Roma

Eduardo CONNOLLY
Eduardo CONNOLLYMestre d'educació especial um Escola Pública
Per D. Antonio Suau Forés, professor
del CEPA Joan Mir i Mir (Maó)
Curs 2010-2011
ROMA
INTRODUCCIÓ
• A la unitat anterior vas
veure la influència que
Grècia va exercir sobre
la nostra cultura
occidental; doncs bé,
Roma hi va influir encara
molt més perquè el seu
domini sobre la península
Ibèrica va ser més llarg
tant en extensió com en
temps i molt gran la seva
influencia a tota Espanya:
– El llatí és la base i el
fonament de les nostres
llengues (a excepció del
–Sistemes de conreu (cep, oliveres, etc.)
i estris agrícoles, com l’arada romana,
etc.
–Les termes com les de Caldes de
Montbui a Catalunya.
1. ORÍGENS
1.1 En primer lloc, cal
remuntar-nos als orígens:
a. Els primers pobles
històrics que van habitar la
península Itàlica van ser
els itàlics, que hi van penetrar
pel nord i van ocupar les
muntanyes i les valls del
centre. El sud de la
península va ser ocupat
pels emigrants grecs, que van
fundar unes colònies
1. Territori romà al finalitzar
el domini etrusc
2. Expansió romana a
finals del s. IV aC
3. Territori dominat per
Roma després de les
Guerres Sammites
4. Ocupació de la Magna
Grècia
5. Límits del territori etrusc
a la època del seu major
apogeu.
6. Tendencia unificadora
exercida per Roma.
• La leienda diu que
la ciutat de Roma
va estar creada
per dos germans
que de petits van
estar abandonats.
Recollits i
alimentats per
una lloba, ja de
ROMUL I REM
L’origen històric
• El segle
vIII aC els
poblats
dels set
turons, a
prop de la
riba del riu
Tíber, que
s’havien
instal·lat
allà per
protegir-se
dels
RESUMEN DELS ORIGENS
EVOLUCIÓ POLÍTICA
LA MONARQUÍA
En aquests primers temps
Roma va ser governada per
set reis (monarquia) que tenien els
màxims poders, ajudats pel
Senat, format pels ancians de
les famílies més importants.
Durant tota aquesta època
la base de l’economia va
continuar essent
l’agricultura i la ramaderia,
tot i que van començar a
establir-se molts artesans i
comerciants.
Roma
LA REPÚBLICA
A final del segle VI aC va
desaparèixer el poder
monàrquic i es va instaurar
una nova forma de govern: la
república («res pública» =
aquestes dues paraules
llatines signifiquen tot allò
que afecta tota la
comunitat), que durà fins a
la meitat del segle I aC.
Les assemblees de ciutadans
(comicis) es reunien en el fòrum.
En elles elegien els magistrats; la
magistratura més apreciada
LA SOCIETAT
Pel que fa als
ciutadans, no tots ho
eren ni tampoc
tenien els
mateixos drets;
es podien
distingir els
ordres següents:
patricis (famílies
riques que
únicament podien
accedir als
càrrecs);
després hi havia
els plebeus (van
mantenir una
lluita constant
Quan van voler apoderar-se de Sicília, van tornar a trovar-se amb una
forta resistència, aquesta vegada per part del púnic, que ja estaven
instal·lats a la illa. Això va provocar les anomenades Guerres
Púniques (264-146 aC). La més destacada va estar la 2ª que va
enfrontar a Roma amb un enemic temible: Annibal de Cartago. Durant
aquesta guerra els romans van conquerir Hispània i el nord d’Àfrica....
Després van seguir les conquestes, Grècia, Gal·lia .....
L’EXPANSIÓ ROMANA
Durant aquesta
època Roma va
començar la
seva expansió.
Península
itàlica, Còrsega,
Sardenya. Al sud de la penínula va
topar amb la resistència grega
destacant la intevenció de Pirro, rei
d’Epiro (a Grècia).
Roma
LA CRISI DE LA REPÚBLICA
Les conquestes van portar
a Roma moltes riqueses,
però van beneficiar poca
gent i van provocar moltes
desigualtats socials entre
els ciutadans de Roma.
Aquestes desigualtats van
ser cada vegada més fortes
entre les classes altes i
les més desfavorides,
donant com a resultat una
crisi de la República. La situació de
crisi va provocar que el
Senat i els magistrats
Roma
1. L’imperi a la mort de Cèsar i zona d’influencia a Armènia i costes de la Mar
Negra. 2. Expansió territorial des d’August fins Neró i època de Trajà.
3. Intent de penetració romana en Germània en època d’August. 4. Límits
de l’imperi. 5. Límits de les provìncies
LES LEGIONS
La toma de Masada
• Els campaments romans eren
organitzats com una ciutat, al voltat de
dos vies que es creuaven (cardus i
decumanus) i amb centre a la tenda del
comandament
• Cada soldat carregava les eines i una
fusta per fer el terraplen i la
empalissada cada nit quan s’aturaven.
EL CAMPAMENT
L’IMPERI
L’Imperi: ara una
sola persona,
l’emperador,
ostentava tots
els poders en
la seva
persona; fins i
tot era
considerat el
cap religiós i es
va organitzar
un culte en
honor seu, el culte
imperial. Octavi,
considerat com
Durant el segle I dC l’Imperi
va continuar expandint-se a
la vegada que completava
les conquestes anteriors i
frenava els incipients atacs
dels pobles bàrbars. Arribava
des d’Hispània fins a l’Àsia
Menor i pel nord havia envaït
Britània; al mateix temps es
pacificaven les fronteres
amb els pobles germànics.
Les fronteres estaven
vigilades per un gran exèrcit i
amb fortificacions (Limes) per
defensar-se, sobretot, dels
pobles bàrbars. Les províncies
formaven el conjunt de
LA PAX ROMANA
Durant els
segles I i II dC
es va viure una
etapa daurada i
d’una gran
tranquil·litat,
coneguda com a
«pax romana».
El fet de la pau
va fer que la
vida urbana s’expansionés;
unes ciutats
construidse
totes de la
mateixa manera
i amb tot allò
necessari
ROMA
LES DINASTIES
ÈPOCA IMPERIAL O “IMPERI”
A) ALT IMPERI (27 aC – 192 dC)
Màxim esplendor polític, econòmic i cultural.
- Dinastia Juli-Clàudia (27 aC-68 dC): Octavi August, Tibèri, Cal·ligula, Claudi,
Neró. Expansió per Egipte, Pròxim Orient, Britania.
- Crisi del 69: quatre emperadors a la vegada
- Dinastia Flàvia (69-96): Flavi, Vespasià, Titus i Domicià.
- Dinastia Antonina (96-192): Nerva, Trajà, Adrià, Antoninus Pius, Marc Aureli
i Còmode. Màxima expansió territorial (Dàcia, Mesopotàmia)
ORGANTIZACIÓ DE L’IMPERI
PROVINCIES DE L’IMPERI
1. Expansió de l’Imperi a la mort de Cèsar i zona d’influència a Armenia i costes de la Mar Negra. 2.
Expansió territorial a la Dinastia Julia-Claudia (August fins a Neró). 3. Intent de penetració romana a
Germania. 4. Lìmit de l’Imperi. 5.Límit de les províncies.
Roma
EL BAIX IMPERI (192-476 dC)
Decadència, crisi, conflictes socials. Amenaces externes, inestabilitat pol´tiica, crisi
econòmica i procès de ruralització. Divisió de l’Imperi.
• Crisi dels cinc anys (193-197): quatre emperadors
• Dinastia dels Severs (197-235): Septimi Sever, Caracal·la, Macrinus, Heilgàbal i
Alexander Sever.
• Anarquia Militar (235-284): Greu crisi econòmica i política (Crisi del s. III). Successió
d’emperadors, primeres invasions i guerres civils.
• Dioclecià (285-305). Poder absolut, orientlització, persecució dels cristians. Gran
reforma de l’administració. .. “Tetraquia” (293-305), organització de l’imperi en 4 zones,
adminsitrades per 2 augusts i 2 cèsars.
• Constantí (306-337). Lluites pel poder. Edicte de Milà (313). Fudnació d econstantinoble
com anova capital (330)
• Julià “l’apòstata” (361-363)
• Dinastia Valentiniana: emperador i cor-regent; Valentinià i Valent (364-3759, Valent i
Gracià (375-378), Gracià i Teodosi (379-383), A la mort de Gracià (383) qued Teodosi
como a emperador únic. Imposició del Cristianisme com a religió oficial (391) i
prohibició del paganisme.
ORGANITZACIÓ DEL BAIX
IMPERI: EL DOMINADO
LEYENDA
1.Límits de
l’Imperi en època de Dioclecià
2. Límit de las Prefectures
3. Límit de les Diòcdsi
4. Límit de les Provincies
LA CRISI DEL SEGLE III dC
A
partir
del
segle III
l’Im-
peri
va
entra
r en
una
greu
crisi.
Les
LA RURALITZACIÓ
• La crisi del comerç i del artesanat urbà al s. III dC va
provocar molt d’atur. La gent va a començar a emigrar al
camp on, davant la escassesa d’esclaus, els grans
terratinents els acceptaven, donant-los un tros de terra en
usufructe. A aquest sistema li diem el colonat (colonato)
• Poc a poc, l’eix econòmic de l’Imperi es va traslladar de
les ciutats als camps.
• Els terratinents, davant de la inseguretat regnant, van
començar a fortificar les seves villae i a organitzar petites
forces armades d’autodefensa.
• Començava el canvi cap al feudalisme
LA DIVISIÓ DE L’IMPERI
•A la mort de Teodosi el 395, divisió
definitiva de l’Imperi Romà amb la
creació dels:
• Imperi Romà d’Occident, amb
capital a Ravenna, patirà una greu
crisi. Invasions bàrbares des del 406.
Setge de Roma per Alaric (410).
Darrers emperadors. 476, el ger-
mànics d’Odoacre deposen a l’últim
emperador, Romul Augústul, quedant
definitivament dividit l’imperi en els
Regnes Germànics.
• Imperi Romà d’Orient, amb capital
a Constantinoble (bizanci) més cohe-
sionat internament, més fort ymillor
defensat, sobreviurà un mil·ler d’anys
més, sota el nom d’Imperi Bizantí.
Llengua grega.
Roma
2. LA VIDA DE CADA DIA
La vida es desenvolupava
essencialment a la ciutat:
aquesta era el centre
cultural, comercial i
de producció artesanal.
Allà hi havia el temple, el
fòrum, el mercat, les termes, el teatre i
tots els altres edificis
entorn dels quals
girava la vida dels
seus habitants, bastant
diferenciada, sobretot
en certs moments,
LA FAMILIA
El nucli fonamental estava
format per la família, on el
pare jugava un paper
destacat. En les famílies
més acomodades la cultura
tenia un paper important:
fins al set anys era la
mare o la dida l’encarregada
de fer-ho. A partir d’aquesta
edat era un tutor
l’encarregat de continuar-
ho.
Roma
LA CIUTAT ROMANA
LA CIUTAT ROMANA
lLes ciutats romanes
se estructuraven en
cuadrícules al voltant
d’un eix format pels
dos carrers
principals:
El cardus màximus i
el decumanus
màximus
Ver:
Itálica (infografia)
LA VIVENDA URBANA: la
Insula
La vivenda de la gent
amb meyns diners era
l’anomenada ínsula.
Eren edificis de
varios pisos i per la
seva estructura en part
de fusta, fàcils de
cremar.
Les cases dels rics a les
ciutats eren baixes. El
lloc més important era
el triclinium
(menjador).
Per les ruïnes de
Pompeia sabem que
eren decorades amb
pintures
LA VIVENDA URBANA: la
casa dels rics
ELS TEMPLES
Temple de Fortuna Virii
El Panteó Temple a Sabratha
(Libia)
Temple a Evora (Portugal)
Temple de Castor i Pollux
Roma
EL MERCAT
LES TERMES
EL TEATRE
L’ANFITEATRE
EL CIRC
LES CALÇADES
ROMANES
MAQUINARIA DE
CONSTRUCCIÓ
ELS AQÜEDUCTES
ELS PONTS
ALTRES MONUMENTS
Arc Triomfal de la Tetrarquia (Sbeitla)
Arc de Medinacelli (Espanya)
Arc de Juli Cesar a ArausioArc de Constantí
LA COLUMNA ROMANA
LA ROMANITZACIÓ
• S’entèn per “romanització” el procès d’aculturació,
o sigui, de adoptar la cultura i costums romans pels
pobles conquerits.
• La principal forma de romanitzar va estar la creació
de ciutats a tots els racons de l’imperi on
s’instalaven els legionaris llicenciats.
• La romanització no va estar igual de forta a tot
l’Imperi.
LA AGRICULTURA
• L’agricultura era la base de la riquesa
romana.
• A mesura que va avançar l’Imperi es va
reduïr la petita propietat i es van
imposar el latifundis, grans propietats
agraries en mans de terratinents,
normalmnent nobles
• El centre del latifundi era la vil·la
• Pel que fa a
l’agricultura, es
van cultivar
sobretot els
conreus
mediterranis
(blat, vi, oli), tot
fent servir
utensilis com
l’arada romana i
sistemes de
EL COMERÇ
•Quant al
comerç, es
desenvolup
ava amb
totes les
províncies
de l’Imperi;
ho feien
per
l’interior a
través de
les vies,
però
sobretot
pel
Mediterrani
.
Roma
Roma
LA RELIGIÓ
• Primer de
tot cal
deixar clar
que els
romans es
movien
entre la
creença i
la
superstició,
raó per la
qual tenien
pràcticame
nt tants
LA RELIGIÓ (II)
• També
tenien els
déus de la
llar que
eren els
lars i els
penats, que
assegurave
n els
proveïment
s de la
casa, etc.;
més tard,
EL CRISTIANISME
• Una nova religió va sorgir a
la província romana de
Palestina: el cristianisme, molt
arrelat entre les classes
més pobres i desfavorides,
va ser perseguit en principi,
per les seves idees socials
revolucionàries (tots som
germans i, per tant, les
desigualtats s’han d’abolir)
i per la seva oposició al
culte de l’emperador (és
una religió monoteista, per
la qual cosa només admet
Hispania sota l’Imperi
• La conquesta romana de
Hispania va començar a la
2ª Guerra Púnica quan els
romans van desembarcar a
Emporiom (Girona) per
iniciar la conquesta i
llevar-li la base de soldats
i diners a Hannibal.
LES ILLES BALEARS I ROMA
• Els romans
van
incorporar
als seus
territoris
les Illes
Pitiusses
després de
la seva
victoria
sobre
Cartago a
las
Guerres
PEL·LICULES
RECOMENADES
1 von 65

Recomendados

El imperi roma repàs per 2on von
El imperi roma repàs per 2onEl imperi roma repàs per 2on
El imperi roma repàs per 2onEduardo CONNOLLY
1.8K views34 Folien
Imperi romà von
Imperi romàImperi romà
Imperi romàmpl1497
288 views12 Folien
Unitat 13. L'imperi romà (Part 1) von
Unitat 13. L'imperi romà (Part 1)Unitat 13. L'imperi romà (Part 1)
Unitat 13. L'imperi romà (Part 1)David de A
1.4K views22 Folien
La expansió del imperi roma von
La expansió del imperi romaLa expansió del imperi roma
La expansió del imperi romaivanjariod
705 views17 Folien
Unitat 13. l'Imperi Romà (Part 2) von
Unitat 13. l'Imperi Romà (Part 2)Unitat 13. l'Imperi Romà (Part 2)
Unitat 13. l'Imperi Romà (Part 2)David de A
1.3K views32 Folien
L'Antiga Roma von
L'Antiga RomaL'Antiga Roma
L'Antiga Romapilar23gm
5K views28 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

L'imperi Romà von
L'imperi RomàL'imperi Romà
L'imperi Romàpereti
1.5K views24 Folien
L'imperi roma von
L'imperi romaL'imperi roma
L'imperi romaGemma Ajenjo Rodriguez
2K views27 Folien
Guió Història de Roma von
Guió Història de RomaGuió Història de Roma
Guió Història de RomaLuís Rovira
978 views1 Folie
13. L'IMPERI ROMÀ von
13. L'IMPERI ROMÀ13. L'IMPERI ROMÀ
13. L'IMPERI ROMÀjcorbala
1.6K views3 Folien
Tema 13.- L'IMPERI ROMÀ von
Tema 13.- L'IMPERI ROMÀTema 13.- L'IMPERI ROMÀ
Tema 13.- L'IMPERI ROMÀfinamorenoo
30.3K views57 Folien
Context històric roma von
Context històric romaContext històric roma
Context històric romainstitutmontgros
1K views13 Folien

Was ist angesagt?(20)

L'imperi Romà von pereti
L'imperi RomàL'imperi Romà
L'imperi Romà
pereti1.5K views
Guió Història de Roma von Luís Rovira
Guió Història de RomaGuió Història de Roma
Guió Història de Roma
Luís Rovira978 views
13. L'IMPERI ROMÀ von jcorbala
13. L'IMPERI ROMÀ13. L'IMPERI ROMÀ
13. L'IMPERI ROMÀ
jcorbala1.6K views
Tema 13.- L'IMPERI ROMÀ von finamorenoo
Tema 13.- L'IMPERI ROMÀTema 13.- L'IMPERI ROMÀ
Tema 13.- L'IMPERI ROMÀ
finamorenoo30.3K views
La civilització Romana von mjvercher
La civilització RomanaLa civilització Romana
La civilització Romana
mjvercher2.7K views
Antiga roma (català) von Olmo Heras
Antiga roma (català)Antiga roma (català)
Antiga roma (català)
Olmo Heras20.9K views
Deures pag. 205 207 von finamorenoo
Deures pag. 205 207Deures pag. 205 207
Deures pag. 205 207
finamorenoo228 views
L'expansió de roma von Sílvia
L'expansió de romaL'expansió de roma
L'expansió de roma
Sílvia13.8K views
Imperi romà von sergi16
Imperi romàImperi romà
Imperi romà
sergi16222 views
LA CIVILITZACIO ROMANA von Tana Gomis
LA CIVILITZACIO ROMANALA CIVILITZACIO ROMANA
LA CIVILITZACIO ROMANA
Tana Gomis1.7K views
La crisi de l'imperi romà von Sílvia
La crisi de l'imperi romàLa crisi de l'imperi romà
La crisi de l'imperi romà
Sílvia30K views

Destacado

Ens orientam von
Ens orientamEns orientam
Ens orientamEduardo CONNOLLY
2.4K views39 Folien
La hidrosfera von
La hidrosferaLa hidrosfera
La hidrosferaEduardo CONNOLLY
1.3K views25 Folien
La representació de la Terra von
La representació de la TerraLa representació de la Terra
La representació de la TerraEduardo CONNOLLY
1.3K views35 Folien
Què és l'arqueologia ? von
Què és l'arqueologia ?Què és l'arqueologia ?
Què és l'arqueologia ?Eduardo CONNOLLY
7.4K views29 Folien
Los climas (1 eso) von
Los climas (1 eso)Los climas (1 eso)
Los climas (1 eso)Eduardo CONNOLLY
2.5K views28 Folien
Les primeres civilitzacions (inacabat) von
Les primeres civilitzacions (inacabat)Les primeres civilitzacions (inacabat)
Les primeres civilitzacions (inacabat)Eduardo CONNOLLY
1K views28 Folien

Destacado(20)

La Guerra de Successió a Vila-real von Toni Pitarch
La Guerra de Successió a Vila-realLa Guerra de Successió a Vila-real
La Guerra de Successió a Vila-real
Toni Pitarch1.2M views
El medi fisic i els seus elements la terra von Eduardo CONNOLLY
El medi fisic i els seus elements la terraEl medi fisic i els seus elements la terra
El medi fisic i els seus elements la terra
Eduardo CONNOLLY2K views
Anaya t 7 la vida a la prehistòria von Eduardo CONNOLLY
Anaya t 7 la vida a la prehistòriaAnaya t 7 la vida a la prehistòria
Anaya t 7 la vida a la prehistòria
Eduardo CONNOLLY1.3K views

Similar a Roma

Grup6 von
Grup6Grup6
Grup6BlocESO
1.7K views43 Folien
El món romà 1r b von
El món romà 1r bEl món romà 1r b
El món romà 1r bMerce Lopez Tugues
286 views53 Folien
Història Roma (política i economia) von
Història Roma (política i economia)Història Roma (política i economia)
Història Roma (política i economia)professor_errant
4.4K views34 Folien
Roma von
RomaRoma
Romaarritatanet
877 views73 Folien
ART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRIC von
ART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRICART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRIC
ART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRICAntonio Núñez
66.3K views19 Folien
Unitat 2. L'Imperi Romà i la formació d'Europa von
Unitat 2. L'Imperi Romà i la formació d'EuropaUnitat 2. L'Imperi Romà i la formació d'Europa
Unitat 2. L'Imperi Romà i la formació d'Europamalmuni1
332 views59 Folien

Similar a Roma(20)

Grup6 von BlocESO
Grup6Grup6
Grup6
BlocESO1.7K views
Història Roma (política i economia) von professor_errant
Història Roma (política i economia)Història Roma (política i economia)
Història Roma (política i economia)
professor_errant4.4K views
ART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRIC von Antonio Núñez
ART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRICART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRIC
ART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRIC
Antonio Núñez66.3K views
Unitat 2. L'Imperi Romà i la formació d'Europa von malmuni1
Unitat 2. L'Imperi Romà i la formació d'EuropaUnitat 2. L'Imperi Romà i la formació d'Europa
Unitat 2. L'Imperi Romà i la formació d'Europa
malmuni1332 views
Roma von sfabo
RomaRoma
Roma
sfabo629 views
05. art romà context von Julia Valera
05. art romà context05. art romà context
05. art romà context
Julia Valera10.4K views
Imperi romà von sergi16
Imperi romàImperi romà
Imperi romà
sergi16887 views
Imperi romà von sergi16
Imperi romàImperi romà
Imperi romà
sergi162.7K views
Grup5 von BlocESO
Grup5Grup5
Grup5
BlocESO1.5K views

Más de Eduardo CONNOLLY

Mascarillas y medidores von
Mascarillas y medidoresMascarillas y medidores
Mascarillas y medidoresEduardo CONNOLLY
643 views12 Folien
El medi físic i els seus elements sistema solar von
El medi físic i els seus elements sistema solarEl medi físic i els seus elements sistema solar
El medi físic i els seus elements sistema solarEduardo CONNOLLY
1.4K views15 Folien
Prova de la resta von
Prova de la restaProva de la resta
Prova de la restaEduardo CONNOLLY
12.9K views3 Folien
Recerca de recursos a internet útils pels mestres von
Recerca de recursos a internet útils pels mestresRecerca de recursos a internet útils pels mestres
Recerca de recursos a internet útils pels mestresEduardo CONNOLLY
22.7K views12 Folien
La organización juvenil española pionera del buceo en España von
La organización juvenil española pionera del buceo en EspañaLa organización juvenil española pionera del buceo en España
La organización juvenil española pionera del buceo en EspañaEduardo CONNOLLY
2.7K views49 Folien
Els animals i bob esponja von
Els animals i bob esponjaEls animals i bob esponja
Els animals i bob esponjaEduardo CONNOLLY
5.8K views37 Folien

Más de Eduardo CONNOLLY(10)

El medi físic i els seus elements sistema solar von Eduardo CONNOLLY
El medi físic i els seus elements sistema solarEl medi físic i els seus elements sistema solar
El medi físic i els seus elements sistema solar
Eduardo CONNOLLY1.4K views
Recerca de recursos a internet útils pels mestres von Eduardo CONNOLLY
Recerca de recursos a internet útils pels mestresRecerca de recursos a internet útils pels mestres
Recerca de recursos a internet útils pels mestres
Eduardo CONNOLLY22.7K views
La organización juvenil española pionera del buceo en España von Eduardo CONNOLLY
La organización juvenil española pionera del buceo en EspañaLa organización juvenil española pionera del buceo en España
La organización juvenil española pionera del buceo en España
Eduardo CONNOLLY2.7K views
Vols ser milionari relleu d'espanya von Eduardo CONNOLLY
Vols ser milionari relleu d'espanyaVols ser milionari relleu d'espanya
Vols ser milionari relleu d'espanya
Eduardo CONNOLLY2.7K views
Unidad de Zapadores Anfibios Grupo illetas (Mallorca) von Eduardo CONNOLLY
Unidad de Zapadores Anfibios Grupo illetas (Mallorca)Unidad de Zapadores Anfibios Grupo illetas (Mallorca)
Unidad de Zapadores Anfibios Grupo illetas (Mallorca)
Eduardo CONNOLLY5.3K views

Roma

 • 1. Per D. Antonio Suau Forés, professor del CEPA Joan Mir i Mir (Maó) Curs 2010-2011 ROMA
 • 2. INTRODUCCIÓ • A la unitat anterior vas veure la influència que Grècia va exercir sobre la nostra cultura occidental; doncs bé, Roma hi va influir encara molt més perquè el seu domini sobre la península Ibèrica va ser més llarg tant en extensió com en temps i molt gran la seva influencia a tota Espanya: – El llatí és la base i el fonament de les nostres llengues (a excepció del
 • 3. –Sistemes de conreu (cep, oliveres, etc.) i estris agrícoles, com l’arada romana, etc. –Les termes com les de Caldes de Montbui a Catalunya.
 • 4. 1. ORÍGENS 1.1 En primer lloc, cal remuntar-nos als orígens: a. Els primers pobles històrics que van habitar la península Itàlica van ser els itàlics, que hi van penetrar pel nord i van ocupar les muntanyes i les valls del centre. El sud de la península va ser ocupat pels emigrants grecs, que van fundar unes colònies
 • 5. 1. Territori romà al finalitzar el domini etrusc 2. Expansió romana a finals del s. IV aC 3. Territori dominat per Roma després de les Guerres Sammites 4. Ocupació de la Magna Grècia 5. Límits del territori etrusc a la època del seu major apogeu. 6. Tendencia unificadora exercida per Roma.
 • 6. • La leienda diu que la ciutat de Roma va estar creada per dos germans que de petits van estar abandonats. Recollits i alimentats per una lloba, ja de ROMUL I REM
 • 7. L’origen històric • El segle vIII aC els poblats dels set turons, a prop de la riba del riu Tíber, que s’havien instal·lat allà per protegir-se dels
 • 10. LA MONARQUÍA En aquests primers temps Roma va ser governada per set reis (monarquia) que tenien els màxims poders, ajudats pel Senat, format pels ancians de les famílies més importants. Durant tota aquesta època la base de l’economia va continuar essent l’agricultura i la ramaderia, tot i que van començar a establir-se molts artesans i comerciants.
 • 12. LA REPÚBLICA A final del segle VI aC va desaparèixer el poder monàrquic i es va instaurar una nova forma de govern: la república («res pública» = aquestes dues paraules llatines signifiquen tot allò que afecta tota la comunitat), que durà fins a la meitat del segle I aC. Les assemblees de ciutadans (comicis) es reunien en el fòrum. En elles elegien els magistrats; la magistratura més apreciada
 • 13. LA SOCIETAT Pel que fa als ciutadans, no tots ho eren ni tampoc tenien els mateixos drets; es podien distingir els ordres següents: patricis (famílies riques que únicament podien accedir als càrrecs); després hi havia els plebeus (van mantenir una lluita constant
 • 14. Quan van voler apoderar-se de Sicília, van tornar a trovar-se amb una forta resistència, aquesta vegada per part del púnic, que ja estaven instal·lats a la illa. Això va provocar les anomenades Guerres Púniques (264-146 aC). La més destacada va estar la 2ª que va enfrontar a Roma amb un enemic temible: Annibal de Cartago. Durant aquesta guerra els romans van conquerir Hispània i el nord d’Àfrica.... Després van seguir les conquestes, Grècia, Gal·lia ..... L’EXPANSIÓ ROMANA Durant aquesta època Roma va començar la seva expansió. Península itàlica, Còrsega, Sardenya. Al sud de la penínula va topar amb la resistència grega destacant la intevenció de Pirro, rei d’Epiro (a Grècia).
 • 16. LA CRISI DE LA REPÚBLICA Les conquestes van portar a Roma moltes riqueses, però van beneficiar poca gent i van provocar moltes desigualtats socials entre els ciutadans de Roma. Aquestes desigualtats van ser cada vegada més fortes entre les classes altes i les més desfavorides, donant com a resultat una crisi de la República. La situació de crisi va provocar que el Senat i els magistrats
 • 18. 1. L’imperi a la mort de Cèsar i zona d’influencia a Armènia i costes de la Mar Negra. 2. Expansió territorial des d’August fins Neró i època de Trajà. 3. Intent de penetració romana en Germània en època d’August. 4. Límits de l’imperi. 5. Límits de les provìncies
 • 19. LES LEGIONS La toma de Masada
 • 20. • Els campaments romans eren organitzats com una ciutat, al voltat de dos vies que es creuaven (cardus i decumanus) i amb centre a la tenda del comandament • Cada soldat carregava les eines i una fusta per fer el terraplen i la empalissada cada nit quan s’aturaven. EL CAMPAMENT
 • 21. L’IMPERI L’Imperi: ara una sola persona, l’emperador, ostentava tots els poders en la seva persona; fins i tot era considerat el cap religiós i es va organitzar un culte en honor seu, el culte imperial. Octavi, considerat com
 • 22. Durant el segle I dC l’Imperi va continuar expandint-se a la vegada que completava les conquestes anteriors i frenava els incipients atacs dels pobles bàrbars. Arribava des d’Hispània fins a l’Àsia Menor i pel nord havia envaït Britània; al mateix temps es pacificaven les fronteres amb els pobles germànics. Les fronteres estaven vigilades per un gran exèrcit i amb fortificacions (Limes) per defensar-se, sobretot, dels pobles bàrbars. Les províncies formaven el conjunt de
 • 23. LA PAX ROMANA Durant els segles I i II dC es va viure una etapa daurada i d’una gran tranquil·litat, coneguda com a «pax romana». El fet de la pau va fer que la vida urbana s’expansionés; unes ciutats construidse totes de la mateixa manera i amb tot allò necessari
 • 24. ROMA
 • 25. LES DINASTIES ÈPOCA IMPERIAL O “IMPERI” A) ALT IMPERI (27 aC – 192 dC) Màxim esplendor polític, econòmic i cultural. - Dinastia Juli-Clàudia (27 aC-68 dC): Octavi August, Tibèri, Cal·ligula, Claudi, Neró. Expansió per Egipte, Pròxim Orient, Britania. - Crisi del 69: quatre emperadors a la vegada - Dinastia Flàvia (69-96): Flavi, Vespasià, Titus i Domicià. - Dinastia Antonina (96-192): Nerva, Trajà, Adrià, Antoninus Pius, Marc Aureli i Còmode. Màxima expansió territorial (Dàcia, Mesopotàmia)
 • 27. PROVINCIES DE L’IMPERI 1. Expansió de l’Imperi a la mort de Cèsar i zona d’influència a Armenia i costes de la Mar Negra. 2. Expansió territorial a la Dinastia Julia-Claudia (August fins a Neró). 3. Intent de penetració romana a Germania. 4. Lìmit de l’Imperi. 5.Límit de les províncies.
 • 29. EL BAIX IMPERI (192-476 dC) Decadència, crisi, conflictes socials. Amenaces externes, inestabilitat pol´tiica, crisi econòmica i procès de ruralització. Divisió de l’Imperi. • Crisi dels cinc anys (193-197): quatre emperadors • Dinastia dels Severs (197-235): Septimi Sever, Caracal·la, Macrinus, Heilgàbal i Alexander Sever. • Anarquia Militar (235-284): Greu crisi econòmica i política (Crisi del s. III). Successió d’emperadors, primeres invasions i guerres civils. • Dioclecià (285-305). Poder absolut, orientlització, persecució dels cristians. Gran reforma de l’administració. .. “Tetraquia” (293-305), organització de l’imperi en 4 zones, adminsitrades per 2 augusts i 2 cèsars. • Constantí (306-337). Lluites pel poder. Edicte de Milà (313). Fudnació d econstantinoble com anova capital (330) • Julià “l’apòstata” (361-363) • Dinastia Valentiniana: emperador i cor-regent; Valentinià i Valent (364-3759, Valent i Gracià (375-378), Gracià i Teodosi (379-383), A la mort de Gracià (383) qued Teodosi como a emperador únic. Imposició del Cristianisme com a religió oficial (391) i prohibició del paganisme.
 • 30. ORGANITZACIÓ DEL BAIX IMPERI: EL DOMINADO LEYENDA 1.Límits de l’Imperi en època de Dioclecià 2. Límit de las Prefectures 3. Límit de les Diòcdsi 4. Límit de les Provincies
 • 31. LA CRISI DEL SEGLE III dC A partir del segle III l’Im- peri va entra r en una greu crisi. Les
 • 32. LA RURALITZACIÓ • La crisi del comerç i del artesanat urbà al s. III dC va provocar molt d’atur. La gent va a començar a emigrar al camp on, davant la escassesa d’esclaus, els grans terratinents els acceptaven, donant-los un tros de terra en usufructe. A aquest sistema li diem el colonat (colonato) • Poc a poc, l’eix econòmic de l’Imperi es va traslladar de les ciutats als camps. • Els terratinents, davant de la inseguretat regnant, van començar a fortificar les seves villae i a organitzar petites forces armades d’autodefensa. • Començava el canvi cap al feudalisme
 • 33. LA DIVISIÓ DE L’IMPERI •A la mort de Teodosi el 395, divisió definitiva de l’Imperi Romà amb la creació dels: • Imperi Romà d’Occident, amb capital a Ravenna, patirà una greu crisi. Invasions bàrbares des del 406. Setge de Roma per Alaric (410). Darrers emperadors. 476, el ger- mànics d’Odoacre deposen a l’últim emperador, Romul Augústul, quedant definitivament dividit l’imperi en els Regnes Germànics. • Imperi Romà d’Orient, amb capital a Constantinoble (bizanci) més cohe- sionat internament, més fort ymillor defensat, sobreviurà un mil·ler d’anys més, sota el nom d’Imperi Bizantí. Llengua grega.
 • 35. 2. LA VIDA DE CADA DIA La vida es desenvolupava essencialment a la ciutat: aquesta era el centre cultural, comercial i de producció artesanal. Allà hi havia el temple, el fòrum, el mercat, les termes, el teatre i tots els altres edificis entorn dels quals girava la vida dels seus habitants, bastant diferenciada, sobretot en certs moments,
 • 36. LA FAMILIA El nucli fonamental estava format per la família, on el pare jugava un paper destacat. En les famílies més acomodades la cultura tenia un paper important: fins al set anys era la mare o la dida l’encarregada de fer-ho. A partir d’aquesta edat era un tutor l’encarregat de continuar- ho.
 • 39. LA CIUTAT ROMANA lLes ciutats romanes se estructuraven en cuadrícules al voltant d’un eix format pels dos carrers principals: El cardus màximus i el decumanus màximus Ver: Itálica (infografia)
 • 40. LA VIVENDA URBANA: la Insula La vivenda de la gent amb meyns diners era l’anomenada ínsula. Eren edificis de varios pisos i per la seva estructura en part de fusta, fàcils de cremar.
 • 41. Les cases dels rics a les ciutats eren baixes. El lloc més important era el triclinium (menjador). Per les ruïnes de Pompeia sabem que eren decorades amb pintures LA VIVENDA URBANA: la casa dels rics
 • 42. ELS TEMPLES Temple de Fortuna Virii El Panteó Temple a Sabratha (Libia) Temple a Evora (Portugal) Temple de Castor i Pollux
 • 53. ALTRES MONUMENTS Arc Triomfal de la Tetrarquia (Sbeitla) Arc de Medinacelli (Espanya) Arc de Juli Cesar a ArausioArc de Constantí
 • 55. LA ROMANITZACIÓ • S’entèn per “romanització” el procès d’aculturació, o sigui, de adoptar la cultura i costums romans pels pobles conquerits. • La principal forma de romanitzar va estar la creació de ciutats a tots els racons de l’imperi on s’instalaven els legionaris llicenciats. • La romanització no va estar igual de forta a tot l’Imperi.
 • 56. LA AGRICULTURA • L’agricultura era la base de la riquesa romana. • A mesura que va avançar l’Imperi es va reduïr la petita propietat i es van imposar el latifundis, grans propietats agraries en mans de terratinents, normalmnent nobles • El centre del latifundi era la vil·la • Pel que fa a l’agricultura, es van cultivar sobretot els conreus mediterranis (blat, vi, oli), tot fent servir utensilis com l’arada romana i sistemes de
 • 57. EL COMERÇ •Quant al comerç, es desenvolup ava amb totes les províncies de l’Imperi; ho feien per l’interior a través de les vies, però sobretot pel Mediterrani .
 • 60. LA RELIGIÓ • Primer de tot cal deixar clar que els romans es movien entre la creença i la superstició, raó per la qual tenien pràcticame nt tants
 • 61. LA RELIGIÓ (II) • També tenien els déus de la llar que eren els lars i els penats, que assegurave n els proveïment s de la casa, etc.; més tard,
 • 62. EL CRISTIANISME • Una nova religió va sorgir a la província romana de Palestina: el cristianisme, molt arrelat entre les classes més pobres i desfavorides, va ser perseguit en principi, per les seves idees socials revolucionàries (tots som germans i, per tant, les desigualtats s’han d’abolir) i per la seva oposició al culte de l’emperador (és una religió monoteista, per la qual cosa només admet
 • 63. Hispania sota l’Imperi • La conquesta romana de Hispania va començar a la 2ª Guerra Púnica quan els romans van desembarcar a Emporiom (Girona) per iniciar la conquesta i llevar-li la base de soldats i diners a Hannibal.
 • 64. LES ILLES BALEARS I ROMA • Els romans van incorporar als seus territoris les Illes Pitiusses després de la seva victoria sobre Cartago a las Guerres