De thi violympic giai toan tren mang lop 1 - vong 14 - nam hoc 2013 -2014

11.960 Aufrufe

Veröffentlicht am

De thi violympic giai toan tren mang lop 1 - vong 14 - nam hoc 2013 -2014

Veröffentlicht in: Bildung
0 Kommentare
4 Gefällt mir
Statistik
Notizen
  • Als Erste(r) kommentieren

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
11.960
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
3.520
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
242
Kommentare
0
Gefällt mir
4
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

De thi violympic giai toan tren mang lop 1 - vong 14 - nam hoc 2013 -2014

  1. 1. Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com MATH VIOLYMPIC CONTEST ONLINE – GRADE 1 – ROUND 14 ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET – VIOLYMPIC – LỚP 1 - VÒNG 14 VÒNG 14 - LỚP 1 (27-2-2014) 10 12
  2. 2. Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com 14 16 12 16 13
  3. 3. Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com 6 6 8
  4. 4. Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com 15+4-8 = 19-8 ; 10-3 = 5+2 ; 5+5-1 = 7+2 ; 6-3+5 = 5+3 18-4-1 = 18-5 ; 19-6-3 = 15-5 ; 10-9+5 = 1+2+3 ; 11+6-3 = 18-5+1 ; 15-5+6 = 12-1+5 ; 18-6+3 = 13-2+4. BÀI THI SỐ 3 Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 1: 10 + 6 = 16 Câu 2: 15 + 4 = 19 Câu 3: 11 + 4 = 15 Câu 4: 16 + 2 = 18 Câu 5: 11 + 7 = 18 Câu 6: 16 - 6 = 10 Câu 7: 19 - 2 = 17 Câu 8: 18 - 8 = 10 Câu 9: 17 - 6 = 11 Câu 10: 17 - 4 - = 11 2 ___________________o0o___________________
  5. 5. Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com Mời thầy cô và các bạn vào http://thiviolympic.com để có tất cả các Đề thi Violympic Giải toán trên mạng năm học 2013 -1014 – Hay tất cả các thông tin - hướng dẫn giải mới nhất của lớp học này

×