Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Rok szkolny 2013 2014

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Rok szkolny 2014 2015
Rok szkolny 2014 2015
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 22 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Rok szkolny 2013 2014 (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Rok szkolny 2013 2014

 1. 1. Polska Szkoła Sobotnia im Bł. F. Siedliskiej w Northampton ROK SZKOLNY 2013/2014
 2. 2. 55 – lecie Polskiej Szkoły Sobotniej w Northampton
 3. 3. WYNIKI EGZAMINAÓW 2013 GCSE oraz A-Level 8 7 6 5 A* 4 A 3 B 2 1 0 Egzamin GCSE Egzamin AS Egzamin A2 Gratulujemy wyników!
 4. 4. LICZBA UCZNIÓW • Rok szkolny 2012/2013 - Początek roku (wrzesieo) – 167 uczniów - Zakooczenie roku (lipiec) - 156 uczniów • Rok szkolny 2013/2014 - Początek roku (wrzesieo) – 188 uczniów
 5. 5. PODZIAŁ NA KLASY WG ROCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 • • Przedszkole 3- latki: IX 2009 – VIII 2010 Przedszkole 4- latki : IX 2008 – VIII 2009 • Klasa „0”: IX 2007 – VIII 2008 • Klasa 1: IX 2006 – VIII 2007 • Klasa 2: IX 2005 – VIII 2006 • Klasa 3: IX 2004 – VIII 2005 • Klasa 4: IX 2003 – VIII 2004 • Klasa 5 : IX 2002 – VIII 2003 • Klasa 6 : IX 2001 – VIII 2002 Uczniowie starsi chcący przygotowad się do egzaminów z języka polskiego na poziomie GCSE oraz A-level przyjmowani są do następujących klas: • • Klasa 7 (GCSE) Klasa 8 (A-Level)
 6. 6. LICZEBNOŚD W KLASACH ILOŚD UCZNIÓW 25 20 15 10 5 0
 7. 7. PRACOWNICY SZKOŁY 1. Kadra pedagogiczna   Nauczyciele – 17 Pomoc nauczyciela – 4 Wykształcenie kadry pedagogicznej  Umowa o pracę - 19 nauczycieli  Wolontariat - 2 nauczycieli (księża) - psychoterapeuta - logopeda - pomoc w bibliotece Wykształcenie wyższe magisterskie Wykształcenie wyższe licencjackie
 8. 8. PRACOWNICY SZKOŁY cd. 2. tzw. Kadra niepedagogiczna (płatna)  Bibliotekarz  Obsługa sprzątająca tzw. “dyżurni”  Informatyk
 9. 9. PROGRAM NAUCZANIA  Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą (MEN -2010 r.) Dokument ten stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o współczesnej Polsce, a także tworzenia materiałów dydaktycznych do kształcenia w tym zakresie.  Program nauczania dla uczniów polonijnych wg Małgorzaty Pawlusiewicz Małgorzata Pawlusiewicz jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellooskiego i Akademii Pedagogicznej w Krakowie ze specjalnościami w dziedzinach pedagogiki, psychologii i filozofii. Całe swoje dorosłe życie poświęciła pracy z dziedmi, młodzieżą i studentami krakowskich uczelni. Od 20 lat pracuje w najstarszej i największej polskiej szkole im. T. Kościuszki w Chicago.
 10. 10. PLAN NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Obowiązkowe zajęcia edukacyjne przedszkole 3 latki 4 latki klasa O klasa 1 klasa 2 klasa 3 klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8 130 h 130 h 130 h - - - - - - - - Edukacja wczesnoszkolna - - - 114 h 114 h 114 h - - - - - Język polski - - - - - - 114 h 82 h 82 h 82 h 82 h Historia Polski - - - - - - - 16 h 16 h 16 h 16 h Geografia Polski - - - - - - - 16 h 16 h 16 h - Tłumaczenia - - - - - - - - - 16 h 32 h Religia - - - 16 h 16 h 16 h 16 h 16 h 16 h 16 h Uroczystości szkolne* 10 h 10 h 10 h 10 h 10 h 10 h 10 h 10 h 10 h 10 h 10 h Razem Przydział godzin w całym cyklu edukacyjnym Edukacja przedszkolna 140 h 140 h 140 h 140 h 140 h 140 h 140 h 140 h 140 h 156 h 140 h Metoda oceniania Zaliczenie Ocena opisowa Ocena cyfrowa 1-6 (śródroczna, końcoworoczna) Egzamin GCSE Egzamin AS / A2 (A-Level) *Uroczystości szkolne – Rozpoczęcie Roku Szkolnego, Spotkanie opłatkowe i Jasełka, Zakończenie Roku Szkolnego opracował: J. Kiszka
 11. 11. Nasze podręczniki Podręczniki dla szkół polonijnych Edukacja przedszkolna Małgorzaty Pawlusiewicz Przedszkole Klasa 0
 12. 12. Nasze podręczniki Podręczniki dla uczniów polonijnych Edukacja wczesnoszkolna Małgorzaty Pawlusiewicz Klasa 1 Klasa 2
 13. 13. Nasze podręczniki Podręczniki dla szkół polonijnych Edukacja wczesnoszkolna / polonistyczna Małgorzaty Pawlusiewicz Klasa 3 Klasa 4
 14. 14. Nasze podręczniki Podręczniki dla szkół polonijnych Edukacja polonistyczna Małgorzaty Pawlusiewicz Klasa 5 Klasa 6 http://www.podreczniki.net/
 15. 15. Nasze podręczniki Podręczniki dla szkół polonijnych Historia Autor : Witold Bobioski KLASY 6,7,8
 16. 16. p WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI  Wielka Brytania Polska Macierz Szkolna w Londynie The Association of Northamptonshire Supplementary Schools
 17. 17. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI cd.  Polska Polonijne Centrum Nauczycielskie, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Fundacja Semper Polonia
 18. 18. PLAN IMPREZ SZKOLNYCH – 2013/2014 • Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2013/2014; • Konkurs plastyczno-fotograficzny “Wspomnienia z wakacji”; • Wyjazd do teatru “SYRENA” w Londynie (klasy młodsze); • Akademia z okazji Święta Narodowego 11- Listopada; • Konkurs plastyczny “Najpiękniejsza kartka Bożonarodzeniowa”; • Jasełka; • X FACTOR PSS; • Recytacja poezji dziecięcej czyli: "Abecadło z pieca spadło“;
 19. 19. PLAN IMPREZ SZKOLNYCH – 2013/2014 cd • "Mistrz Ortografii" czyli pojedynek w różnych grupach wiekowych; • "Baśniowa noc" teatrzyk; • Konkurs geograficzny “Dzieo Ziemi”; • Koncert w Northampton School for Boys; • Akademia z okazji Święta Narodowego 3-maja oraz Dnia Matki; • Laxton Hall; • Wyjazd do teatru (młodzież); • Uroczyste zakooczenie Roku Szkolnego
 20. 20. DODATKOWE FORMY WSPARCIA DLA UCZNIÓW (PLANY NA ROK SZKOLNY 2013/2014) • Kontrolne przesiewowe badania logopedyczne • Profesjonalna pomoc psychologiczna
 21. 21. FORMY WSPARCIA DLA RODZICÓW (PLANY NA ROK SZKOLNY 2013/2014) • Trening Kompetencji Wychowawczych (warsztaty, prelekcje, wykłady); • Język angielski dla słabozaawansowanych (kurs)
 22. 22. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ! Jarosław Kiszka

×