Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

BÀI TẬP CHƯƠNG 5 trình chiếu cơ bản .docx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 5 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

BÀI TẬP CHƯƠNG 5 trình chiếu cơ bản .docx

  1. 1. BÀI TẬP CHƯƠNG 5: SỬ DỤNG TRÌNH CHIẾU CƠ BẢN NỘI DUNG BÀI TẬP BÀI 1: TRÌNH BÀY CẤU TRÚC CỦA BÀI THUYẾT TRÌNH 1. Tạo file Powerponit với tên là MSSV_HoTen_bt1.pptx và chọn mẫu themes tùy ý. 2. Cấu trúc bao gồm các thông tin: Title Slide, Nội dung (Mục lục):, Chi tiết nôi dung: mỗi nội dung từ 2 slide trở lên, Kết luận, cám ơn. 3. Số slide tối thiểu 15 slide BÀI 2: Hãy thiết kế trình chiếu vơi các yêu cầu sau: Ví dụ các slides như sau:
  2. 2. BÀI 3: Hãy thiết kế trình chiếu vơi các yêu cầu sau:
  3. 3. kết nối với trang học trực tuyến của trường https://lms.vaa.edu.vn/

×