Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Jari Stenvall: Johdatus arviointimalliin

Jari Stenvallin esitys kokeilujen arviointi -työpajassa 21.3.2017. Työpajan järjestivät yhdessä VNK:n Kokeileva Suomi -hanke sekä Kuntaliitto.

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Jari Stenvall: Johdatus arviointimalliin

 1. 1. Presentaation nimi Esittäjän nimi, päivämäärä Jari Stenvall Professori Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto
 2. 2. Presentaation nimi Esittäjän nimi, päivämäärä 2 Taulukko 10. Kuntapäättäjien arviot seuraavista, toimenpiteitä ja etenemistä koskevista väittämistä oman kunnan näkökulmasta. Väittämän kanssa samaa mieltä olevat. (%, vastausvaihtoehdot 4&5) vastaajan aseman mukaan (N=175). ARTTU2-kunnat, lokakuu 2016.   Väittämän kanssa samaa mieltä olevat, % Kunnassani… Kaikki vastaajat Luottamus- henkilöt Viranhaltijat ..on ymmärretty, miksi on tärkeää pohtia  tulevaisuuden kunnan sisältöä 72 74 71 ..on selkeä visio tulevaisuudesta 58 49 65 ..on selkeitä toimenpiteitä, joilla viedään  tulevaisuuden kunnan kehittämistä eteenpäin 54 48 59 Tulevaisuuden kunnan rakentaminen on  edennyt kunnassani suunnitelmallisesti 38 38 38 Kuntani kehittämistä on edistetty erilaisten  kokeilujen kautta 31 27 35 N= 175 83 92 Kelluvat kunnat. Acta 265. Stenvall&Vakkala&Sandberg 2017
 3. 3. Presentaation nimi Esittäjän nimi, päivämäärä 3 Kokeilut ongelmanratkaisuna • Kokeilun kautta pystytään etsimään ratkaisuja sellaisiin ongelmiin, joiden lopputulosta ei tiedetä • Kokeilut ovat tuoneet jo lähtökohtaisesti kulttuuria, missä pohditaan vaihtoehtoisia tarkastelutapoja lähestyä ongelmia
 4. 4. Presentaation nimi Esittäjän nimi, päivämäärä 4 Kokeilujen arvoperusta • Rohkeus • Ennakkoluuttomuus • Vuorovaikutteisuus • Luottamusta, joka liittyy muun muassa epävarmuuden sietokykyyn • Oppimishalu • Riskinotto
 5. 5. Presentaation nimi Esittäjän nimi, päivämäärä 5
 6. 6. Presentaation nimi Esittäjän nimi, päivämäärä 6 1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo 1) Toimialani (esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimi) organisaatiossa (esim. Kunta/kuntayhtymä) on yhteinen näkemys kokeilevan kehittämisen sisällöstä 8 24 23 38 6 99 3,1 2) Toimialani organisaatiossa on yhteinen näkemys siitä, minkälaisissa tilanteissa kokeiluja toteutetaan 3 27 33 30 7 100 3,11 3) Toimialani organisaatiossa on yhteinen näkemys, miten kokeilevan kehittämisen tuloksia hyödynnetään 7 32 30 26 5 100 2,9 4) Toimialani organisaatiossa pidetään kokeilevaa kehittämistä tärkeänä 28 38 16 14 4 100 2,28 5) Toimialani organisaatiossa on rohkeutta tehdä uudenlaisia kokeiluja 30 40 13 13 4 100 2,21 6) Toimialani organisaatioissa uskalletaan kyseenalaistaa olemassa olevia käytäntöjä kokeilemalla 15 45 21 16 3 100 2,47 7) Toimialani organisaatiossa hyväksytään, että kokeilevassa kehittämisessä saatetaan epäonnistua 22 38 24 11 4 99 2,36 8) Toimialani organisaatiossa ilmapiiri on kokeilevan kehittämisen toteuttamiselle myönteinen 19 42 23 9 7 100 2,43
 7. 7. Presentaation nimi Esittäjän nimi, päivämäärä 7 1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo 1) Organisaationi (esim. kuntani sosiaali- ja terveystoimi) kehittämiskulttuuri edistää kokeilevan kehittämisen onnistumista 14 37 23 22 3 99 2,63 2) Organisaationi päätöksentekokulttuuri edistää kokeilevan kehittämisen onnistumista 9 33 27 21 8 98 2,86 3) Organisaationi johtamiskulttuuri edistää kokeilevan kehittämisen onnistumista 18 41 18 16 5 98 2,48 4) Organisaationi arviointikulttuuri edistää kokeilevan kehittämisen onnistumista 9 33 26 26 5 99 2,85 5) Organisaatiossani on muilta oppimisen kulttuuri, joka edistää kokeilevan kehittämisen onnistumista 13 37 32 11 6 99 2,6 6) Organisaatiossani on palveluiden käyttäjien osallistumista korostava kulttuuri, joka edistää kokeilevan kehittämisen onnistumista 15 38 30 10 6 99 2,54 Yhteensä 78 219 156 106 33 592 2,66
 8. 8. Presentaation nimi Esittäjän nimi, päivämäärä 8 Johtopäätöksiä • Kokeilevalla kehittämisellä on positiivisia vaikutuksia sitä toteuttavissa organisaatioissa. • Julkisissa organisaatioissa, joissa kokeileminen koetaan erityisen tärkeäksi, se perustuu ulkoisten ja johdosta lähtevien ideoiden ohella työntekijöiden ideoihin. • Hierarkkinen asema vaikuttaa tilannekuvaan kokeiluista. • Kokeileva kehittäminen näyttäisi toteutuvan parhaiten käynnistys- ja toteutusvaiheessa. • Kokeilujen ongelmat liittyvät suurimmalta osin toteutusprosessin ”loppupäähän” eli siihen, miten kokeilujen tuloksia kyetään hyödyntämään toiminnassa.
 9. 9. Presentaation nimi Esittäjän nimi, päivämäärä 9 Mikä tuottaa systeemisen tai paradigmaan tuottavan muutoksen julkisessa hallinnossa? • Kokeileminen ja laajemmin tietoperustaisuus? • Asiantuntijoiden ja institutioiden tekemät tulkinnat tulkinnat? • Poliittinen toiminta/kompromissit? • Julkisuudesta tulevat paineet?
 10. 10. Presentaation nimi Esittäjän nimi, päivämäärä 9 Mikä tuottaa systeemisen tai paradigmaan tuottavan muutoksen julkisessa hallinnossa? • Kokeileminen ja laajemmin tietoperustaisuus? • Asiantuntijoiden ja institutioiden tekemät tulkinnat tulkinnat? • Poliittinen toiminta/kompromissit? • Julkisuudesta tulevat paineet?

×