Juridik

JURIDIK: U7 1ME108
 Katarina Nikitin
   Upphovsrätt
Vilka delar består upphovsrätten av och vilka
       bestämmelser gäller för dessa?

• Upphovsrätten består av ekonomiska rättigheter och ideella rättigheter.
• Ekonomiska rättigheter bestämmer att upphovsmannen har rätt att tillåta
 eller förbjuda mångfaldigande av verket samt ger denne rätt att göra
 verket tillgängligt för allmänheten.
• Den ideella rätten ger upphovsmannen rätt att bli namngiven i samband
 med att verket utnyttjas samt ger denne rätt till respekt för verket.
• De ekonomiska rättigheterna kan överlåtas på en annan person till skillnad
 från de ideella.
• De ideella rättigheterna ska alltid iakttas medan de ekonomiska
 rättigheterna hindrar inte användning av verk, i vissa fall. Man får till
 exempel citera ur offentliga verk om källan namnges.

(Justitiedepartementet, 2012)
Hur många år gäller upphovsrätten?


• Upphovsrätten gäller under upphovsmannens
 livstid och 70 år efter hennes eller hans död.
 (Justitiedepartementet, 2012).
Vad innebär verkshöjd?

• Det innebär att verket ska visa upp originalitet
 eller individuell särprägel som ett resultat av
 upphovsmannens personliga skapande. Det är
 med andra ord upphovsmannens säregna sätt
 att uttrycka något som skyddas, inte de idéer
 eller fakta som verket kan innehålla.
 (Justitiedepartementet, 2012).
Du har skrivit en artikel på din arbetsplats. Vem
          har upphovsrätten?
•  Jag, men jag kan, i mitt anställningsavtal, ha accepterat att arbetsgivaren har
   nyttjanderätt till mina verk som jag skapat inom anställningen. (Wikipedia,
   2012)
•  Från januari 2013 föreslås en ny upphovsrättslag att träda i kraft och där
   föreslås att :
       7 § Om en arbetstagare har skapat ett verk som ett led i arbetsuppgifterna
           eller efter instruktioner av arbetsgivaren, får arbetsgivaren
         inom sitt verksamhetsområde och för sin normala verksamhet med
         ensamrätt framställa exemplar av verket och göra det tillgängligt för
         allmänheten. Arbetsgivarens rätt avser en användning av verket för
        de ändamål som kan förutses när verket tillkommer. I den mån verket
       måste ändras för att syftet med dess tillkomst i anställningsförhållandet
          ska uppnås är ändringen tillåten, dock endast i den omfattning
                    det medges enligt 2 kap. 7 §.
          I 8 § finns det särskilda bestämmelser om rätt till datorprogram
                 som skapats i anställningsförhållanden.
                   (Justitiedepartementet, 2011)
Titta igenom materialet på din nuvarande Google Site.
   Bryter du mot upphovsrättslagen, eller har du
   kontrollerat att bilder och annat får användas?
             Motivera.
• Jag vet inte om det fanns vissa bilder som bröt mot upphovsrätten.
 De jag har varit osäker på har jag tagit bort eller bytt ut mot andra
 ”säkra” bilder. Jag har nu bara bilder som jag har koll på vart de
 kommer från. Jag har en bild från en SlideShare-presentation som
 jag har följt spåret på och den är ok att sätta ut. Jag har ett antal
 Creative Commons-bilder på min sida och de är märkta så CC står
 med och vilken licens de har samt att den som gjort den är med.
 YouTube-filmerna har de som tillverkat dem lagt ut och därför anser
 jag dem som säkra.
• Om jag har något som bryter mot upphovsrätten så har jag lagt ut
 dem i god tro att de är lagliga.
Vad betyder Creative Commons-licensen CC BY?

• Att jag får använda personens verk bara jag
 berättar/skriver/uppger/erkänner
 upphovsmakaren som just upphovsman.
• Jag får bearbeta, använda bilden i
 kommersiellt syfte och dela den vidare.
(Webbstjärnan, 2012)
Vad betyder Creative Commons-
     licensen CC BY NC SA?
• Verken får endast användas i icke-kommersiella
 sammanhang.
• Bearbetning av verket är tillåtet med villkoret att jag
 om jag sprider verket med min bearbetning ska
 spridningen ske under samma villkor som jag tog del
 av verket under, alltså ska verket gå under samma
 Creativ Commons-licens som verket hade innan, när
 jag tog del av den.
(Webbstjärnan, 2012)
Du ska använda en bild för att marknadsföra din skola i
 en broschyr. Kan du använda bilder du hittat på nätet
 med Creative Common-licens till det? Under vilka
         förutsättningar då?
• Ja, jag kan använda bilder som jag hittat på nätet med Creativ
 Commons-licens så länge licensvillkoren tillåter att bilderna används
 för kommersiellt bruk, som CC BY, CC BY SA och CC BY ND.
• Jag måste också berätta vad bilden heter, vem som är upphovsman
 och vilken licens jag får sprida verket under. Jag måste också ange
 webbadress till verket så den som vill använda verket efter mig vet
 var jag hittade bilden, var den kan hitta bilden, var mer information
 om upphovsmannen kan hittas samt webbadressen till var jag
 hittar mer information om hur jag får använda verket enligt Creativ
 Commons-licens.
(Webbstjärnan, 2012)
Får du ändra i verk med Creative Commons
licens? I så fall, under vilka förutsättningar?


• Jag får ändra i alla verk med Creativ Commons-licens
 som inte innehåller licensförkortningen ND= inga
 bearbetningar tillåtna. (Webbstjärnan, 2012)
Vad kan hända om du bryter mot
     upphovsrättslagen?


• Straffet, i normala fall, ger böter men lagen
 ger möjligheten att döma dig till fängelse. Du
 kan också bli skyldig att betala skadestånd.
 (Justitiedepartementet, 2005).
Vad gäller för rättigheterna för det material som man
 lägger upp på slideshare och som andra lagt upp på
            Slideshare?

• Jag ansvarar för det jag laddar upp på SlideShare, att jag har
  tillstånd av upphovsmannen om jag har använt någon annans
  verk i min uppladdning. Till exempel måste Creativ Commons-
  licens finnas tillgänglig på min presentation om sådan
  används.
• Jag äger mitt verk på SlideShare men medger att SlideShare
  och deras användare får använda mitt verk.
• Jag har rätt att använda de verk som finns på SlideShares
  webbplats utan att fråga om lov.
SlideShare, 2012
Hur gör man för att hitta bilder och andra medie-filer som man får
använda? Hur vet man att man får det? Ge något eller några exempel.


•  Du kan söka på webben, ex. Google, och då får du många förslag på
  webbplatser med bilder eller filer. I YouTube-filmen ”Så hittar och använder du
  bilder på nätet”(.se, 2010) får vi många bra tips på både var och hur man gör
  för att komma åt både betal- och gratisbilder.
•  Du måste läsa på webbplatsen vilka förutsättningarna är för att få använda
  bilderna utan att bryta mot upphovsrätten.
•  Det finns vissa sidor som Flickr; Creative Commons där det är väl utmärkt att
  bilderna får användas, men vilka villkor som måste uppfyllas för att få använda
  bilderna och i vilket syfte. (Flickr, 2012)
•  På Stock.xchng finns gratisbilder, men där behöver man logga in för att få
  rätten att komma åt bilderna. På den sidan behöver man vara uppmärksam på
  vilka rättigheter upphovsmannen har gett dig för att använda bilderna, det står
  i fotodetaljerna på sidan (.se, 2010). Det gäller för dig att läsa dig till hur du får
  använda bilderna så du inte bryter mot upphovsrätten. Den här sidan är inte
  lika lättöverskådlig som Creative Commons.
Källförteckning
•  Justitiedepartementet, 2012. Upphovsrätt, 2012-04-18. Hämtad 2012-05-26.
  Upphovsrätt
•  Justitiedepartementet, 2005. Upphovsrätt; Straff och skadestånd, 2005-12-19.
  Hämtad 2012-05-26. Straff och skadestånd
•  Wikipedia, 2012. Upphovsrätt, 2012-04-10. Hämtad 2012-05-26. Upphovsrätt
  – Wikipedia
•  Justitiedepartementet, 2011. En ny upphovsrättslag, 2011-04-15. Hämtad
  2012-05-26. En ny upphovsrättslag
•  Webbstjärnan, 2012. Creativ Commons-licens, 2012-03-27. Hämtad 2012-05-
  26. Vad är Creative Commons? [Animated whiteboard film] - YouTube
•  Flickr, 2012. Creative Commons, 2012. Hämtad 2012-05-26. Flickr: Creative
  Commons
•  .se, 2010. Så hittar och använder du bilder på nätet, 2010-04-28. Hämtad
  2012-05-26. internetkunskap.se Så hittar och använder du bilder på nätet
•  SlideShare, 2012. SlideShare; Terms of Service, 2012. Hämtad 2012-05-26.
  SlideShare » Terms of Services
1 von 14

Recomendados

U71ME108 Patrick Vestberg von
U71ME108 Patrick VestbergU71ME108 Patrick Vestberg
U71ME108 Patrick Vestbergpawes001
333 views14 Folien
Creative Commons – välj rätt licens! von
Creative Commons – välj rätt licens!Creative Commons – välj rätt licens!
Creative Commons – välj rätt licens!Webbstjarnan |.SE
2.1K views2 Folien
Uppgift 7 108 juridik von
Uppgift 7 108  juridikUppgift 7 108  juridik
Uppgift 7 108 juridik1ME108Jessica
269 views14 Folien
Uppgift7 von
Uppgift7Uppgift7
Uppgift7Johan Klavins
432 views14 Folien
U7 1 ME 108 juridik von
U7 1 ME 108 juridikU7 1 ME 108 juridik
U7 1 ME 108 juridikmerIKTiskolan
327 views18 Folien
Använda bilder von
Använda bilderAnvända bilder
Använda bilderidunkatt
478 views12 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

U7 me108ceciliaenholm von
U7 me108ceciliaenholmU7 me108ceciliaenholm
U7 me108ceciliaenholmcecene
176 views12 Folien
U7 1ME108 von
U7 1ME108 U7 1ME108
U7 1ME108 Anna Persson Ellman
418 views13 Folien
Upphovsrätt von
UpphovsrättUpphovsrätt
Upphovsrättnicklas1957
236 views14 Folien
Lathund Creative Commons von
Lathund Creative CommonsLathund Creative Commons
Lathund Creative CommonsKristina Alexanderson
1.7K views3 Folien
Presentation Karl-Oskar von
Presentation Karl-OskarPresentation Karl-Oskar
Presentation Karl-OskarFredrik Sjöstrand
194 views16 Folien
Digitalisering av kulturarvet Catharina sojde RAÄ von
Digitalisering av kulturarvet Catharina sojde RAÄDigitalisering av kulturarvet Catharina sojde RAÄ
Digitalisering av kulturarvet Catharina sojde RAÄStefan_Riksutstallningar
498 views23 Folien

Destacado

Actividades semana 1 curso mtto equi comput von
Actividades semana 1 curso mtto equi computActividades semana 1 curso mtto equi comput
Actividades semana 1 curso mtto equi computServicio Nacional de Aprendizaje SENA
362 views6 Folien
Arte grega von
Arte grega Arte grega
Arte grega CENTRO EDUCACIONAL GOVERNADOR
996 views60 Folien
предварительная калькуляция von
предварительная калькуляцияпредварительная калькуляция
предварительная калькуляцияIlia Malkov
741 views6 Folien
Bleach capitulo 460 von
Bleach capitulo 460Bleach capitulo 460
Bleach capitulo 460Vinicius Ferrantelly
244 views19 Folien
兒腦開竅手冊 von
兒腦開竅手冊兒腦開竅手冊
兒腦開竅手冊BOOKZONE
1.2K views19 Folien
IoC, DI e SL von
IoC, DI e SLIoC, DI e SL
IoC, DI e SLWaldyr Felix
382 views15 Folien

Juridik

 • 1. JURIDIK: U7 1ME108 Katarina Nikitin Upphovsrätt
 • 2. Vilka delar består upphovsrätten av och vilka bestämmelser gäller för dessa? • Upphovsrätten består av ekonomiska rättigheter och ideella rättigheter. • Ekonomiska rättigheter bestämmer att upphovsmannen har rätt att tillåta eller förbjuda mångfaldigande av verket samt ger denne rätt att göra verket tillgängligt för allmänheten. • Den ideella rätten ger upphovsmannen rätt att bli namngiven i samband med att verket utnyttjas samt ger denne rätt till respekt för verket. • De ekonomiska rättigheterna kan överlåtas på en annan person till skillnad från de ideella. • De ideella rättigheterna ska alltid iakttas medan de ekonomiska rättigheterna hindrar inte användning av verk, i vissa fall. Man får till exempel citera ur offentliga verk om källan namnges. (Justitiedepartementet, 2012)
 • 3. Hur många år gäller upphovsrätten? • Upphovsrätten gäller under upphovsmannens livstid och 70 år efter hennes eller hans död. (Justitiedepartementet, 2012).
 • 4. Vad innebär verkshöjd? • Det innebär att verket ska visa upp originalitet eller individuell särprägel som ett resultat av upphovsmannens personliga skapande. Det är med andra ord upphovsmannens säregna sätt att uttrycka något som skyddas, inte de idéer eller fakta som verket kan innehålla. (Justitiedepartementet, 2012).
 • 5. Du har skrivit en artikel på din arbetsplats. Vem har upphovsrätten? • Jag, men jag kan, i mitt anställningsavtal, ha accepterat att arbetsgivaren har nyttjanderätt till mina verk som jag skapat inom anställningen. (Wikipedia, 2012) • Från januari 2013 föreslås en ny upphovsrättslag att träda i kraft och där föreslås att : 7 § Om en arbetstagare har skapat ett verk som ett led i arbetsuppgifterna eller efter instruktioner av arbetsgivaren, får arbetsgivaren inom sitt verksamhetsområde och för sin normala verksamhet med ensamrätt framställa exemplar av verket och göra det tillgängligt för allmänheten. Arbetsgivarens rätt avser en användning av verket för de ändamål som kan förutses när verket tillkommer. I den mån verket måste ändras för att syftet med dess tillkomst i anställningsförhållandet ska uppnås är ändringen tillåten, dock endast i den omfattning det medges enligt 2 kap. 7 §. I 8 § finns det särskilda bestämmelser om rätt till datorprogram som skapats i anställningsförhållanden. (Justitiedepartementet, 2011)
 • 6. Titta igenom materialet på din nuvarande Google Site. Bryter du mot upphovsrättslagen, eller har du kontrollerat att bilder och annat får användas? Motivera. • Jag vet inte om det fanns vissa bilder som bröt mot upphovsrätten. De jag har varit osäker på har jag tagit bort eller bytt ut mot andra ”säkra” bilder. Jag har nu bara bilder som jag har koll på vart de kommer från. Jag har en bild från en SlideShare-presentation som jag har följt spåret på och den är ok att sätta ut. Jag har ett antal Creative Commons-bilder på min sida och de är märkta så CC står med och vilken licens de har samt att den som gjort den är med. YouTube-filmerna har de som tillverkat dem lagt ut och därför anser jag dem som säkra. • Om jag har något som bryter mot upphovsrätten så har jag lagt ut dem i god tro att de är lagliga.
 • 7. Vad betyder Creative Commons-licensen CC BY? • Att jag får använda personens verk bara jag berättar/skriver/uppger/erkänner upphovsmakaren som just upphovsman. • Jag får bearbeta, använda bilden i kommersiellt syfte och dela den vidare. (Webbstjärnan, 2012)
 • 8. Vad betyder Creative Commons- licensen CC BY NC SA? • Verken får endast användas i icke-kommersiella sammanhang. • Bearbetning av verket är tillåtet med villkoret att jag om jag sprider verket med min bearbetning ska spridningen ske under samma villkor som jag tog del av verket under, alltså ska verket gå under samma Creativ Commons-licens som verket hade innan, när jag tog del av den. (Webbstjärnan, 2012)
 • 9. Du ska använda en bild för att marknadsföra din skola i en broschyr. Kan du använda bilder du hittat på nätet med Creative Common-licens till det? Under vilka förutsättningar då? • Ja, jag kan använda bilder som jag hittat på nätet med Creativ Commons-licens så länge licensvillkoren tillåter att bilderna används för kommersiellt bruk, som CC BY, CC BY SA och CC BY ND. • Jag måste också berätta vad bilden heter, vem som är upphovsman och vilken licens jag får sprida verket under. Jag måste också ange webbadress till verket så den som vill använda verket efter mig vet var jag hittade bilden, var den kan hitta bilden, var mer information om upphovsmannen kan hittas samt webbadressen till var jag hittar mer information om hur jag får använda verket enligt Creativ Commons-licens. (Webbstjärnan, 2012)
 • 10. Får du ändra i verk med Creative Commons licens? I så fall, under vilka förutsättningar? • Jag får ändra i alla verk med Creativ Commons-licens som inte innehåller licensförkortningen ND= inga bearbetningar tillåtna. (Webbstjärnan, 2012)
 • 11. Vad kan hända om du bryter mot upphovsrättslagen? • Straffet, i normala fall, ger böter men lagen ger möjligheten att döma dig till fängelse. Du kan också bli skyldig att betala skadestånd. (Justitiedepartementet, 2005).
 • 12. Vad gäller för rättigheterna för det material som man lägger upp på slideshare och som andra lagt upp på Slideshare? • Jag ansvarar för det jag laddar upp på SlideShare, att jag har tillstånd av upphovsmannen om jag har använt någon annans verk i min uppladdning. Till exempel måste Creativ Commons- licens finnas tillgänglig på min presentation om sådan används. • Jag äger mitt verk på SlideShare men medger att SlideShare och deras användare får använda mitt verk. • Jag har rätt att använda de verk som finns på SlideShares webbplats utan att fråga om lov. SlideShare, 2012
 • 13. Hur gör man för att hitta bilder och andra medie-filer som man får använda? Hur vet man att man får det? Ge något eller några exempel. • Du kan söka på webben, ex. Google, och då får du många förslag på webbplatser med bilder eller filer. I YouTube-filmen ”Så hittar och använder du bilder på nätet”(.se, 2010) får vi många bra tips på både var och hur man gör för att komma åt både betal- och gratisbilder. • Du måste läsa på webbplatsen vilka förutsättningarna är för att få använda bilderna utan att bryta mot upphovsrätten. • Det finns vissa sidor som Flickr; Creative Commons där det är väl utmärkt att bilderna får användas, men vilka villkor som måste uppfyllas för att få använda bilderna och i vilket syfte. (Flickr, 2012) • På Stock.xchng finns gratisbilder, men där behöver man logga in för att få rätten att komma åt bilderna. På den sidan behöver man vara uppmärksam på vilka rättigheter upphovsmannen har gett dig för att använda bilderna, det står i fotodetaljerna på sidan (.se, 2010). Det gäller för dig att läsa dig till hur du får använda bilderna så du inte bryter mot upphovsrätten. Den här sidan är inte lika lättöverskådlig som Creative Commons.
 • 14. Källförteckning • Justitiedepartementet, 2012. Upphovsrätt, 2012-04-18. Hämtad 2012-05-26. Upphovsrätt • Justitiedepartementet, 2005. Upphovsrätt; Straff och skadestånd, 2005-12-19. Hämtad 2012-05-26. Straff och skadestånd • Wikipedia, 2012. Upphovsrätt, 2012-04-10. Hämtad 2012-05-26. Upphovsrätt – Wikipedia • Justitiedepartementet, 2011. En ny upphovsrättslag, 2011-04-15. Hämtad 2012-05-26. En ny upphovsrättslag • Webbstjärnan, 2012. Creativ Commons-licens, 2012-03-27. Hämtad 2012-05- 26. Vad är Creative Commons? [Animated whiteboard film] - YouTube • Flickr, 2012. Creative Commons, 2012. Hämtad 2012-05-26. Flickr: Creative Commons • .se, 2010. Så hittar och använder du bilder på nätet, 2010-04-28. Hämtad 2012-05-26. internetkunskap.se Så hittar och använder du bilder på nätet • SlideShare, 2012. SlideShare; Terms of Service, 2012. Hämtad 2012-05-26. SlideShare » Terms of Services