Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

xD bug - Jak debugować PHP-owe aplikacje (Xdebug)

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 84 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie xD bug - Jak debugować PHP-owe aplikacje (Xdebug) (20)

Weitere von Laravel Poland MeetUp (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

xD bug - Jak debugować PHP-owe aplikacje (Xdebug)

 1. 1. xD bug - jak debugować PHP-owe aplikacje (Xdebug)
 2. 2. Marcin Tracz Software developer w Blumilk marcin.tracz@blumilk.pl
 3. 3. Agenda ➔ Debugowanie interaktywne i nie interaktywne ➔ Xdebug - co i jak ➔ Xdebug - instalacja ➔ Xdebug - konfiguracja ➔ Xdebug - wywołanie sesji debugowania (WEB) ➔ PHPStorm konfiguracja ➔ Visual Studio Code konfiguracja ➔ Xdebug - wywołanie sesji debugowania (CLI) ➔ Xdebug, PHPStorm, Docker ➔ PHPStorm debugowanie testów, skryptów ➔ Zdalne debugowanie ◆ SSH ◆ NGROK ◆ Xdebug Cloud ◆ DBGproxy ➔ Xdebug alternatywy
 4. 4. Debugowanie aplikacji PHP interactive debugging non-interactive debugging
 5. 5. Xdebug?
 6. 6. Nie działa to debagołanie
 7. 7. Xdebug - ogólny zarys ➔ Derick Rethans ➔ 2002 rok ➔ open source ➔ PHP extension (PECL package https://pecl.php.net/package/xdebug) ➔ https://xdebug.org/ ➔ https://github.com/xdebug/xdebug ➔ aktualne stabilne wydanie na dzień 9.11.2022: 3.1.6 (z dnia 8.11.2022) ➔ aktualne beta wydanie na dzień 5.11.2022: 3.2.0RC1 (z dnia 10.10.2022) ➔ pierwsze wydanie: 0.6.0 (z dnia 25.04.2002) https://github.com/xdebug/xdebug/releases/tag/0.6.0 https://github.com/xdebug/xdebug/tags?after=1.2.0rc2
 8. 8. Protokół DBGp Specyfikacja protokołu: https://xdebug.org/docs-dbgp.php Wersja: 1.0 Autorzy: - Shane Caraveo, ActiveState - Derick Rethans Protokół zapewnia komunikację między silnikiem debuggera (np. Xdebug), a IDE debuggera (np. PHPStorm, VS Code). Silnik debugera (Xdebug) inicjuje sesję debugowania. Silnik debuggera nawiązuje połączenie z nasłuchującym IDE, a następnie czeka, aż IDE zainicjuje polecenia.
 9. 9. Protokół DBGp SERVER CLIENT
 10. 10. Jak to działa? 1. IDE nasłuchuje na porcie 9000 2. Użytkownik wysyła request inicjując sesję debugowania, do Xdebug. (parametr XDEBUG_SESSION_START) 3. Xdebug rozpoczyna sesję debugowania i próbuje nawiązać połączenie do IDE. Wysyła pakiet INIT i czeka. Nie wykonuje jeszcze żadnego kodu. 4. IDE negocjuje funkcje lub ustawia dowolne punkty przerwania 5. IDE wysyła polecenia, aby interaktywnie przechodzić przez kod Xdebug v2 config params! źródło https://crosp.net/blog/software-development/web/php/understanding-and-using-xdebug-with-phpstorm-and-magento-remotely/
 11. 11. Jak to działa? źródło https://crosp.net/blog/software-development/web/php/understanding-and-using-xdebug-with-phpstorm-and-magento-remotely/ Xdebug v2 config params!
 12. 12. Xdebug - a wersje PHP źródło https://xdebug.org/docs/compat#versions
 13. 13. Instalacja https://xdebug.org/docs/install Linux: Windows:
 14. 14. Instalacja - przez PECL
 15. 15. Instalacja ! Wyłączenie OPcache:
 16. 16. xdebug_info();
 17. 17. xdebug_info();
 18. 18. Wywołanie sesji debugowania - WEB ➔ parametr GET/POST, XDEBUG_SESSION, XDEBUG_SESSION_START, XDEBUG_TRIGGER ➔ ręczne dodanie ciastka (cookie) XDEBUG_SESSION z pomocą przychodzą wtyczki w przeglądarkach ◆ Xdebug Helper - Firefox ◆ Xdebug helper - Chrome ◆ Xdebug helper - Microsoft Edge ◆ XDebugToggle - Safari ➔ Xdebug będzie zawsze próbował zainicjować sesję debugowania Aby wyłączyć sesję debugowania, usuń ciastko, lub wyłącz z poziomu wtyczki w przeglądarce. Ewentualnie parametr XDEBUG_SESSION_STOP
 19. 19. Debugging Clients źródło https://xdebug.org/docs/step_debug
 20. 20. Konfiguracja - PHPStorm (2022.2.3)
 21. 21. Konfiguracja - PHPStorm
 22. 22. Konfiguracja - PHPStorm NIE nasłuchuje na połączenia Xdebug Nasłuchuje na połączenia Xdebug
 23. 23. Konfiguracja - PHPStorm
 24. 24. Konfiguracja - PHPStorm
 25. 25. Znów nie działa to debagołanie. Pokaż, nosz kur** Może płyty nie ma?
 26. 26. Konfiguracja - Xdebug.ini
 27. 27. Konfiguracja - PHPStorm
 28. 28. Konfiguracja - PHPStorm
 29. 29. PHPStorm - opcje Xdebug https://www.jetbrains.com/help/phpstorm/debug-tool-window.html 1 2 3
 30. 30. PHPStorm - opcje Xdebug
 31. 31. Konfiguracja
 32. 32. Konfiguracja
 33. 33. Konfiguracja - Visual Studio Code
 34. 34. Konfiguracja - Visual Studio Code
 35. 35. Konfiguracja - Visual Studio Code 1 2 3
 36. 36. Konfiguracja - Visual Studio Code
 37. 37. Wywołanie sesji debugowania - CLI ➔ env variable, XDEBUG_SESSION, XDEBUG_TRIGGER, XDEBUG_CONFIG wartość tych zmiennych nie ma znaczenia, dopóki nie ustawisz ręcznie xdebug.trigger_value
 38. 38. Wywołanie sesji debugowania - CLI
 39. 39. Wywołanie sesji debugowania - CLI
 40. 40. Debugowanie skryptów CLI, np. kolejki JOB REDIS JOB JOB KOLEJKA
 41. 41. Debugowanie skryptów CLI - PHPStorm way
 42. 42. Debugowanie skryptów CLI - PHPStorm way
 43. 43. Wywołanie sesji debugowania podczas błędu kiedy wystąpi: PHP Notice lub Warning kiedy zostanie rzucony wyjątek: Throwable (Error lub Exception)
 44. 44. Mam 2 aplikacje backendowe - co robić, jak żyć? app1 app2 HTTP request + poprawna konfiguracja client_host
 45. 45. Xdebug, PHPStorm, Docker
 46. 46. Xdebug, PHPStorm, Docker
 47. 47. Xdebug, PHPStorm, Docker
 48. 48. Xdebug, PHPStorm, Docker
 49. 49. Xdebug, PHPStorm, Docker
 50. 50. Xdebug, PHPStorm, Docker
 51. 51. Xdebug, PHPStorm, Docker LOCAL DOCKER NETWORK PHP APP in container HOST? LOCALHOST
 52. 52. HOST address inside Docker
 53. 53. HOST address inside Docker Mac: host.docker.internal / docker.for.mac.host.internal (replaces docker.for.mac.localhost) Windows: host.docker.internal / docker.for.win.host.internal (replaces docker.for.win.localhost) Linux: host.docker.internal - Windows/Mac Docker version >= 18.03 - Linux Docker version >= 20.10.0 host.docker.internal https://github.com/moby/moby/pull/40007
 54. 54. HOST address inside Docker Windows Mac Linux
 55. 55. HOST address inside Docker host.docker.internal:host-gateway BEZ Z
 56. 56. HOST address inside Docker
 57. 57. PHPStorm, Docker, Xdebug
 58. 58. HOST address inside Docker https://docs.docker.com/desktop/networking/#i-want-to-connect-from-a-container-to-a-service-on-the-host
 59. 59. host-gateway in Docker on Linux https://github.com/docker/cli/blob/master/opts/hosts.go
 60. 60. IP Hosta w kontenerze
 61. 61. PHPStorm debugowanie testów
 62. 62. PHPStorm debugowanie testów
 63. 63. CLI debugowanie testów
 64. 64. PHPStorm debugowanie widoków Blade /storage/framework/views
 65. 65. PHPStorm debugowanie widoków Blade
 66. 66. Xdebug a wydajność aplikacji? Xdebug spowalnia wydajność aplikacji! “XDebug checks each HTTP request for the existance of a specific URL parameter or a cookie in order to determine if it should be activated or not”
 67. 67. Xdebug logs Brak parametru i ciastka, do wywołania sesji debugowania!
 68. 68. Xdebug logs - mode debug
 69. 69. Xdebug logs - mode debug Zainicjowanie sesji debugowania (parametr lub ciastko).
 70. 70. Xdebug logs - mode debug
 71. 71. Xdebug logs - mode develop BRAK LOGÓW
 72. 72. Xdebug a testy? Xdebug spowalnia testy!
 73. 73. Xdebug a testy?
 74. 74. Zdalne debugowanie Możliwe opcje: ➔ Publiczne IP + przekierowania portów na routerze ➔ Tunel SSH (reverse SSH port forwarding) ➔ NGROK ➔ Xdebug Cloud Jeśli jesteś w innej sieci niż serwer z aplikacją PHP, którą musisz debugować, możesz mieć problem. Xdebug ze zdalnego serwera nie może bezpośrednio połączyć się z Twoją maszyną przez wszystkie zapory, routery NAT lub inną infrastrukturę sieciową. developer IDE PHP app with Xdebug local internet
 75. 75. Zdalne debugowanie - tunel SSH 1. local port forwarding 2. remote port forwarding (reverse tunneling) źródło https://goteleport.com/blog/ssh-tunneling-explained/ źródło https://docs.devsense.com/en/vs/debugging/remote-debug-via-ssh Opcja -R instruuje klienta SSH, aby przekazał port 9003 ze zdalnej maszyny do miejsca, na localhost:9003, gdzie Debugger (IDE) będzie nasłuchiwał. E
 76. 76. Zdalne debugowanie - NGROK źródło https://ngrok.com/ na dzień 7.11.2022
 77. 77. Xdebug Cloud - beta https://xdebug.cloud/ ➔ 2021 rok ➔ płatne ➔ tylko dla firm ➔ multi - user debugging (kilka jednoczesnych sesji debugowania) Dokumentacja: https://xdebug.cloud/docs źródło: https://xdebug.cloud/signup
 78. 78. Xdebug Cloud - beta Xdebug Cloud developer IDE aplikacja (z Xdebug) Xdebug session trigger request (with XDEBUG_SESSION param/cookie) local internet źródło: https://xdebug.cloud/ źródło: opracowanie własne
 79. 79. Xdebug Cloud - cennik Na dzień 5.11.2022 źródło: https://xdebug.cloud/signup
 80. 80. Xdebug Cloud - dashboard źródło: https://www.youtube.com/watch?v=Jny-RJDf2AM
 81. 81. Multi user debugging - DBGproxy źródło: https://xdebug.org/docs/dbgpProxy źródło: https://xdebug.org/download#dbgpProxy
 82. 82. Multi user debugging - DBGproxy źródło: https://blog.gougousis.net/xdebug-walkthrough/
 83. 83. Alternatywy dla Xdebug debugger: ➔ Zend Debugger paczki: ➔ Ray (Spatie) https://github.com/spatie/ray - płatne ➔ tracy (Nette) https://github.com/nette/tracy ➔ kint https://github.com/kint-php/kint/
 84. 84. Pytania? marcin.tracz@blumilk.pl Marcin Tracz

×