Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 31 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Anzeige

Tema 12 Cultura

 1. 1. Tema 12 La Producció Audiovisual ● Joaquim Carreño Vilaró
 2. 2. Índex ● Guió literari ● Guió tècnic ● Storyboard ● Les fases de producció ● Els professionals
 3. 3. Guió Literari
 4. 4. Guió Literari ● És el tractament cinematogràfic, o tractament audiovisual, de l'argument. És essencial per a desenvolupar qualsevol producció audiovisual de ficció.
 5. 5. Guió Literari ● És el que es realitza primer en qualsevol tipus de producció, la part que dóna forma a l'argument. ● Es divideix per seqüències, ordenades per el temps.
 6. 6. Guió Literari ● De les diferents seqüències es descriu allò que succeeix i el que podem escoltar (l'acció).
 7. 7. Guió Tècnic
 8. 8. Guió Tècnic ● És a partir del guió literari que es realitza el tècnic. ● És on es detallen els elements més tècnics com: moviments de càmera, diferents plans, banda sonora i comportament dels actors.
 9. 9. Guió Tècnic ● Els plans: cadascuna de les seqüencies del guió literari s'especificaran amb diferents plans.
 10. 10. Guió Tècnic ● La càmera: s'ha de precisar també el moviment de la càmera, el seu punt de vista.
 11. 11. Guió Tècnic ● L'acció: s'ha de desenvolupar en cadascun dels plans, és on es descriu el moviment del personatge en cada moment.
 12. 12. Guió Tècnic ● Banda sonora: s'inclou normalment en una columna a part, paral·lela a les especificacions dels plans.
 13. 13. Storyboard
 14. 14. Storyboard ● El guió tècnic té la màxima expressió en el Storyboard, per tant, diem que es la representació gràfica del guió.
 15. 15. Storyboard ● Consisteix en un conjunt de vinyetes que representen les seqüències i contenen anotacions tècniques al costat.
 16. 16. Les Fases de Producció
 17. 17. Fase de Preproducció ● Fase on es planifiquen els diferents guions i es busquen localitzacions per a rodar. També s'hi duu a terme el càsting i es preparen les infraestructures de llum i so (Pla de treball).
 18. 18. Fase de Preproducció ● Es desenvolupen les llistes de desgossaments, les llistes d'atrezzo (tot el vestuari, mobles, utencilis...), i per acabar, la preproducció inclou la contractació de tot el personal que intervindrà.
 19. 19. Fase de Producció ● És la fase de rodatge. És el moment de la posada en escena, de la direcció i de el paper dels actors. És on es posa a prova tota la planificacó.
 20. 20. Fase de Producció ● També inclou l'enregistrament, que es in es produeix la màxima comfluència d'equips, persones i recursos tècnics i humans.
 21. 21. Fase de Postproducció ● És el moment de l'edició de les imatges. A partir del material enregisdtrat durant la producció es determina el muntatge audiovisual.
 22. 22. Els Professionals
 23. 23. Els Professionals ● En qualsevol treball audiovisual es treballa en equip, on hi intervenen nombrosos professionals especialitzats.
 24. 24. Els Professionals ● L'entitat productora assigna un realitzador en el que li recauen les desicions tècniques.
 25. 25. Els Professionals ● L'escenògraf crea la posade en escena seguint els passos del realitzador i del productor.
 26. 26. Els Professionals ● Els guionistes parteixen de una idea i elaboren el text, que serea la base princpal de gravació.
 27. 27. Els Professionals ● La coordinació de mitjans humans i materials recau sobre l'equip de producció.
 28. 28. Els Professionals ● El treball en equip tècnic i artístic esta coordinat per l'ajudant del realitzador.
 29. 29. Els Professionals ● El responsable de la disciplina i organització del plató és el regidor.
 30. 30. Els Professionals ● El maquinista s'encarrega dels moviments de les grues o dels dispositius sobre els quals col·loca la càmera.
 31. 31. Els Professionals ● Els il·lumiadors dirigeixen controlen i distribueixen la llum per tal d'obtenir la màxima qualitat tècnica i expressiva.

×