lingwistyka metafora lingwistyka kognitywna kognitywizm lakoff metonimia kognitywne metafora konceptualna językoznawstwo kognitywne komunikacja uam lakoff i johnson kognitywna kognitywistyka johnson kogniytywizm semantyka prototyp kategoryzacja rosch peryferia labov linguistics językoznawstwo akwizycja seminarium semiotyka struktugwistyka saussure prezentacje presentation akwizycja języka scale dyplomowa cytowanie doktorska magisterska pisanie bibliografia praca licencjacka psychologia tomasello psychologia spoeczna psychologia rozwojowa jezykoznawstwo komunikologia communication meaning making 10-20-30 ppg naukoznawstwo konsruktywizm występowanie publiczne techniki prezentacje naukowe presentations ppt powerpoint pdf keynote beamer język wygotski cassirer znak whorf dewey malinowski sapir peirce kultura etnolingwistyka leksykologia scientific communication science literature knowledge management knowledge representation knowledge creation badania ncn nauka składnia gramatyka syntax grammar text coherence sieci radialne tabakowska morfologia typologia skinner chomsky joint attention psycholingwistyka pinker wsplna uwaga shanker bruner eksperiencjalizm rozumienie rytua embodiment fonologia fonetyka transkrypcja umiejtnoci mikkie coaching trening szkolenia rozwj osobisty literacy goody ong writing korzybski meaning of meaning olson imitation mirror neurons people attention emotion understanding mirroring intention brain unison neurons talking apes duarte reynolds wiedza kawasaki ij jzykoznawstwo kognitywne nauki definicje paradygmat jzykoznawstwo strukturalizm kwadrat komunikacji von thun jakobson
Mehr anzeigen