Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Koprzywnica OdkrywaMy_pocztowki historii

 1. Koprzywnica, 1934 r., fot. z archiwum Marianny Antończyk ze wspomnień Marianny Antończyk: „Zdjęcie wykonano w zakładzie fotograficznym przy ul. 11 Listopada, nikt nie pamięta już jak nazywał się fotograf, który tam pracował. Tata, za namową fotografa, przyniósł zboże do dekoracji, w rękach trzymamy sierpy. Powiedział: będzie pamiątka, że było lato. Na zdjęciu jest kuzyn z War- szawy, moja siostra Henryka Zelig oraz ja - Marianna An- tończyk.” Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017 fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl № 1
 2. Kościół św. Floriana w Koprzywnicy przed 1915 r., fot. z archiwum Jana Beksińskiego Zdjęcie zrobiono jeszcze przed zniszczeniami z 1915 roku, kiedy pod- czas I wojny światowej w trakcie walk wojsk rosyjskich z austriackimi spaleniu uległ dach i wieża kościoła oraz skrzydło klasztorne. ks. proboszcz Jerzy Burek: „Na lewo od wieży widoczna jest nieistniejąca już drewnia- na sygnaturka. Dzwoniono z niej pół godziny przed mszą, by dać znać o zbliżającym się nabożeństwie. Wtedy zegary i zegarki nie były jeszcze powszechnie używane” Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017 fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl № 2
 3. Radowąż, lata 30. XX, m.in. przewoźnicy p. Fornalik, p. Jan Mianow- ski i skarbnik - p. Stępień, w oddali widoczny kościół dominikański pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Tarnobrzegu, fot. z archi- wum Janusza Błachowicza ze wspomnień Tadeusza Jasińskiego: „Na Wiśle przed I wojną światową była granica dwóch zaborów – rosyjskiego i austriackiego. Ludzie, jeśli chcieli stąd wyjechać, to tylko przez Galicję – bo tam była „Amery- ka”, stamtąd można było wyjechać za granicę. Ale aby tam się dostać trzeba było przeprawić się przez Wisłę, pomagali w tym przewoźnicy, bo Ruscy bardzo pilnowali granicy.” Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017 fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl № 3
 4. Henryk Gorycki jako turysta, kwiecień 1934 r., Koprzywnica, fot. z archiwum Krystyny Bokwy ze wspomnień Krystyny Bokwy: „To zdjęcie tata zrobił tuż przed wyruszeniem na pieszą wy- cieczkę krajoznawczą, tak był ubrany podczas tej wyciecz- ki, mówili na niego - druh Henryk” z pamiętnika Henryka Goryckiego: „Poświadczamy, że dr. Henryk Gorycki jako turysta prze- chodził przez Chmielnik, 23 IV 1934 r.” „Cześć ziemi polskiej – i katolickiej Młodzieży Polskiej „Bóg i Ojczyzna” Gotów! Sprawie służ!” Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017 fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl № 4
 5. Rynek w Koprzywnicy, młodzież ze „Związku Strzeleckiego” kierowa- nego przez Stanisława Grzmota-Skotnickiego, ok. 1930-32 r., fot. z archiwum Krystyny Bokwy Ze wspomnień Józefa Starzyńskiego: „Naczelnikiem Strzelców w Koprzywnicy był pan Chodni- kiewicz, mieszkał u Kosińskich na poczcie. Zorganizował w Koprzywnicy strzelnicę z prawdziwego zdarzenia, obok lasu, pełno tam było chłopaków. Teraz po tej strzelnicy nic nie zostało, pobudowano tam domy, teren zarósł drzewa- mi” Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017 fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl № 5
 6. lata 30. XX, lasek chobrzański, na zdjęciu widoczni m.in. nauczyciele z Koprzywnicy: Maria i Władysław Dobijowie, fot. z archiwum Krystyny Bokwy ze wspomnień Krystyny Bokwy: „To musiało być zdjęcie podarowane mojemu ojcu, Hen- rykowi Goryckiemu, przez którąś z dziewcząt. Jeździło się wtedy na takie majówki – zabawy do lasku „Choiny”, koło Chobrzan, tam było ładnie, były drzewa, piasek. Ojciec przygrywał na harmonii.” Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017 fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl № 6
 7. Rynek w Koprzywnicy w 1915 r. po przejściu frontu, fot. z archiwum Aleksandra Lipińskiego z Kroniki Dyecezyi Sandomierskiej z 1916 r., relacja ks. Stanisława Puławskiego: „(15 maja 1915 r.) zawrzała bitwa pod Koprzywnicą o go- dzinie 3-ej. Potyczka już była w samym mieście i wojsko austriackie cofnęło się ku Skrzypaczowicom, a nazajutrz zajęto pozycje pod cmentarzem koprzywnickim i kirkutem. (…) Po umieszczeniu się wojsk (rosyjskich i  austriackich) w okopach dla Koprzywnicy rozpoczął się dzień sądny. Ustępujące wojska rosyjskie zapalały przetem pojedyncze domy i stodoły – a teraz tysiące pocisków armatnich poszły wprost na miasto. Rozpoczynano zwykle strzelanie o 8-ej lub 9-ej rano i strzelano bez przerwy do 12-ej lub 1-ej, a po- tem od 4-ej po południu do późnego wieczora. Codziennie gorzały dziesiątki zabudowań w Koprzywnicy i na Cegielni” Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017 fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl № 7
 8. Przedstawienie w szkole w Koprzywnicy, ok. 1930 r., fot. z archiwum Kazimiery Drzałowskiej, na zdjęciu widoczni m.in. nauczyciele B. Pazdrij, Maria i Władysław Dobijowie, na dole po prawej: Kazimie- ra Lipińska (po mężu Drzałowska) i Stanisława Jasińska (po mężu Rożek) ze wspomnień Kazimiery Drzałowskiej: „Chodziłam do szkoły razem ze Stasią Jasińską, siedziały- śmy w jednej ławce. Za nami siedział przyszły mąż Stasi, Józef Rożek, i nas co i rusz zaczepiał. Byłam zdolna, na- uczyciele mnie lubili i chwalili, ale rodziców nie było stać na to, żebym poszła do gimnazjum w Łoniowie.” Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017 fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl № 8
 9. Szkolne Kółko P.C.K. w szkole w Koprzywnicy, ok. 1937 r., na zdjęciu m.in. Stanisława Jasińska i Kazimiera Lipińska, nauczycielka Maria Dobija, fot. z archiwum Kazimiery Drzałowskiej ze wspomnień Jana Ordona: „Pamiętam, że w szkole, w każdej klasie wisiały portrety Józefa Piłsudskiego i Ignacego Mościckiego. Po śmierci Pił- sudskiego jego portret zastąpiono wizerunkiem Edwarda Rydza-Śmigłego. Oprócz nich wisiały też inne obrazy – Cud nad Wisłą, Branka, Bitwa pod Grunwaldem. Co się z tymi portretami stało podczas II wojny światowej? Nie wiem... ale przypuszczam, że nauczyciel ukrył je przed Niemcami na strychu szkoły. Może nadal tam są...? Warto byłoby to sprawdzić.” Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017 fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl № 9
 10. Szkoła w Koprzywnicy ok. 1937 r., fot. z archiwum Kazimiery Drzałowskiej Ze wspomnień Kazimiery Modras: „Pamiętam dobrze tych nauczycieli: Pazdrij, pani Dobijo- wa, kierownik szkoły pan Władysław Dobija – wszyscy oni przyjechali tu po I wojnie światowej z Galicji, bo tam była lepsza edukacja podczas zaborów. Tu przed I wojną świa- tową, pod zaborem rosyjskim, była raptem 1 klasa. Mój oj- ciec uczył się tylko 3 miesiące, podczas zimy.” Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017 fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl № 10
 11. Jerzy Maliński, Kazimiera Lipińska w aptece na ul. 11 Listopada w Koprzywnicy, ok. 1939 r., fot. z archiwum Kazimiery Drzałowskiej ze wspomnień Kazimiery Drzałowskiej: „Rodziców nie stać było na posłanie mnie do gimnazjum, mimo, że dobrze sobie radziłam w szkole. W związku z tym jako piętnastoletnia dziewczyna zaczęłam pracę w aptece, u pana Malińskiego. Pewnego dnia przyszedł fotograf i po- zowaliśmy mu do zdjęć podczas pracy. Wtedy wszystkie lekarstwa się przygotowywało na miejscu, w aptece. Pra- cowałam tam 7 lat, potem wyszłam za mąż.” Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017 fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl № 11
 12. Kaplica Matki Bożej Różańcowej w 1915 r., po walkach wojsk rosyj- skich i austriackich, fot. z archiwum Aleksandra Lipińskiego z Kroniki Dyecezyi Sandomierskiej, relacja ks. Stanisława Puław- skiego: „Tysiące zostały pozbawione dachu nad głową. Obrabo- wane doszczętnie na dodatek i z tego, co głęboko w ziemi pochowały przed zniszczeniem. Ogółem szkody chrześcijan i żydów mniej więcej dosiągnęły miliona rubli, a zgorzały następujące budynki: 2 kościoły katolickie i bożnica żydow- ska, a nadto: w Koprzywnicy: 254 domy, 110 stodół, 221 obór.” Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017 fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl № 12
 13. Komitet Założycielski OSP w Koprzywnicy, 1913 r., z przodu widoczna sikawka, z tyłu wóz drabiniasty ze sprzętem, fot. z archiwum Ochotni- czej Straży Pożarnej w Koprzywnicy ze wspomnień Marii Kalinowskiej: „Ojciec, Stanisław Susfalski, wstąpił do straży w 1918 r., miał 17 lat. Nieraz opowiadał jak jechali na akcję. Konie rekwirowali komukolwiek, gospodarzowi jakiemuś, kto najbliżej, i z sikawką jechali do pożaru. Bo nie było samo- chodu, nie było koni na stałe.” Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017 fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl № 13
 14. Warsztat szewski w Koprzywnicy, 1935 r., fot. z archiwum Wacławy Stelmach ze wspomnień Wacławy Stelmach: „To warsztat szewski mojego dziadka Wincentego Tosia, siedzi w  środku, obok niego jest jego wnuczek, mały Jó- zef Zwolski. Po lewej stoi moja mama, Marianna, miała wtedy 17 lat, a po prawej moja babcia, Anna Toś (z domu Uchańska). Z lewej siedzi Marian Toś, brat mojej mamy, obok Józia - pan Jarecki, a tego po prawej nie znam... Ko- przywnica słynęła z szewców.” Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017 fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl № 14
 15. Koprzywnica w 1915 r., po przejściu frontu, „fragment ulicy wiodącej od kościoła parafialnego do rynku”, fot. z archiwum Aleksandra Lipińskiego ze wspomnień Kazimiery Modras: „W 1915 roku w Koprzywnicy starły się wojska rosyjskie z austriackimi, ostrzeliwali się nawzajem. Mieszkańcy Ko- przywnicy poszli do kościoła, schronić się, bo front szedł. Mój dziadek, Michał Zwolski, został w domu, na ul. Gęsiej, suszył zboże na tym podwórku, tu zginął, dostał kulkę.” Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017 fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl № 15
 16. 17 kwietnia 1916 r., Kościół św. Floriana w Koprzywnicy, fot. z archiwum Aleksandra Lipińskiego Na zdjęciu widoczny dach kościoła pw. św. Floriana kryty słomą, po tym jak w 1915 roku został spalony. W miejscu wieży postawiono tym- czasowo krzyż. Udało się ją odbudować dopiero w 1959 r. Projekt „Koprzywnica Odkrywa/My” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, 2017 fb: Koprzywnica PatrzyMy; www.koprzywnica.naszdomkultury.pl № 16
Anzeige