0902 Doe dag zwolle eformulieren

KING
KINGKING
Digitale Agenda 2020
Doe-dag Zwolle
9 februari 2017
2
E-factureren doel van vandaag
• Inzicht geven stand van zaken e-
factureren
• Inzicht geven in gebruik van e-
factureren
• Inzicht in EU richtlijn
En: Aan de slag!!
3
Status E-factureren?
Wat is jullie stand van zaken:
1. Wie heeft project e-facturen opgestart?
2. Wie heeft e-facturen in
inkoopvoorwaarden opgenomen?
3. Wie kan e-facturen ontvangen?
4. Wie kan e-facturen versturen?
4
E-facturen
E-factuur is factuur in een gestructureerd
format dat volledig automatisch
ingelezen en verwerkt kan worden
(geen mail + pdf).
Europese Richtlijn verplicht alle
aanbestedende diensten om e-facturen
te kunnen ontvangen uiterlijk
november 2018.
5
Baten e-factureren
Gaat niet alleen om ontvangst, verwerking en
goedkeuring van e-facturen,
Maar ook: automatisering van de verwerking en
goedkeuringstappen
• Moet dan wel meer worden gedaan: koppeling met
digitale verplichtingenadministratie. En automatische
goedkeuring
• Houdt in dat er meer informatie moet worden
toegevoegd om dit mogelijk te maken.
• Voordeel e-factureren is voor de totale organisatie, niet
1 afdeling
• Voordelen voor leveranciers door snelle(re) betaling
• Veiigheid: geen spookfacturen
5
7
Status e-factureren
• Leveranciersmanagement
• Aanpassen inkoopvoorwaarden
• Communicatie-activiteiten
• Impactanalyse e-factureren
• PIANOo programmabureau
e-factureren
• Pilots
8
Leveranciersmanagement
• De standaard E-factureren is
opgenomen in de softwarecatalogus
• Uitvraag gedaan onder de
softwareleveranciers
• Standaarden koppelen aan de
referentiecomponenten Financiële
administratie en
Documentmanagement-systemen
(DMS).
9
Aanpassen model
inkoopvoorwaarden
Kunnen inkoopvoorwaarden niet op korte
termijn aanpassen
Alternatief:
• Addendum e-factureren op de
inkoopvoorwaarden
• Medio 2016 verspreid
10
Communicatie-activiteiten
• Via KING website
• Via PIANOO website
• Doe-dagen
• Congres 5 april
• PIANOO regiodagen
11
Impactanalyse e-factureren
Scope:
• Simplerinvoicing FULL
• Ontvangen én versturen van e-
facturen
• Sturen op vergroten gebruik
(stimuleren toeleveranciers)
• Facturatieproces + inkoopproces
(verplichtingenadministratie)
Medio maart concept gereed
12
DOELSTELLING
Ondersteunt de implementatie bij medeoverheden om de e-factuur te
kunnen ontvangen en te verwerken.
Vanaf februari 2016 tot december 2018.
SCOPE
Medeoverheden : Gemeenten (KING/VNG) / Provincies (IPO / IPP),
Waterschappen (UvW).
Stakeholders: Leveranciers / ICT-Dienstverleners
ACTIVITEITEN
Geeft de afdelingen Financiën, ICT en inkoop informatie om e-facturen te
kunnen verwerken. Het programmabureau fungeert als vraagbaak voor
bestuurders, managers en projectleiders die e-factureren willen
realiseren.
PIANOo Programmabureau
e-factureren
12Programmabureau e-factureren
13
Programmabureau - activiteiten
KENNIS VERGAREN
> Inventariseren implementaties en ‘Best Practices’.
> Onderzoeken / Rapporten.
> Expertgroep met medeoverheden, toeleveranciers, ICT-
dienstverleners.
> E-factuur templates: welke velden noodzaak?
> On-boarding leveranciers?
KENNIS DELEN
> PIANOo website: Documenten & handreikingen
(business case, plan van aanpak, Programma van
Eisen, etc.).
> Organiseren bijeenkomsten/roadshow
13Programmabureau e-factureren
14
Programmabureau - activiteiten
INSPIREREN EN STIMULEREN DOELGROEPEN
> Bestuurlijk (door Ministerie van Economische Zaken >
ronde tafel e-factureren)
> Monitor (online 02-2017)
> ICT – dienstverleners:
> CEF-Call –2016T-C3 - e-Invoicing
> Leveranciers:
> Ketenactivatieproject: medeoverheden en
leveranciers verbinden om zo werkende e-
factuurketens te realiseren.
We komen naar u toe! Meld ons uw contactgegevens.
14Programmabureau e-factureren
15
Versterken Innovatievermogen:
Pilots
- Lokaal initiatief
- Technologie of Informatiemanagement
- Gemeenten, samen met leveranciers
en andere partijen?
- KING inbreng: netwerk, ondersteuning
en schalingskansen
=> Pilots E-factureren
16
Pilots E-factureren
5 tot 10 gemeenten
- Technische benodigdheden en
belemmeringen (*)
- Procesimplementatie binnen de
organisatie (**)
- Adoptie van het digitale kanaal (***)
18
Aan de slag!
Opdracht
Stel, je start een project e-factureren
binnen je gemeente, hoe pak je dit
aan?
19
Wat hebben gemeenten nodig
om aan te sluiten?
Voldoende informatie om stappen te zetten?
Wat is jullie ambitie?
Wat is jullie tijdpad?
Vervolgacties/bijeenkomsten?
Wat kan KING/VNG en PIANOo doen?
20
Contactgegevens
Pieter Keestra: Pieter.keestra@PIANOo.nl
Paul Huigens: paul.huigens@kinggemeenten.nl
Rudolf Roeleven: rudolf.roeleven@kinggemeenten.nl
Handige links:
https://www.pianoo.nl/themas/elektronisch-factureren
http://depilotstarter.vng.nl/projecten/verminderen-
administratieve-lasten/invoering-e-factureren-bij-
centric-gemeenten
http://www.simplerinvoicing.org
https://www.kinggemeenten.nl/secties/e-factureren/e-
factureren-het-kort
32
Afsluiting
1 von 19

Recomendados

0902 Doe dag zwolle von
0902 Doe dag zwolle 0902 Doe dag zwolle
0902 Doe dag zwolle KING
145 views34 Folien
0902 Doe dag zwolle von
0902 Doe dag zwolle 0902 Doe dag zwolle
0902 Doe dag zwolle KING
132 views28 Folien
0902 Doe dag zwolle von
0902 Doe dag zwolle 0902 Doe dag zwolle
0902 Doe dag zwolle KING
261 views35 Folien
Doedag DA2020 Venlo 9 maart von
Doedag DA2020 Venlo 9 maart Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart KING
167 views36 Folien
0902 Doe dag Zwolle von
0902 Doe dag Zwolle0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag ZwolleKING
199 views22 Folien
Doedag DA2020 Venlo 9 maart von
Doedag DA2020 Venlo 9 maart Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart KING
132 views36 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Doedag DA2020 Venlo 9 maart von
Doedag DA2020 Venlo 9 maart Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart KING
159 views29 Folien
1704 gibit doe dag von
1704 gibit doe dag1704 gibit doe dag
1704 gibit doe dagKING
181 views46 Folien
0902 Doe dag Zwolle von
0902 Doe dag Zwolle0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag ZwolleKING
200 views18 Folien
20170413 doe dagen algemeen von
20170413 doe dagen algemeen20170413 doe dagen algemeen
20170413 doe dagen algemeenKING
68 views25 Folien
Doedag DA2020 Venlo 9 maart von
Doedag DA2020 Venlo 9 maart Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart KING
795 views46 Folien
1704 Presentatie terugmelden stap voor stap von
1704 Presentatie terugmelden stap voor stap 1704 Presentatie terugmelden stap voor stap
1704 Presentatie terugmelden stap voor stap KING
211 views23 Folien

Was ist angesagt?(20)

Doedag DA2020 Venlo 9 maart von KING
Doedag DA2020 Venlo 9 maart Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
KING159 views
1704 gibit doe dag von KING
1704 gibit doe dag1704 gibit doe dag
1704 gibit doe dag
KING181 views
0902 Doe dag Zwolle von KING
0902 Doe dag Zwolle0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle
KING200 views
20170413 doe dagen algemeen von KING
20170413 doe dagen algemeen20170413 doe dagen algemeen
20170413 doe dagen algemeen
KING68 views
Doedag DA2020 Venlo 9 maart von KING
Doedag DA2020 Venlo 9 maart Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
KING795 views
1704 Presentatie terugmelden stap voor stap von KING
1704 Presentatie terugmelden stap voor stap 1704 Presentatie terugmelden stap voor stap
1704 Presentatie terugmelden stap voor stap
KING211 views
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november von KING
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november
KING455 views
1704 Presentatie pdok doe dagen von KING
1704 Presentatie pdok doe dagen1704 Presentatie pdok doe dagen
1704 Presentatie pdok doe dagen
KING149 views
Presentatie plenaire gedeelte doe dag Amersfoort18 april von KING
Presentatie plenaire gedeelte doe dag Amersfoort18 aprilPresentatie plenaire gedeelte doe dag Amersfoort18 april
Presentatie plenaire gedeelte doe dag Amersfoort18 april
KING274 views
0902 Doe dag zwolle von KING
0902 Doe dag zwolle 0902 Doe dag zwolle
0902 Doe dag zwolle
KING183 views
Doe dagen Amersfoort von KING
Doe dagen AmersfoortDoe dagen Amersfoort
Doe dagen Amersfoort
KING142 views
0902 Doe dag Zwolle von KING
0902 Doe dag Zwolle0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle
KING175 views
1704 landelijke online diensten digitale agenda 2020 doe dagen von KING
1704 landelijke online diensten digitale agenda 2020 doe dagen1704 landelijke online diensten digitale agenda 2020 doe dagen
1704 landelijke online diensten digitale agenda 2020 doe dagen
KING201 views
Doedagen najaar 2017 open raadsinfo von KING
Doedagen najaar 2017 open raadsinfoDoedagen najaar 2017 open raadsinfo
Doedagen najaar 2017 open raadsinfo
KING329 views
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso von KING
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
KING316 views
Masterclass Verkenning Data Lab, 8 februari 2017 von KING
Masterclass Verkenning Data Lab, 8 februari 2017Masterclass Verkenning Data Lab, 8 februari 2017
Masterclass Verkenning Data Lab, 8 februari 2017
KING408 views
Doe dag rotterdam sessie authenticatie von KING
Doe dag rotterdam sessie authenticatieDoe dag rotterdam sessie authenticatie
Doe dag rotterdam sessie authenticatie
KING279 views
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties von KING
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistratiesPresentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties
KING1.4K views
GGI werksessie oktober en november von KING
GGI werksessie oktober en novemberGGI werksessie oktober en november
GGI werksessie oktober en november
KING563 views
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november von KING
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 novemberPresentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
KING312 views

Destacado

Masterclass Privacy en Data Science donderdag 12 januari von
Masterclass Privacy en Data Science donderdag 12 januari Masterclass Privacy en Data Science donderdag 12 januari
Masterclass Privacy en Data Science donderdag 12 januari KING
711 views19 Folien
0902 Doe dag Zwolle von
0902 Doe dag Zwolle0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag ZwolleKING
189 views16 Folien
Masterclass Verkenning Data Lab, 8 februari 2017 von
Masterclass Verkenning Data Lab, 8 februari 2017Masterclass Verkenning Data Lab, 8 februari 2017
Masterclass Verkenning Data Lab, 8 februari 2017KING
297 views15 Folien
Houd de lijn_open2016_plenair von
Houd de lijn_open2016_plenairHoud de lijn_open2016_plenair
Houd de lijn_open2016_plenairKING
541 views5 Folien
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec sturen en stuurinformatie von
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec sturen en stuurinformatieNetwerkbijeenkomst monitor 1 dec sturen en stuurinformatie
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec sturen en stuurinformatieKING
261 views9 Folien
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec sturen op maatschappelijk resultaat von
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec sturen op maatschappelijk resultaatNetwerkbijeenkomst monitor 1 dec sturen op maatschappelijk resultaat
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec sturen op maatschappelijk resultaatKING
693 views21 Folien

Destacado(14)

Masterclass Privacy en Data Science donderdag 12 januari von KING
Masterclass Privacy en Data Science donderdag 12 januari Masterclass Privacy en Data Science donderdag 12 januari
Masterclass Privacy en Data Science donderdag 12 januari
KING711 views
0902 Doe dag Zwolle von KING
0902 Doe dag Zwolle0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle
KING189 views
Masterclass Verkenning Data Lab, 8 februari 2017 von KING
Masterclass Verkenning Data Lab, 8 februari 2017Masterclass Verkenning Data Lab, 8 februari 2017
Masterclass Verkenning Data Lab, 8 februari 2017
KING297 views
Houd de lijn_open2016_plenair von KING
Houd de lijn_open2016_plenairHoud de lijn_open2016_plenair
Houd de lijn_open2016_plenair
KING541 views
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec sturen en stuurinformatie von KING
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec sturen en stuurinformatieNetwerkbijeenkomst monitor 1 dec sturen en stuurinformatie
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec sturen en stuurinformatie
KING261 views
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec sturen op maatschappelijk resultaat von KING
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec sturen op maatschappelijk resultaatNetwerkbijeenkomst monitor 1 dec sturen op maatschappelijk resultaat
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec sturen op maatschappelijk resultaat
KING693 views
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec schulden von KING
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec schuldenNetwerkbijeenkomst monitor 1 dec schulden
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec schulden
KING141 views
20160617 Leveranciersbijeenkomst Vensters voor bedrijfsvoering von KING
20160617 Leveranciersbijeenkomst Vensters voor bedrijfsvoering20160617 Leveranciersbijeenkomst Vensters voor bedrijfsvoering
20160617 Leveranciersbijeenkomst Vensters voor bedrijfsvoering
KING221 views
Houd de lijn_open2016_kcc sociaal_domein von KING
Houd de lijn_open2016_kcc sociaal_domeinHoud de lijn_open2016_kcc sociaal_domein
Houd de lijn_open2016_kcc sociaal_domein
KING243 views
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec movisie wijzer von KING
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec movisie wijzerNetwerkbijeenkomst monitor 1 dec movisie wijzer
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec movisie wijzer
KING177 views
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec overall rapportage von KING
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec overall rapportageNetwerkbijeenkomst monitor 1 dec overall rapportage
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec overall rapportage
KING145 views
Bijeenkomst Digitale Aangifte Overlijden 27 september von KING
Bijeenkomst Digitale Aangifte Overlijden 27 septemberBijeenkomst Digitale Aangifte Overlijden 27 september
Bijeenkomst Digitale Aangifte Overlijden 27 september
KING394 views
Doedag DA2020 Venlo 9 maart von KING
Doedag DA2020 Venlo 9 maart Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
KING325 views
15112016 Inspiratiebijeenkomst Dienstverlening Gemeenten en zzp'ers von KING
15112016 Inspiratiebijeenkomst Dienstverlening Gemeenten en zzp'ers15112016 Inspiratiebijeenkomst Dienstverlening Gemeenten en zzp'ers
15112016 Inspiratiebijeenkomst Dienstverlening Gemeenten en zzp'ers
KING98 views

Similar a 0902 Doe dag zwolle eformulieren

1704 e factureren doe-dagen von
1704 e factureren doe-dagen 1704 e factureren doe-dagen
1704 e factureren doe-dagen KING
84 views20 Folien
In 4 stappen naar e factureren von
In 4 stappen naar e facturerenIn 4 stappen naar e factureren
In 4 stappen naar e facturerenSimplerinvoicing
388 views20 Folien
160401 Leveranciersdag KING prog bureau e-fact leveranciersdag kinggemeenten ... von
160401 Leveranciersdag KING prog bureau e-fact leveranciersdag kinggemeenten ...160401 Leveranciersdag KING prog bureau e-fact leveranciersdag kinggemeenten ...
160401 Leveranciersdag KING prog bureau e-fact leveranciersdag kinggemeenten ...KING
936 views21 Folien
Doedagen najaar 2017 e factureren von
Doedagen najaar 2017 e factureren Doedagen najaar 2017 e factureren
Doedagen najaar 2017 e factureren KING
307 views27 Folien
eFactureren voor het bedrijfsleven von
eFactureren voor het bedrijfsleveneFactureren voor het bedrijfsleven
eFactureren voor het bedrijfslevenFriso de Jong
1.6K views51 Folien
Provincie utrecht innoveert door e invoicing von
Provincie utrecht innoveert door e invoicingProvincie utrecht innoveert door e invoicing
Provincie utrecht innoveert door e invoicingICreative
191 views1 Folie

Similar a 0902 Doe dag zwolle eformulieren(20)

1704 e factureren doe-dagen von KING
1704 e factureren doe-dagen 1704 e factureren doe-dagen
1704 e factureren doe-dagen
KING84 views
160401 Leveranciersdag KING prog bureau e-fact leveranciersdag kinggemeenten ... von KING
160401 Leveranciersdag KING prog bureau e-fact leveranciersdag kinggemeenten ...160401 Leveranciersdag KING prog bureau e-fact leveranciersdag kinggemeenten ...
160401 Leveranciersdag KING prog bureau e-fact leveranciersdag kinggemeenten ...
KING936 views
Doedagen najaar 2017 e factureren von KING
Doedagen najaar 2017 e factureren Doedagen najaar 2017 e factureren
Doedagen najaar 2017 e factureren
KING307 views
eFactureren voor het bedrijfsleven von Friso de Jong
eFactureren voor het bedrijfsleveneFactureren voor het bedrijfsleven
eFactureren voor het bedrijfsleven
Friso de Jong1.6K views
Provincie utrecht innoveert door e invoicing von ICreative
Provincie utrecht innoveert door e invoicingProvincie utrecht innoveert door e invoicing
Provincie utrecht innoveert door e invoicing
ICreative191 views
Speech staatssecretaris van Economische Zaken Frank Heemskerk von Factuurwijzer
Speech staatssecretaris van Economische Zaken Frank HeemskerkSpeech staatssecretaris van Economische Zaken Frank Heemskerk
Speech staatssecretaris van Economische Zaken Frank Heemskerk
Factuurwijzer396 views
150901 e seminar gemeentes von KING
150901 e seminar gemeentes150901 e seminar gemeentes
150901 e seminar gemeentes
KING503 views
Presentatie webinar e facturatie 22 maart 2011 von ICreative
Presentatie webinar e facturatie 22 maart 2011Presentatie webinar e facturatie 22 maart 2011
Presentatie webinar e facturatie 22 maart 2011
ICreative314 views
Break Out Sessie Gerard Bottemanne von Factuurwijzer
Break Out Sessie Gerard BottemanneBreak Out Sessie Gerard Bottemanne
Break Out Sessie Gerard Bottemanne
Factuurwijzer439 views
Monitor readiness e-Factureren dienstverleners von Friso de Jong
Monitor readiness e-Factureren dienstverlenersMonitor readiness e-Factureren dienstverleners
Monitor readiness e-Factureren dienstverleners
Friso de Jong1K views
Presentatie congres \'Elektronisch Factureren en Betalen 2008\' von Friso de Jong
Presentatie congres \'Elektronisch Factureren en Betalen 2008\'Presentatie congres \'Elektronisch Factureren en Betalen 2008\'
Presentatie congres \'Elektronisch Factureren en Betalen 2008\'
Friso de Jong594 views
151127 leveranciersbijeenkomst efactureren_ von KING
151127 leveranciersbijeenkomst efactureren_151127 leveranciersbijeenkomst efactureren_
151127 leveranciersbijeenkomst efactureren_
KING527 views
Bedrijfsleven verstuurt naar schatting 600 miljoen e facturen per jaar von iLane B.V.
Bedrijfsleven verstuurt naar schatting 600 miljoen e facturen per jaarBedrijfsleven verstuurt naar schatting 600 miljoen e facturen per jaar
Bedrijfsleven verstuurt naar schatting 600 miljoen e facturen per jaar
iLane B.V.290 views
ClearBIZZ presentation 2010 von clearbizz
ClearBIZZ presentation 2010ClearBIZZ presentation 2010
ClearBIZZ presentation 2010
clearbizz385 views
Presentatie Webinar digipoort 15 maart 2012 von efactureren
Presentatie Webinar digipoort 15 maart 2012Presentatie Webinar digipoort 15 maart 2012
Presentatie Webinar digipoort 15 maart 2012
efactureren205 views
Presentatie Webinar digipoort 15 maart 2012 von ICreative
Presentatie Webinar digipoort 15 maart 2012Presentatie Webinar digipoort 15 maart 2012
Presentatie Webinar digipoort 15 maart 2012
ICreative1.2K views
E-Facturatie ja! Maar is uw organisatie er écht klaar voor? von David Busby MSc
E-Facturatie ja! Maar is uw organisatie er écht klaar voor?E-Facturatie ja! Maar is uw organisatie er écht klaar voor?
E-Facturatie ja! Maar is uw organisatie er écht klaar voor?
David Busby MSc337 views
151125regiosessie utrecht von KING
151125regiosessie utrecht151125regiosessie utrecht
151125regiosessie utrecht
KING406 views

Más de KING

Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie... von
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...KING
1.3K views29 Folien
Presentatie dso leveranciersdag 17 november von
Presentatie dso leveranciersdag 17 novemberPresentatie dso leveranciersdag 17 november
Presentatie dso leveranciersdag 17 novemberKING
595 views19 Folien
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november von
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberPresentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberKING
150 views4 Folien
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november von
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberPresentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberKING
258 views15 Folien
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem... von
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...KING
260 views14 Folien
Doe dagen najaar 2017 identificatie von
Doe dagen najaar 2017 identificatieDoe dagen najaar 2017 identificatie
Doe dagen najaar 2017 identificatieKING
381 views30 Folien

Más de KING(20)

Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie... von KING
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
KING1.3K views
Presentatie dso leveranciersdag 17 november von KING
Presentatie dso leveranciersdag 17 novemberPresentatie dso leveranciersdag 17 november
Presentatie dso leveranciersdag 17 november
KING595 views
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november von KING
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberPresentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
KING150 views
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november von KING
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberPresentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
KING258 views
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem... von KING
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...
KING260 views
Doe dagen najaar 2017 identificatie von KING
Doe dagen najaar 2017 identificatieDoe dagen najaar 2017 identificatie
Doe dagen najaar 2017 identificatie
KING381 views
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap von KING
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap
KING298 views
Doe dagen najaar 2017 adressen op orde von KING
Doe dagen najaar 2017 adressen op ordeDoe dagen najaar 2017 adressen op orde
Doe dagen najaar 2017 adressen op orde
KING225 views
Doedagen najaar 2017 identificatie von KING
Doedagen najaar 2017 identificatieDoedagen najaar 2017 identificatie
Doedagen najaar 2017 identificatie
KING106 views
Doedagen najaar 2017 blockchain game von KING
Doedagen najaar 2017 blockchain game Doedagen najaar 2017 blockchain game
Doedagen najaar 2017 blockchain game
KING413 views
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening von KING
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverleningDoedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
KING249 views
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken von KING
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
KING223 views
Doe dagen najaar 2017 AVG von KING
Doe dagen najaar 2017 AVGDoe dagen najaar 2017 AVG
Doe dagen najaar 2017 AVG
KING372 views
De bor-bg tconnectie von KING
De bor-bg tconnectieDe bor-bg tconnectie
De bor-bg tconnectie
KING366 views
Imbor bij gemeente amsterdam von KING
Imbor bij gemeente amsterdamImbor bij gemeente amsterdam
Imbor bij gemeente amsterdam
KING413 views
Gegevensbeheer bgt en imbor in amsterdam von KING
Gegevensbeheer bgt en imbor in amsterdamGegevensbeheer bgt en imbor in amsterdam
Gegevensbeheer bgt en imbor in amsterdam
KING416 views
KING aanpak bor-bgt von KING
KING aanpak bor-bgtKING aanpak bor-bgt
KING aanpak bor-bgt
KING323 views
08092017 leveranciersdag architectuur omgevingswet von KING
08092017 leveranciersdag architectuur omgevingswet08092017 leveranciersdag architectuur omgevingswet
08092017 leveranciersdag architectuur omgevingswet
KING220 views
08092017 leveranciersdag implementatie en da2020 von KING
08092017 leveranciersdag implementatie en da2020 08092017 leveranciersdag implementatie en da2020
08092017 leveranciersdag implementatie en da2020
KING184 views
Kci 22 06-2017 ynformed (tim paauw) von KING
Kci 22 06-2017 ynformed (tim paauw)Kci 22 06-2017 ynformed (tim paauw)
Kci 22 06-2017 ynformed (tim paauw)
KING421 views

0902 Doe dag zwolle eformulieren

 • 1. Digitale Agenda 2020 Doe-dag Zwolle 9 februari 2017
 • 2. 2 E-factureren doel van vandaag • Inzicht geven stand van zaken e- factureren • Inzicht geven in gebruik van e- factureren • Inzicht in EU richtlijn En: Aan de slag!!
 • 3. 3 Status E-factureren? Wat is jullie stand van zaken: 1. Wie heeft project e-facturen opgestart? 2. Wie heeft e-facturen in inkoopvoorwaarden opgenomen? 3. Wie kan e-facturen ontvangen? 4. Wie kan e-facturen versturen?
 • 4. 4 E-facturen E-factuur is factuur in een gestructureerd format dat volledig automatisch ingelezen en verwerkt kan worden (geen mail + pdf). Europese Richtlijn verplicht alle aanbestedende diensten om e-facturen te kunnen ontvangen uiterlijk november 2018.
 • 5. 5 Baten e-factureren Gaat niet alleen om ontvangst, verwerking en goedkeuring van e-facturen, Maar ook: automatisering van de verwerking en goedkeuringstappen • Moet dan wel meer worden gedaan: koppeling met digitale verplichtingenadministratie. En automatische goedkeuring • Houdt in dat er meer informatie moet worden toegevoegd om dit mogelijk te maken. • Voordeel e-factureren is voor de totale organisatie, niet 1 afdeling • Voordelen voor leveranciers door snelle(re) betaling • Veiigheid: geen spookfacturen 5
 • 6. 7 Status e-factureren • Leveranciersmanagement • Aanpassen inkoopvoorwaarden • Communicatie-activiteiten • Impactanalyse e-factureren • PIANOo programmabureau e-factureren • Pilots
 • 7. 8 Leveranciersmanagement • De standaard E-factureren is opgenomen in de softwarecatalogus • Uitvraag gedaan onder de softwareleveranciers • Standaarden koppelen aan de referentiecomponenten Financiële administratie en Documentmanagement-systemen (DMS).
 • 8. 9 Aanpassen model inkoopvoorwaarden Kunnen inkoopvoorwaarden niet op korte termijn aanpassen Alternatief: • Addendum e-factureren op de inkoopvoorwaarden • Medio 2016 verspreid
 • 9. 10 Communicatie-activiteiten • Via KING website • Via PIANOO website • Doe-dagen • Congres 5 april • PIANOO regiodagen
 • 10. 11 Impactanalyse e-factureren Scope: • Simplerinvoicing FULL • Ontvangen én versturen van e- facturen • Sturen op vergroten gebruik (stimuleren toeleveranciers) • Facturatieproces + inkoopproces (verplichtingenadministratie) Medio maart concept gereed
 • 11. 12 DOELSTELLING Ondersteunt de implementatie bij medeoverheden om de e-factuur te kunnen ontvangen en te verwerken. Vanaf februari 2016 tot december 2018. SCOPE Medeoverheden : Gemeenten (KING/VNG) / Provincies (IPO / IPP), Waterschappen (UvW). Stakeholders: Leveranciers / ICT-Dienstverleners ACTIVITEITEN Geeft de afdelingen Financiën, ICT en inkoop informatie om e-facturen te kunnen verwerken. Het programmabureau fungeert als vraagbaak voor bestuurders, managers en projectleiders die e-factureren willen realiseren. PIANOo Programmabureau e-factureren 12Programmabureau e-factureren
 • 12. 13 Programmabureau - activiteiten KENNIS VERGAREN > Inventariseren implementaties en ‘Best Practices’. > Onderzoeken / Rapporten. > Expertgroep met medeoverheden, toeleveranciers, ICT- dienstverleners. > E-factuur templates: welke velden noodzaak? > On-boarding leveranciers? KENNIS DELEN > PIANOo website: Documenten & handreikingen (business case, plan van aanpak, Programma van Eisen, etc.). > Organiseren bijeenkomsten/roadshow 13Programmabureau e-factureren
 • 13. 14 Programmabureau - activiteiten INSPIREREN EN STIMULEREN DOELGROEPEN > Bestuurlijk (door Ministerie van Economische Zaken > ronde tafel e-factureren) > Monitor (online 02-2017) > ICT – dienstverleners: > CEF-Call –2016T-C3 - e-Invoicing > Leveranciers: > Ketenactivatieproject: medeoverheden en leveranciers verbinden om zo werkende e- factuurketens te realiseren. We komen naar u toe! Meld ons uw contactgegevens. 14Programmabureau e-factureren
 • 14. 15 Versterken Innovatievermogen: Pilots - Lokaal initiatief - Technologie of Informatiemanagement - Gemeenten, samen met leveranciers en andere partijen? - KING inbreng: netwerk, ondersteuning en schalingskansen => Pilots E-factureren
 • 15. 16 Pilots E-factureren 5 tot 10 gemeenten - Technische benodigdheden en belemmeringen (*) - Procesimplementatie binnen de organisatie (**) - Adoptie van het digitale kanaal (***)
 • 16. 18 Aan de slag! Opdracht Stel, je start een project e-factureren binnen je gemeente, hoe pak je dit aan?
 • 17. 19 Wat hebben gemeenten nodig om aan te sluiten? Voldoende informatie om stappen te zetten? Wat is jullie ambitie? Wat is jullie tijdpad? Vervolgacties/bijeenkomsten? Wat kan KING/VNG en PIANOo doen?
 • 18. 20 Contactgegevens Pieter Keestra: Pieter.keestra@PIANOo.nl Paul Huigens: paul.huigens@kinggemeenten.nl Rudolf Roeleven: rudolf.roeleven@kinggemeenten.nl Handige links: https://www.pianoo.nl/themas/elektronisch-factureren http://depilotstarter.vng.nl/projecten/verminderen- administratieve-lasten/invoering-e-factureren-bij- centric-gemeenten http://www.simplerinvoicing.org https://www.kinggemeenten.nl/secties/e-factureren/e- factureren-het-kort

Hinweis der Redaktion

 1. Nog wel/niet veel werk te verrichten? Programmabureau wil daar graag bij helpen: Contactpersoon e-factureren binnen uw organisatie?
 2. Leveranciers: zolang er geen volume is in het aantal leveranciers dat e-factureert, is het niet zinvol om te investeren in e-factureren. En zolang gemeenten niet in staat zijn om e-facturen te ontvangen, gaan wij niet over tot het verzenden van e-facturen.
 3. Expert groep bijeenkomst resultaten hoort u straks meer.
 4. Stimulans: Europese subsidie om gebruik e-factureren bij medeoverheden te bevorderen (!) Voo Opzetketenactivatie toelichten Gemeente Tholen
 5. - Website Pianoo / e-factureren bekend? - Staat E-factureren op de kaart bij elke betrokken afdeling? - Project team gevormd? Vertegenwoordiging alle betrokken afdelingen? Finance / : Wijzigingen niet beperkt tot een ander bestandsformaat! Ontwikkelingen in software? Wie gaat de implementatie verzorgen? Ontvangen in scan en herken / workflow / financiële software? Identificeren in organisatieproces. Validatieslagen toevoegen / vervangen? Welke gevolgen voor de workflow? goedkeuring Welke kanalen ga je gebruiken / Via netwerk, e-mail, 3 of 4 cornermodel? Welke kanalen beschikbaar houden? Multi-channel benadering Gevolgen voor organisatieprocessen (Financiën + Inkoop) Verplichtingenadministratie / 3 way matching al aanwezig? Let op interne gebruikers -> goedkeuren van factuur (xml is anders dan / Onboarding leveranciers / - Welke noodzakelijke informatie verstrekken: Inkoopordernummer? Routenummer? Kostenplaats? Opstellen communicatieplan / brochure long tail kleinere : activiteiten? Baten Voordelen voor verzender en ontvanger Doelmatigheid (efficientie, faalkosten en doorlooptijd) Rechtmatigheid Goed opdrachtgeverschap (Beter betaalgedrag) Verplichting Lasten: Implementatie inspanning (In- & Extern) Herallocatie personeel Complexiteit Transitie Relatie met P2P traject (verplichtingen)
 6. Communicatiemiddelen Roadmap om aan te sluiten
 7. Optie om de opbouw toe te lichten