Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

2019 jun 16 09:30 - Ds.Sijtsma-van Oeveren - God, onze Vader!

10 Aufrufe

Veröffentlicht am

Verkondiging n.a.v.: Mattheüs 6: 5 - 9a & Romeinen 8: 14 - 16 & 1 Johannes 2: 28 - 3: 2

Veröffentlicht in: Seele & Geist
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

2019 jun 16 09:30 - Ds.Sijtsma-van Oeveren - God, onze Vader!

 1. 1. Welkom Thema: God, onze Vader! voorganger: Ds Sijtsma - van Oeveren uit Kampen organist: Henk van der Bij DIENST VAN ZONDAGOCHTEND 16 JUNI 2019
 2. 2. Zingen voor de dienst: ELB 150: 1 en 3 Ruis, o Godsstroom der genade
 3. 3. Ruis, o Godsstroom der genade (EL 150) t. W. Mühlpforth; m. J.A. Freylinghausen 1704 ELB 150: ① en 3
 4. 4. Ruis, o Godsstroom der genade (EL 150) t. W. Mühlpforth; m. J.A. Freylinghausen 1704 ELB 150: ① en 3
 5. 5. Ruis, o Godsstroom der genade (EL 150) t. W. Mühlpforth; m. J.A. Freylinghausen 1704 ELB 150: 1 en ③
 6. 6. Ruis, o Godsstroom der genade (EL 150) t. W. Mühlpforth; m. J.A. Freylinghausen 1704 ELB 150: 1 en ③
 7. 7. Woord van Welkom en mededelingen Zingen intochtslied: Psalm 84: 1 en 6 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,
 8. 8. Psalm 84 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562 Psalm 84: ① en 6
 9. 9. Psalm 84 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562 Psalm 84: ① en 6
 10. 10. Psalm 84 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562 Psalm 84: ① en 6
 11. 11. Psalm 84 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562 Psalm 84: 1 en ⑥
 12. 12. Psalm 84 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562 Psalm 84: 1 en ⑥
 13. 13. Psalm 84 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562 Psalm 84: 1 en ⑥
 14. 14. Stil gebed Votum en Groet Zingen als Gloria: Gezang 48: 9 (O onze Vader, trouwe Heer,)
 15. 15. O onze Vader (LvdK 48) t. M. Luther; v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Leipzig 1539 Gezang 48: ⑨
 16. 16. O onze Vader (LvdK 48) t. M. Luther; v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Leipzig 1539 Gezang 48: ⑨
 17. 17. Verootmoedigingsgebed Zingen: Gezang 463: 1 O Heer die onze Vader zijt,
 18. 18. O Heer die onze Vader zijt (LvdK 463) v. J.W. Schulte Nordholt; m. F.C. Maker Gezang 463: ①
 19. 19. Genadeverkondiging Zingen: Psalm 103: 5 O Heer die onze Vader zijt,
 20. 20. Psalm 103 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. Straatsburg 1539/1543 Psalm 103: ⑤
 21. 21. Psalm 103 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. Straatsburg 1539/1543 Psalm 103: ⑤
 22. 22. Wetslezing Zingen: ELB 308: 1 en 3 Doorgrond mijn hart
 23. 23. Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori ELB 308: ① en 3
 24. 24. Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori ELB 308: ① en 3
 25. 25. Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori ELB 308: 1 en ③
 26. 26. Doorgrond mijn hart (EL 308) t. J. de Heer; m. Maori ELB 308: 1 en ③
 27. 27. Gebed om verlichting met de Heilige Geest Zingen: ELB 148: Heilige Geest van God,
 28. 28. Heilige Geest van God (EL 148) t. & m. P. Armstrong; v. Y. Hoekendijk ELB 148
 29. 29. Schriftlezingen: Mattheüs 6: 5 - 9a (HSV) Romeinen 8: 14 - 16 (NBG) 1 Johannes 2: 28 - 3: 2 (NBV)
 30. 30. 5 En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. 6 Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. 7 Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. 8 Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt. 9 Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt... Mattheüs 6: 5 - 9a (HSV)
 31. 31. 14 Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. 15 Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. 16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. 17 Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Romeinen 8: 14 - 16 (NBG)
 32. 32. 28 Blijf dus in Hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer Hij verschijnt en hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst. 29 U weet dat Hij rechtvaardig is, en u moet daarom wel inzien dat ieder die rechtvaardig leeft uit God geboren is. 1 Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld Hem niet kent. 2 Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn wanneer Hij zal verschijnen, want dan zien we Hem zoals Hij is. 1 Johannes 2: 28 - 3: 2 (NBV)
 33. 33. Zingen: ELB 376: (1 en 2) (Abba, Vader, U alleen,)
 34. 34. Abba, Vader (EL 376) t. & m. D. Bilbrough ELB 376: ① en 2
 35. 35. Abba, Vader (EL 376) t. & m. D. Bilbrough ELB 376: ① en 2
 36. 36. Abba, Vader (EL 376) t. & m. D. Bilbrough ELB 376: 1 en ②
 37. 37. Abba, Vader (EL 376) t. & m. D. Bilbrough ELB 376: 1 en ②
 38. 38. Abba, Father (EL 376) t. & m. D. Bilbrough ELB 376: 1 en ②
 39. 39. Abba, Father (EL 376) t. & m. D. Bilbrough ELB 376: 1 en ②
 40. 40. Zondag 46 van de Heidelbergsche Catechismus Vraag 120: Waarom heeft Christus ons geboden God aan te spreken als: Onze Vader? Antwoord: Christus wil reeds bij het begin van ons gebed, in ons hart het kinderlijk ontzag en vertrouwen op God wekken, waarop ons gebed gegrond moet zijn. God is namelijk door Christus onze Vader geworden en Hij zal ons nog veel minder onthouden wat wij met waar geloof aan Hem vragen dan onze vaders ons aardse dingen weigeren. Vraag 121: Waarom wordt hier aan toegevoegd: die in de hemelen zijt? Antwoord: Daarmee leert Christus ons over de hemelse majesteit van God niet aards te denken, en van zijn almacht alles te verwachten wat wij voor lichaam en ziel nodig hebben.
 41. 41. Verkondiging: Thema: God, onze Vader!
 42. 42. Zingen: Gezang 44: (1, 2 en 3) Dankt, dankt nu allen God
 43. 43. Dankt, dankt nu allen God (LvdK 44) t.M. Rinckart; v. J. Wit; m. J. Crüger Gezang 44: ①, 2 en 3
 44. 44. Dankt, dankt nu allen God (LvdK 44) t.M. Rinckart; v. J. Wit; m. J. Crüger Gezang 44: ①, 2 en 3
 45. 45. Dankt, dankt nu allen God (LvdK 44) t.M. Rinckart; v. J. Wit; m. J. Crüger Gezang 44: 1, ② en 3
 46. 46. Dankt, dankt nu allen God (LvdK 44) t.M. Rinckart; v. J. Wit; m. J. Crüger Gezang 44: 1, ② en 3
 47. 47. Dankt, dankt nu allen God (LvdK 44) t.M. Rinckart; v. J. Wit; m. J. Crüger Gezang 44: 1, 2 en ③
 48. 48. Dankt, dankt nu allen God (LvdK 44) t.M. Rinckart; v. J. Wit; m. J. Crüger Gezang 44: 1, 2 en ③
 49. 49. Dankgebed en Voorbeden, afsluiten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader Collecten 1ste voor Open Doors en 2de eigen gemeente
 50. 50. Zingen slotlied: Gezang 444: (1, 2 en 3) Grote God, wij loven U,
 51. 51. Grote God, wij loven U (LvdK 444) t. I. Franz; v. H. Swarth; m. Duits, 18e eeuw Gezang 444: ①, 2 en 3
 52. 52. Grote God, wij loven U (LvdK 444) t. I. Franz; v. H. Swarth; m. Duits, 18e eeuw Gezang 444: ①, 2 en 3
 53. 53. Grote God, wij loven U (LvdK 444) t. I. Franz; v. H. Swarth; m. Duits, 18e eeuw Gezang 444: 1, ② en 3
 54. 54. Grote God, wij loven U (LvdK 444) t. I. Franz; v. H. Swarth; m. Duits, 18e eeuw Gezang 444: 1, ② en 3
 55. 55. Grote God, wij loven U (LvdK 444) t. I. Franz; v. H. Swarth; m. Duits, 18e eeuw Gezang 444: 1, 2 en ③
 56. 56. Grote God, wij loven U (LvdK 444) t. I. Franz; v. H. Swarth; m. Duits, 18e eeuw Gezang 444: 1, 2 en ③
 57. 57. Zegen Beantwoorden met zingen van: Gezang 383: 7
 58. 58. O Christus die de zonne zijt (LvdK 383) v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Datheen 1640 Gezang 383: ⑦
 59. 59. Gezegende zondag gewenst Vanavond dienst om 19:00, met Simon van der Kooi over het thema: “ Ontbijt met Jezus ” DIENST VAN ZONDAGOCHTEND 16 JUNI 2019

×