SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 13
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Pohjois-Karjalan Järjestöasiain
  neuvottelukunta (JANE)

 Tarinoita kuntakumppanuudesta-
   Yhteistyötä vai kilpailua?
       8.11.2011
   Kehittämispäällikkö Elina Pajula
Orientoivia kysymyksiä

Minkälaisia rakenteita kunta –
järjestöyhteistyöhön?
Mitkä ovat järkevät yhteistyön tasot?
Missä ja miten pelisäännöistä sovitaan?
Kuka edustaa järjestöjen ääntä?
Maakuntaliitto – järjestöt yhteistyöprosessi
   8/2005
     Järjestöfoorumi               I kokoon-
                                 II kokoonpano
                           pano
                                 8/2009
        Työryhmä       9/2007      4/2008

                Hyvinvointialan     Pohjois-Karjalan
                Järjestöstrategia    Järjestöasiain
 2005-09                        neuvottelukunta
                -Maakuntaliiton
      Hyvinvointiryhmä  resurssoima
Pohjois-
                -Yhteistyössä      - Maakuntaliiton
Karjalan
maakunta-           järjestöjen kanssa    asettama
liitto             -36 toimenpide-     - Monialainen
       Hyvinvoinnin   ehdotusta        - Tavoitteet (4)
       koordinointi -
       hanke                   III kokoonpano
                            1/2011

                          EP 2009
Neuvottelukunnan tavoitteet

(1)Tehdä näkyväksi ja tunnetuksi maakunnan
  kansalaisjärjestötoimintaa
(2) Edistää kansalaisjärjestöjen yhteistyötä ja järjestöjen
  ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä
(3)Kehittää uusia toimintamuotoja ja rakenteita
  kansalaisjärjestöjen toiminnan helpottamiseksi ja
  laajentamiseksi
(4) Edistää demokratiaa ja osallisuutta tuomalla
  kansalaisten ääni kansalaisjärjestöjen kautta osaksi
  maakunnallista ja kunnallista päätöksentekoa
Tuloksia- avauksia
Kuntakierros tehty:
 – Seuraavat askeleet: tuetaanko kuntia
  järjestöstrategioiden tekemisessä?
Yhteiset foorumit
 – Järjestöfoorumit, järjestöpäivät
Järjestöjen Venäjä-yhteistyö
 – Erityisesti Venäjän Karjalaan
Järjestöjen koulutusyhteistyö
 – Yhteisen vapaaehtoistoiminnan kehittäminen,
  maahanmuuttajat mukaan järjestötoimintaan
Tuloksia/avauksia

Yhteinen tiedotus:
 – www.jelli.fi
 – http://www.jelli.fi/live/

Kolumnisarja sanomalehti Karjalaiseen
Sosiaalinen media
Vaikuttamisyhteistyö -
  Järjestöjen ääni maakunnan ohjelmiin


Pohjois-Karjalan maakuntaliiton
maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma
Hyvinvointiohjelma
Koulutustrategia
Jane hyvänä käytäntönä maakunnan Pokat -
seminaarissa
Hyvinvoinnin osa-alue 5/5: Aktiivinen ja osallinen kansalainen

•  Edistetään ja kehitetään uusia osallistumisen keinoja ja kanavia
   kuntalaisena toimimiseksi.
•  Kohdennetaan toimenpiteitä erityisesti nuorten,
   maahanmuuttajien ja eri syistä huono-osaisuutta kokevien
   ihmisten osallisuuden lisäämiseksi.
•  Tuetaan järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytyksiä
   vahvistamalla niiden toimintaresursseja.
•  Tuetaan järjestöjen keskinäistä yhteistyötä sekä järjestöjen ja
   julkisen sektorin välistä yhteistyötä maakunnan järjestöasiain
   neuvottelukunnan ja kuntakohtaisten järjestöfoorumien kautta.
•  Hyödynnetään ja tehostetaan järjestöillä olevan tiedon käyttöä
   osana aluekehittämistä: kyläsuunnitelmat, kansalaiskyselyt,
   järjestöjen raportit ja tutkimukset.
Kunta-järjestö yhteistyö

     Strateginen yhteistyö: jonkin verran
     erillisohjelmien puitteissa sekä
     maakuntatasolla

 Kumppanuusyhteistyö: kunnat toivovat lisää
 paikallista sopimusyhteistyötä järjestöjen kanssa


Perusyhdistystoiminta-kunta vuoropuhelu: järjestöt toivovat
kunnilta tiloja, tukea ja arvostusta

                        EP, MA 2010
JANE/Järjestöt
 Vahvuuksia ja mahdollisuuksia
Tietoisuuden kasvu maakuntaliitossa ja jonkin verran
kunnissa:
– maakuntaliiton ihmisiltä kiitettävää paneutumista
– maakuntaliiton mukana olo on tuonut toiminnalle uskottavuutta
Tavoitteet tehtiin yhdessä järjestöjen kesken
Uudenlaista yhteistä vaikuttamista
Myönteistä ilmapiiriä järjestöissä ja kunnissa
Pysyvä, laaja-alainen yhteistyörakenne synnytetty
maakuntaan – luotu puhtaalta pöydältä kokonaan uusi
toimintamalli!
Vahvuuksia, mahdollisuuksia/maakuntaliiton
         johto
 Järjestöjen käynnistämä toiminta maakuntaliiton
 näkökulmasta aktiivista ja onnistunutta
 – Järjestöt ovat sitoutuneet, valmistelu ollut hyvää
 – Maakuntaliitto on osoittanut henkilöresursseja toimintaan
 – Maakunnallinen tuki ja status järjestöjen yhteistyölle ja
  toiminnalle
 Neuvottelukunta yhteistyö- ja työkalufoorumi
 aluekehittämiseen
 – Maakunnallisen päätöksenteon asioita järjestöjen
  tietoisuuteen
 – Suoraan näkemystä järjestökentältä, viestit vahvemmin
  maakunnalliseen päätöksentekoon
Heikkouksia ja uhkia
Tiedottaminen haasteellista
Tavoitteiden asettelun kirkastaminen: voisi tavoitella
jotain järisyttävää!
Maakuntaan jalkautuminen vähäistä
Sitoutumisen haasteellisuus
Kansalaisten äänen kuuluminen
Kuka neuvottelukunnan toimintaa arvioi ja ohjaa?
Edustuksellisuuden ja edunvalvonnan ongelmat
Mikä taho viime kädessä rakentaa pelisäännöt
Moniäänisyyden haaste: pienten toimijoiden vaikeus
osallistua strategiatyöhön

Weitere ähnliche Inhalte

Andere mochten auch

Turun kaupungin EViva-hanke: Toni Ekroos 12.5.2011
Turun kaupungin EViva-hanke: Toni Ekroos 12.5.2011Turun kaupungin EViva-hanke: Toni Ekroos 12.5.2011
Turun kaupungin EViva-hanke: Toni Ekroos 12.5.2011Kolmas Lähde
 
Aaro Harju: Onko muodolla väliä? Järjestö vai yritys palvelujen tuottajana
Aaro Harju: Onko muodolla väliä? Järjestö vai yritys palvelujen tuottajanaAaro Harju: Onko muodolla väliä? Järjestö vai yritys palvelujen tuottajana
Aaro Harju: Onko muodolla väliä? Järjestö vai yritys palvelujen tuottajanaKolmas Lähde
 
Kolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoita
Kolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoitaKolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoita
Kolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoitaKolmas Lähde
 
Rami Luomanpää: WAU ry - Uusi kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana
Rami Luomanpää: WAU ry - Uusi kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajanaRami Luomanpää: WAU ry - Uusi kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana
Rami Luomanpää: WAU ry - Uusi kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajanaKolmas Lähde
 
Riitta Hämäläinen-Bister: Hyvinvointipalvelujen tulevaisuus yhdistys-yritys -...
Riitta Hämäläinen-Bister: Hyvinvointipalvelujen tulevaisuus yhdistys-yritys -...Riitta Hämäläinen-Bister: Hyvinvointipalvelujen tulevaisuus yhdistys-yritys -...
Riitta Hämäläinen-Bister: Hyvinvointipalvelujen tulevaisuus yhdistys-yritys -...Kolmas Lähde
 
Art Evolving into a Languange, Discovering Lost Stories
Art Evolving into a Languange, Discovering Lost StoriesArt Evolving into a Languange, Discovering Lost Stories
Art Evolving into a Languange, Discovering Lost StoriesKolmas Lähde
 
Arsi Veikkolainen: Yhteistyöfoorumin malli
Arsi Veikkolainen: Yhteistyöfoorumin malliArsi Veikkolainen: Yhteistyöfoorumin malli
Arsi Veikkolainen: Yhteistyöfoorumin malliKolmas Lähde
 

Andere mochten auch (7)

Turun kaupungin EViva-hanke: Toni Ekroos 12.5.2011
Turun kaupungin EViva-hanke: Toni Ekroos 12.5.2011Turun kaupungin EViva-hanke: Toni Ekroos 12.5.2011
Turun kaupungin EViva-hanke: Toni Ekroos 12.5.2011
 
Aaro Harju: Onko muodolla väliä? Järjestö vai yritys palvelujen tuottajana
Aaro Harju: Onko muodolla väliä? Järjestö vai yritys palvelujen tuottajanaAaro Harju: Onko muodolla väliä? Järjestö vai yritys palvelujen tuottajana
Aaro Harju: Onko muodolla väliä? Järjestö vai yritys palvelujen tuottajana
 
Kolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoita
Kolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoitaKolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoita
Kolmas lähde: Palvelutuotannon erilaisia toimijoita
 
Rami Luomanpää: WAU ry - Uusi kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana
Rami Luomanpää: WAU ry - Uusi kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajanaRami Luomanpää: WAU ry - Uusi kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana
Rami Luomanpää: WAU ry - Uusi kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana
 
Riitta Hämäläinen-Bister: Hyvinvointipalvelujen tulevaisuus yhdistys-yritys -...
Riitta Hämäläinen-Bister: Hyvinvointipalvelujen tulevaisuus yhdistys-yritys -...Riitta Hämäläinen-Bister: Hyvinvointipalvelujen tulevaisuus yhdistys-yritys -...
Riitta Hämäläinen-Bister: Hyvinvointipalvelujen tulevaisuus yhdistys-yritys -...
 
Art Evolving into a Languange, Discovering Lost Stories
Art Evolving into a Languange, Discovering Lost StoriesArt Evolving into a Languange, Discovering Lost Stories
Art Evolving into a Languange, Discovering Lost Stories
 
Arsi Veikkolainen: Yhteistyöfoorumin malli
Arsi Veikkolainen: Yhteistyöfoorumin malliArsi Veikkolainen: Yhteistyöfoorumin malli
Arsi Veikkolainen: Yhteistyöfoorumin malli
 

Ähnlich wie Elina Pajula: Pohjois-Karjalan järjestöstrategia

Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössä
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössäHimanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössä
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössäTHL
 
Etelä-Karjalaan yhdistysverkosto
Etelä-Karjalaan yhdistysverkostoEtelä-Karjalaan yhdistysverkosto
Etelä-Karjalaan yhdistysverkostoHeini Maijanen
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...THL
 
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...THL
 
Joka kuudes meistä on omaishoitaja / Merja Kaivolainen ja Juha Viitanen Omais...
Joka kuudes meistä on omaishoitaja / Merja Kaivolainen ja Juha Viitanen Omais...Joka kuudes meistä on omaishoitaja / Merja Kaivolainen ja Juha Viitanen Omais...
Joka kuudes meistä on omaishoitaja / Merja Kaivolainen ja Juha Viitanen Omais...MS SOSTE
 
Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014
Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014
Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014Suomen Latu ry
 
Esko-hankkeen opit, kopit ja kompastuskivet kun järjestöt ja Oulun kaupunki l...
Esko-hankkeen opit, kopit ja kompastuskivet kun järjestöt ja Oulun kaupunki l...Esko-hankkeen opit, kopit ja kompastuskivet kun järjestöt ja Oulun kaupunki l...
Esko-hankkeen opit, kopit ja kompastuskivet kun järjestöt ja Oulun kaupunki l...Heini Maijanen
 
Pirjo Nikula: Elinvoimasopimus kuntien hyte työtä tukemassa
Pirjo Nikula: Elinvoimasopimus kuntien hyte työtä tukemassa Pirjo Nikula: Elinvoimasopimus kuntien hyte työtä tukemassa
Pirjo Nikula: Elinvoimasopimus kuntien hyte työtä tukemassa THL
 
Uimaopettajat valmiustilassa - aluekoordinaattoreiden ja kirjaamisvalmentajie...
Uimaopettajat valmiustilassa - aluekoordinaattoreiden ja kirjaamisvalmentajie...Uimaopettajat valmiustilassa - aluekoordinaattoreiden ja kirjaamisvalmentajie...
Uimaopettajat valmiustilassa - aluekoordinaattoreiden ja kirjaamisvalmentajie...THL
 
Menestyjäksi Lapissa, Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen -hank...
Menestyjäksi Lapissa, Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen -hank...Menestyjäksi Lapissa, Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen -hank...
Menestyjäksi Lapissa, Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen -hank...Menestyjäksi Lapissa - hanke
 
Helkan kolmannen Leader-sidosryhmätyöpajan 3.6.2013 alustukset ja tulokset
Helkan kolmannen Leader-sidosryhmätyöpajan 3.6.2013 alustukset ja tuloksetHelkan kolmannen Leader-sidosryhmätyöpajan 3.6.2013 alustukset ja tulokset
Helkan kolmannen Leader-sidosryhmätyöpajan 3.6.2013 alustukset ja tuloksetEevaKuuluvainen
 

Ähnlich wie Elina Pajula: Pohjois-Karjalan järjestöstrategia (20)

Aluekierros Seinäjoki
Aluekierros SeinäjokiAluekierros Seinäjoki
Aluekierros Seinäjoki
 
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössä
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössäHimanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössä
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössä
 
Etelä-Karjalaan yhdistysverkosto
Etelä-Karjalaan yhdistysverkostoEtelä-Karjalaan yhdistysverkosto
Etelä-Karjalaan yhdistysverkosto
 
Keski-Suomen pyöräilyohjelma
Keski-Suomen pyöräilyohjelmaKeski-Suomen pyöräilyohjelma
Keski-Suomen pyöräilyohjelma
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
 
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...
 
Aluekierros Oulu
Aluekierros OuluAluekierros Oulu
Aluekierros Oulu
 
Aluekierros Tampere
Aluekierros TampereAluekierros Tampere
Aluekierros Tampere
 
Aluekierros Jyväskylä
Aluekierros JyväskyläAluekierros Jyväskylä
Aluekierros Jyväskylä
 
Joka kuudes meistä on omaishoitaja / Merja Kaivolainen ja Juha Viitanen Omais...
Joka kuudes meistä on omaishoitaja / Merja Kaivolainen ja Juha Viitanen Omais...Joka kuudes meistä on omaishoitaja / Merja Kaivolainen ja Juha Viitanen Omais...
Joka kuudes meistä on omaishoitaja / Merja Kaivolainen ja Juha Viitanen Omais...
 
Aluekierros Kuopio
Aluekierros KuopioAluekierros Kuopio
Aluekierros Kuopio
 
Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014
Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014
Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014
 
Soste lahti 2012
Soste lahti 2012Soste lahti 2012
Soste lahti 2012
 
Strategiakierros helsinki aamupaiva
Strategiakierros helsinki aamupaivaStrategiakierros helsinki aamupaiva
Strategiakierros helsinki aamupaiva
 
Esko-hankkeen opit, kopit ja kompastuskivet kun järjestöt ja Oulun kaupunki l...
Esko-hankkeen opit, kopit ja kompastuskivet kun järjestöt ja Oulun kaupunki l...Esko-hankkeen opit, kopit ja kompastuskivet kun järjestöt ja Oulun kaupunki l...
Esko-hankkeen opit, kopit ja kompastuskivet kun järjestöt ja Oulun kaupunki l...
 
Turku kooste alueellinen seminaari.2012
Turku kooste alueellinen seminaari.2012Turku kooste alueellinen seminaari.2012
Turku kooste alueellinen seminaari.2012
 
Pirjo Nikula: Elinvoimasopimus kuntien hyte työtä tukemassa
Pirjo Nikula: Elinvoimasopimus kuntien hyte työtä tukemassa Pirjo Nikula: Elinvoimasopimus kuntien hyte työtä tukemassa
Pirjo Nikula: Elinvoimasopimus kuntien hyte työtä tukemassa
 
Uimaopettajat valmiustilassa - aluekoordinaattoreiden ja kirjaamisvalmentajie...
Uimaopettajat valmiustilassa - aluekoordinaattoreiden ja kirjaamisvalmentajie...Uimaopettajat valmiustilassa - aluekoordinaattoreiden ja kirjaamisvalmentajie...
Uimaopettajat valmiustilassa - aluekoordinaattoreiden ja kirjaamisvalmentajie...
 
Menestyjäksi Lapissa, Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen -hank...
Menestyjäksi Lapissa, Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen -hank...Menestyjäksi Lapissa, Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen -hank...
Menestyjäksi Lapissa, Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen -hank...
 
Helkan kolmannen Leader-sidosryhmätyöpajan 3.6.2013 alustukset ja tulokset
Helkan kolmannen Leader-sidosryhmätyöpajan 3.6.2013 alustukset ja tuloksetHelkan kolmannen Leader-sidosryhmätyöpajan 3.6.2013 alustukset ja tulokset
Helkan kolmannen Leader-sidosryhmätyöpajan 3.6.2013 alustukset ja tulokset
 

Mehr von Kolmas Lähde

Carita Lepikonmäki & Riikka Polso: Kulttuuria hoitolaitoksiin
Carita Lepikonmäki & Riikka Polso: Kulttuuria hoitolaitoksiinCarita Lepikonmäki & Riikka Polso: Kulttuuria hoitolaitoksiin
Carita Lepikonmäki & Riikka Polso: Kulttuuria hoitolaitoksiinKolmas Lähde
 
Sampo Hulkkonen: Mitä yhdistykseltä vaaditaan, jotta se pystyy vastaamaan pal...
Sampo Hulkkonen: Mitä yhdistykseltä vaaditaan, jotta se pystyy vastaamaan pal...Sampo Hulkkonen: Mitä yhdistykseltä vaaditaan, jotta se pystyy vastaamaan pal...
Sampo Hulkkonen: Mitä yhdistykseltä vaaditaan, jotta se pystyy vastaamaan pal...Kolmas Lähde
 
Heini Lehikoinen: Kunnan yhteistyö seurojen kanssa
Heini Lehikoinen: Kunnan yhteistyö seurojen kanssaHeini Lehikoinen: Kunnan yhteistyö seurojen kanssa
Heini Lehikoinen: Kunnan yhteistyö seurojen kanssaKolmas Lähde
 
Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua?
Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua?Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua?
Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua?Kolmas Lähde
 
Esimerkkejä hyvinvointipalveluista
Esimerkkejä hyvinvointipalveluistaEsimerkkejä hyvinvointipalveluista
Esimerkkejä hyvinvointipalveluistaKolmas Lähde
 
Nelli Koivisto: Kolmas sektori ja kulttuuripalvelut 15.9.2011
Nelli Koivisto: Kolmas sektori ja kulttuuripalvelut 15.9.2011Nelli Koivisto: Kolmas sektori ja kulttuuripalvelut 15.9.2011
Nelli Koivisto: Kolmas sektori ja kulttuuripalvelut 15.9.2011Kolmas Lähde
 
Hyvinvointi on kaikkien asia: Heikki Hiilamo 12.5.2011
Hyvinvointi on kaikkien asia: Heikki Hiilamo 12.5.2011Hyvinvointi on kaikkien asia: Heikki Hiilamo 12.5.2011
Hyvinvointi on kaikkien asia: Heikki Hiilamo 12.5.2011Kolmas Lähde
 
Third Source presentation Employment Week, Brussels, 2010
Third Source presentation Employment Week, Brussels, 2010Third Source presentation Employment Week, Brussels, 2010
Third Source presentation Employment Week, Brussels, 2010Kolmas Lähde
 

Mehr von Kolmas Lähde (8)

Carita Lepikonmäki & Riikka Polso: Kulttuuria hoitolaitoksiin
Carita Lepikonmäki & Riikka Polso: Kulttuuria hoitolaitoksiinCarita Lepikonmäki & Riikka Polso: Kulttuuria hoitolaitoksiin
Carita Lepikonmäki & Riikka Polso: Kulttuuria hoitolaitoksiin
 
Sampo Hulkkonen: Mitä yhdistykseltä vaaditaan, jotta se pystyy vastaamaan pal...
Sampo Hulkkonen: Mitä yhdistykseltä vaaditaan, jotta se pystyy vastaamaan pal...Sampo Hulkkonen: Mitä yhdistykseltä vaaditaan, jotta se pystyy vastaamaan pal...
Sampo Hulkkonen: Mitä yhdistykseltä vaaditaan, jotta se pystyy vastaamaan pal...
 
Heini Lehikoinen: Kunnan yhteistyö seurojen kanssa
Heini Lehikoinen: Kunnan yhteistyö seurojen kanssaHeini Lehikoinen: Kunnan yhteistyö seurojen kanssa
Heini Lehikoinen: Kunnan yhteistyö seurojen kanssa
 
Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua?
Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua?Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua?
Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua?
 
Esimerkkejä hyvinvointipalveluista
Esimerkkejä hyvinvointipalveluistaEsimerkkejä hyvinvointipalveluista
Esimerkkejä hyvinvointipalveluista
 
Nelli Koivisto: Kolmas sektori ja kulttuuripalvelut 15.9.2011
Nelli Koivisto: Kolmas sektori ja kulttuuripalvelut 15.9.2011Nelli Koivisto: Kolmas sektori ja kulttuuripalvelut 15.9.2011
Nelli Koivisto: Kolmas sektori ja kulttuuripalvelut 15.9.2011
 
Hyvinvointi on kaikkien asia: Heikki Hiilamo 12.5.2011
Hyvinvointi on kaikkien asia: Heikki Hiilamo 12.5.2011Hyvinvointi on kaikkien asia: Heikki Hiilamo 12.5.2011
Hyvinvointi on kaikkien asia: Heikki Hiilamo 12.5.2011
 
Third Source presentation Employment Week, Brussels, 2010
Third Source presentation Employment Week, Brussels, 2010Third Source presentation Employment Week, Brussels, 2010
Third Source presentation Employment Week, Brussels, 2010
 

Elina Pajula: Pohjois-Karjalan järjestöstrategia

 • 1. Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta (JANE) Tarinoita kuntakumppanuudesta- Yhteistyötä vai kilpailua? 8.11.2011 Kehittämispäällikkö Elina Pajula
 • 2. Orientoivia kysymyksiä Minkälaisia rakenteita kunta – järjestöyhteistyöhön? Mitkä ovat järkevät yhteistyön tasot? Missä ja miten pelisäännöistä sovitaan? Kuka edustaa järjestöjen ääntä?
 • 3. Maakuntaliitto – järjestöt yhteistyöprosessi 8/2005 Järjestöfoorumi I kokoon- II kokoonpano pano 8/2009 Työryhmä 9/2007 4/2008 Hyvinvointialan Pohjois-Karjalan Järjestöstrategia Järjestöasiain 2005-09 neuvottelukunta -Maakuntaliiton Hyvinvointiryhmä resurssoima Pohjois- -Yhteistyössä - Maakuntaliiton Karjalan maakunta- järjestöjen kanssa asettama liitto -36 toimenpide- - Monialainen Hyvinvoinnin ehdotusta - Tavoitteet (4) koordinointi - hanke III kokoonpano 1/2011 EP 2009
 • 4. Neuvottelukunnan tavoitteet (1)Tehdä näkyväksi ja tunnetuksi maakunnan kansalaisjärjestötoimintaa (2) Edistää kansalaisjärjestöjen yhteistyötä ja järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä (3)Kehittää uusia toimintamuotoja ja rakenteita kansalaisjärjestöjen toiminnan helpottamiseksi ja laajentamiseksi (4) Edistää demokratiaa ja osallisuutta tuomalla kansalaisten ääni kansalaisjärjestöjen kautta osaksi maakunnallista ja kunnallista päätöksentekoa
 • 5. Tuloksia- avauksia Kuntakierros tehty: – Seuraavat askeleet: tuetaanko kuntia järjestöstrategioiden tekemisessä? Yhteiset foorumit – Järjestöfoorumit, järjestöpäivät Järjestöjen Venäjä-yhteistyö – Erityisesti Venäjän Karjalaan Järjestöjen koulutusyhteistyö – Yhteisen vapaaehtoistoiminnan kehittäminen, maahanmuuttajat mukaan järjestötoimintaan
 • 6. Tuloksia/avauksia Yhteinen tiedotus: – www.jelli.fi – http://www.jelli.fi/live/ Kolumnisarja sanomalehti Karjalaiseen Sosiaalinen media
 • 7. Vaikuttamisyhteistyö - Järjestöjen ääni maakunnan ohjelmiin Pohjois-Karjalan maakuntaliiton maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma Hyvinvointiohjelma Koulutustrategia Jane hyvänä käytäntönä maakunnan Pokat - seminaarissa
 • 8.
 • 9. Hyvinvoinnin osa-alue 5/5: Aktiivinen ja osallinen kansalainen • Edistetään ja kehitetään uusia osallistumisen keinoja ja kanavia kuntalaisena toimimiseksi. • Kohdennetaan toimenpiteitä erityisesti nuorten, maahanmuuttajien ja eri syistä huono-osaisuutta kokevien ihmisten osallisuuden lisäämiseksi. • Tuetaan järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytyksiä vahvistamalla niiden toimintaresursseja. • Tuetaan järjestöjen keskinäistä yhteistyötä sekä järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä maakunnan järjestöasiain neuvottelukunnan ja kuntakohtaisten järjestöfoorumien kautta. • Hyödynnetään ja tehostetaan järjestöillä olevan tiedon käyttöä osana aluekehittämistä: kyläsuunnitelmat, kansalaiskyselyt, järjestöjen raportit ja tutkimukset.
 • 10. Kunta-järjestö yhteistyö Strateginen yhteistyö: jonkin verran erillisohjelmien puitteissa sekä maakuntatasolla Kumppanuusyhteistyö: kunnat toivovat lisää paikallista sopimusyhteistyötä järjestöjen kanssa Perusyhdistystoiminta-kunta vuoropuhelu: järjestöt toivovat kunnilta tiloja, tukea ja arvostusta EP, MA 2010
 • 11. JANE/Järjestöt Vahvuuksia ja mahdollisuuksia Tietoisuuden kasvu maakuntaliitossa ja jonkin verran kunnissa: – maakuntaliiton ihmisiltä kiitettävää paneutumista – maakuntaliiton mukana olo on tuonut toiminnalle uskottavuutta Tavoitteet tehtiin yhdessä järjestöjen kesken Uudenlaista yhteistä vaikuttamista Myönteistä ilmapiiriä järjestöissä ja kunnissa Pysyvä, laaja-alainen yhteistyörakenne synnytetty maakuntaan – luotu puhtaalta pöydältä kokonaan uusi toimintamalli!
 • 12. Vahvuuksia, mahdollisuuksia/maakuntaliiton johto Järjestöjen käynnistämä toiminta maakuntaliiton näkökulmasta aktiivista ja onnistunutta – Järjestöt ovat sitoutuneet, valmistelu ollut hyvää – Maakuntaliitto on osoittanut henkilöresursseja toimintaan – Maakunnallinen tuki ja status järjestöjen yhteistyölle ja toiminnalle Neuvottelukunta yhteistyö- ja työkalufoorumi aluekehittämiseen – Maakunnallisen päätöksenteon asioita järjestöjen tietoisuuteen – Suoraan näkemystä järjestökentältä, viestit vahvemmin maakunnalliseen päätöksentekoon
 • 13. Heikkouksia ja uhkia Tiedottaminen haasteellista Tavoitteiden asettelun kirkastaminen: voisi tavoitella jotain järisyttävää! Maakuntaan jalkautuminen vähäistä Sitoutumisen haasteellisuus Kansalaisten äänen kuuluminen Kuka neuvottelukunnan toimintaa arvioi ja ohjaa? Edustuksellisuuden ja edunvalvonnan ongelmat Mikä taho viime kädessä rakentaa pelisäännöt Moniäänisyyden haaste: pienten toimijoiden vaikeus osallistua strategiatyöhön