Työttömyysturva

LAL Luonnontieteilijät
LAL LuonnontieteilijätAgreements and bargaining officer um LAL Luonnontieteilijät
Peruskysymyksiä
Työttömyysturvasta
Kuka saa ansiopäivärahaa?
Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta,
jos:
• olet kokonaan tai osittain työtön
• haet kokoaikatyötä ja olet ilmoittautunut työttömäksi
työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto)
TE- toimisto antaa työttömyyskassalle hakijaa koskevan
työvoimapoliittisen lausunnon
• olet työttömyyskassan jäsen
• olet täyttänyt työssäoloehdon kassan jäsenyysaikana
• olet iältäsi 17-64-vuotias (lomautustilanteessa 17-67-
vuotias).
2.4.2014
TYÖSSÄOLOEHTO
• kassan jäsenyys katkeamaton tai korkeintaan 30 pv
katkos kassan vaihdon yhteydessä
• työssä 26 viikkoa viimeisen 28 kk:n aikana (lyhyempää
työssäoloehtoa 26 viikkoa sovelletaan, kun on 30.12.2013 alkaen
yhden kalenteriviikon työssäoloehtoon luettavassa työssä)
• vain kassan jäsenyysaikainen työssäolo lasketaan
• työn ei tarvitse olla oman alan työtä
• työaika vähintään 18 h/vko, mikä tahansa työsuhteessa
tehty työ kelpaa (opetustyössä ja kotityöntekijöillä eri
ehdot)
• palkka työehtosopimuksen mukainen tai jos ei alalla ole
työehtosopimusta vähintään 1154 e/kk. (v.2014)
• mm. apurahalla työskentely ja hoitovapaa pidentävät 28
kk:n tarkastelujaksoa enintään 7 vuoteen
2.4.2014
Työssäoloehdon tarkastelujakson pidennys
28 kk:n tarkastelujakson pidennys enintään 7
vuoteen
• 1) sairaus, laitoshoito tai kuntoutus;
• 2) asevelvollisuus tai siviilipalvelus;
• 3) päätoimiset opinnot;
• 4) lapsen syntymä tai enintään 3-vuotiaan lapsen hoito;
• 5) apurahakausi;
• 6) muu näihin verrattava hyväksyttävä syy.
2.4.2014
Toimi näin, jos jäät työttömäksi
• Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimistoon) verkon välityksellä
työttömäksi työnhakijaksi
• viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä- Työttömyyskassa maksaa päivärahaa ainoastaan ajalta, jona
työnhakusi on voimassa.
• Jos sinulla ei ole pankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia, voit aloittaa työnhaun vain, kun otat
henkilökohtaisesti yhteyttä TE-toimistoon.
• Jos tilanteesi edellyttää asiantuntijan henkilökohtaista palvelua, TE-toimisto ottaa sinuun yhteyttä kahden
viikon kuluessa työnhakusi alkamisesta.
• Työ- ja elinkeinotoimisto antaa työttömyyskassaa sitovan lausunnon hakijan työttömyyspäivärahaoikeuden
työvoimapoliittisista edellytyksistä
• Hae ansiopäivärahaa Erityiskoulutettujen työttömyyskassasta (Erko)
• Voit hakea ansiopäivärahaa ensimmäisen kerran, kun olet ollut työttömänä vähintään 2 kalenteriviikkoa. Hae
ansiopäivärahaa viimeistään 3 kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolta haluat päivärahaa maksettavan
• Kysy lisätietoja Erkosta, liitosta ja netistä
• Liitto tarvitsee jäsenrekisteriä varten tiedon työpaikasta, mutta
työttömyysturvan vuoksi työn päättyminen ilmoitetaan vain kassaan. Liitto ei
pidä kirjaa työssäoloehtoon luettavista työsuhteista
2.4.2014
Käytännön kysymyksiä
• Voinko saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa,
vaikka olen jatko-opiskelija?
• Pääsääntö- jatkotutkinnon suorittaminen on sivutoimista opiskelua, jollei
laajuuden perusteella toisin arvioida (henkilökohtaisen
opintosuunnitelman mukaisesti opintojen laajuus yli 5 op/kk)
• Työnhakijaa ei näissäkään tilanteissa pidetä päätoimisena opiskelijana,
jos opiskeluaikaisen vakiintuneen työssäolon perusteella voidaan katsoa,
ettei opiskelu ole esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle.
• Riittävänä opiskeluaikaisena työssäolona pidetään ainakin työtä, joka
kestoltaan riittää täyttämään palkansaajan työssäoloehdon, eli noin
kuutta kuukautta välittömästi ennen työttömyyttä.
2.4.2014
Käytännön kysymyksiä
• Voinko saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa,
vaikka olen jatko-opiskelija?
• Työttömyyskassa voi maksaa ansiopäivärahaa sen jälkeen, kun olet ollut
TE-toimistossa työttömänä työnhakijana yhteensä 5 täyttä työtöntä
arkipäivää. (lyhyempi omavastuuaika 1.1.2014 lähtien)
• Kassa maksaa ansiopäivärahaa TE-toimiston lausunnon perusteella, eli
TE-toimisto ratkaisee oikeutesi työttömyysturvaan.
2.4.2014
Käytännön kysymyksiä
• Miten apurahalla työskentely vaikuttaa ansiosidonnaiseen
päivärahaan?
• Apurahakausi on työttömyysturvan osalta ns. ylihypättävää aikaa,
eikä apurahan osuutta huomioida ansiosidonnaisen päivärahan
suuruutta määriteltäessä.
• Palkansaajan ansiopäivärahan perusteena oleva palkka lasketaan
henkilön vakiintuneen palkan pohjalta työttömyyttä
välittömästi edeltäneeltä ajanjaksolta, jona henkilö on täyttänyt
palkansaajan työssäoloehdon.
2.4.2014
Käytännön kysymyksiä
• Miten apurahalla työskentely vaikuttaa ansiosidonnaiseen
päivärahaan? (muu kuin jatko-opiskelija)
• Apurahalla työskentelyn jälkeen osoitettava kuitenkin, että
tutkimustyö on päättynyt tai keskeytyneenä
• Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeiden mukaan seuraavat toiminnat
eivät ainakaan yksinään osoita, että tutkimustyötä jatkettaisiin:
– apurahan hakeminen,
– ennen työnhakijaksi ilmoittautumista valmistuneiden artikkeleiden julkaisu,
– satunnaisesti tapahtuva luennointi tai artikkeleiden kirjoittaminen,
– osallistuminen alan kongresseihin.
2.4.2014
Käytännön kysymyksiä
• Miten apurahalla työskentely vaikuttaa ansiosidonnaiseen
päivärahaan? (jatko-opiskelija)
• Jatkotutkintoa suorittavan osalta pääsääntönä tulkinta opiskelua
koskevien säännösten perusteella, ei omassa työssä työllistymisenä
• Eli apurahalla ei ole vaikutusta työttömyysetuuden saamisen
työvoimapoliittisiin edellytyksiin
• Työttömyysetuuden saaminen edellyttää, että henkilö on ilmoittautunut
työnhakijaksi ja työnhaku on voimassa, hän on työtön, ja hakee
kokoaikatyötä. Kokoaikatyön hakeminen on työttömyysetuuden
saamisen ehdoton edellytys
2.4.2014
LISÄTIETOJA
• Erityiskoulutettujen työttömyyskassa ERKO
www.erko.fi
• Työttömyyskassojen yhteistyöjärjestö TYJ
www.tyj.fi
2.4.2014
1 von 11

Recomendados

Lisa Forss - tukea työllistämiseen von
Lisa Forss - tukea työllistämiseenLisa Forss - tukea työllistämiseen
Lisa Forss - tukea työllistämiseenSamuli Sukkula
841 views13 Folien
Esittelyaineisto: Työttömyysturva von
Esittelyaineisto: TyöttömyysturvaEsittelyaineisto: Työttömyysturva
Esittelyaineisto: TyöttömyysturvaKela
512 views34 Folien
Kunnon työttömyysturva – nopea työllistyminen von
Kunnon työttömyysturva – nopea työllistyminenKunnon työttömyysturva – nopea työllistyminen
Kunnon työttömyysturva – nopea työllistyminenSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
494 views22 Folien
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelut von
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelutHeli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelut
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelutTHL
279 views14 Folien
Tarinoita TyEL-työsuhteista von
Tarinoita TyEL-työsuhteistaTarinoita TyEL-työsuhteista
Tarinoita TyEL-työsuhteistaTyöeläkeyhtiö Varma
602 views38 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia von
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointiaPääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointiaTyöterveyslaitos
1.2K views17 Folien
Ville saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaista von
Ville saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaistaVille saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaista
Ville saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaistaVille Saarikoski
764 views22 Folien
Tyohyvinvoinnin taloudelliset vaikutukset von
Tyohyvinvoinnin taloudelliset vaikutuksetTyohyvinvoinnin taloudelliset vaikutukset
Tyohyvinvoinnin taloudelliset vaikutuksetTyöterveyslaitos
4K views37 Folien
Yrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvut von
Yrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvutYrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvut
Yrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvutTyöeläkeyhtiö Varma
5.5K views22 Folien
10 faktaa työhyvinvoinnista von
10 faktaa työhyvinvoinnista10 faktaa työhyvinvoinnista
10 faktaa työhyvinvoinnistaUlla Vilkman
3.1K views13 Folien
Työyhteisötaidot -työnilon ja tuloksellisuuden lähde, Marja-Liisa Manka 11.2.... von
Työyhteisötaidot -työnilon ja tuloksellisuuden lähde, Marja-Liisa Manka 11.2....Työyhteisötaidot -työnilon ja tuloksellisuuden lähde, Marja-Liisa Manka 11.2....
Työyhteisötaidot -työnilon ja tuloksellisuuden lähde, Marja-Liisa Manka 11.2....Prizztech
10.9K views65 Folien

Destacado(7)

Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia von Työterveyslaitos
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointiaPääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Työterveyslaitos1.2K views
Ville saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaista von Ville Saarikoski
Ville saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaistaVille saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaista
Ville saarikoski kehittäminen ei ole monimutkaista
Ville Saarikoski764 views
Yrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvut von Työeläkeyhtiö Varma
Yrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvutYrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvut
Yrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvut
10 faktaa työhyvinvoinnista von Ulla Vilkman
10 faktaa työhyvinvoinnista10 faktaa työhyvinvoinnista
10 faktaa työhyvinvoinnista
Ulla Vilkman3.1K views
Työyhteisötaidot -työnilon ja tuloksellisuuden lähde, Marja-Liisa Manka 11.2.... von Prizztech
Työyhteisötaidot -työnilon ja tuloksellisuuden lähde, Marja-Liisa Manka 11.2....Työyhteisötaidot -työnilon ja tuloksellisuuden lähde, Marja-Liisa Manka 11.2....
Työyhteisötaidot -työnilon ja tuloksellisuuden lähde, Marja-Liisa Manka 11.2....
Prizztech10.9K views

Similar a Työttömyysturva

Polkuja Työelämään von
Polkuja TyöelämäänPolkuja Työelämään
Polkuja TyöelämäänPeppiTervoHiltula1
108 views18 Folien
Tyottomyysturva 2016 von
Tyottomyysturva 2016Tyottomyysturva 2016
Tyottomyysturva 2016Kela
640 views31 Folien
Työnantajan perhevapaakorvaus von
Työnantajan perhevapaakorvausTyönantajan perhevapaakorvaus
Työnantajan perhevapaakorvausTua Kyrklund
65 views10 Folien
Tuet von
TuetTuet
Tuetguest70fecb
263 views6 Folien
Esittelyaineisto: Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke von
Esittelyaineisto: Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläkeEsittelyaineisto: Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke
Esittelyaineisto: Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläkeKela
1.3K views14 Folien
Kertausta kuntoutusrahasta von
Kertausta kuntoutusrahastaKertausta kuntoutusrahasta
Kertausta kuntoutusrahastaKela
947 views21 Folien

Similar a Työttömyysturva(20)

Tyottomyysturva 2016 von Kela
Tyottomyysturva 2016Tyottomyysturva 2016
Tyottomyysturva 2016
Kela640 views
Työnantajan perhevapaakorvaus von Tua Kyrklund
Työnantajan perhevapaakorvausTyönantajan perhevapaakorvaus
Työnantajan perhevapaakorvaus
Tua Kyrklund65 views
Esittelyaineisto: Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke von Kela
Esittelyaineisto: Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläkeEsittelyaineisto: Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke
Esittelyaineisto: Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke
Kela1.3K views
Kertausta kuntoutusrahasta von Kela
Kertausta kuntoutusrahastaKertausta kuntoutusrahasta
Kertausta kuntoutusrahasta
Kela947 views
TE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelut von Vates-saatio
TE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelutTE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelut
TE-hallinnon työllistymistä edistävät palvelut
Vates-saatio181 views
Osa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna von Työterveyslaitos
Osa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettunaOsa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna
Osa 4 Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna
Viivi Pelkonen: Perustietoa Kelan etuuksista ja palvelukanavista von THL
Viivi Pelkonen: Perustietoa Kelan etuuksista ja palvelukanavistaViivi Pelkonen: Perustietoa Kelan etuuksista ja palvelukanavista
Viivi Pelkonen: Perustietoa Kelan etuuksista ja palvelukanavista
THL271 views
Kelan kuntoutus 2016 von Kela
Kelan kuntoutus 2016Kelan kuntoutus 2016
Kelan kuntoutus 2016
Kela543 views
Ekonomina työelämään, työsuhdejuridiikka von Suomen Ekonomit
Ekonomina työelämään, työsuhdejuridiikkaEkonomina työelämään, työsuhdejuridiikka
Ekonomina työelämään, työsuhdejuridiikka
Suomen Ekonomit869 views
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Oulu 9.9.2014 von Suomen Ekonomit
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Oulu 9.9.2014Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Oulu 9.9.2014
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Oulu 9.9.2014
Suomen Ekonomit483 views
Kelan etuudet lapsiperheille 2016 von Kela
Kelan etuudet lapsiperheille 2016Kelan etuudet lapsiperheille 2016
Kelan etuudet lapsiperheille 2016
Kela1.3K views

Más de LAL Luonnontieteilijät

Työelämäopinnot kyselyn tulokset von
Työelämäopinnot kyselyn tuloksetTyöelämäopinnot kyselyn tulokset
Työelämäopinnot kyselyn tuloksetLAL Luonnontieteilijät
530 views15 Folien
Luonnontieteilijät työnhakijoina 2015 von
Luonnontieteilijät työnhakijoina 2015Luonnontieteilijät työnhakijoina 2015
Luonnontieteilijät työnhakijoina 2015LAL Luonnontieteilijät
896 views27 Folien
Turun yliopistosta ja Åbo akademista valmistuneiden luonnontieteilijöiden sij... von
Turun yliopistosta ja Åbo akademista valmistuneiden luonnontieteilijöiden sij...Turun yliopistosta ja Åbo akademista valmistuneiden luonnontieteilijöiden sij...
Turun yliopistosta ja Åbo akademista valmistuneiden luonnontieteilijöiden sij...LAL Luonnontieteilijät
492 views6 Folien
Helsingin yliopistosta valmistuneiden luonnontieteilijöiden sijoittuminen von
Helsingin yliopistosta valmistuneiden luonnontieteilijöiden sijoittuminenHelsingin yliopistosta valmistuneiden luonnontieteilijöiden sijoittuminen
Helsingin yliopistosta valmistuneiden luonnontieteilijöiden sijoittuminenLAL Luonnontieteilijät
427 views6 Folien
Luonnnontieteilijän palkka ja työsopimus von
Luonnnontieteilijän palkka ja työsopimusLuonnnontieteilijän palkka ja työsopimus
Luonnnontieteilijän palkka ja työsopimusLAL Luonnontieteilijät
2K views26 Folien
Luonnontieteilijöiden työnhaku some von
Luonnontieteilijöiden työnhaku some Luonnontieteilijöiden työnhaku some
Luonnontieteilijöiden työnhaku some LAL Luonnontieteilijät
282 views6 Folien

Más de LAL Luonnontieteilijät(20)

Turun yliopistosta ja Åbo akademista valmistuneiden luonnontieteilijöiden sij... von LAL Luonnontieteilijät
Turun yliopistosta ja Åbo akademista valmistuneiden luonnontieteilijöiden sij...Turun yliopistosta ja Åbo akademista valmistuneiden luonnontieteilijöiden sij...
Turun yliopistosta ja Åbo akademista valmistuneiden luonnontieteilijöiden sij...
Helsingin yliopistosta valmistuneiden luonnontieteilijöiden sijoittuminen von LAL Luonnontieteilijät
Helsingin yliopistosta valmistuneiden luonnontieteilijöiden sijoittuminenHelsingin yliopistosta valmistuneiden luonnontieteilijöiden sijoittuminen
Helsingin yliopistosta valmistuneiden luonnontieteilijöiden sijoittuminen
Urataitojen kehittäminen ja urasuunnittelu osana opintoja carver 201114 von LAL Luonnontieteilijät
Urataitojen kehittäminen ja urasuunnittelu osana opintoja carver 201114Urataitojen kehittäminen ja urasuunnittelu osana opintoja carver 201114
Urataitojen kehittäminen ja urasuunnittelu osana opintoja carver 201114

Työttömyysturva

  • 2. Kuka saa ansiopäivärahaa? Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos: • olet kokonaan tai osittain työtön • haet kokoaikatyötä ja olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) TE- toimisto antaa työttömyyskassalle hakijaa koskevan työvoimapoliittisen lausunnon • olet työttömyyskassan jäsen • olet täyttänyt työssäoloehdon kassan jäsenyysaikana • olet iältäsi 17-64-vuotias (lomautustilanteessa 17-67- vuotias). 2.4.2014
  • 3. TYÖSSÄOLOEHTO • kassan jäsenyys katkeamaton tai korkeintaan 30 pv katkos kassan vaihdon yhteydessä • työssä 26 viikkoa viimeisen 28 kk:n aikana (lyhyempää työssäoloehtoa 26 viikkoa sovelletaan, kun on 30.12.2013 alkaen yhden kalenteriviikon työssäoloehtoon luettavassa työssä) • vain kassan jäsenyysaikainen työssäolo lasketaan • työn ei tarvitse olla oman alan työtä • työaika vähintään 18 h/vko, mikä tahansa työsuhteessa tehty työ kelpaa (opetustyössä ja kotityöntekijöillä eri ehdot) • palkka työehtosopimuksen mukainen tai jos ei alalla ole työehtosopimusta vähintään 1154 e/kk. (v.2014) • mm. apurahalla työskentely ja hoitovapaa pidentävät 28 kk:n tarkastelujaksoa enintään 7 vuoteen 2.4.2014
  • 4. Työssäoloehdon tarkastelujakson pidennys 28 kk:n tarkastelujakson pidennys enintään 7 vuoteen • 1) sairaus, laitoshoito tai kuntoutus; • 2) asevelvollisuus tai siviilipalvelus; • 3) päätoimiset opinnot; • 4) lapsen syntymä tai enintään 3-vuotiaan lapsen hoito; • 5) apurahakausi; • 6) muu näihin verrattava hyväksyttävä syy. 2.4.2014
  • 5. Toimi näin, jos jäät työttömäksi • Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimistoon) verkon välityksellä työttömäksi työnhakijaksi • viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä- Työttömyyskassa maksaa päivärahaa ainoastaan ajalta, jona työnhakusi on voimassa. • Jos sinulla ei ole pankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia, voit aloittaa työnhaun vain, kun otat henkilökohtaisesti yhteyttä TE-toimistoon. • Jos tilanteesi edellyttää asiantuntijan henkilökohtaista palvelua, TE-toimisto ottaa sinuun yhteyttä kahden viikon kuluessa työnhakusi alkamisesta. • Työ- ja elinkeinotoimisto antaa työttömyyskassaa sitovan lausunnon hakijan työttömyyspäivärahaoikeuden työvoimapoliittisista edellytyksistä • Hae ansiopäivärahaa Erityiskoulutettujen työttömyyskassasta (Erko) • Voit hakea ansiopäivärahaa ensimmäisen kerran, kun olet ollut työttömänä vähintään 2 kalenteriviikkoa. Hae ansiopäivärahaa viimeistään 3 kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolta haluat päivärahaa maksettavan • Kysy lisätietoja Erkosta, liitosta ja netistä • Liitto tarvitsee jäsenrekisteriä varten tiedon työpaikasta, mutta työttömyysturvan vuoksi työn päättyminen ilmoitetaan vain kassaan. Liitto ei pidä kirjaa työssäoloehtoon luettavista työsuhteista 2.4.2014
  • 6. Käytännön kysymyksiä • Voinko saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, vaikka olen jatko-opiskelija? • Pääsääntö- jatkotutkinnon suorittaminen on sivutoimista opiskelua, jollei laajuuden perusteella toisin arvioida (henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti opintojen laajuus yli 5 op/kk) • Työnhakijaa ei näissäkään tilanteissa pidetä päätoimisena opiskelijana, jos opiskeluaikaisen vakiintuneen työssäolon perusteella voidaan katsoa, ettei opiskelu ole esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle. • Riittävänä opiskeluaikaisena työssäolona pidetään ainakin työtä, joka kestoltaan riittää täyttämään palkansaajan työssäoloehdon, eli noin kuutta kuukautta välittömästi ennen työttömyyttä. 2.4.2014
  • 7. Käytännön kysymyksiä • Voinko saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, vaikka olen jatko-opiskelija? • Työttömyyskassa voi maksaa ansiopäivärahaa sen jälkeen, kun olet ollut TE-toimistossa työttömänä työnhakijana yhteensä 5 täyttä työtöntä arkipäivää. (lyhyempi omavastuuaika 1.1.2014 lähtien) • Kassa maksaa ansiopäivärahaa TE-toimiston lausunnon perusteella, eli TE-toimisto ratkaisee oikeutesi työttömyysturvaan. 2.4.2014
  • 8. Käytännön kysymyksiä • Miten apurahalla työskentely vaikuttaa ansiosidonnaiseen päivärahaan? • Apurahakausi on työttömyysturvan osalta ns. ylihypättävää aikaa, eikä apurahan osuutta huomioida ansiosidonnaisen päivärahan suuruutta määriteltäessä. • Palkansaajan ansiopäivärahan perusteena oleva palkka lasketaan henkilön vakiintuneen palkan pohjalta työttömyyttä välittömästi edeltäneeltä ajanjaksolta, jona henkilö on täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon. 2.4.2014
  • 9. Käytännön kysymyksiä • Miten apurahalla työskentely vaikuttaa ansiosidonnaiseen päivärahaan? (muu kuin jatko-opiskelija) • Apurahalla työskentelyn jälkeen osoitettava kuitenkin, että tutkimustyö on päättynyt tai keskeytyneenä • Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeiden mukaan seuraavat toiminnat eivät ainakaan yksinään osoita, että tutkimustyötä jatkettaisiin: – apurahan hakeminen, – ennen työnhakijaksi ilmoittautumista valmistuneiden artikkeleiden julkaisu, – satunnaisesti tapahtuva luennointi tai artikkeleiden kirjoittaminen, – osallistuminen alan kongresseihin. 2.4.2014
  • 10. Käytännön kysymyksiä • Miten apurahalla työskentely vaikuttaa ansiosidonnaiseen päivärahaan? (jatko-opiskelija) • Jatkotutkintoa suorittavan osalta pääsääntönä tulkinta opiskelua koskevien säännösten perusteella, ei omassa työssä työllistymisenä • Eli apurahalla ei ole vaikutusta työttömyysetuuden saamisen työvoimapoliittisiin edellytyksiin • Työttömyysetuuden saaminen edellyttää, että henkilö on ilmoittautunut työnhakijaksi ja työnhaku on voimassa, hän on työtön, ja hakee kokoaikatyötä. Kokoaikatyön hakeminen on työttömyysetuuden saamisen ehdoton edellytys 2.4.2014
  • 11. LISÄTIETOJA • Erityiskoulutettujen työttömyyskassa ERKO www.erko.fi • Työttömyyskassojen yhteistyöjärjestö TYJ www.tyj.fi 2.4.2014