Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

ART ETRUSC.ppt

 1. Índex 1.- Introducció: El Context Històric 2.- L’Arquitectura Etrusca: Tombes i Temples 3.- L’Escultura Etrusca 4.- La Pintura Etrusca 5.- Aportacions a l’Art Romà La Quimera d’Arezzo ( s.V-IV aC)
 2. EL CONTEXT CRONOLÒGIC I HISTÒRIC 1.- L’ART ETRUSC: CONTEXT HISTÒRIC La civilització etrusca es va desenvolupar a la península Itàlica, al territori que correspon a l’actual Toscana, entre els segles VIII i II aC. Els etruscs estengueren el seu domini tant pel Nord com el Sud de la Península. En la seva expansió cap el sud (regió del Laci) els els reis etruscos dominaren als llatins de Roma. És desconeix l’origen d’aquest poble tot i que la tradició li assigna un origen oriental (Àsia Menor) La seva cultura presenta una barreja d'elements autòctons i d’elements procedents de les civilitzacions del Pròxim Orient (Mesopotàmia) i de la Mediterrània. (Grècia i Egipte)
 3. L’ART ETRUSC 1.- L’ART ETRUSC: INTRODUCCIÓ L’Art etrusc aglutina la tradició artística i cultural de les civilitzacions orientals del Pròxim Orient (Mesopotàmia) i les mediterrànies. (Grècia i Egipte) L’Art etrusc influirà de manera determinant en l'evolució de l’art Romà posterior Aquesta influència es manifestarà tant en l’escultura (El retrat ) com en l’arquitectura amb l’ús de l’arc i la volta (d’origen mesopotàmic i introduïts a occident pels etruscos) o la pintura (ús de la tècnica del fresc) És un art essencialment funerari: Les seves manifestacions artístiques van estar marcades per la religió i els rituals funeraris, especialment per la creença en la vida desprès de la mort. ( al igual que les civilitzacions d’Egipte i Mesopotàmia).
 4. 2.- L’ART ETRUSC: ARQUITECTURA L’ARQUITECTURA ETRUSCA L’ús de l’arc i la volta, d’origen mesopotàmic, arribaren a occident a través dels etruscs i és convertiren en la base tècnica de l’arquitectura romana Desapareguts els edificis públics, l’arquitectura etrusca destaca per dos tipus de construccions: les tombes i els temples. Porta de Volterra Tombes etrusques: Necròpoli de Cerveteri
 5. Són els únics edificis dels que tenim restes importants. 2.- L’ART ETRUSC: ARQUITECTURA LES TOMBES Pels etruscs les tombes formaven part dels rituals funeraris, que com hem dit abans eren un element molt important de la seva cultura, és per això que crearen grans necròpolis. (ciutats dels morts) Excavades al subsòl i cobertes per un monticle en forma cònica el qual ha estat realitzat fet per l’aproximació de fileres de pedres (inici de la construcció de la volta) S’hi accedeix a la part subterrània a través de passadissos que solien estar decorats amb pintures realitzades al fresc.
 6. La profunda creença del poble etrusc en la vida després de la mort els va portar a dissenyar l’interior de les tombes com si fossin veritables cases per als morts.: 2.- L’ART ETRUSC: ARQUITECTURA Les tombes es van decorar amb pintures al fresc amb representacions d’escenes de dansa, banquets, animales i s’omplien amb objectes quotidians. Tot això destinat a facilitar la vida del difunt a l’altre vida.
 7. Presentava una planta quadrangular, aixecat sobre un podi alt, tenien un pòrtic de columnes amb 3 portes darrere, que comunicaven amb tres cel·les, dedicades a les 3 principals divinitats etrusques: Júpiter, Juno i Minerva El TEMPLE ETRUSC 2.- L’ART ETRUSC: ARQUITECTURA
 8. Els temples etruscs que ens resten estan molt mal conservats. Excepte la part inferior ( el podi ) realitzada en pedra, la resta de l’edifici, realitzat en materials de poca durabilitat com la fusta o el maó, ha desaparegut. 2.- L’ART ETRUSC: ARQUITECTURA Als temples etruscs el més important era la façana d’entrada, realçada per un profund pòrtic columnari i les escales d’accés. També destaca la teulada, format per una coberta de dues aigües amb prominents alerons i profusament decorada amb estatuetes, acroteris oi antefixes , realitzats en terracota policromada amb vius colors.
 9. Els etruscs també van crear un nou ordre arquitectònic arquitravat, el toscà , el qual serà posteriorment adoptat per l’art romà L’ordre toscà deriva del dòric, però la columna té base i el fust és llis, no estriat, i capitell amb àbac de caràcter geomètric, equí i collarí. L’entaulament té un arquitrau llis, un fris senzill, sense tríglifs ni mètopes, i una cornisa. 2.- L’ART ETRUSC: ARQUITECTURA
 10. 3.- L’ART ETRUSC: ESCULTURA L’ESCULTURA ETRUSCA L’escultura etrusca destaca essencialment pel seu marcat caràcter utilitari com element decoratiu i relacionat amb les seves creences religioses. El material més utilitzat amb caràcter general va ser la terracota i en ocasions el bronze. També algun metall noble (or i plata), però rarament van utilitzar la pedra o el marbre.
 11. 3.- L’ART ETRUSC: ESCULTURA Dins de la producció escultòrica etrusca destaca especialment l’escultura de caràcter funerari: Les urnes cineràries i els sarcòfags Produccions escultòriques relacionades amb la profunda creença de la civilització etrusca en l’existència d’una altre vida desprès de la mort i que s'utilitzaven generalment com a recipient per dipositar les cendres del difunt.
 12. 3.- L’ART ETRUSC: ESCULTURA EL SARCOFAG DELS ESPOSOS (520 aC) És un bon exemple d’aquests tipus d’escultura. Realitzat en terracota, presenta forma de Kliné (llit)sobre el qual es representa les figures reclinades d’un home i una dona en actitud plàcida . La figura masculina situada darrera de la dona, presenta el tors nu, va descalç i porta el cabell tirat cap enrere. La dona, situada en primer terme, apareix vestida amb una llarga túnica de’estil grec (quitó), i calçada amb unes sabates acabades en punta i el cap cobert amb una gorra frigia de la qual surten unes llargues trenes. La parella es mostrada en una escena quotidiana, de forma relaxada i en una clara relació afectuosa que es posa de manifest en els gestos de les mans
 13. Formalment en aquesta escultura etrusca de finals del segle VI aC podem observar clares influències de l’escultura grega arcaica 3.- L’ART ETRUSC: ESCULTURA - Els ulls ametllats - El somriure estereotipat (forçat) - Els pentinats geomètrics. - La nuesa del tors de la figura masculina en contrast amb la figura de la dona completament vestida (Kore) - Un cert hieratisme. A l’escultura etrusca, no obstant, podem observar una certa voluntat individualitzadora dels rostres dels personatges, tot i la utilització d’alguns esterotips facials. “INICI DEL RETRAT”
 14. La pintura etrusca fonamentalment va ser mural i funerària (parets de tombes). 4.- L’ART ETRUSC: PINTURA LA PINTURA ETRUSCA Mostra una clara influència grega i oriental (línies, desproporció,...), però mostrant en alguns aspectes un major realisme. Van ser realitzades amb la tècnica del fresc
 15. Estilísticament en certs casos s’usà la llei de la frontalitat dels egipcis ( visió simultània de cara i perfil ), i es perfilaren les figures amb negre. Allarguen peus i dits de mans per simular més moviment i incrementar el dinamisme. La major part són representacions de les festes amb ball i música i denoten una concepció alegre de la vida i del món d’ultratomba. 4.- L’ART ETRUSC: PINTURA També s’adoptaren certs convencionalismes, com tonalitats més fosques en cossos masculins, vermell fosc per les estructures arquitectòniques
 16. ARQUITECTURA Ús de l’arc i la volta (procedents d’Orient) Ús habitual de la fusta i la rajola com a materials constructius Model de temple (a partir del temple grec): sobre podi, amb una sola entrada i cel·la dividida en tres parts Ordre toscà: columna amb fust llis i base i capitell geomètrics, arquitrau llis, fris senzill sense triglifs ni mètopes i cornisa Realisme en els rostres : Retrats (derivat de les màscares funeràries de cera) Decoració escultòrica dels sarcòfags ESCULTURA APORTACIONS DE L’ART ETRUCS A L’ART ROMÀ 5.- L’ART ETRUSC: APORTACIÓS A L’ART ROMÀ RESUM PINTURA La pintura etrusca desenvoluparà i millorarà la tècnica dels fresc, ( molt utilitzada posteriorment pels romans a les seves pintures)
 17. AMPLIAR INFORMACIÓ AMPLIAR INFORMACIÓ TEXTOS Monografia sobre els etruscs : Història, Cultura i Art. VIDEOS
Anzeige