Anzeige

Dienst 26 februari 2023

Kerkgemeente um Noordwolde, Friesland
25. Feb 2023
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Dienst 26 februari 2023

 1. Voorganger: Dhr. Ros Thema: “is het wat we denken, dat wel wat het is?“ 26 februari 2023
 2. Zingen voor de dienst: JHD 981: “wat zal de wereld”
 3. 1 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, Als Jezus weer zal komen op de wolken, Als al wat leeft, de natiën, de volken, Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag. 2 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, Als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen, Als volken niet gescheiden meer door grenzen, Zich zullen scharen onder Christus' vlag.
 4. 3 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, Als heel de schepping zal gezuiverd wezen Als d`aarde zal vernieuwd zijn en genezen, Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag.
 5. Mededelingen
 6. Zingen JHD 981: “wat zal de wereld”
 7. 4 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag Als God herstellen zal wat wij verknoeiden, als rusten zullen alle zwaarvermoeiden, als tranen zijn verdreven door een lach 5 Wat zal de wereld mooi zijn op die dag Als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen En in het nieuw Jeruzalem doet wonen Wat zal de wereld mooi zijn op die dag.
 8. Votum & Groet
 9. Zingen: Psalm 255: “Ere zij aan God, de Vader”
 10. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 11. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 12. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 13. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 14. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 15. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 16. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 17. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 18. 10 geboden
 19. Zingen Opw. 488: “Heer ik kom tot U”
 20. Heer, ik kom tot U – de kracht van uw liefde (HH 629) t. & m. G. Bullock; v. M. Schaart
 21. Heer, ik kom tot U – de kracht van uw liefde (HH 629) t. & m. G. Bullock; v. M. Schaart
 22. Heer, ik kom tot U – de kracht van uw liefde (HH 629) t. & m. G. Bullock; v. M. Schaart refrein:
 23. Heer, ik kom tot U – de kracht van uw liefde (HH 629) t. & m. G. Bullock; v. M. Schaart
 24. Heer, ik kom tot U – de kracht van uw liefde (HH 629) t. & m. G. Bullock; v. M. Schaart
 25. Heer, ik kom tot U – de kracht van uw liefde (HH 629) t. & m. G. Bullock; v. M. Schaart
 26. Heer, ik kom tot U – de kracht van uw liefde (HH 629) t. & m. G. Bullock; v. M. Schaart refrein:
 27. Heer, ik kom tot U – de kracht van uw liefde (HH 629) t. & m. G. Bullock; v. M. Schaart
 28. Gebed
 29. Kinderlied: Elb. 468: “Sta eens op als je Jezus liefhebt”
 30. 1 Sta 's even op als je Jezus liefhebt, sta eens even op als je van Hem houdt. Laat eens merken, laat eens merken, dat je van Hem houdt. 2 Klap eens in je hand, als je Jezus liefhebt, klap eens in je hand, als je van Hem houdt. Laat eens merken, laat eens merken, dat je van Hem houdt.
 31. 3 Draai eens even rond, als je Jezus liefhebt, draai eens even rond, als je van Hem houdt. Laat eens merken, laat eens merken, dat je van Hem houdt. 4 Spring eens in de lucht, als je Jezus liefhebt, spring eens in de lucht, als je van Hem houdt. Laat eens merken, laat eens merken, dat je van Hem houdt.
 32. 5 Geef elkaar de hand, als je Jezus liefhebt, geef elkaar de hand, als je van Hem houdt. Laat eens merken, laat eens merken, dat je van Hem houdt. 6 Sta eens op je stoel, als je Jezus liefhebt, sta eens op je stoel, als je van Hem houdt. Laat eens merken, laat eens merken, dat je van Hem houdt.
 33. 7 Swing eens lekker uit, als je Jezus liefhebt, swing eens lekker uit, als je van hem houdt. Laat eens merken, laat eens merken, dat je van Hem houdt. 8 Ga eens even zitten, als je Jezus liefhebt, ga eens even zitten, als je van Hem houdt. Laat eens merken, laat eens merken, dat je van Hem houdt.
 34. Kinderen mogen naar de kindernevendienst
 35. De verloochening van Petrus voorzegd 31Toen zei Jezus tegen hen: U zult in deze nacht allen aanstoot aan Mij nemen, want er is geschreven: Ik zal de Herder slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. 32Maar nadat Ik opgewekt zal zijn, zal Ik u voorgaan naar Galilea. 33Maar Petrus antwoordde Hem en zei: Al zouden zij ook allen aanstoot aan U nemen, ik zal nooit aanstoot aan U nemen. 34Jezus zei tegen hem: Voorwaar, Ik zeg u dat u in deze nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult verloochenen. 35Petrus zei tegen Hem: Al moest ik ook met U sterven, ik zal U beslist niet verloochenen! Hetzelfde zeiden ook al de discipelen.
 36. Jezus door Petrus verloochend 69Petrus zat buiten op de binnenplaats; een dienstmeisje kwam naar hem toe en zei: Ook u was bij Jezus, de Galileeër. 70Maar hij ontkende het in het bijzijn van allen en zei: Ik weet niet wat u zegt. 71Toen hij naar buiten ging, naar de poort, zag een ander dienstmeisje hem, en die zei tegen hen die daar waren: Hij was ook bij Jezus de Nazarener. 72En hij ontkende het opnieuw, met een eed, en zei: Ik ken de Mens niet. 73Kort daarna zeiden zij die daar stonden en dichterbij kwamen, tegen Petrus: Werkelijk, u bent een van hen, want uw spraak verraadt u. 74Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: Ik ken de Mens niet. 75En meteen kraaide de haan; en Petrus herinnerde zich het woord van Jezus, Die tegen hem gezegd had: Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochenen. Toen ging hij naar buiten en huilde bitter.
 37. Zingen Elb. 299: “welk een vriend is onze Jezus”
 38. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 39. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 40. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 41. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 42. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 43. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 44. Preek, getuigenis
 45. Zingen Opw. 404: “Wij gaan op weg met brandend hart”
 46. Wij gaan op weg met brandend hart (Opw 404) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 47. Wij gaan op weg met brandend hart (Opw 404) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 48. Wij gaan op weg met brandend hart (Opw 404) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 49. Wij gaan op weg met brandend hart (Opw 404) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 50. Wij gaan op weg met brandend hart (Opw 404) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 51. Wij gaan op weg met brandend hart (Opw 404) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 52. Wij gaan op weg met brandend hart (Opw 404) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 53. Wij gaan op weg met brandend hart (Opw 404) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 54. Wij gaan op weg met brandend hart (Opw 404) t. & m. G. Kendrick; v. R. Zuiderveld
 55. QR-code voor uw gift. 2/3 van de gift is voor de vgkn St Charis 1/3 van de gift is voor de eigen gemeente Wordt aan het einde opnieuw getoond.
 56. Zegen(lied)
 57. Zegen mij op de weg (Opw 710, haar) t. H. Maat; m. G. Dekker
 58. Zegen mij op de weg (Opw 710, haar) t. H. Maat; m. G. Dekker
 59. Zegen mij op de weg (Opw 710, haar) t. H. Maat; m. G. Dekker
 60. Zegen mij op de weg (Opw 710, haar) t. H. Maat; m. G. Dekker
 61. Zegen mij op de weg (Opw 710, haar) t. H. Maat; m. G. Dekker
 62. Zegen mij op de weg (Opw 710, haar) t. H. Maat; m. G. Dekker
 63. Zegen mij op de weg (Opw 710, haar) t. H. Maat; m. G. Dekker
 64. Zegen mij op de weg (Opw 710, haar) t. H. Maat; m. G. Dekker
 65. Zegen mij op de weg (Opw 710, haar) t. H. Maat; m. G. Dekker
 66. Zegen mij op de weg (Opw 710, haar) t. H. Maat; m. G. Dekker
 67. Zegen mij op de weg (Opw 710, haar) t. H. Maat; m. G. Dekker
 68. QR-code voor uw gift. 2/3 van de gift is voor de vgkn St Charis 1/3 van de gift is voor de eigen gemeente Wordt aan het einde opnieuw getoond.
Anzeige