Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Temë Diplome
“Politikat e punësimit dhe tregu i
punës në Shqipëri.”
 “Ok, u diplomova, po tani..??”
 “Sa mundësi kam unë, me arsimin
përkatës, të hedh hapat drejt të
ardhmes së dëshiruar?”...
Përmbajtja:
 Hyrje
 Pasqyrë e tregut të punës në Shqipëri.
 Programet dhe politikat e nxitjes së punësimit në
Shqipëri....
Vështrim mbi zhvillimin e tregut
të punës në Shqipëri.
 Punësimi, një nga problemet shqetësuese
imediate për Shqipërinë.
...
Karakteristika të përgjithshme të
tregut të punës në Shqipëri.
. Forca e punës =1.175.919 persona, dhe
shkalla e papunësi...
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Turqi
Spanjë
Slloveni
Sllovaki
Shqipëri
Serbi
Rumani
Rep. Ceke
Portugali
P...
Tabela 2: Shkalla e papunësisë sipas nivelit arsimor
(%).
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Gjithsej-Total Arsim fillor Arsim 8/...
Tabela 3: Shkalla e papunësië sipas grup-moshave (%).
0
5
10
15
20
25
30
35
Gjithsej-Total 14-24 25-54 55-64
2012
2013
Programet dhe politikat e
nxitjes së punësimit në
Shqipëri.
 Objektivi kryesor i politikave të
punësimit është mbështetja...
 Shërbimet e punësimit.
 Programet e nxitjes së punësimit.
 Politikat aktive dhe pasive të
punësimit.
 Strategjia Sekt...
Strategjia për punësim dhe
aftësim 2013-2020.
 Objektivi kryesor: identifikimi dhe skicimi
i politikave të duhura nxitëse...
Arsimi dhe kualifikimi: prirjet
dhe politikat.
 Ekziston një marrëdhënie e fortë dhe
pozitive midis nivelit arsimor, aftë...
Të rinjtë, më të kërcënuarit nga
papunësia.
 “Jemi ne shkaku i kësaj papunësie
apo janë mundësitë e pakta që
ofrohen?!”
...
Konkluzione:
 Punësimi është një nga problemet më
shqetësuese për Shqipërinë, dhe pa frikë
mund të themi se Shqipëria ren...
 Vendi aktualisht karakterizohet nga një
ekonomi me normë pozitive rritjeje por në
rënie.
 Shqipëria renditet në rradhët...
Faleminderit për vëmendjen !!
Udhëheqëse:
Prof. Assoc. Besa
Shahini
Punoi:
Ermina Teqja
Politikat e punësimit dhe tregu i punës në Shqipëri (Temë Diplome)
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Politikat e punësimit dhe tregu i punës në Shqipëri (Temë Diplome)

10.181 Aufrufe

Veröffentlicht am

Hyrje
Pasqyrë e tregut të punës në Shqipëri.
Programet dhe politikat e nxitjes së punësimit në Shqipëri.
Arsimi dhe formimi profesional bazë për rritjen e punësimit rinor.

Veröffentlicht in: Karriere
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Politikat e punësimit dhe tregu i punës në Shqipëri (Temë Diplome)

 1. 1. Temë Diplome “Politikat e punësimit dhe tregu i punës në Shqipëri.”
 2. 2.  “Ok, u diplomova, po tani..??”  “Sa mundësi kam unë, me arsimin përkatës, të hedh hapat drejt të ardhmes së dëshiruar?”  “Jemi ne shkaku i kësaj papunësie apo janë mundësitë e pakta që ofrohen?!”
 3. 3. Përmbajtja:  Hyrje  Pasqyrë e tregut të punës në Shqipëri.  Programet dhe politikat e nxitjes së punësimit në Shqipëri.  Arsimi dhe formimi profesional bazë për rritjen e punësimit rinor.  Konkluzione.  Referenca.  Shtojca.
 4. 4. Vështrim mbi zhvillimin e tregut të punës në Shqipëri.  Punësimi, një nga problemet shqetësuese imediate për Shqipërinë.  Shqipëria disponon një kapital njerëzor sa të vyer, aq dhe të vështirë për tu integruar në tregun e punës.  Kthim i lartë i emigrantëve përtej kufijve.  Gjatë periudhës 2001-2011, Produkti i Brendshëm Bruto për frymë u rrit dyfish. Në 2012, rritja e prodhimit ishte ende pozitive, megjithëse nën potencialin e saj, kurse gjatë vitit 2013 rritja pësoi rënie të mëtejshme.
 5. 5. Karakteristika të përgjithshme të tregut të punës në Shqipëri. . Forca e punës =1.175.919 persona, dhe shkalla e papunësisë = 15,6%.  Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës për popullsinë 15-64 vjeç ishte 59,9% (70,2% për meshkujt dhe 50,4% për femrat).  Pothuajse 3 në 7 të punësuar me pagë punonin në një nga 5 sektorët kryesorë të ekonomisë si ndërtimi, administrata publike, industria përpunuese, arsimi dhe tregtia me shumicë dhe pakicë.
 6. 6. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Turqi Spanjë Slloveni Sllovaki Shqipëri Serbi Rumani Rep. Ceke Portugali Poloni Maqedoni Mali i Zi Luksemburg Kroaci Kosovë Irlandë Hungari Hollandë Greqi Gjermani Francë Estoni Bullgari Britani e Madhe Belgjike Paga minimale Euro/Muaj Tabela 1: Pagat minimale në vend, Ballkan dhe vendet Europiane.
 7. 7. Tabela 2: Shkalla e papunësisë sipas nivelit arsimor (%). 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Gjithsej-Total Arsim fillor Arsim 8/9 vjeçar Arsim i mesëm Arsim i lartë 2012 2013
 8. 8. Tabela 3: Shkalla e papunësië sipas grup-moshave (%). 0 5 10 15 20 25 30 35 Gjithsej-Total 14-24 25-54 55-64 2012 2013
 9. 9. Programet dhe politikat e nxitjes së punësimit në Shqipëri.  Objektivi kryesor i politikave të punësimit është mbështetja e punëkërkuesve në gjetjen e një pune të përshtatshme.  Megjithatë kanë akoma një impakt të kufizuar në uljen e nivelit të papunësisë.
 10. 10.  Shërbimet e punësimit.  Programet e nxitjes së punësimit.  Politikat aktive dhe pasive të punësimit.  Strategjia Sektoriale e Punësimit 2007 – 2013.
 11. 11. Strategjia për punësim dhe aftësim 2013-2020.  Objektivi kryesor: identifikimi dhe skicimi i politikave të duhura nxitëse të punësimit dhe formimit profesional të forcës së punës me qëllim hapjen e vendeve të punës.  Përfshin politikat aktive për gjithëpërfshirjen në tregun e punës si pasojë e segmentimit të tij.
 12. 12. Arsimi dhe kualifikimi: prirjet dhe politikat.  Ekziston një marrëdhënie e fortë dhe pozitive midis nivelit arsimor, aftësive të individëve dhe rezultateve të tregut të punës.  Problemet me të cilat përballet arsimi sot.
 13. 13. Të rinjtë, më të kërcënuarit nga papunësia.  “Jemi ne shkaku i kësaj papunësie apo janë mundësitë e pakta që ofrohen?!”  67.5% nga 200 studentë të pyetur mendojnë se Shqipëria ofron mundësi të mira punësimi por jo mjaftueshëm.
 14. 14. Konkluzione:  Punësimi është një nga problemet më shqetësuese për Shqipërinë, dhe pa frikë mund të themi se Shqipëria renditet tek vendet me të prapambetura të Europës.  Shqipëria është një nga vendet e rajonit me moshën më të re të popullsisë. Ajo disponon një kapital njerëzor sa të vyer, aq dhe të vështirë për tu integruar në tregun e punës.  Mjedisi i biznesit mbizotërohet kryesisht nga SME-të, ndërkohë sektori i shërbimeve është ai që përbën kontributin kryesor në GDP.
 15. 15.  Vendi aktualisht karakterizohet nga një ekonomi me normë pozitive rritjeje por në rënie.  Shqipëria renditet në rradhët e vendeve me paga më të ulëta në Evropë, dhe sipas Denid Vaugham Ëhitchead rritja e pagës minimale në Shqipëri duhet të jetë prioritet.  Politikat e punësimit janë një mjet i rëndësishëm për përmirësimin e situatës së tregut të punës, por gjithsesi kanë akoma një impakt të kufizuar në uljen e nivelit të papunësisë.  Pjesëmarrja e femrave në AP aktualisht vijon të jetë e ulët, duke i privuar në këtë mënyrë
 16. 16. Faleminderit për vëmendjen !! Udhëheqëse: Prof. Assoc. Besa Shahini Punoi: Ermina Teqja

×