Anzeige

câu hỏi ktct.docx

17. Mar 2023
câu hỏi ktct.docx
câu hỏi ktct.docx
câu hỏi ktct.docx
Nächste SlideShare
Trắc nghiệm Kinh tế chính trị (40 câu, 2 phần)Trắc nghiệm Kinh tế chính trị (40 câu, 2 phần)
Wird geladen in ... 3
1 von 3
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a câu hỏi ktct.docx(20)

Último(20)

Anzeige

câu hỏi ktct.docx

  1. Câu 1. Đâu không phải ưu thế của sản xuất hàng hóa? D a. Gia tăng không hạn chế của thị trường là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất phát triển. b. Cạnh tranh là động lực thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. c. Giao lưu kinh tế và văn hóa trong nước và quốc tế ngày càng phát triển. d. Phân hóa giàu – nghèo Câu 2 .Giá trị của hàng hóa được xác định bởi yếu tE nào sau đây?C a. Sự khan hiếm của hàng hóa. b. Sự hao phí sức lao động của con người nói chung. c. Lao động trừu tượng của người sản xuất hàng hóa. d. Công dụng hàng hóa Câu 3 Yếu tố nào được xác định là thực thể của giá trị hàng hóa?B a. Lao động cụ thể. b. Lao động trừu tượng. c. Lao động giản đơn. d. Lao động phức tạp Câu 4 . Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa đó là gì? C a. Lao động cụ thể và lao động tư nhân. b. Lao động giản đơn và lao động phức tạp. c. Lao động cụ thể và lao động trừu tượng. d. Lao động quá khứ và lao động sống Câu 5 . Giá trị cá biệt của hàng hóa do yếu tố nào quyết định? C a. Hao phí lao động xã hội cần thiết quyết định. b. Hao phí lao động của ngành quyết định. c. Hao phí lao động cá biệt của người sản xuất quyết định. d. Giá trị sử dụng của hàng hóa quyết định Câu 6 . Tăng năng suất lao động và tăng cường độ lao động giống nhau ở điểm nào?D a. Đều làm giá trị đơn vị hàng hóa giảm. b. Đều làm tăng số sản phẩm sản xuất ra trong một thời gian. c. Đều làm tăng lượng lao động hao phí trong 1 đơn vị thời gian. d. Cả ba phương án kia đều đúng. Câu 7.“Lao động là cha, còn đất là mẹ của mọi của cải”. Khái niệm lao động trong câu nói này là lao động gì? C a. Lao động giản đơn.
  2. b. Lao động phức tạp. c. Lao động cụ thể. d. Lao động trừu tượng Câu 8 . Lưu thông hàng hoá giản đơn nhằm mục đích gì?A a. Giá trị sử dụng. b. Giá trị. c. Giá trị thặng dư. d. Giá trị và giá trị thặng dư Câu 9 . Giữa công thức lưu thông hàng hoá giản đơn H – T – H và công thức lưu thông D của tư bản T – H – T’, chúng có điểm giEng nhau là gì? Chọn phán đoán sai. a. Lưu thông hàng hoá giản đơn và lưu thông của tư bản đều có sự hiê i n diê i n của tiền và hàng. b. Lưu thông hàng hoá giản đơn và lưu thông của tư bản đều có quá trình mua – bán dinn ra. c. Lưu thông hàng hoá giản đơn và lưu thông của tư bản đều thiết lâ i p mối quan hê i giữa người mua và người bán. d. Lưu thông hàng hoá giản đơn và lưu thông của tư bản đều cùng chung mục đích là giá trị sử dụng Câu 10. Giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động có tính chất đặc biệt gì?B a. Tạo ra của cải nhằm thỏa mãn nhu cầu con người. b. Tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị của sức lao động. c. Tạo ra giá trị sử dụng lớn hơn bản thân nó. d. Tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho người lao động.
Anzeige