Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Ruimte en kansen voor innovatie en briljante businessmodellen

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 49 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Ruimte en kansen voor innovatie en briljante businessmodellen (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Ruimte en kansen voor innovatie en briljante businessmodellen

 1. 1. Ruimte en kansen voor innovatie en briljante businessmodellen IN VOEDING 2013 2014 2015 2016 Waar hebben we het over? - Schaarste, innovatie en disruptie - Kenmerken briljante businessmodellen - 6*3 businessmodellen uit verleden, heden en toekomst Koen Harms, Achmea, september 2015 Twitter: @koenharms Site: www.wikibusinessmodels.com
 2. 2. Terug naar de basis.. Schaarste en overvloed zijn bronnen van innovatie De kracht van innovatieve businessmodellen in productie
 3. 3. Hoe ontstaan briljante businessmodellen? En waarom? Primaire sector: Agrarische sector en mijnbouw De kracht van innovatieve businessmodellen in productie  Eerst het werk voor 70% van de NL bevolking, nu 2%  Ondanks 15x grotere wereldbevolking overvloed aan voedsel  Honger is feitelijk niet meer nodig (en eerder een distributie- dan productieprobleem).  Eerst werk onder erbarmelijke omstandigheden, nu high tech  Nu nog maar 20% van de NL bevolking in werkzaam  Luxe goederen zijn voor iedereen beschikbaar geworden Standaardisatie van productieproces Secundaire sector: Industrie en Nijverheid
 4. 4. En ook in het heden en de toekomst zorgt innovatie voor de oplossingen. Tertiaire sector: Commerciële Dienstverlening De kracht van innovatieve businessmodellen in dienstverlening  Samen met quartaire sector het werk voor circa 75% van de NL bevolking.  Klant krijgt steeds meer invloed op het leveringsproces van diensten  Bankieren en verzekeren is noodzaak. De gevoelde afhankelijk van systeemspelers is te groot. Een noodzakelijk kwaad?  Financieel systeem wordt gezien als een vliegtuig zonder piloot.  Er komen nieuwe alternatieven. Een noodzakelijke goed? Groepsplatformen maken delen geld en risico makkelijk Tertiaire sector: Financiële Dienstverlening .
 5. 5. 5 Wat is er gebeurd bij NOKIA? Nokia's picture in 1999 of today's phone looks funny but appears a smart phone. Why did they fail? Ook de slimste jongens en meisjes missen soms de boot
 6. 6. 6 Dat wil niet zeggen dat innovatie leuk is voor iedereen… Waarom ‘excellente ondernemingen’ toch leiderschap verliezen Twee ‘klassieke’ voorbeelden Van… Tot… 1964: Markleider in V.S. Scherpzinnigst geleide detaillist ter wereld. Baanbrekend in huismerken, catalogus- en creditcardverkoop 1992: $3 Miljard verlies SEARS aanbod en prijsstelling sluit niet meer aan: klanten kopen massaal bij discount- en doe-het- zelf-zaken 1960: Minicomputers DEC versloeg als nieuwkomer IBM in de mainfraime markt en creëerde een miljardenbusiness voor minicomputers 1980: Omzet droogt op ”There is no reason for any individual to have a computer in his home” Citaat van Ken Olsen, oprichter DEC Digital Equipment Corporation (DEC)
 7. 7. Klassieke voorbeelden zijn de ontwikkeling van de voormalige boekdrukkunst en de diskdrive sector. Hoe werken die innovatieve doorbraken: Het principe van ontwrichtende technologie Innovatie kan leiden tot ontwrichting van bestaande structuren en ordeningen. Lessen uit andere sectoren Innovaties in technologische toepassingen brengen nieuwe toetreders in bestaande markten. Vroegere marktleiders worden gereduceerd tot nichespelers of uit de markt gedrukt.
 8. 8. Voorbeelden hoe ontwrichtende technologie alarmering en diagnose verandert Ook de historische en huidige grote vraagstukken in de zorg zijn en worden opgelost met innovatieve business modellen van bestaande spelers en nieuwe toetreders. Daarbij veranderd nieuwe massa technologie de zorg zoals in bewaking en persoonsalarmering Hetzelfde patroon van ontwrichtende technologie is er ook bij (bloed)diagnose.
 9. 9. Voorbeelden hoe ontwrichtende technologie de businessmodellen in Finance verandert Lessen uit andere sectoren zijn ook zichtbaar in Finance Toetreders met meer snelheid en energie uit andere sectoren komen in beeld en veranderen conventies. Er zijn wezenlijke maatschappelijke vraagstukken in finance. Wat voor soort businessmodellen zijn er nodig en kunnen we verwachten? Nieuwe technologie veranderd betaal- en transactie- verkeer. Waarom zou je geld nodig hebben als bank? Wisselaar, kassier, pin, mobiel
 10. 10. Red Ocean Strategie Blue Ocean Strategie • Concurreer in bestaande marktsegmenten • Creatie van onontgonnen marktsegmenten • Versla de concurrent! • Maak de concurrent irrelevant! • Uitnutten van bestaande vraag • Creatie en vangen van nieuwe vraag • Keuze van differentiatie OF van lage kosten • Najagen van differentiatie EN lage kosten Strategische innovatie Doelgroepen en/of proposities waar de concurrentie zich niet begeeft
 11. 11. Red Ocean Strategie Blue Ocean Strategie “Als er bij één van ons brand uitbreekt betalen we dat samen” “Als we hooicontroles doen gaat het minder vaak verkeerd en als het toch fout gaat zorgen we dat er weer snel geboerd kan worden” Risico delen Voorkomen Risico delen Beter maken De onderliggende behoefte verdwijnen niet. Bijvoorbeeld voor innovatie als verzekeraar liggen de logische randen van het business model op beter maken en risico voorkomen… Verzekeren = Risico’s delen… + Voorkomen + Beter maken
 12. 12. Marktpenetratie Productontwikkeling Marktontwikkeling Diversificatie Markt Aanpak innovatie in relatie tot Ansoff matrix Nieuw, baanbrekend, strategisch en disruptief is onvoorspelbaarder en eng. Dat vraagt niet meer geld, langere tijd en structuur maar juist schaarste, korte doorlooptijd en ruimte/mandaat. Huidig HuidigNieuw NieuwProduct Gestructureerd, 90% budget, geen fouten, programmatisch) Pilots en testen in co- creatie met klanten Pilots en testen in co- creatie met marktpartners proberen en ondernemen met branchevreemde partners
 13. 13. Ruimte en kansen voor innovatie en briljante businessmodellen IN VOEDING 2013 2014 2015 2016 Waar hebben we het over? - Schaarste, innovatie en disruptie - Kenmerken briljante businessmodellen - 6*3 businessmodellen uit verleden, heden en toekomst Koen Harms, Achmea, september 2015 Twitter: @koenharms Site: www.wikibusinessmodels.com
 14. 14. Input: 1. Gedreven vanuit visie en positionering (Waarom?) Throughput: 2. Volhardend in business model (Hoe?) Output: 3. Waardecreatie voor alle partijen (Wat?) Samenvattend: 3 overkoepelende kenmerken van briljante businessmodellen
 15. 15. Doel: wat is je ambitie? Fase 1. Gedreven door visie en positionering • Gestart vanuit visie dat dingen anders moeten. • Inside out ambitie de wereld te veranderen. • Niet alleen outside in voldoen aan behoeften. • Gaat bij briljante bedrijven niet om de vraag hoe je concurreert maar waarom je concurreert. • Geld is wel een wezenlijke brandstof: “Charity is not scalable”!
 16. 16. Gedrag: Wat ga je daaraan doen? Fase 2. Volharden in business model • Blinken uit in ondernemerschap en creativiteit. • Allés om visie en beloften te realiseren. • Extreem consistente verankering in de bedrijfsvoering. • Duurzaam, onderscheidend en rendabel waarmaken.
 17. 17. Support: Hoe zorg je dat dit lukt? Fase 3. Waardecreatie met alle partijen • Doorbreken spelregels en conventies bedrijfstak • Veranderen tegenstellingen in paradoxen • Veranderen het leven van stakeholders • Bedrijf doet meer voor stakeholders • + stakeholders doen meer voor bedrijf
 18. 18. Er is veel innovatie in waarde-uitwisseling en combinaties stakeholderrollen Wat gaat verkeerd?: Stakeholders verliezen vertrouwen en drijven uit elkaar door verschil belangen en beelden Wat gaat goed?: Stakeholders creëren platformen waar ze overvloed inbrengen om in schaarste te voorzien. Nieuwe businessmodellen lijken vaak op oorspronkelijke opzet ‘corporates’ Start-ups en samenwerking zelfstandigen Maatwerk en crowd funding opdrachtgever Zelfbediening en inkoop communities Zelfvoorziening en coöperaties
 19. 19. Succes is geen garantie voor de toekomst… er is ook nog een fase 4 Input: 1. Gedreven vanuit visie en positionering (Waarom?) Throughput: 2. Volhardend in business model (Hoe?) Output: 3. Waardecreatie voor alle partijen (Wat?) 4. …. en blijven behouden en vernieuwen
 20. 20. De eeuwigheid is geen gegeven, dat vraagt kiezen en vernieuwen
 21. 21. Zelf aan de slag met Briljante businessmodellen Kan mijn visie scherper? Kan mijn businessmodel consistenter? Kan mijn waardecreatie hoger en/of gebalanceerder? Wat is het risico dat ik verstar in een verouderd businessmodel?
 22. 22. Briljante businessmodellen: Hoe ziet mijn bedrijf en werk eruit in 2020 en wat kan jij daar zelf aan doen? (VI) Welke acties kan jij nemen om je organisatie te verbeteren? Welke 3 acties gaan de visie aanscherpen? 1.1. …………………………………………………………………………………………. 1.2. …………………………………………………………………………………………. 1.3. …………………………………………………………………………………………. Welke 3 acties gaan het businessmodel consistenter maken? 2.1. …………………………................................................................. 2.2. …………………………………………………………………………………………. 2.3. …………………………………………………………………………………………. Welke 3 acties gaan de waardecreatie verbeteren? 3.1. …………………………................................................................. 3.2. …………………………………………………………………………………………. 3.3. …………………………………………………………………………………………. Welke 3 acties gaan helpen om verstarring te voorkomen? 4.1. …………………………………………………………………………………………. 4.2. ……………………………………………………………………………………….... 4.3. ………………………………………………………………………………………….
 23. 23. Ruimte en kansen voor innovatie en briljante businessmodellen IN VOEDING 2013 2014 2015 2016 Waar hebben we het over? - Schaarste, innovatie en disruptie - Kenmerken briljante businessmodellen - 6*3 businessmodellen uit verleden, heden en toekomst Koen Harms, Achmea, september 2015 Twitter: @koenharms Site: www.wikibusinessmodels.com
 24. 24. Maatschappelijke functie: Makkelijk toegang tot betaalbare consumptiegoederen Baanbrekende retailoplossingen ontwikkelen waarmee mensen zichzelf helpen om goedkoper en sneller de producten te krijgen die ze willen? Toekomst: HomePlusVerleden: IKEA Heden: ZARA
 25. 25. 25 Visie & positionering IKEA
 26. 26. 26 Visie & positionering Zara
 27. 27. 27 Visie & positionering HomePlus
 28. 28. Maatschappelijke functie: Betere gezondheid Oplossingen bieden om te zorgen dat de gezondheid de zorg overneemt en niet andersom • Problemen en schaarste: Hoe kunnen we de zorg betaalbaar houden als we weten dat technologische ontwikkelingen en vergrijzing de kosten opdrijven en de echte problemen in leefstijl zitten? • Mogelijkheden en overvloed: Hoe kunnen we mensen zelf stimuleren om gezonder te gaan leven en businessmodellen te creëren die dat financieren? Toekomst: DiscoveryVerleden:Kaiser Permanente Heden: Healthways
 29. 29. Visie & Positionering Kaiser Permanente
 30. 30. Visie & Positionering Healthways
 31. 31. Visie & Positionering Discovery
 32. 32. Maatschappelijke functie: Verzorgd thuis wonen Een gezamenlijk thuis bieden waarin mensen samen gelukkig oud kunnen worden Toekomst: BoerenlandgoedVerleden: Proveniershofjes Heden: Liebenau
 33. 33. Visie & positionering proveniershofjes
 34. 34. Visie & Positionering: Stiftung Liebenau
 35. 35. Visie & Positionering: Boerenlandgoed (PREVIEW!)
 36. 36. Maatschappelijke functie: Gemeenschappelijk betaalverkeer Betrouwbaar betaalverkeer waarmee mensen onderling kunnen handelen, ruilen en beloond worden voor hun werk Toekomst: M-PesaVerleden: Wisselbank Heden: Visa
 37. 37. Visie & Positionering Wisselbank
 38. 38. Visie & Positionering Visa
 39. 39. Visie & Positionering M-PESA
 40. 40. Maatschappelijke functie: Samen investeren Hoe kunnen we rendabel investeren voor morgen en ons geld voor ons laten werken? Toekomst: KickstarterHeden: LeapFrogVerleden: Pensioen Roeiers + = sexy
 41. 41. Visie & Positionering Pensioenfonds Rotterdamse Roeiers “Dat door onze geheel moderne maatschappij een stormwind waait, die hare grondslagen schudt, dat onze samenleving in een tijd van overgang verkeert en een keerpunt nadert, dat de dageraad van een nieuw tijdperk aanbreekt – men moet in een staat van bewusteloosheid voortleven om die verschijnselen onbemerkt aan zich te laten voorbijgaan.”
 42. 42. Visie & Positionering LeapFrog + = sexy
 43. 43. Visie & Positionering Kickstarter
 44. 44. Maatschappelijke functie: Dagelijkse risico’s delen Hoe kunnen we continuïteit borgen in het dagelijks leven? Toekomst: GoogleHeden: InterpolisVerleden: Centraal Beheer
 45. 45. Visie & Positionering Centraal Beheer
 46. 46. 46 Visie & Positionering Interpolis
 47. 47. 10 kernprincipes: • Focus op de klant dan volgt de rest daar vanzelf uit. • Het is het beste om één ding echt goed te doen. • Snel is beter dan langzaam. • Democratie op het internet werkt. • Je hoeft niet op je kantoor te zijn om behoefte te hebben aan een antwoord. • Het is mogelijk geld te verdienen zonder kwaad te doen. • Er is altijd nog meer informatie vindbaar. • Informatiebehoefte houdt zich niet aan grenzen. • Je kunt serieus zijn zonder een pak te dragen. • Zeer goed is nu eenmaal niet goed genoeg. Visie & Positionering Google To organize the world’s information and make it universally accessible and useful
 48. 48. Briljante businessmodellen: Hoe ziet mijn bedrijf en werk eruit in 2020 en wat kan jij daar zelf aan doen? (II) Case 1: …………………………………………………………………………………………. Les: …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. Case 2: …………………………................................................................. Les: …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. Case 3: …………………………………………………………………………………………. Les: ……………………………………………………………………………………….... …………………………………………………………………………………………. Case 4: …………………………………………………………………………………………. Les: …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. Wat zijn 3 cases waar ik wat van kan leren voor mijn eigen organisatie?
 49. 49. Ruimte en kansen voor innovatie en briljante businessmodellen IN VOEDING 2013 2014 2015 2016 ? Koen Harms, Achmea, 23 mei 2015 Twitter: @koenharms Site: www.wikibusinessmodels.com

×