Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

SOSI-modellregister - utvidelser NVDB og BIM

Presentasjon fra Norge digitalt teknologiforum 26/10-15, om hvordan modeller fra NVDB og BIM kan inkluderes i SOSI-modellregister.

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

SOSI-modellregister - utvidelser NVDB og BIM

 1. 1. Utvidelser for NVDB og BIM SOSI-modellregister 26.10.2015 Knut Jetlund Statens vegvesen knut.jetlund@vegvesen.no Twitter: @Jetgeo GitHub: https://github.com/jetgeo Norge digitalt teknologiforum 26/10-15
 2. 2. «Tradisjonell» SOSI 26.10.2015 • FKB • Fotogrammetri «featureType» Stikkrenne + senterlinje: Kurve Norge digitalt teknologiforum 26/10-15
 3. 3. 26.10.2015 Norge digitalt teknologiforum 26/10-15
 4. 4. Vi trenger mer informasjon 26.10.2015 • Type • Dimensjoner • Innløp/utløp • Tilstand Norge digitalt teknologiforum 26/10-15
 5. 5. Standarder med et større perspektiv Vi er i gang 26.10.2015 ● SOSI Ledning ● SOSI Landskapsarkitektur Norge digitalt teknologiforum 26/10-15
 6. 6. «Tradisjonell» NVDB 26.10.2015 • Drift og vedlikehold • Funksjon • Punkt langs vegen «Vegobjekttype» Stikkrenne/Kulvert + Bruksområde: FlerverdiAttributt, Tekst + Navn: Tekst [0..1] + Byggeår: Tall + Produktinformasjon: Tekst [0..1] + Materialtype: FlerverdiAttributt, Tekst + Prefabrikkert: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Tverrsnittsform: FlerverdiAttributt, Tekst + Retning: Flerverdiattributt, Tall [0..1] + Vinkel: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Tilknyttet lukka dren: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Gjennomløp for elv/bekk: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Type innløp: FlerverdiAttributt, Tekst + Type utløp: FlerverdiAttributt, Tekst + Har innløpsrist: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Diameter, innvendig: Tall [0..1] + Bredde, innvendig: Tall [0..1] + Høyde, innvendig: Tall [0..1] + Lengde: Tall [0..1] + Helning/Fall: Tall [0..1] + Overfylling innløp: Tall [0..1] + Overfylling utløp: Tall [0..1] + Tykkelse overfylling: Tall [0..1] + Driftsmerking: Tekst [0..1] + Fundamentering: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Varmekabler: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Antall tininger: Tall [0..1] + Spesielle problem: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Eier: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Vedlikeholdsansvarlig: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Geometri, flate: GeomFlate [0..1] + Geometri, linje: GeomLinje eller Kurve + Geometri, punkt: GeomPunkt [0..1] Norge digitalt teknologiforum 26/10-15
 7. 7. NVDB Datakatalogen ● Utvikla parallelt med SOSI Objektkatalog, ut i fra SVV sine behov for forvaltning av informasjon om vegnettet ● Restriksjoner – Fartsgrenser, bruksklasser, svingerestriksjoner… ● Andre egenskaper – Trafikkmengde, vegbredder… ● Objekter langs vegen – Skilt, stikkrenner, rekkverk… ● Hendelser – Ulykker, skred… ● Totalt 367 objekttyper (versjon 2.04) Norge digitalt teknologiforum 26/10-1526.10.2015
 8. 8. NVDB Datakatalogen inn i SOSI-modellregister 26.10.2015 ● Felles modell for data som forvaltes av SVV, JBV, kommuner og Kartverket – Samme objekttyper aktuelle enten det gjelder en kommunal lekeplass eller en rasteplass langs E6 – Ikke alle data skal inn i NVDB – Utveksling av informasjon ● EN objektkatalog for prosjektering, utbygging og drift – Forenkler innsamling og oppdatering av data ● Forenkler vegnettsforvaltning i kommunene ● NVDB-data inngår i DOK Norge digitalt teknologiforum 26/10-15
 9. 9. 26.10.2015 Norge digitalt teknologiforum 26/10-15
 10. 10. Objekttyper som er unike for NVDB NVDB inn i SOSI-modellregister Statens vegvesen NVDB Datakatalogen • Fartsgrense • Vegdekke • Trafikkulykke • Bruksklasse • … Kartverket SOSI- modellregister • Fartsgrense • Vegdekke • Trafikkulykke • Bruksklasse • … Kopi Ved ny versjon av Datakatalogen (4 ganger årlig) genereres ny versjon av NVDB-pakke i SOSI-modellregister Norge digitalt teknologiforum 26/10-1526.10.2015
 11. 11. Objekttyper som finnes i begge kataloger NVDB inn i SOSI-modellregister Statens vegvesen NVDB Datakatalogen • Skjerm • Rekkverk • Vegsperring • … Standardiseringssekretariatet SOSI-referansegrupper SOSI Objektkatalog Bygningsmessige anlegg • Skjerm Vegsituasjon • Vegrekkverk • Vegsperring Endringer ved ny versjon av Datakatalogen meldes til Standardiseringssekretariatet, og håndteres enten som mindre endringer eller som innspill til ny versjon av aktuelt fagområde i SOSI Harmonisering Norge digitalt teknologiforum 26/10-1526.10.2015
 12. 12. SOSI-modell med NVDB-data Objektliste for ferdigvegsdata 26.10.2015 «featureType» StikkrenneKulvert + bruksområde: BruksområdeStikkrenneKulvert + byggeår: Integer + materialtype: MaterialtypeStikkrenneKulvert + tverrsnittsform: Tverrsnittsform + tilknyttetLukkaDren: TilknyttetLukkaDren [0..1] + gjennomløpForElvBekk: GjennomløpForElvBekk [0..1] + typeInnløp: TypeInnløp + typeUtløp: TypeUtløp + harInnløpsrist: HarInnløpsristStikkrenneKulvert [0..1] + diameterInnvendig: Integer [0..1] + breddeInnvendig: Integer [0..1] + høydeInnvendig: Integer [0..1] + lengde: Real + varmekabler: VarmekablerStikkrenneKulvert [0..1] + senterlinje: Kurve «featureType» Fellesegenskaper + identifikasjon: Identifikasjon [0..1] + endringsflagg: Endringsflagg [0..1] + datafangstdato: Date [0..1] + oppdateringsdato: Date [0..1] + kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1] + prosesshistorie: CharacterString [0..1] + høydereferanse: Høydereferanse [0..1] = FOT + kommunenummer: Kommunenummer [0..1] + vegreferanse: Vegreferanse [0..*] + sideposisjon: Sideposisjon [0..1] GML Skjemafiler: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/OLFV/OLFV.xsd Eksempeldata: https://github.com/jetgeo/NVDBGML/tree/master/GML/403 Norge digitalt teknologiforum 26/10-15
 13. 13. Hva kan vi oppnå? 26.10.2015 Norge digitalt teknologiforum 26/10-15
 14. 14. Modelldreven arkitektur (MDA) i praksis 26.10.2015 UML .FXL .XSD TRIMBLE GNSS NVDB FKB XSLT .GML Norge digitalt teknologiforum 26/10-15
 15. 15. Tør vi å gå noen skritt til? 26.10.2015 Norge digitalt teknologiforum 26/10-15
 16. 16. Standarder med et snev av BIM Vi er i gang 26.10.2015 ● SOSI Ledning ● SOSI Landskapsarkitektur Norge digitalt teknologiforum 26/10-15
 17. 17. Geometri Utfordringer GIS-BIM Norge digitalt teknologiforum 26/10-15 ● Volum i BIM, enkel geometri i GIS ● Stikningsgeometri ● Representasjonspunkt «featureType» UtendørsUtstyr + geometri: GM_Object [1..*] + lineærPosisjon: LineærPosisjonPunkt [0..1] + høyde: Real [0..1] + lengde: Real [0..1] + bredde: Real [0..1] + fundamentering: Fundamenttype [0..1] + materialtype: Materialtype [0..1] + farge: Komponentreferanse [0..1] + overflatebehandling: OverflatebehandlingUtemøbel [0..*] «featureType» Plantekum + dreneringssystem: Boolean [0..1] + vanningsanlegg: Boolean [0..1] + luftesystem: Boolean [0..1] 26.10.2015
 18. 18. Samarbeid mellom OGC og buildingSMART Norge digitalt teknologiforum 26/10-15 InfraGML og IFC Alignment 26.10.2015
 19. 19. 26.10.2015 Norge digitalt teknologiforum 26/10-15

×