Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Vyhledávání a hodnocení výukových aplikací

212 Aufrufe

Veröffentlicht am

Webinář představí důvody využití výukových mobilních aplikací, především ale postupy a zdroje jejich vyhledávání a hodnocení pro potřeby využití v lekci.

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

Vyhledávání a hodnocení výukových aplikací

 1. 1. Vyhledávání a hodnocení výukových aplikací Pavla Kovářová Knihovny 2020, VISK2
 2. 2. Proč výukové mobilní aplikace? Motivace studentů Pomůcka pro lektora (ne náhrada) – lektor = facilitátor => aktivní učení Možnost personalizace učení Široká nabídka + stále roste, např. v září 2016 vzdělávací aplikace 3. nejrozšířenější v nabídce aplikací pro Apple (8,82 %) Vyhodnocení aktivity v reálném čase (přehled o „třídě“) + záznamy pro pozdější zpracování Multimédia, ne tak těžké jako učebnice Ekologie – šetření papíru (tisk pracovních listů apod.) Speciální nástroje pro studenty s poruchami učení
 3. 3. Desatero výhod Dostupné 24/7/365 (nejen při výuce) Interaktivita Prezentace výsledků (motivace pro studenta, příprava pro učitele) Efektivní vyplnění volného času Zvyšování digitální gramotnosti Učení sdílením (vazba na SNS) Variace typů (text, video, audiopříběhy, testy…) Zábava a informálnost Podpora návyků lepšího životního stylu (např. lifelogging, self measurement) Systematické učení
 4. 4. Limity výukových aplikací Nutnost technického vybavení => částečně řešitelné BYOD Obvykle nutné připojení k internetu Digitální propast (primární, sekundární) – student i lektor Těžká kontrola aktivity studenta (multitasking) Soukromí a potřeba zabezpečení + rozbitnost zařízení Kompatibilita (OS) Některé aplikace drahé, zdarma často s reklamou
 5. 5. Šířka nabídky Aplikace určené pro:  Aplikace pro organizaci výuky, např. iTunes U, Google Classroom  Primárně jiný účel než vzdělávání, např. hidden object game pro učení slovíček  Aplikace jako platforma s nutností vytvořit obsah, např. Kahoot! (i cloudová úložiště a publikační platformy, např. YouTube)  Aplikace s konkrétním obsahem určeným pro výuku tématu Klíčové plánování + účel aplikace – viz např. Remix of "One to World iPads using Bloom's and SAMR" Příprava: analýza vzdělávacích potřeb
 6. 6. Definování lekce  Nastavení výukových cílů, vč. vazby na ŠVP apod.  Formování obsahu  Výukové metody (aktivní, kooperativní… učení), příp. rámce (EUR)  Dostupné materiální vybavení, vč. technologií  Hledání výukových materiálů (ne aplikací)  Metodiky lekcí: Metodika.knihovna.cz, Databanka vzdělávacích knihovnických programů, Nápady IVU, Průřezová témata a čtenářství, Čtenářské kluby: lekce, Metodické opory k lekcím informačního vzdělávání, Manuscriptorium: přípravy pro výuku, MediaSmarts…  Dílčí materiály: využití portál RVP, Dumy.cz a jeho evropská obdoba LRE for schools, dále DataKabinet, Veškole.cz a Virtuální knihovna pro učitele…, příp. publikační platformy pro OER (YouTube, Slideshare…)  Tvorba výukových materiálů
 7. 7. Hledání výukových aplikací Doporučení uživatelů:  Blogy, články…, „best apps reading“  Zdlouhavé, ale zkušenosti s využitím (nejen popis) Procházení žebříčků/kategorií v obchodě (kategorie vzdělávání) Hledání funkce: vyhledávač/vyhledávací pole v obchodě (anotace) Katalogy aplikací: Applikace (příp. jiné katalogy neomezené na vzdělávání), App Recommendations for Mobile Devices, Apps4Edu, AppoLearning
 8. 8. Příklady výukových aplikací pro informační vzdělávání Storytelling (např. komix)  Little Bird Tales – obrázky lze i kreslit nebo nahrát, lze doplnit komentářem a stáhnout MP4  MakeBeliefsComix
 9. 9. Příklady výukových aplikací pro informační vzdělávání Kartičky pro memorování faktů, pojmů… (vhodný soutěžní aspekt)  Quizlet – learning mode, testing mode, game mode (i týmy); • lze vyhledávat i např. information literacy • zkusíme? • v češtině omezená nabídka, ale např. Podnikové IS  StudyBlue  AnkiDroid kartičky Mentální mapy pro organizaci informací  FreeMind  MindMeister
 10. 10. Příklady výukových aplikací pro informační vzdělávání Dotazování a testování  Interakce mezi lektorem a studenty, automatické zpracování v reálném čase + záznamy (např. ověření pochopení látky, ale i evokace nebo analýza potřeb)  Socrative  Kahoot – zkusíme? Stejně jako u ostatních nutné zvážit, proč využito – nejen „hračka“, ale didaktický nástroj => např. diskuze nad odpověďmi
 11. 11. Příklady výukových aplikací pro informační vzdělávání Informační gramotnost (AJ) - Research+ Information Literacy 15 Of The Best Educational Apps For Improved Reading Comprehension (AJ) České tematicky související s knihovnami:  Booxy – seznamy knih, hodnocení, diskuze… česky  Ptejte se knihovny  Kramerius - digitální knihovna  SMARTkatalog (Clavius)  Knihovna (Městská knihovna v Praze)
 12. 12. Hodnocení mobilních aplikací (obecně) Zejména peníze, design a bezpečnost Peníze: placená aplikace X nákupy v aplikaci Kvalita aplikace:  Počet stažení  Hodnocení uživatelů (kvanti i kvalitativně)  Diskuze na webu (složitější hledání, lze využít webů pro učitele)  Vlastní hodnocení, vč. žádaných oprávnění
 13. 13. The App Map (Israelson)
 14. 14. Hodnocení výukových aplikací Stejně jako jiné vzdělávací prvky nutné přizpůsobené cílové skupině, tématu, způsobu učení… Kritéria pro dobrou aplikaci: aktivní, zapojující a smysluplné učení a sociální interakce Jiná kritéria:  Účel: Boomova taxonomie, SAMR model…  Design: přívětivost, snadné ovládání, bezpečnost, technická kvalita, cena…  Obsah a proces: spojení s kurikulem, personalizace, zpětná vazba, sebeřízení, sdílení…
 15. 15. Hodnocení z pohledu učitele Jak mi (učiteli) pomůže? Neztíží práci? Jak pomůže studentům? Pro koho je vhodná (věk, různé učební styly)? Umožňuje dělat něco, co dřív nešlo? Jak s uživatelskými účty? Lze zasílat učiteli data o studentovi? Jak moc pokynů je nutné k vysvětlení práce s aplikací? Je vhodná pro všechny, nebo jen část studentů? Dává dost pozitivních reakcí k udržení motivace?
 16. 16. Technické parametry (syntéza 13 modelů) Parametr Otázky pro zvážení parametru Dostupnost Je aplikace využitelná na zařízeních, které mají k dispozici učitel a žáci? Je možné aplikaci využívat na různých zařízeních, takže s ní budou moci pracovat všichni, ať mají libovolné vybavení (tj. operační systém nebo i webový prohlížeč)? Uživatelská přívětivost Jak rychle jsou žáci schopni se s nástrojem naučit pracovat? Je potřeba učit žáky pracovat s aplikací a jak je (časově či jinak) náročné seznámení s aplikací? Je v aplikaci nápověda, a pokud ano, jak snadné je její využití? Je navigace v aplikaci dobře pochopitelná? Účty a registrace Musí se uživatelé v aplikaci registrovat? Je nutné spojit aplikaci s existujícím účtem, např. Google nebo Facebook? Je možné aplikaci v jednom zařízení používat s více uživatelskými účty (tj. je možné zařízení dát více žákům, aniž by se smíchal jejich postup)? Bezpečnost Obsahuje aplikace chyby? Jak časté jsou pády aplikace? Je aplikace pravidelně aktualizována? Jak jsou chráněna data o žácích? Jak je chráněna komunikace přes aplikaci, příp. přes sociální sítě ve spojení s touto aplikací? Je možné se kvůli propojení s jinými uživateli nebo sociálními sítěmi dostat přes aplikaci k obsahu nevhodnému pro žáky? Jak je řešená dostupnost dat v aplikaci, např. zálohou v cloudu při rozbití zařízení? Limity využití Jak rychle se aplikace spouští? Je v aplikace přítomná reklama, příp. jak silně je obtěžující? Jak výrazně aplikace zjednodušuje a ztěžuje související aktivity ve výuce? Jaké jsou možnosti importu a exportu dat z aplikace (např. kopírování, tisk, zasílání na e-mail)? Cena Je aplikace při pořízení zdarma, nebo placená? Jak finančně náročné jsou nákupy prvků v aplikaci?
 17. 17. Didaktické parametry Parametr Otázky pro zvážení parametru Výukové cíle a výstupy V čem se žák zlepší a jak? Jakých úrovní výukových cílů dle Bloomovy taxonomie aplikace může dosáhnout? Jak dlouho trvá, než je možné výsledku dosáhnout? Kvalita obsahu Je v aplikaci přesná terminologicky a fakticky? Je obsah relevantní k výukovým cílům? Vhodnost Odpovídá aplikace vývojové úrovni a věku žáků? Autenticita Je obsah propojený s reálnou praxí pro usnadnění přenositelnosti naučeného do běžného života? Jazyková náročnost Jak jazykově náročná (čeština nebo angličtina) je aplikace pro žáka i učitele? Jaké jazykové schopnosti jsou použitím aplikace rozvíjeny? Digitální gramotnost Jaké dovednosti práce s hardwarem, softwarem nebo internetem práce rozvíjí? Kolaborace Jak umožňuje aplikace komunikaci mezi více uživateli? Jak umožňuje sdílení dat? Hodnocení Jak je možné, aby učitel ohodnotil práci žáka v aplikaci a dal mu zpětnou vazbu? Je možné shrnutí výsledků práce žáka v elektronické formě? Personalizace Je možné přizpůsobení vzhledu aplikace vlastním potřebám? Existují různé verze pokynů v aplikaci (text, grafika, video, audio) pro lepší chápání a omezení bariér u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami? Jsou možné různé úrovně náročnosti podle individuálních dovedností žáků? Může se rozvíjet kreativita učitele nebo žáka uzpůsobováním aplikace pro jeho potřeby? Autonomie Může žák pracovat s aplikací i samostatně, mimo prostory školy nebo školní kolektiv s učitelem? Víceúčelovost Je možné využít aplikaci opakovaně pro různé aktivity a úkoly? Zapojení Dokáže aplikace žáky zaujmout a motivovat k použití?
 18. 18. Jak pracovat s hodnotícími nástroji? Nelze dělit aplikace na dobré a špatné => individuální Klíčové stanovit nepřijatelné parametry + důležitost ostatních Nástroje spíše vodítka k seznamu parametrů a úrovní hodnocení
 19. 19. Závěrečné shrnutí  Identifikujte výukové cíle => vyhledávání v katalozích aplikací, žebříčcích a top seznamech  Vyberte ideálně 5-10 k prvnímu zhodnocení  Vyberte standardy (kvality, bezpečnosti, témat a jejich úrovní) pro srovnání s aplikací  Identifikujte limity a základní charakteristiky (hodnotící matice), nezapomínejte na cílovou skupinu  Vyberte si aplikaci na základě obou typů hodnocení + sdílejte výsledky  Identifikujte jedinečné výukové potřeby studentů s omezeními a ideálně připravte pretest a posttest pro zhodnocení dopadu aplikace  Připravte si zařízení pro aplikaci do výuky, vyzkoušejte si vše
 20. 20. DĚKUJI ZA POZORNOST kovarova@phil.muni.cz Další tipy k tématu viz kniha Tablet ve školní praxí.
 21. 21. Další zdroje  Role of Smartphone Applications in Education. CygnisMedia [online]. 2014 [cit. 2016-11-01]. Dostupné z: http://www.cygnismedia.com/blog/smartphone- apps-in-education/  RONAN, Amanda. The Pros and Cons of Technology in the Classroom. Edudemic [online]. 2016 [cit. 2016-11-01]. Dostupné z: http://www.edudemic.com/education-technology-pros-cons/  HIRSH-PASEK, K., J. M. ZOSH, R. M. GOLINKOFF, J. H. GRAY, M. B. ROBB a J. KAUFMAN. Putting Education in "Educational" Apps: Lessons From the Science of Learning. Psychological Science in the Public Interest [online]. 2015, 16(1), 3-34 [cit. 2016-11-01]. DOI: 10.1177/1529100615569721. ISSN 1529-1006. Dostupné z: http://psi.sagepub.com/lookup/doi/10.1177/1529100615569721  ISRAELSON, Madeleine Heins. The Reading Teacher. 2015, 69(3). DOI: 10.1002/trtr.1414. ISSN 00340561. Dostupné také z: http://doi.wiley.com/10.1002/trtr.1414  POWELL, S. Choosing iPad Apps With a Purpose: Aligning Skills and Standards. TEACHING Exceptional Children [online]. 2014, 47(1), 20-26 [cit. 2016-11-01]. DOI: 10.1177/0040059914542765. ISSN 0040-0599. Dostupné z: http://tcx.sagepub.com/lookup/doi/10.1177/0040059914542765

×