Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Burimet dhe Kostoja e FinancimitBurimet e financimit të një firmë mvaren ngashumë faktorë por, si më të rëndësishëm janë:...
Financimi                    Kapitale te veta              (1)    Aktivitet   Ekonom...
Burimet e financimitBurimet interne            Burimet eksterne         Fitimet e           ...
Burimet                          kryesore te                          ...
Menaxherët financiarë shqetësohen përzgjedhjen e burimit më të mirë tëmundshëm të financimit.• Koston dhe riskun e strateg...
Kosto e KapitalitKapitali është boshti financiar të çdondërmarrje në biznes. Dallohen dy menyra performimin e kapitalit.•F...
Pytja shtrohet:• Sa kushton kapitali i një ndërmarrje?• Ç’kosto kanë burimet e formimit të kapitalit të ndërmarrje?• Çfar...
Për të kuptuar këtë mbeshtetemi në teorinë e vlersimit• Vlera e një firme në likuidim dhe vlera e sajë në funksion• Vlera...
Kosto e kapitalit është norma e aktualizimit e cila është e barabart menormen e kthimit nga investimet e reja dhe që sigur...
Burimet e fondeve nuk janë pa pagesë; kreditoretkërkojnë pagesën e interesit dhe investitorët e kapitalitaksionar kërkojnë...
Faktorët të cilët ndikojnë në koston e kapitalit:* jasht kontrollit të firmës (niveli i normave tëinteresit;normat tatimor...
Llogaritja e WACC merre parasysh; riskun e biznesit; riskun financiar; politika konstante e dividendit(fitimit).Vlerësimi ...
Llogaritja e WACC(kosto mesatare e ponderuar ekapitalit)WACC=(kosto e borxhit pas tatimit x % e borxhit në financim) +(kos...
Leva operative dhe leva financiare• Në biznes termi levë përdoret për të shprehur punësimin e kapaciteteve fiksedhe pritje...
Leva(shkalla) operative rezulton nga ekzistenca ekostove fikse në rrjedhen e të ardhurave tëndërmarrjes. Dmth. LO është pë...
Leva(shkalla) financiareNdryshimi në fitim për aksion(EPS) i shkaktuar ngapërdorimi i titujve me pagesë fikse për financim...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Burimet dhe kosto e kapitalit

7.563 Aufrufe

Veröffentlicht am

Burimet dhe kosto e kapitalit.

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Burimet dhe kosto e kapitalit

 1. 1. Burimet dhe Kostoja e FinancimitBurimet e financimit të një firmë mvaren ngashumë faktorë por, si më të rëndësishëm janë:Tipi i biznesit;Koha e veprimit të biznesit;Suksesshmëria e biznesit dheSituata ekonomike. 1
 2. 2. Financimi Kapitale te veta (1) Aktivitet Ekonomike Huara Kthimi mbi kapitalet e investuara(2) Shpenz. Financ (3) Rezultat Ekonomik Tatime Fitim 2 Ndarja e pasurisë
 3. 3. Burimet e financimitBurimet interne Burimet eksterne Fitimet e Instrumentet mbajtura e borxhit Kursimet nga Instrumentet Menaxhmenti e kapitalit Amortizimi 3
 4. 4. Burimet kryesore te financimit Afat Hua shk Kredi t Afatgj Me Afatmesëm tregta urtë re ne me atë anë afat Ak të Kredi r të mes shly sio borx firma hit erje net nga ve te të Ak e afat Hip bank ndrys Kon Letra zgja sio za gjat ote at hme trat Hut tur net ko ëka Ob tregt at e at e tregt e ns liga are qer gar are pre hm cio Fak ant asë fer e net tori uar uar Me anë të kapitalit ng a a afatgjatë uKontratat e shitjessë kushtëzuar
 5. 5. Menaxherët financiarë shqetësohen përzgjedhjen e burimit më të mirë tëmundshëm të financimit.• Koston dhe riskun e strategjive të ndryshme të financimit• Kushtet e tregut• Raporti aktual borxh-kapitali i vet• Data e maturimit e instrumenteve aktualë të borxhit• Aftësia për të siguruar fitime dhe pozic. i likuiditetit• Mungesa e iniciativës për të ndryshuar strategjinë financiare në përputhje me ndryshimet ekonomike• Norma e inflacionit• Norma tatimore 5
 6. 6. Kosto e KapitalitKapitali është boshti financiar të çdondërmarrje në biznes. Dallohen dy menyra performimin e kapitalit.•Formimi fillestar i kapitalit•Me ndryshimin e madhesise se kapitalitQëllimi strategjik i të gjitha operacioneve qëkanë lidhje më kapitalin e një firme ështëmaksimizimi i vlerës së tij. Apo thënë ndryshemaksimizimi i vlerës aktuale të ndërmarrjës 6
 7. 7. Pytja shtrohet:• Sa kushton kapitali i një ndërmarrje?• Ç’kosto kanë burimet e formimit të kapitalit të ndërmarrje?• Çfarë duhet të jetë struktura e burimeve, ashtu që ato të kushtojnë sa më lirë që të jetë e mundur? 7
 8. 8. Për të kuptuar këtë mbeshtetemi në teorinë e vlersimit• Vlera e një firme në likuidim dhe vlera e sajë në funksion• Vlera kontabile dhe vlera e tregut• Vlera e tregut dhe vlera e brendshme• Kapitalizimi i të ardhurave.Kosto e kapitalit është ajo pjesë e fitimit që firma – ndërmarrja do të paguaj si interës për financimin e aktiveve të saj, por vlera e tregut e firmës të ngelet të pakten e pandryshueshme. 8
 9. 9. Kosto e kapitalit është norma e aktualizimit e cila është e barabart menormen e kthimit nga investimet e reja dhe që siguron qëndrueshmërinëe çmimit të aksioneve(vlerës së shoqërisë në treg).Kostoja e kapitalit është norma e kthimit që duhet ta realizoj firmanga investimet për të ruajtur vlerë e saj dhe të mund të siguroj fonde.Kostoja e kapitalit është norma e kthimit që firma duhet t’u paguajëinvestitorëve me qëllim që ti nxisë ata të blejnë aksione, obligacionedhe letra tjera me vlerë të saj.Kosto e kapitalit është ajo pjesë e fitimit që ndërmarrja do ta paguajë siinteres për fondet e marra për financimin e aktiveve të saj.Kosto e Kapitalit është norma që firma duhet të paguaj për borxhin,aks.preferuara, aks. e zakonshme dhe fitimin e pashpërndarë,për të 9financuar investimet e saj në mjete.
 10. 10. Burimet e fondeve nuk janë pa pagesë; kreditoretkërkojnë pagesën e interesit dhe investitorët e kapitalitaksionar kërkojnë fitimin me anën e dividenteve dhedifferences së çmimeve të aksioneve. Norma e pritur ekthimit nga një investim është kusht për të tërhequr njëinvestitor të huazojë apo të mbaj letra me vlerë porfirma duhet te sigurohet se perfitimet e saj do tafinancojnë koston e biznesit.Janë dy arsye qe dallojnë në kuptim normen e kthimit me koston e kapitalit :• Tatimet dhe• Kostoja e transakcionit 10
 11. 11. Faktorët të cilët ndikojnë në koston e kapitalit:* jasht kontrollit të firmës (niveli i normave tëinteresit;normat tatimore)* i kontrollon firma (politika financiare; pol.strukturëssë kapitalit; politika e dividendit; politika einvestimeve)Ndërmarrja përdorë burime të ndryshme të kapitalit,me çmime të ndryshme,(burime të veta dhe borxhe).Forma më e mirë e llogaritjës së kostos së kapitalitështë aplikimi i metodës së kostos së ponderuartë kapitalit(WACC)-Weighted Average Cost of Capital.Kombinimi ma i mirë i financimit me anë të borxhit mefinancimin me anë të kapitalit financiar quhet strukturëoptimale e kapitalit. 11
 12. 12. Llogaritja e WACC merre parasysh; riskun e biznesit; riskun financiar; politika konstante e dividendit(fitimit).Vlerësimi i normës së kthimit nga investimi që duhetta siguroj një firmë për të knaqur investitoret, ështëqëllimi i llogaritjës së kostos së kapitalit.• Kostoja e borxhit pas tatimit Kd =i(1-T)• Kostoja e aksionit të preferuar kp = Dp/Pp-F• Kostoja e aksionit te zakonshem (modeli i rritjes së dividendit dhe modeli CAPM)Po = D/Ke divedendi është konstantPo = D1/ke-g divedendi rritet në mënyrë konstanteKn = D1/Pnet+g emetimi i aksioneve të reja 12Kc=krf = (km-krf)B modeli CAPM
 13. 13. Llogaritja e WACC(kosto mesatare e ponderuar ekapitalit)WACC=(kosto e borxhit pas tatimit x % e borxhit në financim) +(kosto e aksion.zakonshme x % e tyre në fin.)+ (kosto e aks. pref x % e tyre ne fin.)MCC - kosto margjinale(shtesë) e kapitalit është ebarabartë me koston mesatare të kapitalit të firmës. 13
 14. 14. Leva operative dhe leva financiare• Në biznes termi levë përdoret për të shprehur punësimin e kapaciteteve fiksedhe pritjet në një nivel ma të lartë tëkthimit.• Në kushtet kur ndërmarrja orjentohet për angazhimin me të madh të shpenzimeve fikse në operacionet e firmës, fjala është për levën operacionale. Kur ajo shërbehet me financimin përmes borxhit, fjala është për levën financiare. 14
 15. 15. Leva(shkalla) operative rezulton nga ekzistenca ekostove fikse në rrjedhen e të ardhurave tëndërmarrjes. Dmth. LO është përdorim potencial ikostove fikse në fitimet para interesave dhetatimeve(EBIT).Shprehet si- DOLDOL=ndryshimi në EBIT i shprehur në% / Ndryshimet në shitje të shprehura në% 15
 16. 16. Leva(shkalla) financiareNdryshimi në fitim për aksion(EPS) i shkaktuar ngapërdorimi i titujve me pagesë fikse për financimin endermarrjes quhet levë financiare.Shenohet –DFLdhe shpreh ndryshimin në perqindje të të ardhuravenga aktiviteti në raport me ndryshimin në % tësasise së produkteve apo shërbimeve.DFL= ndryshimi në EPS i shprehur në % / ndryshimi në EBIT i shprehur në % 16

×