Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

NguyenLeHuuDuy-20IT309.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
IT for HR professionals
IT for HR professionals
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 25 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie NguyenLeHuuDuy-20IT309.pptx (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

NguyenLeHuuDuy-20IT309.pptx

 1. 1. Natural Language Processing (NLP)
 2. 2. CONTENTs 2 • Word Embedding • Word2Vec • Skip-Gram • CBOW • FastText • N-grams • Word Representation • Text Classification
 3. 3. CONTENT 1
 4. 4. Word Embedding Word embeddings transform human language meaningfully into a numerical form to computers understand. Transform text to numerical Words that have the same meaning have a similar representation. Words with the same meaning One Hot Encoding, TF-IDF, Word2Vec, GloVe or FastText Word Embedding Techniques
 5. 5. Word Embedding
 6. 6. You could describe the topic of the section here CONTENT 2
 7. 7. Web RTC ⬜These are APIs written in JavaScript that fulfill the desire to communicate in real-time. Thanks to that, you do not need to use Plugins or support software. ⬜ WebRTC is an acronym for the phrase Web Real-Time Communication, which is very popular with programmers. WebRTC allows browsers to communicate with each other in real-time.
 8. 8. Uses Web RTC
 9. 9. How Web RTC works
 10. 10. Free Open Source 1 2 3 4 Voice and video security No plugin or software needed Cost savings Advantages
 11. 11. Method 3 Method 4 01 02 Prevented from making a peer-to-peer connection there is no built-in signaling (signaling) mechanism Disadvantages
 12. 12. 03 Applicable Network model You could describe the topic of the section here PART
 13. 13. 01 OPTION 02 OPTION 03 OPTION Peer to peer
 14. 14. How it works
 15. 15. 04 Protocol used? You could describe the topic of the section here PART
 16. 16. User datagram protocol
 17. 17. 05 System design analysis You could describe the topic of the section here PART
 18. 18. Use Case diagram
 19. 19. Activity diagram join room
 20. 20. Sequence diagram create room
 21. 21. Sequence diagram connect 2 client
 22. 22. Sequence diagram chat between 2 client
 23. 23. 6 Summary You could describe the topic of the section here PART
 24. 24. Thanks for Listening Nhân bản – Phụng sự – Khai phóng Artificial Intelligence 25

Hinweis der Redaktion

 • Mã nguồn mở miễn
  Bảo mật voice và video
  Không cần plugin hay phần mềm hỗ trợ
  Tiết kiệm chi phí
 • Bị cản trở khi tạo kết nối peer-to-peer
  không có một cơ chế báo hiệu (signaling) nào được cài đặt sẵn
 • Trên mạng ngang hàng, các máy tính (node) được kết nối và chia sẻ các tệp được lưu trữ trên ổ cứng của chúng. Các thiết bị này sử dụng các ứng dụng phần mềm được thiết kế để làm trung gian cho việc chia sẻ dữ liệu.
  Mỗi node trong hệ thống có thể “tải xuống” tệp từ các node khác, hoặc “tải lên” tệp cho các node khác tải về. Nói cách khác, một node hoạt động như một máy khách có thể tải tệp từ các node khác trong mạng. Còn khi node hoạt động như máy chủ thì họ chính là nguồn để các node khác có thể tải xuống các tệp. Tuy nhiên, trên thực tế, các node có thể thực hiện hai chức năng cùng một lúc.
 • WebRTC sử dụng UDP (Giao thức gói dữ liệu người dùng) để cung cấp luồng thông tin nhanh hơn bằng cách loại bỏ kiểm tra lỗi. Các gói chỉ được gửi trực tiếp đến người nhận mà không cần phải đặt hàng đúng cách và truyền lại chúng. Thay vì đợi xác nhận, người gửi tiếp tục truyền các gói mà không khôi phục lỗi. Nếu bất kỳ gói nào bị loại bỏ, chúng sẽ bị mất và sẽ không được gửi lại (ngoại trừ NACK, nhưng sẽ nói thêm về điều đó sau). Mất tất cả chi phí này có nghĩa là các thiết bị có thể giao tiếp nhanh hơn.

×