Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
______________________________________________________________________________________ 
LENTVARIO 
MIESTO 
VYSTYMO 
2014–2...
______________________________________________________________________________________ 
LENTVARIO 
MIESTO 
VYSTYMO 
2014–2...
______________________________________________________________________________________ 
LENTVARIO 
MIESTO 
VYSTYMO 
2014–2...
______________________________________________________________________________________ 
LENTVARIO 
MIESTO 
VYSTYMO 
2014–2...
o Dėl demografinių ir darbo jėgos išteklių netolygumų vyksta ekonominės veiklos 
koncentracija 5 Lietuvos didžiuosiuose mi...
o Rekreacinių arealų resursinio potencialo kategorijų skalėje Lentvaris yra labai didelio 
potencialo rekreacinėje teritor...
38 % kleivių, atvykstančių į Vilniaus geležinkelio stotį rytinio piko metu, 
geležinkelio ruožu „Naujoji Vilnia-Pavilnys-V...
______________________________________________________________________________________ 
LENTVARIO 
MIESTO 
VYSTYMO 
2014–2...
______________________________________________________________________________________ 
LENTVARIO 
MIESTO 
VYSTYMO 
2014–2...
2. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS VYSTYMO 
TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 
2.1. Tikslo alternatyvų analizė ir parink...
______________________________________________________________________________________ 
LENTVARIO 
MIESTO 
VYSTYMO 
2014–2...
______________________________________________________________________________________ 
LENTVARIO 
MIESTO 
VYSTYMO 
2014–2...
______________________________________________________________________________________ 
LENTVARIO 
MIESTO 
VYSTYMO 
2014–2...
______________________________________________________________________________________ 
LENTVARIO 
MIESTO 
VYSTYMO 
2014–2...
______________________________________________________________________________________ 
LENTVARIO 
MIESTO 
VYSTYMO 
2014–2...
______________________________________________________________________________________ 
LENTVARIO 
MIESTO 
VYSTYMO 
2014–2...
______________________________________________________________________________________ 
LENTVARIO 
MIESTO 
VYSTYMO 
2014–2...
______________________________________________________________________________________ 
LENTVARIO 
MIESTO 
VYSTYMO 
2014–2...
______________________________________________________________________________________ 
LENTVARIO 
MIESTO 
VYSTYMO 
2014–2...
______________________________________________________________________________________ 
LENTVARIO 
MIESTO 
VYSTYMO 
2014–2...
______________________________________________________________________________________ 
LENTVARIO 
MIESTO 
VYSTYMO 
2014–2...
______________________________________________________________________________________ 
LENTVARIO 
MIESTO 
VYSTYMO 
2014–2...
______________________________________________________________________________________ 
LENTVARIO 
MIESTO 
VYSTYMO 
2014–2...
1.1. Uždavinys: LAISVALAIKIO PRALEIDIMO GALIMYBIŲ PADIDINIMAS 
1. Paaiškinimas, kaip formuluojant uždavinį buvo naudojami ...
______________________________________________________________________________________ 
LENTVARIO 
MIESTO 
VYSTYMO 
2014–2...
1.2. Uždavinys: VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMO PADIDINIMAS 
1. Paaiškinimas, kaip formuluojant uždavinį buvo naudojami SSGG ...
______________________________________________________________________________________ 
LENTVARIO 
MIESTO 
VYSTYMO 
2014–2...
1.3. Uždavinys: SUSISIEKIMO SISTEMOS PAGERINIMAS 
1. Paaiškinimas, kaip formuluojant uždavinį buvo naudojami SSGG analizės...
______________________________________________________________________________________ 
LENTVARIO 
MIESTO 
VYSTYMO 
2014–2...
1.4. Uždavinys: NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI SUMAŽINIMAS 
1. Paaiškinimas, kaip formuluojant uždavinį buvo naudojami SSGG an...
kiekybinė reikšmė) 
______________________________________________________________________________________ 
LENTVARIO 
MIE...
______________________________________________________________________________________ 
LENTVARIO 
MIESTO 
VYSTYMO 
2014–2...
______________________________________________________________________________________ 
LENTVARIO 
MIESTO 
VYSTYMO 
2014–2...
______________________________________________________________________________________ 
LENTVARIO 
MIESTO 
VYSTYMO 
2014–2...
______________________________________________________________________________________ 
LENTVARIO 
MIESTO 
VYSTYMO 
2014–2...
______________________________________________________________________________________ 
LENTVARIO 
MIESTO 
VYSTYMO 
2014–2...
______________________________________________________________________________________ 
LENTVARIO 
MIESTO 
VYSTYMO 
2014–2...
______________________________________________________________________________________ 
LENTVARIO 
MIESTO 
VYSTYMO 
2014–2...
______________________________________________________________________________________ 
LENTVARIO 
MIESTO 
VYSTYMO 
2014–2...
______________________________________________________________________________________ 
LENTVARIO 
MIESTO 
VYSTYMO 
2014–2...
______________________________________________________________________________________ 
LENTVARIO 
MIESTO 
VYSTYMO 
2014–2...
______________________________________________________________________________________ 
LENTVARIO 
MIESTO 
VYSTYMO 
2014–2...
______________________________________________________________________________________ 
LENTVARIO 
MIESTO 
VYSTYMO 
2014–2...
______________________________________________________________________________________ 
LENTVARIO 
MIESTO 
VYSTYMO 
2014–2...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Lentvario miesto vystymo 2014-2020 metų programa

2.083 Aufrufe

Veröffentlicht am

LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014– 2020 METŲ PROGRAMA pagal 2014 m. liepos 11 d. LR Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-480 patvirtintas Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gaires.

Veröffentlicht in: News & Politik
 • Als Erste(r) kommentieren

Lentvario miesto vystymo 2014-2020 metų programa

 1. 1. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 1 LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014– 2020 METŲ PROGRAMA pagal 2014 m. liepos 11 d. LR Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-480 patvirtintas Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gaires (Programos projektas, skirtas LR VRM iki 2014-10-01) Lentvaris, 2014
 2. 2. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 2 TURINYS: TURINYS: ....................................................................................................................................................... 2 1. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS SITUACIJOS ANALIZĖ ...................................... 3 2. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS VYSTYMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS ................................................................................................................................................. 10 3. PROGRAMOS VEIKSMŲ PLANAS ................................................................................................... 32
 3. 3. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 3 1. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS SITUACIJOS ANALIZĖ Lentvaris – miestas Trakų rajone, 8 km į rytus nuo Trakų. Seniūnijos centras, 5 seniūnaitijos (Bažnyčios, Kilimų, Klevų daugiabučių, Lentvario daugiabučių, Račkūnų). Bendras miesto (tikslinės teritorijos) plotas - 1285,4 ha. Miesto (tikslinės teritorijos) ribų žemėlapis: 1 Pav. Lentvario miesto (tikslinės teritorijos) ribų žemėlapis Šaltinis: Lentvario miesto bendrasis planas, 2012 m. (riba žymima violetine linija)
 4. 4. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 4 2013 m. miesto (tikslinės teritorijos) gyventojų skaičius siekė 10 750 vnt. Susietų teritorijų nėra. Pagrindinės esamos būklės analizės išvados: • Lentvario miesto demografinė ir socialinė situacija o Lentvaris yra tarp 3 didžiausių Lietuvos miestų, kurie nėra savivaldybių centrai (kartu su Garliava ir Kuršėnais). Ši situacija savaime sąlygoje prastesnį viešosios infrastruktūros išvystymą, kai kurių paslaugų prieinamumą (pvz. nėra kai kurių kultūros įstaigų filialų, sveikatos ir socialinių paslaugų įstaigų ir pan.). o Lentvario mieste gyventojų skaičius 2001-2013 m. mažėjo lėčiausiai tarp visų Vilniaus regiono tikslinių teritorijų - 8,7 proc. Šis lėtėjimas buvo mažesnis nei vidutiniškai Šalyje (14,8 proc.), Trakų rajone (9,3 proc.), bet didesnis nei Vilniaus regione bendrai (5,2 proc., daugiausia sąlygotas Vilniaus m. rodiklio). Tokie Lentvario miesto rodikliai sąlygoti gero migracijos saldo, palyginti didelio gimstamumo (2013 m. Trakų rajono gimstamumo rodiklis 1000-ui gyventojų siekė 11,3 ir regione nusileido tik Vilniaus miestui), sparčios gyvenamojo būsto plėtros. o Lentvario miestas išsiskiria ypač didele darbingo amžiaus gyventojų dalimi. 2. Pav. Gyventojų sudėtis pagal amžiaus grupės, 2014 m. pradžioje Šaltinis: LR statistikos departamentas
 5. 5. o Dėl demografinių ir darbo jėgos išteklių netolygumų vyksta ekonominės veiklos koncentracija 5 Lietuvos didžiuosiuose miestuose. Lentvaris dėl ypač nedidelio atstumo iki Vilniaus miesto, priskirtinas šiai zonai. Apie 80 proc. Lentvario miesto gyventojų dirba kitose savivaldybėse (daugiausia Vilniaus miesto)1. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (proc.) Trakų rajone tiek 2001-2013 m. nuolat buvo mažiausias visame Vilniaus regione ir mažesnis nei vidutiniškai Šalyje. 2013 m. Trakų r. rodiklis siekė 7,4 proc., Šalies – 10,3 proc., regiono – 9,3 proc. Trakų rajone socialinės pašalpos gavėjų dalis 2013 m. siekė vos 6,0 proc. ir tai buvo vienas mažiausių rodiklių regione (po Vilniaus m. ir Elektrėnų). Nors socialinės rizikos šeimų dalis Trakų rajone didesnė nei Vilniaus m. ar Vilniaus rajone, akivaizdu, kad Trakų rajono ir Lentvario miesto gyventojų ekonominis aktyvumas yra palyginti aukštas. o Trakų rajonas taip pat pasižymi vidutinėmis materialinėmis investicijomis vienam gyventojui (2013 m. – 4426 Lt), tačiau ženkliai nusileidžiama Vilniaus m. ir Elektrėnų sav. Nors Trakų rajone veikiančių ūkio subjektų skaičius šimtui gyventojų – antras regione, rodiklis yra labai mažas, o Vilniaus miestui nusileidžiama daugiau nei 2,5 karto (2013 m. atitinkamai 1,9 ir 5,1). o Patrauklios gyvenamosios teritorijos vis labiau susitelkia ties miestų pakraščiais – 15–20 km nuo centro, čia koncentruojasi ir nauja ekonominė veikla, naujos MVĮ. Tačiau tokia plėtra turi neigiamą poveikį aplinkai – daugėja užstatytų teritorijų, plečiama transporto infrastruktūra, netolygiai vystoma viešoji infrastruktūra, nors gyventojų skaičius mažėja. Lentvaris išsiskiria palyginti dideliu gyventojų tankumu savo dydžio miestų kategorijoje – 2013 m. tankumas siekė 1424 gyv./1 km. Vilniaus regione panašus tankumas tik Grigiškėse ir Širvintose, kitur – ženkliai mažesnis. Trakų rajono miestuose naudingasis plotas, tenkantis vienam gyventojui, siekia 25,8 kv. m, tai yra vienas mažiausių rodiklių regione (po Vilniaus r. ir Elektrėnų sav.). Taigi, Lentvaryje tikėtina palyginti sparti gyvenamojo būsto plėtra, kas atitinkamai sąlygos ir susijusios viešosios infrastruktūros poreikį. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 5 • Lentvario miestas LR teritorijos bendrojo plano kontekste: o Lentvaris priklauso „kitų apskrities urbanistinių centrų“ kategorijai ir yra 1 lygmens 1A ir 1B kategorijų šalies urbanistinės integracijos ašių sankirtoje. Vertinant Vilniaus-Kauno dvimiesčio strateginę reikšmę, Lentvario strateginė padėtis akcentuota perspektyvinėse aglomeruotos urbanizacijos zonos ribose. o Gamtinio karkaso struktūroje Lentvaris nepatenka į optimizuotas gamtinio karkaso ar kraštovaizdžio formavimo krypčių teritorijas. 1 Šaltinis: LR Seimo nario P. Saudargo duomenys, 2012 m.; http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/siuloma-lentvari-prijungti- prie-vilniaus.d?id=59219465
 6. 6. o Rekreacinių arealų resursinio potencialo kategorijų skalėje Lentvaris yra labai didelio potencialo rekreacinėje teritorijoje. o LR bendrojo plano sprendinių kontekste Lentvaris yra išskirtinėje strateginėje vietoje bendroje susiklosčiusioje regiono urbanistinės integracijos erdvėje. Todėl ši patogi geografinė miesto padėtis – puiki perspektyva stiprinti jo tranzitinį potencialą, numatant pilnavertį socialinės, inžinerinės infrastruktūros vystymą, steigti naujas darbo vietas šio potencialo visapusiško aptarnavimo kontekste ir, tuo pačiu, plėsti gyvenamąją statybą. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 6 • Kiti Trakų rajono savivaldybės ir Lentvario miesto išskirtinumai: 1) Rekreacija ir turizmas, laisvalaikis ir kultūra o Trakų rajonas ir Vilniaus miestas išsiskiria turizmo rodikliais, tai vienos patraukliausių vietų turizmui ir rekreacijai Šalyje. 2013 m. duomenimis, Trakų rajone suteiktų nakvynių skaičius viršijo 100 tūkst. ir nusileido tik 4 Šalies kurortams bei 3 didžiausiems miestams. o Lentvaris patenka į ypač patrauklią turistiniu požiūrių zoną – tarp Trakų miesto ir Vilniaus miesto. Ypač didelis turizmo potencialas pažymėtas ir LR teritorijos bendrajame plane. o Pagal varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičių 1000-ui gyventojų (249 vnt.) Trakų rajonas 2013 m. pirmavo Vilniaus regione, lenkdamas visas savivaldybes. Tuo tarpu laisvalaikio infrastruktūros išvystymas Trakų rajone tik vidutinis, rajone didelis tinkamos laisvalaikio infrastruktūros trūkumas, pvz. modernaus didžiausio rajono miesto Lentvario stadiono (laisvalaikio centro). o Pagal kultūros centrų dalyvių skaičių 1000-ui gyventojų Trakų rajonas 2013 m. buvo vienas paskutinių Vilniaus regione, rodiklis siekė 14,9 vnt. Viena priežasčių – tinkamos kultūros infrastruktūros trūkumas, pvz. Lentvario kultūros centras, Lentvario meno mokykla. Pagal varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičių 2012 m. Trakų rajonas buvo trečias nuo galo – vos 14,5 dalyvių šimtui gyventojų. o Trakų rajonas pagal taršą iš stacionarių šaltinių (teritorijai) yra antras nuo galo regione, mažesnė tarša tik Širvintų raj. Tai sudaro geras prielaidas rekreacijai, kokybiškai gyvenamajai aplinkai. 2) Susisiekimas o Lentvario miestas įsikūręs dviejų svarbių tarptautinių automobilių kelių (magistralinių kelių A1 ir A16) zonoje ir turi patogias jungtis su šiomis ašimis per rajoninės reikšmės kelius Nr.4707ir Nr.4727. Lentvario gyventojų transportiniai ryšiai su Vilniumi yra ženkliai intensyvesni nei su savivaldybės centru Trakais. Net
 7. 7. 38 % kleivių, atvykstančių į Vilniaus geležinkelio stotį rytinio piko metu, geležinkelio ruožu „Naujoji Vilnia-Pavilnys-Vilnius-Paneriai-Vokė-Lentvaris- Senieji Trakai-Trakai“, yra Lentvario miesto gyventojai. o Miesto teritorija praeinantis IXB Kijevas-Minskas-Vilnius-Klaipėda geležinkelio koridorius yra vienas pagrindinių Lietuvos ir Vidurio Europos susisiekimo sistemos komponentų. Valstybinėse programose numatomas IX B Rytų-Vakarų geležinkelio koridoriaus modernizavimas, ruožo Vilnius-Kaunas atnaujinimas bei traukinių greičių padidinimas iki 160 km/h. o Trakų rajone automobilių kelių ilgis, tenkantis 1 teritorijos kv. km yra mažiausias regione po Švenčionių sav., o automobilių kelių ilgis, tenkantis 1000 gyventojų yra mažiausias po Vilniaus miesto. Taigi, Trakų rajonui ir Lentvario miestui turint ypač glaudžius ryšius su aplinkinėmis savivaldybėmis, kelių transporto infrastruktūra išvystyta per menkai. o Lentvario miestą kerta net 2 svarbios ir tarp vietos bei užsienio turistų populiarios dviračių trasos: „Keturių sostinių žiedas“ ir Eurovelo 11, Lentvario mieste šių trasų atkarpos fiziškai neįrengtos, taip neišnaudojamas susisiekimo ir turizmo potencialas. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 7
 8. 8. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 8 Lentvario miesto tikslinės teritorijos galimybės ir grėsmės (SSGG analizė) ateinantiems 6-9 metams: Vidinės stiprybės Aktualumo įvertinimas Suteiktą įvertinimą pagrindžianti informacija, prielaidos* Lentvario mieste gyventojų skaičius 2001-2013 m. mažėjo lėčiausiai tarp visų Vilniaus regiono tikslinių teritorijų - 8,7 proc. 3 Statistikos departamento duomenys, įrodo jau dabar esamą teritorijos patrauklumą gyvenimui. Patogi geografinė miesto padėtis 4 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano duomenys, plane miestas išskirtas kaip esamas svarbus kelių ir geležinkelio transporto mazgas. Net 38 % kleivių, atvykstančių į Vilniaus geležinkelio stotį rytinio piko metu, geležinkelio ruožu „Naujoji Vilnia-Pavilnys- Vilnius-Paneriai-Vokė-Lentvaris- Senieji Trakai-Trakai“, yra Lentvario miesto gyventojai. 4 Bendrojo plano rengimo metu atlikto tyrimo duomenys, įrodo esamus svarbius gyventojų ryšius su Vilniaus miestu. Trakų rajonas pagal taršą iš stacionarių šaltinių (teritorijai) yra antras nuo galo regione, mažesnė tarša tik Širvintų raj. 3 Statistikos departamento duomenys, tai sudaro geras prielaidas rekreacijai, kokybiškai gyvenamajai aplinkai. Vidinės silpnybės Aktualumo įvertinimas Suteiktą įvertinimą pagrindžianti informacija, prielaidos* Marginalių gyventojų grupių koncentracija 3 Statistikos departamento duomenys, marginalios grupės mažina bet kokios vietovės patrauklumą. Mažas įmonių skaičius ir menkas gyventojų verslumas 3 Statistikos departamento duomenys, mažas verslumas sąlygoja biudžeto surinkimo, perkamosios galios, socialines problemas. Mažas rekreacijos ir laisvalaikio infrastruktūros prieinamumas 4 Kūno kultūros ir sporto departamento duomenys, vienas iš didžiausių šalies miestų, neturintis jokio stadiono (laisvalaikio centro) su sėdimomis tribūnomis, parkuose beveik nėra jokios laisvalaikio infrastruktūros.
 9. 9. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 9 Mažas kultūros paslaugų prieinamumas 4 Statistikos departamento duomenys, mažas viešųjų paslaugų prieinamumas (ypač kultūros: nėra kultūros centro, meno mokyklos, modernios bibliotekos) mažina gyvenamosios vietovės patrauklumą. Trakų rajone automobilių kelių ilgis, tenkantis 1 teritorijos kv. km yra mažiausias regione po Švenčionių sav., o automobilių kelių ilgis, tenkantis 1000 gyventojų yra mažiausias po Vilniaus miesto. 4 Statistikos departamento duomenys, bloga susisiekimo infrastruktūra mažina gyvenamosios vietovės patrauklumą Išorinės galimybės Aktualumo įvertinimas Suteiktą įvertinimą pagrindžianti informacija, prielaidos* Išnaudoti Vilniaus ir Trakų gretimybes turizmo ir rekreacijos srityje 4 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano duomenys, plane miestas išskirtas kaip didelio potencialo turistinė zona. Išnaudoti Vilniaus ir Lentvario nekilnojamojo turto kainų skirtumus, pritraukiant naujus gyventojus, vykdant komercinių objektų statybą 4 Registrų centro nekilnojamojo turto vidutinių kainų analizės duomenys, dėl palyginti didelių Vilniaus ir Lentvario NT kainų skirtumų, pastarasis jau dabar labai patrauklus jaunoms šeimoms, verslo kūrimui Išnaudoti geografinę padėtį (Vilniaus miesto, galbūt Rail Baltica atšakos) transporto mazgo ir pramonės plėtrai 3 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano duomenys, plane miestas išskirtas kaip esamas svarbus kelių ir geležinkelio transporto mazgas, greta jau veikia Vilniaus pramoninė zona. Išorinės grėsmės Aktualumo įvertinimas Suteiktą įvertinimą pagrindžianti informacija, prielaidos* Blogėjanti Šalies, o to pasekoje ir Lentvario demografinė situacija 4 Statistikos departamento duomenys, visos šalies tendencijos neišvengiamai palies ir Lentvarį. Aktyvi Vilniaus miesto pramoninės zonos plėtra (pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą), kas galimai sumažintų Lentvario miesto patrauklumą gyvenimui 3 Vilniaus miesto bendrojo plano duomenys, pagal planą galima pramoninės zonos plėtra greta Lentvario, kas didintų taršą.
 10. 10. 2. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS VYSTYMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 2.1. Tikslo alternatyvų analizė ir parinkimas ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 10 • Pagal parengtą SSGG analizę suformuluotos 3 tikslų alternatyvos: o 1 tikslo alternatyva: Lentvaris - patrauklus Vilniaus priemiestis  Pagrindinis tikslo rodiklis - demografinis pokytis (2017-2023), -5 proc. o 2 tikslo alternatyva: Lentvaris - kurortinė teritorija tarp Vilniaus ir Trakų  Viešbučių ir restoranų sektoriuje veikiančių įmonių skaičiaus pokytis (2017-2023), +20 proc. o 3 tikslo alternatyva: Lentvaris - svarbi pramoninė zona ir transporto mazgas  Veikiančių įmonių skaičiaus pokytis (2017-2023), +10 proc. Visų tikslų rodiklių pasiekimo terminas – 2023 m. Kiekvienas tikslas susietas su sprendžiamomis problemomis bei išnaudojamomis galimybėmis. Toliau atliekama detali kiekvieno tikslo analizė.
 11. 11. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 11 2.1.1. 1 tikslo alternatyva Strateginio pagrįstumo įvertinimas Lentvaris - patrauklus Vilniaus priemiestis Demografinis pokytis (2017- 2023), proc. -5% A B C D E SSGG veiksniai (iki 8 svarbiausių veiksnių) Rezultato rodikliai (pavadinimas, matavimo vienetai) (nurodomi kiekvienai problemai silpnybei (problemai) arba stiprybei) Veiksnio aktualumo įvertinimas (nuo 1 iki 5 balų)* Veiksnio svarba siekiant tikslo (nuo 1 iki 3 balų)** Suteiktas strateginio pagrįstumo įvertinimas (C ir D stulpelių tos pačios eilutės langelių sandauga) Sprendžiamos problemos (silpnybės) Marginalių grupių koncentracija Soc. rizikos asmenų (šeimų) skaičiaus pokytis, proc. 3 3 9 Mažas rekreacijos ir laisvalaikio infrastruktūros prieinamumas Laisvalaikio renginių dalyvių skaičiaus pokytis, proc. 3 3 9 Mažas kultūros paslaugų prieinamumas Kultūros centrų dalyvių skaičiaus pokytis, proc. 4 2 8 Išnaudojamos stiprybės 0 Lentvario mieste gyventojų skaičius 2001-2013 m. mažėjo lėčiausiai tarp visų Vilniaus regiono tikslinių teritorijų - 8,7 Gyventojų skaičiaus pokytis, proc. proc. 3 3 9 38 % kleivių, atvykstančių į Vilniaus geležinkelio stotį rytinio piko metu, geležinkelio ruožu „Naujoji Vilnia- Pavilnys-Vilnius-Paneriai-Vokė-Lentvaris- Senieji Trakai- Trakai“, yra Lentvario miesto gyventojai. Geležinkelio keleivių sudėties pokytis, proc. 4 3 12
 12. 12. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 12 Išnaudojamos galimybės 0 Išnaudoti Vilniaus ir Lentvario nekilnojamojo turto kainų skirtumus, pritraukiant naujus gyventojus, vykdant komercinių objektų statybą 4 3 12 Išnaudoti geografinę padėtį (Vilniaus miesto, galbūt Rail Baltica atšakos) transporto mazgo ir pramonės plėtrai 3 1 3 Šalinamos grėsmės 0 Aktyvi Vilniaus miesto pramoninės zonos plėtra (pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą), kas galimai sumažintų 3 3 9 Lentvario miesto patrauklumą gyvenimui 67 (toliau – E1)
 13. 13. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 13 2.1.2. 2 tikslo alternatyva Strateginio pagrįstumo įvertinimas Lentvaris - kurortinė teritorija tarp Vilniaus ir Trakų Viešbučių ir restoranų sektoriuje veikiančių įmonių skaičiaus pokytis (2017- 2023), proc. +20% A B C D E SSGG veiksniai (iki 8 svarbiausių veiksnių) Rezultato rodikliai (pavadinimas, matavimo vienetai) (nurodomi kiekvienai problemai silpnybei (problemai) arba stiprybei) Veiksnio aktualumo įvertinimas (nuo 1 iki 5 balų)* Veiksnio svarba siekiant tikslo (nuo 1 iki 3 balų)** Suteiktas strateginio pagrįstumo įvertinimas (C ir D stulpelių tos pačios eilutės langelių sandauga) Sprendžiamos problemos (silpnybės) Marginalių grupių koncentracija Soc. rizikos asmenų (šeimų) skaičiaus pokytis, proc. 3 1 3 Mažas rekreacijos ir laisvalaikio infrastruktūros prieinamumas Laisvalaikio renginių dalyvių skaičiaus pokytis, proc. 4 3 12 Mažas kultūros paslaugų prieinamumas Kultūros centrų dalyvių skaičiaus pokytis, proc. 4 3 12
 14. 14. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 14 Išnaudojamos stiprybės Lentvario mieste gyventojų skaičius 2001-2013 m. mažėjo lėčiausiai tarp visų Vilniaus regiono tikslinių teritorijų - 8,7 proc. Gyventojų skaičiaus pokytis, proc. 3 1 3 38 % kleivių, atvykstančių į Vilniaus geležinkelio stotį rytinio piko metu, geležinkelio ruožu „Naujoji Vilnia- Pavilnys-Vilnius-Paneriai-Vokė-Lentvaris- Senieji Trakai- Trakai“, yra Lentvario miesto gyventojai. Geležinkelio keleivių sudėties pokytis, proc. 4 2 8 Patogi geografinė miesto padėtis Pervežtų krovinių ir keleivių skaičiaus pokytis, proc. 4 2 8 Išnaudojamos galimybės 0 Išnaudoti Vilniaus ir Trakų gretimybes turizmo ir rekreacijos srityje 4 3 12 Šalinamos grėsmės 0 Aktyvi Vilniaus miesto pramoninės zonos plėtra (pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą), kas galimai sumažintų 3 3 9 Lentvario miesto patrauklumą gyvenimui 67 (toliau – E2)
 15. 15. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 15 2.1.3. 3 tikslo alternatyva Strateginio pagrįstumo įvertinimas Lentvaris - svarbi pramoninė zona ir transporto mazgas Veikiančių įmonių skaičiaus pokytis (2017- 2023), proc. +10% A B C D E SSGG veiksniai (iki 8 svarbiausių veiksnių) Rezultato rodikliai (pavadinimas, matavimo vienetai) (nurodomi kiekvienai problemai silpnybei (problemai) arba stiprybei) Veiksnio aktualumo įvertinimas (nuo 1 iki 5 balų)* Veiksnio svarba siekiant tikslo (nuo 1 iki 3 balų)** Suteiktas strateginio pagrįstumo įvertinimas (C ir D stulpelių tos pačios eilutės langelių sandauga) Sprendžiamos problemos (silpnybės) Mažas įmonių skaičius ir menkas gyventojų verslumas Veikiančių įmonių skaičiaus pokytis, proc. 3 3 9 Marginalių gyventojų grupių koncentracija Soc. rizikos asmenų (šeimų) skaičiaus pokytis, proc. 3 1 3
 16. 16. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 16 Išnaudojamos stiprybės 0 Lentvario mieste gyventojų skaičius 2001-2013 m. mažėjo lėčiausiai tarp visų Vilniaus regiono tikslinių teritorijų - 8,7 Gyventojų skaičiaus pokytis, proc. proc. 3 2 6 38 % kleivių, atvykstančių į Vilniaus geležinkelio stotį rytinio piko metu, geležinkelio ruožu „Naujoji Vilnia- Pavilnys-Vilnius-Paneriai-Vokė-Lentvaris- Senieji Trakai- Trakai“, yra Lentvario miesto gyventojai. Geležinkelio keleivių sudėties pokytis, proc. 4 2 8 Patogi geografinė miesto padėtis Pervežtų krovinių ir keleivių skaičiaus pokytis, proc. 4 3 12 Išnaudojamos galimybės 0 Išnaudoti geografinę padėtį (Vilniaus miesto, galbūt Rail Baltica atšakos) transporto mazgo ir pramonės plėtrai 3 3 9 Išnaudoti Vilniaus ir Lentvario nekilnojamojo turto kainų skirtumus, pritraukiant naujus gyventojus, vykdant komercinių objektų statybą 4 3 12 Šalinamos grėsmės 0 Aktyvi Vilniaus miesto pramoninės zonos plėtra (pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą), kas galimai sumažintų 3 3 9 Lentvario miesto patrauklumą gyvenimui 68 (toliau – E3)
 17. 17. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 17 Tikslų alternatyvų palyginimas: Poveikio ekonomikai, socialinei sričiai, demografijai, aplinkai ir klimato kaitai įvertinimas A 1 alternatyva: Lentvaris - patrauklus Vilniaus priemiestis 2 alternatyva - Lentvaris - kurortinė teritorija tarp Vilniaus ir Trakų 3 alternatyva - Lentvaris - svarbi pramoninė zona ir transporto mazgas B Planuojamas (galimas) poveikis* (iki 8 svarbiausių pokyčių) Suteiktas poveikio įvertinimas (nuo - 3 iki 3 balų**) (kiekvienam aptartam pokyčiui) Suteiktas poveikio įvertinimas (nuo - 3 iki 3 balų**) (kiekvienam aptartam pokyčiui) Suteiktas poveikio įvertinimas (nuo - 3 iki 3 balų**) (kiekvienam aptartam pokyčiui) Argumentai dėl suteikto poveikio įvertinimo Poveikis ekonomikai 1. Pagerėjusios verslo sąlygos ir išaugusi gyventojų perkamoji galia 1 2 3 Labiausiai kokybiškų darbo vietų skaičius, o atitinkamai ir pajamos augtų pramonės plėtros atveju. Turizmo sektoriaus plėtros atveju taip pat būtų steigiama naujų įmonių, tačiau šiame sektoriuje atlyginimai mažesni. Lentvarį vystant kaip priemiestį, pajamos augtų dėl brangstančio NT ir atitinkamos gyventojų kaitos. 2. Labai apribotas verslo veiklos diapazonas: t.y. vystytinas tik turizmas arba atvirkščiai - pramonės plėtra praktiškai sunaikina turizmo sektorių 0 -3 -3 Vystant pramonės plėtrą šalia Vilniaus savivaldybės ribos arba pietinėje Račkūnų zonoje, neišvengiamai bus didinama tarša (oro, triukšmo). Todėl bus iki minimumo sumažinta Lentvario, kaip turizmo traukos objekto svarba. Ir atvirkščiai, teritorijai gavus kurortinės teritorijos statusą, būtų iki minimumo apribota kito verslo plėtra. Lentvario vystymas kaip Vilniaus priemiesčio visas galimybes šiek tiek padidintų ir nė vienos neribotų.
 18. 18. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 18 Poveikis socialinei sričiai 1. Mažėjančios marginalios grupės, socialinės išmokos 1 1 2 Labiausiai kokybiškų darbo vietų skaičius, o atitinkamai ir pajamos augtų pramonės plėtros atveju. Kitu atveju taip pat tikėtinas teigiamas pokytis dėl viešųjų paslaugų plėtros, tačiau jau gerokai mažesnis. Poveikis demografijai 1. Dėl naujų darbo vietų ir gyvenamosios aplinkos didėjantis (nemažėjantis) gyventojų skaičius 2 2 2 Visų trijų alternatyvų atvejais parenkama skirtinga Lentvario raidos strategija, tačiau kiekvienai šių strategijų Lentvaris turi savų pranašumų. Tiek patraukus priemiestis, tiek gerai išvystyta kurortinė teritorija ar pramoninė zona turėtų pritraukti naujų gyventojų ar bent jau išlaikyti esamus. Poveikis aplinkai 1. Išaugęs miesto vizualinis patrauklumas 2 2 1 Lentvarį vystant kaip Vilniaus priemiestį ar kurortinę teritoriją būtų skiriamas didelis dėmesys viešosios paskirties objektams - parkams, laisvalaikio ir rekreacijos objektams, tai neabejotinai didintų miesto patrauklumą. Tuo tarpu vystant pramonės objektus galėtų būti sutvarkyta dalis apleistų zonų, pastatų, tačiau pramonės statiniai savo specifika iš principo mažiau patrauklūs aplinkoje. 2. Sumažėjęs neišnaudotų, apleistų teritorijų plotas miesto centre, didėjantis miesto kompaktiškumas 2 2 1 Lentvarį vystant kaip Vilniaus priemiestį ar kurortinę teritoriją būtų pirmiausia orientuojamasi i centrinėje miesto dalyje esančius objektus, tarp jų apleistus, neišnaudojamus. Tuo tarpu pramonės zonos plėtra vyktų miesto pakraštyje didintų miesto plotą, mažintų jo kompaktiškumą. Poveikis klimato kaitai 1. Transporto sistemos CO2 emisija 1 1 -1 Lentvarį vystant kaip Vilniaus priemiestį ar kurortinę teritoriją būtų tiesiami dviračių takai, planuojamas transporto prieaugis nedidelis, o taip pat tikėtinas ir sunkiojo transporto dar didesnis ribojimas. Vystant pramoninius objektus, taip pat būtų gerinama transporto sistema, tačiau žymiai didėtų pats transporto srautas.
 19. 19. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 19 2. Pramonės CO2 emisija 0 2 -2 Lentvarį vystant kaip Vilniaus priemiestį, pramonė nebūtų aktyviai skatinama, tačiau nebūtų ir ribojama, todėl pokytis nenumatomas. Vykstant kurortinė teritoriją tikėtini tam tikri apribojimai net ir esamai pramonei, kas mažintų CO2 emisiją, tuo tarpu vykdant pramoninės zonos plėtra, tarša neišvengiamai augtų. 9 9 3 Tikslų alternatyvų palyginimas 1. Tikslo alternatyva 1 Tikslo alternatyva 2 Tikslo alternatyva 3 2. 1 kriterijus: strateginis pagrįstumas. 71 67 68 3. 2 kriterijus: poveikis ekonomikai, socialinei sričiai, demografijai, aplinkai, klimato kaitai. 9 9 3 4. Suma: 80 76 71 Pasirenkama daugiausia balų surinkusi tikslo alternatyva - 1 ALTERNATYVA: LENTVARIS - PATRAUKLUS VILNIAUS PRIEMIESTIS.
 20. 20. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 20 2.2. Tikslas 1. Tikslas: LENTVARIS - PATRAUKLUS VILNIAUS PRIEMIESTIS 1. Paaiškinimas, kaip formuluojant tikslą buvo naudojami SSGG analizės rezultatai (nurodomi konkrečių SSGG lentelėje įvardytų veiksnių strateginiai ryšiai). Programos tikslas buvo formuojamas remiantis SSGG analizės rezultatais ir patvirtintos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetais. Formuojant tikslą buvo pasinaudotas šiais SSGG analizės veiksniais: - Lentvario mieste gyventojų skaičius 2001-2013 m. mažėjo lėčiausiai tarp visų Vilniaus regiono tikslinių teritorijų - 8,7 proc. - 38 % kleivių, atvykstančių į Vilniaus geležinkelio stotį rytinio piko metu, geležinkelio ruožu „Naujoji Vilnia-Pavilnys-Vilnius-Paneriai-Vokė-Lentvaris- Senieji Trakai-Trakai“, yra Lentvario miesto gyventojai - Marginalių grupių koncentracija - Mažas rekreacijos ir laisvalaikio infrastruktūros prieinamumas - Mažas kultūros paslaugų prieinamumas - Yra galimybė išnaudoti Vilniaus ir Lentvario nekilnojamojo turto kainų skirtumus, pritraukiant naujus gyventojus, vykdant komercinių objektų statybą - Yra galimybė išnaudoti geografinę padėtį (Vilniaus miesto, galbūt Rail Baltica atšakos) transporto mazgo ir pramonės plėtrai - Grėsmę kelia aktyvi Vilniaus miesto pramoninės zonos plėtra (pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą), kas galimai sumažintų Lentvario miesto patrauklumą gyvenimui 2. Svarstyti alternatyvūs tikslai ir tikslo pasirinkimo priežastys (pagal gairių 6 priedą atlikto tikslų alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada). Svarstyti alternatyvūs tikslai buvo : - Lentvaris - patrauklus Vilniaus priemiestis - Lentvaris - kurortinė teritorija tarp Vilniaus ir Trakų - Lentvaris - svarbi pramoninė zona ir transporto mazgas Daugiakriterinės analizės metodu buvo atrinkta tikslo alternatyva „Lentvaris - patrauklus Vilniaus priemiestis“, kuri surinko daugiausiai balų.
 21. 21. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 21 3. Tikslui priskirtas efekto rodiklis (pavadinimas, matavimo vienetai, siekiama reikšmė ir metai, kuriais ši reikšmė turi būti pasiekta). Demografinis pokytis, procentais, siekiama reikšmė 2023 metais – (-5) procentai Programos efektas: Kodas Efekto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai Pradinė reikšmė (2013 m.) Siekiama reikšmė (2020 m.) Siekiama reikšmė (2023 m.) 1-E Demografinis pokytis Lentvario mieste, proc. 0 -3,5 -5,0 Programos rezultatai: Kodas Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai Pradinė reikšmė (2013 m.) Siekiama reikšmė (2020 m.) Siekiama reikšmė (2023 m.) 1-R-1 Gyventojai, gyvenantys vietovėse, kuriose įgyvendinami integruoti miestų plėtros veiksmai, asmenų skaičius, tūkstančiais 0 5,1 10,2 1-R-2 Gyventojų, kurie turi galimybę naudotis atnaujinta kultūros įstaigų infrastruktūra, asmenų skaičius, tūkstančiais 0 5,1 10,2 1-R-3 Gyventojų, kurie turi galimybę naudotis atnaujinta laisvalaikio ir laisvalaikio infrastruktūra, asmenų skaičius, tūkstančiais 0 5,1 10,2 1-R-4 Gyventojų, turinčių galimybę naudotis įdiegtomis darnaus judumo priemonėmis, asmenų skaičius, tūkstančiais 0 5,1 10,2 1-R-5 Gyventojų, turinčių galimybę naudotis įdiegtomis aplinką tausojančiomis priemonėmis, asmenų skaičius, tūkstančiais 0 5,1 10,2 Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafikas Kodas Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai Siekiama reikšmė 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m. 1-E Demografinis pokytis Lentvario mieste, proc. 0 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5 -3,0 -3,5 -4,0 -4,5 -5 1-R-1 Gyventojai, gyvenantys vietovėse, kuriose įgyvendinami integruoti miestų 0 0 0 0 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 10,2
 22. 22. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 22 plėtros veiksmai, asmenų skaičius, tūkstančiais 1-R-2 Gyventojų, kurie turi galimybę naudotis atnaujinta kultūros įstaigų infrastruktūra, asmenų skaičius, tūkstančiais 0 0 0 0 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 10,2 1-R-3 Gyventojų, kurie turi galimybę naudotis atnaujinta laisvalaikio ir laisvalaikio infrastruktūra, asmenų skaičius, tūkstančiais 0 0 0 0 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 10,2 1-R-4 Gyventojų, turinčių galimybę naudotis įdiegtomis darnaus judumo priemonėmis, asmenų skaičius, tūkstančiais 0 0 0 0 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 10,2 1-R-5 Gyventojų, turinčių galimybę naudotis įdiegtomis aplinką tausojančiomis priemonėmis, asmenų skaičius, tūkstančiais 0 0 0 0 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 10,2
 23. 23. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 23 2.3. Uždaviniai Patrauklios gyvenamosios aplinkos užtikrinimui reikalingos šios sąlygos: • Kokybiška gyvenamoji aplinka, turiningas laisvalaikis • Kokybiškos viešosios paslaugos • Tinkamas susisiekimas • Darna su aplinka Atitinkamai formuojami susiję uždaviniai: • 1. UŽDAVINYS: LAISVALAIKIO PRALEIDIMO GALIMYBIŲ PADIDINIMAS • 2. UŽDAVINYS: VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMO PADIDINIMAS • 3. UŽDAVINYS: SUSISIEKIMO SISTEMOS PAGERINIMAS • 4. UŽDAVINYS: NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI SUMAŽINIMAS
 24. 24. 1.1. Uždavinys: LAISVALAIKIO PRALEIDIMO GALIMYBIŲ PADIDINIMAS 1. Paaiškinimas, kaip formuluojant uždavinį buvo naudojami SSGG analizės rezultatai ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 24 (nurodomi konkrečių SSGG lentelėje įvardytų veiksnių strateginiai ryšiai). Uždavinys formuluotas atsižvelgiant į SSGG analizėje nurodytus veiksnius „Lentvario mieste gyventojų skaičius 2001-2013 m. mažėjo lėčiausiai tarp visų Vilniaus regiono tikslinių teritorijų - 8,7 proc.“ (išnaudojama stiprybė), „Mažas rekreacijos ir laisvalaikio infrastruktūros prieinamumas” (šalinama problema). 2. Svarstyti alternatyvūs uždaviniai ir uždavinio pasirinkimo priežastys (pagal gairių 6 priedą atlikto uždavinio ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada). Daugiakriterinės analizės metodu buvo atrinkta uždavinio alternatyva „Modernizuoti Lentvario viešąsias erdves ir laisvalaikio infrastruktūrą“ 3. Uždaviniui priskirtas programos rezultatas (rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, siekiama reikšmė ir metai, kuriais ši reikšmė turi būti pasiekta). Gyventojai, gyvenantys vietovėse, kuriose įgyvendinami integruoti miestų plėtros veiksmai, asmenų skaičius, tūkstančiais – 10,2 (2023 m.) Gyventojų, kurie turi galimybę naudotis atnaujinta laisvalaikio ir laisvalaikio infrastruktūra, asmenų skaičius, tūkstančiais – 10,2 (2023 m.) Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu): Kodas Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai Siekiama reikšmė 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m. 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės ir laisvalaikio infrastruktūra miestų vietovėse, m2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 25. 25. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 25 Uždavinio įgyvendinimo priemonės: Lėšų poreikis (iš viso) tūkst. Lt Iš jų viešosios lėšos, tūkst. Lt Iš jų ES lėšos, tūkst. Lt Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė) 1.1.1.(v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų): ? ? ? 1.1.1.1. Viešųjų erdvių ir laisvalaikio infrastruktūros pritaikymas gyventojų poreikiams. ? ? ? Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės ir laisvalaikio infrastruktūra miestų vietovėse, m2 Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti: ? ? ?
 26. 26. 1.2. Uždavinys: VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMO PADIDINIMAS 1. Paaiškinimas, kaip formuluojant uždavinį buvo naudojami SSGG analizės rezultatai ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 26 (nurodomi konkrečių SSGG lentelėje įvardytų veiksnių strateginiai ryšiai). Uždavinys formuluotas atsižvelgiant į SSGG analizėje nurodytus veiksnius „Lentvario mieste gyventojų skaičius 2001-2013 m. mažėjo lėčiausiai tarp visų Vilniaus regiono tikslinių teritorijų - 8,7 proc.“ (išnaudojama stiprybė), „Mažas kultūros paslaugų prieinamumas” (šalinama problema). 2. Svarstyti alternatyvūs uždaviniai ir uždavinio pasirinkimo priežastys (pagal gairių 6 priedą atlikto uždavinio ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada). Daugiakriterinės analizės metodu buvo atrinkta uždavinio alternatyva „Viešųjų kultūros paslaugų infrastruktūros pritaikymas gyventojų poreikiams“ 3. Uždaviniui priskirtas programos rezultatas (rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, siekiama reikšmė ir metai, kuriais ši reikšmė turi būti pasiekta). Gyventojų, kurie turi galimybę naudotis atnaujinta kultūros įstaigų infrastruktūra, skaičius, asmenų skaičius, tūkstančiais – 10,2 (2023 m.) Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu): Kodas Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai Siekiama reikšmė 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m. 1.2-P-1 Atnaujinti viešieji pastatai mieste, m2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 27. 27. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 27 Uždavinio įgyvendinimo priemonės: Lėšų poreikis (iš viso) tūkst. Lt Iš jų viešosios lėšos, tūkst. Lt Iš jų ES lėšos, tūkst. Lt Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė) 1.2.1.(v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų): ? ? ? 1.2.1.1. Kultūros centrų ir kitos kultūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas. ? ? ? Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti: ? ? ?
 28. 28. 1.3. Uždavinys: SUSISIEKIMO SISTEMOS PAGERINIMAS 1. Paaiškinimas, kaip formuluojant uždavinį buvo naudojami SSGG analizės rezultatai ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 28 (nurodomi konkrečių SSGG lentelėje įvardytų veiksnių strateginiai ryšiai). Uždavinys formuluotas atsižvelgiant į SSGG analizėje nurodytus veiksnius „Lentvario mieste gyventojų skaičius 2001-2013 m. mažėjo lėčiausiai tarp visų Vilniaus regiono tikslinių teritorijų - 8,7 proc.“ (išnaudojama stiprybė), „Trakų rajone automobilių kelių ilgis, tenkantis 1 teritorijos kv. km, yra mažiausias regione po Švenčionių sav., o automobilių kelių ilgis, tenkantis 1000 gyventojų, yra mažiausias po Vilniaus miesto“ (šalinama silpnybė). 2. Svarstyti alternatyvūs uždaviniai ir uždavinio pasirinkimo priežastys (pagal gairių 6 priedą atlikto uždavinio ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada). Daugiakriterinės analizės metodu buvo atrinkta uždavinio alternatyva „Susisiekimo sistemos pagerinimas“ 3. Uždaviniui priskirtas programos rezultatas (rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, siekiama reikšmė ir metai, kuriais ši reikšmė turi būti pasiekta). Gyventojų, turinčių galimybę naudotis įdiegtomis darnaus judumo priemonėmis, asmenų skaičius, tūkstančiais – 10,2 (2023 m.) Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu): Kodas Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai Siekiama reikšmė 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m. 1.3-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 29. 29. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 29 Uždavinio įgyvendinimo priemonės: Lėšų poreikis (iš viso) tūkst. Lt Iš jų viešosios lėšos, tūkst. Lt Iš jų ES lėšos, tūkst. Lt Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė) 1.3.1.(v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų): ? ? ? 1.3.1.1. Automobilių kelių infrastruktūros modernizavimas ? ? ? Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti: ? ? ?
 30. 30. 1.4. Uždavinys: NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI SUMAŽINIMAS 1. Paaiškinimas, kaip formuluojant uždavinį buvo naudojami SSGG analizės rezultatai ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 30 (nurodomi konkrečių SSGG lentelėje įvardytų veiksnių strateginiai ryšiai). Uždavinys formuluotas atsižvelgiant į SSGG analizėje nurodytus veiksnius „Trakų rajonas pagal taršą iš stacionarių šaltinių (teritorijai) yra antras nuo galo regione, mažesnė tarša tik Širvintų raj.“ (išnaudojama stiprybė), „Aktyvi Vilniaus miesto pramoninės zonos plėtra (pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą), kas galimai sumažintų Lentvario miesto patrauklumą gyvenimui“ (mažinama grėsmė). 2. Svarstyti alternatyvūs uždaviniai ir uždavinio pasirinkimo priežastys (pagal gairių 6 priedą atlikto uždavinio ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada). Daugiakriterinės analizės metodu buvo atrinkta uždavinio alternatyva „Neigiamo poveikio aplinkai sumažinimas“ 3. Uždaviniui priskirtas programos rezultatas (rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, siekiama reikšmė ir metai, kuriais ši reikšmė turi būti pasiekta). Gyventojų, turinčių galimybę naudotis įdiegtomis aplinką tausojančiomis priemonėmis, asmenų skaičius, tūkstančiais – 10,2 (2023 m.) Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu): Kodas Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai Siekiama reikšmė 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m. 1.4-P-1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų vandentiekio, nuotekų, apšvietimo tinklų ilgis, km ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Uždavinio įgyvendinimo priemonės: Lėšų poreikis (iš viso) tūkst. Lt Iš jų viešosios lėšos, tūkst. Lt Iš jų ES lėšos, tūkst. Lt Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai,
 31. 31. kiekybinė reikšmė) ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 31 1.4.1.(v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų): ? ? ? 1.4.1.1. Vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros modernizavimas ? ? ? Bendras rekonstruotų arba atnaujintų vandentiekio, nuotekų, tinklų ilgis, km 1.4.1.2. Apšvietimo infrastruktūros modernizavimas ? ? ? Bendras rekonstruotų apšvietimo tinklų ilgis, km Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti: ? ? ?
 32. 32. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 32 3. PROGRAMOS VEIKSMŲ PLANAS 1. Tikslas: LENTVARIS - PATRAUKLUS VILNIAUS PRIEMIESTIS 1.1. Uždavinys: LAISVALAIKIO PRALEIDIMO GALIMYBIŲ PADIDINIMAS 1.1.1v Veiksmas: Daugiafunkcio laisvalaikio centro prie Bevardžio ežero statyba pritaikant bendruomenės poreikiams Pradžia (metai), pradžios požymis Pabaiga (metai), pabaigos požymis Vykdytojas Ministerija (ministerijos) Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) 2016 2018 Trakų rajono savivaldybės administracija VRM 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) R 1.1.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Litais) Iš viso veiksmui įgyvendinti: Valstybės biudžeto lėšos: Savivaldybės biudžeto lėšos: Kitos viešosios lėšos: Privačios lėšos: ES lėšos: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: 4 200 000 315 000 315 000 315 000 315 000 - - - - 3 570 000 1.1.2v Veiksmas: Multifunkcinės aikštelės prie Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos įrengimas Pradžia (metai), pradžios požymis Pabaiga (metai), pabaigos požymis Vykdytojas Ministerija (ministerijos) Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) 2016 2018 Trakų rajono savivaldybės administracija VRM 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) R
 33. 33. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 33 1.1.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Litais) Iš viso veiksmui įgyvendinti: Valstybės biudžeto lėšos: Savivaldybės biudžeto lėšos: Kitos viešosios lėšos: Privačios lėšos: ES lėšos: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: 3 200 000 240 000 240 000 240 000 240 000 - - - - 2 720 000 1.1.3v Veiksmas: Eduardo Andre parko modernizavimas Pradžia (metai), pradžios požymis Pabaiga (metai), pabaigos požymis Vykdytojas Ministerija (ministerijos) Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) 2016 2018 Trakų rajono savivaldybės administracija VRM 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) R 1.1.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Litais) Iš viso veiksmui įgyvendinti: Valstybės biudžeto lėšos: Savivaldybės biudžeto lėšos: Kitos viešosios lėšos: Privačios lėšos: ES lėšos: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: 2 700 000 202 500 202 500 202 500 202 500 - - - - 2 295 000 1.1.4v Veiksmas: Poilsio ir rekreacijos zonos prie Lentvario ežero modernizavimas Pradžia (metai), pradžios požymis Pabaiga (metai), pabaigos požymis Vykdytojas Ministerija (ministerijos) Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) 2016 2018 Trakų rajono savivaldybės administracija VRM 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) R
 34. 34. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 34 1.1.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Litais) Iš viso veiksmui įgyvendinti: Valstybės biudžeto lėšos: Savivaldybės biudžeto lėšos: Kitos viešosios lėšos: Privačios lėšos: ES lėšos: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: 2 600 000 195 000 195 000 195 000 195 000 - - - - 2 210 000 1.1.5v Veiksmas: Šeimos parko įkūrimas Pradžia (metai), pradžios požymis Pabaiga (metai), pabaigos požymis Vykdytojas Ministerija (ministerijos) Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) 2016 2018 Trakų rajono savivaldybės administracija VRM 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) R 1.1.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Litais) Iš viso veiksmui įgyvendinti: Valstybės biudžeto lėšos: Savivaldybės biudžeto lėšos: Kitos viešosios lėšos: Privačios lėšos: ES lėšos: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: 1 000 000 75 000 75 000 75 000 75 000 - - - - 850 000 1.1.6v Veiksmas: Skvero Bažnyčios/Sodų g. modernizavimas Pradžia (metai), pradžios požymis Pabaiga (metai), pabaigos požymis Vykdytojas Ministerija (ministerijos) Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) 2016 2018 Trakų rajono savivaldybės administracija VRM 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) R
 35. 35. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 35 1.1.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Litais) Iš viso veiksmui įgyvendinti: Valstybės biudžeto lėšos: Savivaldybės biudžeto lėšos: Kitos viešosios lėšos: Privačios lėšos: ES lėšos: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: 300 000 22 500 22 500 22 500 22 500 - - - - 255 000 1.1.7v Veiksmas: Skvero Mokyklos g. modernizavimas Pradžia (metai), pradžios požymis Pabaiga (metai), pabaigos požymis Vykdytojas Ministerija (ministerijos) Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) 2016 2018 Trakų rajono savivaldybės administracija VRM 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) R 1.1.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Litais) Iš viso veiksmui įgyvendinti: Valstybės biudžeto lėšos: Savivaldybės biudžeto lėšos: Kitos viešosios lėšos: Privačios lėšos: ES lėšos: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: 300 000 22 500 22 500 22 500 22 500 - - - - 255 000 1.1.8v Veiksmas: Sporto salės statyba prie Lentvario pradinės mokyklos Pradžia (metai), pradžios požymis Pabaiga (metai), pabaigos požymis Vykdytojas Ministerija (ministerijos) Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) 2016 2018 Trakų rajono savivaldybės administracija ŠMM 9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą R
 36. 36. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 36 1.1.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Litais) Iš viso veiksmui įgyvendinti: Valstybės biudžeto lėšos: Savivaldybės biudžeto lėšos: Kitos viešosios lėšos: Privačios lėšos: ES lėšos: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - - - - n.d. 1.1.9v Veiksmas: Lentvario dvaro sutvarkymas Pradžia (metai), pradžios požymis Pabaiga (metai), pabaigos požymis Vykdytojas Ministerija (ministerijos) Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) 2019 2022 Trakų rajono savivaldybės administracija ŪM 5.4.1. Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą ir lankomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką R 1.1.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Litais) Iš viso veiksmui įgyvendinti: Valstybės biudžeto lėšos: Savivaldybės biudžeto lėšos: Kitos viešosios lėšos: Privačios lėšos: ES lėšos: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - - - - n.d. 1.1.10v Veiksmas: Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas Lentvario mieste Pradžia (metai), pradžios požymis Pabaiga (metai), pabaigos požymis Vykdytojas Ministerija (ministerijos) Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) 2016 2018 Trakų rajono savivaldybės administracija ŠMM 9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą R
 37. 37. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 37 1.1.10v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Litais) Iš viso veiksmui įgyvendinti: Valstybės biudžeto lėšos: Savivaldybės biudžeto lėšos: Kitos viešosios lėšos: Privačios lėšos: ES lėšos: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - - - - n.d. 1.2. Uždavinys: VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMO PADIDINIMAS 1.2.1v Veiksmas: Trakų rajono viešosios bibliotekos ir Trakų rajono kultūros centro filialo įrengimas rekonstruotame pastate Pradžia (metai), pradžios požymis Pabaiga (metai), pabaigos požymis Vykdytojas Ministerija (ministerijos) Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) 2016 2018 Trakų rajono savivaldybės administracija KM 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) R 1.2.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Litais) Iš viso veiksmui įgyvendinti: Valstybės biudžeto lėšos: Savivaldybės biudžeto lėšos: Kitos viešosios lėšos: Privačios lėšos: ES lėšos: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: 4 700 000 n.d. n.d. n.d. n.d. - - - - n.d.
 38. 38. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 38 1.2.2v Veiksmas: Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos pastato rekonstravimas bei modernizavimas Pradžia (metai), pradžios požymis Pabaiga (metai), pabaigos požymis Vykdytojas Ministerija (ministerijos) Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) 2016 2018 Trakų rajono savivaldybės administracija ŠMM 9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą R 1.2.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Litais) Iš viso veiksmui įgyvendinti: Valstybės biudžeto lėšos: Savivaldybės biudžeto lėšos: Kitos viešosios lėšos: Privačios lėšos: ES lėšos: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: 10 000 000 n.d. n.d. n.d. n.d. - - - - n.d. 1.2.3v Veiksmas: Lentvario bibliotekos patalpų renovacija pritaikant Lentvario jaunimo centro veiklai Pradžia (metai), pradžios požymis Pabaiga (metai), pabaigos požymis Vykdytojas Ministerija (ministerijos) Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) 2016 2018 Trakų rajono savivaldybės administracija KM 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) R 1.2.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Litais) Iš viso veiksmui įgyvendinti: Valstybės biudžeto lėšos: Savivaldybės biudžeto lėšos: Kitos viešosios lėšos: Privačios lėšos: ES lėšos: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: 900 000 n.d. n.d. n.d. n.d. - - - - n.d.
 39. 39. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 39 1.3. Uždavinys: SUSISIEKIMO SISTEMOS PAGERINIMAS 1.3.1v Veiksmas: Lentvario geležinkelio pervažos statyba Pradžia (metai), pradžios požymis Pabaiga (metai), pabaigos požymis Vykdytojas Ministerija (ministerijos) Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) 2018 2022 SM SM 6.1.1. Padidinti daugiarūšės šalies susisiekimo sistemos sąveiką su transeuropiniais transporto tinklais V 1.3.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Litais) Iš viso veiksmui įgyvendinti: Valstybės biudžeto lėšos: Savivaldybės biudžeto lėšos: Kitos viešosios lėšos: Privačios lėšos: ES lėšos: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: 43 200 000 n.d. n.d. n.d. n.d. - - - - n.d. 1.3.2v Veiksmas: Klevų al. infrastruktūros sutvarkymas Pradžia (metai), pradžios požymis Pabaiga (metai), pabaigos požymis Vykdytojas Ministerija (ministerijos) Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) 2016 2018 Trakų rajono savivaldybės administracija VRM 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) R 1.3.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Litais) Iš viso veiksmui įgyvendinti: Valstybės biudžeto lėšos: Savivaldybės biudžeto lėšos: Kitos viešosios lėšos: Privačios lėšos: ES lėšos: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: 1 500 000 112 500 112 500 112 500 112 500 - - - - 1 275 000
 40. 40. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 40 1.3.3v Veiksmas: Dalies Fabriko g. infrastruktūros sutvarkymas Pradžia (metai), pradžios požymis Pabaiga (metai), pabaigos požymis Vykdytojas Ministerija (ministerijos) Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) 2016 2018 Trakų rajono savivaldybės administracija VRM 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) R 1.3.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Litais) Iš viso veiksmui įgyvendinti: Valstybės biudžeto lėšos: Savivaldybės biudžeto lėšos: Kitos viešosios lėšos: Privačios lėšos: ES lėšos: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: 300 000 22 500 22 500 22 500 22 500 - - - - 255 00 1.3.4v Veiksmas: Klevų alėjos skersgatvio ir Dzūkų gatvių Lentvario mieste rekonstravimas Pradžia (metai), pradžios požymis Pabaiga (metai), pabaigos požymis Vykdytojas Ministerija (ministerijos) Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) 2016 2018 Trakų rajono savivaldybės administracija SM 6.2.1. Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones R 1.3.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Litais) Iš viso veiksmui įgyvendinti: Valstybės biudžeto lėšos: Savivaldybės biudžeto lėšos: Kitos viešosios lėšos: Privačios lėšos: ES lėšos: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - - - - n.d.
 41. 41. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 41 1.3.5v Veiksmas: Automobilių parkavimo aikštelių įrengimas Lentvario mieste Pradžia (metai), pradžios požymis Pabaiga (metai), pabaigos požymis Vykdytojas Ministerija (ministerijos) Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) 2016 2018 Trakų rajono savivaldybės administracija SM 6.2.1. Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones R 1.3.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Litais) Iš viso veiksmui įgyvendinti: Valstybės biudžeto lėšos: Savivaldybės biudžeto lėšos: Kitos viešosios lėšos: Privačios lėšos: ES lėšos: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - - - - n.d. 1.4. Uždavinys: NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI SUMAŽINIMAS 1.4.1v Veiksmas: Lentvario paviršinių nuotekų tinklų įrengimas Pradžia (metai), pradžios požymis Pabaiga (metai), pabaigos požymis Vykdytojas Ministerija (ministerijos) Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) 2016 2018 UAB "Trakų vandenys" AM 5.3.2. Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą V 1.4.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Litais) Iš viso veiksmui įgyvendinti: Valstybės biudžeto lėšos: Savivaldybės biudžeto lėšos: Kitos viešosios lėšos: Privačios lėšos: ES lėšos: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - - - - n.d.
 42. 42. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 42 1.4.2v Veiksmas: Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Lentvario mieste Pradžia (metai), pradžios požymis Pabaiga (metai), pabaigos požymis Vykdytojas Ministerija (ministerijos) Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) 2016 2018 UAB "Trakų vandenys" AM 5.3.2. Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą V 1.4.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Litais) Iš viso veiksmui įgyvendinti: Valstybės biudžeto lėšos: Savivaldybės biudžeto lėšos: Kitos viešosios lėšos: Privačios lėšos: ES lėšos: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - - - - n.d. 1.4.3v Veiksmas: Lentvario nuotekų valyklos ir siurblinių rekonstrukcija Pradžia (metai), pradžios požymis Pabaiga (metai), pabaigos požymis Vykdytojas Ministerija (ministerijos) Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) 2016 2018 UAB "Trakų vandenys" AM 5.3.2. Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą V 1.4.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Litais) Iš viso veiksmui įgyvendinti: Valstybės biudžeto lėšos: Savivaldybės biudžeto lėšos: Kitos viešosios lėšos: Privačios lėšos: ES lėšos: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - - - - n.d.
 43. 43. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 43 1.4.4v Veiksmas: Lentvario miesto apšvietimo tinklų modernizavimas Pradžia (metai), pradžios požymis Pabaiga (metai), pabaigos požymis Vykdytojas Ministerija (ministerijos) Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) 2018 2020 Trakų rajono savivaldybės administracija SM 4.3.2. Padidinti energijos vartojimo efektyvumą viešojoje infrastruktūroje ir namų ūkiuose V 1.4.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Litais) Iš viso veiksmui įgyvendinti: Valstybės biudžeto lėšos: Savivaldybės biudžeto lėšos: Kitos viešosios lėšos: Privačios lėšos: ES lėšos: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: Iš viso: iš jų bendrasis finansavi-mas: n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - - - - n.d. Toliau pateikiamas visų VRM ir KM lėšomis planuojamų finansuoti projektų žemėlapis (schema).
 44. 44. ______________________________________________________________________________________ LENTVARIO MIESTO VYSTYMO 2014–2020 METŲ PROGRAMA (2014-­‐10-­‐01 d. PROJEKTAS) 44

×