Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Terapiat etulinjaan -malli mahdollistaa terapiatakuun

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Terapiatakuuratkaisut
Terapiatakuuratkaisut
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 10 Anzeige

Terapiat etulinjaan -malli mahdollistaa terapiatakuun

Herunterladen, um offline zu lesen

Esitys Terapiat etulinjaan -hankkeen päättäjäwebinaarissa 2.11.2022. Kansalaisaloite terapiatakuusta on eduskunnassa käsiteltävänä. Terapiat etulinjaan -hanke mahdollistaa valtakunnallisen terapiatakuun toteuttmista. Monessa länsimaassa on otettu käyttöön terapatakuu psykoterapian saatavuuden parantamiseksi.

Esitys Terapiat etulinjaan -hankkeen päättäjäwebinaarissa 2.11.2022. Kansalaisaloite terapiatakuusta on eduskunnassa käsiteltävänä. Terapiat etulinjaan -hanke mahdollistaa valtakunnallisen terapiatakuun toteuttmista. Monessa länsimaassa on otettu käyttöön terapatakuu psykoterapian saatavuuden parantamiseksi.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Terapiat etulinjaan -malli mahdollistaa terapiatakuun (20)

Weitere von Kristian Wahlbeck (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Terapiat etulinjaan -malli mahdollistaa terapiatakuun

  1. 1. 1.11.2022 Kaikkia pelaajia tarvitaan! Järjestöjen huoli avun heikosta saatavuudesta 1.11.2022 Kristian Wahlbeck Johtava asiantuntija, MIELI Suomen Mielenterveys ry Tutkimusprofessori, THL
  2. 2. .fi Järjestöt ovat ihmisten äänitorvi • Suomalaiset ovat tyytymättömiä psykoterapian saatavuuteen • Nykyjärjestelmä on eriarvoistava. Monet ryhmät on suljettu Kelan psykoterapiakuntoutuksen ulkopuolelle. Omavastuuosuuden takia (keskimäärin 35-40 euroa/käynti) se on monen pienituloisen ulottumattomissa. • 53 000:n kansalaisen allekirjoittama aloite terapiatakuusta jätettiin eduskunnalle syyskuussa 2019. • Sote-järjestöt tukevat lyhyen psykoterapeuttisen hoidon siirtämistä hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle –yksikanavainen rahoitus tukee yhdenvertaisuutta ja lisää hoidon saatavuutta. • Mielenterveyspalvelujen osuus kuntien terveydenhuollon menoista on ollut laskeva – siksi tarvitaan terapiatakuuta.
  3. 3. .fi MIELI ry:n Kriisipuhelimeen tuli 2021 yli 309 500 soittoa. Tämä soittomäärä ylittyi 2022 jo lokakuun puolivälissä. 2.11.2022 3
  4. 4. 1.11.2022 47% 53% Muut Mielenterveys Työkyvyttömyyseläkkeet 2020 (ETK) 66% 34% Muut Mielenterveys Sairauspäivärahapäivät 2020 (Kela) 95% 5% Muut Mielenterveys Terveydenhuollon käyttömenot 2019 (THL) 99.5 % 0.5 % Muut Psykoterapia Psykoterapian osuus käyttömenoista 2019 (Kela, THL)
  5. 5. .fi Kansalaisaloite terapiatakuusta • Perusterveydenhuollon on järjestettävä mielenterveyden häiriön tarpeelliseksi todettu psykoterapia tai muu psykososiaalinen hoito neljän viikon sisällä siitä, kun hoidon tarve on arvioitu • Terapiatakuu kattaisi enintään 20 sote-keskuksen järjestämää käyntiä • Eduskunnan sote-valiokunta esitti 27.10. kansalaisaloitteen hylkäämistä, mutta edellyttää, että hallitus selvittää erilaisten psykososiaalisten menetelmien ja lyhytpsykoterapian määritelmien täsmentämistarpeet, arvioi näiden hoitomuotojen käyttöä ja toteutusta sekä tarvittaessa ryhtyy toimenpiteisiin näiden hoitomuotojen saatavuuden turvaamiseksi.
  6. 6. .fi Porrastettujen hoitojen ja menetelmäkoulutettujen ammattilaisten käytöllä edellytykset kansallisen terapiatakuulle ovat olemassa Yksittäiset kunnat (esim. Helsinki, Tampere) ottavat käyttöön terapiatakuita 2023.
  7. 7. .fi Ulkomaiset kokemukset terapiatakuista • Norjassa on vuodesta 2012 kehitetty lähetteetön hoitomalli (Rask Psykisk Helsehjelp) masennus- ja ahdistuspotilaille. Potilaat voivat hakeutua suoraan lyhytpsykoterapiaan (KKT) ilman yleislääkärin lähetettä. Hoitoon on tullut päästä 48 tunnin sisällä. Satunnaistetussa arvioinnissa (n=681) mallin todettiin olevan vaikuttavampi kuin tavanomainen hoito perusterveydenhuollossa (Knapstad et al, 2020) • Tanskassa yleislääkärin lähetteellä oikeus korkeintaan 12+12 käyntiin, 18-24 –vuotiaille maksuton • Englannissa kansallinen IAPT-ohjelma (Immediate Access to Psychotherapy) on ollut toiminnassa vuodesta 2008. Noin 2 % väestöstä saa vuosittain yleislääkäriltä lähetteen lyhytpsykoterapiaan. Valikoimassa on useita näyttöön perustuvia psykoterapiamenetelmiä (KKT, IPT, lyhyt psykodynaaminen). Noin 50 % hoidon aloittaneista saa merkittävän hyödyn, ja noin 6 % siirtyy etuuksista työelämään. Meta- analyysissa IAPT:llä on osoitettu vahva vaikutus sekä masennus- että ahdistusoireiluun (Wakefield et al, Br J Psychol 2021) • Ranskassa on vuodesta 2018 ollut terapiatakuu käytössä kolmella piloottialueella. Yleislääkärin lähetteellä asiakkaalla on oikeus 10+10 korvattavaan psykologikäyntiin. (Gandré et al, Health Policy 2019)
  8. 8. .fi Jonottaminen psykoterapiaan on yhteydessä heikempään tulokseen Clark ym., Lancet 2017
  9. 9. .fi Terapiatakuu ei korvaa psykoterapiakuntoutusta -mutta vähentää sen tarvetta Terapiatakuun lisäkustannus hyvinvointialueille: n. 30 miljoonaa Arvioitu säästö Kelan psykoterapiakuntoutuksessa: >50 miljoonaa
  10. 10. Kiitos! kristian.wahlbeck@mieli.fi 1.11.2022

×