Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w firmie

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 17 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w firmie (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w firmie

 1. 1. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w firmie Jak skutecznie zarządzać obszarem zabezpieczeń, chroniąc firmę przed wyciekiem informacji i karami regulacyjnymi Karol Chwastowski chwastowski.karol@gmail.com @Karol Chwastowski
 2. 2. Agenda • Czynniki kształtujące wymagania dla zabezpieczeń • Struktura Systemu Bezpieczeństwa Informacji (SBI) • Powszechnie popełniane błędy • Rekomendacje 2
 3. 3. Częstotliwość ataków gwałtownie rośnie, działalność przestępcza ulega profesjonalizacji 3 Globalne koszty cyberprzestępczości (MLD USD) Źródło: „Bezpieczeństwo poprzez innowacje”, Instytut Kościuszki 2017 Obecna charakterystyka zagrożeń: • Całkowite straty wynikające z cyberprzestępczości wynoszą około 1% światowego PKB. • Poziom złożoności narzędzi stosowanych przez grupy cyber-przestępcze dorównuje rozwiązaniom stosowanym przez wywiady państwowe • Eksperci audytujący firmy często przyjmują, że ataki socjotechniczne zawsze skutkują powodzeniem, niezależnie od klienta
 4. 4. Ilość włamań wzrasta a ich skutki będą potęgowane karami regulacyjnymi 4 Przewidywany rozwój sytuacji (do 2020r): • Programy bezpieczeństwa planowane przez IT doprowadzą do trzykrotnie większej liczby krytycznych incydentów niż inicjatywy planowane przez biznes • 80% managerów OT będzie musiało zrestrukturyzować SBI wskutek wystąpienia poważnego incydentu naruszającego zdrowie pracownika • Ogólne kwestionariusze i metody oceny poziomu bezpieczeństwa zostaną zastąpione narzędziami specyficznymi dla danej branży Średni koszt włamania (MLN USD) Źródło: Statista.com 2017Źródło: „Information Security, Worldwide, 2014-2020, 3Q16 Update”, Gartner, 2017
 5. 5. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych wprowadza wysokie kary i wymusza transparentność 5
 6. 6. Agenda  Czynniki kształtujące wymagania dla zabezpieczeń • Struktura Systemu Bezpieczeństwa Informacji (SBI) • Powszechnie popełniane błędy • Rekomendacje 6 Podsumowując: • Zagrożenie ze strony cyberataków jest wysokie i z czasem będzie narastało. Widać wyraźną profesjonalizację tego obszaru. • UODO będzie karać firmy niedostatecznie chroniące dane osobowe swoich klientów. Klienci mają możliwość dochodzenia odszkodowań. • Zapewnienie podstawowej ochrony w obszarze technologii jest kosztowne, ale relatywnie szybkie do wdrożenia. Wypracowanie bezpiecznych procesów i budowanie nawyków jest długotrwałym zadaniem.
 7. 7. Na poziom bezpieczeństwa informacji mają wpływ trzy czynniki 7 • Infrastruktura sieciowa • Stacje robocze + mobile • Bezpieczeństwo aplikacji • Kontrola dostępu • Bezpieczeństwo danych • Monitorowanie operacyjne Technologia • Ochrona • Identyfikacja zagrożeń • Detekcja zagrożeń • Obsługa wykrytych incydentów • Zapewnienie ciągłości działania Procesy • Świadomość zagrożeń • Znajomość polityk • Przestrzeganie wymagań • Zgłaszanie incydentów • Odpowiednie nawyki Ludzie Aby zapewnić skuteczną ochronę, wszystkie te obszary muszą ze sobą współpracować. Żaden z nich w pojedynkę nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony.
 8. 8. Określenie indywidualnych wymagań firmy jest pierwszym i najważniejszym etapem budowania SBI 8 Strategia bezpieczeństwa informacji Więcej informacji: NIST Cybersecurity Framework • Inwentaryzacja i klasyfikacja informacji • Opracowanie mapy procesów i komponentów IT • Określenie lokalnych podatności Krok pierwszy • Określenie wymagań regulacyjnych • Określenie wymagań specyficznych dla danej branży Krok drugi ! Podsumowane wymagania dla SBI
 9. 9. Nierzetelna analiza wymagań, prowadzi do niewłaściwych inwestycji i ograniczenia wydajności operacyjnej biznesu 9 Strategia bezpieczeństwa informacji Przewidywanie przyszłych zagrożeń, implementacja rozwiązań „szytych na miarę” Bezpieczeństwo integralną częścią biznesu, iteracyjna optymalizacja rozwiązań Skupienie na głównych zagrożeniach, zarządzanie ryzykiem Wymagania regulacyjne jedynym punktem odniesienia Reagowanie ad hoc ( dlaczego to zły pomysł? ) Projektując model zabezpieczeń skup się na znalezieniu najprostszego, skutecznego sposobu rozwiązania najważniejszych problemów. Przeważnie implementowane w mało praktyczny sposób (skuteczność / cena =  ) POZIOMDOJRZAŁOŚCI
 10. 10. Zakres wdrożenia powinien wynikać z listy jasno określonych priorytetów 10 Strategia bezpieczeństwa informacji Zarządzanie ryzykiem • Identyfikacja zagrożeń i prawdopodobieństwa ich wystąpienia • Ocena skutków wystąpienia zagrożeń • Ustalenie priorytetów • Odniesienie wymagań do możliwości finansowych firmy • Wybór rozwiązań (klas rozwiązań) • Sformułowanie celów strategicznych Inicjalizacja procesu Roadmapa inicjatyw w obszarze bezp.
 11. 11. Zarządzanie ryzykiem stanowi pomost pomiędzy biznesem a obszarem zabezpieczeń 11 Strategia bezpieczeństwa informacji Zarządzanie ryzykiem • Weryfikacja skuteczności wybranych rozwiązań • Określanie kierunków rozwoju SBI • Integralna część nowych projektów i zmian Cykliczne działania • Pozwala dostrzec oszczędności finansowe wynikające z utrzymywania SBI • Pomaga przy wyborze KPI dla procesów w obszarze bezpieczeństwa • Pozwala określić wysokość budżetu przeznaczonego na zabezpieczenia Korzyści
 12. 12. „Zaufanie jest dobre, ale kontrola lepsza” – wypracowanie odpowiednich nawyków wymaga uwagi 12 Strategia bezpieczeństwa informacji Zarządzanie ryzykiem Nadzór Operacje Pomiar Planowanie Wdrożenia Nadzór INICJATYWY STRATEGICZNE BUSINESS AS USUAL • Czy procesy są właściwie utrzymywane • Czy pracownicy i managerowie przestrzegają wytycznych • Czy w miarę rozwoju, firma nie utraciła „zdolności” Więcej informacji: ISACA COBIT5
 13. 13. Operacje w obszarze bezpieczeństwa informacji można podzielić na 4 nadrzędne kategorie 13 Operacje IDENTYFIKACJA • Zarządzanie komponentami • Zarządzanie podatnościami • Analizy ryzyka • Raportowanie OCHRONA • Zarządzanie dostępami • Polityki bezpieczeństwa • Testowanie zabezpieczeń • Edukacja i uświadamianie DETEKCJA • Monitorowanie aktywności • Kontrola dostępu • Zarządzanie zgłoszeniami • Wykrywanie incydentów PRZECIWDZIAŁANIE • Zarządzanie incydentami • Zarządzanie ciągłością dz. • Zarządzanie backupami • Analiza przyczyn zdarzenia Technologia Procesy Ludzie Strategia bezpieczeństwa informacji Zarządzanie ryzykiem Nadzór Więcej informacji: NIST Cybersecurity Framework
 14. 14. Podsumowanie  Czynniki kształtujące wymagania dla zabezpieczeń  Struktura Systemu Bezpieczeństwa Informacji (SBI) • Powszechnie popełniane błędy • Rekomendacje 14 Najwięcej problemów generują: • Bezczynność. Brak podejmowania inicjatyw w obszarze bezpieczeństwa, statystycznie jest bardziej kosztowny niż nieumiejętnie przeprowadzone wdrożenie • Brak decyzyjności. Delegowanie obowiązków i odpowiedzialności na pracowników niższego szczebla. CISO powinien być umocowany pod zarządem. • Brak odpowiedzialności. Pozwalanie managerom na zrzucanie całej odpowiedzialności w zakresie oceny ryzyka na kilku „ekspertów”. CISO jest doradcą, nie wykonawcą. • „Zamykanie” bezpieczeństwa w obszarze IT. Przeświadczenie, że popularne, drogie systemy informatyczne = bezpieczne informacje.
 15. 15. Podsumowanie  Czynniki kształtujące wymagania dla zabezpieczeń  Struktura Systemu Bezpieczeństwa Informacji (SBI)  Powszechnie popełniane błędy • Rekomendacje 15 Planowanie: • Projektując model zabezpieczeń skup się na znalezieniu najprostszego, skutecznego sposobu rozwiązania najważniejszych problemów. • Nie wszystko musisz zlecać na zewnątrz. Postaw na zaufanych doradców. Doświadczenie zdobyte w ramach pracy własnej zaowocuje w przyszłości. • Umiejętność zarządzania bezpieczeństwem informacji wchodzi do kanonu podstawowej wiedzy managerskiej.
 16. 16. Podsumowanie  Czynniki kształtujące wymagania dla zabezpieczeń  Struktura Systemu Bezpieczeństwa Informacji (SBI)  Powszechnie popełniane błędy • Rekomendacje 16 Zalecane kryteria doboru doradców: • Duża szczegółowość i zakres wstępnej analizy potrzeb – kierowanie się jedynie zaleceniami regulatora jest niewystarczające. • Zakres ekspertyzy – wybierz dostawcę łączącego kompetencje prawne, organizacyjne i technologiczne. • „Lekkość rozwiązania” – niskie koszty utrzymania, niewielkie obciążenie istniejących procesów i kierowanie się wyraźnymi priorytetami
 17. 17. Pytania? Karol Chwastowski chwastowski.karol@gmail.com @Karol Chwastowski

×