Lịch sử 5 - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

tieuhocvn .info
tieuhocvn .infoĐề thi Giải toán trên mạng Violympic - Tiếng Anh trên mạng IOE um teacher
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
Thứ ba ngày 01 tháng 10 năm 2013
Lịch Sử

1. Vì sao Nguyễn Tất Thành quyết chí ra đi tìm
Nguyễn Tất Thành sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước
đường cứu nước ?
và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống cách mạng. Anh sớm
2. Vì sao tình cảnh đất nước được thống khổ của
thấu hiểu đượcbến cảng Nhà Rồng và nỗicông nhận là đồng
di tích lịch phục
bào. Nguyễn Tất Thành rất khâmsử ? tinh thần yêu nước của
các bậc tiền bối nhưng không tán thành con đường cứu nước của
Bến cảng Nhà Rồng được dân… Anh quyết chí ra sử vì đường
các cụ. Vì yêu nước thương công nhận là di tích lịch đi tìmchính
nơi đây ngày 5 tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành đã ra đi
cứu nước.
tìm đường cứu nước.
BẾN CẢNG NHÀ RỒNG
Tàu Đô đốc La-tu-sơ Tơ-rê-vin
Lịch sử 5 - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
Thứ ba ngày 01 tháng 10 năm 2013

Lịch Sử
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
Thứ ba ngày 01 tháng 10 năm 2013

Lịch Sử
MỜI
MỜI
XEM
XEM
PHI
PHI
M
M

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
Thứ ba ngày 01 tháng 10 năm 2013

Lịch Sử
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
1. Sự cần thiết phải thành lập Đảng
- Nêu chứchình nướcra đời: năm 1929?
- 3 tổ tình cộng sản ta trong
- Đông Dương CS Đảng 6/1929.

?

- An Nam CS Đảng 7 / 1929.
- Đông Dương CS Liên đoàn 9/1929.
- Thiếu sự lãnh đạo thống nhất.
Cần phải sớm hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành một
? Trước tình hình đó đã đặt ra yêu cầu kẻ thù chung.
gì?
Đảng duy nhất để cùng đoàn kết chống
- Ai chí Nguyễn Ái làm được có thể thống nhất các
Chỉ có đồng là người có thể Quốc mới việc đó?
tổ chức cộng sản ở Việt Nam thành một Đảng duy nhất.

?
Thứ ba ngày 01 tháng 10 năm 2013

Lịch Sử

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc năm 1930
Thứ ba ngày 01 tháng 10 năm 2013

Lịch Sử
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
1. Sự cần thiết phải thành lập Đảng
- 3 tổ chức cộng sản ra đời.
- Thiếu sự lãnh đạo thống nhất.

?

Vì sao chỉ có lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc mới có thể thống
nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam ?
Vì: Từ khi hoạt động ở nước ngoài, Người đã được bạn bè
thế giới khâm phục. Nguyễn Ái Quốc là người hiểu biết
sâu sắc về lí luận và thực tiễn cách mạng, có uy tín trong
phong trào cách mạng Quốc tế, được nhiều người yêu
nước Việt Nam ngưỡng mộ…
Thứ ba ngày 01 tháng 10 năm 2013

Lịch Sử
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
1. Sự cần thiết phải thành lập Đảng
- 3 tổ chức cộng sản ra đời.
- Thiếu sự lãnh đạo thống nhất.
2. Hội nghị thành lập Đảng:
Dựa vào sách giáo khoa, hãy hoàn thành bảng sau:
Hội nghị thành lập Đảng CSVN
Thời gian

Khai mạc ngày 3 / 2 / 1930.

Địa điểm

Tại Hồng Công Trung Quốc.

Người chủ trì

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc.

Nội dung
Kết quả

Hợp nhất 3 tổ chức CS thành một Đảng
duy nhất lấy tên là Đảng CS Việt Nam.
HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG

- 2 đại biểu của Đông Dương CS Đảng: Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh.
- 2 đại biểu của An Nam CS Đảng: Nguyễn Thiệu và Châu Văn Liêm.
- Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đại diện cho Quốc tế Cộng sản.
ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ

Nguyễn Ái Quốc
Đại diện Quốc tế Cộng Sản

Trịnh Đình Cửu
ĐDCS Đảng

Nguyễn Đức Cảnh
ĐDCS Đảng

Nguyễn Thiệu:
An Nam CS Đảng

Châu Văn Liêm
An Nam CS Đảng
Lịch sử:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI

1. Sự cần thiết phải thành lập Đảng
- 3 tổ chức cộng sản ra đời.
- Thiếu sự lãnh đạo thống nhất.
2. Hội nghị thành lập Đảng:
Hội nghị thành lập Đảng CSVN
Thời gian

Khai mạc ngày 3 / 2 / 1930

Địa điểm

Tại Hồng Công Trung Quốc

Người chủ trì

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc

Nội dung
Kết quả

Hợp nhất 3 tổ chức CS thành một Đảng
duy nhất lấy tên là Đảng CS Việt Nam

3. Ý nghĩa của sự kiện thành lập Đảng:
HÃY KHOANH TRÒN CHỮ CÁI TRƯỚC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG:

Ý nghĩa của sự kiện thành lập Đảng là:
A. Đảng ra đời là sự kiện vĩ đại, đánh dấu một bước ngoặt
trong lịch sử cách mạng Việt Nam.
B. Từ đây cách mạng VN đã có Đảng lãnh đạo đúng đắn liên
tiếp giành nhiều thắng lợi to lớn.
C. Chấm dứt cuộc kháng chiến chống Pháp.
D. Đảng là nhân tố quyết định thắng của cách mạng VN.
E. Đảng ra đời, cách mạng VN trở thành bộ phận khăng
khít của cách mạng thế giới.
G.

Ngày 3 / 2 trở thành ngày kỉ niệm thành lập Đảng.
Lịch sử:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI

1. Sự cần thiết phải thành lập Đảng
- 3 tổ chức cộng sản ra đời.
- Thiếu sự lãnh đạo thống nhất.
2. Hội nghị thành lập Đảng:
Hội nghị thành lập Đảng CSVN
Thời gian

Khai mạc ngày 3 / 2 / 1930.

Địa điểm

Tại Hồng Công Trung Quốc.

Người chủ trì

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc.

Nội dung
Kết quả

Hợp nhất 3 tổ chức CS thành một Đảng
duy nhất lấy tên là Đảng CS Việt Nam.

3. Ý nghĩa của sự kiện thành lập Đảng:
- Đảng ra đời là sự kiện vĩ đại, là bước ngoặt trong lịch sử CMVN.
Thứ ba ngày 01 tháng 10 năm 2013

Lịch Sử
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
Ghi nhớ

Ngày 3 /2 /1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời,
đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành nhiều
thắng lợi to lớn.

? Qua bài học này em biết gì thêm về lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc?
Ai là tổng bí thư đầu
tiên của Đảng CSVN ?
Thứ ba ngày 01 tháng 10 năm 2013

Lịch Sử

Đồng chí Trần Phú (năm 1930 – 1931)
Thứ ba ngày 01 tháng 10 năm 2013

Lịch Sử

L Ã NHĐ
2
C
3
S
4
V
NGU Y Ễ N

1

5

Ạ
Á
À
Ă
Á

O
C
I
N
I

HMẠ N G
GÒN
B A
QUỐC

Đ
Lịch sử 5 - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
Lịch sử 5 - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
Thứ ba ngày 01 tháng 10 năm 2013

Lịch Sử

- Ô số 1: (Có 7 chữ cái) Đây từ nói về vai trò quan trọng của Đảng .
- Ô số 2: (Có 8 chữ cái) Các phong trào đấu tranh của nhân đân ta gọi chung
là phong trào gì?
- Ô số 3: (Có 6 chữ cái) Đây là tên thành phố có bến cảng Nhà Rồng .
- Ô số 4: (Có 5 chữ cái) Tên gọi của Bác khi lên tàu ra nước ngoài .
- Ô số 5: (Có 12 chữ cái) Ai là người chủ trì hội nghị thành lập Đảng?
* Hàng dọc: (Có 5 chữ cái) Đây là một tên gọi một tổ chức (viết tắt).
1 von 22

Recomendados

276 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN von
276 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN276 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN
276 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVNalexandreminho
269.1K views37 Folien
Tư tưởng hồ chí minh von
Tư tưởng hồ chí minhTư tưởng hồ chí minh
Tư tưởng hồ chí minhHao Pham
11.7K views27 Folien
250 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN von
250 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN 250 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN
250 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN alexandreminho
120.7K views31 Folien
670Câu-trắc-nghiệm-TTHCM-tham-khảo- THI CUỐI KÌ.docx von
670Câu-trắc-nghiệm-TTHCM-tham-khảo- THI CUỐI KÌ.docx670Câu-trắc-nghiệm-TTHCM-tham-khảo- THI CUỐI KÌ.docx
670Câu-trắc-nghiệm-TTHCM-tham-khảo- THI CUỐI KÌ.docxAnhNguynNgc28
216 views208 Folien
Tiểu luận ý nghĩa lịch sử ra đời đảng cộng sản việt nam von
Tiểu luận ý nghĩa lịch sử ra đời đảng cộng sản việt namTiểu luận ý nghĩa lịch sử ra đời đảng cộng sản việt nam
Tiểu luận ý nghĩa lịch sử ra đời đảng cộng sản việt namHeli Sama
60.5K views20 Folien
Slide thuyết trình môn học tư tưởng hồ chí minh von
Slide thuyết trình  môn học tư tưởng hồ chí minhSlide thuyết trình  môn học tư tưởng hồ chí minh
Slide thuyết trình môn học tư tưởng hồ chí minhhttps://www.facebook.com/garmentspace
4K views25 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Tthcm chương 5 von
Tthcm chương 5Tthcm chương 5
Tthcm chương 5thuyettrinh
26.1K views46 Folien
Slide , word Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh thời kì 1921-1930 von
Slide , word Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh thời kì 1921-1930Slide , word Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh thời kì 1921-1930
Slide , word Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh thời kì 1921-1930wormblack
1.6K views14 Folien
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đại đoàn kết quốc tế von
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đại đoàn kết quốc tếTư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đại đoàn kết quốc tế
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đại đoàn kết quốc tếHoa PN Thaycacac
711 views41 Folien
Trắc nghiệm Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam von
Trắc nghiệm Lịch sử Đảng cộng sản Việt NamTrắc nghiệm Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
Trắc nghiệm Lịch sử Đảng cộng sản Việt Namvietlod.com
14.4K views69 Folien
BÀI THU HOẠCH THĂM QUAN THỰC TẾ BẢO TÀNG von
BÀI THU HOẠCH THĂM QUAN THỰC TẾ BẢO TÀNGBÀI THU HOẠCH THĂM QUAN THỰC TẾ BẢO TÀNG
BÀI THU HOẠCH THĂM QUAN THỰC TẾ BẢO TÀNGnataliej4
5.2K views30 Folien
Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Hiện Nay von
Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Hiện NaySứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Hiện Nay
Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Hiện NayVuKirikou
1.5K views48 Folien

Was ist angesagt?(20)

Tthcm chương 5 von thuyettrinh
Tthcm chương 5Tthcm chương 5
Tthcm chương 5
thuyettrinh26.1K views
Slide , word Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh thời kì 1921-1930 von wormblack
Slide , word Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh thời kì 1921-1930Slide , word Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh thời kì 1921-1930
Slide , word Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh thời kì 1921-1930
wormblack1.6K views
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đại đoàn kết quốc tế von Hoa PN Thaycacac
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đại đoàn kết quốc tếTư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đại đoàn kết quốc tế
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đại đoàn kết quốc tế
Hoa PN Thaycacac711 views
Trắc nghiệm Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam von vietlod.com
Trắc nghiệm Lịch sử Đảng cộng sản Việt NamTrắc nghiệm Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
Trắc nghiệm Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
vietlod.com14.4K views
BÀI THU HOẠCH THĂM QUAN THỰC TẾ BẢO TÀNG von nataliej4
BÀI THU HOẠCH THĂM QUAN THỰC TẾ BẢO TÀNGBÀI THU HOẠCH THĂM QUAN THỰC TẾ BẢO TÀNG
BÀI THU HOẠCH THĂM QUAN THỰC TẾ BẢO TÀNG
nataliej45.2K views
Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Hiện Nay von VuKirikou
Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Hiện NaySứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Hiện Nay
Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Hiện Nay
VuKirikou1.5K views
Đề cương ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh von Sương Tuyết
Đề cương ôn tập Tư tưởng Hồ Chí MinhĐề cương ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đề cương ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh
Sương Tuyết19.6K views
Đề cương Lịch sử Đảng von Bui Loi
Đề cương Lịch sử ĐảngĐề cương Lịch sử Đảng
Đề cương Lịch sử Đảng
Bui Loi14.7K views
Đường lối ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1936 - 1939 von quoctuongdoan740119
Đường lối ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1936 - 1939Đường lối ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1936 - 1939
Đường lối ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1936 - 1939
quoctuongdoan740119164.7K views
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hcm von Nguyen_Anh_Nguyet
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hcmNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hcm
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hcm
Nguyen_Anh_Nguyet222.5K views
Cơ sở, quá trình hình thành & phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh von VuKirikou
Cơ sở, quá trình hình thành & phát triển Tư tưởng Hồ Chí MinhCơ sở, quá trình hình thành & phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh
Cơ sở, quá trình hình thành & phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh
VuKirikou2.8K views
Tài liệu môn tư tưởng hồ chí minh von lekimhuong
Tài liệu môn tư tưởng hồ chí minhTài liệu môn tư tưởng hồ chí minh
Tài liệu môn tư tưởng hồ chí minh
lekimhuong51.4K views
Chương 2.pptx von Hnginh10297
Chương 2.pptxChương 2.pptx
Chương 2.pptx
Hnginh102972.1K views
Tu tuonghcm tu tuong hcm 1921 1930 von wormblack
Tu tuonghcm tu tuong hcm 1921 1930Tu tuonghcm tu tuong hcm 1921 1930
Tu tuonghcm tu tuong hcm 1921 1930
wormblack12.2K views
Bai10 von ctt
Bai10Bai10
Bai10
ctt14.5K views
Bài tiểu luận môn Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Học viện công nghệ b... von Huyen Pham
Bài tiểu luận môn Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Học viện công nghệ b...Bài tiểu luận môn Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Học viện công nghệ b...
Bài tiểu luận môn Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Học viện công nghệ b...
Huyen Pham191.6K views
C2.tthcm về vấn đề dân tộc và cmgpdt von Susutryoh
C2.tthcm về vấn đề dân tộc và cmgpdtC2.tthcm về vấn đề dân tộc và cmgpdt
C2.tthcm về vấn đề dân tộc và cmgpdt
Susutryoh17.6K views
Câu hỏi trắc nghiệm đáp án a von Trúc Hương
Câu hỏi trắc nghiệm  đáp án aCâu hỏi trắc nghiệm  đáp án a
Câu hỏi trắc nghiệm đáp án a
Trúc Hương8.6K views
Chương 1, tư tưởng hchinh von mai_mai_yb
Chương 1, tư tưởng hchinhChương 1, tư tưởng hchinh
Chương 1, tư tưởng hchinh
mai_mai_yb62.4K views

Destacado

Lịch sử 5 - Phan Bội Châu và phong trào Đông du von
Lịch sử 5 - Phan Bội Châu và phong trào Đông duLịch sử 5 - Phan Bội Châu và phong trào Đông du
Lịch sử 5 - Phan Bội Châu và phong trào Đông dutieuhocvn .info
5.1K views20 Folien
Lịch sử 5 - Tuần 8:- Xô viết Nghê – Tĩnh von
Lịch sử 5 - Tuần 8:- 	Xô viết Nghê – TĩnhLịch sử 5 - Tuần 8:- 	Xô viết Nghê – Tĩnh
Lịch sử 5 - Tuần 8:- Xô viết Nghê – Tĩnhtieuhocvn .info
1.3K views18 Folien
Lịch sử 5 - Thu - Đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp” von
Lịch sử 5 - Thu - Đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”Lịch sử 5 - Thu - Đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”
Lịch sử 5 - Thu - Đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”tieuhocvn .info
5.6K views21 Folien
Phong trào yêu nước.pptx von
Phong trào yêu nước.pptxPhong trào yêu nước.pptx
Phong trào yêu nước.pptxDaisy Nguyen
26.6K views32 Folien
Tư tưởng hồ chí minh von
Tư tưởng hồ chí minhTư tưởng hồ chí minh
Tư tưởng hồ chí minhNgoc Tran Bich
6.6K views25 Folien
Lịch sử Việt Nam von
Lịch sử Việt NamLịch sử Việt Nam
Lịch sử Việt NamFPT Telecom
489 views1 Folie

Destacado(20)

Lịch sử 5 - Phan Bội Châu và phong trào Đông du von tieuhocvn .info
Lịch sử 5 - Phan Bội Châu và phong trào Đông duLịch sử 5 - Phan Bội Châu và phong trào Đông du
Lịch sử 5 - Phan Bội Châu và phong trào Đông du
tieuhocvn .info5.1K views
Lịch sử 5 - Tuần 8:- Xô viết Nghê – Tĩnh von tieuhocvn .info
Lịch sử 5 - Tuần 8:- 	Xô viết Nghê – TĩnhLịch sử 5 - Tuần 8:- 	Xô viết Nghê – Tĩnh
Lịch sử 5 - Tuần 8:- Xô viết Nghê – Tĩnh
tieuhocvn .info1.3K views
Lịch sử 5 - Thu - Đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp” von tieuhocvn .info
Lịch sử 5 - Thu - Đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”Lịch sử 5 - Thu - Đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”
Lịch sử 5 - Thu - Đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”
tieuhocvn .info5.6K views
Phong trào yêu nước.pptx von Daisy Nguyen
Phong trào yêu nước.pptxPhong trào yêu nước.pptx
Phong trào yêu nước.pptx
Daisy Nguyen26.6K views
Tư tưởng hồ chí minh von Ngoc Tran Bich
Tư tưởng hồ chí minhTư tưởng hồ chí minh
Tư tưởng hồ chí minh
Ngoc Tran Bich6.6K views
Lịch sử Việt Nam von FPT Telecom
Lịch sử Việt NamLịch sử Việt Nam
Lịch sử Việt Nam
FPT Telecom489 views
Bai 12 vuot qua tinh the hiem ngheo von tieuhocvn .info
Bai 12  vuot qua tinh the hiem ngheoBai 12  vuot qua tinh the hiem ngheo
Bai 12 vuot qua tinh the hiem ngheo
tieuhocvn .info4.3K views
Cuộc kháng chiến chống quân mông nguyên lần 1 von Minhthu Vo
Cuộc kháng chiến chống quân mông nguyên lần 1Cuộc kháng chiến chống quân mông nguyên lần 1
Cuộc kháng chiến chống quân mông nguyên lần 1
Minhthu Vo8.2K views
Lịch sử 5 - Cuộc phản công ở kinh thành Huế von tieuhocvn .info
Lịch sử 5 - Cuộc phản công ở kinh thành HuếLịch sử 5 - Cuộc phản công ở kinh thành Huế
Lịch sử 5 - Cuộc phản công ở kinh thành Huế
tieuhocvn .info4.8K views
Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục von Minhthu Vo
Phong trào Đông Kinh Nghĩa ThụcPhong trào Đông Kinh Nghĩa Thục
Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục
Minhthu Vo3.3K views
Chuong i von vcuk46h1
Chuong iChuong i
Chuong i
vcuk46h14.2K views
Bai 19 chien thang lich su dien bien phu von tieuhocvn .info
Bai 19  chien thang lich su dien bien phuBai 19  chien thang lich su dien bien phu
Bai 19 chien thang lich su dien bien phu
tieuhocvn .info2.3K views
Lịch sử 5 - “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định. von tieuhocvn .info
Lịch sử 5 - “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định.Lịch sử 5 - “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định.
Lịch sử 5 - “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định.
tieuhocvn .info13.1K views
so sánh cương lĩnh chính trị tháng 2 với luận cương chính trị tháng 10 von thapxu
so sánh cương lĩnh chính trị tháng 2 với luận cương chính trị tháng 10so sánh cương lĩnh chính trị tháng 2 với luận cương chính trị tháng 10
so sánh cương lĩnh chính trị tháng 2 với luận cương chính trị tháng 10
thapxu58.2K views
B26 t41 II Các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương von Jackson Linh
B26 t41 II Các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần VươngB26 t41 II Các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương
B26 t41 II Các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương
Jackson Linh 12.8K views
TẠI SAO TRONG NHỮNG NĂM 20 CỦA THẾ KỈ XX CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH LỰA CHỌN CON ĐƯ... von Hằng Nga Nguyễn
TẠI SAO TRONG NHỮNG NĂM 20 CỦA THẾ KỈ XX CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH LỰA CHỌN CON ĐƯ...TẠI SAO TRONG NHỮNG NĂM 20 CỦA THẾ KỈ XX CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH LỰA CHỌN CON ĐƯ...
TẠI SAO TRONG NHỮNG NĂM 20 CỦA THẾ KỈ XX CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH LỰA CHỌN CON ĐƯ...
Hằng Nga Nguyễn34.3K views
Tết nguyên đán von nhutanh22
Tết nguyên đánTết nguyên đán
Tết nguyên đán
nhutanh2220.2K views
BÀI 21: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM... von Võ Tâm Long
BÀI 21: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM...BÀI 21: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM...
BÀI 21: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM...
Võ Tâm Long75.2K views
Tết cổ truyền việt nam von mrtomlearning
Tết cổ truyền việt namTết cổ truyền việt nam
Tết cổ truyền việt nam
mrtomlearning29.9K views
Mẫu slide đẹp von Thanh Lye
Mẫu slide đẹpMẫu slide đẹp
Mẫu slide đẹp
Thanh Lye4.7K views

Similar a Lịch sử 5 - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

N05_2 - Bản báo cáo giữa kì.docx von
N05_2 - Bản báo cáo giữa kì.docxN05_2 - Bản báo cáo giữa kì.docx
N05_2 - Bản báo cáo giữa kì.docxThyLinh700645
4 views22 Folien
đảNg cộng sản việt nam ra đời von
đảNg cộng sản việt nam ra đờiđảNg cộng sản việt nam ra đời
đảNg cộng sản việt nam ra đờiHoa Phượng
283 views3 Folien
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng - Luận cương chính trị tháng 10/1930 von
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng - Luận cương chính trị tháng 10/1930 Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng - Luận cương chính trị tháng 10/1930
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng - Luận cương chính trị tháng 10/1930 TunHng56
338 views17 Folien
đề Cương ôn tập lịch sử 9 von
đề Cương ôn tập lịch sử 9đề Cương ôn tập lịch sử 9
đề Cương ôn tập lịch sử 9Hà's Trọng
7.2K views47 Folien
chuong-1-lsd.ppt von
chuong-1-lsd.pptchuong-1-lsd.ppt
chuong-1-lsd.pptNguyenDucXuan1
37 views65 Folien
chuong-1-lsd.ppt von
chuong-1-lsd.pptchuong-1-lsd.ppt
chuong-1-lsd.pptBnhvin199BCA
90 views65 Folien

Similar a Lịch sử 5 - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời(20)

N05_2 - Bản báo cáo giữa kì.docx von ThyLinh700645
N05_2 - Bản báo cáo giữa kì.docxN05_2 - Bản báo cáo giữa kì.docx
N05_2 - Bản báo cáo giữa kì.docx
ThyLinh7006454 views
đảNg cộng sản việt nam ra đời von Hoa Phượng
đảNg cộng sản việt nam ra đờiđảNg cộng sản việt nam ra đời
đảNg cộng sản việt nam ra đời
Hoa Phượng283 views
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng - Luận cương chính trị tháng 10/1930 von TunHng56
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng - Luận cương chính trị tháng 10/1930 Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng - Luận cương chính trị tháng 10/1930
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng - Luận cương chính trị tháng 10/1930
TunHng56338 views
đề Cương ôn tập lịch sử 9 von Hà's Trọng
đề Cương ôn tập lịch sử 9đề Cương ôn tập lịch sử 9
đề Cương ôn tập lịch sử 9
Hà's Trọng7.2K views
chuyen de 2.ppt von PhPhm70
chuyen de 2.pptchuyen de 2.ppt
chuyen de 2.ppt
PhPhm7019 views
chuyen de 2.ppt von PhPhm70
chuyen de 2.pptchuyen de 2.ppt
chuyen de 2.ppt
PhPhm709 views
Powerpoint Các ngày lễ lớn ở việt nam von Nhung Lê
 Powerpoint Các ngày lễ lớn ở việt nam Powerpoint Các ngày lễ lớn ở việt nam
Powerpoint Các ngày lễ lớn ở việt nam
Nhung Lê10.9K views
Hoi nghi thanh lap Dang.pptx von vydam3
Hoi nghi thanh lap Dang.pptxHoi nghi thanh lap Dang.pptx
Hoi nghi thanh lap Dang.pptx
vydam371 views
Tài liệu bỏ túi môn đường lối von Sùng A Tô
Tài liệu bỏ túi môn đường lốiTài liệu bỏ túi môn đường lối
Tài liệu bỏ túi môn đường lối
Sùng A Tô524 views
Câu 1 von nymi
Câu 1Câu 1
Câu 1
nymi1.3K views
Bộ Câu Hỏi Giáo Viên Tổng Phụ Trách Đội Giỏi von nataliej4
Bộ Câu Hỏi Giáo Viên Tổng Phụ Trách Đội Giỏi Bộ Câu Hỏi Giáo Viên Tổng Phụ Trách Đội Giỏi
Bộ Câu Hỏi Giáo Viên Tổng Phụ Trách Đội Giỏi
nataliej4125 views
Cách mệnh trước hết phải có cái gì? Trước hết phải có Đảng cách mệnh. von Trung Nguyễn
Cách mệnh trước hết phải có cái gì? Trước hết phải có Đảng cách mệnh.Cách mệnh trước hết phải có cái gì? Trước hết phải có Đảng cách mệnh.
Cách mệnh trước hết phải có cái gì? Trước hết phải có Đảng cách mệnh.
Trung Nguyễn2.6K views
Đường lối ĐCSVN von Sùng A Tô
Đường lối ĐCSVNĐường lối ĐCSVN
Đường lối ĐCSVN
Sùng A Tô1.7K views

Más de tieuhocvn .info

Luyện từ và câu 5 Tuần 3 Trang 32 Luyện tập Cách viết đoạn văn hay miêu tả ... von
Luyện từ và câu 5 Tuần 3 Trang 32 Luyện tập Cách viết đoạn văn hay miêu tả ...Luyện từ và câu 5 Tuần 3 Trang 32 Luyện tập Cách viết đoạn văn hay miêu tả ...
Luyện từ và câu 5 Tuần 3 Trang 32 Luyện tập Cách viết đoạn văn hay miêu tả ...tieuhocvn .info
809 views17 Folien
Luyện từ và câu 5 Tuần 1 Trang 13 Luyện tập về Từ đồng nghĩa Cá hồi vượt thác von
Luyện từ và câu 5 Tuần 1 Trang 13 Luyện tập về Từ đồng nghĩa Cá hồi vượt thácLuyện từ và câu 5 Tuần 1 Trang 13 Luyện tập về Từ đồng nghĩa Cá hồi vượt thác
Luyện từ và câu 5 Tuần 1 Trang 13 Luyện tập về Từ đồng nghĩa Cá hồi vượt tháctieuhocvn .info
211 views11 Folien
Luyện từ và câu 5 Tuần 1 Trang 7 Từ đồng nghĩa von
Luyện từ và câu 5 Tuần 1 Trang 7 Từ đồng nghĩaLuyện từ và câu 5 Tuần 1 Trang 7 Từ đồng nghĩa
Luyện từ và câu 5 Tuần 1 Trang 7 Từ đồng nghĩatieuhocvn .info
193 views18 Folien
Luyện từ và câu 4 Tuần 27 trang 87 Câu khiến von
Luyện từ và câu 4 Tuần 27 trang 87 Câu khiếnLuyện từ và câu 4 Tuần 27 trang 87 Câu khiến
Luyện từ và câu 4 Tuần 27 trang 87 Câu khiếntieuhocvn .info
164 views31 Folien
Luyện từ và câu 4 Tuần 27 trang 92 Cách đặt Câu khiến von
Luyện từ và câu 4 Tuần 27 trang 92 Cách đặt Câu khiến Luyện từ và câu 4 Tuần 27 trang 92 Cách đặt Câu khiến
Luyện từ và câu 4 Tuần 27 trang 92 Cách đặt Câu khiến tieuhocvn .info
252 views30 Folien
Ôn luyện và Kiểm tra Tiếng Anh Lớp 4 Tuần 1 | Unit 1: Nice to see you again von
Ôn luyện và Kiểm tra Tiếng Anh Lớp 4 Tuần 1 | Unit 1: Nice to see you againÔn luyện và Kiểm tra Tiếng Anh Lớp 4 Tuần 1 | Unit 1: Nice to see you again
Ôn luyện và Kiểm tra Tiếng Anh Lớp 4 Tuần 1 | Unit 1: Nice to see you againtieuhocvn .info
98 views13 Folien

Más de tieuhocvn .info(20)

Luyện từ và câu 5 Tuần 3 Trang 32 Luyện tập Cách viết đoạn văn hay miêu tả ... von tieuhocvn .info
Luyện từ và câu 5 Tuần 3 Trang 32 Luyện tập Cách viết đoạn văn hay miêu tả ...Luyện từ và câu 5 Tuần 3 Trang 32 Luyện tập Cách viết đoạn văn hay miêu tả ...
Luyện từ và câu 5 Tuần 3 Trang 32 Luyện tập Cách viết đoạn văn hay miêu tả ...
tieuhocvn .info809 views
Luyện từ và câu 5 Tuần 1 Trang 13 Luyện tập về Từ đồng nghĩa Cá hồi vượt thác von tieuhocvn .info
Luyện từ và câu 5 Tuần 1 Trang 13 Luyện tập về Từ đồng nghĩa Cá hồi vượt thácLuyện từ và câu 5 Tuần 1 Trang 13 Luyện tập về Từ đồng nghĩa Cá hồi vượt thác
Luyện từ và câu 5 Tuần 1 Trang 13 Luyện tập về Từ đồng nghĩa Cá hồi vượt thác
tieuhocvn .info211 views
Luyện từ và câu 5 Tuần 1 Trang 7 Từ đồng nghĩa von tieuhocvn .info
Luyện từ và câu 5 Tuần 1 Trang 7 Từ đồng nghĩaLuyện từ và câu 5 Tuần 1 Trang 7 Từ đồng nghĩa
Luyện từ và câu 5 Tuần 1 Trang 7 Từ đồng nghĩa
tieuhocvn .info193 views
Luyện từ và câu 4 Tuần 27 trang 87 Câu khiến von tieuhocvn .info
Luyện từ và câu 4 Tuần 27 trang 87 Câu khiếnLuyện từ và câu 4 Tuần 27 trang 87 Câu khiến
Luyện từ và câu 4 Tuần 27 trang 87 Câu khiến
tieuhocvn .info164 views
Luyện từ và câu 4 Tuần 27 trang 92 Cách đặt Câu khiến von tieuhocvn .info
Luyện từ và câu 4 Tuần 27 trang 92 Cách đặt Câu khiến Luyện từ và câu 4 Tuần 27 trang 92 Cách đặt Câu khiến
Luyện từ và câu 4 Tuần 27 trang 92 Cách đặt Câu khiến
tieuhocvn .info252 views
Ôn luyện và Kiểm tra Tiếng Anh Lớp 4 Tuần 1 | Unit 1: Nice to see you again von tieuhocvn .info
Ôn luyện và Kiểm tra Tiếng Anh Lớp 4 Tuần 1 | Unit 1: Nice to see you againÔn luyện và Kiểm tra Tiếng Anh Lớp 4 Tuần 1 | Unit 1: Nice to see you again
Ôn luyện và Kiểm tra Tiếng Anh Lớp 4 Tuần 1 | Unit 1: Nice to see you again
tieuhocvn .info98 views
Luyện từ và câu 4 Tuần 27 trang 87 Câu khiến von tieuhocvn .info
Luyện từ và câu 4 Tuần 27 trang 87 Câu khiếnLuyện từ và câu 4 Tuần 27 trang 87 Câu khiến
Luyện từ và câu 4 Tuần 27 trang 87 Câu khiến
tieuhocvn .info157 views
Luyện từ và câu 4 Tuần 1 Cấu tạo của tiếng Trang 6 von tieuhocvn .info
Luyện từ và câu 4 Tuần 1 Cấu tạo của tiếng Trang 6Luyện từ và câu 4 Tuần 1 Cấu tạo của tiếng Trang 6
Luyện từ và câu 4 Tuần 1 Cấu tạo của tiếng Trang 6
tieuhocvn .info345 views
Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 5 Tuần 10 | Làm tốt bài đọc hiểu Tiếng việt này ... von tieuhocvn .info
Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 5 Tuần 10 | Làm tốt bài đọc hiểu Tiếng việt này ...Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 5 Tuần 10 | Làm tốt bài đọc hiểu Tiếng việt này ...
Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 5 Tuần 10 | Làm tốt bài đọc hiểu Tiếng việt này ...
tieuhocvn .info570 views
Tập làm văn 4 trang 64 Luyện tập Xây dựng Đoạn văn kể chuyện Ba lưỡi rìu von tieuhocvn .info
Tập làm văn 4 trang 64 Luyện tập Xây dựng Đoạn văn kể chuyện Ba lưỡi rìuTập làm văn 4 trang 64 Luyện tập Xây dựng Đoạn văn kể chuyện Ba lưỡi rìu
Tập làm văn 4 trang 64 Luyện tập Xây dựng Đoạn văn kể chuyện Ba lưỡi rìu
tieuhocvn .info1.2K views
Giao an-tap-lam-van-lop-3-theo-huong-trai-nghiem-sang-tao-cua-hoc-sinh von tieuhocvn .info
Giao an-tap-lam-van-lop-3-theo-huong-trai-nghiem-sang-tao-cua-hoc-sinhGiao an-tap-lam-van-lop-3-theo-huong-trai-nghiem-sang-tao-cua-hoc-sinh
Giao an-tap-lam-van-lop-3-theo-huong-trai-nghiem-sang-tao-cua-hoc-sinh
tieuhocvn .info2.4K views
Kinh nghiệm Bồi dưỡng giáo viên tiểu học Giảng dạy tốt Dạng toán Hiệu và Tỉ ... von tieuhocvn .info
Kinh nghiệm Bồi dưỡng giáo viên tiểu học Giảng dạy tốt Dạng toán Hiệu và Tỉ ...Kinh nghiệm Bồi dưỡng giáo viên tiểu học Giảng dạy tốt Dạng toán Hiệu và Tỉ ...
Kinh nghiệm Bồi dưỡng giáo viên tiểu học Giảng dạy tốt Dạng toán Hiệu và Tỉ ...
tieuhocvn .info232 views
Giải một số bài toán Lớp 4 bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng von tieuhocvn .info
Giải một số bài toán Lớp 4 bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng Giải một số bài toán Lớp 4 bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng
Giải một số bài toán Lớp 4 bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng
tieuhocvn .info7.5K views
Chu vi hình tròn Tiết 95 – trang 97 - Toán 5 von tieuhocvn .info
Chu vi hình tròn Tiết 95 – trang 97 - Toán 5 Chu vi hình tròn Tiết 95 – trang 97 - Toán 5
Chu vi hình tròn Tiết 95 – trang 97 - Toán 5
tieuhocvn .info238 views
Hình tròn , đường tròn Tiết 94 – trang 97 - Toán 5 von tieuhocvn .info
Hình tròn , đường tròn Tiết 94 – trang 97 - Toán 5 Hình tròn , đường tròn Tiết 94 – trang 97 - Toán 5
Hình tròn , đường tròn Tiết 94 – trang 97 - Toán 5
tieuhocvn .info244 views
Toán 5 trang 93 Diện tích Hình thang Tiết 91 Tuần 19 von tieuhocvn .info
Toán 5 trang 93 Diện tích Hình thang Tiết 91 Tuần 19 Toán 5 trang 93 Diện tích Hình thang Tiết 91 Tuần 19
Toán 5 trang 93 Diện tích Hình thang Tiết 91 Tuần 19
tieuhocvn .info144 views
Hình thang Tiết 90 – trang 91 - Toán 5 von tieuhocvn .info
Hình thang  Tiết 90 – trang 91 - Toán 5Hình thang  Tiết 90 – trang 91 - Toán 5
Hình thang Tiết 90 – trang 91 - Toán 5
tieuhocvn .info181 views
Thay đổi chính sách cho giáo viên tiểu học từ năm 2018 von tieuhocvn .info
Thay đổi chính sách cho giáo viên tiểu học từ năm 2018Thay đổi chính sách cho giáo viên tiểu học từ năm 2018
Thay đổi chính sách cho giáo viên tiểu học từ năm 2018
tieuhocvn .info465 views
Giáo án Thực hành Kĩ năng sống Lớp 5 | 5th Grade Life skills Lesson Plan von tieuhocvn .info
Giáo án Thực hành Kĩ năng sống Lớp 5 | 5th Grade Life skills Lesson PlanGiáo án Thực hành Kĩ năng sống Lớp 5 | 5th Grade Life skills Lesson Plan
Giáo án Thực hành Kĩ năng sống Lớp 5 | 5th Grade Life skills Lesson Plan
tieuhocvn .info4.5K views
Giáo án Thực hành Kĩ năng sống Lớp 4| Life skills Lesson Plan Exemplars Grade 4 von tieuhocvn .info
Giáo án Thực hành Kĩ năng sống Lớp 4| Life skills Lesson Plan Exemplars Grade 4Giáo án Thực hành Kĩ năng sống Lớp 4| Life skills Lesson Plan Exemplars Grade 4
Giáo án Thực hành Kĩ năng sống Lớp 4| Life skills Lesson Plan Exemplars Grade 4
tieuhocvn .info1.9K views

Último

TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx von
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxTIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxAnhTran821950
6 views4 Folien
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... von
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...Nguyen Thanh Tu Collection
15 views381 Folien
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... von
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...Nguyen Thanh Tu Collection
10 views431 Folien
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... von
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...Nguyen Thanh Tu Collection
15 views127 Folien
So sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docx von
So sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docxSo sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docx
So sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docxlamluanvan.net Viết thuê luận văn
5 views103 Folien
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... von
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...Nguyen Thanh Tu Collection
10 views83 Folien

Último(19)

TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx von AnhTran821950
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxTIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
AnhTran8219506 views
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... von Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... von Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf von conghoaipk
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
conghoaipk120 views
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... von Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... von Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... von Nguyen Thanh Tu Collection
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... von Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... von Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...

Lịch sử 5 - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

 • 1. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
 • 2. Thứ ba ngày 01 tháng 10 năm 2013 Lịch Sử 1. Vì sao Nguyễn Tất Thành quyết chí ra đi tìm Nguyễn Tất Thành sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước đường cứu nước ? và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống cách mạng. Anh sớm 2. Vì sao tình cảnh đất nước được thống khổ của thấu hiểu đượcbến cảng Nhà Rồng và nỗicông nhận là đồng di tích lịch phục bào. Nguyễn Tất Thành rất khâmsử ? tinh thần yêu nước của các bậc tiền bối nhưng không tán thành con đường cứu nước của Bến cảng Nhà Rồng được dân… Anh quyết chí ra sử vì đường các cụ. Vì yêu nước thương công nhận là di tích lịch đi tìmchính nơi đây ngày 5 tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành đã ra đi cứu nước. tìm đường cứu nước.
 • 4. Tàu Đô đốc La-tu-sơ Tơ-rê-vin
 • 6. Thứ ba ngày 01 tháng 10 năm 2013 Lịch Sử ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
 • 7. Thứ ba ngày 01 tháng 10 năm 2013 Lịch Sử MỜI MỜI XEM XEM PHI PHI M M ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
 • 8. Thứ ba ngày 01 tháng 10 năm 2013 Lịch Sử ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI 1. Sự cần thiết phải thành lập Đảng - Nêu chứchình nướcra đời: năm 1929? - 3 tổ tình cộng sản ta trong - Đông Dương CS Đảng 6/1929. ? - An Nam CS Đảng 7 / 1929. - Đông Dương CS Liên đoàn 9/1929. - Thiếu sự lãnh đạo thống nhất. Cần phải sớm hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành một ? Trước tình hình đó đã đặt ra yêu cầu kẻ thù chung. gì? Đảng duy nhất để cùng đoàn kết chống - Ai chí Nguyễn Ái làm được có thể thống nhất các Chỉ có đồng là người có thể Quốc mới việc đó? tổ chức cộng sản ở Việt Nam thành một Đảng duy nhất. ?
 • 9. Thứ ba ngày 01 tháng 10 năm 2013 Lịch Sử Đồng chí Nguyễn Ái Quốc năm 1930
 • 10. Thứ ba ngày 01 tháng 10 năm 2013 Lịch Sử ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI 1. Sự cần thiết phải thành lập Đảng - 3 tổ chức cộng sản ra đời. - Thiếu sự lãnh đạo thống nhất. ? Vì sao chỉ có lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc mới có thể thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam ? Vì: Từ khi hoạt động ở nước ngoài, Người đã được bạn bè thế giới khâm phục. Nguyễn Ái Quốc là người hiểu biết sâu sắc về lí luận và thực tiễn cách mạng, có uy tín trong phong trào cách mạng Quốc tế, được nhiều người yêu nước Việt Nam ngưỡng mộ…
 • 11. Thứ ba ngày 01 tháng 10 năm 2013 Lịch Sử ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI 1. Sự cần thiết phải thành lập Đảng - 3 tổ chức cộng sản ra đời. - Thiếu sự lãnh đạo thống nhất. 2. Hội nghị thành lập Đảng: Dựa vào sách giáo khoa, hãy hoàn thành bảng sau: Hội nghị thành lập Đảng CSVN Thời gian Khai mạc ngày 3 / 2 / 1930. Địa điểm Tại Hồng Công Trung Quốc. Người chủ trì Đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Nội dung Kết quả Hợp nhất 3 tổ chức CS thành một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng CS Việt Nam.
 • 12. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG - 2 đại biểu của Đông Dương CS Đảng: Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh. - 2 đại biểu của An Nam CS Đảng: Nguyễn Thiệu và Châu Văn Liêm. - Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đại diện cho Quốc tế Cộng sản.
 • 13. ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ Nguyễn Ái Quốc Đại diện Quốc tế Cộng Sản Trịnh Đình Cửu ĐDCS Đảng Nguyễn Đức Cảnh ĐDCS Đảng Nguyễn Thiệu: An Nam CS Đảng Châu Văn Liêm An Nam CS Đảng
 • 14. Lịch sử: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI 1. Sự cần thiết phải thành lập Đảng - 3 tổ chức cộng sản ra đời. - Thiếu sự lãnh đạo thống nhất. 2. Hội nghị thành lập Đảng: Hội nghị thành lập Đảng CSVN Thời gian Khai mạc ngày 3 / 2 / 1930 Địa điểm Tại Hồng Công Trung Quốc Người chủ trì Đồng chí Nguyễn Ái Quốc Nội dung Kết quả Hợp nhất 3 tổ chức CS thành một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng CS Việt Nam 3. Ý nghĩa của sự kiện thành lập Đảng:
 • 15. HÃY KHOANH TRÒN CHỮ CÁI TRƯỚC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG: Ý nghĩa của sự kiện thành lập Đảng là: A. Đảng ra đời là sự kiện vĩ đại, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử cách mạng Việt Nam. B. Từ đây cách mạng VN đã có Đảng lãnh đạo đúng đắn liên tiếp giành nhiều thắng lợi to lớn. C. Chấm dứt cuộc kháng chiến chống Pháp. D. Đảng là nhân tố quyết định thắng của cách mạng VN. E. Đảng ra đời, cách mạng VN trở thành bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. G. Ngày 3 / 2 trở thành ngày kỉ niệm thành lập Đảng.
 • 16. Lịch sử: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI 1. Sự cần thiết phải thành lập Đảng - 3 tổ chức cộng sản ra đời. - Thiếu sự lãnh đạo thống nhất. 2. Hội nghị thành lập Đảng: Hội nghị thành lập Đảng CSVN Thời gian Khai mạc ngày 3 / 2 / 1930. Địa điểm Tại Hồng Công Trung Quốc. Người chủ trì Đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Nội dung Kết quả Hợp nhất 3 tổ chức CS thành một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng CS Việt Nam. 3. Ý nghĩa của sự kiện thành lập Đảng: - Đảng ra đời là sự kiện vĩ đại, là bước ngoặt trong lịch sử CMVN.
 • 17. Thứ ba ngày 01 tháng 10 năm 2013 Lịch Sử ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI Ghi nhớ Ngày 3 /2 /1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi to lớn. ? Qua bài học này em biết gì thêm về lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc? Ai là tổng bí thư đầu tiên của Đảng CSVN ?
 • 18. Thứ ba ngày 01 tháng 10 năm 2013 Lịch Sử Đồng chí Trần Phú (năm 1930 – 1931)
 • 19. Thứ ba ngày 01 tháng 10 năm 2013 Lịch Sử L Ã NHĐ 2 C 3 S 4 V NGU Y Ễ N 1 5 Ạ Á À Ă Á O C I N I HMẠ N G GÒN B A QUỐC Đ
 • 22. Thứ ba ngày 01 tháng 10 năm 2013 Lịch Sử - Ô số 1: (Có 7 chữ cái) Đây từ nói về vai trò quan trọng của Đảng . - Ô số 2: (Có 8 chữ cái) Các phong trào đấu tranh của nhân đân ta gọi chung là phong trào gì? - Ô số 3: (Có 6 chữ cái) Đây là tên thành phố có bến cảng Nhà Rồng . - Ô số 4: (Có 5 chữ cái) Tên gọi của Bác khi lên tàu ra nước ngoài . - Ô số 5: (Có 12 chữ cái) Ai là người chủ trì hội nghị thành lập Đảng? * Hàng dọc: (Có 5 chữ cái) Đây là một tên gọi một tổ chức (viết tắt).