Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 1 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

Java 3.pdf

  1. 1. P L A N I J A V O R Shkalla: II Klasa: ___IV_ Java: _e tretë Muaji:Janar Viti shkollor: __2022 - 2023__ Dita Temat: / NJËSITË MËSIMORE NË JAVË /Sportet dimërore Fushat e kurrikulës / lëndët mësimore / duke përfshirë edhe kurrikulën me zgjedhje Përshkrim i shkurtër i aspekteve të përbashkëta të javës mësimor E HENE 16.01.2023 Fusha: Gj. dhe Komunikimi Fusha:Matematikë Fusha:Shkencat e natyres Fusha:Gj. dhe Komunikimi Fusha:Ed.fizike Gjatë kësaj jave do të flasim për sportet dimërore dhe sajën me timon. Edukatë fizike: Do të flasim për Lojrat sportive (Sportet dimrore) Njëriu dhe natyra: Do të flasim për lëvizjen e trupave mdhe për valët dhe krijimin e tyre. Lënda:Gj. shqipe Lënda:Matematikë Lënda:Nj. dhe natyra Lënda:Gj.Angleze Lënda:Ed.fizike Test Zbritja e numrave me pritje të dhjetëshes Lëvizjet e trupave Lojrat sportive E Martë 17.01.2023 Fusha:Matematikë Fusha:Gj.komunikimi Fusha:Gj.komunikimi Fusha:Shoq. dhe mjedisi Fusha:M.zgjedhor Lënda:Matematikë Lënda:Gj.shqipe Lënda:Gj.shqipe Lënda:Shoq. dhe mjedisi Lënda:Kultuë gjuhe Zerot tek i zbritshmi Lexojmë-dëgjojmë: Saja me timon Lexojmë-Kuptojmë: Saja me timon Vendimmarrja dikur dhe sot Shkruajmë poezin: Viti i ri E M ërkurë 17.01.2023 Fusha:Gj.komunikimi Fusha:Matematikë Fusha:Shk. e natyrës Fusha:Jeta dhe puna Fusha:M. zgjedhor Lënda: Gj.shqipe Lënda:Matematikë Lënda: Nj. dhe natyra Lënda:Shkath. për jetë Lënda:Lojra,shk. aritmetike Lexojmë-Flasim: Sportet dimrore Zerot tek i zbritshmi- Ushtrime Valët dhe mënyra e krijimit të tyre Financieri- Shkrimtari Matja e peshës- Ushtrime E ENJTE 18.01.2023 Fusha: Matematikë Fusha:Gj.dhe komunik Fusha:Gj. dhe komuniki Fusha: Artet Fusha: Lënda: Matematikë Lënda: Gj.shqipe Lënda: Gj.Angleze Lënda: Ed.figurative Lënda: Test Lexojmë-dëgjojmë: Qeni besnik Piktura E PREMTE 19.01.2023 Fusha: Gj. dhe komunikimi Fusha: Matematikë Fusha:Shoq. dhe mjedisi Fusha: Artet Fusha:Ed.fizike Lënda: Gj.shqipe Lënda: Matematikë Lënda: Shoq. dhe mjedisi Lënda: Ed. muzikore Lënda:Ed.fizike Lexojmë-Kuptojmë: Qeni besnik Matja e kohes Vendimmarrja: “Si të marr vendimin e duhur”? Notat dhe pushimet Volejbolli Mësuesja:Hatixhe Gashi

×