WEB 2.0 - Elevenes egen wikipedia.pptx

25. May 2023
WEB 2.0 - Elevenes egen wikipedia.pptx
WEB 2.0 - Elevenes egen wikipedia.pptx
WEB 2.0 - Elevenes egen wikipedia.pptx
WEB 2.0 - Elevenes egen wikipedia.pptx
WEB 2.0 - Elevenes egen wikipedia.pptx
WEB 2.0 - Elevenes egen wikipedia.pptx
WEB 2.0 - Elevenes egen wikipedia.pptx
1 von 7

Más contenido relacionado

Similar a WEB 2.0 - Elevenes egen wikipedia.pptx

Bruk av web 2.0 BLOGGBruk av web 2.0 BLOGG
Bruk av web 2.0 BLOGGMailenKarlsen
Web 2.0.pptxWeb 2.0.pptx
Web 2.0.pptxLeneMarieUlheim
Om bruk av web 2. oppgave 1Om bruk av web 2. oppgave 1
Om bruk av web 2. oppgave 1Tove Finnestad
Presentasjon slideshare web 2.0Presentasjon slideshare web 2.0
Presentasjon slideshare web 2.0Linn Catrin Brinkeback
Wikispaces   modul 10Wikispaces   modul 10
Wikispaces modul 10Christine Nordskag Olsen
Klasseledelse og IKT i norskfagetKlasseledelse og IKT i norskfaget
Klasseledelse og IKT i norskfagetIngunn Kjøl Wiig

WEB 2.0 - Elevenes egen wikipedia.pptx

Hinweis der Redaktion

  1. Samskriving: Samskriving ligger i ordet. Med den digitale fremmarsjen har vi fått flere muligheter til å samskrive, og et fint program å bruke til det er Google Docs eller word via Onedrive. Formålet er at elevene skal drive med gruppearbeid eller skrive stikkord sammen. Kanskje de under en forelesning kan skrive i et felles dokument med læringspartner, eller at de kan lage en felles presentasjon som alle kan jobbe med i sanntid på hver sin PC. I Google Docs får hver person en farge med sine initialer, og man kan lett se hva hver enkelt elev har skrevet, eller hva de skriver i sanntid.   Interaktiv tidslinje Du som lærer kan få elevene til å lage en digital tidslinje. Bruker vi samfunnsfag som eksempel igjen, så kan man bruke ulike programmer og nettsider til å lage en tidslinje over de emnene som elevene har gjennomgått. Da vil man stå igjen med en ganske imponerende tidslinje etter 3 år (gitt at man jobber på ungdomsskole) som viser tidsperioder og informasjon om de ulike periodene. Denne tidslinjen kan man bruke igjen i andre klasser, eller du kan la hver samfunnsfagsklasse du har lage sin egen tidslinje. Et eksempel på en et slikt program der du kan lage tidslinje er Chronoflo (https://www.chronoflotimeline.com/?utm_source=preceden). Her kan du prøve å lage din første tidslinje.   Wiki: Elever har ofte en egen måte å formulere ting på. En del av informasjonen som man finner på nett er ofte komplisert og i den grad lite tilgjengelig for elevene. Hva om man kunne hjulpet elevene med å lage en wiki? Dette er i praksis ganske enkelt, og det finnes mange sider der man kan lage en wiki helt gratis. En slik side er fandom.com, som har mange forskjellige wikier, ofte om spill og populærkultur. Her kunne et bruksområde vært å lage en Wiki om samfunnsfag, og så fylle den med elevinnhold. Gi elevene en oppgave der de skal komme opp med definisjoner, si for eksempel på "revolusjon" eller hva "opplysningstid" er. Legg frem elevsvarene for klassen, og la de stemme på den beste (som du også kvalitetssikrer) og legg den definisjonen i klassens samfunnsfag-wiki. En wiki kan være om hva som helst og i hvilket fag du ønsker, og det eneste du må gjøre er å starte en konto på for eksempel www.fandom.com.
  2. Kjernen i dette er at elevene eller lærere genererer innholdet. Det er derfor viktig at du som lærer legger til rette for at elevene kan bidra, og tenker litt rundt på hvilken måte det er lettest å få informasjon som kan legges inn i wiki'en. Forslag på regler til innsending: Innholdet skal være skrevet av deg. Ikke bruk KI eller andre lignende verktøy til å lage informasjonen Bildet skal være tatt av deg, eller noen du kjenner, som gir deg tilgang til å dele bildet. Innholdet skal ikke inkludere informasjon om noen andre elever eller personlig informasjon   Skal elevene lage en Wiki så er det viktig at det ligger under Creative Commons lisensiering. Kort fortalt: alt som publiseres der må ikke være kopiert fra et annet sted, det være tekst eller bilder. Meningen her er at innholdet skal være elevgenerert, og et av kriteriene for deltakelse må være at man har skrevet det med egne ord, eller tatt bildet selv.
  3. Dynamisk og åpen vurdering. Gi beskjed til elevene at de kan sende inn deres versjoner av begreper som du som lærer gjennomgår i timene. Dette kan motivere elevene til å bidra og til å jobbe godt i timene, siden de også vet at dette påvirker vurderingen deres. Refleksjon og evaluering Man bruker elevenes svar som modellering for hvordan man kan svare på en god måte. Sliter man med å få gode svar fra elevene så kan man gå gjennom de "beste" svarene i plenum, og så få elevene til å lage en enda bedre versjon av det svaret. Sånn kan elevene samarbeide og reflektere rundt hverandres arbeid som en slags medelevvurdering.
  4. En wiki åpner for ulike former for pedagogisk bruk. Benytter man MAKVIS, noe man burde, ser man at WEB 2.0 krysser av på alle felt. Motivasjon: Elevene er med på å lage sin egen versjon av Wikipedia. De kan bruke dette aktivt i eget arbeid (søke opp begreper), dele det til andre klasser på samme trinn, vurderes dynamisk gjennom det de legger ut (se forklaring nedenfor) Aktivisering: Elevene er aktive ved at de produserer innhold som skal være tilgjengelig for andre å bruke. Generering av innhold til en wiki vil være sekundært til det som gjøres i timene, men det vil alltid være tilgjengelig for elever å sende inn forklaringer eller innhold de er fornøyd med. Variasjon: Wiki'en vil være en rød tråd gjennom året, og kan brukes som en variasjon i timene. Jobber man om den industrielle revolusjon så kan en variasjon være at en gruppe med elever som har fullført et arbeidskrav kan dra ut og ta bilde av gamle fabrikker ved Akerselva som man bruker i artikkelen om industrielle revolusjon i Norge. Individualisering: Kanskje en elev har gitt en god definisjon på et begrep på en prøve? Eller du har en elev som er god til å tegne? Da kan dette legges inn i Wiki'en under passende tema. Her setter fantasien grenser, men det viktigste er at du kjenner elevenes styrker, og at de får muligheten til å vise det frem. Se for deg en artikkel om d-dagen, der selve invasjonen er tegnet av en elev som er god til å tegne. Samarbeid: Gjennom samarbeid lager elevene et eget oppslagsverk der de selv får lov til å bidra med det de er gode på. Elevene kan bruke dette oppslagsverket til øving mot prøve, til eksamen, til å motiveres i arbeid, vise frem til foresatte og å lære å konkretisere innhold de lærer. Det er selvfølgelig viktig at vi som lærer kvalitetssikrer og gjennomgår, slik at elevene lager konstruktivt innhold. Gjennom å stemme frem gode definisjoner på begrep kan elevene også reflektere rundt egen læring.