Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Koha yonetim sistemi_saglama_modulu_kullanimi_okan_koc

74 Aufrufe

Veröffentlicht am

KohaFeransTR18, Koha Türkiye Kullanıcı Grubu I. Buluşması, 27 Nisan 2018, TOBB ETÜ
Okan KOÇ, Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı: Koha Bilgi Erişim Sistemi Sağlama Modülü Kullanımı: Balıkesir Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Örneği
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Tge7tt-H_qc
Özgür ve açık bir yazılım olan Koha Kütüphane Yönetim Sistemini ülkemizde kullanan kütüphanelerin oluşturduğu Grubun ilk buluşması ile ilgili ayrıntılar:
http://www.devinim.com.tr/content/koh...
http://selmaalpayaslan.blogspot.com/2...

Veröffentlicht in: Präsentationen & Vorträge
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Koha yonetim sistemi_saglama_modulu_kullanimi_okan_koc

 1. 1. KOHA KÜTÜPHANE YÖNETİM SİSTEMİ SAĞLAMA MODÜLÜ KULLANIMI Öğr.Gör. Okan KOÇ
 2. 2. Sağlama Sağlama; Koleksiyona/ dermeye eklenmesine karar verilen bilgi kaynaklarının çeşitli yollarla kütüphane koleksiyonuna katılma sürecidir. Kütüphanenin dermesine materyal satın alınmasını, sipariş, muhasebe ve gelen bilgi kaynaklarının işlemlerinin tamamlanmasını içermektedir.
 3. 3. Sağlama Sağlama sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, bilgi kaynağı sağlama sürecinde izlenecek yollar belirlenip, süreç sağlıklı, açık ve net olarak ortaya konulmalı ve bununla birlikte sağlama noktasında görevli personelin alacağı sorumluluklar çizilerek, işlemlerde standartlaşmaya gidilmelidir.
 4. 4. Sağlama Aynı zamanda sağlama sürecinin takibi, iş akışlarının belirlenmesi ve yazılı bir derme/ koleksiyon geliştirme politikasıyla da desteklenmesi işlemlerin standartlaşmasına ve kurumsal kalitenin artırılmasına katkıda bulunacağı unutulmamalıdır.
 5. 5. Sağlama Genel olarak sağlamada sürecinde kullanılan satın alma, bağış, değişim ve derleme olmak üzere dört temel yöntem olmakla birlikte, Balıkesir Üniversitesi Merkez Kütüphanesi dermesine bu yöntemlerden satın alma ve bağış yöntemi kullanılarak bilgi kaynağı sağlamaktadır.
 6. 6. Sağlama 2015 yılından bu yana kullanılmakta olan KOHA Kütüphane Yönetim Sistemi 2016 yılından itibaren Balıkesir Üniversitesi Merkez Kütüphanesi koleksiyonuna satın alma yoluyla katılan, katılması düşünülen, çeşitli sebeplerle (kütüphanede olup olmadığı, elektronik kopyasının varlığı, baskısının tükenmişliği vb.) ilgili bilgi kaynaklarının koleksiyona dahil edilmemesine karar verilmesi gibi sağlama noktasındaki tüm süreçler KOHA Kütüphane Yönetim Sistemi üzerinden yürütülmektedir.
 7. 7. Sağlama Bu çalışmada sağlıklı bir sağlama sürecinin kütüphane otomasyon sistemi ile bütünleşik bir yapıda planlanması ve kurgulanması gerekliliği vurgulanarak, kullanıcılardan gelen ve derme geliştirme uzmanı tarafından seçilen bilgi kaynaklarının KOHA Kütüphane Yönetim Sistemi toplanıp, sürecin sistem üzerinden nasıl yürütülebileceği deneyimi paylaşılacaktır.
 8. 8. KOHA KÜTÜPHANE YÖNETİM SİSTEMİ SAĞLAMA MODÜLÜ Öneri Yönetimi
 9. 9. Kullanıcı Adı Tc nin ilk 6 hanesi
 10. 10. Sisteme giriş yapan kullanıcı satın alma önerisini KOHA üzerinden yapabilmektedir. Balıkesir Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde tüm bilgi kaynağı önerileri KOHA üzerine yüklenmektedir.
 11. 11. Balıkesir Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde, kullanıcılardan gelen tüm kitap istekleri (Excell listesi, resmi yazı, telefon vb.) Kütüphane tarafından giriş yapılarak kullanıcı adıyla öneri olarak kaydedilmektedir.
 12. 12. Kullanıcıların sitem üzerinden gerçekleştirdiği ve sisteme derme geliştirme uzmanı tarafından girişi yapılan tüm öneriler, Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Derme/ Koleksiyon Geliştirme Politikası baz alınarak değerlendirilir. Sipariş Edilecekler Siparişi onaylanan bilgi kaynakları listesidir Beklemede Önerilerinin toplandığı havuzu göstermektedir. Kullanılabilir Sipariş süreci tamamlanmış ve kullanıma hazır olanları gösterir. Sipariş Edildi Siparişe çıkılanların listesidir. Reddedildi Çeşitli sebeplerle reddedilenlerin listesidir.
 13. 13. Bekliyor Onaylandı Kontrol Edildi Reddedildi Baskısı Tükenmiş E Kitabı Mevcut Kütüphanede Mevcut Stokta Yok Diğer Kullanıcı istekleri sistem üzerinden ya onaylanarak, ya da çeşitli sebeplerle reddedilmektedir. İsteği yapan kullanıcıya ilgili her durumda mail gönderilmektedir. Kabul edilen her istek Sipariş edilecekler sekmesine, kabul edilmeyenler reddedildi sekmesine otomatik taşınmaktadır.
 14. 14. KOHA KÜTÜPHANE YÖNETİM SİSTEMİ SAĞLAMA MODÜLÜ Siparişe Çıkma
 15. 15. Sağlayıcı firma daha önceden çalışılan bir firma ise direk arama yapılmaktadır. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Derme Geliştirme Uzmanı Koleksiyon/ Derme Geliştirme Politikası ve Kalite Politikası gereğince ‘‘derme yönetimi kapsamında aracı firma vb. kurum dışı ilişkilerin etkinliğin değerlendirmesi amacıyla kalite dokümanları arasında yer alan firma değerlendirme belgesini her yıl düzenlenmesinden sorumludur.’’ Bu sebeple daha önceden olumlu puan alan firmalarla çalışılmaya önem verilmektedir.
 16. 16. Daha önceden çalışılan bir firma değilse yeni sağlayıcı butonu vasıtasıyla sağlayıcı eklenir. Firmaya ilişkin bilgiler doldurulur.
 17. 17. Sağlayıcı firmadan irtibat sağlanacak kişinin bilgileri sisteme yüklenir.
 18. 18. İlgili sağlayıcı firma seçilerek yayın üzerinde yeni bir satın alma sepeti oluşturulur.
 19. 19. İlgili sağlayıcı firma seçilerek yayın üzerinde yeni bir satın alma sepeti oluşturulur.
 20. 20. Sepet oluşturulduktan sonra bir sonraki aşamaya geçilerek sipariş listesinin oluşturulmasına başlanır.
 21. 21. . Bir Öneriden Kütüphane hesabım vasıtasıyla kullanıcıların istekte bulunduğu bilgi kaynakları Bir abonelikten Süreli yayınlar için kullanılır. Yeni bir (boş) kayıttan Direk olarak sipariş bilgisini gireceğimiz alan Varolan bir kaynaktan Z39.50 ile bağlantı kurulur. Diğer bilgi merkezlerinden bulunan bilgi kaynakları siparişe eklenir. Yüksek ayırma oranına sahip başlıklardan Belirli bir tarih aralığında en çok ayırtılan bilgi kaynakları
 22. 22. . Bir öneriden sepete ekleme yaparken, kütüphane kullanıcılarının ve derme geliştirme uzmanın sisteme eklediği kayıtlar taranır.
 23. 23. . Kullanıcı yayın istekleri listelenir ve ilgili öneri seçilir. Sipariş seçeneği yardımıyla ilgili önerinin sağlama bilgileri doğrulama aşamasına geçilmektedir.
 24. 24. .
 25. 25. İlgili bilgi kaynağı için sağlayıcı firmanın vermiş olduğu fiyat bilgisi işlenir. İşlemin kaydedilmesi ile birlikte süreç sonlandırılır ve isteği yapan kullanıcıya sipariş bilgisi mail yoluyla iletilir.
 26. 26. . Yeni bir boş kayıttan sepete ekleme yaparken, tüm alanlar sıfırdan doldurulmaktadır.
 27. 27. . Varolan bir kaynaktan sepete ekleme yaparken, Z39.50 protokolü vasıtasıyla diğer kütüphanelerdeki yayınlar taranabilmektedir. Bu sekme vasıtasıyla da koleksiyon / derme geliştirme yapılmaktadır.
 28. 28. . Tarama yapılacak bilgi merkezi seçilerek, ilgili eser, konu, yazar vb. noktalarda sipariş oluşturmak mümkündür.
 29. 29. . Diğer bilgi merkezlerinden taranan bilgi kaynaklarını sipariş listenize eklemek mümkündür.
 30. 30. . Yüksek ayırma oranı kütüphanemizdeki bilgi kaynakları inceleyerek belirli ayırma oranlarına göre sipariş listesine ekleme yaptığımız ekrandır.
 31. 31. .İlgili alanda, belirli tarih aralığındaki ayırma sayıları baz alınarak sipariş işlemi gerçekleştirilmektedir.
 32. 32. İlgili sipariş listesini toplu olarak görüntüleyerek toplam ne kadar satın alma yaptığınızı görmek mümkündür. Ayrıca ilgili listeden başka bir sepete transfer yapabileceğiniz gibi düzenleme de yapmaya izin verilmektedir. Sipariş KDV hariç KDV% Sipariş Ayarları
 33. 33. Sağlayıcı firmadan tüm sipariş geldikten ve teknik ekip tarafından kataloğa giriş işlemi yapıldıktan sonra ilgili firma ve ilgili satın alma sepeti seçilerek sepet kapatılır.
 34. 34. Kapılan sepet üzerinde gönderimi al sekmesi kullanılarak bir sonraki adım olan firmadan gelen bilgi kaynaklarının kabulü aşamasına geçilmektedir.
 35. 35. Bu ekranda daha önceden belirli fatura numaralarıyla kaydedilen alımları bulmak mümkündür. İlgili fatura numarası seçilerek içerik görüntülemesi yapılabileceği gibi yeni bir fatura oluşturulabilmekte ya da geçmiş satın almalar görüntülenebilmektedir.
 36. 36. Fatura Numarası ekrana girilerek, bir sonraki aşama ilgili firmaya ait kapatılan son sepetin içeriği görüntülenmektedir.
 37. 37. Sağlayıcı firmadan sipariş geldikten ve teknik ekip tarafından kataloğa giriş işlemi yapıldıktan sonra ilgili firma ve ilgili satın alma sepeti seçilerek fatura numarasına kayıtlı sepetteki bilgi kaynaklarının sipariş işlemi sonlandırılır.
 38. 38. Katalog detayları ve hesap ayrıntıları kontrol edilerek işlem sonlandırılır. Bilgi kaynağı isteğini yapan kullanıcıya bilgi kaynağının kullanıma hazır olduğu maili gönderilir. Bu işlem sepetteki her bilgi kaynağı için tek tek uygulanmaktadır.
 39. 39. Katalog detayları ve hesap bilgileri kontrol edilerek işlem sonlandırılır. Bilgi kaynağı isteğini yapan kullanıcıya bilgi kaynağının kullanıma hazır olduğu maili gönderilir.
 40. 40. KOHA KÜTÜPHANE YÖNETİM SİSTEMİ SAĞLAMA MODÜLÜ KULLANIMI Öğr.Gör. Okan KOÇ

×