Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Twitterin perusteet, Kela 22.11.2013

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 74 Anzeige

Twitterin perusteet, Kela 22.11.2013

Herunterladen, um offline zu lesen

Pidin Kelalle koulutuksen Twitterin perusteista. Jälkikäteen lisäsin vielä dioille puhumiani asioita, joten esitys on nyt täydempi kuin koulutuksessa. Dokumentti on VALTAVA. Lataa omalla vastuulla.

Pidin Kelalle koulutuksen Twitterin perusteista. Jälkikäteen lisäsin vielä dioille puhumiani asioita, joten esitys on nyt täydempi kuin koulutuksessa. Dokumentti on VALTAVA. Lataa omalla vastuulla.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Weitere von Katleena Kortesuo (12)

Anzeige

Twitterin perusteet, Kela 22.11.2013

 1. 1. siaskeleet   En teriin   Twit Kela  22.11.20 13   ©  Katle en eiootot a,   ta.7i  
 2. 2. Aamupäivällä   jelmassa:   oh taa  Kela  tuit iksi eristä?  M itt tyä  on  Tw Mitä  hyö ?   Twitterin  toiminta  ja  perustermit   Keskuste lu,  hashta gien  ja  ni ckie n  sijainti   Unohtumattomat  bonusv in kit  
 3. 3. itteristä?   ötyä  on  Tw Mitä  hy ittaa?    Kela  tu Miksi ©  Katle en eiootot a,   ta.7i  
 4. 4. Uusi  työnteon  väline   •  •  •  •  Tiedon  jakaminen   Yhteys  mielipidevaikutt Verkostoituminen   ajiin   Ideoiden  saaminen   •  Sorsastus  eli  crowds ourcing   •  Muistiinpanot  (liver apo)   •  Työnantajakuva   •  Oman  nettipresenss in  hallinta   •  Henkilöbrändi   •  Viihtyminen   •  Kanavan  aukipitäm inen   (kyhnytyspuhe)  
 5. 5. iminta  ja   witterin  to T termit   perus ©  Katle en eiootot a,   ta.7i  
 6. 6. Seuraaminen  ei  ole  kaksisu untainen   kaverisuhde  kuten  Facebo okissa.   Jos  joku  r seuraam yhtyy   a sinun  e an  sinua,   i  ol seurata e  pakko    ta Toki  ka kaisin.   nn seurata attaa   ,  j seuraaj os  uusi   asi mielenk  on   iintoine n.  
 7. 7. Seuraaminen  ei  ole  kaksisu untainen   kaverisuhde  kuten  Facebo okissa.   Tuit in  m Jos  joku  r seuraam yhtyy   a sinun  e an  sinua,   i  ol seurata e  pakko    ta Toki  ka kaisin.   nn seurata attaa   ,  j seuraaj os  uusi   asi mielenk  on   iintoine n.   aksi mim itta  o n  14 0  me rkki ä .  
 8. 8. Seuraaminen  ei  ole  kaksisu untainen   kaverisuhde  kuten  Facebo okissa.   Tuit in  m Jos  joku  r seuraam yhtyy   a sinun  e an  sinua,   i  ol seurata e  pakko    ta Toki  ka kaisin.   nn seurata attaa   ,  j seuraaj os  uusi   asi mielenk  on   iintoine n.   aksi mim itta  o n  14 0  me rkki ä .   isesti  julkista hta ki  on  lähtöko Kaik .  
 9. 9. Seuraaminen  ei  ole  kaksisu untainen   kaverisuhde  kuten  Facebo okissa.   Tuit in  m Jos  joku  r seuraam yhtyy   a sinun  e an  sinua,   i  ol seurata e  pakko    ta Toki  ka kaisin.   nn seurata attaa   ,  j seuraaj os  uusi   asi mielenk  on   iintoine n.   aksi mim itta  o n  14 0  me rkki ä .   isesti  julkista hta ki  on  lähtöko Kaik Yksityisviesti  on  kuitenkin  mahdollinen.   .  
 10. 10. Twitterin   astoa   san
 11. 11. Tuitti     (tweet,  tw eetti,  tvii tti,   tviitti)     140  mer kkiä  pitk ä   sisältö  Tw itterissä  
 12. 12. Tuitti     (tweet,  tw eetti,  tvii tti,   tviitti)     140  mer kkiä  pitk ä   sisältö  Tw itterissä   Twitte r-­‐ käyttä jätunn us     (Twitte r-­‐ nikki,  n nimi,  nick,   icki)     @Kela _uutise t   @Katle ena  
 13. 13. Tuitti     (tweet,  tw eetti,  tvii tti,   tviitti)     140  mer kkiä  pitk ä   sisältö  Tw itterissä   Hashtag     iasana,   (häsä,  tunniste,  as risuaita)     #Kelamme   #Suomiareena   Twitte r-­‐ käyttä jätunn us     (Twitte r-­‐ nikki,  n nimi,  nick,   icki)     @Kela _uutise t   @Katle ena  
 14. 14. Tuitti     (tweet,  tw eetti,  tvii tti,   tviitti)     140  mer kkiä  pitk ä   sisältö  Tw itterissä   Hashtag     iasana,   (häsä,  tunniste,  as risuaita)     #Kelamme   #Suomiareena   Twitte r-­‐ käyttä jätunn us     (Twitte r-­‐ nikki,  n nimi,  nick,   icki)     @Kela _uutise t   @Katle ena   Ritvaus     (RT,  retweet)     Suosionosoitus  hyvä lle   tuitille:  toisen  kirjoit tama   sisältö  pistetään  ete enpäin   omille  seuraajille.    
 15. 15. RT,  MT,  TR T  
 16. 16. RT,  MT,  TR -­‐ ytä  RT ,  kun   Kä ttä henne aa   ly k luat  ja in  ja   ha uit isen  t to   myös ntoida   e komm sitä.   T  
 17. 17. RT,  MT,  TR -­‐ ytä  RT ,  kun   Kä ttä henne aa   ly k luat  ja in  ja   ha uit isen  t to   myös ntoida   e komm sitä.   T  
 18. 18. RT,  MT,  TR T   -­‐ ytä  RT ,  kun   Kä ttä henne aa   ly k luat  ja in  ja   ha uit isen  t to   myös ntoida   e komm sitä.   Oma  komm entti  tulee  alkuun,  sit tuitin  lähe ten  RT,  seu ttäjä  ja  lop raavaksi  al uksi  alkup Tee  tämä  T kuperäisen eräinen  tu witterin  Re itti  muokk   ply-­‐  eli  Vas aamattom taa-­‐toimin ana.   nolla.  
 19. 19. RT,  MT,  TR T  
 20. 20. RT,  MT,  TR tä   ä  MT: eet),   Käyt ed  tw i7i (mod uat  jakaa   al kun  h uitin    t ös   toisen tuna  ja  my .   at muok ntoida  sitä e komm T  
 21. 21. RT,  MT,  TR tä   ä  MT: eet),   Käyt ed  tw i7i (mod uat  jakaa   al kun  h uitin    t ös   toisen tuna  ja  my .   at muok ntoida  sitä e komm T  
 22. 22. RT,  MT,  TR T   tä   ä  MT: eet),   Käyt ed  tw i7i (mod uat  jakaa   al kun  h uitin    t ös   toisen tuna  ja  my .   at muok ntoida  sitä e komm Oma  komm entti  tulee  alkuun,  sit tuitin  lähe ten  MT,  se ttäjä  ja  lop uraavaksi   uksi  alkup Twitterin  R alkuperäis eräinen  tu eply-­‐  eli  Va en   itti  tiiviste staa-­‐toimi ttynä.  Tee   nnolla.   tämä  
 23. 23. RT,  MT,  TR T  
 24. 24. RT,  MT,  TR ä   TRT:t   Käytä ted   la   (trans kun  haluat ),     tweet isen  tuitin to jakaa   ttynä.   e käänn T  
 25. 25. RT,  MT,  TR ä   TRT:t   Käytä ted   la   (trans kun  haluat ),     tweet isen  tuitin to jakaa   ttynä.   e käänn T  
 26. 26. RT,  MT,  TR T   ä   TRT:t   Käytä ted   la   (trans kun  haluat ),     tweet isen  tuitin to jakaa   ttynä.   e käänn Alkuun  vo i  lisätä  om an  komme alkuperäis ntin,  sitten en  tuitin  lä  TRT,  seur hettäjä  ja  l käännettyn aavaksi   opuksi  alk ä.  Tee  täm uperäinen ä  Twitterin  tuitt  Reply-­‐  eli   Vastaa-­‐toim i   innolla.  
 27. 27. #FF,  #FF7i  
 28. 28. #FF,  #FF7i   y    Frida llow F  =  Fo   #F inn   llow  F  Fo FF7i  = # Perjantaisin   voi   suositella  om ille   seuraajilleen  hyviä   tyyppejä.     Äfäffäys  on   kunnianosoit us.  
 29. 29. #FF,  #FF7i  
 30. 30. #FF,  #FF7i   Kun  perus telet  suosi ttelusi,  siih herkemmi en  uskotaa n.  Hauska   n   perustelu  o n  monesti   bonusta.  
 31. 31. #FF,  #FF7i   Kun  perus telet  suosi ttelusi,  siih herkemmi en  uskotaa n.  Hauska   n   perustelu  o n  monesti   bonusta.   Jos  suositt elet  isoa  m assaa  peru todennäkö stelematta isesti  suos ,   ituksiasi  ei  uskota.  
 32. 32. Listat  
 33. 33. Listat   Listojen  avulla  pystyt  jao ttelemaan   seuraamasi  tilit  aihepiir eittäin.   Luo  listoja  erikseen  vai kkapa   harrastuksille,  työasioill e,  liikunnalle  ja   televisiosarjoille.  Kanna ttaa  siis  seurata   työaikana  työaiheista  lis taa  ja  vapaa-­‐ aikana  harrastuslistaa.  
 34. 34. Listat   Listojen  avulla  pystyt  jao ttelemaan   seuraamasi  tilit  aihepiir eittäin.   Luo  listoja  erikseen  vai kkapa   harrastuksille,  työasioill e,  liikunnalle  ja   televisiosarjoille.  Kanna ttaa  siis  seurata   työaikana  työaiheista  lis taa  ja  vapaa-­‐ aikana  harrastuslistaa.   Voit  luoda  ja  seurata  om ia  listojasi,  ja   toki  myös  seurata  (eli  t ilata)  toistenkin   listoja.  
 35. 35. Listat   Listojen  avulla  pystyt  jao ttelemaan   seuraamasi  tilit  aihepiir eittäin.   Luo  listoja  erikseen  vai kkapa   harrastuksille,  työasioill e,  liikunnalle  ja   televisiosarjoille.  Kanna ttaa  siis  seurata   työaikana  työaiheista  lis taa  ja  vapaa-­‐ aikana  harrastuslistaa.   Voit  luoda  ja  seurata  om ia  listojasi,  ja   toki  myös  seurata  (eli  t ilata)  toistenkin   listoja.   Listat  ovat  julkisia,  joten  nimeä  ne   korrektisti.  
 36. 36. Listat   dä   ata  teh n Ei  kan meltä   ni listaa   vät  ääliöt”.   tä ”Säälit aa   i  s Sillä  e a.   it kavere Listojen  avulla  pystyt  jao ttelemaan   seuraamasi  tilit  aihepiir eittäin.   Luo  listoja  erikseen  vai kkapa   harrastuksille,  työasioill e,  liikunnalle  ja   televisiosarjoille.  Kanna ttaa  siis  seurata   työaikana  työaiheista  lis taa  ja  vapaa-­‐ aikana  harrastuslistaa.   Voit  luoda  ja  seurata  om ia  listojasi,  ja   toki  myös  seurata  (eli  t ilata)  toistenkin   listoja.   Listat  ovat  julkisia,  joten  nimeä  ne   korrektisti.  
 37. 37. YV,  DM  
 38. 38. YV,  DM   Voit  lähettää  yksityisvie stejä  (direct   message)  heille,  jotka  s euraavat  sinua.   Viesti  lähetetään  oikean   yläkulman   kirjekuorisymbolista.  
 39. 39. YV,  DM   Voit  lähettää  yksityisvie stejä  (direct   message)  heille,  jotka  s euraavat  sinua.   Viesti  lähetetään  oikean   yläkulman   kirjekuorisymbolista.   YV:n  pystyy  lähettämää n  vain  yhdelle   kerrallaan,  joten  sillä  ei   voi  käydä   monenkeskistä  keskust elua.  
 40. 40. YV,  DM   Voit  lähettää  yksityisvie stejä  (direct   message)  heille,  jotka  s euraavat  sinua.   Viesti  lähetetään  oikean   yläkulman   kirjekuorisymbolista.   YV:n  pystyy  lähettämää n  vain  yhdelle   kerrallaan,  joten  sillä  ei   voi  käydä   monenkeskistä  keskust elua.   YV:t  eivät  näy  muille  –  e llei  sitten   vastapuoli  päätä  julkais ta  sinun   lähettämääsi  viestiä.  
 41. 41. ashtagien   skustelu:  h Ke ijainti   kien  s ja  nic ©  Katle en eiootot a,   ta.7i  
 42. 42.    tapaa si n  kak tella.   O s kesku
 43. 43.    tapaa si n  kak tella.   O s kesku 1)  Perinteinen  tapa     Kun  vastaat,  sijoita  tuitt isi  heti   ensimmäisen  käyttäjätun nuksen  jälkeen,   ennen  muiden  käyttäjät unnuksia.  Silloin   ensimmäinen  on  ikään   kuin  vastaanottaja   ja  muut  cc-­‐kopion  saajia .  
 44. 44.    tapaa si n  kak tella.   O s kesku 1)  Perinteinen  tapa     Kun  vastaat,  sijoita  tuitt isi  heti   ensimmäisen  käyttäjätun nuksen  jälkeen,   ennen  muiden  käyttäjät unnuksia.  Silloin   ensimmäinen  on  ikään   kuin  vastaanottaja   ja  muut  cc-­‐kopion  saajia .     Tässä  tavassa  tuitit  näk yvät  Twitter-­‐ virrassa  vain  niille,  jotka  seuraavat  sekä   sinua  että  ensimmäistä   vastaanottajaa.   Tämä  on  ihan  hyvä,  kos ka  joskus  aktiiviset   keskustelut  voivat  tukki a  ulkopuolisten   Twitter-­‐virtaa.  
 45. 45.    tapaa si n  kak tella.   O s kesku 1)  Perinteinen  tapa     Kun  vastaat,  sijoita  tuitt isi  heti   ensimmäisen  käyttäjätun nuksen  jälkeen,   ennen  muiden  käyttäjät unnuksia.  Silloin   ensimmäinen  on  ikään   kuin  vastaanottaja   ja  muut  cc-­‐kopion  saajia .     Tässä  tavassa  tuitit  näk yvät  Twitter-­‐ virrassa  vain  niille,  jotka  seuraavat  sekä   sinua  että  ensimmäistä   vastaanottajaa.   Tämä  on  ihan  hyvä,  kos ka  joskus  aktiiviset   keskustelut  voivat  tukki a  ulkopuolisten   Twitter-­‐virtaa.     Toki  kaikki  on  silti  julki sta,  eli  tuitit   näkyvät  myös  ei-­‐seuraa jille,  jos  he  varta   vasten  käyvät  katsomas sa  keskustelua.  
 46. 46. Ja  kuin k keskus a   t jatkui   elu   tästä?  
 47. 47. Perinteise ssä  tavassa  vastaus  tu käyttäjätu lee  siis   nnusten  vä liin.  
 48. 48. si  on     Lisäk  tapa. i demp uu
 49. 49. si  on     Lisäk  tapa. i demp uu 2)  Uusi  tapa     Jotkut  haluavat,  että  hei dän  tuittinsa   näkyvät  aina  ja  kaikille .  Siksi  he   kirjoittavat  vastauksens a  ensimmäiseksi,   ennen  muiden  käyttäjät unnuksia.    
 50. 50. si  on     Lisäk  tapa. i demp uu 2)  Uusi  tapa     Jotkut  haluavat,  että  hei dän  tuittinsa   näkyvät  aina  ja  kaikille .  Siksi  he   kirjoittavat  vastauksens a  ensimmäiseksi,   ennen  muiden  käyttäjät unnuksia.     Tämäkin  tapa  on  mahdo llinen,  mutta   ulkopuolisten  tuittivirta  saattaa  täyttyä   keskustelun  fragmente ista,  joista  he   eivät  ole  kiinnostuneita .  
 51. 51. Joonas  käy ttä ä  perinteis tä  vastaust apaa.  
 52. 52. Tuomas  En buske  käyt tää  uutta  v kaikille  En astaustapa busken  seu a.  Nämä  tu raajille,  va itit  näkyvä ikka  he  eiv t   ät  seuraisi Markku  Sa  Joonasta  t arelaista.   ai  
 53. 53. tagin   Hash ti   sijain
 54. 54. tagin   Hash ti   sijain Hashtag  vo i  olla  osana  lausetta.  
 55. 55. tagin   Hash ti   sijain Hashtag  vo i Hashtag  vo i    olla  osana  lausetta.   yhtä  hyvin  ol la  myös  tu itin  lopuss a .  
 56. 56. Taivuta  ha shtagia  kak so kirjaimen   suoraan  pe ispisteen  avulla.  Jos   li rään,  hash tag  ei  enää säät  n-­‐  toimi.  
 57. 57. Hashtageja  voi  tietenk in –  tilanteen  mukaan  ja  myös  keksiä  omasta  päästään    omaksi  hu viksi.  
 58. 58. attomat   Unohtum inkit   onusv b ©  Katle en eiootot a,   ta.7i  
 59. 59. Miten  olla   mielen-­‐ kiintoinen?  
 60. 60. 1)  Tee   tavallisesta   asiasta   erikoinen  
 61. 61. 1)  Tee   tavallisesta   asiasta   erikoinen   Älä  sano:   ”Vaihdoin   kengät.”  
 62. 62. 1)  Tee   tavallisesta   asiasta   erikoinen   Älä  sano:   ”Vaihdoin   kengät.”  
 63. 63. Miten  olla   mielen-­‐ kiintoinen?  
 64. 64. 2)  Jos  löydät   viihdyttävän   hashtagin,   hyppää  seka an.  
 65. 65. 2)  Jos  löydät   viihdyttävän   hashtagin,   hyppää  seka an.  
 66. 66. Miten  olla   mielen-­‐ kiintoinen?  
 67. 67. 3)  Ole  un iik kombina ki   atio.  
 68. 68. 3)  Ole  un iik kombina ki   atio.  
 69. 69. 3)  Ole  un iik kombina ki   atio.  
 70. 70. 3)  Ole  un iik kombina ki   atio.   WOHOO!  
 71. 71. Jos  teet  Twitte rissä   samaa   kuin  ka ikki   mu u t k i n,  ihmi set  eivä jaksaa   t   seurata  monta identtis a   tä  kopi ota.    
 72. 72. Jos  teet  Twitte rissä   samaa   kuin  ka ikki   mu u t k i n,  ihmi set  eivä jaksaa   t   seurata  monta identtis a   tä  kopi ota.     en  sijaan  jos  olet   S teisiä  syövä  Lego-­‐ hyön i   kuvaaja,  kukaan  e valo kilpaile  kanssasi.  

×