Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Esitysmateriaali: Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke

72 Aufrufe

Veröffentlicht am

Esitysmateriaali Kelan kuntoutustuesta ja työkyvyttömyyseläkkeestä.

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Esitysmateriaali: Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke

 1. 1. Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus Työkykyryhmä
 2. 2. Kuntoutustuki / työkyvyttömyyseläke • Kuntoutustuki on määräajaksi myönnettävä työkyvyttömyyseläke • myönnetään, kun työkyvyn arvioidaan palautuvan asianmukaisella hoidolla tai kuntoutuksella. – edellyttää, että henkilölle on laadittu hoito- tai kuntoutussuunnitelma – voidaan myöntää myös hoito- tai kuntoutussuunnitelman valmistelun ajaksi – kuntoutustuelle voi hakea jatkoa. • Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää toistaiseksi, jos työkyvyn ei katsota palautuvan asianmukaisella hoidolla ja kuntoutuksella. • Kuntoutustukea/työkyvyttömyyseläkettä voi hakea Kelasta ja työeläkelaitoksista. • Kela ei myönnä osakuntoutustukea, osatyökyvyttömyyseläkettä eikä työuraeläkettä • näitä etuuksia voi hakea työeläkeyhtiöistä. 25.10.2019 Lakiyksikkö/Esittäjä | Kuntoutustuki / Työkyvyttömyyseläke2
 3. 3. Kuntoutus on aina ensisijaista • Kuntoutus ja kuntoutuminen ovat aina ensisijaisia työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden • Kuntoutustarve selvitetään aina ennen eläkepäätöstä – kuntoutustarve ja mahdollisuudet tutkitaan aina jo sairauspäivärahakauden aikana – hyödynnetään sairauspäivärahakauden aikana saatu tieto 3
 4. 4. Sairauspäiväraha – kuntoutus - työkyvyttömyyseläke • Kela maksaa sairauden ajalta ensin sairauspäivärahaa enintään 300 päivää. • Kuntoutusmahdollisuuksia kartoitetaan sairauspäivärahakauden aikana. • Jos työkyvyttömyys jatkuu, voi hakea työkyvyttömyyseläkettä • Voi hakea Kelasta, työeläkelaitokselta tai molemmista. • Kelan maksama työkyvyttömyyseläke alkaa yleensä noin vuoden kuluttua sairastumisesta. • Työkyvyttömyyseläke turvaa toimeentuloa, jos pitkäaikainen sairaus aiheuttaa työkyvyttömyyden • Kuntoutustuki on määräajaksi myönnettävä työkyvyttömyyseläke. 25.10.2019 Lakiyksikkö/Esittäjä | Kuntoutustuki / Työkyvyttömyyseläke4
 5. 5. Kenellä on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen / määräaikaiseen kuntoutustukeen Ikä 16 – 64 vuotta Sairaus, vika tai vamma, jonka johdosta ei pysty tekemään omaa työtään, muuta siihen verrattavaa työtä, eikä myöskään muuta sopivaa, kohtuullisen toimeentulon turvaavaa työtä Alle 20-vuotiailla nuoren kuntoutusraha ensisijainen 60 vuotta täyttäneillä, pitkän työuran (vähintään 10 vuotta) tehneillä työkykyä arvioidaan omaan työhön Pysyvästi sokea tai liikuntakyvytön on aina oikeutettu tk-eläkkeeseen, vaikka pystyisikin kohtuullisen toimeentulon turvaavaan työhön 25.10.2019 Työkyvyttömyyseläke – toimeentulon turva pitkittyneen työkyvyttömyyden varalta
 6. 6. Tuloraja ja eläkkeen täysi määrä v. 2019 6 Perhesuhteet Täysi määrä Tuloraja, jolla saa täyden eläkkeen Tuloraja, jolla ei saa Kelan eläkettä Yksin asuva 628, 85 55,54 1 299, 88 Parisuhteessa oleva * 557, 79 55,54 1 157, 71 Pienin Kelasta maksettava kuntoutustuki / työkyvyttömyyseläke on 6,68 e/kk. • Avio- tai avoliitto sekä rekisteröity parisuhde 25.10.2019 Lakiyksikkö/Esittäjä | Kuntoutustuki / Työkyvyttömyyseläke
 7. 7. Poikkeuksia ja lievennyksiä • Pysyvästi sokea, liikuntakyvytön tai muuten avuttomassa tilassa oleva on aina oikeutettu Kelan työkyvyttömyyseläkkeeseen, vaikka hän olisi työssä. • Nuoren kuntoutusraha on ensisijainen alle 20-vuotiaille • työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää, jos nuorella ei ole ammatillisen kuntoutumisen ja työelämään pääsemisen edellytyksiä. • 60 v. täyttäneiden työkyvyttömyyseläkkeen arvioinnissa sovelletaan lievennettyjä ehtoja • asiakkaan ikääntyneisyys, ammatti ja pitkä työura (käytännössä yli 10 v. työura) 25.10.2019 Lakiyksikkö/Esittäjä | Kuntoutustuki / Työkyvyttömyyseläke7
 8. 8. Työkyvyttömyyden määrittely • Työkyvyttömyys määritellään sairausvakuutuslaissa ja kansaneläkelaissa ja työeläkelaeissa eri tavoin. • Sairauspäiväraha- ja työkyvyttömyyseläkepäätös voivat erota toisistaan. – Esimerkki: Epilepsiaa sairastava alle 60-vuotias ammattiautoilija on työkyvytön omaan työhönsä, mutta tämä ei riitä työkyvyttömyyseläkkeen saamiseksi, jos hänellä on työkykyä muuhun työhön. Kuntoutuksen mahdollisuudet on selvitettävä. • Sairauspäiväraha turvaa toimeentulon lyhytaikaisen työkyvyttömyyden varalta. • Työkyvyttömyyseläke on tarkoitettu turvaamaan toimeentuloa pidempiaikaisen työkyvyttömyyden varalta. 25.10.2019 Lakiyksikkö/Esittäjä | Kuntoutustuki / Työkyvyttömyyseläke8
 9. 9. Työskentely kuntoutustuella / työkyvyttömyyseläkkeellä • Työstä saadut tulot vaikuttavat kuntoutustuen / työkyvyttömyyseläkkeen maksamiseen. • Kela jatkaa maksamista, jos ansio- tai YEL-työtulot ovat ennen veroja (brutto) enintään 784,52 e/kk (2019). – Jos ansiot ylittävät rajan, eläke jätetään lepäämään vähintään 3 kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. – eläkettä saavan hoitotuki muuttuu ylimmäksi vammaistueksi työskentelyn ajaksi, mutta ylimmän vammaistuen saa vain, jos on välittömästi ennen lepäämistä saanut hoitotukea. Lisäksi kaikkien eläkkeiden (työ- ja kansaneläke) tulee olla lepäämässä. • Työntekoa voi kokeilla • esim. 2 kuukauden työskentely ei välttämättä keskeytä eläkkeen maksamista, vaan Kela voi pitää sitä työkokeiluna. • Työtulot voivat vaikuttaa myös asumistuen määrään. • Asiakas voi myös opiskella työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuella. 9 25.10.2019 Lakiyksikkö/Esittäjä | Kuntoutustuki / Työkyvyttömyyseläke
 10. 10. Hakeminen • Kelan kuntoutustukea ja työkyvyttömyyseläkettä haetaan lomakkeella ETK/Kela 7002 • Lomakkeen voi toimittaa Kelaan tai työeläkelaitokseen. • Hakemuksen liitteeksi tarvitaan • lääkärinlausunto B, joka ei saa olla vuotta vanhempi • kuntoutustukihakemuksen liitteeksi tarvitaan hoito- ja kuntoutussuunnitelma, joka on yleensä osa B-lausuntoa • Kelan kuntoutustukea ja työkyvyttömyyseläkettä ei voi hakea verkossa eikä suullisesti. • Lisätietoa hakemiseen http://www.kela.fi/tyokyvyttomyyselake-ja-kuntoutustuki-nain-haet • Työeläkelaitoksilla on omia sähköisiä hakemuslomakkeita, joilla voi hakea työkyvyttömyyseläkettä myös Kelasta 10 25.10.2019 Lakiyksikkö/Esittäjä | Kuntoutustuki / Työkyvyttömyyseläke
 11. 11. Hakemuksen käsittelyn tavoiteajat v. 2019 • Uudet hakemukset 11 viikkoa • Jatkohakemukset 7 viikkoa • Lisätietoa käsittelyajoista 25.10.2019 Lakiyksikkö/Esittäjä | Kuntoutustuki / Työkyvyttömyyseläke11
 12. 12. • Lapsikorotus alle 16-v. lapsesta • Eläkettä saavan hoitotuki • Eläkkeensaajan asumistuki • Takuueläke • Toimeentulotuki 25.10.2019 Lakiyksikkö/Esittäjä | Kuntoutustuki / Työkyvyttömyyseläke12 Muita etuuksia, joita eläkkeensaaja voi hakea
 13. 13. Lisätietoa henkilöasiakkaille • www.kela.fi/tyokyvyttomyyselake-ja-kuntoutustuki • Eläkeasiat klo 9 – 16 palvelunumerossa 020 692 202. • Jos palvelunumerossa on soittohetkellä jonoa, voi asiakas halutessaan jättää Kelan puhelinpalveluun soittopyynnön. • Kelan palveluneuvoja soittaa asiakkaalle takaisin viimeistään tunnin sisällä. • Takaisinsoitto on asiakkaalle maksuton. • Asiakas voi myös varata ajan Kelan puhelinpalveluun tai palvelupisteeseen. • Ajanvaraus tehdään verkossa. Ajan varaamiseen tarvitaan puhelinnumero ja suomalainen henkilötunnus. • Ajan voi varata myös soittamalla eläkeasioiden palvelunumeroon. 13 25.10.2019 Lakiyksikkö/Esittäjä | Kuntoutustuki / Työkyvyttömyyseläke
 14. 14. Lisätietoa kumppanuusasiakkaalle • Lääkärit ja terveydenhuolto • Lääkärinlausunto kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä varten 25.10.2019 Lakiyksikkö/Esittäjä | Kuntoutustuki / Työkyvyttömyyseläke14

×