Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Verkko opas esitelmä kuopiossa 05102012 Tapio Kuure

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Otavan Opisto 10.12.10
Otavan Opisto 10.12.10
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 10 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Verkko opas esitelmä kuopiossa 05102012 Tapio Kuure (20)

Anzeige

Weitere von Koordinaatti (18)

Verkko opas esitelmä kuopiossa 05102012 Tapio Kuure

  1. 1. ”YHTEISTYÖLLÄ PAREMPAA” - Opastusta monialaiseen yhteistyöhön Tapio Kuure Valtio-opin dosentti Koordinaattori, Opit käyttöön-projekti, Sosiaalikehitys Oy Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansalliset kehittämispäivät Kuopio 4.-5.10.2012
  2. 2. 1. Opaskirjan muoto • Opaskirja toimitetaan kahdessa muodossa. • 1. Monialainen yhteistyö-opaskirja verkkopalveluna. – Toteutetaan Koordinaatti.fi-verkkopalvelun yhteydessä. Monialainen yhteistyö teemoitetaan omana kokonaisuutenaan palveluun. Koordinaatti.fi kokonaisuudesta vastaa Oulun Nuorisoasiainkeskukseen sijoitettu valtakunnallinen Nuorten tieto –ja neuvontatyönkehittämiskeskus. Opit käyttöön-projekti tuottaa verkkopalvelun sisällön teemasta monialainen yhteistyö. Projektin päättyessä sivuston päivitys siirtyy Koordinaatti.fi päivityksestä vastaavalla kehittämiskeskukselle. 2. Monialainen yhteistyö-opaskirja. - Toteutetaan monivärijulkaisuna. Julkaisussa esitetään tiiviisti verkkopalvelun sisältämä keskeinen aineisto populäärissä muodossa. Julkaisun sisällöstä ja toteutuksesta vastaa kokonaisuudessaan Opit käyttöön-projekti.
  3. 3. 2. Opaskirjassa käytettävä aineisto • 1. Piloteista saatava aineisto – A. Monialaisen yhteistyön johtaminen (PRO koulutus- ja konsultointi, Kirsti Mäkinen/Ulla Rasimus • Raportti tuotetaan vuoden 2012 loppuun mennessä – B. ”Syrjäytymisen hintalappu”, yleinen taloudellisuuden analyysi ja case- tutkimus Sataedun alueelta (T:mi Pro-Ces/Tuomas Leinonen) • Raportti tuotetaan maaliskuun loppuun 2012 mennessä – C. Kangasala • Monialaisen yhteistyön johtaminen (PRO koulutus –ja konsultointi) • Nuorten osallisuus (Lamminrahka-case kaavoituksen osalta, nuorten osallisuus monialaisen yhteistyön osalta) • Raportin tuottamista ei ole aikataulutettu toistaiseksi
  4. 4. Piloteista saatava aineisto – D. Tiedon tuotanto ja organisointi monialaisessa yhteistyössä • Kilpailutetaan maalis-huhtikuussa 2012, toteutetaan syksyllä 2012 • Raportointi syksyllä 2012 – E. Kansainväliset vertailuaineistot • Laaja kansainvälinen vertailu syrjäytymisen ehkäisyn malleista ja monialainen yhteistyö hyödyistä, jossa on mukana toimenpide-ehdotukset (Jani Ursin) • Raportointi kesäkuussa – F. Muut kansainväliset aineistot lähinnä pohjoismaista, erityisesti Ruotsista. Tehdään mahdollisesti yhteistyötä Pohjoismaisen Ministerineuvoston tutkimushankkeen kanssa. Ei raportointiaikataulua.
  5. 5. 3. Opaskirjan rakenne • 1. Aloitussivu – Aloitussivulla esitellään lyhyesti Monialainen yhteistyö nuorten palveluissa idea, eli moniammatillisen yhteistyön ja monialaisen yhteistyön merkitys, uudistuksen normitausta nuorisolaissa. Sivustoa ei kuitenkaan sidota pelkästään nuorisolakiin (vrt. Lastensuojeluopas) vaan viitataan myös muuhun lainsäädäntöön ja niiden pohjalta nouseviin käytäntöihin.
  6. 6. • 2. Pääteemat A. Keskeiset käsitteet • Ammatillinen yhteistyö, moniammatillinen yhteistyö, monialainen yhteistyö, poikkihallinnollinen yhteistyö – Käsite-erottelut, havainnollistetaan esimerkkien avulla B. Yhteistyö on välttämätöntä mutta ei itsestään selvää • Yhteistyö yli ammatillisten ja hallinnollisten rajojen on välttämätöntä • Yhteistyön hyödyt eivät ole itsestään selvyys – Fountain Parkin toteuttaman tutkimuksen tulokset – heikot ja vahvat signaalit C. Yhteistyö on taloudellisesti kannattavaa • Pilotin aineistot (Pro-ces, Tuomas Leinonen) • Kv-aineistot (Jani Ursin) • Ruotsalaiset laskelmat • VTT:n laskelmat • Turun ammatti-instituutin laskelmat • Sosiaalikehitys Oy/300 nuoren tuetut opinpolut laskelmat
  7. 7. D. Yhteistyö on vaikeaa – 12 prinsiippiä Asenteista, luottamuksesta ja toimintaperiaatteista E. Monialaisen yhteistyön johtaminen • PRO koulutus –ja konsultointi aineiston pohjalta – Leadership – henkilöstöjohtaminen (ryhmädynamiikka, asema kuntaorganisaatiossa) – Management – monialaisen yhteistyön resurssit ja budjetointi F. Tietojohtaminen – päivitettyä tietoa johtamisen käyttöön • Asiantuntija kilpailutetaan syksyllä 2012, raportti 2013 keväällä G. Monialainen yhteistyö muuttuvassa palvelujärjestelmässä • Tilaaja-tuottaja mallin erilaiset sovellutukset • Muut toimintamallit H. Monialainen yhteistyö heterogeenisessa kuntakentässä • Pääkaupunkiseutu • Muut suuret kaupungit • Keskikokoiset ja pienet kunnat • Haja-asutusalueet
  8. 8. I. Nuorten osallisuus – 10 prinsiippiä Nuorten kuuleminen, osallistuminen, osallisuus Nuoret asiakkaina ja kansalaisina J. Hyviä käytäntöjä Jaoteltuna toisaalta nuorisolaissa määritellyin sektorein eli nuorisotoimi, koulu, työmarkkinat, sosiaali-ja terveys, toisaalta edellä esiteltyjen teemojen mukaan.
  9. 9. 3. Muut aineistot – ”Katso lisää…” osasto sisältää • pilottien raportit kokonaisuudessaan (PDF) • Videoklippejä – Asiantuntijat, ammattilaiset, nuoret
  10. 10. Esimerkki PDF-materiaalin esitystavasta

×