Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Vademecum finansowania projektu

670 Aufrufe

Veröffentlicht am

Krok po kroku przedstawiamy jakie dokumenty powinien przygotować każdy, kto myśli o pozyskaniu finansowania na swój projekt.
W tej prezentacji znajdziesz spis najważniejszych dokumentów i czynności przed przystąpieniem do rozmów z inwestorami.

http://www.kulickimlynarczyk.pl/

Veröffentlicht in: Recht
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Vademecum finansowania projektu

 1. 1. Vademecum finansowania projektu
 2. 2. GDZIE SZUKAĆ FINANSOWANIA • Fundusze inwestycyjne (venture capital, private equity), • Inwestorzy prywatni, tzw. „anioły biznesu”, • Crowdfunding, • Emisja obligacji dłużnych lub zamiennych na udziały w przyszłym przedsięwzięciu, • Kredyt bankowy.
 3. 3. PRZYGOTOWANIE ETAP I
 4. 4. JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ Zanim zaczniesz przygotowania pamiętaj o 3 prostych zasadach: • Pozyskanie finansowania nie może być głównym celem Twoich działań, • Dopracowana usługa lub produkt zwiększa szanse na pozyskanie inwestycji na lepszych warunkach, • Inwestor może, a nawet powinien wnieść do naszej firmy również wartość pozagotówkową (smart money).
 5. 5. CZEGO BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ • MVP (ang. Minimum Viable Product), • Teaser, • Pitch deck.
 6. 6. MVP produkt o minimalnej koniecznej funkcjonalności prototyp produktu z wiodącą funkcjonalnością, którą będziemy rozwijać pierwsza wersja
 produktu, który ujrzy światło dzienne produkt, usługa, program bądź oferta o określonym potencjale, który zainteresuje klienta
 7. 7. . • To opis, zapowiedź naszego produktu bądź usługi, • Dokument informacyjny, • Prezentuje najbardziej istotne informacje o nas i naszym pomyśle, • Zawiera informacje odnośnie rynku na którym działa firma, finansów, makretingu, sprzedaży i proponowanej struktury transakcji, • Jego forma może być dowolna, np. film, prezentacja multimedialna, infografika itd. Teaser i jego funkcje
 8. 8. pitch deck prezentacja, która ma pokazać problem oraz jego rozwiązania przy pomocy proponowanego produktu
 9. 9. CO POWINIEN ZAWIERAĆ PITCH DECK • Zalety proponowanego rozwiązania, • Cechy wyróżniające produktu/usługi, • Plany związane z rozwojem pomysłu, tj. wielkość i analiza rynku, kanały pozyskiwania klientów, zespół, z którym będziemy pracować, • Planowany budżet i sposoby jego wydatkowania, • Prognozy finansowe.
 10. 10. PAMIĘTAJ, ŻE: ✓ Dobra prezentacja to tylko część sukcesu, ✓ Ważne są również zdolności autoprezentacji oraz interpersonalne, ✓ Losy naszego pomysłu zależą od jakości naszego wystąpienia.
 11. 11. Gdy inwestor zainteresuje się naszym pomysłem, czyli... RUNDA II Kolejny etap współpracy - podpisanie umowy o zachowaniu poufności (ang. Non Disclosure Agreement, NDA). 

 12. 12. NDA • określa rodzaje oraz sposób przekazywania informacji poufnych pomiędzy stronami, • zawiera zapisy dotyczące możliwości ich wykorzystywania, • może zawierać imiennie wskazane osoby, które będą miały wyłączny dostęp do dokumentów.
 13. 13. Poufnością nie objęte są informacje, które zostały udostępnione publicznie przed podpisaniem umowy lub istnieje prawny obowiązek ich ujawnienia, np. na wniosek organów ścigania.
 14. 14. CZYM ZATEM SĄ INFORMACJE POUFNE? Zaliczamy do nich wszelkiego rodzaju informacje: • Natury biznesowej i ekonomicznej (np. biznesplany, strategie rozwoju), • Technicznej (np. opracowania, rysunki techniczne, kody źródłowe), • Prawnej (np. dokumenty korporacyjne, umowy, licencje, pozwolenia, koncesje), To dokumenty, które przekazują sobie wzajemnie Strony w ramach współpracy. 
 15. 15. KARY UMOWNE Wykorzystanie informacji poufnych niezgodnie z umową może się wiązać z koniecznością wypłaty kar umownych.
 16. 16. Kolejny etap? Po podpisaniu NDA będziesz mógł przystąpić do rozpoczęcia negocjacji listu intencyjnego (ang. term sheet) czyli dokumentu zawierającego najważniejsze warunki inwestycji.
 17. 17. F E E L F R E E T O C O N TA C T: N . M LY N A R C Z Y K @ K M - L E G A L . C O M . P L @ N M LY N A R C Z Y K FA C E B O O K . C O M / N O R B E R T. M LY N A R C Z Y K B L O G : N O R B E R T M LY N A R C Z Y K . I N N P O L A N D . P L D Z I Ę K U J Ę KULICKIMLYNARCZYK.PL

×