Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Wat is taakherschikking en taakdelegatie

54 Aufrufe

Veröffentlicht am

Taakherschikking is niet hetzelfde als taakdelegatie. De bekendste taakherschikkers in de huisartsenzorg zijn de verpleegkundig specialist (VS) en physician assistant (PA).

Veröffentlicht in: Gesundheitswesen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Wat is taakherschikking en taakdelegatie

 1. 1. Wat houden taakherschikking en taakdelegatie in? KOH │ Kenniscentrum Taakherschikking Eerste Lijn
 2. 2. taakherschikking ≠ taakdelegatie
 3. 3. Definitie taakherschikking Het structureel herverdelen van taken en bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen verschillende beroepen. Raad voor de Volksgezondheid & Samenleving, 2002
 4. 4. Bij taakherschikking staat het beroep centraal en niet de functie. Taken worden over beroepen of beroepsgroepen verdeeld. De uitvoering van de taak ligt dan bij die andere professional. Die is dan zelf verantwoordelijk voor de indicatie, de uitvoering en het resultaat. Bekendste taakherschikkers zijn de verpleegkundig specialist (VS) en de physician assistant (PA).
 5. 5. Definitie taakdelegatie Overdragen van de uitvoering van een taak aan een lager opgeleide. Degene die delegeert houdt wel zelf de eindverantwoordelijkheid. Raad voor de Volksgezondheid & Samenleving, 2002
 6. 6. Drie verschillen tussen taakherschikking en taakdelegatie 1. bij taakherschikking worden taken verdeeld tussen beroepen, bij taakdelegatie tussen functies 2. bij taakherschikking worden ook de bijbehorende verantwoordelijkheid en bevoegdheid overgedragen. Bij taakdelegatie blijft de opdrachtgever verantwoordelijk 3. taakherschikking is structureel, taakdelegatie niet
 7. 7. Bij taakherschikking en taakdelegatie is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen een beroep en functie. We leggen het uit.
 8. 8. Beroep of functie? Definitie beroep Een geheel van met elkaar samenhangende beroepsactiviteiten, gemeenschappelijk aanvaarde theoretische en ethische uitgangspunten en methodieken, waarvan de aard en de onderlinge samenhang onafhankelijk zijn van specifieke arbeidsorganisaties.
 9. 9. Definitie functie Een geheel van beroepsactiviteiten dat in een specifieke arbeidsorganisatie tot de verantwoordelijkheid van één beroepskracht behoort.
 10. 10. Dit moet u weten • functies zijn gebonden aan organisaties • beroepen staan los van organisaties • functies zijn verschijningsvormen van beroepen in organisaties • beroep en functie kunnen samenvallen • onder één beroep kunnen meer functies vallen • beroepsbeoefenaren met dezelfde beroepsopleiding kunnen in verschillende functies werken • beroepsbeoefenaren met een verschillende beroepsopleiding kunnen in dezelfde functie werken
 11. 11. • functies veranderen voortdurend, beroepen daarentegen veel minder. • functies kunnen verdwijnen, bij beroepen geldt dit minder • juridische regelingen en opleidingen (titelbescherming of erkenning specialismen) zijn meestal gekoppeld aan beroepen en niet aan functies • beroepen zijn vaker nationaal en internationaal herkenbaar, functies meer nationaal

×