Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
KPR projekta
«Kurzeme visiem»
īstenošana
Inga Kalniņa
19.02.2016.
Projekta vadītāja
DI īstenošana Eiropā
KĀPĒC deinstitucionalizācija (DI)?
Lai uzlabotu Eiropas/Latvijas/Kurzemes
iedzīvotāju dzīves apstākļu...
DI īstenošana
Nepieciešama un būtiska ir
gatavošanās DI procesam:
Ilgstošs process
Vienota un laba izpratne
Vēlme darīt
Vi...
DI īstenošana Latvijā
ES palīdz ar finansējumu LATVIJAI (2014-2020)
DI plānots īstenot ar divu fondu palīdzību
(ESF un ERA...
DI īstenošana Latvijā
* - kuriem veikts individuālo vajadzību izvērtējums līdz 31.12.2018.
** - bērnu skaits BSAC samazinā...
DI īstenošana Latvijā
16.06.2015. MK noteikumi 313
Darbības programmas «Izaugsme un
nodarbinātība» 9.2.2.specifiskā atbals...
DI īstenošana Latvijā
Projektu gatavotāji un īstenotāji ir 5 plānošanas reģioni
sadarbībā ar:
• pašvaldībām
• VSAC
• BSAC
...
DI īstenošana Kurzemes reģionā
Projekta «Kurzeme visiem» mērķis –
palielināt Kurzemes reģionā
ģimeniskai videi pietuvinātu...
DI īstenošana Kurzemes reģionā
Mērķa grupas
• Pilngadīgas personas ar GRT* (I un II inv.gr.), kuras
saņem pakalpojumus VSA...
DI īstenošana Kurzemes reģionā
Projekta darbības/aktivitātes:
• individuālo vajadzību izvērtēšana un individuālo
sociālās ...
DI īstenošana Kurzemes reģionā
Projekta darbības/aktivitātes:
• VSAC pilngadīgo personu ar GRT (97) sagatavošana pārejai u...
DI īstenošana Kurzemes reģionā
Projekta darbības/aktivitātes:
• 439 bērniem ar FT un viņu ģimenēm
sociālās rehabilitācijas...
DI īstenošana Kurzemes reģionā
Projekta darbības/aktivitātes:
• informatīvi un izglītojoši pasākumi sabiedrības
attieksmes...
DI īstenošana Kurzemes reģionā
Projekta “Mana sociālā atbildība” ietvaros veikts pētījums
Sociālās integrācijas vajadzības...
DI īstenošana Latvijā
SADARBĪBA
DI projektu vadītāji
•Kurzemes plānošanas reģions: www.kurzemesregions.lv
Inga Kalniņa, in...
Paldies!
Kurzemes plānošanas reģions
Eksporta iela 12-212, Rīga LV-1045
www.kurzemesregions.lv
e-pasts: info@kurzemesregio...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Deinstucionalizācija Latvijā un Kurzemē - "Kurzeme visiem"

437 Aufrufe

Veröffentlicht am

Prezentācija par deinstucionalizācijas (DI) procesa norisi Latvijā un tieši Kurzemes reģionā Liepājas Universitātes 10. zinātniski praktisko sociālā darba konferences „Personu ar invaliditāti integrācija sabiedrībā: tiesības un iespējas” ietavros

Veröffentlicht in: Gesundheitswesen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Deinstucionalizācija Latvijā un Kurzemē - "Kurzeme visiem"

 1. 1. KPR projekta «Kurzeme visiem» īstenošana Inga Kalniņa 19.02.2016. Projekta vadītāja
 2. 2. DI īstenošana Eiropā KĀPĒC deinstitucionalizācija (DI)? Lai uzlabotu Eiropas/Latvijas/Kurzemes iedzīvotāju dzīves apstākļus un sociālo pakalpojumu pieejamību, un īstenotu cilvēktiesības: ANO Konvencija „Par personu ar invaliditāti tiesībām” (tiesības dzīvot sabiedrībā, nebūt izolētiem un nošķirtiem no tās, līdzvērtīgi piedalīties sabiedriskajā dzīvē, ....), ANO Konvencijas „Par bērna tiesībām” (bērna tiesības netikt šķirtam no saviem vecākiem pretēji bērna gribai, ...... ) Universālā dizaina principi kā rīks
 3. 3. DI īstenošana Nepieciešama un būtiska ir gatavošanās DI procesam: Ilgstošs process Vienota un laba izpratne Vēlme darīt Visu pušu sadarbība Rūpīga un detalizēta plānošana Rūpīga un uzmanīga ieviešana Video “Rīgas pilsētas Rūpju bērns 20 gadu jubileja” par pakalpojumiem https://www.youtube.com/watch?v=HzMaqii_Pjc&feature=youtu.be
 4. 4. DI īstenošana Latvijā ES palīdz ar finansējumu LATVIJAI (2014-2020) DI plānots īstenot ar divu fondu palīdzību (ESF un ERAF t.sk. Valsts līdzfin. 15% ) ESF - EUR 48 709 260 Papildinoši EUR 9 606 575 Sociālo dienestu darba efektivitātes un darbinieku profesionalitātes paaugstināšanai un citi projekti (nodarbinātības, invaliditātes noteikšanas, profesionālās izglītības uzlabošanai, atbalsta personu un sociālās uzņēmējdarbības ieviešanai, ......) ERAF - EUR 44 441 977 Indikatīvi EUR 15 300 000 no tā paredzēti integrētai pilsētvides attīstībai 9 republikas pilsētās
 5. 5. DI īstenošana Latvijā * - kuriem veikts individuālo vajadzību izvērtējums līdz 31.12.2018. ** - bērnu skaits BSAC samazinās no 1799 līdz 720 Rezultāti ~ slēgs 3 VSAC filiāles Latvijā Personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kas saņem ESF atbalstītos sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā Bērnu aprūpes iestādēs esošo bērnu skaits, kuriem veikts individuālo vajadzību izvērtējums Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem skaits, kas saņem ESF atbalstītus sociālos pakalpojumus Rīgas 903 722 1530 Vidzemes 189 194 408 Kurzemes 315 (t.sk. 110 iznāk no VSAC) 193 476 Zemgales 273 334 408 Latgales 420 317 578 Kopā Latvijā 2100* (t.sk. 700 iznāk no VSAC) 1760* un ** 3400
 6. 6. DI īstenošana Latvijā 16.06.2015. MK noteikumi 313 Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem» 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi spēkā ar 01.07.2015. Rīcības plāns par DI 2015-2020 (15.07.2015.)
 7. 7. DI īstenošana Latvijā Projektu gatavotāji un īstenotāji ir 5 plānošanas reģioni sadarbībā ar: • pašvaldībām • VSAC • BSAC šobrīd NVO ir kā sabiedrībā balstīto pakalpojumu sniedzēji (saņem finansējumu caur pašvaldībām) vai ir klientu interešu pārstāvji Reģionu DI Projekti apstiprināti 2015.gada beigās un to īstenošana uzsākta
 8. 8. DI īstenošana Kurzemes reģionā Projekta «Kurzeme visiem» mērķis – palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem
 9. 9. DI īstenošana Kurzemes reģionā Mērķa grupas • Pilngadīgas personas ar GRT* (I un II inv.gr.), kuras saņem pakalpojumus VSAC vai potenciāli var nonākt VSAC • Bērni BSAC līdz 18 gadiem (bērni-bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni) • Bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT) ģimenēs un viņu ģimenes/audžuģimenes • Potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes *GRT- garīga rakstura traucējumi = psihiskas saslimšanas un garīgas attīstības traucējumi
 10. 10. DI īstenošana Kurzemes reģionā Projekta darbības/aktivitātes: • individuālo vajadzību izvērtēšana un individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu (turpmāk – atbalsta plāns) izstrāde; iepirkts pakalpojums bērnu izvērtēšanai (193+416) sociālie darbinieki + psihiatri un ergoterapeiti personu ar GRT izvērtēšanai ar zinātnisku metodi - Atbalsta intensitātes skalu (347) • PR deinstitucionalizācijas plānu izstrāde (2017.g- 2020.g); iepirkts pakalpojums • 1 VSAC un 5 BSAC reorganizācijas plānu izstrāde; iepirkts pakalpojums 2016.gads
 11. 11. DI īstenošana Kurzemes reģionā Projekta darbības/aktivitātes: • VSAC pilngadīgo personu ar GRT (97) sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā, īstenojama 1 gada laikā no sagatavošanas uzsākšanas dienas sagatavo piesaistīts sociālais mentors un citi speciālisti *par vēlmi dzīvot sabiedrībā jāraksta iesniegums VSAC vadībai; • sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana personām ar GRT (290); Aprūpe mājās, dienas aprūpes centros, specializētās darbnīcās, grupu dzīvokļos un īslaicīgi sociālās aprūpes pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības kompensācija pašvaldībām atbilstoši pakalpojuma veidam ~ no 2017.gada
 12. 12. DI īstenošana Kurzemes reģionā Projekta darbības/aktivitātes: • 439 bērniem ar FT un viņu ģimenēm sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (378), “atelpas brīža” (52) un sociālās aprūpes (9) pakalpojumu sniegšana; kompensācija pēc sniegtajiem pakalpojumiem (saskaņā ar atskaitēm) • speciālistu apmācība sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai; iepirkts pakalpojums VSAC speciālistu un sociālo mentoru (par sagatavošanu) BSAC speciālistu (darbam ar BSAC bērniem ģim.vidē) slēdzamo VSAC speciālistu (sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai un pārkvalificēšanai) no 2016/2017.gada
 13. 13. DI īstenošana Kurzemes reģionā Projekta darbības/aktivitātes: • informatīvi un izglītojoši pasākumi sabiedrības attieksmes maiņai, audžuģimeņu, adoptētāju un aizbildņu skaita palielināšanai; iepirkts pakalpojums kopīgas Komunikācijas stratēģijas pasākumu plāns, individuāla konsultēšana un motivēšanas pasākumi • informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu; • projekta vadība visu projekta laiku
 14. 14. DI īstenošana Kurzemes reģionā Projekta “Mana sociālā atbildība” ietvaros veikts pētījums Sociālās integrācijas vajadzības Kurzemes reģionā http://www.kurzemesregions.lv/sakums/Kurzemes_planosanas_regiona__dokumenti/ Projekta_My_Response_materiali Saskaņā ar 2014.gada februāra datiem Kurzemes reģionā bija reģistrēti 29 ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēji: 5 BSAC, 18 PSAC un 1 VSAC ar 6 filiālēm (6 VSAC) 1851 klients = BSAC – 8%, PSAC – 43% un VSAC – 49% 1189 klienti ar invaliditāti BSAC - 36, PSAC - 373, VSAC -780
 15. 15. DI īstenošana Latvijā SADARBĪBA DI projektu vadītāji •Kurzemes plānošanas reģions: www.kurzemesregions.lv Inga Kalniņa, inga.kalnina@kurzemesregions.lv , +371 27008743 •Latgales plānošanas reģions: www.latgale.lv Ināra Krūtkrāmele, inara.krutkramele@latgale.lv , +371 29484432 •Rīgas plānošanas reģions: www.rpr.gov.lv Annele Tetere, annele.tetere@rpr.gov.lv , +371 29716889. •Vidzemes plānošanas reģions: www.vidzeme.lv Ineta Puriņa, ineta.purina@vidzeme.lv , +371 26382820 •Zemgales plānošanas reģions: www.zemgale.lv Dace Strautkalne, dace.strautkalne@zpr.gov.lv , +371 29145679
 16. 16. Paldies! Kurzemes plānošanas reģions Eksporta iela 12-212, Rīga LV-1045 www.kurzemesregions.lv e-pasts: info@kurzemesregions.lv Tel.: +371 67331492 Inga Kalnina Projekta vadītāja e-pasts: inga.kalnina@kurzemesregions.lv Tel.: +371 27008743, 67331634

×