Anzeige
porno.pdf
porno.pdf
porno.pdf
porno.pdf
Anzeige
porno.pdf
porno.pdf
porno.pdf
porno.pdf
porno.pdf
Anzeige
porno.pdf
porno.pdf
porno.pdf
porno.pdf
porno.pdf
Anzeige
porno.pdf
porno.pdf
porno.pdf
porno.pdf
porno.pdf
Anzeige
porno.pdf
porno.pdf
porno.pdf
porno.pdf
porno.pdf
Anzeige
porno.pdf
porno.pdf
porno.pdf
porno.pdf
porno.pdf
Anzeige
porno.pdf
porno.pdf
porno.pdf
porno.pdf
porno.pdf
Anzeige
porno.pdf
porno.pdf
porno.pdf
porno.pdf
porno.pdf
Anzeige
porno.pdf
porno.pdf
porno.pdf
Nächste SlideShare
Shoshana Har-Shemesh Shoshana Har-Shemesh
Wird geladen in ... 3
1 von 42
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

porno.pdf

 1. ‫השטות‬ ‫קניג‬ 13.08.2022 20:59:34 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation [^^] ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Return to top ^^ ‫לדאטה‬ ‫לאוניד‬ :‫הקובץ‬ ‫מחבר‬ ‫השטות‬ ‫סיפור‬.I ‫ז‬ ->K->0 ‫הפרקים‬ ‫תתי‬ ‫כל‬ ‫הפגישה‬ ‫יום‬ ‫בחיים‬ ‫מחוייבות‬ ‫מהווים‬ ‫לא‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫לסיגריות‬ ‫כסף‬ ‫ביקשה‬ ‫השטות‬ ‫ההולדת‬ ‫ביום‬ ,‫הוריה‬ ‫עם‬ ‫אפגש‬ ‫שאני‬ ‫רצתה‬ ‫השטות‬ ‫השטות‬ ‫עם‬ ‫ליחסים‬ ‫מוכן‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫כיום‬ ‫קללה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ולא‬ ,‫יפה‬ ‫היחסים‬ ‫את‬ ‫לסיים‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ ‫המדוייקים‬ ‫התאריכים‬
 2. ‫ידידות‬ ‫יחסי‬ ‫שהיחסים‬ ‫כך‬ ‫מוכיחות‬ ‫ההודעות‬ ‫בטוח‬ ‫הייתי‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫היססתי‬ ‫לא‬ ‫לי‬ ‫מוכר‬ ‫שמה‬ ‫העובדה‬ ‫את‬ ‫לנצל‬ ‫ניסתה‬ ‫בקלות‬ ‫והשטות‬ ,‫נפש‬ ‫נכה‬ ‫אני‬ ‫קונדום‬ ‫בלי‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫החלום‬ ‫דרך‬ ‫ושומע‬ ,‫בלילה‬ ‫נם‬ ‫אני‬ 09.06.2021 16:05 ‫כלבים‬ ‫הלחם‬ ‫את‬ ‫לקחה‬ ‫היא‬ ‫ואז‬ ‫כסף‬ ‫תמורת‬ ‫ההיתנחפות‬ ‫בתעופעת‬ ‫מדובר‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫קיימנו‬ ‫ואז‬ 09.6.2021 ,‫אתמול‬ 18.6.2021 ‫המיני‬ ‫הרצון‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫השכלי‬ ,‫המילולי‬ ‫הרצון‬ ‫הרגשי‬-‫המיני‬ ‫הרצון‬ ‫עם‬ ‫וזורמת‬ ,‫המודעי‬ ,‫המילולי‬ ‫הרצון‬ ‫את‬ ‫נוגדת‬ ‫השטות‬ ‫הפורמאלי‬ ‫לרצון‬ ‫בניגוד‬ ,‫סחטנות‬ ‫יחסי‬ ‫החופשי‬ ‫הרצון‬ ‫זיכוי‬ ‫הינם‬ ‫המין‬ ‫יחסי‬ ‫רגשי‬-‫ייצרי‬ ‫ורצון‬ ‫מודעי‬ ,‫שכלי‬ ‫רצון‬ ‫יש‬ ‫לאדם‬ ‫רגשות‬ ‫מפתה‬ ‫השטות‬ ‫מוזה‬ ‫מאניה‬ ‫סופרמרקט‬ ‫יחסי‬ ‫מיוזמתה‬ ‫מגיעה‬ ‫השטות‬ ‫אם‬ ‫מינים‬ ‫בין‬ ‫היחסים‬ ‫מערכות‬ ‫סוגי‬ ‫לגיטימיים‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫הלגיטימיים‬ ‫היחסים‬ ‫הם‬ ‫שפויים‬ ‫לא‬ ‫יחסים‬ ,‫רגשות‬ ,‫אהבה‬ ,‫מאניה‬ ‫מתוקף‬ ‫שמתקיימים‬ ‫יחסים‬ ‫בערב‬ 30.6 ‫מיזנדריה‬ .‫מין‬ ‫איברי‬ ‫תקיפת‬ ‫איום‬ ‫היה‬...‫כן‬ ‫לפני‬ ‫גם‬ ‫היה‬ ‫איומים‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫על‬ ‫כסף‬ ‫דורשת‬ ‫לא‬ ‫ששטות‬ ‫פרינציפיאלי‬ ‫עניין‬ ‫זה‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫על‬ ‫חייב‬ ‫שגבר‬ ‫הגיוני‬ ‫זה‬ ‫אז‬ ‫ואלוהימים‬ ‫אדונים‬ ‫היינו‬ ‫אם‬ 1.7 3.7 ‫בדלת‬ ‫נקישות‬ ‫שוב‬ 11.7-‫ה‬ ,‫היום‬ ‫סקסולוגית‬ ‫סקסולוגיה‬ ‫שירותי‬ ‫תשלום‬ ‫תמורת‬ ‫גבר‬ ‫להיותי‬ ‫אותי‬ ‫החזירה‬ ‫בלעדיות‬ ‫במרמה‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫השגת‬ ‫הטרדה‬ ‫נגטיבית‬ ‫המאמאשקה‬ ‫הסמכה‬ ‫צריכה‬ ‫שלא‬ ,‫מיסטיקנית‬ ‫סקסולוגית‬ ‫סופרמרקט‬ ‫יחסי‬ ‫לא‬ ‫היחסים‬ ‫ולכן‬ ,‫מלבדי‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫עם‬ ‫שוכבת‬ ‫לא‬ ‫והשטות‬ ,‫בלעדיים‬ ‫שהיחסים‬ ‫אמרה‬ ‫רגשית‬ ‫מבחינה‬ ‫נאנס‬ ‫תמיד‬ ‫כוס‬ ‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫נאס‬-O ‫המכון‬ ‫ספין‬ ‫הוכחת‬ ‫פורמאליים‬ ‫לא‬ ‫היו‬ ‫מין‬ ‫היחסי‬ ‫ומיזגניאה‬ ‫מיזנדריה‬ ‫לזוטרות‬ ‫והוכחה‬ ,‫אפסות‬ ,‫מין‬ ‫איברי‬ ‫לתקוף‬ ‫שלי‬ ‫ההישגים‬ ‫והימין‬ ‫השמאל‬ 17.8 ‫ולמעשה‬ 18.8 02/09/2021 ‫אז‬ ‫בטלפון‬ ‫היתגרתה‬ ‫השטות‬ ‫בדלת‬ ‫הופיעה‬ ‫פעם‬ ‫עוד‬ ‫היום‬ 11/09/2021 13/09/2021 ‫איומים‬ ‫הכרטיס‬ ‫ספין‬
 3. ‫לרצון‬ ‫בניגוד‬ ‫הזולת‬ ‫לרשות‬ ‫להיכנס‬ ‫זה‬ ‫לגנוב‬ ‫המצלמה‬ ‫ספין‬ ‫איימה‬ ‫השטות‬ 2 ‫המצלמה‬ ‫ספין‬ Дебильный судья А сегодня как всегда Научное вранье Shoot error Au publikIER Extallation=lie=patrearchalizjn. Old situation Нет такого понятия смена пола Цинизм Лже ученый Сексуальный вонделлизм Нельзя устраивать ошибки написания Сумашедший ботаник 03.11.2021 Z->0 K->0 I Я оправдан морально Новый виток Аррест за моральность Последних надо подкупить а не задавить 10/11/2021 15/12 03.2.2022 07/2/2022 6-7 3 2022 ‫פיקצייה‬ ‫מידת‬ ‫יש‬ ‫בינמיניים‬ ‫ביחסים‬ ‫שטות‬ .‫גב‬ Я ришил что больше не спать пульните бомба-атон подстрикака ‫ושטות‬ ‫הסופר‬ ‫אני‬ ,‫פורנוגרפייה‬ ‫ספר‬ ,‫הספר‬ 15.3.2022 ‫התקרית‬ ‫יום‬ ‫לגבי‬ ‫העבירות‬ ‫התלונה‬ ‫המלחמה‬ ‫בעיקר‬ ‫מסיבות‬ ‫רגשית‬ ‫נשברתי‬ ‫התקרית‬ ‫ביום‬ ‫כעזה‬ ‫כעז‬ ‫יעל‬ I love a goat Коза любимая коза ‫קצת‬ ‫שנקשה‬ ‫וייתכן‬ ,‫הדלת‬ ‫כלפי‬ ‫והיתקרבה‬ ‫ייתכן‬ 30.3 You give some blessing ‫ורגשותיה‬ ‫המלחמה‬ ‫כולל‬ ,‫הבעיות‬ ‫כל‬ ‫שגורמת‬ ‫שנגטיבית‬ ‫פרזיטית‬ ‫אינגליקנייה‬ ‫שטות‬ ‫הפרקים‬ ‫ראשי‬ ‫כל‬ ‫הפרקים‬ ‫תתי‬ ‫כל‬ 18.7.2021 ‫השטות‬ ‫ביוזמת‬ ,‫המין‬ ‫שיחסי‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ‫ש"ח‬ 300 ‫סקסולוגית‬ ‫שרותי‬ 7.1-‫ו‬ 8.1 ‫בין‬ ‫הלילה‬ ‫השטות‬ ‫קניג‬
 4. ‫השטות‬ ‫סיפור‬.I ‫ז‬ ->K->0 ‫הפרקים‬ ‫תתי‬ ‫כל‬ ‫הפגישה‬ ‫יום‬ 09.06.2021 03:14:22 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Дата созидания ‫שטות‬ ‫עם‬ ‫שטות‬ ‫"עם‬ ‫נקרא‬ ,‫המשוגעים‬ ‫בית‬ ‫אכן‬ .‫המשוגעים‬ ‫בבית‬ ,‫הדעת‬ ‫לחווית‬ ‫שנסעתי‬ ‫מאז‬ ,‫יומיים‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫שכבנו‬ ‫ואז‬..‫ס"נטקובה‬ ‫עם‬ ‫לראשונה‬ ‫דיברתי‬ ‫וכן‬ ,‫מין‬ ‫ליחסי‬ ‫משדל‬ ‫או‬ ,‫משדך‬ ‫המשוגעים‬ ‫בית‬ ,‫אכן‬ ..."‫וחוזר‬ ‫בקוף‬ ,‫שלנו‬ ‫תמונה‬ ‫וצילמנו‬ ,‫התעופה‬ ‫לנמל‬ ‫ונסענו‬ ,‫דיברנו‬ ‫עוד‬ ‫ואז‬ ,‫קצת‬ ‫וגיפפתי‬ ...‫קונדום‬ ‫בלי‬ ,‫בשיחים‬ ,‫דומיננטית‬ ‫מאד‬ ‫שסנ"טקובה‬ ‫לב‬ ‫ושמתי‬ ,‫שלי‬ ‫לאח‬ ‫נסענו‬ ‫ואז‬ ,‫לצפון‬ ‫לצימר‬ ‫וגם‬ ,‫המלח‬ ‫לים‬ ‫נסענו‬ ‫ואז‬ ,‫גוריללה‬ ‫שהשטות‬ ‫היסתבר‬ ,‫וכשהיתקשרתי‬ ,‫שבועיים‬ ‫היתקשרתי‬ ‫ולא‬ ,‫תקופה‬ ‫נתקשר‬ ‫לא‬ ,‫ואמרתי‬ ,‫האנגלית‬ ‫בגלל‬ ‫כנראה‬ ‫מתיידד‬ ‫שאני‬ ‫כדאי‬ ‫שלא‬ ‫אמרה‬ ,‫שלי‬ ‫המאמאשקה‬ ‫ואז‬ ,‫ודיברנו‬ ,‫מסטולה‬ ‫כולה‬ ‫ויצאה‬ ,‫נסעתי‬ ‫ואז‬...‫סגורה‬ ‫במחלקה‬ ‫ונפרדתי‬..‫שאפרד‬ ‫כדאי‬ ,‫ולכן‬..‫ילדים‬ ‫להשריץ‬ ‫יכולה‬ ‫ולא‬ ,‫למוסדים‬ ‫אותי‬ ‫תגרור‬ ‫ורק‬ ,‫נפש‬ ‫חולת‬ ‫השטות‬ ‫שכן‬ ,‫השטות‬ ‫עם‬ ‫ומוריקק‬ ,‫למעבדה‬ ‫הגעתי‬ ‫ואז‬...‫שכבנו‬ ‫מספיק‬ ,"‫צריך‬ ‫"לא‬ ‫אמרתי‬ ‫אבל‬ ,‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫הציעה‬ ‫עוד‬ ‫היא‬ ,‫מסנ"טקובה‬ ‫הקלאסי‬ ‫הסמס‬ ‫את‬ ‫כתבתי‬ ,‫ואז‬ ,"‫חברה‬ ‫לו‬ ‫"אין‬ : ‫ואמרה‬ ,‫עצמה‬ ‫את‬ ‫חיבקה‬ ,‫קרנינה‬ ,‫והמתלוננת‬ ,‫אותי‬ ‫הקניט‬ ‫והחלה‬ ,‫להצעתי‬ ‫הסכימה‬ ‫לא‬ ,‫המתלוננת‬..‫הנייד‬ ‫הטלפון‬ ‫אל‬ ‫היישר‬ "?‫מציצה‬ ‫שקל‬ 50 '‫'נשברתי‬ ‫"ואללה‬ ,‫כבר‬ ‫נסעתי‬ ,‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫שנים‬ 15-‫מ‬ ‫יותר‬ ,2021-‫ב‬ ,‫וכיום‬ ,2006-‫ב‬ ,‫אז‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫אבל‬...‫הדיזציפלינה‬ ‫ועדת‬ ‫סאגת‬ ‫ויומיים‬...‫המאמאשקה‬ ‫באף‬ ‫האגרוף‬ ‫אודות‬ ‫השווא‬ ‫האשמת‬ ‫לגבי‬ ,‫הדעת‬ ‫חויית‬ ‫את‬ ‫יתן‬ ‫שהמדיציניק‬ ‫בכדי‬ ,‫החולים‬ ‫לבית‬ ‫ועמדה‬...‫עליי‬ ‫קפצה‬ ‫היא‬ ,‫הביתה‬ ‫שחזרתי‬ ‫לאחר‬ ‫ואז‬ ‫טוסט‬ ‫אכלתי‬ ,‫וודקות‬ ‫בירות‬ ‫ושתיתי‬ ,‫חגגתי‬ ,‫מכן‬ ‫לאחר‬ ,‫ומייד‬ ,‫מאויים‬ ‫פחות‬ ‫חשתי‬ ,‫המבוגר‬ ‫עם‬ ‫שדיברה‬ ‫כך‬ ‫עקב‬ ‫אולי‬ ..‫לייד‬ ‫בכניסה‬ ‫שחי‬ ,"‫"מבוגר‬ ‫שכן‬ ‫עם‬ ‫ושוחחה‬ ,‫שעה‬ ‫עוד‬ ‫שתחזור‬ ‫ואמרה‬ ,‫יצאה‬ ‫כך‬ ‫אחר‬...‫המינית‬ ‫בצורה‬ ‫קצת‬ ,‫והישתעשענו‬ ,‫לדירתי‬ ‫נכנסנו‬ ,‫שיכור‬ ‫בהיותי‬ ,‫ונתתי‬ ,‫ש"ח‬ 200 ‫עוד‬ ‫וביקשה‬ ,"‫נפל‬ ‫"שכסף‬ ‫ואמרה‬ ,‫חזרה‬ ‫השעה‬ ‫ואחרי‬ ,‫ש"ח‬ 200 ‫נתתי‬...‫לסיגריות‬ ‫כסף‬ ‫וביקשה‬ ‫והציעה‬...‫ברחוב‬ ‫איתה‬ ‫נתקלתי‬ ‫פעם‬ ‫ועוד‬ ,‫השבוע‬ ‫סוף‬ ‫והיתקרב‬...‫יצאה‬ ‫ואז‬ ...‫מלאים‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫קיימנו‬ ‫ואז‬ ‫איזה‬ ‫עוד‬ ‫ונתתי‬ ,‫כסף‬ ‫שוב‬ ‫וביקשה‬..‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫וקיימנו‬ ,‫הביתה‬ ‫ובאנו‬ ,‫סיגריות‬ ‫קניתי‬ ‫ואז‬ ,‫אהבה‬ ‫לקיים‬ ‫והממצאתי‬ ,‫העתידיים‬ ‫הילדים‬ ‫של‬ ‫השמות‬ ‫על‬ ‫דיברנו‬ ‫ואפילו‬ ,‫לעתיד‬ ‫באישתי‬ ‫שמדובר‬ ,‫חלמתי‬ ‫אפילו‬ ‫ואז‬...‫סכום‬ ..‫ילד‬ ‫לי‬ ‫הבטיחה‬ ‫שהשטות‬ ,‫העובדה‬ ‫את‬ ‫שכללו‬ ‫הודעות‬ ,‫הנייד‬ ‫בטלפון‬ ‫הודעות‬ ‫שלחתי‬ ..."ночь '‫"נוצ‬ ‫שטות‬ ‫שם‬ ,‫כסף‬ ‫לבקש‬ ‫באה‬ ‫אז‬ ...‫ביחד‬ ‫ילד‬ ‫לעשות‬ ‫שבראשה‬ ‫בדלת‬ ‫וצעקה‬ ,‫הגיעה‬ ,‫נמתי‬ ‫שכבר‬ ‫בזמן‬ ,‫ימים‬ ‫כמה‬ ‫אחרי‬ ‫אומנם‬ ‫ואז‬...‫מחייכת‬ ‫בעודה‬ ‫בשטרים‬ ‫ורישרשה‬ ,‫המדרגות‬ ‫חדר‬ ‫על‬ ‫שמחה‬ ‫ישבה‬ ‫אז‬...‫ש"ח‬ 150 ‫ונתתי‬ ,‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫קיימנו‬ ‫ולא‬ ‫בכדי‬ ,‫היום‬ ‫באותו‬ ‫שתבוא‬ ‫אמרה‬ ‫וגם‬..‫יומולדת‬ ‫היה‬ ‫כי‬ ..‫יומולדת‬ ‫כמתנת‬ ‫כסף‬ ‫וביקשה‬ ,‫השלישית‬ ‫בפעם‬ ‫שכבנו‬ ‫לדבר‬ ‫שנלך‬ ‫בכדי‬ ,‫באה‬ ‫והשטות‬ ,‫לגמרי‬ ‫שנרדמתי‬ ‫המין‬ ‫מיחסי‬ ‫עייף‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫הייתי‬ ‫לבסוף‬ ‫אבל‬...‫הוריה‬ ‫עם‬ ‫שאדבר‬ ‫"בפעם‬ ‫וביקשה‬ ,‫שוב‬ ‫הופיעה‬ ‫הבא‬ ‫ביום‬ ...‫נרדמתי‬ ‫כי‬..‫היתגשם‬ ‫לא‬ ‫הדיבור‬ ‫לבסוף‬ ‫אבל‬ ,‫ומשפחתה‬ ,‫הוריה‬ ‫עם‬ "...‫האמת‬ ‫את‬ ‫אגיד‬ ‫אני‬ ,‫"תשמע‬ :‫אמרה‬ ‫ובדרך‬ ,"‫"לטייל‬ ‫ביחד‬ ‫יצאנו‬ ‫אז‬... ‫ונתתי‬..‫לסיגריות‬ ‫ש"ח‬ 150 "‫האחרונה‬ ‫כן‬ ‫לפני‬ ‫ועוד‬...‫לסמים‬ ‫היה‬ ‫והכסף‬ ,"‫סמים‬ ‫"צורכת‬ ‫וגם‬ ,"‫מין‬ ‫"כעובדת‬ ‫עובדת‬ ‫למעשה‬ ‫שהיא‬ ‫כך‬ ‫לגבי‬ ‫ואמרה‬ ‫בעייתית‬ ‫רק‬ ‫לא‬..‫כמסקנה‬ ‫שהסקתי‬ ‫מה‬ ‫זה‬..‫מאד‬ ‫בעייתית‬..‫כנראה‬ ‫פעם‬ ‫לא‬ ,‫והורשעה‬ ,‫סוהר‬ ‫בבית‬ ‫שהיתה‬ ‫סיפרה‬ ‫היא‬ ‫שיותר‬ ‫כשאמרה‬...‫קיבלה‬ ‫האחרון‬ ‫הסכום‬ ‫וזה‬ ,‫ש"ח‬ 20 ‫נתתי‬ ‫עוד‬...‫כסף‬ ‫מבקשת‬ ‫הזמן‬ ‫וכל‬ ,‫צפויה‬ ‫לא‬ ‫גם‬ ‫ולא‬ ‫הפוגה‬ ‫חלה‬ ‫ואז‬ ..‫לתת‬ ‫חייב‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫דמוקרטי‬ ‫עניין‬ ‫עוד‬ ‫זה‬ ‫לבקש‬ ,‫שכן‬ ,‫במקצת‬ ‫נרתעתי‬...‫כסף‬ ‫תבקש‬ ‫לא‬ ‫נדמה‬...‫המנטבוזים‬ ‫שהגיעו‬ ‫עד‬ ,‫והרעישה‬ ,‫הלילה‬ ‫באמצע‬ ‫וגם‬ ,‫יום‬ ‫כל‬ ,‫לבוא‬ ‫החלה‬ ‫פתאום‬ ‫אבל‬...‫ימים‬ ‫כמה‬ ‫לפחות‬ ‫דיברנו‬ ‫אבל‬...‫היסתיימו‬ ‫כמובן‬ ,‫איתה‬ ‫היחסים‬ ..‫תבוא‬ ‫לא‬ ‫יותר‬ ‫שהשטות‬ ‫בתקווה‬ ‫אבל‬ ,‫הטרדה‬ ‫על‬ ‫היתלוננתי‬ ‫לא‬...‫מכירים‬ ‫שהם‬ ‫שהשטות‬ ‫לכך‬ ‫מודע‬ ‫הייתי‬ ‫לא‬ ‫כן‬..‫היסתדרו‬ ‫לא‬ ‫שהיחסים‬ ‫פשוט‬ ,‫קונפליקט‬ ‫ולא‬ ,‫יפה‬ ‫לסיים‬ ,‫בברכה‬ ‫לסיים‬ ‫עדיף‬ ,‫העבודה‬ ‫בזמן‬ ‫שלא‬ "‫"לשכב‬ ‫יכולה‬ ‫מין‬ ‫עובדת‬ ‫וגם‬ ,‫כידידים‬ ‫יחסים‬ ‫קיימנו‬ ‫ואנחנו‬ ,"‫מין‬ ‫"עובדת‬ ‫בתור‬ "‫"עובדת‬ ‫עם‬ ‫שאדבר‬ ‫ורצתה‬ ,‫ביחד‬ ‫ילדים‬ ‫על‬ ‫חלמנו‬ ‫ואכן‬ ,"‫זוגיות‬ ‫ולקיים‬ ‫חופשי‬ ‫מרצון‬ ‫לשכב‬ ‫"יכולה‬ ‫מין‬ ‫עובדת‬ ‫גם‬ ,‫בידידות‬ ‫מדובר‬...‫ידידים‬ ‫בין‬ ‫הלוואה‬ ‫וייתכן‬..‫הלוואה‬ ‫שהכסף‬ ‫כך‬ ,‫חזרה‬ ‫ש"ח‬ 400 ‫להחזיר‬ ‫הבטיחה‬ ‫ואגב‬ ,‫הוריה‬ ‫רק‬..‫טענות‬ ‫שאין‬ ‫כך‬ ,‫נורא‬ ‫ולא‬ ,‫חפיף‬ ‫גם‬ ,‫המוניטארי‬ ‫הפן‬ ...‫חופשי‬ ‫מרצון‬ ‫היתקיימו‬ ‫והיחסים‬ ,‫עבירה‬ ‫ולא‬ ‫שהכסף‬ ‫בקיא‬ ‫ואני‬ ,‫רעש‬ ‫צריך‬ ‫ולא‬ ,‫להודיע‬ ‫בלי‬ ‫לבוא‬ ‫צריך‬ ‫ולא‬ ,‫בכלל‬ ‫לבוא‬ ‫צריך‬ ‫ולא‬ ,‫בלילה‬ ‫לבוא‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ,‫נמשיך‬ ‫שלא‬ ,‫ידידות‬ ‫יחסי‬ ‫היו‬ ,‫היסתיימו‬ ‫היחסים‬ ,‫לכן‬ ...‫סמים‬ ‫לסבסד‬ ‫רוצה‬ ‫הייתי‬ ‫ולא‬ ,‫לסמים‬ ‫היה‬ ‫עצמה‬ ‫שהיא‬ ‫בגלל‬ ‫וזה‬ ,‫בטעות‬ ‫היו‬ ‫שהיחסים‬ ‫וכנראה‬ ,‫אמינה‬ ‫מאד‬ ‫לא‬ ‫השטות‬ ,‫לסמוך‬ ‫אין‬....‫תלותית‬ ‫מדי‬ ‫השטות‬ ,‫יחסים‬ ‫קיימתי‬ ‫לא‬ ‫מזמן‬ ‫כי‬ ,‫בפיתוי‬ ‫עמדתי‬ ‫ולא‬ ,‫מייד‬ ‫למיטה‬ ‫וקפצה‬ ,‫ופיתאה‬ ,‫עליי‬ ‫וקפצה‬ ,‫איתי‬ ‫התחילה‬ ‫"מאבדים‬ ‫כשחרמנים‬ ,‫קצת‬ ‫כסף‬ ‫שנתתי‬ ‫כך‬ ‫חרמן‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫הייתי‬ ‫אז‬ ,‫כסף‬ ‫ביקשה‬ ‫שהיתמזמזנו‬ ‫ואחרי‬ ,‫שיכור‬ ‫והייתי‬ ‫אבל‬ ,‫חזקים‬ ‫רגשות‬ ‫גרם‬ ‫וזה‬...‫קונדום‬ ‫בלי‬ ‫שכבנו‬ ‫כך‬ ‫אחר‬..."‫הראש‬ ‫את‬ ‫איבדתי‬ ‫"קצת‬ ,‫עובדה‬ ‫וזה‬ ,"‫הראש‬ ‫את‬ ‫אני‬...‫היסתיימו‬ ‫היחסים‬ ...‫להיזהר‬ ‫עדיף‬ ‫בכלל‬...‫קונדום‬ ‫בלי‬ ‫שכבנו‬ ‫לא‬ ‫ומאז‬ ,‫שכזה‬ ‫בטיחותי‬ ‫לא‬ ‫מצעד‬ ‫בי‬ ‫חזרתי‬ ....‫עבירות‬ ‫שום‬....‫הלילה‬ ‫באמצע‬ ‫רעש‬ ‫תעשה‬ ‫ולא‬ ,"‫תבוא‬ ‫"לא‬ ‫שהשטות‬ ‫מעדיף‬
 5. ^^ Вернутся в начало ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫בחיים‬ ‫מחוייבות‬ ‫מהווים‬ ‫לא‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 03:26:03 09.06.2021 ‫ותקפים‬ ,‫והדדיים‬ ,‫מחייבים‬ ‫שלא‬ ‫ביחסים‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ,"‫"חתונה‬ ‫משום‬ ‫בכך‬ ‫אין‬ ,‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫מקיים‬ ‫זוג‬ ‫כאשר‬ ..‫כרגיל‬ ‫חייהם‬ ‫את‬ ‫ממשיכים‬ ‫הזוג‬ ‫בני‬ ,‫מכן‬ ‫שלאחר‬ ‫דקות‬ ‫וכמה‬ ,‫יחסים‬ ‫הקיום‬ ‫בזמן‬ ‫רק‬ ‫ממשיכים‬ ‫אנשים‬ ‫המין‬ ‫יחסי‬ ‫אחרי‬ .‫בכלל‬ ‫מחוייבות‬ ‫או‬ ,‫גורל‬ ‫של‬ ‫מחוייבות‬ ‫אין‬ ,‫בחיים‬ ‫מחוייבות‬ ‫אין‬ ..‫חתונה‬ ‫לא‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬...‫ולחוד‬ ‫בדרכם‬ ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫לסיגריות‬ ‫כסף‬ ‫ביקשה‬ ‫השטות‬ ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 03:54:17 09.06.2021 ‫שהיחסים‬ ‫מוכיח‬ ‫זה‬...‫הקצבה‬ ‫שתינתן‬ ‫ביום‬ ,‫חזרה‬ ‫ש"ח‬ 400 ‫להחזיר‬ ‫הבטיחה‬ ‫השטות‬ ‫גם‬ .‫ידידות‬ ‫מתוך‬ ‫ונתתי‬ ‫ורציתי‬ ,"‫מאד‬ ‫אותי‬ ‫חירמן‬ ‫"משהו‬ ,"‫רגע‬ ‫של‬ ‫חרמנות‬ ‫"מתוקף‬ ,"‫הראש‬ ‫את‬ ‫"איבדתי‬ ‫כי‬ ‫שכבתי‬...‫ידידות‬ ‫יחסי‬ ‫הבאה‬ ‫בפעם‬.."‫ערכית‬ ‫"בעייה‬ ‫כך‬ ‫עם‬ ‫שיש‬ ‫חשבתי‬ ‫לא‬ ,"‫נורא‬ ‫"לא‬ ‫מייד‬ ‫אמרתי‬ ,‫כסף‬ ‫וכשביקשה‬..‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫לקיים‬ ,‫להיזהר‬ ‫צריך‬ ‫אבל‬ ,‫סטוץ‬ ‫היה‬ ‫זה‬...‫מייד‬ ‫למיטה‬ ‫לקפוץ‬ ‫ולא‬ ,‫שוכבים‬ ‫שעמה‬ ‫השטות‬ ‫את‬ ‫זמן‬ ‫יותר‬ ‫להכיר‬ ‫יש‬ ...‫שפיות‬ ‫לאבד‬ ‫ולא‬ ,‫הראש‬ ‫עם‬ ‫לחשוב‬ ,‫ובכלל‬ ,‫הראשונה‬ ‫בפגישה‬ ‫לשכב‬ ‫ולא‬ ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫ההולדת‬ ‫ביום‬ ,‫הוריה‬ ‫עם‬ ‫אפגש‬ ‫שאני‬ ‫רצתה‬ ‫השטות‬ ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 03:59:28 09.06.2021 ,‫הולדת‬ ‫יום‬ ‫מתנת‬ ‫ש"ח‬ 400 ‫נתתי‬..‫משפחתה‬ ‫עם‬ ‫אפגש‬ ‫שאני‬ ‫הציעה‬ ,‫ולכן‬...‫ההולדת‬ ‫ביום‬ ‫נפגשים‬ ,‫ידידים‬ ..‫המין‬ ‫יחסי‬ ‫בזמן‬ ‫שגמרה‬ ‫לאחר‬ ,‫מידה‬ ‫וגמרתי‬...‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫קיימנו‬ ‫גם‬ ‫ואז‬ ,‫קצת‬ ‫ושמחה‬..‫ושמלה‬ ‫עוגה‬ ‫שתקנה‬ ‫כך‬ ‫אמרה‬ ‫וגם‬ ,‫ש"ח‬ 150 ‫ביקשה‬ ,‫הופיעה‬ ,‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫יום‬...‫שנרדמתי‬ ‫בגלל‬ ,‫ההורים‬ ‫עם‬ ‫נפגשנו‬ ‫לא‬ ‫בסוף‬ ‫ואז‬ ,‫בהבטחותיה‬ ‫עמדה‬ ‫לא‬ ‫אומנם‬...‫ניקיון‬ ‫לעשות‬ ‫בכדי‬ ‫לבוא‬ ‫הבטיחה‬ ,‫הבא‬ ‫ביום‬ ‫וגם‬ ,‫עוגה‬ ‫פיסת‬ ‫עם‬ ,‫למחרת‬ ‫שתבוא‬ ...‫הופיעה‬ ‫ולא‬ ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫השטות‬ ‫עם‬ ‫ליחסים‬ ‫מוכן‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫כיום‬ ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 04:04:57 09.06.2021 :‫הבאות‬ ‫מסיבות‬ ‫הראש‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫ומסובבת‬ ,‫דעתי‬ ‫את‬ ‫מסיחה‬ ‫השטות‬ .1 ‫איום‬ ‫תחושת‬ ‫גורמת‬ ‫השטות‬ .2 ...‫ידידה‬ ‫בתור‬ ‫איתי‬ ‫ששכבה‬ ,"‫"מין‬ ‫כעובדת‬ ‫היסתברה‬ ‫השטות‬ .3 ‫לסמים‬ ‫גם‬ ‫היה‬ ‫שביקשה‬ ‫והכסף‬ ,‫סמים‬ ‫לוקחת‬ ‫השטות‬ .4 ‫והורשעה‬ ,‫הסוהר‬ ‫בבית‬ ‫שהיתה‬ ‫מרתיע‬ ‫קצת‬ .5 ‫אמינה‬ ‫ולא‬ ,‫צפויה‬ ‫ולא‬ ,‫יציבה‬ ‫לא‬ ‫השטות‬ ,‫רגשית‬ ‫מבחינה‬ .6 ‫וכפייתית‬ ,‫תלותית‬ ‫מאד‬ ‫השטות‬ .7 ‫מצייתת‬ ‫שלא‬ ‫וברור‬ ,‫דומיננטית‬ ‫גם‬ ‫השטות‬ .8 ...‫למשל‬ ‫כסף‬ ‫לתת‬ ,‫בקלות‬ ‫ומשכנעת‬ ,‫רגשות‬ ‫על‬ ‫משפיעה‬ ‫גם‬ .9 ....‫משליטה‬ ‫יוצא‬ ‫אני‬ ‫שכזאת‬ ‫שטות‬ ‫עם‬ .10
 6. ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫קללה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ולא‬ ,‫יפה‬ ‫היחסים‬ ‫את‬ ‫לסיים‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 04:07:47 09.06.2021 ,‫ולכן‬..‫עצמה‬ ‫על‬ ‫ותחזור‬ ,‫תתעקש‬ ‫היא‬ ,‫יעזור‬ ‫לא‬ ‫להשיב‬...‫לצעקותיה‬ ‫משיב‬ ‫ולא‬ ,‫מתעלם‬ ‫אני‬ ‫לפיכח‬ ...‫נורא‬ ‫לא‬ ,‫רעש‬ ‫קצת‬ ‫על‬ ‫יזבל‬ ‫שלא‬ ‫כך‬ ‫קפלוץ‬ ‫את‬ ‫ותמך‬ ,‫ברוח‬ ‫אותי‬ ‫הטריד‬ ,‫והטרמויאל‬ ,‫להיתעלם‬ ‫כדאי‬ ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫המדוייקים‬ ‫התאריכים‬ ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 04:21:16 09.06.2021 ,‫כן‬ ‫ולפני‬ ,"‫מוסקווה‬ ‫"וודקא‬ ‫שקניתי‬ ‫לאחר‬ ,"‫אבינו‬ ‫"אברהם‬ ‫ממכולת‬ ‫חזרתי‬ .‫הראשונה‬ ‫הפגישה‬ ‫יום‬ 12.5 ,"‫"נרתע‬ ‫חשתי‬ ‫לא‬ ‫כך‬ ‫שעקב‬ ‫וכנראה‬ ,"‫"מבוגר‬ ‫שכן‬ ‫עם‬ ‫ושוחחה‬ ‫עמדה‬ ‫ואז‬..‫בירה‬ ,‫נוספת‬ ‫במכולת‬ ‫קניתי‬ ,‫שעה‬ ‫עוד‬ ‫תחזור‬ ‫והשטות‬ ‫ש"ח‬ 200 ‫שאביא‬ ‫אמרה‬ ‫אז‬..‫להיתמזמז‬ ‫והתחלנו‬..‫לדירתי‬ ‫קפצנו‬ ‫ומייד‬ ,"‫נפל‬ ‫"הכסף‬ ,"‫"נפלו‬ ‫ש"ח‬ 200-‫שה‬ ‫ואמרה‬ ,‫חזרה‬ ‫ואז‬ .‫ויצאה‬ ‫ש"ח‬ 200 ‫נתתי‬ ‫ואז‬..‫וקונדומים‬ ‫סיגריות‬ ‫עם‬ ‫עקב‬ ‫ואולי‬ ,‫ההורים‬ ‫שנתנו‬ ‫יומולדת‬ ‫במתנת‬ ‫שמדובר‬ ‫שייתכן‬ ‫רק‬ ,"‫לגמרי‬ ‫"נקי‬ ,"‫נקי‬ ‫"לא‬ ‫הכסף‬ ‫כי‬ ‫לא‬ ...‫קונדום‬ ‫עם‬ ,‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫קיימנו‬ ‫ואז‬ ,‫ש"ח‬ 200 ‫עוד‬ ‫נתתי‬ ,"‫נפל‬ ‫"הכסף‬ ‫כך‬ ,‫והשטות‬..‫סיגריות‬ ‫קניתי‬ ‫מייד‬ .‫ברחוב‬ ‫השטות‬ ‫עם‬ ‫נתקלתי‬ ‫ואז‬ ,‫הכלבים‬ ‫עם‬ ‫טיילתי‬ ,‫שישי‬ ‫יום‬ 14.5 ‫קיימנו‬ ‫ולבסוף‬ ,‫דיברנו‬ ,‫ערב‬ ‫ארוחת‬ ‫בישלנו‬ ,‫הביתה‬ ‫הגענו‬ ‫ואז‬..‫אהבה‬ ‫איתי‬ ‫לקיים‬ ‫שרוצה‬ ‫אמרה‬ ,‫לך‬ ‫איכפת‬ ‫"מה‬ ‫ואמרה‬ "?‫מטרה‬ ‫"לאיזה‬ ‫ואמרתי‬ ,"‫"מספריים‬ ‫צריכה‬ ‫שהיא‬ ‫אמרה‬ ‫השטות‬ ‫פתאום‬...‫מין‬ ‫יחסי‬ ,"‫מספריים‬ ‫שאין‬ ‫זה‬ ‫בית‬ ‫מין‬ ‫"איזה‬ : ‫ואמרה‬..."‫מספריים‬ ‫"אין‬ : ‫אמרתי‬..‫ונרתעתי‬ ,"...‫משהו‬ ‫לחתוך‬ ‫צריכה‬ ‫אני‬ ‫הסתה‬ ‫ייתכן‬ ‫חשבתי‬...‫בחזייה‬ ‫אצלה‬ ‫משהו‬ ‫לחתוך‬ ‫כביכול‬ ‫בשביל‬ ,)‫המבוגר‬ ‫(אותו‬ ‫לידיד‬ ‫כביכול‬ ‫ויצאה‬ ‫ואז‬ ,‫לפשע‬ ‫שידול‬ ‫לפרופוגנדת‬ ‫להיענות‬ ‫עלולה‬...‫בטיחותית‬ ‫לא‬..‫להסתה‬ ‫נענית‬ ‫השטות‬...‫לתקיפה‬ ...‫עמה‬ ‫יחסים‬ ‫בטיחותי‬ ‫לא‬ ‫מאד‬ ...‫עמם‬ ‫ודברתי‬ ,‫המטררנים‬ ‫והגיעו‬ ,‫רעש‬ ‫וגרמה‬ ,‫בלילה‬ ‫באה‬ ‫השטות‬ 9.6 ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫ידידות‬ ‫יחסי‬ ‫שהיחסים‬ ‫כך‬ ‫מוכיחות‬ ‫ההודעות‬ ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 04:28:59 09.06.2021 ,‫כסף‬ ‫הרבה‬ ‫קיבלה‬ ‫השטות‬ ‫וגם‬..‫יחסים‬ ‫רציתי‬ ‫כשעוד‬ ,"‫"לא‬ ‫לי‬ ‫אמרה‬ ‫המבשלת‬ ‫איילת‬ ‫גם‬..‫היסתיימה‬ ‫יחסים‬ ‫המערכת‬ ‫הכסף‬...‫להחזיר‬ ‫הבטיחה‬ ‫וגם‬ ,‫סתם‬ ‫כסף‬ ‫נתתי‬ ‫לפעמים‬ ,‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫קיימנו‬ ‫תמיד‬ ‫כי‬ ‫ולא‬ ,‫ש"ח‬ 1000 ‫בערך‬ ‫ש"ח‬ 200 ‫עוד‬ ‫ויש‬ ,‫מחזירה‬ ‫ש"ח‬ 400 ,‫הולדת‬ ‫יום‬ ‫מתנת‬ ‫ש"ח‬ 400 ‫אז‬...‫ש"ח‬ 400 ‫להחזיר‬ ‫הבטיחה‬...‫הלוואה‬ ‫בחלקו‬ ‫צורכת‬ ‫שהשטות‬ ‫לי‬ ‫נודע‬ ‫כאשר‬ ,‫שהיסתיימו‬ ‫ידידות‬ ‫יחסי‬ ‫אבל‬..‫ידידות‬ ‫ביחסי‬ ‫שמדובר‬ ‫כך‬...‫וסיגריות‬ ‫קונדומים‬ ‫על‬ ,‫יחסים‬ ‫לקיים‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ‫ומאז‬ .‫בקיא‬ ‫הייתי‬ ‫לא‬ ‫ובכך‬ ,"‫"מין‬ ‫עובדת‬ ‫שהשטות‬ ‫וכך‬ ,‫לסמים‬ ‫היה‬ ‫והכסף‬ ,‫סמים‬ ...‫יחסים‬ ‫לקיים‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ,"‫מין‬ ‫"עובדת‬ ‫שהשטות‬ ‫בכך‬ ‫שהודתה‬ ‫מאז‬ ‫אבל‬ ,‫כידידה‬ ‫איתי‬ ‫שכבה‬ ‫שהשטות‬ ‫ברור‬ ,‫שכן‬ ,‫לבוא‬ ‫לא‬ ,‫זהו‬ ‫אבל‬ ,‫רגע‬ ‫של‬ ‫חרמנות‬ ‫ומתוקף‬ ,‫תמימות‬ ‫ומתוקף‬ ,‫בטעות‬ ‫קצת‬ ‫היו‬ ‫שהיחסים‬ ‫לומר‬ ‫אפשר‬ ‫שיש‬ ‫וכנראה‬ ,‫לסמים‬ ‫כסף‬ ‫צריכה‬ ‫שהשטות‬ ‫ברור‬ ‫הרי‬ ,‫היסתיימו‬ ‫היחסים‬...‫לצעוק‬ ‫ולא‬..‫בלילה‬ ‫לא‬ ‫ובמיוחד‬ ‫סיבה‬ ‫אין‬ ,‫סמים‬ ‫לסבסד‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫שאני‬ ‫ובגלל‬ ,‫וצועקת‬ ,‫מתחננת‬ ‫כך‬ ‫ועל‬ ,‫לקנות‬ ‫סמים‬ ‫רוצה‬ ‫והשטות‬ ,‫קריז‬ ...‫עמה‬ ‫מהיחסים‬ ‫החוצה‬ ‫נתמרן‬...‫טעות‬ ‫היו‬ ‫היחסים‬...‫אמינה‬ ‫ולא‬ ,‫מסוממת‬ ‫השטות‬ ‫שכן‬ ,‫הידידות‬ ‫יחסי‬ ‫לקיום‬ ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[
 7. ‫בטוח‬ ‫הייתי‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫היססתי‬ ‫לא‬ ‫לי‬ ‫מוכר‬ ‫שמה‬ ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 04:31:08 09.06.2021 ,‫שמה‬ ‫את‬ ‫כשאמרתי‬ ‫היסתתי‬ ‫ולכן‬...‫לסבכה‬ ‫לא‬ ‫בכדי‬...‫למטררה‬ ‫לדווחה‬ ‫רוצה‬ ‫שאני‬ ‫בטוח‬ ‫הייתי‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫אלא‬ ..‫סוד‬ ‫לא‬ ‫כמובן‬ ‫השם‬ ‫אבל‬...‫תופסת‬ ‫לא‬ ‫המטררה‬ ‫ואז‬ ,‫רופף‬ ‫שיהיה‬ ‫כך‬ ,‫מדיי‬ ‫חזק‬ ‫יתפס‬ ‫לא‬ ‫שהשם‬ ‫כך‬ ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫העובדה‬ ‫את‬ ‫לנצל‬ ‫ניסתה‬ ‫בקלות‬ ‫והשטות‬ ,‫נפש‬ ‫נכה‬ ‫אני‬ ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 04:41:54 09.06.2021 ,‫תמימותי‬ ‫את‬ ‫לנצל‬ ‫ניסתה‬ ‫השטות‬ ‫אז‬ .‫כסף‬ ‫ולסחוט‬ ‫עליי‬ ‫לקפוץ‬ ‫קל‬..‫נפשית‬ ‫נכות‬ ‫ועם‬ ,‫חשדן‬ ‫ולא‬ ‫תמים‬ ‫אדם‬ ‫אני‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬..‫כספים‬ ‫לסחוט‬ ‫מנסה‬ ‫ואחר‬ ,‫למיטה‬ ‫מייד‬ ‫וקפצה‬ ,‫רוח‬ ‫חיי‬ ‫מנהל‬ ‫ככה‬ ‫גם‬ ‫שאני‬ ‫העובדה‬ ‫ואת‬ ,‫הנפשית‬ ‫הנכות‬...‫מבהילה‬ ‫וגם‬..‫מטרידה‬ ,‫ובלילה‬ ‫ביום‬ ‫ובאה‬...‫כסף‬ ‫עוד‬ ‫כסף‬ ‫עוד‬ ,‫כסף‬ ‫ומבקשת‬ ‫מבקשת‬ ,‫הכל‬ ‫זוכר‬ ‫אני‬ ‫שכן‬ ‫מה‬...‫לסחוט‬ ‫ואז‬ ,‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫עם‬ ‫להיתחנף‬ ,‫מאד‬ ‫קל‬ ‫וזה‬ ,‫השפעות‬ ‫לידי‬ ‫נתון‬ ‫אני‬ ‫משמע‬ ...‫ספרים‬ ‫מהכל‬ ‫ומנסח‬ ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫קונדום‬ ‫בלי‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 15:41:48 09.06.2021 ,‫קונדום‬ ‫ללא‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫אלו‬ ,‫קרובים‬ ‫מין‬ ‫ויחסי‬ ,"‫מרחק‬ ‫"תופס‬ ‫שאני‬ ‫משמע‬ ,‫בידול‬ ‫משמע‬ ,‫קונדום‬ ,‫קונדום‬ ‫ללא‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫מדי‬ ‫הרבה‬ ‫קיימתי‬ ‫לא‬ .‫במיוחד‬ ‫קרובים‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬...‫רגשיות‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫שיש‬ ‫וכמובן‬ ,‫יצאתי‬ ‫אז‬ ,‫קונדום‬ ‫עם‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫קיימנו‬ ,‫היתקיים‬ ‫גם‬ ‫זה‬ ‫הפעם‬ ‫כך‬...‫מרגש‬ ‫ארוע‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫ותמיד‬ ,‫שגמרתי‬ ‫עד‬...‫עליה‬ ‫ביד‬ ‫והבאתי‬ ,‫ביד‬ ‫להביא‬ ‫אפשר‬ ‫אז‬ ,‫אמרה‬ ‫והשטות‬ ,‫הקונדום‬ ‫את‬ ‫והורדתי‬ ...‫קונדום‬ ‫בלי‬ ,‫פעם‬ ‫עוד‬ ‫שכבנו‬ ,‫הקונדום‬ ‫את‬ ‫שהורדתי‬ ‫לאחר‬ ,‫ולמעשה‬ ,‫הזדמנות‬ ‫בעוד‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ ...‫קטן‬ ‫ניגוד‬ ‫איזה‬ ‫היה‬ ,‫גמרה‬ ‫שכבר‬ ‫לאחר‬ ‫ששכבנו‬ ‫כיוון‬ ‫אבל‬..‫קרוב‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫קשר‬ ‫וזה‬ ...‫והיתרגשתי‬ ,‫הרגשתי‬ ‫כך‬ .‫באקדח‬ ‫האוחז‬ ‫נרתיק‬ ‫כמו‬ ,‫בזין‬ ‫אוחז‬ ‫שהכוס‬ ‫כאילו‬..‫צימות‬ ...‫ספרות‬ ‫החיים‬...‫אחת‬ ‫פעם‬ ,‫מספיק‬ .‫החוויה‬ ‫על‬ ‫לחזור‬ ‫כדאי‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫החלום‬ ‫דרך‬ ‫ושומע‬ ,‫בלילה‬ ‫נם‬ ‫אני‬ ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 16:11:25 09.06.2021 ,‫הדיונה‬ ‫על‬ ‫שישבתי‬ ‫נזכרתי‬ ‫פתאום‬ .‫ילד‬ ‫רוצה‬ ‫שאני‬ ‫אמרתי‬ ‫כן‬ .‫שלך‬ ‫הילד‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫באתי‬ ,‫קום‬ ,‫לאוניד‬ ‫אבל‬ ,‫ילד‬ ‫יהיה‬ ‫ואז‬ ,‫בשטות‬ ‫ולגמור‬ ,‫הסוף‬ ‫עד‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫לקיים‬ ‫וחשבתי‬...‫בי‬ ‫פגע‬ ‫כמעט‬ ‫וג'יפ‬ ‫אפשרית‬ ‫לא‬ ‫ילד‬ ‫ההולדות‬ ,‫הרשעות‬ ‫לאחר‬ ,‫אמינה‬ ‫לא‬ ,‫נרקומנית‬ ,‫אחראית‬ ‫לא‬ ‫השטות‬ ...‫יחסים‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ,‫לבוא‬ ‫תפסיקי‬ .‫שוב‬ ‫אומר‬ ,‫לבוא‬ ‫תפסיקי‬...‫תברח‬ ‫היא‬ ,‫אחראית‬ ‫ולא‬ ,‫לענות‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ,‫העתיד‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫לא‬ ‫אבל‬...‫השטות‬ ‫תגיד‬ ,"‫שלך‬ ‫הילד‬ ‫של‬ ‫אימא‬ ‫"זאת‬ ‫יש‬ ‫יש‬..‫מתנגד‬ ‫אני‬..‫אפשרי‬ ‫לא‬ ‫זה‬...‫מוראליים‬ ‫יחסים‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ,‫יחסים‬ ‫לקיים‬ ,‫אפשרי‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ,‫סופר‬ ‫אני‬ ,‫אם‬ ‫כי‬ ,‫היתפטיתי‬ ‫ולא‬ ,‫השטות‬ ‫עם‬ ‫לדבר‬ ‫אפשר‬ ‫שאי‬ ‫חושב‬ ‫אני‬..‫פרסומי‬ ‫עניין‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ,‫כך‬ ‫כל‬ ‫יותר‬ ‫צריך‬ ‫ולא‬ ,‫מספיק‬ ,‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫כי‬ ,‫המין‬ ‫יחסי‬ ‫ולא‬ ,‫הוויתי‬ ‫זה‬ ‫ומיאוליים‬ ..‫באה‬ ‫למה‬..‫השלכות‬ ‫ואין‬ ‫חוקיים‬ ‫יחסים‬ ‫זה‬..‫פשע‬ ‫לא‬...‫השטות‬ ‫עם‬ ‫נוספים‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ....‫בלילה‬ ‫באה‬ ‫לא‬ ‫לפחות‬ ,‫כסף‬ ‫רוצה‬ ‫כנראה‬ ,‫קריז‬ ‫כנראה‬ ,‫מסוממת‬ ‫שהשטות‬ ‫כנראה‬ ...‫ליחסים‬ ‫חייב‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬...‫יחסים‬ ‫לקיים‬ ‫לא‬ ‫זכותי‬...‫יחסים‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫אני‬..‫לבוא‬ ‫לא‬ ,‫חאלאס‬ ‫אני‬ ,‫יחסים‬ ‫על‬ ‫שמתעקשים‬ ‫כאלה‬ ‫יש‬ ,‫גט‬ ‫נותנים‬ ‫לא‬ ‫כאלה‬ ‫יש‬...‫היחסים‬ ‫את‬ ‫לסיים‬ ‫זכותי‬ ...‫בחיים‬ ‫הלאה‬ ‫ולהמשיך‬..‫קטנה‬ ‫בברכה‬ ‫לסיים‬..‫בקללה‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫היחסים‬ ‫את‬ ‫לסיים‬ ‫רוצה‬
 8. ‫לקיים‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ,‫סמים‬ ‫לממן‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ,‫כסף‬ ‫עוד‬ ‫לתת‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ ,‫קיללתי‬ ‫לא‬ ..‫היחסים‬ ‫סוף‬ ‫זהו‬...‫שטות‬ ‫עם‬ ‫יחסים‬ ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ 16:05 09.06.2021 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 17:52:27 09.06.2021 ...‫השטות‬ ‫עם‬ ‫לדבר‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫אני‬..‫ומקליד‬ ‫יושב‬ ‫אני‬..‫בבקשה‬ ‫תענה‬ ,‫לאוניד‬ ‫לאוניד‬ .‫בדלת‬ ‫דפיקות‬ ‫הפעם‬ ‫עוד‬ ,‫השטות‬ ‫עם‬ ‫לדבר‬ ‫רציתי‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫למטררה‬ ‫קראתי‬ ‫לא‬ ‫אני‬..‫למטררה‬ ‫קרא‬ ‫הטרמויאל‬ ,‫בלילה‬ ‫אתמול‬ ..‫שלי‬ ‫הכלבים‬ ‫עם‬ ‫מלחיות‬ ‫מרוצה‬ ‫אני‬ .‫יותר‬ ‫איתי‬ ‫תתקשר‬ ‫לא‬ ‫שהשטות‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬..‫לרצוני‬ ‫בהתאם‬ ‫לא‬ ‫היחסים‬ ,‫לסמים‬ ‫ההיתמכרות‬ ,‫בעיות‬ ‫מדי‬ ‫יותר‬..‫ילד‬ ‫עוד‬ ‫להביא‬ ‫יכולה‬ ‫שהשטות‬ ‫נדמה‬ ‫לא‬ ‫ואגב‬..‫שטות‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ,‫לשכנע‬ ‫ניסה‬ ‫מנטבוז‬ ‫מייד‬ ,‫פיצה‬ ‫לי‬ ‫כנתנו‬ ,‫אז‬ ‫כמו‬ .‫לסמוך‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ .‫אמינה‬ ‫לא‬ ‫השטות‬ ,‫ההרשעות‬ ‫שהשטות‬ ‫מאמין‬ ‫עוד‬ ‫אני‬..‫להיזהר‬ ‫יש‬ ‫אבל‬ ,‫רוע‬ ‫בהכרח‬ ‫לא‬ ,‫מאד‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ,‫קרוב‬ ‫רוע‬ .‫מורעלת‬ ‫שהפיצה‬ ,‫רוע‬ ‫הרבה‬ ‫יש‬..‫שבהקשרה‬ ‫ברוע‬ ‫מלחמה‬ ‫על‬ ‫עצמי‬ ‫את‬ ‫לבזבז‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫אני‬...‫קשר‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫אבל‬...‫רעה‬ ‫לא‬ .‫כדאי‬ ‫לא‬ ,‫והברכה‬ ,‫רוע‬ ‫בין‬ ‫מבדיל‬ ‫ופיפס‬ ,‫רוע‬ ‫סף‬ ‫על‬ ‫והשטות‬ ,‫רוע‬ ‫לנגוד‬ ‫בכדי‬ ,‫וליל‬ ‫יומם‬ ‫ולעבוד‬ ‫השטות‬ ‫ובמקרה‬ ,‫מתגשם‬ ‫לא‬ ‫בטוח‬ ‫שהרוע‬ ,‫מיילל‬ ‫לא‬ ‫וליל‬ ‫יומם‬ ‫לעבוד‬ ‫צריך‬ ‫שלא‬ .‫רחוק‬ ‫שהרוע‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ .‫להיתנהל‬ ‫יש‬ ‫אבל‬ ,‫מרחיקה‬ ‫שלי‬ ‫והפובליקצייה‬..‫קרוב‬ ‫הרוע‬ ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫כלבים‬ ‫הלחם‬ ‫את‬ ‫לקחה‬ ‫היא‬ ‫ואז‬ ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 17:54:49 09.06.2021 ...‫כלבים‬ ‫האוכל‬ ‫את‬ ‫לקחה‬ ‫לבסוף‬ ...‫כלבים‬ ‫אוכל‬ ‫ולקחה‬...‫אבי‬ ‫ברכת‬ ‫את‬ ‫רצתה‬ ,‫למעשה‬ ‫היא‬ ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫כסף‬ ‫תמורת‬ ‫ההיתנחפות‬ ‫בתעופעת‬ ‫מדובר‬ ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 17:58:55 09.06.2021 ...‫עניין‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫הבניין‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫ולהעיר‬ ,‫בלילה‬ ‫להופיע‬ ‫צריך‬ ‫ולא‬...‫נרגש‬ ‫אני‬ ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫קיימנו‬ ‫ואז‬ ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 18:02:04 09.06.2021 ...‫ש"ח‬ 200 ‫ונתתי‬...‫פעם‬ ‫עוד‬ ‫עליה‬ ‫וגמרתי‬..‫עז‬ ‫אצל‬ ‫כמו‬ ‫לא‬..‫הריון‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫חלב‬ ‫שיש‬ ‫היסתבר‬...‫פעם‬ ‫עוד‬ ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ 09.6.2021 ,‫אתמול‬ ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 03:13:23 10.06.2021
 9. ‫בהתחלה‬ .‫באה‬ ‫ופתאום‬ ,‫הביתה‬ ‫חזרתי‬ ‫ואז‬..‫ובירה‬ ,‫וודקות‬ ‫כמה‬ ‫ושתיתי‬ ,‫שהישתכרתי‬ ‫אחרי‬ ,‫באה‬ ,"‫"מסתימן‬ ‫שצריכה‬ ‫ואמרה‬ ,‫ויצאנו‬ ,‫מים‬ ‫ביקשה‬ ‫כי‬ ,‫דיברתי‬ ‫אז‬ ‫אבל‬ .‫עמה‬ ‫לדבר‬ ‫רציתי‬ ‫לא‬ ‫חזרנו‬ ‫ואז‬ ,‫בספסל‬ ‫ושתיתי‬ ,‫וודקא‬ ‫קנינו‬...‫חזרה‬ 650 ‫להחזיר‬ ‫הבטיחה‬ ‫אבל‬ ,‫ש"ח‬ 200 ‫ועוד‬ ,‫הכלבים‬ ‫את‬ ‫אוהב‬ ‫אני‬ ‫כי‬ ,‫לכלבים‬ ‫תיקח‬ ‫שהיא‬ ‫רציתי‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫כלבים‬ ‫אוכל‬ ‫לקחה‬ ‫ואז‬ .‫הביתה‬ ...‫בסוף‬ ‫ביד‬ ‫וגמרתי‬...‫מצצה‬ ‫ולבסוף‬ ,‫להיתחנן‬ ‫החלה‬ ,‫אז‬ ,‫הכלבים‬ ‫אוכל‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫נתן‬ ‫שלי‬ ‫והאב‬ ..‫הכלבים‬ ‫עם‬ ‫יצאתי‬ ‫לא‬..‫לנום‬ ‫חזרתי‬ ‫אז‬ ,‫ויצאה‬...‫כלבים‬ ‫האוכל‬ ‫את‬ ‫ולקחה‬ ,‫ש"ח‬ 200-‫ה‬ ‫את‬ ‫ונתתי‬ ..‫הוודקא‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫סיגריות‬ ‫קניתי‬ ‫גם‬...‫בבוקר‬ ‫נצא‬ ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ 18.6.2021 Date of creation ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 22:32:59 18.06.2021 ,‫בסוף‬...‫ומבלפת‬ ,‫בעינית‬ ‫הסתכלתי‬..‫בדלת‬ ‫נקישות‬ ‫ופתאום‬ ,‫בפירוש‬ ‫יחסים‬ ‫רציתי‬ ‫לא‬ .‫בספרות‬ ‫עסקתי‬ ,‫היום‬ ,‫הדלת‬ ‫את‬ ‫לפתוח‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫ולכן‬ ,‫יחסים‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫שאני‬ ,‫בפירוש‬ ‫אמרתי‬ .‫לשרותים‬ ‫צריכה‬ ‫שהיא‬ ‫אמרה‬ ‫השטות‬ ‫ואז‬ ,‫יחסים‬ ‫רציתי‬ ‫לא‬..‫דעתי‬ ‫את‬ ‫מסיחה‬ ‫והשטות‬ ,‫עסוק‬ ‫שאני‬ ‫אמרתי‬ .‫איתי‬ ‫תתחיל‬ ‫השטות‬ ‫כי‬ ,‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫שאני‬ ‫שאמרתי‬ ‫למרות‬ ,‫איתי‬ ‫התחילה‬ ‫ואז‬ ,‫להשתין‬ ‫הלכה‬ .‫הדלת‬ ‫את‬ ‫ופתחתי‬ ,‫להיתחנן‬ ‫החלה‬ ...‫בפיה‬ ‫שגמרתי‬ ‫עד‬ ,‫ומצצה‬ ,‫והיתפשטה‬ ,‫אוראליים‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫קיימנו‬ ‫ואז‬ ,‫שרציתי‬ ‫עד‬ ,‫והיתגרתה‬ ,‫ש"ח‬ 200 ‫לתת‬ ‫מוכן‬ ‫שאני‬ ‫אמרתי‬ ,‫המין‬ ‫יחסי‬ ‫בזמן‬...‫הפה‬ ‫את‬ ‫לשטוף‬ ‫והלכה‬ ,"UUUUUU‫"פ‬ :‫ואמרה‬ ‫לכמה‬ ‫לפחות‬ ,‫זמן‬ ‫להרבה‬ ‫נוסעת‬ ,‫וכביכול‬ ,‫לגמילה‬ ‫שהולכת‬ ‫הבטיחה‬ .‫לגמילה‬ ‫הכסף‬ ‫את‬ ‫צריכה‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫פתאום‬ .‫ש"ח‬ 400 ,‫ונתתי‬...‫בסדר‬ ‫אז‬ ,‫אחרונה‬ ‫פעם‬ ,‫אמרתי‬...‫הגמילה‬ ‫למכון‬ ‫יסיע‬ ‫אבאבלה‬ .‫חודשים‬ ...‫ויצאה‬...‫מספיק‬ ,"‫"לא‬ ‫אמרתי‬ .‫סיגריות‬ ‫שאקנה‬ ‫רצתה‬ ‫עוד‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ ,400 ‫דרשה‬ ,‫הפורמאלי‬ ,‫השכלי‬ ‫הרצון‬ ‫את‬ ‫לכבד‬ ‫יש‬ ‫האם‬..‫המיני‬ ‫הרצון‬ ‫ולא‬ ,‫השכלי‬ ‫הרצון‬ ,‫המילולי‬ ‫הרצון‬ ‫זה‬ ,‫הסוגייה‬ ‫השכל‬ ‫אבל‬ ,‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫רוצה‬ ‫הפיזיולוגייה‬ ,‫לפעמים‬ .‫המיני‬ ,‫הפיזי‬ ‫הרצון‬ ‫לפי‬ ‫ולהיתנהג‬ ,‫להיתעלם‬ ‫או‬ ,‫אבל‬ ,‫רוצה‬ ‫האדם‬ ‫מינית‬ ‫מבחינה‬ ‫ואז‬ ,‫שטות‬ ‫עוד‬ ‫עם‬ ‫רומנטיים‬ ‫יחסים‬ ‫לאדם‬ ‫יש‬ ,‫לפעמים‬..‫לא‬ ,‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫מקיים‬ ‫האדם‬ ,‫אם‬ ,‫סופי‬ ‫משאב‬ ‫זה‬ ‫המין‬ ‫יחסי‬ ‫הרי‬ ,‫מחוייבות‬ ‫עוד‬ ‫יש‬ ,‫שכלית‬ ‫מבחינה‬ ..‫רומנטית‬ ‫מחוייבות‬ ‫יש‬...‫משתהים‬ ‫שטות‬ ‫עוד‬ ‫עם‬ ‫יחסים‬ ‫ואז‬ ,‫זמן‬ ‫לכמה‬ ‫לפחות‬ ,‫מין‬ ‫עוד‬ ‫ירצה‬ ‫לא‬ ‫אז‬ ...‫לשכנע‬ ‫לא‬ ,‫לכבד‬ ‫יש‬ ,‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫שאני‬ ‫אמרתי‬ ‫אם‬ .‫השכלי‬ ‫הרצון‬ ‫חשוב‬ ^^ Return to top ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫המיני‬ ‫הרצון‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫השכלי‬ ,‫המילולי‬ ‫הרצון‬ ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 22:44:54 18.06.2021 ,‫מין‬ ‫ליחסי‬ ‫משתכנעים‬ ‫אדם‬ ‫ובני‬ ,‫מיני‬-‫הרגשי‬ ‫הרצון‬ ‫לבין‬ ,‫המילולי‬ ,‫הפורמאלי‬ ,‫השכלי‬ ‫הרצון‬ ‫בין‬ ‫קונפליקט‬ ‫יש‬ ‫מחוייבות‬ ‫שיש‬ ‫וייתכן‬ ,‫מתפתה‬ ‫ופחות‬ ,‫שפוי‬ ‫יותר‬ ,‫המודע‬ ‫שהרצון‬ ,‫ייתכן‬...‫המודע‬ ,‫השכלי‬ ‫רצונם‬ ‫למרות‬ ...‫מתפתה‬ ‫והמיניות‬ ,‫הרגשות‬ ‫בידי‬ ‫שבויה‬ ‫המיניות‬ ‫כאשר‬ ,‫שפיות‬ ‫על‬ ‫שומר‬ ‫השכל‬..‫שטות‬ ‫לעוד‬ ‫רומנטית‬ ‫ורציתי‬...‫המיניים‬ ‫לרגשותיי‬ ‫ופנתה‬ ,‫מפתה‬ ,‫השטות‬ ‫אבל‬ ,‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫שהוא‬ ‫אומר‬ ‫אדם‬ ‫הבן‬ ‫אם‬ ,"‫בריאה‬ ‫"חשה‬ ‫לא‬ ‫כביכול‬ ,‫הזדמנות‬ ‫וכשהיה‬ ,‫אותי‬ ‫איכזבה‬ ‫קצת‬ ‫הנוספת‬ ‫השטות‬....‫מין‬ ‫יחסי‬ ..‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫שרוצים‬ ‫רגשות‬ ‫היו‬ ‫רגשותיי‬..‫פעם‬ ‫לא‬...‫מאכזבת‬ ‫שהשטות‬ ‫ונדמה‬ ,‫מיחסים‬ ‫ונמנעה‬ ,‫מבלפת‬ ‫השטות‬ ‫וגם‬ ,‫יחסים‬ ‫רציתי‬ ‫לא‬..‫סחטנות‬ ‫ת"פ‬ ‫ולא‬ ,‫החדשה‬ ‫השטות‬ ‫עם‬ ‫יחסים‬ ‫רציתי‬ ,‫אבל‬ ‫אבל‬ ,‫רציתי‬ ‫אז‬ ,‫אותי‬ ‫והפשיטה‬ ,‫איתי‬ ‫התחילה‬ ‫אבל‬,‫לשרותים‬ ‫רק‬ ‫שרוצה‬ ‫בילפה‬ ‫ובפירוש‬ ...‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫וקיימנו‬ ,‫היתפשטה‬ ‫ואז‬ ,‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫היום‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫שאני‬ ‫בפירוש‬ ‫אמרתי‬ ,‫למילותיי‬ ‫בניגוד‬ ‫הרבה‬ ‫אנשים‬ ‫רגשית‬ ‫מבחינה‬ ‫כי‬ ,‫הרגשי‬ ‫לא‬ ,‫האמיתי‬ ‫הרצון‬ ‫להוות‬ ‫כנראה‬ ‫חייב‬ ‫המילולי‬ ‫הרצון‬ ‫בניגוד‬ ,‫ליחסים‬ ‫לפתות‬..."‫"שפויים‬ ‫מטעמים‬ ,‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫השכל‬ ‫כאשר‬ ‫גם‬ ,‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫רוצים‬ ‫פעמים‬ ,‫השכלי‬ ‫הרצון‬..‫רגשית‬ ‫השפעה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לכפות‬ ‫ולא‬ ,‫האדם‬ ‫את‬ ‫לכבד‬ ‫יש‬ .‫מוסרי‬ ‫לא‬ ‫עניין‬ ,‫למילולי‬ ‫לרצון‬ ...‫שמושכן‬ ,‫הטלפון‬ ‫ולהחזרת‬ ,‫לגמילה‬ ‫שהכסף‬ ‫אמרה‬...‫כספים‬ ‫לסחוט‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ‫וגם‬ ,‫חשוב‬ ‫גם‬ ...‫הפיתוי‬ ‫מפאת‬ ,‫הדלת‬ ‫את‬ ‫אפתח‬ ‫לא‬ ‫וגם‬ ,‫כסף‬ ‫בכלל‬ ‫אתן‬ ‫לא‬ ‫יותר‬ .‫אחרונה‬ ‫פעם‬ ,‫אמרתי‬ ‫מפתה‬ ‫השטות‬ ,‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ ,‫מושפעים‬ ‫שלי‬ ‫הרגשות‬..‫קשוחה‬ ‫היותר‬ ‫בצורה‬ "‫"לא‬ ‫אגיד‬ ...‫שלגמילה‬ ‫אומרת‬...‫בקלות‬ ‫כספים‬ ‫סוחטת‬ ‫השטות‬.....‫הראש‬ ‫את‬ ‫מאבד‬ ‫אני‬...‫בקלות‬ ‫אותי‬ .....‫חודשים‬ ‫לפחות‬ ‫נדבר‬ ‫לא‬ ‫אז‬...‫נוסעת‬ ‫שבוע‬ ‫עוד‬
 10. ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫הרגשי‬-‫המיני‬ ‫הרצון‬ ‫עם‬ ‫וזורמת‬ ,‫המודעי‬ ,‫המילולי‬ ‫הרצון‬ ‫את‬ ‫נוגדת‬ ‫השטות‬ Date of creation ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 22:55:12 18.06.2021 .‫המציאותית‬ ‫ברמה‬ ‫שיותר‬ ‫כמה‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫וצריך‬ ,‫הרגשית‬ ‫מבחינה‬ ,‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫צריך‬ ‫שאני‬ ‫כנראה‬ ‫השטות‬ .‫אטרקטיביים‬ ‫מאד‬ ‫לא‬ ‫היחסים‬ ,‫שכלית‬ ‫מבחינה‬...‫אהבה‬ ‫רוצות‬ ‫שלי‬ ‫הרגשות‬ ‫פעם‬ ‫היתה‬....‫מפניה‬ ‫להיזהר‬ ‫ויש‬ ,‫כספים‬ ‫הרבה‬ ‫דורשת‬..‫וסחטנית‬ ,‫אמינה‬ ‫ולא‬ ,"‫"נרקומנית‬ ,"‫יחסים‬ ‫היום‬ ‫רוצה‬ ‫"לא‬ ‫שאני‬ ,‫אמרתי‬ ‫ולכן‬ ,‫היחסים‬ ‫בעד‬ ‫לא‬ ‫מודעית‬ ‫מבחינה‬ ‫אני‬ ,‫בכלא‬ ‫אסירה‬ ,"THE CHARM" ‫כמובן‬ ‫אבל‬ ,‫הדלת‬ ‫את‬ ‫ופתחתי‬ ,‫הסכמתי‬ ‫ולבסוף‬ ,‫להשתין‬ ‫רק‬ ‫ביקשה‬ ‫אבל‬ .‫אוראליים‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫וקיימנו‬ ,‫והיתפשטה‬ ,‫אותי‬ ‫והפשיטה‬ ,‫ורציתי‬ ,‫מייד‬ ‫אותי‬ ‫פיתתה‬ ‫והשטות‬ ‫והלכה‬...‫בפיה‬ ‫גמרתי‬ ‫לבסוף‬...‫שלא‬ ‫אמרתי‬ ‫אבל‬ ,‫קונדום‬ ‫ללא‬ ‫גם‬ ‫רצתה‬ ,‫קונדום‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ,400 ‫נתתי‬ ‫בסוף‬ ‫אבל‬ 200 ‫אתן‬ ‫שאני‬ ‫ואמרתי‬ ,‫הרבה‬ ‫די‬ ‫זה‬...‫ש"ח‬ 400 ‫וביקשה‬...‫פה‬ '‫ת‬ ‫לשטוף‬ ,‫סתם‬ ‫הכסף‬ ..‫המין‬ ‫יחסי‬ ‫תמורת‬ ‫לא‬ ‫שהכסף‬ ,‫וגם‬ ,"‫"לא‬ ‫אמרתי‬...‫לסיגריות‬ ‫רצתה‬ ‫עוד‬ ...‫אלו‬ ‫שורות‬ ‫כתבתי‬ ‫ולכן‬ ,‫השכל‬ ‫גם‬ ‫אבל‬ ,‫חשוב‬ ‫עניין‬ ‫גם‬ ‫זה‬ ,‫רגשות‬...‫והטלפון‬...‫הגמילה‬ ‫לצורך‬ ...‫שחשוב‬ ‫מה‬ ‫זה‬ ‫והרגשות‬..‫מציאות‬ ‫מול‬ ‫עומד‬ ‫והשכל‬ ,‫עובדים‬ ‫החיים‬ ‫אולי‬...‫סיפור‬ ‫הרווחתי‬ ....‫מיניים‬ ‫פחות‬..‫רומנטיים‬ ‫יותר‬ ‫היחסים‬ ‫איתה‬ ..‫רציתי‬ ‫יותר‬ ‫איתה‬ ,‫שטות‬ ‫עוד‬ ‫יש‬ ‫אבל‬ ..‫שתבוא‬ ‫חושש‬ ‫אני‬...‫שהתחילו‬ ‫יחסים‬ ‫רק‬ ‫זה‬ ,‫ההתחלתיים‬ ‫ברגשות‬ "‫"לבגוד‬ ‫רציתי‬ ‫לא‬ ‫איתה‬ ‫לקיים‬ ‫פעם‬ ‫עוד‬ ‫ואאלץ‬ ,‫בדלת‬ ‫תנקוש‬ ‫פעם‬ ‫עוד‬ ‫היא‬ ‫שפתאום‬ ‫חושש‬ ‫אני‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ...‫משנדמה‬ ‫שפוי‬ ‫פחות‬ ‫עניין‬ ‫הרגשות‬...‫דעתי‬ ‫את‬ ‫מסיחה‬ ‫השטות‬..‫לסמוך‬ ‫אין‬..‫יחסים‬ ^^ Return to top ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫הפורמאלי‬ ‫לרצון‬ ‫בניגוד‬ ,‫סחטנות‬ ‫יחסי‬ ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 23:01:01 18.06.2021 ...‫ליחסים‬ ‫אותי‬ ‫ופיתתה‬ ,‫ממילותיי‬ ‫היתעלמה‬ ‫אבל‬ ,‫יחסים‬ ‫לקיים‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫שאני‬ ‫פעמים‬ ‫כמה‬ ‫אמרתי‬ ,‫ומבקשת‬ ,‫אליי‬ ‫פונה‬ ‫אבל‬ ,‫השטות‬ ‫עם‬ ‫מלדבר‬ ‫להימנע‬ ‫רציתי‬ ‫לכן‬...‫נגד‬ ‫השכל‬ ‫אבל‬ ,‫בעד‬ ‫הרגשות‬ ...‫מאד‬ ‫אוהב‬ ‫אני‬ ‫אותם‬ ,‫שלי‬ ‫הכלבים‬ ‫עם‬ ‫אני‬..‫ולעבוד‬ ‫לעבוד‬ ‫יש‬ ‫פעם‬ ‫עוד‬ ‫עכשיו‬..‫אפשר‬ ‫אי‬ ‫ולהיתעלם‬ ,‫מהסחטנות‬ ‫לברוח‬ ‫בשביל‬....‫הרגשות‬ ‫הם‬..‫הכלבים‬ ‫את‬ ‫לאוהב‬ ‫פשוט‬ ‫יש‬ ‫אבל‬ ,‫אותי‬ ‫מפתים‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫בהתאם‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ ‫היתקיימו‬ ‫היחסים‬..‫למילותיי‬ ‫בניגוד‬...‫השכלי‬ ‫לרצון‬ ‫בניגוד‬ ‫מין‬ ‫ויחסי‬ ..‫החופשי‬ ‫לרצון‬ ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫החופשי‬ ‫הרצון‬ ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 23:04:43 18.06.2021 ,‫מינית‬-‫רגשית‬ ‫רק‬ ‫ההסכמה‬ ‫כאשר‬ .‫מינית‬-‫הרגשית‬ ‫ההסכמה‬ ‫בלבד‬ ‫ולא‬ ,‫מדעת‬ ‫הסכמה‬ ‫משמע‬ ,‫חופשי‬ ‫רצון‬ ..‫במקצת‬ "‫מרצון‬ ‫"שלא‬ ‫היתקיימו‬ ‫היחסים‬ ‫משמע‬ ,‫חופשי‬ ‫מרצון‬ ‫לא‬ ‫היתקיימו‬ ‫היחסים‬ ‫ולכן‬ ,‫מדעת‬ ‫הסכמה‬ ‫אין‬ ‫היחסים‬ ‫גם‬...‫מקובלת‬ ‫לא‬ ,‫כן‬ ‫גם‬ ‫הסחטנות‬...‫ברגשותיו‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ,‫האדם‬ ‫במילות‬ ‫היתחשבות‬ ‫יש‬ ,‫כלל‬ ‫בדרך‬ ,"‫"לא‬ ‫לומר‬ ‫יש‬..‫שבדיחה‬...‫קללה‬ ‫שלא‬ ,‫זאת‬ ‫בכל‬ ,‫שברכה‬ ‫מקווה‬ ‫אני‬ ‫אבל‬...‫החופשי‬ ‫לרצון‬ ‫בהתאם‬ ‫שלא‬ ..‫המילולי‬ ‫רצוני‬ ‫את‬ ‫לנגוד‬ ‫לא‬ ‫אמרתי‬..‫יחסים‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ,‫מספיק‬...‫הסחטנות‬ ‫ליחסי‬ ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫זיכוי‬ ‫הינם‬ ‫המין‬ ‫יחסי‬
 11. Date of creation ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 23:09:15 18.06.2021 ,‫ברחוב‬ ‫שחייתי‬ ‫איך‬ ‫על‬ ‫סיפור‬ ‫שסיפרתי‬ ‫במהלך‬ ‫ואז‬ ,K 0 I >-‫ז‬..‫ת'ראש‬ ‫לאבד‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ ‫הונאת‬ ‫ולאחר‬...‫המנטבוז‬ ‫על‬ ‫חשבה‬ ‫כנראה‬..‫בתקשורת‬ ,‫המנטבוז‬ ‫את‬ ‫כן‬ ‫ראיתי‬ .‫שטות‬ ‫פתאום‬ ‫המין‬ ‫יחסי‬...‫היתקיים‬ ‫הזיכוי‬...‫הסחטנות‬ ‫ואז‬ ,‫המין‬ ‫היחסי‬ ‫היתקיימו‬ ,‫והפיתוי‬ ,‫השרותים‬ ...‫מיזנדריה‬ ‫לא‬ ...‫כאיום‬ ‫ולא‬ ,‫כברכה‬ ‫להיתגשם‬ ‫מנסה‬ ‫העתיד‬...‫בזמן‬ ‫הקדימה‬...‫למציאות‬ ‫המשיכו‬ ...‫פטריארכאליזצייה‬ ‫פחות‬ ‫גם‬ ‫אבל‬ ^^ Return to top ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫רגשי‬-‫ייצרי‬ ‫ורצון‬ ‫מודעי‬ ,‫שכלי‬ ‫רצון‬ ‫יש‬ ‫לאדם‬ ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 02:08:44 20.06.2021 .‫והייצריות‬ ‫השכליות‬ ‫בין‬ ‫ניגוד‬ ‫ייתכן‬ .‫ייצרי‬ ‫עניין‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ,‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫בעד‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫לעיתים‬ ,‫שפיות‬ ,‫מודעיות‬ - ‫השכליות‬ ..‫הייצרי‬ ‫לרצון‬ ‫בהתאם‬ ‫אבל‬ ,"‫השכלי‬ ‫לרצון‬ ‫"בניגוד‬ .‫לשכליות‬ ‫בהתאם‬ ‫שלא‬ ‫מתנהג‬ ‫האדם‬ ‫ואז‬ ,‫לפתות‬ ‫אפשרי‬ ‫הייצר‬ ‫את‬ ,‫שוכב‬ ‫והוא‬ ,‫היתגרות‬ ,‫רגשית‬ ‫חנופה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫אותו‬ ‫מפתים‬ ‫ואז‬ ,"‫מין‬ ‫ביחסי‬ ‫מעוניין‬ ‫לא‬ ‫היום‬ ‫"אני‬ ‫אומר‬ ‫אדם‬ ‫אם‬ ...‫גם‬ ‫האמיתי‬ ‫הרצון‬ ,‫שפוי‬ ‫הלא‬ ‫לרצון‬ ‫בהתאם‬ ,‫לייצריו‬ ‫בהתאם‬ ,‫לרגשותיו‬ ‫בהתאם‬ ‫זה‬ ,‫לרצונו‬ ‫בניגוד‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ...‫מרצון‬ ‫היתקיימו‬ ‫המין‬ ‫יחסי‬ ‫אזי‬ ,‫מרוצה‬ ‫הרצונות‬ ‫אחד‬ ‫אם‬..‫רוחני‬ ,‫רגשי‬-‫וייצרי‬ ‫שכלי‬ ,‫דואלי‬ ‫האדם‬ ‫העובדה‬ ‫וניצול‬ ,‫כספים‬ ‫סחיטת‬ ‫היה‬ ‫אבל‬...‫אמת‬ ‫היה‬ ‫וברגש‬ ,‫שכל‬ ‫של‬ ‫תרמית‬ ‫התרמית‬ ‫אבל‬ ,‫תרמית‬ ‫של‬ ‫עניין‬ ‫יש‬ ...‫חוקיים‬ ‫שהיחסים‬ ‫לב‬ ‫לשים‬ ‫יש‬...‫שמח‬ ‫שהייתי‬ ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫רגשות‬ ‫מפתה‬ ‫השטות‬ ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 02:11:38 20.06.2021 ,‫הדדית‬ ‫וברכה‬ ,‫אמת‬ ‫היה‬...‫והכמותית‬ ,‫המידתית‬ ‫ובצורה‬ ,‫קללה‬ ‫על‬ ‫וקללה‬ ,‫ברכה‬ ‫על‬ ‫ברכה‬ ‫זה‬ ,‫אמת‬ ‫אבל‬ ...‫האיכות‬ ‫ברמת‬ ‫קללה‬ "‫ו"כזב‬ ,‫קללה‬ ‫על‬ ‫וברכה‬ ‫ברכה‬ ‫על‬ ‫קללה‬ ,"‫"כזב‬ ‫שאסור‬ ‫מה‬ .‫האיכות‬ ‫ברמת‬ ‫ברכה‬ ‫היחסים‬ ‫ולכן‬ ,‫אמת‬ ‫הרגשות‬ ‫פיתוי‬..‫קללה‬ ‫תמיד‬ ‫וכזב‬ ,‫ברכה‬ ‫תמיד‬ ‫אמת‬..‫ברכה‬ ,‫האיכות‬ ‫ברמת‬ ‫אמת‬ ,‫קללה‬ ‫על‬ ‫קללה‬ ,‫מלחמה‬ ...‫משחיתות‬ ‫שנובעת‬ ‫קללה‬ ,‫שתתפקשש‬ ‫קללה‬ ,‫קרנינה‬ ‫המתלוננת‬ ‫שמנסה‬ ‫והקללה‬..‫אהבה‬ ‫רגשות‬ ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫מוזה‬ ‫מאניה‬ ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 02:15:26 20.06.2021 ...‫כסף‬ ,‫גשמית‬ ‫לברכה‬ ‫זכתה‬ ‫השטות‬ ‫אבל‬...‫מוראלית‬ ‫ברכה‬ ,‫לב‬ ‫לתשומת‬ ‫זכיתי‬ ‫אז‬ ,‫ברכה‬ ‫ומאניה‬ ,‫מאניה‬ ‫גרמה‬ ‫השטות‬ ...‫רומנטיים‬ ‫יחסים‬ ,‫ידידות‬ ‫יחסי‬ ‫שהיחסים‬ ‫בפירוש‬ ‫אז‬ ,‫אותי‬ ‫שאוהבת‬ ‫אמרה‬ ‫והשטות‬ ,‫ידידות‬ ‫יחסי‬ ‫היחסים‬...‫הוגן‬ ‫הכל‬ ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫סופרמרקט‬ ‫יחסי‬ ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 04:18:46 20.06.2021 ,‫בעתיד‬ ‫שיתקיים‬ ‫רצה‬ ‫לא‬ ‫שהשלטון‬ ‫מה‬ .‫לעבודה‬ ‫רק‬ ‫ונוגעים‬ ,‫מרוחקים‬ ‫יחסית‬ ‫יחסים‬ ,‫לקוח‬ ‫ספק‬ ‫יחסי‬ ,‫אירוח‬ ‫מכון‬ ‫יחסי‬ ‫כגון‬ ,‫לחלוטין‬ ‫פורמליים‬ ‫היחסים‬ ‫שכאשר‬ ‫הכוונה‬...‫מין‬ ‫ביחסי‬ ‫סופרמקרט‬ ‫יחסי‬ ‫זה‬ ...‫היחסים‬ ‫וסוף‬ ,‫שלום‬ ‫ואז‬ ,‫השירות‬ ‫מתקיים‬ ‫ואז‬ ,‫תשלום‬ ‫נותן‬ ,‫השירות‬ ‫תנאיי‬ ‫מה‬ ‫לו‬ ‫אומרים‬ ,‫מגיע‬ ‫כשהאדם‬ ,‫במסנ'ר‬ ‫הודעות‬ ‫אין‬ ,‫טלפונים‬ ‫אין‬ ,‫דייטים‬ ‫אין‬ ,‫המכון‬ ‫ועובדות‬ ‫הלקוח‬ ‫בין‬ ‫יחסים‬ ‫שאין‬ ‫הכוונה‬
 12. ‫השטות‬..‫המשפחה‬ ‫או‬ ‫ההורים‬ ‫עם‬ ‫מדברים‬ ‫לא‬ ,‫בעתיד‬ ‫משותפות‬ ‫תוכניות‬ ‫אין‬ ,‫באינטרנט‬ ‫הכרות‬ ‫אין‬ ,‫השלטון‬ ‫מבחינת‬ ‫לגיטימי‬ ‫לא‬ ‫גם‬ ‫ליווי‬ ‫מכון‬ ‫גם‬...‫כסף‬ ‫מחזירה‬ ‫לא‬ ‫השטות‬ ,‫כספים‬ ‫מלווה‬ ‫לא‬ ,‫הביתה‬ ‫מגיעה‬ ‫השטות‬ ,‫יחסים‬ ‫שרוצה‬ ‫מתי‬ ‫בדיוק‬ ‫מתקשר‬ ‫אדם‬ .‫לגמרי‬ ‫פורמליים‬ ‫היחסים‬ ‫כי‬ ,‫מתקשרת‬ ‫לא‬ ‫השטות‬ .‫היחסים‬ ‫סוף‬ ,‫וזהו‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫מקיימים‬ ‫ההסכם‬ ‫תנאיי‬ ‫לפי‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ ,‫דייט‬-‫פסאודו‬ ‫או‬ ,‫יחסים‬ ‫המשך‬ ‫ולא‬ ,‫תשלום‬ ‫תמורת‬ ‫שירות‬ ‫תמיד‬ ‫זה‬ ,‫סופרמרקט‬ ‫יחסי‬..‫ביוזמתה‬ ‫מגיעה‬ ‫לא‬ ‫השטות‬ ‫שאסורים‬ ‫יחסים‬ ‫לא‬ ,‫סופרמרקט‬ ‫יחסי‬ ‫לא‬ ‫היחסים‬ ‫המסקנה‬...‫ביחד‬ ‫מבלים‬ ‫לא‬ ,‫ידידות‬ ‫יחסי‬ ‫ולא‬ ‫וכג'סטה‬ ‫חינם‬ ‫נתנה‬ ‫היא‬ ‫המין‬ ,‫המין‬ ‫תמורת‬ ‫לא‬ ‫כספים‬ ‫קיבלה‬ ‫השטות‬...‫המדינה‬ ‫מבחינת‬ ‫חתול‬ ‫מאכיל‬ ‫אדם‬...‫ג'סטות‬ ‫נותן‬ ‫חתול‬ ‫גם‬ ...‫להחזיר‬ ‫הבטיחה‬ .‫הלוואה‬-‫כ‬ ‫וגם‬ ,‫כג'סטה‬ ‫הכסף‬ ‫וגם‬ ...‫לגיטימיים‬ ‫יחסים‬...‫מתחנף‬ ‫והוא‬ ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫מיוזמתה‬ ‫מגיעה‬ ‫השטות‬ ‫אם‬ ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 04:32:15 20.06.2021 ‫לא‬ ‫היחסים‬ ‫משמע‬ ,‫המין‬ ‫יחסי‬ ‫היום‬ ‫באותו‬ ‫לקיים‬ ‫רציתי‬ ‫שלא‬ ‫אמרתי‬ ‫ואפילו‬ ,‫הזמנתי‬ ‫ולא‬ ‫יחסים‬ ‫אלו‬ ,‫מין‬ ‫ביחסי‬ ‫פורמאליים‬ ‫יחסים‬..‫מין‬ ‫ביחסי‬ ‫פורמאליים‬ ‫יחסים‬ ,‫סופרמרקט‬ ‫יחסי‬ ,‫ביחד‬ ‫מבלים‬ ‫לא‬ ,‫פוליטיקה‬ ‫על‬ ‫מדברים‬ ‫לא‬ ‫האנשים‬ .‫יחסים‬ ‫עוד‬ ‫אין‬ ‫והכסף‬ ‫המין‬ ‫שמלבד‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ..‫הלקוח‬ ‫יוזמת‬ ‫תמיד‬ ‫ביחסים‬ ‫היוזמה‬ .‫בטלפון‬ ,‫באינטרנט‬ ‫מתקשרים‬ ‫לא‬ ‫שטות‬ ‫נותנים‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ,‫פורמאליים‬ ‫מין‬ ‫ביחסי‬ ,‫זוג‬ ‫בני‬ ‫העדפת‬ ‫אין‬ ,‫פעמיים‬ ‫חד‬ ‫היחסים‬ ..‫היררכיונית‬ ‫מבחינה‬ ‫הדדיים‬ ‫לא‬ ‫יחסים‬ ‫זה‬ ,‫מין‬ ‫ביחסי‬ ‫לקוח‬ ‫ספק‬ ‫יחסי‬..‫הזמין‬ ‫שהלקוח‬ ‫המושגים‬ ‫יחסים‬ ‫אלא‬ ,‫חופשי‬ ‫מרצון‬ ‫לא‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫זה‬ ,‫פורמאליים‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬....‫סטטוס‬ ‫יחסי‬ ‫מכן‬ ‫שלאחר‬ ‫ייתכן‬ ‫אבל‬ ,‫חופשי‬ ‫מרצון‬ ‫מין‬ ‫היחסי‬ ‫כאשר‬ ‫זה‬ ‫לגיטימית‬ ‫זוגיות‬ .‫כסף‬ ‫בעזרת‬ ,‫ויממן‬ ,‫כסף‬ ‫ישקיע‬ ‫שהגבר‬ ‫רוצה‬..‫ג'זטות‬ ‫רוצה‬ ,‫מתנות‬ ‫רוצה‬ ‫השטות‬ .‫כספים‬ ‫סחיטת‬ ‫יש‬ ‫שהיחסים‬ ‫ככל‬ ‫לגיטימיים‬ ‫רומנטיים‬ ‫שיחסים‬ ‫חושבת‬ ‫המדינה‬ .‫אמת‬ ‫יחסי‬ ‫היחסים‬ ‫אבל‬ ‫שהיחסים‬ ‫ככל‬...‫בברכה‬ ‫הדדיות‬ ,‫אמת‬ ‫ויחסי‬ ,‫רגשות‬ ,‫מאניה‬ ,‫מברכה‬ ,‫חופשי‬ ‫מרצון‬ ‫יותר‬ ,‫ציניים‬ ‫יחסים‬ ,‫ידידות‬ ‫ובלי‬ ,‫ברכה‬ ‫הרבה‬ ‫ובלי‬ ,‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫ובלבד‬ ,‫מרוחקים‬ ‫יותר‬ ‫יחסי‬ ,‫רעים‬ ‫יותר‬ ...‫אהבה‬ ,‫כמאניה‬ ‫ומוגדרים‬ ,‫ברכה‬ ‫מין‬ ‫שיחסי‬ ‫רוצה‬ ‫המדינה‬ .‫לגיטימיים‬ ‫פחות‬ ‫היחסים‬ ‫ככה‬ ‫היחסים‬ ‫אז‬ ,‫מרות‬ ‫יחסי‬ ,‫קללה‬ ‫יחסי‬ ,‫ידידותיים‬ ‫לא‬ ‫יחסים‬ ,‫הדדית‬ ‫לא‬ ‫הברכה‬ ‫אם‬ ‫אז‬ ,‫ואמיתית‬ ‫הדדית‬ ‫הברכה‬ ‫כאשר‬ ,‫הידידות‬ ‫מידת‬ ‫זה‬ ‫הלגיטימצייה‬ ‫מידת‬ .‫לגיטימיים‬ ‫פחות‬ ...‫בברכה‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ,‫לגטימי‬ ‫גם‬ ‫זה‬ ,‫מימון‬ ‫יחסי‬ ‫ייתכנו‬ .‫רומנטיים‬ ‫ביחסים‬ ‫מדובר‬ ...‫פובליציזטיקה‬ ‫יחסי‬ ,‫דיבורים‬ ‫יחסי‬ ‫או‬ ,‫מין‬ ‫ליחסי‬ ‫בנוסף‬...‫זוג‬ ‫בני‬ ‫בין‬ ‫כספיים‬ ‫יחסים‬ ‫ייתכנו‬ ..‫ספקולטיבי‬ ‫עתיד‬ ‫יחסי‬...‫אינטרנט‬ ‫יחסי‬ ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫מינים‬ ‫בין‬ ‫היחסים‬ ‫מערכות‬ ‫סוגי‬ ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 04:52:55 20.06.2021 ,‫מחייבים‬ ‫פחות‬ ‫או‬ ‫מחייבים‬ ‫יותר‬ ‫להיות‬ ‫יכולים‬ ,‫מינים‬ ‫בין‬ ‫יחסים‬ .‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫יש‬ ‫שבמסגרתם‬ ‫יחסים‬ ‫זה‬ ,‫זוגיות‬ ‫יחסי‬ ...‫בזוגיות‬ ‫סופרמרקט‬ ‫יחסי‬ ,‫לקוח‬ ‫ספק‬ ‫יחסי‬ ,‫לגיטימיים‬ ‫פחות‬ ‫הכי‬ ‫היחסים‬...‫הלגיטימיות‬ ‫מידת‬ ‫לכך‬ ‫ובהתאם‬ ,‫אהבה‬ ,‫רגשות‬ ,‫מאניה‬ ,‫ברכה‬ ,‫אמפטייה‬ ‫כמעט‬ ‫אין‬ ,‫התשלום‬ ‫בגלל‬ ‫ורק‬ ,‫בלבד‬ ‫תשלום‬ ‫ותמורת‬ ,‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫רק‬ ‫יש‬ ‫אז‬ ,‫ביחסים‬ ‫בלעדיות‬ ‫אין‬ ,‫ידידות‬ ‫יחסי‬ ‫יש‬ ‫כך‬ ‫אחר‬...‫ידידותיים‬ ‫ולא‬ ,‫פעמיים‬ ‫חד‬ ‫ולרוב‬ ,‫מחייבים‬ ‫לא‬ ‫הכי‬ ‫יחסים‬ ,‫באינטרנט‬ ‫הכרות‬ ‫כגון‬ ,‫נושאים‬ ‫עוד‬ ‫אלא‬ ‫המין‬ ‫ביחסי‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫ידידות‬ ‫יש‬ ‫אבל‬,‫מחייבים‬ ‫מאד‬ ‫לא‬ ‫היחסים‬ ,‫הלקוח‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ‫היחסים‬ ‫יוזמת‬ ,‫משפחה‬ ‫או‬ ‫הורים‬ ‫אצל‬ ‫ביקור‬ ,‫ביחד‬ ‫בילוי‬ ,‫פוליטיות‬ ‫דעות‬ ‫על‬ ‫דיבור‬ ...‫אמיתית‬ ‫מאניה‬ ,‫אמיתיים‬ ‫רגשות‬ ,‫אמיתית‬ ‫ידידות‬ ‫אמפטייה‬...‫הלוואה‬ ,‫הכסף‬ ‫החזרת‬ ‫של‬ ‫יחסים‬ ..‫רעים‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ,‫לגיטימיים‬ ‫יחסים‬ ‫הידידות‬...‫החיים‬ ‫סיפור‬ ‫עם‬ ‫היכרות‬ ..."‫"אהבה‬ ‫יותר‬ ‫ועוד‬ ,‫בלעדיות‬ ‫מבחינת‬ ‫מחייבים‬ ‫יותר‬ ‫יחסים‬ ‫זה‬ "‫"חברות‬ ,100% ‫של‬ ‫ביחסים‬ ‫ובלעדיות‬ ,‫פומביים‬ ‫הכי‬ ,‫פורמאליים‬ ‫הכי‬ ,‫מחייבים‬ ‫הכי‬ ‫והיחסים‬ ‫נישואין‬ ‫יחסי‬ ‫יש‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ ...‫ממוסדים‬ ‫יחסים‬ ,‫דין‬ ‫בית‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נתמכים‬ ‫היחסים‬ ‫יותר‬ ‫שהיחסים‬ ‫וככל‬ ,‫לגיטימיים‬ ‫יותר‬ ‫גם‬ ‫כך‬ ,‫ורציניים‬ ‫מחייבים‬ ‫יותר‬ ‫שהיחסים‬ ‫שככל‬ ‫מנסה‬ ‫המדינה‬
 13. ‫שהיחסים‬ ‫רוצה‬ ‫שהמדינה‬ ‫כנראה‬...‫לגיטימיות‬ ‫פחות‬ ‫יש‬ ‫גם‬ ‫כך‬ ‫אך‬ ,‫רציניים‬ ‫ולא‬ ,‫מחייבים‬ ‫לא‬ ,‫ארעיים‬ ....‫ברכה‬ ‫יחסי‬ ‫כן‬ ,‫ידידות‬ ‫יחסי‬ ,‫שלי‬ ‫היחסים‬...‫לגיטימי‬ ‫פחות‬ ‫אז‬ ‫להנאה‬ ‫רק‬ ‫ואם‬ ,‫ילדים‬ ‫למטרת‬ ‫בעיקר‬ ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫לגיטימיים‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 05:04:43 20.06.2021 ‫אלא‬ ,‫הכסף‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הושגו‬ ‫ולא‬ ,‫אהבה‬ ‫יחסי‬ ‫אלו‬ ‫אז‬ ,‫ובשמחה‬ ,‫חופשי‬ ‫מרצון‬ ‫מתקיימים‬ ‫היחסים‬ ‫כאשר‬ ,‫היחסים‬ ‫את‬ ‫לקיים‬ ‫השטות‬ ‫את‬ ‫שיכנע‬ ‫לא‬ ‫הכסף‬..‫בסיומם‬ ‫או‬ ,‫היחסים‬ ‫במהלך‬ ‫נחסט‬ ‫שהכסף‬ ,‫ומאושר‬ ‫מאד‬ ‫שמח‬ ‫הייתי‬ ‫אבל‬..‫כסף‬ ‫סחטה‬ ‫היחסים‬ ‫ובמהלך‬ ,‫יחסים‬ ‫לקיים‬ ‫אותי‬ ‫שיכנעה‬ ‫השטות‬ ‫ששני‬ ,‫ברכה‬ ‫יחסי‬ ,‫אהבה‬ ‫יחסי‬ ‫הינם‬ ‫הלגיטימיים‬ ‫המין‬ ‫יחסי‬..‫שביקשה‬ ‫כמה‬ ‫נתתי‬ ‫הברכה‬ ‫עקב‬ ,‫ולכן‬ ‫שהיתקיימו‬ ‫לאחר‬ ‫הוא‬ ‫והדיבור‬ ,‫כסף‬ ‫על‬ ‫דיבור‬ ‫בלי‬ ,‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫מקיים‬ ‫הזוג‬ ‫אם‬ ‫ולכן‬...‫מרוצים‬ ‫הצצדים‬ ‫בגלל‬ ‫בלבד‬ ‫לא‬ ,‫הכסף‬ ‫בגלל‬ ‫לא‬ ,‫כסף‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫בלי‬ ‫מתקיימים‬ ‫היחסים‬ ..‫לגיטימיים‬ ‫היחסים‬ ,‫הברכה‬ ‫יחסי‬ ..‫הרגשות‬ ‫בגלל‬ ‫יחסים‬ ‫מקיים‬ ‫הזוג‬...‫כסף‬ ‫יחסי‬ ‫ויש‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫יש‬..‫כסף‬ ‫בלי‬ ‫גם‬ ‫המין‬ ‫ביחסי‬ ‫מעוניין‬ ‫הזוג‬..‫הכסף‬ .‫כסף‬ ‫להציע‬ ‫לגיטימי‬ ‫לא‬ ,‫כסף‬ ‫לבקש‬ ‫לגיטימי‬...‫אהבה‬ ‫גם‬ ,‫לכסף‬ ‫אהבה‬ ‫יש‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ ,‫לגיטימיים‬ ‫היחסים‬ ‫אז‬ .‫המין‬ ‫יחסי‬ ‫סיבת‬ ‫לא‬ ‫כסף‬ ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫הם‬ ‫שפויים‬ ‫לא‬ ‫יחסים‬ ,‫רגשות‬ ,‫אהבה‬ ,‫מאניה‬ ‫מתוקף‬ ‫שמתקיימים‬ ‫יחסים‬ ‫הלגיטימיים‬ ‫היחסים‬ ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 05:09:57 20.06.2021 .‫לגיטימיים‬ ‫לא‬ ‫יחסים‬ ,‫המודעיים‬ ‫יחסים‬ ,‫היררכיוני‬ ‫בצע‬ ‫או‬ ‫כסף‬ ‫בצע‬ ‫מתוקף‬ ‫שמתקיימים‬ ‫יחסים‬ ,‫השפויים‬ ‫היחסים‬ ‫מין‬ ‫שהיחסי‬ ‫אסור‬ ,‫מין‬ ‫פוליטיזציית‬ ‫אסור‬..‫שיגעון‬ ‫אהבה‬...‫לגיטימי‬ ,‫ואהבה‬ ,‫יצר‬ ,‫שפיות‬ ‫ואי‬ ,‫רגשות‬ ‫שמתוקף‬ ‫מה‬ ‫שמותר‬ ‫היחיד‬ ‫הזדון‬..‫ברכה‬ ,‫רגשות‬ ,‫ספונטאניות‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ,‫היררכיוני‬ ,‫פוליטי‬ ‫אינטרס‬ ,‫זמימה‬ ‫שיש‬ ,‫זדוניים‬ ..‫אהבה‬-‫מאניה‬ ‫המוזה‬ ‫כי‬ ‫לגיטימי‬ ‫עניין‬ ‫ספרותית‬ ‫מוזה‬ ‫גם‬...‫הנאה‬ ‫סתם‬ ‫או‬..‫הילדים‬ ‫הוולדות‬ ‫זדון‬ ‫זה‬ ‫מין‬ ‫ביחסי‬ ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫בערב‬ 30.6 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 05:35:03 01.07.2021 .‫מהגמילה‬ ‫חופש‬ ‫ליום‬ ‫שיצאה‬ ‫אמרה‬..‫עניתי‬ ‫בסוף‬..‫לענות‬ ‫כדאי‬ ‫אם‬ ‫בטוח‬ ‫הייתי‬ ‫ולא‬ ,‫היתקשרה‬ ‫השטות‬ ..‫עומד‬ ‫שלי‬ ‫הזין‬ ‫של‬ ‫תמונה‬ ‫ושלחתי‬ ,‫מחורמן‬ ‫מאד‬ ‫חשתי‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ ,‫בחוץ‬ ‫בירה‬ ‫לשתות‬ ‫לשבת‬ ‫רצתה‬ ..‫צריך‬ ‫לא‬ ‫אותי‬ ‫שלאנוס‬ ‫אמרתי‬ ‫אז‬..‫שחרמנית‬ ‫מרוב‬ ,‫אותי‬ ‫לאנוס‬ ‫תבוא‬ ‫היא‬ ‫שתכף‬ ‫אמרה‬ ‫ואז‬ ..‫בחוץ‬ ‫לשבת‬ ‫בהתחלה‬ ‫חושב‬ ‫אני‬..‫מעט‬ ‫עוד‬ ‫לבוא‬ ‫צריכה‬...‫הבא‬ ‫ביום‬ ‫לדבר‬ ‫וסיכמנו‬ ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫מיזנדריה‬ .‫מין‬ ‫איברי‬ ‫תקיפת‬ ‫איום‬ ‫היה‬...‫כן‬ ‫לפני‬ ‫גם‬ ‫היה‬ ‫איומים‬ Date of creation ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 05:41:28 01.07.2021 ....THE GOOD ALWAYS PREVAIL ‫זאת‬ ‫בכל‬ ‫אבל‬...‫רדיקלית‬ ‫מיזנדריה‬ ‫יש‬ ‫השטות‬ ‫מאחורי‬
 14. ^^ Return to top ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫על‬ ‫כסף‬ ‫דורשת‬ ‫לא‬ ‫ששטות‬ ‫פרינציפיאלי‬ ‫עניין‬ ‫זה‬ ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 11:27:03 11.07.2021 ‫דלתי‬ ‫על‬ ‫נקשה‬ ‫ששוב‬ ‫לאחר‬ ,‫לכן‬...‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫על‬ ‫כסף‬ ‫לתת‬ ‫מחוייב‬ ‫שמישהו‬ ‫ייתכן‬ ‫לא‬ .‫שלום‬ ‫יש‬ ‫אז‬ .‫חינם‬ ‫המין‬ ‫יחסי‬ ..‫כספומט‬ ‫שגבר‬ ‫שחושבת‬ ,‫המדוברת‬ ‫השטות‬ ‫עם‬ ‫יחסים‬ ‫שום‬ ‫אקיים‬ ‫שלא‬ ,‫אמרתי‬ 10:00 ‫בערך‬ ‫בשעה‬ 11.7.2021-‫ב‬ ...‫חינם‬ ‫ואהבה‬ ,‫אהבה‬ ,‫מין‬ ‫יחסי‬...‫תעלוז‬ ‫לא‬ ‫מסחטיה‬ ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫על‬ ‫חייב‬ ‫שגבר‬ ‫הגיוני‬ ‫זה‬ ‫אז‬ ‫ואלוהימים‬ ‫אדונים‬ ‫היינו‬ ‫אם‬ ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 11:29:57 11.07.2021 ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫על‬ ‫חייבים‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ .‫עילאי‬ ‫בקושי‬ ‫והגבר‬ ,‫מיזנדדרי‬ ‫שהשלטון‬ ‫אלא‬ ,‫ממש‬ ‫עילאי‬ ‫לא‬ ‫הגבר‬ ‫במציאות‬ ‫אבל‬ ,‫הצדדים‬ ‫שני‬ ‫ברצון‬ ‫ורק‬...‫חינם‬ ‫מין‬ ‫היחסי‬ .‫חייב‬ ‫שהגבר‬ ‫תחשוב‬ ‫לא‬ ‫והשטות‬ ,‫ואופרסיה‬ ‫מיזנדריה‬ ‫ת"פ‬ ‫חי‬ ‫גבר‬...‫מילימטר‬ !! ‫לא‬ ‫אז‬ ,‫לא‬ ‫אמרתי‬ ‫אם‬ .‫מודעי‬ ‫ורצון‬ ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ 1.7 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 15:54:39 02.07.2021 ,‫קונדומים‬ ‫קניתי‬..‫שהיתקשרה‬ ‫עד‬ ,‫בוקר‬ ‫כל‬ ‫כמו‬ ,‫בירה‬ ‫שתיתי‬ ,‫ישבתי‬ .‫נדבר‬ ‫שבבוקר‬ ,‫סיכמנו‬ ,‫חרמן‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫הייתי‬ ‫כי‬ ,‫ביד‬ ‫הבאתי‬ ,‫כן‬ ‫שלפני‬ ‫שביום‬ ‫לציין‬ ‫יש‬..‫שכבנו‬ ,)‫חם‬ ‫קצת‬ ‫(היה‬ ‫ומייד‬ ‫והופיעה‬ ...‫כבר‬ ‫שהכנתי‬ ‫שקלים‬ 300-‫ה‬ ‫את‬ ‫וביקשה‬... ‫גמרתי‬ ‫לסוף‬..‫קריר‬ ‫קצת‬ ‫הייתי‬ ‫מין‬ ‫היחסי‬ ‫בזמן‬ ‫ואז‬ ,‫נבחו‬ ‫הכלבים‬..‫פעמית‬ ‫חד‬ ‫חופשה‬...‫חודשים‬ 6 ‫בעוד‬ ‫רק‬ ‫שנדבר‬ ‫אמרה‬..‫חזרה‬ ‫לגמילה‬ ‫נסעה‬..‫והלכה‬ ...‫הכתיבה‬ ‫בהשפעת‬ ‫או‬ ,‫מציאותית‬ ‫מסיבה‬ ‫אם‬ ‫ברור‬ ‫לא‬ ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ 3.7 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 04:13:15 04.07.2021 ,‫שוב‬ ,‫ובאה‬ ,‫אחד‬ ‫ליום‬ ,‫מהגמילה‬ ‫שחרור‬ ‫קיבלה‬ ‫ולכן‬ ,‫חולים‬ ‫לבית‬ ‫נפל‬ ‫שאבאלה‬ ‫אמרה‬ .‫היתקשרה‬ ‫שוב‬ ,‫הבטחותיה‬ ‫את‬ ‫מקיימת‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫חודשים‬ 6-‫ל‬ ‫שנוסעת‬ ‫הבטיחה‬...‫שוב‬ ‫ש"ח‬ 300 ‫ביקשה‬ ‫ואז‬...‫יחסים‬ ‫לקיים‬ ...‫הוצאות‬ ‫הרבה‬ ‫גם‬...‫חרמנות‬ ‫הרבה‬ ‫היה‬...‫ביקשה‬ ‫וכך‬ ,‫במסנ'גר‬ ,‫שלי‬ ‫הזין‬ ‫של‬ ‫תמונה‬ ‫שלחתי‬...‫אמינה‬ ‫ולא‬ ..‫מהר‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫תבוא‬ ‫לא‬ ‫שהיא‬ ‫כמובן‬ ‫רוצה‬ ‫הייתי‬ ‫אני‬ ‫הפעם‬ ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫בדלת‬ ‫נקישות‬ ‫שוב‬ 11.7-‫ה‬ ,‫היום‬ ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 12:19:59 11.07.2021 .‫יחסים‬ ‫שום‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ .‫כמובן‬ ,‫תתעופף‬ ‫שהשטות‬ ‫מחכה‬ ‫אני‬ .‫תשובה‬ ‫השבנו‬ ‫לא‬ ,‫חזרה‬ ‫נבחנו‬
 15. ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫סקסולוגית‬ Дата созидания ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 01:49:56 14.07.2021 ,‫הרגשות‬ ‫לי‬ ‫הישתפרו‬ ‫ואז‬ ,)‫מיני‬ ‫טיפול‬ ‫על‬ ‫היה‬ ‫(הכסף‬ ‫שרותיה‬ ‫את‬ ‫ורכשתי‬ ,‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מטפלת‬ ,‫סקסולוגית‬ ‫השטות‬ ‫הדיזציפלינה‬ ‫ועדת‬ ‫בגלל‬ ,‫משטויות‬ ‫חרדות‬ ‫לי‬ ‫יש‬ ,‫מפחד‬ ‫פחות‬ ,‫שטויות‬ ‫עם‬ ‫להתחיל‬ ‫התחלתי‬ ,‫נעלמו‬ ‫פתאום‬ ‫קומפלקסים‬ ...женю "‫"שדכנית‬ ‫השטות‬ .‫וזוגיות‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫קיום‬ ‫ברכת‬ ‫זה‬ ,‫המין‬ ‫וברכת‬ ,‫המין‬ ‫ברכת‬ ‫לי‬ ‫נתנה‬ ‫השטות‬ .)‫המין‬ ‫(קללת‬ ...‫וסקסולוגיה‬ ‫שדכנות‬ ‫שרותי‬ ^^ Вернутся в начало ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫סקסולוגיה‬ ‫שירותי‬ ‫תשלום‬ ‫תמורת‬ ‫גבר‬ ‫להיותי‬ ‫אותי‬ ‫החזירה‬ ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 01:54:22 14.07.2021 ^^ ]^^[ ‫בלעדיות‬ ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 02:06:18 14.07.2021 ‫פחות‬ ‫היחסים‬ ‫כך‬ .‫לגיטימיים‬ ‫יותר‬ ‫היחסים‬ ‫כך‬ ‫בלעדיות‬ ‫יותר‬ ‫שיש‬ ‫ככל‬ .‫היחסים‬ ‫רצינות‬ ‫על‬ ‫מעידה‬ ,‫זוגיות‬ ‫ביחסי‬ ,‫בלעדיות‬ ‫כאשר‬..‫הלקוח‬ ‫בידי‬ ‫תמיד‬ ‫היוזמה‬ ‫וגם‬ ,‫בלבד‬ ‫כסף‬ ‫על‬ ‫שמבוססים‬ ‫יחסי‬ ‫זה‬ ‫סופרמקט‬ ‫יחסי‬ .‫סופרמרקט‬ ‫יחסי‬ .‫השטות‬ ‫ביוזמת‬ ‫היו‬ ‫היחסים‬ .‫סופרמרקט‬ ‫יחסי‬ ‫לא‬ ‫היחסים‬ ‫אז‬ ,‫השטות‬ ‫ביוזמת‬ ‫שהיחסים‬ ‫אלא‬ ,‫הלקוח‬ ‫בידי‬ ‫לא‬ ‫היוזמה‬ ‫על‬ ‫נקשה‬ ,‫הלילה‬ ‫באמצע‬ ‫גם‬ ,‫הזמנה‬ ‫ללא‬ ‫גם‬ ‫באה‬ ‫תמיד‬ .‫פעם‬ ‫אף‬ ‫היתקשרתי‬ ‫לא‬ ‫ואני‬ ,‫היתקשרה‬ ‫השטות‬ ‫תמיד‬ ‫שיותר‬ ‫אלא‬ ,‫הלקוח‬ ‫ביוזמת‬ ‫שלא‬ ‫היחסים‬ ‫שכן‬ ,‫ולכן‬ .‫המטררה‬ ‫שהופיעה‬ ‫עד‬ ‫הבניין‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫והרעידה‬ ,‫הדלת‬ ‫המילולית‬ ‫היתנגדותי‬ ‫למרות‬ ,‫וחירמנה‬ ,‫נפש‬ ‫נכה‬ ‫בהיותי‬ ,‫חולשתי‬ ‫את‬ ‫ניצלה‬ .‫כספים‬ ‫לסחוט‬ ‫בכדי‬ ,‫עלי‬ ‫היתעלקה‬ ‫השטות‬ .‫לגיטימיים‬ ‫יותר‬ ‫היחסים‬ ‫כך‬ ,‫בלעדיים‬ ‫יותר‬ ‫שהיחסים‬ ‫ככל‬ .‫כספים‬ ‫סחטה‬ ,‫המין‬ ‫יחסי‬ ‫ובמהלך‬ ,‫כן‬ ‫לפני‬ ‫דקות‬ ‫כמה‬ ...‫סקסולוגייה‬ ‫שירותי‬ ‫שקניתי‬ ‫נסכם‬ 01:57:04 14.07.2021
 16. ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫במרמה‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫השגת‬ ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 02:11:40 14.07.2021 ‫עמה‬ ‫לקיים‬ ‫רציתי‬ ‫לא‬ ,‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫לקיים‬ ‫יום‬ ‫באותו‬ ‫רציתי‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ,‫להיענות‬ ‫רציתי‬ ‫ולא‬ ,‫הדלת‬ ‫על‬ ‫נקשה‬ ‫השטות‬ ‫בבקשה‬ ‫רק‬ ‫אמרה‬ ‫אז‬..‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫עמה‬ ‫לקיים‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫שאני‬ ‫ואמרתי‬ ,‫לצרוח‬ ‫החלה‬ ‫אז‬ .‫בכלל‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ,‫אותי‬ ‫חירמנה‬ ,‫אותי‬ ‫הפשיטה‬ ,‫אותי‬ ‫ומישמשה‬ ,‫יצאה‬ ,‫שהשתינה‬ ‫אחרי‬ ‫ואז‬ ,‫ונעניתי‬ .‫בשרותים‬ ‫להשתין‬ ‫לי‬ ‫תן‬ ,‫כשגמרתי‬ ‫ואז‬ ,‫ש"ח‬ 200 ‫אמרתי‬ ‫אז‬ ,‫נעניתי‬ ‫וכי‬ ,‫כסף‬ ‫ביקשה‬ ,‫מין‬ ‫היחסי‬ ‫במהלך‬ ,‫אוראליים‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫וקיימנו‬ ‫את‬ ‫ניצלה‬ ‫והיא‬ ,‫המצב‬ ‫על‬ ‫בקונטרול‬ ‫הסוף‬ ‫עד‬ ‫ולא‬ ,‫נפש‬ ‫נכה‬ ‫אני‬..‫ברחה‬ ‫אז‬...300-‫ה‬ ‫את‬ ‫ונתתי‬ 300 ‫ביקשה‬ ...‫כספים‬ ‫וסחטה‬ ,‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫קיימה‬ ‫הונאה‬ ‫ידי‬ ‫ועל‬ ,‫חולשתי‬ ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫הטרדה‬ ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 02:13:16 14.07.2021 ‫לבוא‬ ‫לא‬ ‫אמרתי‬ .‫ולהטריד‬ ,‫הדלת‬ ‫על‬ ‫ולנקוש‬ ,‫ביום‬ ‫וגם‬ ,‫אפילו‬ ‫הלילה‬ ‫באמצע‬ ‫לבוא‬ ‫נוטה‬ ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫נגטיבית‬ ‫המאמאשקה‬ ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 02:16:36 14.07.2021
 17. ..‫בן‬ ‫על‬ ‫נכדות‬ ‫מעדיפה‬...‫נכדותיה‬ ‫את‬ ‫ותומכת‬ ,‫בי‬ ‫נלחמת‬ ‫המאמאשקה‬..‫הנגטיביות‬ ,‫המיזנדריה‬ - ‫והשטויות‬ ‫מאמאשקה‬ ...‫בנים‬ ‫תלדי‬ ‫בעצב‬...‫בבנים‬ ‫שבגדה‬ ‫עד‬ ‫הנכדות‬ ‫את‬ ‫אהבה‬ ‫כך‬ ‫כל‬..‫טהורה‬ ‫מיזנדריה‬ .‫גבר‬ ‫הבן‬ ‫כי‬ ,‫למות‬ ‫צריך‬ ‫בן‬ ...‫בשמחה‬ ‫שטויות‬ ‫משריצות‬ ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫הסמכה‬ ‫צריכה‬ ‫שלא‬ ,‫מיסטיקנית‬ ‫סקסולוגית‬ ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 07:12:17 14.07.2021 ‫ביקור‬ ‫כרטיסי‬ ‫להזמין‬ ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫ולכן‬ ,‫מלבדי‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫עם‬ ‫שוכבת‬ ‫לא‬ ‫והשטות‬ ,‫בלעדיים‬ ‫שהיחסים‬ ‫אמרה‬ ‫סופרמרקט‬ ‫יחסי‬ ‫לא‬ ‫היחסים‬ ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 20:43:50 21.07.2021 ^^ ]^^[ ‫רגשית‬ ‫מבחינה‬ ‫נאנס‬ ‫תמיד‬ ‫כוס‬ Date of creation ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 23:02:36 21.07.2021 ,‫קללה‬ ‫של‬ ‫השלכות‬ ‫תמיד‬ ,‫רגשית‬ ‫מבחינה‬ ,‫שאיומים‬ ‫כפי‬ .‫בחוק‬ ‫האונס‬ ‫לבין‬ ,‫רגשי‬ ‫אונס‬ ‫בין‬ ‫מרחק‬ ‫יש‬ ...‫איומים‬ ‫או‬ ‫אלימות‬ ‫הופגנה‬ ‫כאשר‬ ‫רק‬ ‫זה‬ ‫אונס‬ ‫גם‬ ‫אז‬ ,‫הגשמה‬ ‫צעדי‬ ‫יש‬ ‫כאשר‬ ‫רק‬ ‫זה‬ ,‫בחוק‬ ‫איומים‬ ‫אבל‬ ‫האדם‬ ‫את‬ ‫משכנעת‬ ‫החרמנות‬ ,‫היתנגדות‬ ‫יש‬ ‫ותמיד‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫עם‬ ‫מסכים‬ ‫לא‬ ‫פעם‬ ‫אף‬ ‫האדם‬ ‫שכל‬ ‫שמתנהג‬ ‫מה‬ ‫זה‬ ‫היצר‬ ‫אבל‬ ,‫היתנגדות‬ ‫י‬ALL‫מ‬ ‫לומר‬ ‫יכול‬ ,‫השכל‬ .‫השכל‬ ‫למרות‬ ,‫מינית‬ ‫להיתנהג‬ DICK ‫הזין‬ ,‫ולכן‬ ,‫להיאנס‬ ‫רוצה‬ ‫כוס‬ ‫אבל‬..‫נאנס‬ ‫תמיד‬ ‫רגשית‬ ‫מבחינה‬ ‫כוס‬..‫המין‬ ‫יחסי‬ ‫במהלך‬ ‫ולכן‬ ,‫רגשית‬ ‫מבחינה‬..‫כפוי‬ ‫תמיד‬ ‫והכוס‬..‫כפייה‬ ,‫דיקטציה‬ ‫משמע‬ ‫אונס‬ .‫דיקטטור‬ ‫מלשון‬ ...‫חופשי‬ ‫מרצון‬ ‫לא‬ ‫מין‬ ‫היחסי‬ ‫ואז‬ ,‫איומים‬ ‫או‬ ‫אלימות‬ ‫הפעלת‬ ,‫ברוטליות‬ ‫הפעלת‬ ‫על‬ ‫מדבר‬ ,‫בחוק‬ ‫האונס‬ ,‫אלימות‬ ‫הופגנה‬ ‫כמה‬ ‫עד‬...‫הפשע‬ ‫כמידת‬ ‫העונש‬ ‫מידת‬ .‫האונס‬ ‫מידת‬ ,‫הכוח‬ ‫שהופעל‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫מילולית‬ ‫להיתנגדות‬ ‫היענות‬ ‫אי‬ ‫יש‬ ‫אם‬..‫ברוטליות‬ ‫הופגנה‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ,‫איומים‬ ‫הופגנו‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫שיותר‬ ‫כמה‬..‫המובהקת‬ ‫בצורה‬ ‫להיותקיים‬ ‫צריכה‬ ‫ההיתנגדות‬ .‫היתנגדה‬ ‫חזק‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫חשוב‬ ‫אז‬ ...‫לב‬ ‫לשים‬ ‫לא‬ ‫אפשרי‬ ‫משהו‬ ‫גנחה‬ ‫או‬ ‫מילמלה‬ ‫השטות‬ ‫אם‬..‫האונס‬ ‫עוצמת‬ ‫בהאתאם‬ ‫מובהקת‬ ..‫מתנגדת‬ ‫שהשטות‬ ‫לב‬ ‫שם‬ ‫בטוח‬ ‫שהאדם‬ ‫כך‬ ,‫מובהקת‬ ‫היתנגדות‬ ‫להביע‬ ‫צריכה‬ ‫השטות‬ ^^ Return to top ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 22:18:37 30.07.2021 .‫ביקורה‬ ‫סיבת‬ ‫מה‬ ‫וברור‬ ,‫מינית‬ ‫מטרידה‬ ‫ולמעשה‬ ,‫לבקשתי‬ ‫בניגוד‬ ,‫הדלת‬ ‫על‬ ‫ונוקשת‬ ,‫מינית‬ ‫מטרידה‬ ‫השטות‬ ‫השטות‬ ‫ואם‬ ,‫תקבל‬ ‫לא‬ ‫השטות‬ ‫כסף‬ .‫כסף‬ ‫ורוצה‬ ,‫מסחטייה‬ ‫השטות‬ ‫למעשה‬ .‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫רוצה‬ ‫השטות‬ ‫הרי‬ ...‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫על‬ ‫אתלונן‬ ‫אני‬ ,‫תטריד‬
 18. ^^ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[ ‫נאס‬-O Date of creation ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ 08:04:39 07.08.2021 ‫ושטות‬ ,‫ונסה‬ ,‫בורחת‬ ‫השטות‬ ‫אזי‬ ,"‫"לא‬ ‫למרות‬ ,‫קללה‬ ‫למרות‬ ,‫היתנגדות‬ ‫למרות‬ ‫מתקיימים‬ ‫מין‬ ‫היחסי‬ ‫כאשר‬ ,‫מברכת‬ ‫ולמעשה‬ ,‫מיוחמת‬ ‫והשטות‬ ,‫ברכה‬ ‫יש‬ ‫כאשר‬ .‫ברכה‬ ‫שאין‬ ‫למרות‬ ,‫שוכב‬ ‫זאת‬ ‫בכל‬ ‫והגבר‬ ‫שנסה‬ ,‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫מתקיימים‬ ,‫מוצדקות‬ ‫או‬ ‫מוצדקות‬ ‫לא‬ ‫סיבות‬ ‫מתוקף‬ ‫מתנגד‬ ‫השכל‬ ‫אבל‬ ,‫יצרית‬-‫רגשית‬ ‫מבחינה‬ ,‫חופשי‬ ‫מרצון‬ ‫היחסים‬ ,‫ויצר‬ ‫רגשות‬ ‫עם‬ ‫היתקיימו‬ ‫שהיחסים‬ ‫במקרה‬..‫לשכל‬ ‫ובניגוד‬ ,‫והרגשות‬ ,‫הייצריות‬ ‫מתוקף‬ ..‫מצפון‬ ‫נקיפות‬ .‫השכליות‬ ‫הסיבות‬ ‫בגלל‬ ,‫השכל‬ ‫בגלל‬ ,‫בדיעבד‬ ‫מהיחסים‬ ‫בהם‬ ‫חוזרים‬ ‫אדם‬ ‫שהבני‬ ‫ייתכן‬ ‫אך‬ ..‫ייצריות‬ ‫חרמנות‬ ,‫רגשות‬ ‫בגלל‬ ‫הראש‬ ‫את‬ ‫מאבדים‬ ‫ואנשים‬ ,‫השכל‬ ‫על‬ ‫גובר‬ ,‫הרגש‬ ‫לעתים‬ ,‫המין‬ ‫יחסי‬ ‫בזמן‬ ,‫חופשי‬ ‫מרצון‬ ‫לא‬ ‫היתקיימו‬ ‫שהיחסים‬ ‫אומר‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫אבל‬..‫בהם‬ ‫חוזרים‬ ‫לעתים‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ,‫הרגשות‬ ‫היתפוגגות‬ ‫לאחר‬ ‫ובגלל‬ ,‫הרגשות‬ ‫היתפוגגות‬ ‫לאחר‬ ,‫בדיעבד‬ ‫בה‬ ‫חזרה‬ ‫שהשטות‬ ‫אלא‬ ,‫שבורח‬ O ‫לא‬ ‫היחסים‬ ,‫כן‬ ‫אלא‬ ,‫ממילולית‬ ‫יותר‬ ‫והיתנגדות‬ ,‫אמיתי‬ ‫בזמן‬ ‫היתנגדות‬ ‫להוכיח‬ ‫יש‬ ,‫שנס‬ O ‫להוכיח‬ ‫בכדי‬ .‫שכליות‬ ‫סיבות‬ ‫הלא‬ ‫אבל‬ ,"‫לא‬...‫לא‬...‫"לא‬ ‫שאומרות‬ ‫ויש‬ "‫"כן‬ ‫ואומרות‬ ‫שגונחות‬ ‫כאלה‬ ‫ויש‬ ,‫לב‬ ‫לשים‬ ‫לר‬ ‫אפשר‬ ‫מילולית‬ ‫כי‬ ,‫מוחשית‬ ‫היתנגדות‬ ‫להוכיח‬ ‫יש‬ ,‫ולכן‬...‫רוחנית‬ ‫לסיטואציה‬ ‫קשור‬ ‫הלא‬ ‫המין‬ ‫לסיטואציית‬ ‫קשור‬ ‫לא‬ ...‫חוקיים‬ ‫מין‬ ‫היחסי‬ ,‫בברכה‬ ‫היסתיימו‬ ‫מין‬ ‫היחסי‬ ‫ואם‬...‫לעזרה‬ ‫צעקה‬ ‫או‬ ,‫בכוח‬ ‫קצת‬ ,‫בג'סטה‬ 07:42:32 07.08.2021 07:41:24 07.08.2021
 19. 07:40:12 07.08.2021 ^^ Return to top ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ]^^[
Anzeige