghs
44 views6 Folien
Visie op ICT.docx von
Visie op ICT.docxVisie op ICT.docx
Visie op ICT.docxraisadebaele
15 views4 Folien
visie op ict.pptx von
visie op ict.pptxvisie op ict.pptx
visie op ict.pptxElisaaatjeR
37 views11 Folien
Visie op ICT (definitief).pdf von
Visie op ICT (definitief).pdfVisie op ICT (definitief).pdf
Visie op ICT (definitief).pdfGhuneKnuts
19 views5 Folien

Similar a Visie op ICT Lise Vanrillaer.pdf(20)

Visie op ICT (definitief).pdf von GhuneKnuts
Visie op ICT (definitief).pdfVisie op ICT (definitief).pdf
Visie op ICT (definitief).pdf
GhuneKnuts19 views
Visie op ICT.pdf von ImkeVos1
Visie op ICT.pdfVisie op ICT.pdf
Visie op ICT.pdf
ImkeVos139 views

Visie op ICT Lise Vanrillaer.pdf

  • 1. Lise Vanrillaer 1 Visie op ICT Blended learning en hybride leren: Wat is het? Het is een onderwijsaanpak waarbij traditioneel face-to-face onderwijs wordt gecombineerd met online leermethoden. Dit betekent dat studenten zowel in een fysieke klasomgeving leren als via digitale middelen, zoals het internet en computers. Waarom zegt professor Jan Elen van KUL "onderwijs zal blended zijn of zal niet zijn"? Omdat het belangrijk is dat er zowel online onderwijs gegeven wordt als fysiek onderwijs gegeven wordt. Wat kan het veranderen in je school? Er zullen meer computers ter beschikken staan in de scholen. Dit is voor eventueel de studenten die hun online lessen liever op de campus zelf volgen of voor de studenten die thuis geen eigen computer ter beschikking hebben staan. Waarom is het zinvol om een cursus te redesignen aan de hand van blended learning? Omdat de cursussen nu vooral voorzien zijn op de fysieke lessen. Wat met Corona? Tijdens de Coronapandemie, waren er heel veel online lessen. Naarmate corona is aan het wegtrekken, worden ook steeds het aantal online lessen minder. Wel is er nog steeds een groter aanbod aan online lessen dan voor de coronapandemie. Wat is een MOOC? Massive Open Online Cursus: het is een online cursus waarvoor iedereen zich mag inschrijven. SAMR: wat is het en geef een voorbeeld van toepassing in je onderwijscontext. SAMR is een model voor het evalueren en verbeteren van het gebruik van technologie in het onderwijs. De afkorting staat voor Substitutie, Augmentatie, Modificatie en Redefinitie. Een voorbeeld in de onderwijscontext is, wanneer je een tekst leest en een woord niet begrijpt, je dit woord kunt opzoeken.
  • 2. Lise Vanrillaer 2 Bedenk een analoge activiteit (bijv. taak op papier) en digitaliseer ze via SAMR tot op niveau van Redefinition. Een fysieke les omzetten naar een digitale les: Substitution: de fysieke les wordt vervangen door een online les Augmentation: door de les online door te laten gaan, hebben de studenten een groter aanbod aan video’s, waaruit ze veel kennis kunnen opdoen Modification: de opdrachten worden gekoppeld aan opdrachten waarbij de studenten video’s moeten bekijken om aan hun antwoorden te komen. Redefinitie: de studenten krijgen de mogelijkheid om contact te leggen met kenners over de hele wereld. T-Pack: Wat is het en wat betekent het voor jou als leraar. Het TPACK-model beschrijft de kennis die een docent nodig heeft om ict te integreren in zijn of haar onderwijs. Het TPACK model bestaat uit drie componenten, namelijk kennis van technologie, didactische kennis en vakinhoudelijke kennis. Naar mijn mening is dit een goed model om ict te integreren. Argumenteer waarom het nog zo vaak fout loopt in lagere scholen wanneer ICT (Media) wordt geïntegreerd. Omdat er vroeger veel minder digitaal werd gedaan waardoor nog niet elke generatie vlot met ICT kan werken. Op welke van de drie componenten moet jij nog het meeste leerwinst boeken? Volgens mij moet ik nog het meer leerwinst boeken op het gebied van kennis van technologie, aangezien ik niet verder dan de basis sta. Hoe jij als leerkracht scoort? Ik heb nog geen ervaring als leerkracht zelf, maar werk wel al drie jaar als jobstudent in een buitenschoolse opvang, waardoor ik denk ik wel al enkele kennis heb.
  • 3. Lise Vanrillaer 3 Eindtermen ICT: Wat zijn in Vlaanderen de eindtermen. De eindtermen voor ICT in het lager onderwijs: 1: De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren. 2: De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. 3: De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving. 4: De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving. 5: De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven. 6: De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren. 7: De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen. 8: De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren. Meer eindtermen zijn te vinden op https://onderwijsdoelen.be Wat is er aan het gebeuren in het secundaire onderwijs? Er is een modernisering gebeurt. Het gebruik van ICT wordt steeds belangrijker en er wordt steeds meer ICT aangeboden en toegepast. Vier in balans: Wat is het en wat loopt er vaak fout in scholen? Het originele Vier in balans-model beschrijft de randvoorwaarden die nodig zijn om ICT in het onderwijs goed te kunnen gebruiken. De vier randvoorwaarden zijn; visie, deskundigheid, inhoud en toepassingen en infrastructuur. Pas dit toe op een stageschool of een school die je kent. De school heeft een goede visie en wilt veel werken met iPad. Zo worden al de boeken vervangen door iPad. Door zowel de leerkrachten als leerlingen wordt er veel gebruik gemaakt van deze iPad, waardoor hun technieken vergroten. Waar zitten de problemen? Het probleem zit bij de leerkrachten die niet allemaal in staat zijn om met ICT te werken.
  • 4. Lise Vanrillaer 4 Wanneer ik zeg dat alles staat en valt met een goeie visie, klopt dat dan? Geef een voorbeeld van techniekgedreven beslissingen. De goede visie moet bestaan bij verschillende partijen. Als de ene partij een goede visie heeft om meer aandacht te besteden aan ict en hierdoor veel investeert in computers, zoals de directeur van een school, moet de andere dit ook hebben. Als bijvoorbeeld de leerkracht deze visie niet heeft, zal er weinig verandering in de digitalisering gebeuren. Fake news en clickbait: krijg je als gewone mens nog neutraal nieuws? Als mens krijgen wij nieuws dat aangepast is aan onze interesses. Wanneer ik zeg dat je zoekresultaten in Google beperkt worden zoals je filmkeuze in Netflix wat bedoel ik daar dan mee? Dat je vooral de zoekresultaten te zien krijgt die aansluiten bij je interesses. Wat is deepfake en waarom moet het je verontrusten? Een deepfake is een audiovisuele versie van nepnieuws. Een deepfake-filmpje vertrekt van bestaande beelden, die vervolgens bewerkt of gemanipuleerd worden via kunstmatige intelligentie. Daarom zijn deepfakes ook een vorm van synthetische media. Het kan ons dus allemaal dingen wijs maken die niet kloppen. We hebben de natuurlijke reflex om tekst kritisch te bekijken en beelden te aanvaarden als waarheid, is dat nog steeds een goed idee? Vandaag de dag gaat er heel veel fake nieuws rond, waardoor het belangrijk is om zaken goed na te kijken, vooraleer je iets beschouwd als waarheid. Auteursrecht en plagiaat: Wat mag nu eigenlijk wel en wat niet? Plagiaat plegen mag niet. Als je tekst letterlijk wilt overnemen moet je de auteur vernoemen. Dit is het recht dat de auteurs hebben. Wat zijn de meest gemaakte fouten in onderwijs? Het plegen van plagiaat, en dit vaak onbewust. Vaak weten de leerlingen niet wat mag en niet mag.
  • 5. Lise Vanrillaer 5 Hoe kan je nakijken of een leerling iets al dan niet zelf heeft geschreven? Door een plagiaat checker te gebruiken of enkele woorden van de leerling in te tikken samen met het onderwerp. Flipped Classroom: wat is het? Het begrip "flipped classroom" verwijst naar een onderwijsmodel waarbij de traditionele lesstructuur wordt omgekeerd. In een flipped classroom draait de volgorde van instructie en huiswerk om, waardoor studenten in plaats van in de klas les te krijgen eerst de les thuis bekijkt of bestudeert, vaak via video's of online modules. Vervolgens gebruiken ze de klasuren om actief deel te nemen aan interactieve leermethoden en huiswerk. Bedenk een goede case voor je school (instructie wel in de klas, niet thuis). De leerkracht geeft een opdracht aan de leerlingen. Vooraleer de leerlingen moeten beginnen aan deze opdracht laat de leerkracht de theorie rond deze opdracht zien aan de hand van een video, zodat de leerlingen weten wat ze moeten doen. Voor de leerlingen bij wie het na deze informatie nog niet lukt besteed de leerkracht al zijn aandacht aan hen om deze leerlingen verder te helpen. Moet je die filmpjes als onderwijzer zelf maken? Het is best dat de leerkracht deze video’s zelf maakt, zodat de video’s bestaan uit de manier van uitleg en aanpak hoe de leerkracht te werk gaat. Ook als er goede video’s bestaan die aan de manier van werken van de leerkracht sluiten, kunnen deze ook gebruikt worden. Kan dit door kinderen (Jonatan academie)? Als de kinderen van één zelfde klas de theorie goed begrijpen, kunnen zij deze verder delen aan de kinderen uit éénzelfde klas die de theorie minder goed begrijpen. Doordat de kinderen uit dezelfde klas komen zullen zij op dezelfde manier de uitleg hebben gekregen en deze op de juiste manier ook verder delen. Zie je een verband en /of mogelijkheden bij verbeteren of differentiatie? Er kunnen meerdere filmpjes aangeboden worden. Zo start iedereen vanuit een algemeen filmpje. De kinderen die het vervolgens begrijpen, kunnen zelfstandig verder te werk gaan. Voor de kinderen die het minder goed begrijpen zijn er verdere uitleg filmpjes die ze kunnen bekijken. Mogelijkheden bij Corona? Tijdens corona is het aanbieden van onlinevideo’s iets dat heel veel gebeurt dus zeker mogelijk. Het aanbieden van de fysieke lessen zullen wel iets moeilijker verlopen tijdens corona.
  • 6. Lise Vanrillaer 6 Onderzoek heeft uitgewezen dat wie schrijft bij het noteren in de les meer onthoudt dan wie tikt op een pc. Hoe zou dat kunnen komen? (denk aan hoe traag je schrijft en hoe snel sommigen kunnen tikken tov wat de leerkracht zegt) Bij het schrijven ben je meer aan het nadenken over wat de leerkracht heeft gezegd om dit te kunnen overschrijven. Schrijven duurt langer waardoor het moeilijker is om de zinnen van de leerkracht te onthouden. Het tikken op een pc gaat sneller waardoor je in je hoofd minder snel zult moeten nadenken over de woorden van de leerkracht, maar gewoon alles direct kunt neertypen. Het bezig zijn met de leerstof help dus om zaken langer te onthouden. In dat geval geef ik aan studenten steeds het advies dat ze leerlingen moeten doen vertalen. Van het ene medium naar het andere (tekst, stilstaand beeld, bewegend beeld en geluid) Leg uit waarom je dat beter zo doet. Door een variatie van oefeningen aan te bieden waarbij ze veel bezig zijn met de leerstof, zullen ze deze beter onthouden en in verschillende situaties kunnen toepassen. Webquests: Wat is het? Een webquest is een onderzoeksgerichte opdracht waarbij de informatie afkomstig is uit bronnen op internet. Wat zijn de bouwstenen? Iedere webquest bestaat uit zeven onderdelen volgens een vaste indeling en volgorde: 1. Inleiding 2. Opdracht 3. Werkwijze 4. Informatiebronnen 5. Beoordelingsschema 6. Terugblik 7. Leerkracht Goeie voorbeelden en verzamelsites? http://www.webkwestie.nl/Mededinging/ https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=ule2/stap5.html.&ie=UTF-8&oe=UTF-8 Onder welke Eindterm (diamant) valt dit? Onder de eindtermen van het 5de en 6de leerjaar.
  • 7. Lise Vanrillaer 7 Zie je kansen voor differentiatie? Als er een verschil in de moeilijkheidsgraad van de opdrachten wordt uitgedeeld, is er differentiatie mogelijk. Binnen welke vakgebieden? Het kan op verschillende vakgebieden toegepast worden.