Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Nächste SlideShare
Bisnesbloggaamisen perusteet
Weiter
Herunterladen, um offline zu lesen und im Vollbildmodus anzuzeigen.

Teilen

15 vinkkiä bisnesbloggaamiseen

Herunterladen, um offline zu lesen

Kävin pitämässä Joku tolkku -koulutuksen Paytraililla. (www.jokutolkku.fi) Ensimmäiset 15 bloggausvinkkiä on koostettuna näille dioille.

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

15 vinkkiä bisnesbloggaamiseen

 1. 1. u  tolkku:   Jok iseen   oggaam kkiä  bl 15  vin Paytrail  13.2 .2014   ©  Katle en eiootot a,   ta.@i  
 2. 2. Vinkki   1   Vastaa  saam iisi   kommentteihin  
 3. 3. ei   yksi   kaksi   kolme   kommen(eja   kommen-   kommen-a   kommen-a  
 4. 4. tta   ätät  vastaama Jos  j lukijoiden   in,   kommentteih   ei   yksi   kaksi   kolme   kommen(eja   kommen-   kommen-a   kommen-a  
 5. 5. tta   ätät  vastaama Jos  j lukijoiden   in,   kommentteih   le  enää   iitä  ei  pian  tu n ollenkaan.   ei   yksi   kaksi   kolme   kommen(eja   kommen-   kommen-a   kommen-a  
 6. 6. Vinkki   2   Pitkän  otsik on  pitää   olla  perusteltu  
 7. 7. Pitkän  otsikon  riskit   ei  mahdu   tuittiin     ei  voi ä   lmäill si i   peast no katke syött aa   een-­‐ lukija ssa   Pitkän  otsiko n  edut     sisältää monta   aa   vainsan a saattaa   kiinnittää   huomion   massiivi-­‐ suudellaan  
 8. 8. Jos  pitkäl le   otsikolle   ei  ole   perusteit a,  se   pitää  lyhe ntää.  
 9. 9.  fanin  lisää,   Slush  sai  meistä  yhden (elee  :)   Paytrail  tykkää  ja  suosi   kit  –  Joulun   Paytrailin  joululahjavin miehelle,   lahjat  verkkokaupasta   hia  liikkujalle     naiselle,  lihansyöjälle  j   härpäke  –   systeemi,  pankkinapit,   Maksu ennen   ä  kutsuit  palveluamme   miksi  sin kuin  opit  kielemme?     usko   Kuonon  Kormilainen  ei   okauppa  ja   maksumuureihin,  verkk t  koiramedian   erilaiset  verkkopalvelu tulonlähteeksi       ajat  liikkeelle  –   Joulusesonki  saa  kulu( ta  aikaa      on  verkkokaupan  paras Joulu   Slush  sai  me istä  fanin,  P aytrail   peuku(aa  : )     Joulun  hi-la hjat  verkkok aupasta  my liikkujalle  ja ös    lihansyöjäll e.     Maksusyste emi,  pankkin apit,  härpäk mitä  niitä  n e  –   yt  onkaan?     Kuonon  Kor milainen  ja   koiramedian tulonlähtee   t     Joulu  on  ver kkokaupan   parasta  aika   a    
 10. 10. Vinkki   3   Lopeta  naiiv it   loppukysymykset  
 11. 11. Vinkki   3   Lopeta  naiiv it n    sijaa Sen avun   inen  on   m pyytä OK.     loppukysymykset  
 12. 12. Ei  näin:     aan   inka  sinä  pyrit  sitou(am Ku saaneet    Entä    mitkä  asiat  ovat   asiakkaasi? ,  e(ä   u(umaan  niin  vahvasE sinut  vaku n  toistuvasE   let  sitoutunut  ostamaa o  saanut   aikasta?  Missä  olet  itse samasta  p  ja  jäänyt   rityisen  hyvää  palvelua e aaksi?    Elaavaksi  kanta-­‐asiakk useammin meille!   a  ihmeessä  Eeto  myös   Ja
 13. 13. vaikkapa  näin:   Vaan     an    juuri  kirjaa  verkkokaup Kokoamme elevä   e.  MarkkinoinEa  käsi( perustajall aamme   sken.  Auta  meitä!  Kaip luku  on  ke pienen   rityisesE  siihen,  miten   vinkkejä  e kinoitua   udjeEn  yri(äjä  saa  mark b kauppaansa.  
 14. 14. Vinkki   4   Usko  omaan   postaukseesi  
 15. 15. Vinkki   4   Usko  omaan   postaukseesi   Jaa  tekstiäsi   somessa  (ei   kymmeneen   kertaan,  mutta   kerran  tai   kahdesti).  
 16. 16. On  huo no  mer k jos  tyk kääjiä   ki,   on vähem män  ku   in   johtory h jäseniä mässä  on   .  
 17. 17. Vinkki   5   Pidä  kappal eet   kohtuumittaisina  
 18. 18. Laita  kapp aleeseen  k orkeintaan •  3  virke   ttä  tai   •  45  sana a.  
 19. 19. Laita  kapp aleeseen  k orkeintaan •  3  virke   ttä  tai   •  45  sana a.   e   a  virk n   n  ek palee e:  siinä  o Kap k dinvir raavat   on  y  Seu äasia. oivat  olla   pä et  v virkke kejä,   rk esime uksia  ja   n tarken uksia.   it tausto
 20. 20. Kun  on  erikoistu(u,  voidaan  erikoistua   vielä  lisää.  Saa(aa  olla,  e(ä  vaikkapa   jonkin  urheilulajin  tai  muu n   harrastegenren  koko  varus te-­‐  ja   tarvikerepertuaarin  tarjoam inen   edelly(ää  liian  suuria  inves tointeja.   Samalla  tuotemäärä  räjähtä ä  käsiin  ja   punainen  lanka  katoaa.  Väh entämällä   tuotekategorioita  ja  lisääm ällä   tuotevariaaEoita  tarkkaan   vali(ujen   segmen-en  odotuksia  vas taavaksi,   syvennetään  kulu(ajan  kiin nostusta.   Osoitetaan,  e(ä  ollaan  par haita  siinä  mitä   tehdään.  Näin  luodaan  asia kkaille   ainutlaatuista  lisäarvoa,  m yynE  kasvaa  ja   kilpailijoiden  harmaa  massa  jää  kauas   taakse.  Vaikka  kohderyhm ä  ei   koEmarkkinoilla  olisi  suure n  suuri,  saa(aa   markkinapotenEaalia  löyty ä  ulkomailta.   RohkeasE  erikoistuva  verkk okauppa  voi   siis  olla  kansainvälinen  jo  s yntyessään.   Kun  on  erikoistu(u,  voidaan  erikoistua   vielä  lisää.  Saa(aa  olla,  e(ä  vaikkapa   jonkin  urheilulajin  tai  muun   harrastegenren  koko  varuste-­‐  ja   tarvikerepertuaarin  tarjoaminen   edelly(ää  liian  suuria  investointeja.   Samalla  tuotemäärä  räjähtää  käsiin  ja   punainen  lanka  katoaa.     Vähentämällä  tuotekategorioita  ja   lisäämällä  tuotevariaaEoita  tarkkaan   vali(ujen  segmen-en  odotuksia   vastaavaksi,  syvennetään  kulu(ajan   kiinnostusta.  Osoitetaan,  e(ä  ollaan   parhaita  siinä  mitä  tehdään.  Näin  luodaan   asiakkaille  ainutlaatuista  lisäarvoa,  myynE   kasvaa  ja  kilpailijoiden  harmaa  massa  jää   kauas  taakse.     Vaikka  kohderyhmä  ei  koEmarkkinoilla   olisi  suuren  suuri,  saa(aa   markkinapotenEaalia  löytyä  ulkomailta.   RohkeasE  erikoistuva  verkkokauppa  voi   siis  olla  kansainvälinen  jo  syntyessään.  
 21. 21. Pro  tip:  
 22. 22. Pro  tip:   us   tä  posta ella   i,  et uolehd llä  kappale H ye lkaa  lyh yhyeen   a y  l a  päätty een.   j es kappale le   ale  =  al app Lyhyt  k iä.   iv kolme  r
 23. 23. Pro  tip:   us   tä  posta ella   i,  et uolehd llä  kappale H ye lkaa  lyh yhyeen   a y  l a  päätty een.   j es kappale le   ale  =  al app Lyhyt  k iä.   iv kolme  r Verkkote kstissä  vo i   kirjoittaa  myös  niin   lyhyen  ka ppaleen,  e ttä   siinä  on  v ain  yksi  ti ivis   virke.  
 24. 24. Vinkki   6   Aloita  posta us   tehokkaasti  
 25. 25. rro,  mitä  teit   Älä  ke  kirjoi(amista:   ennen   joi(amaan   un  minua  pyyde-in  kir K upoissa,  oli   imitusajoista  verkkoka to aiheeseen   lkuun  hankalaa  löytää   a punaista  lankaa.  
 26. 26. Varo  toimi(ajan   oljenkor(a:     Olen  seurannut  suurella  mielenkiinnolla   viimeaikaista  keskustelua  suomalaisten   yritysten  digitalisoitumisesta,   kansainvälisestä  verkkokaupasta  ja   ostamisen  murroksesta.  Suomalaisen   yrityselämän  kykyä  uudistua  ja  mukautua   muutokseen  on  arvioitu  ja  arvosteltu.    
 27. 27. Älä  aloita  kliseellä:     Joulusesonki  tulee,  oletko  valmis?  
 28. 28. Aloita  vaikka   ä  väi(eellä:   tömäkäll   ia.   aa  ilman  ongelm au p p Ei  ole  verkkok   *  *  *     ksia.   a  maksuvaikeu ain Asiakkaalla  on     *  *  *     as.   s  on  paras  asiak ka Palau(ava  asia
 29. 29. Jos  joudut   taustoi(amaan,  tee   se  mielenkiintoisesE.     Vanha  versio:   JärjesEmme  Slushissa  Twi( er-­‐kilpailun   yrityksille.  Pyysimme  osalli stujia   kuvaamaan  liikeideaansa  j a  voi(ajaksi   valikoitui  tämä  twii-.     Uusi  versio:   JärjesEmme  Slushissa  Twi( er-­‐kilpailun   yrityksille.  Pyysimme  osalli stujia   kuvaamaan  pe#ämätöntä   liikeideaansa.  Voi(ajaksi  v alikoitui   laajassa  kansanäänestykses sä  tämä   twii-.    
 30. 30. Voit  aloi(aa  myös   kolmen  sarjalla:     ”Mä  en  luota  verkkokauppoihin.  Niistä   ostaminen  on  äly(ömän  hidasta.   Verkkokauppojen  asiakasEedot  vuotaa   minne  sa(uu.”     *  *  *     Löytyikö  uusi  verkkokauppa?  Oliko   täynnä  kiinnostavaa  tavaraa?  Mistä   Eedät,  onko  kauppa  luote(ava?  
 31. 31. Vinkki   7   Voit  laittaa   otsikkoon  jo   valmiiksi  hashtagin  
 32. 32. Mallisuoritus :   yntyy   Mistä  s uvoisa   a uppa?   rkkoka #ve
 33. 33. Vinkki   8   Käytä  mehe viä   sanoja  
 34. 34. Ei  tylsiä  sanoja   hyvä   onnistunut   kiva   Vaan  ominta keista  kieltä     ehtoisa a   muhev s   railaka rupsahtanut   scheisse   kuoleva     huono paha   tehdä suori   ttaa   tuhertaa   väkertää   luoda  
 35. 35. Vinkki   9   Intertekstua alisuus   puree  
 36. 36. Mallisuoritus :   auhaa,   Joulur toa  ja   vää  tah   hy vereita ka
 37. 37. Muokk aa tutusta     ilmaisu st laulun a  tai    sanois ta   uusi.   auhaa,   Joulur toa  ja   vää  tah   hy vereita ka
 38. 38. Muokk aa tutusta     ilmaisu st laulun a  tai    sanois ta   uusi.   auhaa,   Joulur toa  ja   vää  tah   hy vereita ka Mutta  varo  kliseitä.   Älä  kirjoita  ”Hei  me   blogataan”  tai   ”Ihanat  blogit   rannalla”.  
 39. 39. Ei  näin:   a   onki  sa –   s Jouluse ikkeelle   li uttajat   k ul n   Joulu  o aupan   k verkko ikaa   arasta  a p
 40. 40. Ei  näin:   a   onki  sa –   s Jouluse ikkeelle   li uttajat   k ul n   Joulu  o aupan   k verkko ikaa   arasta  a p Vaan  n ä in:   Joulu  seso ngeista   jaloin   tai   Ostokset,  ostokset,  ne   riemun  he lkkäilee  
 41. 41. Vinkki   10   Käytä  tehok einona   alkusointua  
 42. 42. Mallisuoritus :   rempi   Pa oehto   vaiht alille   PayP
 43. 43. Ei  näin:   t   malaise t   o Mitä  su dottava  o luttajat selta   ku ai suomal palta   au erkkok essa?   v ud levaisu tu
 44. 44. Ei  näin:   t   malaise t   o Mitä  su dottava  o luttajat selta   ku ai suomal palta   au erkkok essa?   v ud levaisu tu Vaan  n ä in:   Verkkoka upan  väyl ä   tulevaisuu teen   tai   Suomalai nen  suosi i   verkkoka uppaa  
 45. 45. Pro  tip  in   English:  
 46. 46. Pro  tip  in   English:     teration lli e  best  a th  text   Th o rks  in  b iation.   wo ronunc and  p eyeshadow  +  idea  =   missmatc h  in  text   eyeshadow  +  entity  =   missmatc h  in   pronuncia tion   church  +  c hair  =  ma tch  in   both  text   and   pronuncia tion  
 47. 47. Vinkki   11   Tee  enemm än   vinkkiotsikoita  
 48. 48. Mallisuoritus :   velun   kaspal Asia mättö-­‐  välttä 5   myyttä
 49. 49. Ei  näin:   n   samise k rkkoma uus?   Ve tulevais
 50. 50. Ei  näin:   n   samise k rkkoma uus?   Ve tulevais Vaan  n ä in:   Kuusi  tap aa verkossa    maksaa   turvallise sti   tai   Neljä  kein oa verkkoma  pilata   ksaminen  
 51. 51. Pro  tip:  
 52. 52. Pro  tip:   ,   inkkejä äsi   at  v un  lista aalla  vinkill K rh loita  pa iseksi  paras   a  to a  säästä i.   j eks viimeis n   t  lukija a.   tse in  palki ttä  lopuss Nä sa  e kä  alus se
 53. 53. Pro  tip:   ,   inkkejä äsi   at  v un  lista aalla  vinkill K rh loita  pa iseksi  paras   a  to a  säästä i.   j eks viimeis n   t  lukija a.   tse in  palki ttä  lopuss Nä sa  e kä  alus se Älä  kirjoit a  triviaale ja   vinkkejä,   jotka  joka inen   tietää.   ”Säilytä  tu nnusluku si   erillään  p ank ei  ole  vink kikortista”   ki.   itsestääns Se  on   elvyys.  
 54. 54. Vinkki   12   Kokoa  posta us  ikään  ku bulletlistaksi   in  
 55. 55. Mallisuoritus :  
 56. 56. Vinkki   13   Lopeta   napakasti  
 57. 57. Varo  laimeaa   lopetusta:     Nyt  tekisi  mieleni  rönsyillä   siihen,   miten  voit  varmistaa,  e(ä   verkkokauppasi  asiakaspalv elu  on     hyvää,  jopa  erinomaista.  A iheesta   pitänee  kirjoi(aa  erillinen   teksE.  
 58. 58. Varo  yleistoivotusta:     Otetaan  yhdessä  syksyn  ses ongista   kaikki  irE!  
 59. 59. Kiteytä:     Jokainen  verkkokauppa  on  kesken.   Kehitystyö  on  ikuista.     *  *  *     Yksikään  asiakas  ei  ole  var ma  asiakas,   ennen  kuin  hän  ostaa.  Eik ä  hän   silloinkaan  ole  varma.     *  *  *     Vain  joulupukki  on  varma   tavarantoimi(aja.  Muiden  kanssa  joudut   säätämään.      
 60. 60. Vinkki   14   Varo   rykäisykehyksiä  
 61. 61. Vinkki   14   Varo     kehys y ykäis   R  turha nen   on n stus  e a   alu inaist vars .   asiaa rykäisykehyksiä  
 62. 62. yös     äitän  m V  Slushin ,  e(ä ahvas4 v li   henki  o inen.   tu ainutlaa Slushin  henki  oli   ainutlaatuinen.  
 63. 63. yös     äitän  m V  Slushin ,  e(ä ahvas4 v li   henki  o inen.   tu ainutlaa Slushin  henki  oli   ainutlaatuinen.   Tiedän  siis,  e(ä  se   vaaEi  resursseja,  ja   maksaa  rahaa.   Ymmärrän,  e(ä  aina   ei  ole  mahdollista  olla   väli(ömäsE   saatavilla.     Se  vaaEi   res maksaa  r ursseja  ja   ahaa.   Aina  ei  o le   mahdolli sta   väli(ömä olla   sE   saatavilla .    
 64. 64. Vinkki   15   Sinulla  on  lu pa   olla  hauska  
 65. 65. siaa  ja    a ta  90  %  tai   Kirjoi ä  viihde(   10  % . aa-­‐aikaa vap  
 66. 66. siaa  ja    a ta  90  %  tai   Kirjoi ä  viihde(   10  % . aa-­‐aikaa vap     t  aikaan   a Näin  sa telmän. is ikin  yhd uni
 67. 67.   ihoviimeinen V pro  tip:  
 68. 68.   ihoviimeinen V pro  tip:   Viihdy(ävä   blogi               Ei   viihdy(ävä   blogi   Ei  fakta-­‐   blogi            Fakta-­‐    blogi  
 69. 69.   ihoviimeinen V pro  tip:   Viihdy(ävä   Hömppää blogi               Ei   Turhaa viihdy(ävä   blogi   Ei  fakta-­‐   blogi           Runsaasti   kilpailtu  tila;   lukija  saa   faktan   muualtakin  Fakta-­‐    blogi  
 70. 70.   ihoviimeinen V pro  tip:   Viihdy(ävä   Hömppää blogi               Ei   Turhaa viihdy(ävä   blogi   Ei  fakta-­‐   blogi           Uuuh!  Täällä  on   tavoitetilasi. Runsaasti   kilpailtu  tila;   lukija  saa   faktan   muualtakin  Fakta-­‐    blogi  
 71. 71.   ihoviimeinen V pro  tip:   a   faktaa  j   ttä   uista,  e itataan  eri M  m iihdettä v a.   kseleill a t   onnistu n  faktalla,   Jos   ää dyttäm maineeseen.   viih lla   t  matka ole Viihdy(ävä   Hömppää blogi               Ei   Turhaa viihdy(ävä   blogi   Ei  fakta-­‐   blogi           Uuuh!  Täällä  on   tavoitetilasi. Runsaasti   kilpailtu  tila;   lukija  saa   faktan   muualtakin  Fakta-­‐    blogi  
 • KimmoHuovilainen1

  Apr. 25, 2017
 • JaanaJakovlev

  Apr. 17, 2015
 • Mervi_R

  May. 21, 2014
 • JanneAnsaharju

  Mar. 27, 2014
 • Hurmerinta

  Mar. 3, 2014
 • KatiAalto

  Feb. 20, 2014
 • timorainio

  Feb. 19, 2014
 • jonnamuurinen

  Feb. 19, 2014
 • nlappalainen

  Feb. 19, 2014
 • saukkis

  Feb. 19, 2014
 • TechnopolisOnline

  Feb. 19, 2014
 • Tuija

  Feb. 19, 2014

Kävin pitämässä Joku tolkku -koulutuksen Paytraililla. (www.jokutolkku.fi) Ensimmäiset 15 bloggausvinkkiä on koostettuna näille dioille.

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

2.563

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

48

Befehle

Downloads

26

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

12

×