SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 17
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Kuntien haaste: Enemmän vähemmällä
Jyrki J.J. Kasvi
Eduskunta
Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE
Globalisaatio Ympäristö Demografia
Digitalisaatio
BigData
Kyberturva
MyData
BioHack
IoT
Robotisaat.
Pelillistäm.
TekoälyTyön ja elämän murros
Kansalaisten työ ja elämä
Ihmisten tarvitsemat palvelut
Silpputyö
Omaishoiva
Moniala
Eläketyö
Startup
Ulkomaat
Miten palvelut tarjotaan ja tuotetaan?
Megatrendit
Trendit
Ilmiöt
KysymyksetMiksi enemmän vähemmällä?
Meillä on ongelma
Tilastokeskus
People under 15 and over 65 years of age per 100 working age people
0-14 yr olds Over 65 yr olds
Suuret ikäluokat
syntyvät Suuretikäluokat
eläkkeelle
Elinajanennuste
piteneeOlet tässä
Suomalaisen työn tuottavuuden on noustava
Vähintään samaa tahtia kuin suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle.
24.9.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 4
Mitä (työn) tuottavuus on?
Työn tuottavuus
Tuotoksen määrä
Työn määrä
= €/tunti
 Työn tuottavuutta voidaan siis parantaa joko lisäämällä työn tuotoksen arvoa
tai vähentämällä työn määrää
 Jos työn määrän vähentäminen laskee työn tuotoksen arvoa, tuottavuus
pysyy ennallaan
 Lamassa bruttokansantuote on laskenut työn määrää nopeammin eli
suomalaisen työn tuottavuus on laskenut.
Miksi työn tuottavuus on niin tärkeää?
Kansantuote Työn määrä Työn tuottavuus= €
 Suomen kansantalous supistuu, koska sekä suomalaisen työn määrä että
suomalaisen työn tuottavuus laskevat. Verotettavaa on entistä vähemmän.
 Väestön ikääntyminen ja työttömyys nostavat yhteiskunnan hyvinvointivastuita
 Joko hyvinvointivastuita on leikattava, veroja korotettava, työn määrää
nostettava tai työn tuottavuutta radikaalisti nostettava.
 Nopean eläköitymisen vuoksi työn määrän pysyvä nostaminen vaikeaa.
x
Digitalisaatio itsensä vuoksi vie tuottavuusparadoksiin
 Teollisuudessa investoitiin 80-luvulla rajusti tietotekniikkaan
 Monessa yrityksessä tuottavuus teorian vastaisesti laski
 Joissakin yrityksissä tuottavuus kuitenkin nousi nopeasti
 Ratkaisevaa ei ollut tietotekniikka vaan tietotekniikan
mahdollistama toimintaprosessien muutos
 Vanhojen prosessien tietokoneistaminen laski
tuottavuutta!
 Tuloksena automatisoitua tehottomuutta!
 Tietotekniikka poistaa toiminnasta joustavuuden
ja hidastaa toimintatapojen kehittämistä.
 Julkinen sektori nyt samassa tilanteessa
 Vertaa pankkien, sosiaalitoimiston ja verottajan
tuottavuuskehitystä
24.9.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 7
Kun kehitetään tietojärjestelmiä eikä prosesseja
 Esimerkiksi laskun sähköinen käsittely eräässä kuntayhtymässä
 Lasku tulee tilaajalle
 Sisäpostina keskushallintoon
 Skannataan
 Sähköpostina takaisin
 Asiatarkastus
 Sähköpostina esimiehelle
 Hyväksyntä
 Sähköpostina keskushallintoon
 Maksetaan (usein myöhässä viivästyskorkojen kera)
 Laskun maksaminen saisi kestää vain viisi päivää
 Kukaan ei voi olla sairas, matkalla, koulutuksessa, tehdä töitä
 Käytännössä laskut käsitellään öisin ja viikonloppuisin
 Tietojärjestelmä lukitsee toimintaprosessin, ihmiset eivät voi enää joustaa
24.9.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 8
Tietojärjestelmäinvestoinnin tulee nostaa tuottavuutta
Case sosiaalitoimisto
 Esim. näin:
 toimeentulotuen hakijan mahdollisuus seurata oman toimeentulotukihakemuksen
käsittelyä verkossa vapautti sosiaalityöntekijät puhelintiedusteluihin vastaamisesta
sosiaalityöhön
 Mutta EI näin:
 Toimeentulotuen hakija täyttää ja tulostaa sosiaalitoimiston sivuilta ”sähköisen”
lomakkeen
 Hakija tuo allekirjoitetun lomakkeen sosiaalitoimistoon
 Sosiaaliohjaaja skannaa lomakkeen
 Sosiaaliohjaaja lähettää lomakkeen sähköpostina maksatukseen
 Maksatuksessa lomake tulostetaan
 Lomakkeen tiedot syötetään käsin maksatusjärjestelmään. (tosi tarina)
24.9.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 9
Kansallinen tuottavuusparadoksi
24.9.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 10
 Tuottavuustrendi laskeva 1990-luvulta alkaen, vaikka samaan
aikaan investoitu miljardeja ”työtä tehostavaan” ic-tekniikkaan
Nokia
Miten tuottavuutta parannetaan?
 Investoimalla työvälineisiin, osaamiseen tai
toimintaprosesseihin
 Tuottavuuden parantaminen maksaa aina!
 Tuottavuuden nostaminen ei aina paranna kannattavuutta
 Esimerkiksi tuottavuutta nostava metsätyökone voi olla niin kallis,
ettei siihen kannata investoida, vaan jatkaa moottorisahalla.
 Työn siirtäminen paikasta toiseen ei paranna tuottavuutta
 Tuottavuusohjelmia toteutetaan usein ulkoistamalla tehtäviä
 Osaoptimointi heikentää koko organisaation tuottavuutta
 Toimintaprosessien muutos voi sivuvaikutuksena laskea työn
tulosten laatua, vaikka tuottavuus paranisi
24.9.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 11
Mitä se on?
AddozOy
 Esim. investointi älydosetteihin vähentäisi annosteluvirheitä ja
tehohoidon tarvetta sekä parantaisi potilaiden elämänlaatua
 Ongelma:
Älydosetit
kustantaa kunta,
tehohoidosta
lähettää laskun
sairaanhoitopiiri
 Lääkkeet
annostellaan
dosetteihin
käsityönä (miksi?)
Huom! Eivät tietojärjestelmähankkeita
24.9.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 13
Parhaassa tapauksessa työ eliminoidaan kokonaan
 Rutiinipäätökset siirretään algoritmeille
 Jos algoritmit selviävät vakuutus- ja lainapäätöksistä, miksi esim.
toimeentulotuen perusosasta päättää ihminen?
 Esim. perustulo automatisoisi suuren osan sosiaaliturvasta
 Mm. työmarkkinatuesta, toimeentulotuen perusosasta,
opintorahasta ja takuueläkkeestä vastaavat viranhaltijat olisi
koulutettava uusiin työtehtäviin
 Edellyttää tiedon kulkua viranomaisten kesken
 Edellyttää avoimia rajapintoja ja käyttäjäroolien hallintaa
 Edelleen joudutaan soittamaan ristiin tietojen perään
 Edelleen turvaudutaan faksiin ”turvallisena” viestintävälineenä
 Edes saman sairaanhoitopiirin sairaalat eivät luota toistensa
tietoihin … ja syystä
24.9.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 14
Tarvitaan palveluinnovointi-innovaatioita!
Perinteinen tapa kehittää julkisia palveluita on toivottoman raskas
24.9.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 15
Esim. Duunitori.fi
(vrt. virallisesti tuotettuihin sähköisiin palveluihin)
Esittää työvoimaviranomaisten sivuilta ”raavitut” työpaikkatiedot Google Mapsin
päällä yhdessä reittioppaan tietojen kanssa.
30.9.2010 www.kasvi.org 17
Sukupuolten välinen digikuilu?
Keskustelua
U.S. Army Photo

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Palvelut digitalisoituvat - mikä on viestinnän rooli
Palvelut digitalisoituvat - mikä on viestinnän rooliPalvelut digitalisoituvat - mikä on viestinnän rooli
Palvelut digitalisoituvat - mikä on viestinnän rooliJyrki Kasvi
 
Digitalisaatio - päättäjän näkökulma
Digitalisaatio - päättäjän näkökulmaDigitalisaatio - päättäjän näkökulma
Digitalisaatio - päättäjän näkökulmaJyrki Kasvi
 
Lakiasiaintoimisto AI & kumpp.
Lakiasiaintoimisto AI & kumpp.Lakiasiaintoimisto AI & kumpp.
Lakiasiaintoimisto AI & kumpp.Jyrki Kasvi
 
Tietojärjestelmät vanhuspalveluissa - tulevaisuuden visioita
Tietojärjestelmät vanhuspalveluissa - tulevaisuuden visioitaTietojärjestelmät vanhuspalveluissa - tulevaisuuden visioita
Tietojärjestelmät vanhuspalveluissa - tulevaisuuden visioitaJyrki Kasvi
 
Tulevaisuuden avoin luova Suomi
Tulevaisuuden avoin luova SuomiTulevaisuuden avoin luova Suomi
Tulevaisuuden avoin luova SuomiJyrki Kasvi
 
Työn sähköinen tulevaisuus
Työn sähköinen tulevaisuusTyön sähköinen tulevaisuus
Työn sähköinen tulevaisuusJyrki Kasvi
 
Big data ja liiketoiminnan etiikka
Big data ja liiketoiminnan etiikkaBig data ja liiketoiminnan etiikka
Big data ja liiketoiminnan etiikkaJyrki Kasvi
 
Digitalisaatio mullistaa arkemme
Digitalisaatio mullistaa arkemmeDigitalisaatio mullistaa arkemme
Digitalisaatio mullistaa arkemmeJyrki Kasvi
 
Hyppy syvään päähän
Hyppy syvään päähänHyppy syvään päähän
Hyppy syvään päähänJyrki Kasvi
 
ICT maailma muuttuu
ICT maailma muuttuuICT maailma muuttuu
ICT maailma muuttuuJyrki Kasvi
 
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020Olli Pitkänen
 
Toinen digitaalinen vallankumous
Toinen digitaalinen vallankumousToinen digitaalinen vallankumous
Toinen digitaalinen vallankumousJyrki Kasvi
 
Digitalisaation katekismus
Digitalisaation katekismusDigitalisaation katekismus
Digitalisaation katekismusJyrki Kasvi
 
Tekoälyn assistenttina
Tekoälyn assistenttinaTekoälyn assistenttina
Tekoälyn assistenttinaJyrki Kasvi
 
Miten Suomen lainsäädäntö pysyy sähköisten palvelujen teknisen ja toiminnall...
Miten Suomen lainsäädäntö pysyy sähköisten palvelujen teknisen ja toiminnall...Miten Suomen lainsäädäntö pysyy sähköisten palvelujen teknisen ja toiminnall...
Miten Suomen lainsäädäntö pysyy sähköisten palvelujen teknisen ja toiminnall...Jyrki Kasvi
 

Was ist angesagt? (17)

Palvelut digitalisoituvat - mikä on viestinnän rooli
Palvelut digitalisoituvat - mikä on viestinnän rooliPalvelut digitalisoituvat - mikä on viestinnän rooli
Palvelut digitalisoituvat - mikä on viestinnän rooli
 
Digitalisaatio - päättäjän näkökulma
Digitalisaatio - päättäjän näkökulmaDigitalisaatio - päättäjän näkökulma
Digitalisaatio - päättäjän näkökulma
 
Lakiasiaintoimisto AI & kumpp.
Lakiasiaintoimisto AI & kumpp.Lakiasiaintoimisto AI & kumpp.
Lakiasiaintoimisto AI & kumpp.
 
Tulevaisuuden osaaminen
Tulevaisuuden osaaminenTulevaisuuden osaaminen
Tulevaisuuden osaaminen
 
Tietojärjestelmät vanhuspalveluissa - tulevaisuuden visioita
Tietojärjestelmät vanhuspalveluissa - tulevaisuuden visioitaTietojärjestelmät vanhuspalveluissa - tulevaisuuden visioita
Tietojärjestelmät vanhuspalveluissa - tulevaisuuden visioita
 
Tulevaisuuden avoin luova Suomi
Tulevaisuuden avoin luova SuomiTulevaisuuden avoin luova Suomi
Tulevaisuuden avoin luova Suomi
 
Työn sähköinen tulevaisuus
Työn sähköinen tulevaisuusTyön sähköinen tulevaisuus
Työn sähköinen tulevaisuus
 
Big data ja liiketoiminnan etiikka
Big data ja liiketoiminnan etiikkaBig data ja liiketoiminnan etiikka
Big data ja liiketoiminnan etiikka
 
Digitalisaatio mullistaa arkemme
Digitalisaatio mullistaa arkemmeDigitalisaatio mullistaa arkemme
Digitalisaatio mullistaa arkemme
 
Hyppy syvään päähän
Hyppy syvään päähänHyppy syvään päähän
Hyppy syvään päähän
 
ICT maailma muuttuu
ICT maailma muuttuuICT maailma muuttuu
ICT maailma muuttuu
 
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020
 
Toinen digitaalinen vallankumous
Toinen digitaalinen vallankumousToinen digitaalinen vallankumous
Toinen digitaalinen vallankumous
 
Digitalisaation katekismus
Digitalisaation katekismusDigitalisaation katekismus
Digitalisaation katekismus
 
Tekoälyn assistenttina
Tekoälyn assistenttinaTekoälyn assistenttina
Tekoälyn assistenttina
 
Miten Suomen lainsäädäntö pysyy sähköisten palvelujen teknisen ja toiminnall...
Miten Suomen lainsäädäntö pysyy sähköisten palvelujen teknisen ja toiminnall...Miten Suomen lainsäädäntö pysyy sähköisten palvelujen teknisen ja toiminnall...
Miten Suomen lainsäädäntö pysyy sähköisten palvelujen teknisen ja toiminnall...
 
Suomi 2030
Suomi 2030Suomi 2030
Suomi 2030
 

Andere mochten auch

9845312548-Dashboard-Guide
9845312548-Dashboard-Guide9845312548-Dashboard-Guide
9845312548-Dashboard-GuideAdam Corum
 
Social Media for Atlantic Canada Marketing
Social Media for Atlantic Canada MarketingSocial Media for Atlantic Canada Marketing
Social Media for Atlantic Canada MarketingMediaBadger
 
Laura's_Cardona_ Portfolio2015
Laura's_Cardona_ Portfolio2015Laura's_Cardona_ Portfolio2015
Laura's_Cardona_ Portfolio2015Laura Cardona
 
Market research analysis 2
Market research analysis 2Market research analysis 2
Market research analysis 2mcgowanjhhs1
 
La cuestión del presupuesto nacional para educación 2013
La cuestión del presupuesto nacional para educación 2013La cuestión del presupuesto nacional para educación 2013
La cuestión del presupuesto nacional para educación 2013Laura Marrone
 
Making Connections : A talk on mobile engagement for UNICEF Japan
Making Connections : A talk on mobile engagement for UNICEF JapanMaking Connections : A talk on mobile engagement for UNICEF Japan
Making Connections : A talk on mobile engagement for UNICEF JapanYounghee Jung
 
Steve Rice Los Gatos: Financial Tips For Recent College Graduates
Steve Rice Los Gatos: Financial Tips For Recent College GraduatesSteve Rice Los Gatos: Financial Tips For Recent College Graduates
Steve Rice Los Gatos: Financial Tips For Recent College GraduatesSteve Rice Los Gatos
 
Magnetismo2 3
Magnetismo2 3Magnetismo2 3
Magnetismo2 3clausgon
 
Tandoori chicken
Tandoori chickenTandoori chicken
Tandoori chickenDLSU-CEFIW
 
Using Web Analytics Insights To Sell More
Using Web Analytics Insights To Sell MoreUsing Web Analytics Insights To Sell More
Using Web Analytics Insights To Sell MoreDennis Mortensen
 
Global agriculture market drivers and outlook 2014
Global agriculture market drivers and outlook 2014  Global agriculture market drivers and outlook 2014
Global agriculture market drivers and outlook 2014 ipga
 
How to succeed at hiring without really trying
How to succeed at hiring without really tryingHow to succeed at hiring without really trying
How to succeed at hiring without really tryingMelinda Seckington
 
Ubuntu migration at Zaragoza City Council v3
Ubuntu migration at Zaragoza City Council v3Ubuntu migration at Zaragoza City Council v3
Ubuntu migration at Zaragoza City Council v3Eduardo Romero Moreno
 

Andere mochten auch (20)

Trato humanizado
Trato humanizadoTrato humanizado
Trato humanizado
 
9845312548-Dashboard-Guide
9845312548-Dashboard-Guide9845312548-Dashboard-Guide
9845312548-Dashboard-Guide
 
Задачі
ЗадачіЗадачі
Задачі
 
Social Media for Atlantic Canada Marketing
Social Media for Atlantic Canada MarketingSocial Media for Atlantic Canada Marketing
Social Media for Atlantic Canada Marketing
 
Календари портфолио
Календари портфолиоКалендари портфолио
Календари портфолио
 
Laura's_Cardona_ Portfolio2015
Laura's_Cardona_ Portfolio2015Laura's_Cardona_ Portfolio2015
Laura's_Cardona_ Portfolio2015
 
Market research analysis 2
Market research analysis 2Market research analysis 2
Market research analysis 2
 
La cuestión del presupuesto nacional para educación 2013
La cuestión del presupuesto nacional para educación 2013La cuestión del presupuesto nacional para educación 2013
La cuestión del presupuesto nacional para educación 2013
 
CV 2015
CV 2015CV 2015
CV 2015
 
Making Connections : A talk on mobile engagement for UNICEF Japan
Making Connections : A talk on mobile engagement for UNICEF JapanMaking Connections : A talk on mobile engagement for UNICEF Japan
Making Connections : A talk on mobile engagement for UNICEF Japan
 
Steve Rice Los Gatos: Financial Tips For Recent College Graduates
Steve Rice Los Gatos: Financial Tips For Recent College GraduatesSteve Rice Los Gatos: Financial Tips For Recent College Graduates
Steve Rice Los Gatos: Financial Tips For Recent College Graduates
 
Cross references
Cross referencesCross references
Cross references
 
Magnetismo2 3
Magnetismo2 3Magnetismo2 3
Magnetismo2 3
 
Tandoori chicken
Tandoori chickenTandoori chicken
Tandoori chicken
 
Using Web Analytics Insights To Sell More
Using Web Analytics Insights To Sell MoreUsing Web Analytics Insights To Sell More
Using Web Analytics Insights To Sell More
 
Sustainia
SustainiaSustainia
Sustainia
 
Global agriculture market drivers and outlook 2014
Global agriculture market drivers and outlook 2014  Global agriculture market drivers and outlook 2014
Global agriculture market drivers and outlook 2014
 
Organic Farming in Laos
Organic Farming in LaosOrganic Farming in Laos
Organic Farming in Laos
 
How to succeed at hiring without really trying
How to succeed at hiring without really tryingHow to succeed at hiring without really trying
How to succeed at hiring without really trying
 
Ubuntu migration at Zaragoza City Council v3
Ubuntu migration at Zaragoza City Council v3Ubuntu migration at Zaragoza City Council v3
Ubuntu migration at Zaragoza City Council v3
 

Ähnlich wie Kuntien haaste: Enemmän vähemmällä

Kuntien tuottavuusparadoksi
Kuntien tuottavuusparadoksiKuntien tuottavuusparadoksi
Kuntien tuottavuusparadoksiJyrki Kasvi
 
Mission impossible
Mission impossible Mission impossible
Mission impossible Jyrki Kasvi
 
Työterveysalan kehittäminen digiaikana
Työterveysalan kehittäminen digiaikanaTyöterveysalan kehittäminen digiaikana
Työterveysalan kehittäminen digiaikanaPauli Forma
 
Digitaalisen transformaation johtaminen
Digitaalisen transformaation johtaminenDigitaalisen transformaation johtaminen
Digitaalisen transformaation johtaminenTuomo Luoma
 
Focus 2013 - Sanoista tekoihin
Focus 2013 - Sanoista tekoihinFocus 2013 - Sanoista tekoihin
Focus 2013 - Sanoista tekoihinPete Nieminen
 
Digisalonki tilaisuus 11_2015
Digisalonki tilaisuus 11_2015Digisalonki tilaisuus 11_2015
Digisalonki tilaisuus 11_2015Tuomo Luoma
 
Digitaalinen tuottavuusparadoksi - IC-teknologia ei tee muutosta, ihmiset tek...
Digitaalinen tuottavuusparadoksi - IC-teknologia ei tee muutosta, ihmiset tek...Digitaalinen tuottavuusparadoksi - IC-teknologia ei tee muutosta, ihmiset tek...
Digitaalinen tuottavuusparadoksi - IC-teknologia ei tee muutosta, ihmiset tek...Jyrki Kasvi
 
Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta
Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiostaKauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta
Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiostaKauppakamari
 
Digitalisaatio ja käyttäytymismallipohjaisuus
Digitalisaatio ja käyttäytymismallipohjaisuusDigitalisaatio ja käyttäytymismallipohjaisuus
Digitalisaatio ja käyttäytymismallipohjaisuusPete Nieminen
 
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luomaVerkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luomaTuomo Luoma
 
Osaaminen ja yrittäjyys kasvun mahdollistajana
Osaaminen ja yrittäjyys kasvun mahdollistajanaOsaaminen ja yrittäjyys kasvun mahdollistajana
Osaaminen ja yrittäjyys kasvun mahdollistajanaVesa Vuorenkoski
 
Tulevaisuuskaan ei ole entisensä - edes korkeakouluissa
Tulevaisuuskaan ei ole entisensä - edes korkeakouluissaTulevaisuuskaan ei ole entisensä - edes korkeakouluissa
Tulevaisuuskaan ei ole entisensä - edes korkeakouluissaJyrki Kasvi
 

Ähnlich wie Kuntien haaste: Enemmän vähemmällä (20)

Kuntien tuottavuusparadoksi
Kuntien tuottavuusparadoksiKuntien tuottavuusparadoksi
Kuntien tuottavuusparadoksi
 
Mission impossible
Mission impossible Mission impossible
Mission impossible
 
Mission impossible
Mission impossibleMission impossible
Mission impossible
 
ICT-maailma muuttuu
ICT-maailma muuttuuICT-maailma muuttuu
ICT-maailma muuttuu
 
Aamupulssi
AamupulssiAamupulssi
Aamupulssi
 
Työterveysalan kehittäminen digiaikana
Työterveysalan kehittäminen digiaikanaTyöterveysalan kehittäminen digiaikana
Työterveysalan kehittäminen digiaikana
 
Tulevaisuuden avoin luova suomi
Tulevaisuuden avoin luova suomiTulevaisuuden avoin luova suomi
Tulevaisuuden avoin luova suomi
 
Hallituksen selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien ja raho...
Hallituksen selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien ja raho...Hallituksen selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien ja raho...
Hallituksen selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien ja raho...
 
Kasvukipuja
KasvukipujaKasvukipuja
Kasvukipuja
 
Digitaalisen transformaation johtaminen
Digitaalisen transformaation johtaminenDigitaalisen transformaation johtaminen
Digitaalisen transformaation johtaminen
 
Focus 2013 - Sanoista tekoihin
Focus 2013 - Sanoista tekoihinFocus 2013 - Sanoista tekoihin
Focus 2013 - Sanoista tekoihin
 
Digisalonki tilaisuus 11_2015
Digisalonki tilaisuus 11_2015Digisalonki tilaisuus 11_2015
Digisalonki tilaisuus 11_2015
 
Digitaalinen tuottavuusparadoksi - IC-teknologia ei tee muutosta, ihmiset tek...
Digitaalinen tuottavuusparadoksi - IC-teknologia ei tee muutosta, ihmiset tek...Digitaalinen tuottavuusparadoksi - IC-teknologia ei tee muutosta, ihmiset tek...
Digitaalinen tuottavuusparadoksi - IC-teknologia ei tee muutosta, ihmiset tek...
 
Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta
Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiostaKauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta
Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta
 
Digitaalinen tuottavuusparadoksi
Digitaalinen tuottavuusparadoksiDigitaalinen tuottavuusparadoksi
Digitaalinen tuottavuusparadoksi
 
Digitalisaatio ja käyttäytymismallipohjaisuus
Digitalisaatio ja käyttäytymismallipohjaisuusDigitalisaatio ja käyttäytymismallipohjaisuus
Digitalisaatio ja käyttäytymismallipohjaisuus
 
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luomaVerkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma
Verkosta virtaa liiketoimintaan_tuomo luoma
 
Näin kaadat organisaation sisäiset raja-aidat digitaalisesti
Näin kaadat organisaation sisäiset raja-aidat digitaalisesti Näin kaadat organisaation sisäiset raja-aidat digitaalisesti
Näin kaadat organisaation sisäiset raja-aidat digitaalisesti
 
Osaaminen ja yrittäjyys kasvun mahdollistajana
Osaaminen ja yrittäjyys kasvun mahdollistajanaOsaaminen ja yrittäjyys kasvun mahdollistajana
Osaaminen ja yrittäjyys kasvun mahdollistajana
 
Tulevaisuuskaan ei ole entisensä - edes korkeakouluissa
Tulevaisuuskaan ei ole entisensä - edes korkeakouluissaTulevaisuuskaan ei ole entisensä - edes korkeakouluissa
Tulevaisuuskaan ei ole entisensä - edes korkeakouluissa
 

Mehr von Jyrki Kasvi

Onnistunut hoito - potilaan näkökulma
Onnistunut hoito - potilaan näkökulmaOnnistunut hoito - potilaan näkökulma
Onnistunut hoito - potilaan näkökulmaJyrki Kasvi
 
Tiedolla johtamisesta tiedolla tekemiseen
Tiedolla johtamisesta tiedolla tekemiseenTiedolla johtamisesta tiedolla tekemiseen
Tiedolla johtamisesta tiedolla tekemiseenJyrki Kasvi
 
Tekoälykuiskaaja - Pärjääkö ihminen robotille
Tekoälykuiskaaja - Pärjääkö ihminen robotilleTekoälykuiskaaja - Pärjääkö ihminen robotille
Tekoälykuiskaaja - Pärjääkö ihminen robotilleJyrki Kasvi
 
Miten päätöksentekoon liittyvää avointa dataa voidaan hyödyntää?
Miten päätöksentekoon liittyvää avointa dataa voidaan hyödyntää?Miten päätöksentekoon liittyvää avointa dataa voidaan hyödyntää?
Miten päätöksentekoon liittyvää avointa dataa voidaan hyödyntää?Jyrki Kasvi
 
Vakoilu ja politiikka
Vakoilu ja politiikkaVakoilu ja politiikka
Vakoilu ja politiikkaJyrki Kasvi
 
GDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPR
GDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPRGDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPR
GDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPRJyrki Kasvi
 
Tekoälyn koulutuspolitiikka
Tekoälyn koulutuspolitiikkaTekoälyn koulutuspolitiikka
Tekoälyn koulutuspolitiikkaJyrki Kasvi
 
Tiedusteltua tiedustelua
Tiedusteltua tiedusteluaTiedusteltua tiedustelua
Tiedusteltua tiedusteluaJyrki Kasvi
 
Suomesta datatalouden kärkimaa
Suomesta datatalouden kärkimaaSuomesta datatalouden kärkimaa
Suomesta datatalouden kärkimaaJyrki Kasvi
 
GDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPR
GDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPRGDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPR
GDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPRJyrki Kasvi
 
Digiä ikä kaikki
Digiä ikä kaikkiDigiä ikä kaikki
Digiä ikä kaikkiJyrki Kasvi
 
Suomi tekoälyn paalupaikalla
Suomi tekoälyn paalupaikallaSuomi tekoälyn paalupaikalla
Suomi tekoälyn paalupaikallaJyrki Kasvi
 
Tulevaisuus ei ole entisensä
Tulevaisuus ei ole entisensäTulevaisuus ei ole entisensä
Tulevaisuus ei ole entisensäJyrki Kasvi
 
Työn tulevaisuus - vievätkö robotit ja tekoälyt minun työni?
Työn tulevaisuus - vievätkö robotit ja tekoälyt minun työni?Työn tulevaisuus - vievätkö robotit ja tekoälyt minun työni?
Työn tulevaisuus - vievätkö robotit ja tekoälyt minun työni?Jyrki Kasvi
 
Maa on standardeilla rakennettava
Maa on standardeilla rakennettavaMaa on standardeilla rakennettava
Maa on standardeilla rakennettavaJyrki Kasvi
 
Robotit tulevat! Robotit tulevat!
Robotit tulevat! Robotit tulevat!Robotit tulevat! Robotit tulevat!
Robotit tulevat! Robotit tulevat!Jyrki Kasvi
 
Algoritmidemokratia - demokratia totuuden jälkeisessä ajassa
Algoritmidemokratia - demokratia totuuden jälkeisessä ajassaAlgoritmidemokratia - demokratia totuuden jälkeisessä ajassa
Algoritmidemokratia - demokratia totuuden jälkeisessä ajassaJyrki Kasvi
 
Urkinta on lailla rakennettava
Urkinta on lailla rakennettavaUrkinta on lailla rakennettava
Urkinta on lailla rakennettavaJyrki Kasvi
 

Mehr von Jyrki Kasvi (20)

Onnistunut hoito - potilaan näkökulma
Onnistunut hoito - potilaan näkökulmaOnnistunut hoito - potilaan näkökulma
Onnistunut hoito - potilaan näkökulma
 
Tiedolla johtamisesta tiedolla tekemiseen
Tiedolla johtamisesta tiedolla tekemiseenTiedolla johtamisesta tiedolla tekemiseen
Tiedolla johtamisesta tiedolla tekemiseen
 
Tekoälykuiskaaja - Pärjääkö ihminen robotille
Tekoälykuiskaaja - Pärjääkö ihminen robotilleTekoälykuiskaaja - Pärjääkö ihminen robotille
Tekoälykuiskaaja - Pärjääkö ihminen robotille
 
Henkilokuva
HenkilokuvaHenkilokuva
Henkilokuva
 
Miten päätöksentekoon liittyvää avointa dataa voidaan hyödyntää?
Miten päätöksentekoon liittyvää avointa dataa voidaan hyödyntää?Miten päätöksentekoon liittyvää avointa dataa voidaan hyödyntää?
Miten päätöksentekoon liittyvää avointa dataa voidaan hyödyntää?
 
Vakoilu ja politiikka
Vakoilu ja politiikkaVakoilu ja politiikka
Vakoilu ja politiikka
 
GDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPR
GDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPRGDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPR
GDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPR
 
Tekoälyn koulutuspolitiikka
Tekoälyn koulutuspolitiikkaTekoälyn koulutuspolitiikka
Tekoälyn koulutuspolitiikka
 
Tiedusteltua tiedustelua
Tiedusteltua tiedusteluaTiedusteltua tiedustelua
Tiedusteltua tiedustelua
 
Suomesta datatalouden kärkimaa
Suomesta datatalouden kärkimaaSuomesta datatalouden kärkimaa
Suomesta datatalouden kärkimaa
 
GDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPR
GDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPRGDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPR
GDPR, GDPR, vaan mikä se on se GDPR
 
Digiä ikä kaikki
Digiä ikä kaikkiDigiä ikä kaikki
Digiä ikä kaikki
 
Suomi tekoälyn paalupaikalla
Suomi tekoälyn paalupaikallaSuomi tekoälyn paalupaikalla
Suomi tekoälyn paalupaikalla
 
Tulevaisuus ei ole entisensä
Tulevaisuus ei ole entisensäTulevaisuus ei ole entisensä
Tulevaisuus ei ole entisensä
 
Green ICT
Green ICTGreen ICT
Green ICT
 
Työn tulevaisuus - vievätkö robotit ja tekoälyt minun työni?
Työn tulevaisuus - vievätkö robotit ja tekoälyt minun työni?Työn tulevaisuus - vievätkö robotit ja tekoälyt minun työni?
Työn tulevaisuus - vievätkö robotit ja tekoälyt minun työni?
 
Maa on standardeilla rakennettava
Maa on standardeilla rakennettavaMaa on standardeilla rakennettava
Maa on standardeilla rakennettava
 
Robotit tulevat! Robotit tulevat!
Robotit tulevat! Robotit tulevat!Robotit tulevat! Robotit tulevat!
Robotit tulevat! Robotit tulevat!
 
Algoritmidemokratia - demokratia totuuden jälkeisessä ajassa
Algoritmidemokratia - demokratia totuuden jälkeisessä ajassaAlgoritmidemokratia - demokratia totuuden jälkeisessä ajassa
Algoritmidemokratia - demokratia totuuden jälkeisessä ajassa
 
Urkinta on lailla rakennettava
Urkinta on lailla rakennettavaUrkinta on lailla rakennettava
Urkinta on lailla rakennettava
 

Kuntien haaste: Enemmän vähemmällä

 • 1. Kuntien haaste: Enemmän vähemmällä Jyrki J.J. Kasvi Eduskunta Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE
 • 2. Globalisaatio Ympäristö Demografia Digitalisaatio BigData Kyberturva MyData BioHack IoT Robotisaat. Pelillistäm. TekoälyTyön ja elämän murros Kansalaisten työ ja elämä Ihmisten tarvitsemat palvelut Silpputyö Omaishoiva Moniala Eläketyö Startup Ulkomaat Miten palvelut tarjotaan ja tuotetaan? Megatrendit Trendit Ilmiöt KysymyksetMiksi enemmän vähemmällä?
 • 3. Meillä on ongelma Tilastokeskus People under 15 and over 65 years of age per 100 working age people 0-14 yr olds Over 65 yr olds Suuret ikäluokat syntyvät Suuretikäluokat eläkkeelle Elinajanennuste piteneeOlet tässä
 • 4. Suomalaisen työn tuottavuuden on noustava Vähintään samaa tahtia kuin suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle. 24.9.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 4
 • 5. Mitä (työn) tuottavuus on? Työn tuottavuus Tuotoksen määrä Työn määrä = €/tunti  Työn tuottavuutta voidaan siis parantaa joko lisäämällä työn tuotoksen arvoa tai vähentämällä työn määrää  Jos työn määrän vähentäminen laskee työn tuotoksen arvoa, tuottavuus pysyy ennallaan  Lamassa bruttokansantuote on laskenut työn määrää nopeammin eli suomalaisen työn tuottavuus on laskenut.
 • 6. Miksi työn tuottavuus on niin tärkeää? Kansantuote Työn määrä Työn tuottavuus= €  Suomen kansantalous supistuu, koska sekä suomalaisen työn määrä että suomalaisen työn tuottavuus laskevat. Verotettavaa on entistä vähemmän.  Väestön ikääntyminen ja työttömyys nostavat yhteiskunnan hyvinvointivastuita  Joko hyvinvointivastuita on leikattava, veroja korotettava, työn määrää nostettava tai työn tuottavuutta radikaalisti nostettava.  Nopean eläköitymisen vuoksi työn määrän pysyvä nostaminen vaikeaa. x
 • 7. Digitalisaatio itsensä vuoksi vie tuottavuusparadoksiin  Teollisuudessa investoitiin 80-luvulla rajusti tietotekniikkaan  Monessa yrityksessä tuottavuus teorian vastaisesti laski  Joissakin yrityksissä tuottavuus kuitenkin nousi nopeasti  Ratkaisevaa ei ollut tietotekniikka vaan tietotekniikan mahdollistama toimintaprosessien muutos  Vanhojen prosessien tietokoneistaminen laski tuottavuutta!  Tuloksena automatisoitua tehottomuutta!  Tietotekniikka poistaa toiminnasta joustavuuden ja hidastaa toimintatapojen kehittämistä.  Julkinen sektori nyt samassa tilanteessa  Vertaa pankkien, sosiaalitoimiston ja verottajan tuottavuuskehitystä 24.9.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 7
 • 8. Kun kehitetään tietojärjestelmiä eikä prosesseja  Esimerkiksi laskun sähköinen käsittely eräässä kuntayhtymässä  Lasku tulee tilaajalle  Sisäpostina keskushallintoon  Skannataan  Sähköpostina takaisin  Asiatarkastus  Sähköpostina esimiehelle  Hyväksyntä  Sähköpostina keskushallintoon  Maksetaan (usein myöhässä viivästyskorkojen kera)  Laskun maksaminen saisi kestää vain viisi päivää  Kukaan ei voi olla sairas, matkalla, koulutuksessa, tehdä töitä  Käytännössä laskut käsitellään öisin ja viikonloppuisin  Tietojärjestelmä lukitsee toimintaprosessin, ihmiset eivät voi enää joustaa 24.9.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 8
 • 9. Tietojärjestelmäinvestoinnin tulee nostaa tuottavuutta Case sosiaalitoimisto  Esim. näin:  toimeentulotuen hakijan mahdollisuus seurata oman toimeentulotukihakemuksen käsittelyä verkossa vapautti sosiaalityöntekijät puhelintiedusteluihin vastaamisesta sosiaalityöhön  Mutta EI näin:  Toimeentulotuen hakija täyttää ja tulostaa sosiaalitoimiston sivuilta ”sähköisen” lomakkeen  Hakija tuo allekirjoitetun lomakkeen sosiaalitoimistoon  Sosiaaliohjaaja skannaa lomakkeen  Sosiaaliohjaaja lähettää lomakkeen sähköpostina maksatukseen  Maksatuksessa lomake tulostetaan  Lomakkeen tiedot syötetään käsin maksatusjärjestelmään. (tosi tarina) 24.9.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 9
 • 10. Kansallinen tuottavuusparadoksi 24.9.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 10  Tuottavuustrendi laskeva 1990-luvulta alkaen, vaikka samaan aikaan investoitu miljardeja ”työtä tehostavaan” ic-tekniikkaan Nokia
 • 11. Miten tuottavuutta parannetaan?  Investoimalla työvälineisiin, osaamiseen tai toimintaprosesseihin  Tuottavuuden parantaminen maksaa aina!  Tuottavuuden nostaminen ei aina paranna kannattavuutta  Esimerkiksi tuottavuutta nostava metsätyökone voi olla niin kallis, ettei siihen kannata investoida, vaan jatkaa moottorisahalla.  Työn siirtäminen paikasta toiseen ei paranna tuottavuutta  Tuottavuusohjelmia toteutetaan usein ulkoistamalla tehtäviä  Osaoptimointi heikentää koko organisaation tuottavuutta  Toimintaprosessien muutos voi sivuvaikutuksena laskea työn tulosten laatua, vaikka tuottavuus paranisi 24.9.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 11
 • 12. Mitä se on? AddozOy  Esim. investointi älydosetteihin vähentäisi annosteluvirheitä ja tehohoidon tarvetta sekä parantaisi potilaiden elämänlaatua  Ongelma: Älydosetit kustantaa kunta, tehohoidosta lähettää laskun sairaanhoitopiiri  Lääkkeet annostellaan dosetteihin käsityönä (miksi?)
 • 13. Huom! Eivät tietojärjestelmähankkeita 24.9.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 13
 • 14. Parhaassa tapauksessa työ eliminoidaan kokonaan  Rutiinipäätökset siirretään algoritmeille  Jos algoritmit selviävät vakuutus- ja lainapäätöksistä, miksi esim. toimeentulotuen perusosasta päättää ihminen?  Esim. perustulo automatisoisi suuren osan sosiaaliturvasta  Mm. työmarkkinatuesta, toimeentulotuen perusosasta, opintorahasta ja takuueläkkeestä vastaavat viranhaltijat olisi koulutettava uusiin työtehtäviin  Edellyttää tiedon kulkua viranomaisten kesken  Edellyttää avoimia rajapintoja ja käyttäjäroolien hallintaa  Edelleen joudutaan soittamaan ristiin tietojen perään  Edelleen turvaudutaan faksiin ”turvallisena” viestintävälineenä  Edes saman sairaanhoitopiirin sairaalat eivät luota toistensa tietoihin … ja syystä 24.9.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 14
 • 15. Tarvitaan palveluinnovointi-innovaatioita! Perinteinen tapa kehittää julkisia palveluita on toivottoman raskas 24.9.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 15
 • 16. Esim. Duunitori.fi (vrt. virallisesti tuotettuihin sähköisiin palveluihin) Esittää työvoimaviranomaisten sivuilta ”raavitut” työpaikkatiedot Google Mapsin päällä yhdessä reittioppaan tietojen kanssa.
 • 17. 30.9.2010 www.kasvi.org 17 Sukupuolten välinen digikuilu? Keskustelua U.S. Army Photo