Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Oppisopimus vie unelmien ammattiin

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Työpaikkakouluttajan opas
Työpaikkakouluttajan opas
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 14 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Keuda oppisopimuskeskus (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Oppisopimus vie unelmien ammattiin

 1. 1. TUTKINTOLUETTELO Tiestitkö, että Keudan koulutustarjonta sisältää yli 370 oppisopimuksella suoritettavaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa. Tästä luettelosta löydät ne kaikki. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama oppisopimuskoulutus on osallistujalle maksuton. Tutustu vaihtoehtoihin ja aloita matka kohti unelmien ammattia! Oppisopimus vie uralla eteenpäin!Oppisopimus vie uralla eteenpäin! Oppisopimuksella unelmien ammattiin www.keuda.fi/oppisopimus
 2. 2. 2 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA VAPAA-AIKA JA NUORISOTYÖ Ammatilliset perustutkinnot Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen pt • nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Ammattitutkinnot Lasten ja nuorten erityisohjaajan at KIELITIETEET Ammatilliset perustutkinnot Viittomakielisen ohjauksen pt • viittomakielen ohjaaja Ammattitutkinnot Asioimistulkin at Erikoisammattitutkinnot Oikeustulkin eat OPETUS- JA KASVATUSTYÖ Ammatilliset perustutkinnot Lapsi- ja perhetyön pt • lastenohjaaja MUU HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN KOULUTUS Ammattitutkinnot Suntion at Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto Erikoisammattitutkinnot Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto KULTTUURIALA KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALA Ammatilliset perustutkinnot Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto • artesaani Ammattitutkinnot Aseseppäkisällin at Hopeasepän at Kaivertajan at Keramiikkakisällin at Kiviseppäkisällin at Kultaajakisällin at Kultasepän at Käsityöntekijän at Lasinpuhaltajakisällin at Luonnontieteellisen alan konservoinnin at Mallinrakentajakisällin at Puusepänalan at Restaurointikisällin at Romanikulttuurin ohjaajan at Saamenkäsityökisällin at Seppäkisällin at Sisustusalan at Soitinrakentajakisällin at Verhoilijan at Erikoisammattitutkinnot Aseseppämestarin eat Hopeaseppämestarin eat Kaivertajamestarin eat Keramiikkamestarin eat Oppisopimus vie uralla eteenpäin!
 3. 3. 3 Kiviseppämestarin eat Kultaajamestarin eat Kultaseppämestarin eat Käsityömestarin eat Lasinpuhaltajamestarin eat Mallinrakentajamestarin eat Puusepänalan eat Restaurointimestarin eat Romanikulttuurin ohjaajan eat Saamenkäsityömestarin eat Seppämestarin eat Sisustusalan eat Soitinrakentajamestarin eat Verhoilijamestarin eat MUSIIKKI Ammatilliset perustutkinnot Musiikkialan pt • muusikko • musiikkiteknologi • pianonvirittäjä Ammattitutkinnot Rytmimusiikkituotannon ammattitutkinto TEATTERI JA TANSSI Ammatilliset perustutkinnot Sirkusalan perustutkinto • sirkusartisti Tanssialan perustutkinto • tanssija Ammattitutkinnot Teatterialan ammattitutkinto Erikoisammattitutkinnot Teatterialan erikoisammattitutkinto VIESTINTÄ- JA INFORMAATIOTIETEET Ammatilliset perustutkinnot Kuvallisen ilmaisun pt • kuva-artesaani Ammattitutkinnot Tieto- ja kirjastopalvelujen at Valokuvaajan at Erikoisammattitutkinnot Audiovisuaalisen viestinnän eat Valokuvaajan eat YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA LIIKETALOUS JA KAUPPA Ammatilliset perustutkinnot Liiketalouden pt • merkonomi Ammattitutkinnot Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen at Isännöinnin at Kiinteistövälitysalan at Markkinointiviestinnän at Myynnin at Rahoitus- ja vakuutusalan at Sihteerin at www.keuda.fi/oppisopimus
 4. 4. 4 Taloushallinnon at Tullialan at Ulkomaankaupan at Viestinvälitys- ja logistiikka­ palvelujen at Virastomestarin at Yrittäjän at Erikoisammattitutkinnot Johtamisen eat Kaupan esimiehen eat Markkinointiviestinnän eat Taloushallinnon eat Ulkomaankaupan eat Viestinvälitys- ja logistiikka- palvelujen eat Yritysjohtamisen eat Yritysneuvojan eat LUONNON TIETEIDEN ALA TIETOJENKÄSITTELY Ammatilliset perustutkinnot Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto • datanomi Ammattitutkinnot Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto Erikoisammattitutkinnot Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA ARKKITEHTUURI JA RAKENTAMINEN Ammatilliset perustutkinnot Kiinteistöpalvelujen pt • kiinteistönhoitaja • toimitilahuoltaja Maanmittausalan pt • kartoittaja Rakennusalan pt • talonrakentaja • maarakentaja • maarakennuskoneenkuljettaja • kivirakentaja Talotekniikan pt • putkiasentaja • lämmityslaiteasentaja • ilmanvaihtoasentaja • tekninen eristäjä • rakennuspeltiseppä • kylmäasentaja Ammattitutkinnot Ammattisukeltajan at (osan tutkinnosta muodostaa kevytsukeltajan tutkinto) Ilmastointiasentajan at Ilmastointijärjestelmien puhdistajan at Kaukolämpöasentajan at Kiinteistöpalvelujen at Kylmäasentajan at Lattianpäällystäjän at Lämmityslaiteasentajan at Maanmittausalan at Oppisopimus vie uralla eteenpäin!
 5. 5. 5 Maarakennusalan at Putkiasentajan at Rakennuspeltisepän at Rakennustuotannon at Rakennustuotealan at Talonrakennusalan at Teknisen eristäjän at Vesihuoltoalan at Erikoisammattitutkinnot Ilmastointiasentajan eat Kaukolämpöyliasentajan eat Kiinteistöpalvelujen eat Kylmämestarin eat Lattiamestarin eat Maarakennusalan eat Putkiasentajan eat Rakennusalan työmaapäällikön eat Rakennuspeltiseppämestarin eat Talonrakennusalan eat KONE-, METALLI- JA ENERGIATEKNIIKKA Ammatilliset perustutkinnot Kaivosalan perustutkinto • kaivosmies • rikastaja Kone- ja metallialan pt • automaatioasentaja • kunnossapitoasentaja • koneenasentaja • koneistaja • levyseppähitsaaja • työvälinevalmistaja • hienomekaanikko • valaja • valumallinvalmistaja Ammattitutkinnot Hissiasentajan at Hitsaajan at Kaivosalan at Koneenasentajan at Koneistajan at Kotitalouskoneasentajan at Laivanrakentajan at Levytekniikan at Metallien jalostuksen at Teollisuusputkiasentajan at Työvälinevalmistajan at Valajan at Valumallin valmistajan at Erikoisammattitutkinnot Hitsaajamestarin eat Koneenasentajamestarin eat Koneistajamestarin eat Laivanrakennusalan eat Levytyömestarin eat Työvälinemestarin eat Valajamestarin eat Valumallimestarin eat SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA Ammatilliset perustutkinnot Sähkö- ja automaatiotekniikan pt • sähköasentaja • automaatioasentaja www.keuda.fi/oppisopimus
 6. 6. 6 Ammattitutkinnot Automaatioasentajan at Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan at Sähköasentajan at Sähköteollisuuden at Sähköverkkoasentajan at Tuulivoima-asentajan at Voimalaitoksen käyttäjän at Erikoisammattitutkinnot Automaatioyliasentajan eat Sähköverkkoalan eat Sähköyliasentajan eat TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA Ammatilliset perustutkinnot Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt • ICT-asentaja • elektroniikka-asentaja Ammattitutkinnot Elektroniikka-asentajan at Tieto- ja tietoliikennetekniikan at Tietokoneasentajan at Tietoliikenneasentajan at Erikoisammattitutkinnot Elektroniikkayliasentajan eat Tieto- ja tietoliikennetekniikan eat Tietokoneyliasentajan eat Tietoliikenneyliasentajan eat GRAAFINEN JA VIESTINTÄTEKNIIKKA Ammatilliset perustutkinnot Painoviestinnän pt • painotuotantoassistentti Ammattitutkinnot Digitaalipainajan at Jälkikäsittelykoneenhoitajan at Kirjansitojan at Painajan at Painopinnanvalmistajan at Erikoisammattitutkinnot Faktorin eat Kirjansitojamestarin eat Konesitojamestarin eat Painajamestarin eat Rotaatiomestarin eat Sivunvalmistajamestarin eat ELINTARVIKEALA JA BIOTEKNIIKKA Ammatilliset perustutkinnot Elintarvikealan pt • elintarvikkeiden valmistaja • leipuri-kondiittori • lihatuotteiden valmistaja • meijeristi Oppisopimus vie uralla eteenpäin!
 7. 7. 7 Ammattitutkinnot Elintarvikejalostajan at Elintarviketeollisuuden at Kondiittorin at Leipomoteollisuuden at Leipurin at Lihanjalostajan at Lihantarkastuksen at Lihateollisuuden at Maidonjalostajan at Meijeriteollisuuden at Erikoisammattitutkinnot Elintarviketekniikan eat Kondiittorimestarin eat Leipurimestarin eat PROSESSI-, KEMIAN- JA MATERIAALITEKNIIKKA Ammatilliset perustutkinnot Kemiantekniikan perustutkinto Laboratorioalan pt • laborantti Muovi- ja kumitekniikan pt • kumituotevalmistaja • muovituotevalmistaja Paperiteollisuuden pt Pintakäsittelyalan pt • lattianpäällystäjä • maalari • pintakäsittelijä Prosessiteollisuuden pt • prosessinhoitaja Puualan pt • puuseppä Veneenrakennuksen pt • veneenrakentaja Verhoilu- ja sisustusalan pt • verhoilija • sisustaja Ammattitutkinnot Kemianteollisuuden at Korroosionestomaalarin at Kumialan at Lasikeraamisen alan at Levyalan at Maalarin at Muovimekaanikon at Paperiteollisuuden at Saha-alan at Teollisen pintakäsittelijän at Veneenrakentajan at Erikoisammattitutkinnot Kemianteollisuuden eat Levymestarin eat Maalarimestarin eat Muovitekniikan eat Paperiteollisuuden eat Pintakäsittelymestarin eat Sahamestarin eat Venemestarin eat TEKSTIILI- JA VAATETUSTEKNIIKKA Ammatilliset perustutkinnot Tekstiili- ja vaatetusalan pt • vaatetusompelija www.keuda.fi/oppisopimus
 8. 8. 8 • sisustusompelija • modisti • vaatturi • tekstiilinvalmistaja • tekstiilihuoltaja • suutari Ammattitutkinnot Jalkinealan at Laukku- ja nahka-alan at Nahanvalmistajan at Tekstiilialan at Tekstiilihuollon ammattitutkinto Turkkurin at Vaatetusalan at Erikoisammattitutkinnot Jalkinealan eat Laukku- ja nahkamestarin eat Nahanvalmistajamestarin eat Pesulateknikon eat Tekstiilialan eat Turkkurimestarin eat Vaatetusalan eat AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKKA Ammatilliset perustutkinnot Autoalan pt • autokorinkorjaaja • automaalari • automyyjä • ajoneuvoasentaja • varaosamyyjä • pienkonekorjaaja Lennonjohdon pt Lentokoneasennuksen pt • avioniikka-asentaja • lentokoneasentaja Logistiikan pt • autonkuljettaja • linja-autonkuljettaja • yhdistelmäajoneuvonkuljettaja • lentoasemahuoltaja • varastonhoitaja Merenkulkualan pt • korjaaja • laivasähköasentaja • vahtikonemestari • vahtiperämies Ammattitutkinnot Ajoneuvonosturinkuljettajan at Autokorimekaanikon at Automaalarin at Automyyjän at Henkilöautomekaanikon at Lastinkäsittelyalan at Lentoasemapalvelujen at Lentokonetekniikan ammattitutkinto Linja-autonkuljettajan at Metsäkoneasentajan at Pienkonemekaanikon at Puutavaran autokuljetuksen at Raskaskalustomekaanikon at Rengasalan ammattitutkinto Varaosamyyjän at Varastoalan at Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan at Erikoisammattitutkinnot Autoalan myyjän eat Oppisopimus vie uralla eteenpäin!
 9. 9. 9 Autoalan työnjohdon eat Autokorimestarin eat Automaalarimestarin eat Automekaanikon eat Laivasähkömestarin eat Lastinkäsittelyalan eat Lentokonetekniikan eat Liikenne-esimiehen eat Liikenneopettajan eat Varastoalan eat MUU TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN KOULUTUS Ammatilliset perustutkinnot Kello- ja mikromekaniikan pt • kelloseppä • mikromekaanikko Suunnitteluassistentin pt • suunnitteluassistentti Turvallisuusalan pt • turvallisuusvalvoja Ammattitutkinnot Kivimiehen at Kunnossapidon at Lukkosepän at Mittaajan ja kalibroijan at Nuohoojan at Rautatiekaluston kunnossapidon at Suunnitteluassistentin at Vartijan at Ympäristöhuollon at Erikoisammattitutkinnot Kunnossapidon eat Lukkoseppämestarin eat Nuohoojamestarin eat Tekniikan eat Tuotekehittäjän eat Turvallisuusvalvojan eat Ympäristöalan eat LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA MAATILATALOUS Ammatilliset perustutkinnot Hevostalouden pt • hevostenhoitaja • ratsastuksenohjaaja Maatalousalan pt • maaseutuyrittäjä • eläintenhoitaja • turkistarhaaja Ammattitutkinnot Hevostenvalmentajan at Kengityssepän at Maatalouskoneasentajan at Mehiläistarhaajan at Ratsastuksenopettajan at Seminologin at Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin at Viljelijän at Erikoisammattitutkinnot Maaseudun vesitalouden eat Ratsastuksenopettajan eat Tallimestarin eat Tarhaajamestarin eat www.keuda.fi/oppisopimus
 10. 10. 10 PUUTARHATALOUS Ammatilliset perustutkinnot Puutarhatalouden pt • puutarhuri Ammattitutkinnot Arboristin at Floristin at Puistopuutarhurin at Vihersisustajan at Viinintuotannon at Viljelypuutarhurin at Erikoisammattitutkinnot Floristimestarin eat Puistomestarin eat KALATALOUS Ammatilliset perustutkinnot Kalatalouden pt • kalastaja • kalanviljelijä • kalanjalostaja • kalastuksenohjaaja Ammattitutkinnot Kalanjalostajan at Kalanviljelijän at Kalastusoppaan at METSÄTALOUS Ammatilliset perustutkinnot Metsätalouden pt • metsuri-metsäpalvelujen tuottaja • metsäkoneenkuljettaja • metsäkoneasentaja • metsäenergian tuottaja Ammattitutkinnot Bioenergia-alan at Metsäkoneenkuljettajan at Metsätalousyrittäjän at Erikoisammattitutkinnot Metsämestarin eat Puunkorjuun eat LUONTO- JA YMPÄRISTÖALA Ammatilliset perustutkinnot Luonto- ja ympäristöalan pt • ympäristönhoitaja • luonto-ohjaaja • luonnonvaratuottaja • luonto- ja ympäristöneuvoja • poronhoitaja Ammattitutkinnot Erä- ja luonto-oppaan at Luonnontuotealan at Porotalouden at Erikoisammattitutkinnot Keruutuotetarkastajan eat Luonnontuotealan eat Luontokartoittajan eat Riistamestarin eat MUU LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN KOULUTUS Ammattitutkinnot Eläintenhoitajan at Golfkentänhoitajan at Erikoisammattitutkinnot Golfkenttämestarin eat Koe-eläintenhoitajan eat Maaseudun kehittäjän eat Oppisopimus vie uralla eteenpäin!
 11. 11. 11 SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA OPETUS- JA KASVATUSTYÖ Ammattitutkinnot Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen at Erikoisammattitutkinnot Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen eat SOSIAALIALA Ammattitutkinnot Perhepäivähoitajan at TERVEYSALA Ammattitutkinnot Jalkojenhoidon at Kipsausalan at Obduktiopreparaattorin at Erikoisammattitutkinnot Kipsimestarin eat Psykiatrisen hoidon eat SOSIAALI- JA TERVEYSALOJEN YHTEISET Ammatilliset perustutkinnot Sosiaali- ja terveysalan pt • lähihoitaja • asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala • ensihoidon osaamisala • kuntoutuksen osaamisala • lasten ja nuorten hoidon ja kasva- tuksen osaamisala • mielenterveys- ja päihdetyön osaamis­ala • sairaanhoidon ja huolenpidon osaamis­ala • suun terveydenhoidon osaamisala • vammaistyön osaamisala • vanhustyön osaamisala Ammattitutkinnot Kehitysvamma-alan at Päihdetyön at Erikoisammattitutkinnot Kehitysvamma-alan eat Näkövammaistaitojen ohjaajan eat Puhevammaisten tulkin eat Työvalmennuksen eat Vanhustyön eat HAMMASLÄÄKETIEDE JA MUU HAMMASHUOLTO Ammatilliset perustutkinnot Hammastekniikan pt • hammaslaborantti KUNTOUTUS JA LIIKUNTA Ammatillinen pt Liikunnanohjauksen pt • liikuntaneuvoja Ammattitutkinnot Hierojan at Liikunta-alan ammattitutkinto Liikuntapaikkojenhoitajan at Valmentajan at Erikoisammattitutkinnot Hierojan eat Liikuntapaikkamestarin eat Valmentajan eat www.keuda.fi/oppisopimus
 12. 12. 12 TEKNISET TERVEYSPALVELUT Ammattitutkinnot Optiikkahiojan at Välinehuoltajan at Erikoisammattitutkinnot Välinehuoltajan eat FARMASIA JA MUU LÄÄKEHUOLTO Ammatilliset perustutkinnot Lääkealan pt • farmanomi • lääketeknikko KAUNEUDENHOITOALA Ammatilliset perustutkinnot Hiusalan pt • parturi-kampaaja Kauneudenhoitoalan pt • kosmetologi • kosmetiikkaneuvoja Ammattitutkinnot Hiusalan at Erikoisammattitutkinnot Hiusalan eat Kosmetologin eat MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA MATKAILUALA Ammatilliset perustutkinnot Matkailualan pt • matkailupalvelujen tuottaja matkailuvirkailija Ammattitutkinnot Maaseutumatkailun at Matkailun ohjelmapalvelun at Matkaoppaan at Matkatoimistovirkailijan at MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA Ammatilliset perustutkinnot • Hotelli-, ravintola- ja catering-alan pt • kokki • tarjoilija • vastaanottovirkailija Ammattitutkinnot Hotellivirkailijan at Ravintolakokin at Suurtalouskokin at Tarjoilijan at Erikoisammattitutkinnot Baarimestarin eat Dieettikokin eat Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen eat Ruokamestarin eat KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUT Ammatilliset perustutkinnot Kotityö- ja puhdistuspalvelujen pt • kodinhuoltaja • toimitilahuoltaja Ammattitutkinnot Kotityöpalvelujen at Erikoisammattitutkinnot Puhdistuspalvelujen eat Ammattitutkinnot Laitoshuoltajan ammattitutkinto Erikoisammattitutkinnot Siivousteknikon erikoisammattitutkinto Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto Oppisopimus vie uralla eteenpäin!
 13. 13. 13 Ylönen Irja Koulutustarkastaja Puh. 050 415 1463 irja.ylonen@keuda.fi Korppi-Tommola Tuula Koulutussuunnittelija Puh. 050 328 8522 tuula.korppi-tommola@keuda.fi Matikainen Satu Koulutussuunnittelija Puh. 050 415 0967 satu.matikainen@keuda.fi Saarnio Marjaana Koulutussuunnittelija Puh. 050 415 0823 marjaana.saarnio@keuda.fi www.keuda.fi/oppisopimus Ota yhteyttä, me kerromme sinulle lisää! Kakko Anssi Opinto-ohjaaja/työvalmentaja Puh. 040 174 5540 anssi.kakko@keuda.fi Karvonen Tapio Koulutustarkastaja Puh. 050 415 0850 tapio.karvonen@keuda.fi Käyhkö Jorma Koulutustarkastaja Puh. 050 415 1471 jorma.kauhko@keuda.fi Ranto Päivi Koulutustarkastaja Puh. 050 415 0969 paivi.ranto@keuda.fi Riekki Vesa Koulutustarkastaja Puh. 050 547 8001 vesa.riekki.sukunimi@keuda.fi Keudan oppisopimuskeskus Kultasepänkatu 5, 04250 Kerava
 14. 14. Oppisopimus vie uralla eteenpäin! Nuorisotakuu yhteistyökumppanit Rahoittaja Hanketoimijat Kosonen Susanna Puh. 040 174 5578 susanna.kosonen@keuda.fi Pulkkinen Petra Puh. 040 174 5473 petra.pulkkinen@keuda.fi Kakko Anssi Puh. 040 174 5540 anssi.kakko@keuda.fi Mantere Tiina Puh. 040 174 5577 tiina.mantere@keuda.fi Nuorisotakuun yhteyshenkilöt

×