Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

נהיגה נכונה - במהלך תקופת הקיץ

389 Aufrufe

Veröffentlicht am

עקרי המצגת
.א. היסח הדעת בנהיגה – הנו גורם מס' 1 לתאונות דרכים בשניםהאחרונות
.ב. שכחת ילדים ברכב – יש לתת דגש בנושא חשוב זה שיגיע להורים
.ג. תאונות בשול הדרך

Veröffentlicht in: Automobil
 • Login to see the comments

נהיגה נכונה - במהלך תקופת הקיץ

 1. 1. 1 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫בדרכים‬ ‫לבטיחות‬ ‫המודעות‬ ‫הגברת‬ Kobigal1@gmail.com ‫לפרופיל‬ ‫לחץ‬‫לינקדאין‬ ‫לבטיחות‬ ‫הלאומית‬ ‫מהרשות‬ ‫החומרים‬ ‫בדרכים‬‫משרד‬‫התחבורה‬. ‫הסרטונים‬‫מאתר‬YOUTUBE. ‫גל‬ ‫קובי‬ ‫עריכה‬,‫בתעבורה‬ ‫בטיחות‬ ‫קצין‬.
 2. 2. 2 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫המצגת‬ ‫תוכן‬: 1.‫והנהג‬ ‫הרכב‬ ‫הכביש‬ ‫מצב‬.5.‫בנהיגה‬ ‫עייפות‬. 2.‫ברכב‬ ‫ילדים‬ ‫שכחת‬ ‫מניעת‬.6.‫הדרך‬ ‫בשול‬ ‫הסיכונים‬. 3.‫בחופשה‬ ‫ילדים‬.7.‫ונקודות‬ ‫ענישה‬ ‫מופרזת‬ ‫מהירות‬. 4.‫בנהיגה‬ ‫הדעת‬ ‫והיסח‬ ‫קשב‬.8.‫המצגת‬ ‫סיכום‬. ‫בלבד‬ ‫נוחות‬ ‫מטעמי‬ ‫זכר‬ ‫בלשון‬ ‫נכתבה‬ ‫המצגת‬,‫כאחד‬ ‫וגברים‬ ‫לנשים‬ ‫מיועד‬ ‫אך‬. ‫הנושא‬:‫קיץ‬ ‫נהיגת‬. ‫המטרה‬:‫למניעת‬ ‫הקיץ‬ ‫לתקופת‬ ‫הנהיגה‬ ‫התאמת‬ ‫חירום‬ ‫ומצבי‬ ‫דרכים‬ ‫תאונות‬.
 3. 3. 3 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ 1.‫בקיץ‬ ‫דווקא‬,‫לסכנה‬ ‫הופכים‬ ‫הכביש‬ ‫על‬ ‫מים‬ ‫מעט‬ ‫אפילו‬ ‫ממשית‬,‫שמן‬ ‫על‬ ‫החלקה‬,‫חול‬,‫יבשים‬ ‫עלים‬ ‫או‬. 2.‫והיובש‬ ‫החום‬ ‫בגלל‬‫מתייבשים‬ ‫הצמיגים‬ ‫נפגעת‬ ‫שלהם‬ ‫הכביש‬ ‫ואחיזת‬ ‫ונסדקים‬,‫על‬ ‫שמור‬ ‫עפ‬ ‫אויר‬ ‫לחצי‬"‫היצרן‬ ‫הוראות‬ ‫י‬. 3.‫רבות‬ ‫למכוניות‬ ‫גורם‬ ‫וזה‬ ‫יותר‬ ‫חם‬ ‫המכונית‬ ‫למנוע‬ ‫גם‬ ‫הדרכים‬ ‫בצדי‬ ‫להיתקע‬,‫בשול‬ ‫להחנות‬ ‫היכן‬ ‫לב‬ ‫שים‬. 4.‫הטמפרטורה‬ ‫כחממה‬ ‫מגיב‬ ‫בשמש‬ ‫החונה‬ ‫הרכב‬ ‫מגיעה‬ ‫הרכב‬ ‫בתוך‬‫לכ‬-70‫צלסיוס‬ ‫מעלות‬,‫לכן‬ ‫היטב‬ ‫הרכב‬ ‫את‬ ‫לאוורר‬ ‫הנהיגה‬ ‫טרם‬ ‫נדרש‬ ‫המזגן‬ ‫את‬ ‫ולהפעיל‬. ‫והרכב‬ ‫הכביש‬ ‫מצב‬
 4. 4. 4 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫הן‬ ‫ברכב‬ ‫השליטה‬ ‫פעולות‬‫ולכביש‬ ‫לצמיג‬ ‫מהנהג‬,‫ולכן‬: ‫תקין‬ ‫צמיג‬=‫חתכים‬ ‫ללא‬,‫יבש‬ ‫לא‬,‫שחוק‬ ‫ולא‬.!! ‫תקין‬ ‫צמיג‬=‫תעלות‬(‫חריצים‬)‫בעומק‬2‫מ‬"‫לפחות‬ ‫מ‬. ‫תקין‬ ‫צמיג‬=‫עפ‬ ‫הניפוח‬ ‫לחץ‬"‫הרכב‬ ‫יצרן‬ ‫הוראות‬ ‫י‬. ‫נמוך‬ ‫אוויר‬ ‫לחץ‬-‫לכביש‬ ‫הצמיג‬ ‫בין‬ ‫רופף‬ ‫לקשר‬ ‫גורם‬, ‫מוגברת‬ ‫דלק‬ ‫ולצריכת‬ ‫לשחיקה‬ ‫וגורם‬. ‫לתאונה‬ ‫הסיכון‬ ‫גובר‬ ‫לכן‬:‫ולסביבה‬ ‫לנוסעים‬ ‫לנהג‬!! ‫לפחות‬ ‫הרכב‬ ‫בצמיגי‬ ‫אוויר‬ ‫לחץ‬ ‫לבדוק‬ ‫מומלץ‬ ‫ב‬ ‫פעם‬-3‫שבועות‬. ‫נהג‬/‫זכור‬ ‫רכב‬ ‫בעל‬-‫חיים‬ ‫מציל‬ ‫תקין‬ ‫צמיג‬!! ‫רכב‬ ‫בצמיגי‬ ‫בטיחות‬
 5. 5. 5 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫הנהג‬ ‫מצב‬ .1‫מרדים‬ ‫בנסיעה‬ ‫החום‬,‫עם‬ ‫מזגן‬ ‫הפעלת‬ ‫גם‬ ‫אך‬ ‫להרדים‬ ‫עשוי‬ ‫פנימית‬ ‫סירקולציה‬. .2‫המסנוורת‬ ‫השמש‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫נסיעה‬‫מאד‬ ‫מעייפת‬. .3‫למסנוור‬ ‫הופך‬ ‫השמשה‬ ‫על‬ ‫לכלכוך‬ ‫מעט‬ ‫גם‬ ‫השמש‬ ‫מול‬ ‫כשנוסעים‬ ‫מאוד‬. 4.‫כפכפים‬ ‫עם‬ ‫או‬ ‫יחפים‬ ‫כאשר‬ ‫נהיגה‬‫מסוכנת‬ ‫מאוד‬!,‫להחליק‬ ‫עשויה‬ ‫הרגל‬/‫להיתקע‬ ‫בדוושות‬ ‫אחיזה‬ ‫ולאבד‬. 5.‫הבוהקת‬ ‫השמש‬ ‫נגד‬ ‫מועילים‬ ‫שמש‬ ‫משקפי‬. ‫הנהג‬ ‫מצב‬
 6. 6. 6 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫רקע‬:‫במהלך‬ ‫הסיכונים‬ ‫אחת‬ ‫היא‬ ‫ברכב‬ ‫שכחה‬ ‫עקב‬ ‫בילדים‬ ‫פגיעות‬ ‫הקיץ‬ ‫תקופת‬,‫משנת‬2008–‫שנפגעו‬ ‫ילדים‬ ‫מאות‬ ‫על‬ ‫דווח‬ ‫להיום‬ ‫ועד‬ ‫מתו‬ ‫מהנפגעים‬ ‫ורבים‬,‫בגילאי‬ ‫הילדים‬ ‫רוב‬2-5‫שנים‬. ‫במהירות‬ ‫ופעוטות‬ ‫תינוקות‬ ‫על‬ ‫משפיע‬ ‫קיצוני‬ ‫שחום‬ ‫לזכור‬ ‫צריך‬ ‫מבוגרים‬ ‫על‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫חמורה‬ ‫ובצורה‬ ‫יותר‬ ‫רבה‬. ‫שבתוכו‬ ‫זו‬ ‫על‬ ‫לרכב‬ ‫מחוץ‬ ‫הטמפרטורה‬ ‫השפעת‬: ‫ע‬ ‫שנערך‬ ‫במחקר‬"‫חב‬ ‫י‬'‫ג‬'‫נרל‬‫מוטורוס‬,‫בשמש‬ ‫חונה‬ ‫רכב‬ ‫אם‬ ‫נמצא‬ ‫בטמפ‬'‫של‬35‫צלסיוס‬ ‫מעלות‬,‫תוך‬20‫ד‬'‫הטמפ‬'‫ברכב‬‫ליותר‬ ‫תגיע‬ ‫מ‬-50‫צלסיוס‬ ‫מעלות‬,‫כ‬ ‫לאחר‬-40‫ד‬'‫מ‬ ‫ליותר‬ ‫תגיע‬-65.5‫מעלות‬. ‫פתוח‬ ‫מעט‬ ‫חלון‬ ‫משאירים‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ‫נמצא‬ ‫במחקר‬,‫החום‬ ‫מידת‬ ‫במכונית‬‫לילדים‬ ‫ביותר‬ ‫מסוכנות‬ ‫לרמות‬ ‫עולה‬. ‫ברכב‬ ‫ילדים‬ ‫שכחת‬ ‫מניעת‬!!!
 7. 7. 7 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫החוק‬ ‫אומר‬ ‫מה‬: ‫ראויה‬ ‫השגחה‬ ‫בלא‬ ‫שנים‬ ‫שש‬ ‫לו‬ ‫מלאו‬ ‫שטרם‬ ‫ילד‬ ‫המשאיר‬, ‫פוגע‬ ‫או‬ ‫הילד‬ ‫חיי‬ ‫את‬ ‫מסכן‬ ‫ובכך‬,‫פגיעה‬ ‫לפגוע‬ ‫עלול‬ ‫או‬ ‫בבריאותו‬ ‫או‬ ‫בשלומו‬ ‫ממשית‬,‫מאסר‬ ‫דינו‬3‫שנים‬:‫כך‬ ‫עשה‬ ‫שנה‬ ‫מאסר‬ ‫דינו‬ ‫ברשלנות‬:‫את‬ ‫לנטוש‬ ‫במטרה‬ ‫כך‬ ‫עשה‬ ‫הילד‬-‫מאסר‬ ‫דינו‬5‫שנים‬. ‫סעיף‬ ‫העונשין‬ ‫חוק‬361. ‫ילדים‬ ‫הסעת‬ ‫רכבי‬ ‫לגבי‬-‫חובת‬ ‫הנהג‬ ‫על‬ ‫חלה‬ ‫שבישראל‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ‫ההסעה‬ ‫מרכב‬ ‫הילדים‬ ‫הורדת‬ ‫לאחר‬ ‫רכב‬ ‫סריקת‬. ‫ברכב‬ ‫ילדים‬ ‫שכחת‬ ‫מניעת‬!!!
 8. 8. 8 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫ולנהגים‬ ‫להורים‬ ‫בטיחות‬ ‫המלצות‬: .1‫לרכב‬ ‫מחוץ‬ ‫או‬ ‫בתוך‬ ‫ילד‬ ‫להשאיר‬ ‫אין‬ ‫לעולם‬,‫לדקה‬ ‫לא‬ ‫גם‬.!!! .2‫הילדים‬ ‫עם‬ ‫ברכב‬ ‫כשאתם‬‫הנייד‬ ‫בטלפון‬ ‫תדברו‬ ‫אל‬,‫הדעת‬ ‫את‬ ‫מסיח‬ ‫זה‬. .3‫התיק‬ ‫את‬ ‫שימו‬,‫הילד‬ ‫ליד‬ ‫האחורי‬ ‫במושב‬ ‫הנייד‬ ‫הטלפון‬ ‫או‬ ‫הארנק‬. .4‫חנייתו‬ ‫לאחר‬ ‫מהרכב‬ ‫ירדו‬ ‫הילדים‬ ‫כי‬ ‫לוודא‬ ‫יש‬,‫לבדוק‬ ‫יש‬ ‫חסר‬ ‫ילד‬ ‫באם‬ ‫לצאת‬ ‫היה‬ ‫יכול‬ ‫ולא‬ ‫מטען‬ ‫לתא‬ ‫נכנס‬ ‫או‬ ‫ברכב‬ ‫הושאר‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ‫מיד‬. .5‫לבן‬ ‫להתקשר‬ ‫מנהג‬ ‫לכם‬ ‫עשו‬/‫הילדים‬ ‫את‬ ‫שהורדתם‬ ‫לאחר‬ ‫הזוג‬ ‫בת‬. .6‫רחוקים‬ ‫יהיו‬ ‫הרכב‬ ‫של‬ ‫הנעילה‬ ‫הסרת‬ ‫המאפשר‬ ‫רחוק‬ ‫שלט‬ ‫או‬ ‫מפתחות‬ ‫ילדים‬ ‫של‬ ‫ידם‬ ‫מהישג‬. .7‫משחק‬ ‫תוך‬ ‫הרכב‬ ‫מעצורי‬ ‫את‬ ‫לשחרר‬ ‫עלולים‬ ‫שילדים‬ ‫לב‬ ‫שימו‬. .8‫בהיעדרכם‬ ‫אליו‬ ‫ייכנסו‬ ‫לא‬ ‫שילדים‬ ‫כדי‬ ‫הרכב‬ ‫את‬ ‫לנעול‬ ‫הקפידו‬. .9‫ברכב‬ ‫כלוא‬ ‫כשהוא‬ ‫נמצא‬ ‫וילד‬ ‫במידה‬,‫המידית‬ ‫במהירות‬ ‫להוציאו‬ ‫יש‬ ‫מידי‬ ‫רפואי‬ ‫לטיפול‬ ‫לפנות‬ ‫יש‬ ‫ברע‬ ‫מרגיש‬ ‫או‬ ‫חם‬ ‫והוא‬ ‫ובמידה‬. ‫ברכב‬ ‫ילדים‬ ‫שכחת‬ ‫מניעת‬!!! ‫בעזרים‬ ‫להשתמש‬ ‫מומלץ‬ ‫שונות‬ ‫ואפליקציות‬ ‫אלקטרוניים‬ ‫ברכב‬ ‫ילדים‬ ‫לבקרת‬.
 9. 9. 9 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ .1‫יודעים‬ ‫ולא‬ ‫הרכב‬ ‫מהירות‬ ‫את‬ ‫נכון‬ ‫לאמוד‬ ‫יודעים‬ ‫אינם‬ ‫ילדים‬ ‫הכביש‬ ‫את‬ ‫לחצות‬ ‫להם‬ ‫ייקח‬ ‫זמן‬ ‫כמה‬. .2‫הים‬ ‫בחוף‬ ‫הנוסעים‬ ‫רכב‬ ‫כלי‬,‫המתרחצים‬ ‫את‬ ‫מסכנים‬. .3‫וכבד‬ ‫עמוס‬ ‫כשהרכב‬ ‫לטיול‬ ‫יוצאות‬ ‫רבות‬ ‫משפחות‬,‫דבר‬ ‫את‬ ‫המקשה‬‫הרכב‬ ‫בכלי‬ ‫השליטה‬. .4‫בחגורות‬ ‫חגורים‬ ‫ברכב‬ ‫הנוסעים‬ ‫שכלל‬ ‫לוודא‬ ‫יש‬ ‫את‬ ‫התואמים‬ ‫הבטיחות‬ ‫במושבי‬ ‫והילדים‬ ‫הבטיחות‬ ‫ומשקלם‬ ‫גילם‬. ‫בחופשה‬ ‫ילדים‬
 10. 10. 10 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫בנהיגה‬ ‫הדעת‬ ‫והיסח‬ ‫קשב‬: 1.‫הבטיחות‬ ‫בנושא‬ ‫העוסקים‬ ‫העדכניים‬ ‫המחקרים‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מצביעים‬ ‫בדרכים‬‫הדעת‬ ‫היסח‬‫כבעיה‬ ‫הדרכים‬ ‫תאונות‬ ‫של‬ ‫בבסיסן‬ ‫שנמצאת‬ ‫המרכזית‬. 2.‫כגורם‬ ‫מסתמן‬ ‫והנייד‬ ‫החכם‬ ‫הטלפון‬‫ראשון‬ ‫דרכים‬ ‫בתאונות‬.
 11. 11. 11 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫הדעת‬ ‫היסח‬ ‫מהו‬? ‫המחשבה‬ ‫העתקת‬,‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫וחוסר‬ ‫התעלמות‬. ‫המחשבה‬ ‫העתקת‬–‫במוח‬ ‫המתרחש‬ ‫תהליך‬,‫חלקי‬ ‫הסבר‬ ‫זהו‬ ‫היינו‬ ‫שאולי‬ ‫ממה‬ ‫אחר‬ ‫במשהו‬ ‫עוסקת‬ ‫שהמחשבה‬ ‫מצפים‬/‫רוצים‬. ‫התעלמות‬–‫המחשבה‬ ‫העתקת‬ ‫של‬ ‫התוצאה‬ ‫היא‬, ‫ממידע‬ ‫מתעלמים‬ ‫אנו‬ ‫מדוע‬? ‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫חוסר‬–‫התופעה‬ ‫לכלל‬ ‫מאוד‬ ‫כללית‬ ‫הגדרת‬.
 12. 12. 12 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫מהנהיגה‬ ‫דעתנו‬ ‫את‬ ‫מסיח‬ ‫מה‬?
 13. 13. 13 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫בנהיגה‬ ‫דעת‬ ‫היסח‬-‫לסרטון‬ ‫לחץ‬1: ‫בנהיגה‬ ‫דעת‬ ‫היסח‬-‫לסרטון‬ ‫לחץ‬2: ‫בנהיגה‬ ‫דעת‬ ‫היסח‬ ‫לסיכום‬ ‫סרטון‬:
 14. 14. 14 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫מורכבת‬ ‫משימה‬ ‫היא‬ ‫הנהיגה‬,‫דיוק‬ ‫המחייבת‬,‫חדות‬,‫ראייה‬ ‫מרחבית‬,‫הסיטואציה‬ ‫של‬ ‫הבנה‬,‫קדימה‬ ‫צפייה‬,‫מיקוד‬ ‫בעיקר‬. ‫להדגיש‬ ‫חשוב‬!–‫זהירים‬ ‫להיות‬ ‫מקצועית‬ ‫חובה‬ ‫עליכם‬ ‫חלה‬ ‫הקשב‬ ‫בניהול‬ ‫הקשור‬ ‫בכל‬,‫הקשב‬ ‫במיקוד‬,‫משאבי‬ ‫בפינוי‬ ‫הקשב‬,‫הכביש‬ ‫על‬ ‫החשובה‬ ‫היחידה‬ ‫למשימה‬ ‫ובהפנייתו‬: ‫וזהירה‬ ‫בטוחה‬ ‫נהיגה‬. ‫נושא‬ ‫לסיכום‬"‫הדעת‬ ‫היסח‬:"
 15. 15. 15 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫בנהיגה‬ ‫עייפות‬
 16. 16. 16 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫בנהיגה‬ ‫עייפות‬
 17. 17. 17 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫קליפ‬-"‫ירוק‬ ‫אור‬"‫בנהיגה‬ ‫עייפות‬ ‫עייפים‬ ‫אם‬–‫נוהגים‬ ‫לא‬!! ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחץ‬ ‫להפעלה‬.
 18. 18. 18 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫בנהיגה‬ ‫עייפות‬ ‫סרטונים‬: ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחץ‬ ‫להפעלה‬.
 19. 19. 19 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫המצגת‬ ‫תוכן‬: 1.‫רקע‬,‫החוק‬ ‫אומר‬ ‫ומה‬?. 2.‫מהו‬"‫שול‬"‫והחוק‬ ‫התקנות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הדרך‬. 3.‫לנהג‬ ‫בטיחות‬ ‫הנחיות‬/‫ורכב‬ ‫באדם‬ ‫פגיעה‬ ‫למניעת‬ ‫ת‬. 4.‫הדרך‬ ‫בצד‬ ‫מיותרת‬ ‫עצירה‬. 5.‫תאונה‬ ‫למניעת‬ ‫והדרכה‬ ‫בטיחות‬ ‫לאירועי‬ ‫מסכם‬ ‫סרטון‬. ‫הנושא‬:‫הדרך‬ ‫בשול‬ ‫הסיכונים‬. ‫המטרה‬:‫הדרך‬ ‫בשול‬ ‫בטוחה‬ ‫עצירה‬.
 20. 20. 20 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫רקע‬: ‫בעת‬ ‫בדרכים‬ ‫מיותר‬ ‫קטל‬ ‫של‬ ‫מקרים‬ ‫לעשרות‬ ‫עדים‬ ‫אנו‬ ‫שנה‬ ‫בכל‬ ‫הדרך‬ ‫בשול‬ ‫עצירה‬,‫אחרת‬ ‫תקלה‬ ‫בשל‬ ‫או‬ ‫צמיג‬ ‫החלפת‬ ‫לצורך‬. ‫עצירה‬‫מסוכנת‬ ‫הינה‬ ‫הדרך‬ ‫בשול‬! ‫החוק‬ ‫אומר‬ ‫מה‬?: ‫התעבורה‬ ‫תקנת‬21‫ג‬'‫הדרך‬ ‫בצד‬ ‫בטוחה‬ ‫לא‬ ‫עצירה‬ ‫על‬ ‫אוסרת‬. ‫להורדה‬ ‫איסור‬ ‫וגם‬ ‫וחניה‬ ‫עצירה‬ ‫אין‬ ‫מהירה‬ ‫בדרך‬/‫נוסעים‬ ‫עליית‬. ‫מהו‬"‫שול‬"‫הדרך‬?: ‫הכביש‬ ‫לשפת‬ ‫הסמוך‬ ‫השטח‬ ‫הוא‬ ‫הדרך‬ ‫שול‬,‫נמצא‬ ‫האחד‬ ‫שמצדו‬ ‫מדרכה‬ ‫אין‬ ‫האחר‬ ‫ומצדו‬ ‫הכביש‬.‫שלושה‬ ‫הוא‬ ‫הדרך‬ ‫שול‬ ‫של‬ ‫רוחבו‬ ‫פחות‬ ‫או‬ ‫מטרים‬,‫יותר‬ ‫קטן‬ ‫במרחק‬ ‫ניקוז‬ ‫תעלת‬ ‫האחר‬ ‫מצדו‬ ‫כשיש‬. ‫רקע‬,‫החוק‬ ‫אומר‬ ‫מה‬?
 21. 21. 21 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫לנהג‬ ‫הנחיות‬/‫חירום‬ ‫במצב‬ ‫הדרך‬ ‫בשול‬ ‫לעצירה‬ ‫ת‬: 1.‫הדרך‬ ‫בצד‬ ‫בבטחה‬ ‫לעצור‬ ‫ניתן‬ ‫בו‬ ‫למקום‬ ‫עד‬ ‫בזהירות‬ ‫לנסוע‬ ‫יש‬. 2.‫מצוקה‬ ‫אורות‬ ‫מידית‬ ‫להפעיל‬ ‫יש‬,‫זוהר‬ ‫אפוד‬ ‫ללבוש‬,‫משולש‬ ‫בזהירות‬ ‫להציב‬ ‫ל‬ ‫הנראה‬ ‫אזהרה‬-100‫מ‬'‫לפחות‬,‫מחיר‬ ‫בשום‬ ‫הכביש‬ ‫על‬ ‫לעלות‬ ‫אין‬.!! 3.‫לגדר‬ ‫מעבר‬ ‫מידית‬ ‫ולעבור‬ ‫הנוסעים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫להוציא‬ ‫יש‬ ‫בשול‬ ‫בעצירה‬ ‫ההפרדה‬–‫ולהתייחס‬ ‫בזהירות‬ ‫לצאת‬ ‫יש‬‫וברורה‬ ‫מידית‬ ‫חיים‬ ‫כסכנת‬ ‫למצב‬! ‫הבטיחות‬ ‫לגדר‬ ‫מעבר‬ ‫לעבור‬ ‫ניתן‬ ‫ולא‬ ‫מהרכב‬ ‫לצאת‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫בהם‬ ‫במקומות‬ ‫כגון‬ ‫מסיבות‬ ‫הפרדה‬ ‫או‬:‫תהום‬,‫ועוד‬ ‫חומה‬. ‫כאלה‬ ‫במקרים‬,‫חגורים‬ ‫ולהישאר‬ ‫ברכב‬ ‫להישאר‬ ‫מומלץ‬. 4.‫במקביל‬,‫ל‬ ‫ישראל‬ ‫משטרת‬ ‫למוקד‬ ‫לדווח‬ ‫יש‬-100‫שתגיע‬ ‫לדאוג‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫התנועה‬ ‫נתיב‬ ‫לחסימת‬ ‫למקום‬ ‫ניידת‬,‫ישראל‬ ‫במשטרת‬ ‫התנועה‬ ‫אגף‬ ‫גבוהה‬ ‫בעדיפות‬ ‫אלה‬ ‫לקריאות‬ ‫מתייחס‬,‫בעצירה‬ ‫הכרוכה‬ ‫הסכנה‬ ‫עקב‬ ‫הדרך‬ ‫בשול‬. ‫בכביש‬ ‫לנוסעים‬6-‫למוקד‬ ‫דומים‬ ‫במצבים‬ ‫להתקשר‬ ‫ניתן‬-6116*
 22. 22. 22 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫הדרך‬ ‫שולי‬–‫בטוחה‬ ‫ועצירה‬ ‫הסיכונים‬ ‫כאן‬ ‫לחץ‬-‫הדרך‬ ‫בשול‬ ‫בטיחות‬ ‫ואירועי‬ ‫הדרכה‬ ‫סרטון‬
 23. 23. 23 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫ונקודות‬ ‫ענישה‬ ‫מופרזת‬ ‫מהירות‬: ‫במהירות‬ ‫קלה‬ ‫הפרזה‬: ‫עד‬20‫קמ‬"‫עירונית‬ ‫בדרך‬ ‫המותר‬ ‫מעל‬ ‫ש‬,‫עד‬ ‫או‬25‫קמ‬"‫ש‬ ‫בדרך‬ ‫המותר‬ ‫מעל‬‫עירונית‬ ‫שאינה‬=250₪. ‫במהירות‬ ‫רבה‬ ‫הפרזה‬: 21-30‫קמ‬"‫עירונית‬ ‫בדרך‬ ‫המותר‬ ‫מעל‬ ‫ש‬,‫או‬26-40‫קמ‬"‫ש‬ ‫בדרך‬ ‫המותר‬ ‫מעל‬‫עירונית‬ ‫שאינה‬=750₪+8‫נקודות‬. ‫במהירות‬ ‫מאוד‬ ‫רבה‬ ‫הפרזה‬: ‫תמרור‬ ‫הוצג‬ ‫בו‬ ‫במקום‬426(‫מהירות‬ ‫הגבלת‬+ )‫עד‬ ‫עירונית‬ ‫שאינה‬ ‫דרך‬80‫קמ‬"‫וגם‬ ‫ש‬ ‫עד‬ ‫המותרת‬ ‫המהירות‬ ‫ובו‬ ‫בנוי‬ ‫הפרדה‬ ‫שטח‬ ‫עם‬ ‫בכביש‬90‫קמ‬"‫ש‬: ‫מהירות‬40-31‫קמ‬"‫עירונית‬ ‫בדרך‬ ‫מעל‬ ‫ש‬=1500₪+10‫נקודות‬. ‫מהירות‬41‫קמ‬"‫עירונית‬ ‫בדרך‬ ‫מעל‬ ‫ש‬=‫לדין‬ ‫הזמנה‬+10‫נקודות‬. ‫מהירות‬50-41‫קמ‬"‫בדרך‬ ‫מעל‬ ‫ש‬‫עירונית‬ ‫שאינה‬=1500₪+8‫נקודות‬. ‫מהירות‬51‫קמ‬"‫בדרך‬ ‫ומעלה‬ ‫ש‬‫עירונית‬ ‫שאינה‬=‫לדין‬ ‫הזמנה‬+10‫נקודות‬. ‫הערה‬:‫עירונית‬ ‫שאינה‬ ‫דרך‬=‫עירוני‬ ‫בין‬ ‫דרך‬.
 24. 24. 24 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ .1‫והרכב‬ ‫הכביש‬ ‫למצב‬ ‫ערניים‬ ‫היו‬. .2‫יש‬ ‫ולכן‬ ‫המידה‬ ‫על‬ ‫ייתר‬ ‫מתחממים‬ ‫הרכב‬ ‫צמיגי‬ ‫בקיץ‬ ‫הצמיגים‬ ‫וכשירות‬ ‫אויר‬ ‫לחצי‬ ‫על‬ ‫לשמור‬. .3‫להרדים‬ ‫גם‬ ‫עלול‬ ‫הקריר‬ ‫והמזגן‬ ‫מעייף‬ ‫החום‬ ‫כי‬ ‫זכרו‬, ‫בהתאם‬ ‫נהגו‬-‫נוהג‬ ‫לא‬ ‫עייף‬ ‫נהג‬.!! .4‫ברכב‬ ‫השגחה‬ ‫ללא‬ ‫ילד‬ ‫להשאיר‬ ‫אין‬.!! .5‫בדרכים‬ ‫אשר‬ ‫בחופשה‬ ‫לילדים‬ ‫דגש‬. .6‫מסוכנת‬ ‫בשול‬ ‫עצירה‬!!,‫הערכות‬ ‫דורשת‬ ‫ולכן‬ ‫תאונה‬ ‫למניעת‬. .7‫בנהיגה‬ ‫הדעת‬ ‫היסח‬–‫מס‬ ‫גורם‬ ‫הינו‬'1 ‫דרכים‬ ‫לתאונות‬,‫ובטוח‬ ‫ממוקד‬ ‫באופן‬ ‫נהג‬. ‫נהג‬/‫בבית‬ ‫לך‬ ‫מחכים‬ ‫ובבטיחות‬ ‫באחריות‬ ‫סע‬ ‫ת‬. ‫המצגת‬ ‫סיכום‬

×