Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Elina Pajula: Pohjois-Karjalan järjestöstrategia

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
STEA Teemarahoitus
STEA Teemarahoitus
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 13 Anzeige

Elina Pajula: Pohjois-Karjalan järjestöstrategia

Herunterladen, um offline zu lesen

Elina Pajulan (Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE) esitys Kolmannen lähteen järjestämässä Tarinoita kuntakumppanuudesta -seminaarissa 8.11.2011 Tampereella

Elina Pajulan (Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE) esitys Kolmannen lähteen järjestämässä Tarinoita kuntakumppanuudesta -seminaarissa 8.11.2011 Tampereella

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Elina Pajula: Pohjois-Karjalan järjestöstrategia (20)

Anzeige

Elina Pajula: Pohjois-Karjalan järjestöstrategia

 1. 1. Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta (JANE) Tarinoita kuntakumppanuudesta- Yhteistyötä vai kilpailua? 8.11.2011 Kehittämispäällikkö Elina Pajula
 2. 2. Orientoivia kysymyksiä Minkälaisia rakenteita kunta – järjestöyhteistyöhön? Mitkä ovat järkevät yhteistyön tasot? Missä ja miten pelisäännöistä sovitaan? Kuka edustaa järjestöjen ääntä?
 3. 3. Maakuntaliitto – järjestöt yhteistyöprosessi 8/2005 Järjestöfoorumi I kokoon- II kokoonpano pano 8/2009 Työryhmä 9/2007 4/2008 Hyvinvointialan Pohjois-Karjalan Järjestöstrategia Järjestöasiain 2005-09 neuvottelukunta -Maakuntaliiton Hyvinvointiryhmä resurssoima Pohjois- -Yhteistyössä - Maakuntaliiton Karjalan maakunta- järjestöjen kanssa asettama liitto -36 toimenpide- - Monialainen Hyvinvoinnin ehdotusta - Tavoitteet (4) koordinointi - hanke III kokoonpano 1/2011 EP 2009
 4. 4. Neuvottelukunnan tavoitteet (1)Tehdä näkyväksi ja tunnetuksi maakunnan kansalaisjärjestötoimintaa (2) Edistää kansalaisjärjestöjen yhteistyötä ja järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä (3)Kehittää uusia toimintamuotoja ja rakenteita kansalaisjärjestöjen toiminnan helpottamiseksi ja laajentamiseksi (4) Edistää demokratiaa ja osallisuutta tuomalla kansalaisten ääni kansalaisjärjestöjen kautta osaksi maakunnallista ja kunnallista päätöksentekoa
 5. 5. Tuloksia- avauksia Kuntakierros tehty: – Seuraavat askeleet: tuetaanko kuntia järjestöstrategioiden tekemisessä? Yhteiset foorumit – Järjestöfoorumit, järjestöpäivät Järjestöjen Venäjä-yhteistyö – Erityisesti Venäjän Karjalaan Järjestöjen koulutusyhteistyö – Yhteisen vapaaehtoistoiminnan kehittäminen, maahanmuuttajat mukaan järjestötoimintaan
 6. 6. Tuloksia/avauksia Yhteinen tiedotus: – www.jelli.fi – http://www.jelli.fi/live/ Kolumnisarja sanomalehti Karjalaiseen Sosiaalinen media
 7. 7. Vaikuttamisyhteistyö - Järjestöjen ääni maakunnan ohjelmiin Pohjois-Karjalan maakuntaliiton maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma Hyvinvointiohjelma Koulutustrategia Jane hyvänä käytäntönä maakunnan Pokat - seminaarissa
 8. 8. Hyvinvoinnin osa-alue 5/5: Aktiivinen ja osallinen kansalainen • Edistetään ja kehitetään uusia osallistumisen keinoja ja kanavia kuntalaisena toimimiseksi. • Kohdennetaan toimenpiteitä erityisesti nuorten, maahanmuuttajien ja eri syistä huono-osaisuutta kokevien ihmisten osallisuuden lisäämiseksi. • Tuetaan järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytyksiä vahvistamalla niiden toimintaresursseja. • Tuetaan järjestöjen keskinäistä yhteistyötä sekä järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä maakunnan järjestöasiain neuvottelukunnan ja kuntakohtaisten järjestöfoorumien kautta. • Hyödynnetään ja tehostetaan järjestöillä olevan tiedon käyttöä osana aluekehittämistä: kyläsuunnitelmat, kansalaiskyselyt, järjestöjen raportit ja tutkimukset.
 9. 9. Kunta-järjestö yhteistyö Strateginen yhteistyö: jonkin verran erillisohjelmien puitteissa sekä maakuntatasolla Kumppanuusyhteistyö: kunnat toivovat lisää paikallista sopimusyhteistyötä järjestöjen kanssa Perusyhdistystoiminta-kunta vuoropuhelu: järjestöt toivovat kunnilta tiloja, tukea ja arvostusta EP, MA 2010
 10. 10. JANE/Järjestöt Vahvuuksia ja mahdollisuuksia Tietoisuuden kasvu maakuntaliitossa ja jonkin verran kunnissa: – maakuntaliiton ihmisiltä kiitettävää paneutumista – maakuntaliiton mukana olo on tuonut toiminnalle uskottavuutta Tavoitteet tehtiin yhdessä järjestöjen kesken Uudenlaista yhteistä vaikuttamista Myönteistä ilmapiiriä järjestöissä ja kunnissa Pysyvä, laaja-alainen yhteistyörakenne synnytetty maakuntaan – luotu puhtaalta pöydältä kokonaan uusi toimintamalli!
 11. 11. Vahvuuksia, mahdollisuuksia/maakuntaliiton johto Järjestöjen käynnistämä toiminta maakuntaliiton näkökulmasta aktiivista ja onnistunutta – Järjestöt ovat sitoutuneet, valmistelu ollut hyvää – Maakuntaliitto on osoittanut henkilöresursseja toimintaan – Maakunnallinen tuki ja status järjestöjen yhteistyölle ja toiminnalle Neuvottelukunta yhteistyö- ja työkalufoorumi aluekehittämiseen – Maakunnallisen päätöksenteon asioita järjestöjen tietoisuuteen – Suoraan näkemystä järjestökentältä, viestit vahvemmin maakunnalliseen päätöksentekoon
 12. 12. Heikkouksia ja uhkia Tiedottaminen haasteellista Tavoitteiden asettelun kirkastaminen: voisi tavoitella jotain järisyttävää! Maakuntaan jalkautuminen vähäistä Sitoutumisen haasteellisuus Kansalaisten äänen kuuluminen Kuka neuvottelukunnan toimintaa arvioi ja ohjaa? Edustuksellisuuden ja edunvalvonnan ongelmat Mikä taho viime kädessä rakentaa pelisäännöt Moniäänisyyden haaste: pienten toimijoiden vaikeus osallistua strategiatyöhön

×