Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Oppisopimuksen mahdollisuudet nuorille

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 1 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Keuda oppisopimuskeskus (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Oppisopimuksen mahdollisuudet nuorille

  1. 1. OPPISOPIMUKSEN MONET MAHDOLLISUUDET VALMA on ammatilliseen perus- koulutukseen valmentavaa ope- tusta, jossa valittavana on myös oppisopimukseen valmentava koulutus. Opiskelija voi suorittaa osia ammatillisista perustutkin- noista työssä oppien yrityksessä. VALMA-opiskelija on työnantajal- le maksuton harjoittelija. AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN suorittaminen onnis- tuu lyhyessäkin työsuhteessa. Työtunteja vaaditaan 25/viikko, joten osa-aikatyö sopii myös. KESÄTYÖSTÄ OPPISOPIMUKSEEN -mallissa yritys voi jatkaa työsuhdetta oppisopimuksella kesätyöntekijän kanssa. OPPILAITOKSESTA OPPISOPIMUKSEEN Opiskelija voi suorittaa osan opinnoistaan oppilaitoksessa ja siirtyä halutessaan joustavas- ti oppisopimuskoulutukseen, esim. 2 vuotta oppilaitoksessa ja viimeinen vuosi oppisopimuk- sella yrityksessä. 3+6 -MALLI ANTAA MAHDOL- LISUUDEN YHDEN TUTKINNON OSAN SUORITTAMISEEN. Jos nuoren kiinnostus ja yrityksen tarpeet kohtaavat, voidaan ennakkojakson päätyttyä solmia oppisopimus. OPPISOPIMUS USEAN TYÖNANTAJAN KANSSA tarjoaa työnantajalle mah- dollisuuden jakaa työntekijän osaaminen ja työpanos usean yrityksen kesken. Hyvä vaihto- ehto osa-aikaisen työntekijän tarpeeseen. TYÖKOKEILUSTA JA PALKKATUKITYÖSTÄ OPPI- SOPIMUKSEEN. Työkokeilu tai palkkatukityö voivat johtaa oppisopimukseen, mikäli työt sujuvat hyvin. LISÄTIETOA ALUEEN OPPISOPIMUSTOIMISTOSTA Peruskoulun jälkeen Myös ylioppilaille

×