Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

סודות הפרזנטציות הטובות בעולם - רשימות מסמינר של ליאור צורף וגיל פרץ

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
 4 KSFfor leveraging Yammer
4 KSFfor leveraging Yammer
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 5 Anzeige

סודות הפרזנטציות הטובות בעולם - רשימות מסמינר של ליאור צורף וגיל פרץ

Herunterladen, um offline zu lesen

Notes from an amazing seminar about the best presentations in the world by Lior Tzuref & Gil Peretz

Notes from an amazing seminar about the best presentations in the world by Lior Tzuref & Gil Peretz

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

סודות הפרזנטציות הטובות בעולם - רשימות מסמינר של ליאור צורף וגיל פרץ

  1. 1. ‫בעולם‬ ‫הטובות‬ ‫הפרזנטציות‬ ‫סודות‬–‫ל‬‫י‬.‫פרץ‬ ‫וגיל‬ ‫צורף‬ ‫אור‬ ‫וסיפורים‬ ‫הדגמות‬–.‫חשוב‬ ‫מאוד‬ ‫עקרונות‬:‫הסיפור‬ ‫באומנות‬ 1)‫ניגודיות‬-‫להיות‬ ‫שיכול‬ ‫מה‬ ‫לבין‬ ‫שיש‬ ‫מה‬ ‫בין‬ ‫וחזור‬ ‫הלוך‬ ‫לך‬ ‫לפרזנטציה‬ ‫מבנה‬–)‫גדול‬ ‫(הפרש‬ ‫לקרות‬ ‫יכול‬ ‫מה‬ ,‫עכשיו‬ ‫קורה‬ ‫מה‬–‫באמצע‬ ‫ולתמוך‬-‫עשה‬ ‫טוב‬ ‫לא‬ ‫קוו‬ ‫הסטטוס‬ ‫את‬–‫הוסף‬call to action-‫אוטופי‬ ‫לעולם‬–.‫כמומחה‬ ‫ממצב‬ Nanacy Duarte-–‫ב‬ ‫הרצאה‬TED 2)‫אותנטיות‬–‫חשוב‬ ‫סופר‬–‫אישי‬ ‫סיפור‬ ‫ספר‬–‫משלך‬ ‫משהו‬ ‫אעבר‬–‫יתחברו‬ ‫שאנשים‬ ‫שלך‬ ‫למסר‬ ‫ואז‬ ‫אלייך‬–‫רוצה‬ ‫אתה‬ ‫אותו‬ ‫במסר‬ ‫שתומך‬ ‫אישי‬ ,‫משפחתי‬ ‫סיפור‬ .‫להעביר‬ 3)‫אתגר‬ ‫עם‬ ‫בסיפורים‬ ‫השתמש‬–‫מי‬ .‫קושי‬ ‫איזשהוא‬ ‫לך‬ ‫שיש‬ ‫להרגיש‬ ‫רוצים‬ ‫אנשים‬ ‫נצחון‬ ‫בסוף‬ ?‫הקושי‬ ‫מה‬ ?‫הגיבור‬‫כשלון‬–.‫הפתעה‬08%‫המאמץ‬ ‫זה‬ ‫מהסיפור‬ 4)Story telling–‫להסטוריה‬ ‫שייך‬–‫מה‬ ‫חשוב‬ ‫לא‬ .‫מציגים‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ‫מספרים‬ ‫לא‬ ‫סיפורים‬ .‫שלך‬ ‫המסר‬ ‫בעקבות‬ ‫יעשה‬ ‫ומה‬ ‫הקהל‬ ‫ירגיש‬ ‫מה‬ ‫אלא‬ ‫תאמר‬ ?‫אותו‬ ‫ממקדים‬ ‫ואיך‬ ‫רעיון‬ ‫מוצאים‬ ‫איך‬ ‫פוקוס‬–‫שלך‬ ‫המנצח‬ ‫ולרעיון‬ ‫להרצאה‬ ‫מדויק‬ ‫נושא‬ ‫לבחור‬ ‫אנדרסון‬ ‫כריס‬ ‫אותו‬ ‫להבין‬ ‫שניתן‬ ‫פשוט‬ ‫מסר‬–‫איישטיין‬ ‫אלברט‬"If you can't understand it simple enough you don’t understand it well enough" ‫מ‬ ‫להתחיל‬ ‫לא‬-PPT-.‫מזה‬ ‫ולצאת‬ ‫למסר‬ ‫להגיע‬ ‫ואז‬ ,‫לצמצם‬ , ‫לכתוב‬ ‫ציוץ‬ ‫כמו‬–148.‫רעיון‬ ,‫המסר‬ ‫לכל‬ ‫תווים‬‫המצגת‬ ‫שם‬ ‫להיות‬ ‫להפוך‬ ‫יכול‬ ‫המסר‬ 282‫ביטלס‬ ‫של‬ ‫שירים‬-‫קצרים‬ ‫שמות‬ ?‫יעשה‬ ‫שהקהל‬ ‫רוצים‬ ‫אתם‬ ‫מה‬)‫(ישירו‬ ‫שירגישו‬ ‫רוצה‬ ‫מה‬ ?‫המטרה‬ ‫מה‬
  2. 2. ‫פתיחה‬ ‫עם‬ ‫מסרים‬ ‫פתיחת‬,‫דרמטיות‬ ,‫רטוריות‬ ‫שאלות‬ ,‫מהממת‬ ‫עובדה‬ ,‫חדשים‬ ‫ציטוטים‬ ‫דולר‬ ‫במיליון‬ ‫למכירה‬ ‫עצמם‬ ‫את‬ ‫הציעו‬ ‫גוגל‬–,‫קרה‬ ‫שלא‬ ‫מזל‬18%‫ב‬ ‫מאפל‬-088‫מכר‬ $ ‫השלישי‬ ‫השותף‬. .‫שלך‬ ‫הבטחון‬ ‫את‬ ‫יוריד‬ ‫שלא‬ ,)‫(מבחינתכם‬ ‫סיכון‬ ‫בלי‬ ‫במשהו‬ ‫לפתוח‬ ‫חזק‬ ‫הכי‬ ‫אימפקט‬ ‫יתן‬ ‫מה‬–.‫ומקצועיות‬ ‫חום‬ ‫שלב‬ ‫המוח‬ ‫את‬ ‫לדגדג‬ ‫קשב‬ ‫בעיות‬–?‫להקשיב‬ ‫לאנשים‬ ‫לגרום‬ ‫איך‬‫עד‬ ‫רצוף‬ ‫להקשיב‬ ‫מסוגלים‬ ‫האנשים‬ ‫רוב‬28 ‫גיל‬ ‫עד‬ ‫ילדים‬ .‫דקות‬18‫כל‬ .‫שלהם‬ ‫מהגיל‬ ‫שתיים‬ ‫פי‬2‫בטל‬ ‫פרסומות‬ ‫דקות‬‫ויזיה‬–‫המוח‬ .‫התרגל‬ ‫שלנו‬ ‫כל‬ ‫הפוגה‬ ‫צריך‬2-7‫דקות‬–.‫וכדומה‬ ‫הומור‬ ,‫וידאו‬ ‫ו‬ ‫מנטרה‬ ‫מצא‬ , ‫חשוב‬ ‫מאוד‬ ‫גיוון‬‫בפרזנטציה‬ ‫פעמים‬ ‫כמה‬ ‫המנטרה‬ ‫על‬ ‫לחזור‬ ‫וואו‬–‫אנשי‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫לחשוב‬ ‫במקום‬‫ם‬‫יראו‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫תחשבו‬ , ‫ישמעו‬–‫ויזואל‬ ‫הוסיפו‬ Jill bolte taylor–‫ב‬ ‫שלה‬ ‫ההרצאה‬ ‫את‬ ‫לראות‬TED ‫ועושה‬ ‫עוצר‬ ‫שהקהל‬ ‫רגע‬WOW-‫גימיקים‬ ‫סתם‬ ‫לא‬–‫המסר‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫שיעזור‬ ‫רעיון‬ ‫אלא‬ ‫המסר‬ ‫חידוד‬-3‫גימיק‬ ‫לחפש‬ ,‫מנטרה‬ ,‫עיקריים‬ ‫מסרים‬‫מעניין‬ ‫מתח‬ ‫להפיג‬ ‫איך‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ‫משהו‬ ‫לאכול‬ ,‫הבמה‬ ‫על‬ ‫להסתובב‬ ,‫עובדים‬ ‫והסאונד‬ ‫שהמצגת‬ ‫לבדוק‬ ,‫מוקדם‬ ‫להגיע‬ ‫ה‬ ‫לפני‬ ‫משתתפים‬ ‫עם‬ ‫לדבר‬ ,‫למצגת‬ ‫בצמוד‬‫הרצאה‬. :‫למצגת‬ ‫מתאמנים‬ ‫איך‬ ‫מתקיימת‬ ‫שבו‬ ‫במקום‬ ‫גם‬ ‫להתאמן‬ ,‫אמיתי‬ ‫פידבק‬ ‫לבקש‬ ,‫קהל‬ ‫מול‬ ,‫בעמידה‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫עושים‬ ‫שאתם‬ ‫אנשים‬ ‫מול‬ ‫להתאמן‬ ,‫הילדים‬ ‫מול‬ ‫להתאמן‬ ,‫חזרות‬ ‫מידי‬ ‫יותר‬ ‫כזה‬ ‫דבר‬ ‫אין‬ ,‫המצגת‬ .‫אוהבים‬‫מנטלית‬ ‫להתכונן‬ ‫צריך‬–.‫הזה‬ ‫לראש‬ ‫להיכנס‬ ?‫מביא‬ ‫אני‬ ‫ערך‬ ‫איזה‬
  3. 3. ‫בסטנפורד‬ ‫גובס‬ ‫סטיב‬ ‫של‬ ‫הרצאה‬–‫ב‬ ‫גם‬ ‫אותה‬ ‫שמו‬TED Susan Cain-‫הקהל‬ ‫עם‬ ‫לחיבור‬ ‫מופנות‬ ‫מנף‬–‫המצג‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫שווה‬ , ‫שאתה‬ ‫מי‬ ‫הישאר‬‫ת‬ .‫שמופנם‬ ‫למי‬ Brene Brown-‫פגיעות‬ ‫על‬ ‫מילים‬ ‫כמה‬–‫ההרצאה‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫חובה‬ ‫לך‬ ‫שקשה‬ ‫משהו‬ ‫על‬ ‫דבר‬ ,‫פגיע‬ ‫היה‬–‫גיבור‬ ‫אתה‬ ,‫פחדן‬ ‫לא‬ ‫אתה‬–‫אותך‬ ‫מחבק‬ ‫הקהל‬ :‫מצגות‬ Don McMillan PPT–‫בקהל‬ ‫לתמוך‬ ‫אמור‬ ‫אבל‬ ‫נוח‬ Keep is simple-.‫מיותרות‬ ‫ולחיצות‬ ‫אנימציות‬ ‫בלי‬ ,‫ווידאו‬ ‫תמונות‬ ‫הרבה‬ ‫טקסט‬ ‫מעט‬ - Speak like a president ‫קצרות‬ ‫מילים‬‫ואנרגטיות‬ ‫להדביק‬ ,‫חזרה‬ ‫סיכום‬‫אנשים‬ ‫של‬ ‫למוחות‬ ‫מסרים‬–‫בסוף‬ ‫שקף‬,3‫כל‬ ‫לאורך‬ ‫מסרים‬ .‫הפרזנטציה‬
  4. 4. ‫צפויים‬ ‫בלתי‬ ‫דברים‬–:‫בעייתיים‬ ‫משתתפים‬ ‫או‬ ‫הפרעות‬ ‫לתקלה‬ ‫מגיב‬ ‫אתה‬ ‫איך‬ ‫זוכרים‬ ‫הם‬ ,‫תקלות‬ ‫זוכרים‬ ‫לא‬ ‫אנשים‬ ‫מהמצגת‬ ‫חלק‬ ‫לא‬ ‫שהם‬ ‫קטעים‬ ‫להכין‬–‫תקלה‬ ‫ויש‬ ‫במידה‬ ‫ולהשתמש‬–‫הפעלת‬ ,‫סיפורים‬ ‫וכדומה‬ ‫קהל‬. ‫בדרמטיות‬ ‫שימוש‬‫גוף‬ ‫שפת‬‫אינטונציה‬–‫האקסטרוגנזה‬ ‫עולם‬–‫העולם‬ ‫כל‬ ‫במה‬ ‫בכיסים‬ ‫ידיים‬ ‫בלי‬–‫בידיים‬ ‫תשתמשו‬,‫ידיים‬‫אותכם‬ ‫להשאיר‬ ‫אך‬ ‫במסר‬ ‫לתמוך‬ ‫אמורות‬ .‫טבעיים‬ ‫פרזנטציה‬–‫שיחה‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫היא‬ ‫ויזאלים‬ ‫הם‬ ‫האנשים‬ ‫רוב‬)‫שמיעה‬ ( ‫אודיטוריים‬ , )‫(תחושתיים‬ ‫קינססטטים‬ ‫במוח‬ ‫ויזואלית‬ ‫תמונה‬ ‫שיצרו‬ ‫חזקות‬ ‫מילים‬ ‫אומרים‬ ‫שאנחנו‬ ‫ומילים‬ ‫מילולית‬ ‫בלתי‬ ‫תקשורת‬–‫בטחון‬ ,‫אמינות‬ ‫חוסר‬ ‫לשדר‬ ‫יכולים‬ ‫הגוף‬ ‫של‬ ‫העליון‬ ‫בחלק‬ ‫נגיעה‬-.‫טוב‬ ‫לא‬ ‫בוידאו‬ ‫צלם‬–‫נראה‬ ‫אתה‬ ‫איך‬ ‫וראה‬ ‫הקול‬ ‫את‬ ‫כבה‬–?‫הבמה‬ ‫בכל‬ ‫משתמש‬ ‫חזק‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫משפיע‬ ‫בעמידה‬ ‫מסר‬ ,‫זקופה‬ ‫עמידה‬‫בישיבה‬ ‫מאשר‬ ‫לבוש‬–‫צבעים‬–.‫מרגישים‬ ‫שהם‬ ‫איך‬ ‫על‬ ‫משפיע‬ ‫רואים‬ ‫שאנשים‬ ‫מה‬ TED radio hour,Ted.npr,org ‫חשובות‬ ‫מילים‬ ‫להדגיש‬–‫בקול‬ ‫נכון‬ ‫שימוש‬ ‫גיוון‬–‫קצב‬ ,‫גובה‬ ,‫עוצמה‬–‫שימוש‬ ‫כמו‬‫במרק‬‫ר‬‫פו‬‫נט‬‫גדול‬ ‫שלך‬ ‫לאני‬ ‫תתחבר‬–‫יות‬ ‫ייצאו‬ ‫המסרים‬‫ר‬‫רך‬ ,‫טבעי‬–‫תומכים‬ ‫רק‬ ‫האחרים‬ ‫האביזרים‬ ‫ואז‬ .‫בזה‬
  5. 5. ‫נוספות‬ ‫הערות‬ ‫ל‬ ‫דבר‬18‫ל‬ ‫מדבר‬ ‫אתה‬ ‫כאילו‬ ‫בעוצמה‬ ‫אנשים‬-1888.‫אנשים‬‫כאילו‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫הרגשה‬ ‫תן‬ .‫אישית‬ ‫אליו‬ ‫מדבר‬ ‫אתה‬‫פעם‬ ‫מידי‬ ‫עצור‬ ‫אבל‬ ,‫קצב‬ ‫על‬ ‫שמור‬–‫מה‬ ‫את‬ ‫יפנימו‬ ‫שאנשים‬ ‫ע"מ‬ .‫אומר‬ ‫שאתה‬ .‫פורן‬ ‫לימור‬ ,‫שלכם‬

×