Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Pyž, Gražina „Lietuviškų fonemų dinaminių modelių analizė ir sintezė“

Pranešimas XVI kompiuterininkų konferencijos sekcijoje „Lietuvių kalba kompiuterinėse technologijose“,
„Kompiuterininkų dienos – 2013“, Šiauliai 2013-09-21

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Pyž, Gražina „Lietuviškų fonemų dinaminių modelių analizė ir sintezė“

 1. 1. Kompiuterininkų dienos 2013, Šiauliai Lietuviškų fonemų dinaminių modelių analizė ir sintezė Gražina Pyž1 Virginija Šimonytė2 Vytautas Slivinskas2 1 VU Matematikos ir informatikos institutas 2 Lietuvos edukologijos universitetas
 2. 2. 2 Tyrimų sritis Kalbos sintezės metodai: • Konkatenacinė sintezė • Formantinė sintezė Konkatenacinė sintezė remiasi į duomenų bazę įrašytais natūralios kalbos segmentais, kurie sintezės metu yra jungiami į žodžius. Formantinėje sintezėje šnekos išėjimas yra sukuriamas naudojant adityvią sintezę ir akustinį modelį.
 3. 3. 3 Aktualios problemos Garsai, sintezuoti formantinės sintezės metodu, skamba nenatūraliai (panašiai kaip roboto šneka). Siekiant sumažinti sintetinį skambėjimą, būtina kurti naujus kalbos garsų matematinius modelius, kurie gali būti naudojami kaip sintezatoriaus bazė.
 4. 4. 4 Darbo tyrimo objektas Darbo tyrimo objektas yra dinaminiai lietuviškos šnekos balsių ir pusbalsių fonemų modeliai.
 5. 5. 5 Tyrimo metodika • Skaitmeninis signalų apdorojimas, • sistemų teorija, • optimizavimo metodai, • matricų teorija, • matematinė statistika, • programavimas Matlab aplinkoje, • programavimas C # kalba.
 6. 6. 6 Praktinė darbo reikšmė Pasiūlyti balsių ir pusbalsių fonemų dinaminiai modeliai gali būti panaudoti kuriant formantinį kalbos sintezatorių. Fonemų modeliai taip pat gali būti pritaikyti kitoms problemoms spręsti, pavyzdžiui, gydant kalbos sutrikimus, mokantis užsienio kalbų ar taisyklingo žodžių tarimo.
 7. 7. 7 Lietuvių kalbos fonemos
 8. 8. 8 Balsių fonemos • Trumpas nekirčiuotas balsis (mama) • Trumpas kirčiuotas balsis (lazda) • Ilgas nekirčiuotas balsis (drąsa) • Ilgas balsis kirčiuotas dešininiu kirčio ženklu (k rdas) • Ilgas balsis kirčiuotas riestiniu kirčio ženklu ( čiū)
 9. 9. 9 Balsių fonemų pagrindinio tono kitimo tendencijos Pagrindinis tonas [Hz] 270 250 230 210 190 170 150 "a" "e" "ė" "i" "o" "u" Trumpas nekirčiuotas balsis Trumpas kirčiuotas balsis Ilgas nekirčiuotas balsis Ilgas balsis kirčiuotas dešininiu kirčio ženklu Ilgas balsis kirčiuotas riestiniu kirčio ženklu
 10. 10. 10 Pusbalsių fonemos • Nekirčiuotas pusbalsis ( lsas) • Kirčiuotas pusbalsis (vi kas) • Minkštas nekirčiuotas pusbalsis (valia) • Minkštas kirčiuotas pusbalsis (gu ti)
 11. 11. 11 Pagrindinis tonas [Hz] Pusbalsių fonemų pagrindinio tono kitimo tendencijos 210 190 170 150 "j" "l" "m" "n" "r" "v" Nekirčiuotas pusbalsis Kirčiuotas pusbalsis Minkštas nekirčiuotas pusbalsis Minkštas kirčiuotas pusbalsis
 12. 12. 12 Balsiai ir pusbalsiai – periodiniai signalai B a l s i s /a/ P u s b a l s i s /m/
 13. 13. 13 Siūlomi sintezės metodai • Harmoninis Fonemos signalas išskaidomas į harmonikas • Formantinis Fonemos signalas išskaidomas į formantes
 14. 14. 14 Fonemos signalo padalinimas į harmonikas •
 15. 15. 15 Amplitudė [vnt.] Amplitudinės dažnuminės charakteristikos padalinimas į dažnių juostas (1) Dažnis [Hz] 15
 16. 16. 16 16
 17. 17. 17 Amplitudė [vnt.] Amplitudinės dažnuminės charakteristikos padalinimas į dažnių juostas (2) 17 Dažnis [Hz]
 18. 18. 18 Pirmosios trys fonemos /a:˜/ harmonikos 18
 19. 19. 19 Amplitudė [dB] Fonemos signalo padalinimas į formantes Dažnis [Hz] Formantės – spektro gaubtinės maksimumai
 20. 20. 20 Pirmosios trys fonemos /a:˜/ formantės 20
 21. 21. 21 Fonemos signalo modelio diagrama
 22. 22. 22 Impulsinės charakteristikos modelis
 23. 23. 23 Signalo išskaidymas į bazinių signalų matricą ir koeficientų vektorių (1) y N y ( 0 ), y (1), , y ( 2 ), y(N 1) T fonemos signalo atskaitos N Vektorius y gali būti išreikštas kaip matricos Ψ ir vektoriaus α sandauga: y čia α αk A k 1 sin( k1 ), A k 1 cos( Ψ( ) θ T N T Ψ( ) α T T [α 1 α 2  α K ] k1 ), A k 2 sin( k2 koeficientų vektorius ), bazinių signalų matrica 1 , 1 , , A k 2 cos( k2 ), k k A k 3 sin( 2 , K ), A k 3 cos( fk t, k t, Ak 1 K k3 ak1, Ak 2 ak 2 t, Ak 3 ak 3 t , 2 k 1, ..., K . k3 ) T
 24. 24. 24 Signalo išskaidymas į bazinių signalų matricą ir koeficientų vektorių (2) Prielaida: impulsinė charakteristika užgęsta po trijų periodų y M y ( 0 ), y (1), y ( 2 ), y , M y(M 1) Φ (θ ) α T vieno fonemos periodo atskaitos e
 25. 25. 25 Charakteringojo periodo išrinkimas (1) Periodas, kurio amplitudė didžiausia, laikomas charakteringuoju periodu
 26. 26. 26 Amplitudė [vnt.] Charakteringojo periodo išrinkimas (2) Laikas [s]
 27. 27. 27 Impulsinės charakteristikos parametrų įvertinimas r2 θ PΦ θ M PΦ Φ Φ Φ θ y 1 M Φ 2 , ΙM ΦΦ . 27
 28. 28. 28 Levenbergo-Markvarto metodas (Levenberg, 1944; Marquardt, 1963) , Iteracinė parametrų įvertinimo lygtis: θ l 1 θ l V θ Vθ T l l čia V θ cl D PΦ θ y, cl I 2 K D b θ 0 .001 , 1 V θ bθ , l T l θ PΦ θ l 0 , 1,  , y. G. Golub, V. Pereyra parodė, kad: D PΦ θ PΦ θ D Φ B ( PΦ θ D Φ B) T
 29. 29. 29 Impulsinių charakteristikų parametrų įvertinimo algoritmas 29
 30. 30. 30 Vieno-įėjimo ir vieno-išėjimo sistema su vienetinių impulsų įėjimais Jei į sistemos įėjimą paduosime vienetinius impulsus vienodais laiko tarpais, išėjime gausime signalą su identiškais periodais
 31. 31. 31 Fonemos signalo modelio diagrama
 32. 32. 32 Amplitudė [vnt.] Sistemos įėjimų parinkimas Laikas [s] 1) 2) 3) Fonemos signalas dalinamas į periodus ir užfiksuojami padalinimo taškai Fonemos signalo komponentės dalinamos į periodus Perioduose surandami lokalūs maksimumo taškai
 33. 33. 33 Pirmų trijų fonemos /a:˜/ MISO sistemos kanalų įėjimai
 34. 34. 34 Amplitudė [vnt.] Bendra įėjimų kreivė Laikas [s]
 35. 35. 35 Eksperimentiniai tyrimai Eksperimentuose naudojamos realių garsų atskaitos Garso formato parametrai: PCM 48 kHz, 16 bitų; stereo
 36. 36. 36 Balsių ir pusbalsių modeliavimas harmoniniu ir formantiniu metodais 28 balsių fonemos 19 pusbalsių fonemų
 37. 37. 37 Fonemos /a/ tikro ir modelinio signalų spektrai
 38. 38. 38 Balsių modeliavimo tikslumas Formantinis metodas Harmoninis metodas
 39. 39. 39 Pusbalsių modeliavimo tikslumas Formantinis metodas Harmoninis metodas
 40. 40. 40 Rezultatai ir išvados 1. Lietuvių kalboje yra devyniasdešimt dvi fonemos. Dvidešimt aštuonios iš jų yra balsių fonemos, devyniolika – pusbalsių fonemos. Balsiai ir pusbalsiai yra periodiniai signalai. 2. Nekirčiuotų balsių ir pusbalsių fonemų pagrindiniai tonai yra didesni už tų pačių kirčiuotų balsių ir pusbalsių fonemų pagrindinius tonus. 3. Harmoninis metodas naudoja aukštesnės eilės modelius su didesniu parametrų skaičiumi palyginus su formantiniu metodu, tačiau garsai sintezuoti harmoniniu metodu skamba natūraliau. Visų vyriškų ir moteriškų balsių signalų spektrų vidutinių kvadratinių paklaidų vidurkis yra lygus 13.9 % formantinio metodo atveju ir 12.4 % harmoninio metodo atveju. Visų vyriškų ir moteriškų pusbalsių signalų spektrų vidutinių kvadratinių paklaidų vidurkis yra lygus 19.9 % formantinio metodo atveju ir 16.7 % harmoninio metodo atveju.
 41. 41. Ačiū už dėmesį

×