Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

DigitaleBibliotheekVlissingen

1.049 Aufrufe

Veröffentlicht am

Deze presentatie vertelt waarom de digitale bibliotheek Vlissingen over kennis delen (en dus over mensen) gaat en niet over de techniek.

Veröffentlicht in: Bildung, Business
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

DigitaleBibliotheekVlissingen

 1. 1. De digitale bibliotheek Vlissingen gaat over kennis delen(en dus over mensen…)<br />Karolien Selhorst ~ Beleidsmedewerker DB en KM Bibliotheek Vlissingen<br />Antwerpen ~ 26 juni 2009<br />
 2. 2. “The digital library is notaboutwires, butaboutpeople.” (Claudia Lux, presidente IFLA)<br />
 3. 3. Bibliotheek Vlissingen: ambitie<br />OB Vlissingen wil de burger helpen bij het zich ontwikkelen tot een volwaardig en betrokken deelnemer aan de hedendaagse informatiemaatschappij en kenniseconomie: sterke focus op informatiefunctie<br />OB Vlissingen als schakel tussen kennisaanbieders en kennisvragers in Nederland<br />
 4. 4. Kennis delen en samenwerken<br />Bibliotheekdiensten zijn persoonlijke diensten waarvan de kwaliteit gebaseerd is op de interactie tussen klant en medewerker<br />Bibliotheek Vlissingen wil de kwaliteit van het inlichtingenwerk verhogen door dit niet langer een actie van één medewerker te laten zijn<br />Vraagafhandeling moet gebaseerd zijn op teamwork en kennisdeling <br />
 5. 5. Van ambitie naar praktijk: KM2.0<br />Focus op:<br /><ul><li>Kennismanagement: waarde creëren voor de klant uit expertise en kennisdeling medewerkers
 6. 6. Ondersteund door social tools (uitbouw van de bibliotheek 2.0)</li></ul>= ‘Kennismanagement 2.0’<br />
 7. 7. KM2.0: interne en externe dimensie<br />Interne dimensie: focus op faciliteren intern kennisbeheer (kennis delen, kennis ontsluiten enz.)<br />Externe dimensie: focus op kennis delen met klanten en kennis delen met derden (bibliotheken, partners en andere kennisinstituten)<br />
 8. 8. KM2.0 strategie<br /><ul><li>Kennisscan (analyse kennishuishouding)
 9. 9. Implementeren van aanbevelingen die voortvloeien uit scan
 10. 10. KM-instrumenten en praktijken integreren in de dagdagelijkse praktijk
 11. 11. Evalueren en monitoren (plan, do, check, act)</li></li></ul><li>KM2.0: interne dimensie<br />Kennisscan <br />Cultuuromslag<br />Cursus 23 Dingen<br />Kenniskringen<br />BiebWiki<br />
 12. 12. De kennisscan<br />Doelstelling:<br />Kennis (stromen en -netwerken) in kaart brengen <br />‘Gaps’ of ‘overlap’ tussen kennisvraag en -aanbod<br />Het analyseren van de ‘knowledgeflow’ in drie dimensies (mensen, systemen en processen)<br />
 13. 13. Omslag naar kennisdelende cultuur<br />Introductie nieuw dienstverleningsconcept in de bibliotheek op basis van teamwerk en kennisdeling<br />Doel: meerwaarde bieden aan klanten<br />Twee medewerkers weten meer dan één <br />
 14. 14. Samenwerken en kennis delen<br />Cluster advies ontwerpt het ideale resultaat, dat we voor de klant willen verwezenlijken <br />Cluster Dienstverlening voert het plan zo goed mogelijk uit,<br />Cluster Communicatie vergelijkt de resultaten met de beoogde resultaten en vertaalt dit in adviezen ter verbetering van het proces; <br />Cluster Klantcontact borgt die resultaten door haar manier van klantbenadering verder te verfijnen<br />
 15. 15. Cultuuromslag in beeld<br />
 16. 16. Cursus 23 Dingen: draagvlak creëren<br />Doel: de kenniskloof dichten met het oog op een betere dienstverlening naar onze klanten + creëren van draagvlak voor ‘nieuwe (web2.0) manier van werken’ <br />Middel: cursus ‘23 Dingen’<br />‘23 Dingen’: in 23 stappen web2.0-wijs <br />
 17. 17. Kenniskringen<br />Sinds oktober 2008:<br />Kenniskringen rond social tools uit ‘23Dingen’<br />Doel: gestalte geven aan ‘Bibliotheek Vlissingen 2.0’ en teamoverschrijdend leren en samenwerken (slopen van ‘kennismuren’)<br />Kenniscafé op slotbijeenkomst ‘23Dingen’ op 20 oktober: hoe brengen we het geleerde samen in praktijk?<br />
 18. 18. BiebWiki<br />Intern kennisdelings – samenwerkings- en communicatieplatform <br />Ter vervanging van het vroegere intranet<br />Doel: kennis delen en samen werken<br />Operationeel sinds 2008 <br />
 19. 19. Wiki-adoptie<br />Gebruikers doorlopen vijf fases (naar analogie met Kübler-Ross):<br />Ontkenning: “Ons intranet werkte toch goed”<br />Woede: “Waarom moet onze bibliotheek dit weer invoeren?”<br />Onderhandelen: “Ik wil wel bijdragen als de achtergrond roze is”<br />Depressie: “Het zal zijn tijd wel duren”<br />Aanvaarding: “Misschien moet ik het toch maar eens proberen?”<br />Waar zijn we nu? <br />60% zit in fase van aanvaarding<br />30% zit in fase onderhandeling<br />10% zit in fase depressie<br />Ideale situatie: 100% integratie in kennis- en werkprocessen<br />
 20. 20.
 21. 21. KM2.0: externe dimensie<br />Question Manager<br />Bieb Blog Vlissingen<br />Keuze personeel op Dizzie.nl<br />‘11 Dingen voor docenten’ en ‘15 Dingen voor ambtenaren’<br />
 22. 22. Question Manager<br />Een systeem dat inzicht geeft in het afhandelingsproces van klantvragen<br />Vragen worden toegekend aan experts<br />Samen werken aan vraagbeantwoording: twee weten meer dan één<br />Doel: verbetering van de kwaliteit van antwoorden<br />Zichtbaarheid in Google<br />Kwaliteitsoogpunt: procesbewaking<br />
 23. 23. Question Manager<br />
 24. 24. Toekomst en potentieel QM<br />Question manager geeft de mogelijkheid aan bibliotheken en andere kennisinstellingen om samen te werken aan de beantwoording van klantvragen<br />Doel: de klant een rijker én verrassend antwoord geven<br />‘Neveneffect’: de bibliotheek wordt de professionele vraagbaak en kennismakelaar in de maatschappij <br />
 25. 25.
 26. 26.
 27. 27. 15 Dingen voor Ambtenaren<br />Bibliotheek Vlissingen vindt dat belangrijke doelgroepen zich bewust moeten worden van de voors en tegens en de mogelijkheden van het interactieve internet. <br />Het begeleiden van de gemeente op het vlak van web2.0 maakt de expertise van de bibliotheek zichtbaar.<br />
 28. 28.
 29. 29. 11 Dingen voor Docenten<br />Bibliotheek Vlissingen vindt dat docenten zich bewust moeten worden van de mogelijkheden voor het inzetten van web2.0 in de relatie met leerlingen, collega’s en ouders.<br />Ligt in het verlengde van onze fysieke bibliotheekvoorziening op basisscholen.<br />
 30. 30.
 31. 31. Wat betekent dit nu voor medewerkers?<br />
 32. 32. Bibliothecaris 2.0-manifest (K. Hamann) <br />Ik zorg ervoor dat ik op de hoogte blijf van de informatiecultuur van alle bewoners uit mijn werkgebied en maak bibliotheekdiensten daarmee zo aantrekkelijk mogelijk;<br />Ik besef als professional verantwoordelijk te zijn voor een snelle en optimale benutting van nieuwe mogelijkheden om toegang tot en het begrijpen van informatie te kunnen verbeteren;<br />Ik durf oude (vormen van) diensten op te heffen, ook al zijn er nog kleine, altijd al geprivilegieerde groepen gebruikers die op continuering aandringen;<br />Ik introduceer nieuwe werkwijzen als deze effectiever en efficiënter blijken dan oude, maar vooral ook als ik daarmee beter en intensiever kennis met anderen kan delen;<br />
 33. 33. Bibliothecaris 2.0-manifest (K. Hamann) <br />Ik besef niet alleen nieuwe diensten voor computerfreaks te mogen introduceren, maar streef allereerst naar maatschappelijk belangrijke gemaksdiensten voor een zeer breed publiek;<br />Ik breng informatie daar waar die nodig is, zowel online als fysiek, afhankelijk van individuele leerstijlen en gebruiksvoorkeuren;<br />Ik creëer open websites om optimaal kennis delen te stimuleren en te benutten, en niet om de bibliotheek als instituut te profileren;<br />=&gt;&gt; Lees verder op: <br />http://www.scribd.com/doc/6510160/Update-Manifest<br />Bibliothecaris-20<br />
 34. 34. Vragen?<br />kst@spui.nl<br />www.slideshare.net/KarolienSelhorst<br />www.karolienselhorst.be<br />

×