Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Kuntien haaste: Enemmän vähemmällä

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 17 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (17)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Kuntien haaste: Enemmän vähemmällä (20)

Weitere von Jyrki Kasvi (20)

Anzeige

Aktuellste (13)

Kuntien haaste: Enemmän vähemmällä

 1. 1. Kuntien haaste: Enemmän vähemmällä Jyrki J.J. Kasvi Eduskunta Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE
 2. 2. Globalisaatio Ympäristö Demografia Digitalisaatio BigData Kyberturva MyData BioHack IoT Robotisaat. Pelillistäm. TekoälyTyön ja elämän murros Kansalaisten työ ja elämä Ihmisten tarvitsemat palvelut Silpputyö Omaishoiva Moniala Eläketyö Startup Ulkomaat Miten palvelut tarjotaan ja tuotetaan? Megatrendit Trendit Ilmiöt KysymyksetMiksi enemmän vähemmällä?
 3. 3. Meillä on ongelma Tilastokeskus People under 15 and over 65 years of age per 100 working age people 0-14 yr olds Over 65 yr olds Suuret ikäluokat syntyvät Suuretikäluokat eläkkeelle Elinajanennuste piteneeOlet tässä
 4. 4. Suomalaisen työn tuottavuuden on noustava Vähintään samaa tahtia kuin suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle. 24.9.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 4
 5. 5. Mitä (työn) tuottavuus on? Työn tuottavuus Tuotoksen määrä Työn määrä = €/tunti  Työn tuottavuutta voidaan siis parantaa joko lisäämällä työn tuotoksen arvoa tai vähentämällä työn määrää  Jos työn määrän vähentäminen laskee työn tuotoksen arvoa, tuottavuus pysyy ennallaan  Lamassa bruttokansantuote on laskenut työn määrää nopeammin eli suomalaisen työn tuottavuus on laskenut.
 6. 6. Miksi työn tuottavuus on niin tärkeää? Kansantuote Työn määrä Työn tuottavuus= €  Suomen kansantalous supistuu, koska sekä suomalaisen työn määrä että suomalaisen työn tuottavuus laskevat. Verotettavaa on entistä vähemmän.  Väestön ikääntyminen ja työttömyys nostavat yhteiskunnan hyvinvointivastuita  Joko hyvinvointivastuita on leikattava, veroja korotettava, työn määrää nostettava tai työn tuottavuutta radikaalisti nostettava.  Nopean eläköitymisen vuoksi työn määrän pysyvä nostaminen vaikeaa. x
 7. 7. Digitalisaatio itsensä vuoksi vie tuottavuusparadoksiin  Teollisuudessa investoitiin 80-luvulla rajusti tietotekniikkaan  Monessa yrityksessä tuottavuus teorian vastaisesti laski  Joissakin yrityksissä tuottavuus kuitenkin nousi nopeasti  Ratkaisevaa ei ollut tietotekniikka vaan tietotekniikan mahdollistama toimintaprosessien muutos  Vanhojen prosessien tietokoneistaminen laski tuottavuutta!  Tuloksena automatisoitua tehottomuutta!  Tietotekniikka poistaa toiminnasta joustavuuden ja hidastaa toimintatapojen kehittämistä.  Julkinen sektori nyt samassa tilanteessa  Vertaa pankkien, sosiaalitoimiston ja verottajan tuottavuuskehitystä 24.9.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 7
 8. 8. Kun kehitetään tietojärjestelmiä eikä prosesseja  Esimerkiksi laskun sähköinen käsittely eräässä kuntayhtymässä  Lasku tulee tilaajalle  Sisäpostina keskushallintoon  Skannataan  Sähköpostina takaisin  Asiatarkastus  Sähköpostina esimiehelle  Hyväksyntä  Sähköpostina keskushallintoon  Maksetaan (usein myöhässä viivästyskorkojen kera)  Laskun maksaminen saisi kestää vain viisi päivää  Kukaan ei voi olla sairas, matkalla, koulutuksessa, tehdä töitä  Käytännössä laskut käsitellään öisin ja viikonloppuisin  Tietojärjestelmä lukitsee toimintaprosessin, ihmiset eivät voi enää joustaa 24.9.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 8
 9. 9. Tietojärjestelmäinvestoinnin tulee nostaa tuottavuutta Case sosiaalitoimisto  Esim. näin:  toimeentulotuen hakijan mahdollisuus seurata oman toimeentulotukihakemuksen käsittelyä verkossa vapautti sosiaalityöntekijät puhelintiedusteluihin vastaamisesta sosiaalityöhön  Mutta EI näin:  Toimeentulotuen hakija täyttää ja tulostaa sosiaalitoimiston sivuilta ”sähköisen” lomakkeen  Hakija tuo allekirjoitetun lomakkeen sosiaalitoimistoon  Sosiaaliohjaaja skannaa lomakkeen  Sosiaaliohjaaja lähettää lomakkeen sähköpostina maksatukseen  Maksatuksessa lomake tulostetaan  Lomakkeen tiedot syötetään käsin maksatusjärjestelmään. (tosi tarina) 24.9.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 9
 10. 10. Kansallinen tuottavuusparadoksi 24.9.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 10  Tuottavuustrendi laskeva 1990-luvulta alkaen, vaikka samaan aikaan investoitu miljardeja ”työtä tehostavaan” ic-tekniikkaan Nokia
 11. 11. Miten tuottavuutta parannetaan?  Investoimalla työvälineisiin, osaamiseen tai toimintaprosesseihin  Tuottavuuden parantaminen maksaa aina!  Tuottavuuden nostaminen ei aina paranna kannattavuutta  Esimerkiksi tuottavuutta nostava metsätyökone voi olla niin kallis, ettei siihen kannata investoida, vaan jatkaa moottorisahalla.  Työn siirtäminen paikasta toiseen ei paranna tuottavuutta  Tuottavuusohjelmia toteutetaan usein ulkoistamalla tehtäviä  Osaoptimointi heikentää koko organisaation tuottavuutta  Toimintaprosessien muutos voi sivuvaikutuksena laskea työn tulosten laatua, vaikka tuottavuus paranisi 24.9.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 11
 12. 12. Mitä se on? AddozOy  Esim. investointi älydosetteihin vähentäisi annosteluvirheitä ja tehohoidon tarvetta sekä parantaisi potilaiden elämänlaatua  Ongelma: Älydosetit kustantaa kunta, tehohoidosta lähettää laskun sairaanhoitopiiri  Lääkkeet annostellaan dosetteihin käsityönä (miksi?)
 13. 13. Huom! Eivät tietojärjestelmähankkeita 24.9.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 13
 14. 14. Parhaassa tapauksessa työ eliminoidaan kokonaan  Rutiinipäätökset siirretään algoritmeille  Jos algoritmit selviävät vakuutus- ja lainapäätöksistä, miksi esim. toimeentulotuen perusosasta päättää ihminen?  Esim. perustulo automatisoisi suuren osan sosiaaliturvasta  Mm. työmarkkinatuesta, toimeentulotuen perusosasta, opintorahasta ja takuueläkkeestä vastaavat viranhaltijat olisi koulutettava uusiin työtehtäviin  Edellyttää tiedon kulkua viranomaisten kesken  Edellyttää avoimia rajapintoja ja käyttäjäroolien hallintaa  Edelleen joudutaan soittamaan ristiin tietojen perään  Edelleen turvaudutaan faksiin ”turvallisena” viestintävälineenä  Edes saman sairaanhoitopiirin sairaalat eivät luota toistensa tietoihin … ja syystä 24.9.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 14
 15. 15. Tarvitaan palveluinnovointi-innovaatioita! Perinteinen tapa kehittää julkisia palveluita on toivottoman raskas 24.9.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 15
 16. 16. Esim. Duunitori.fi (vrt. virallisesti tuotettuihin sähköisiin palveluihin) Esittää työvoimaviranomaisten sivuilta ”raavitut” työpaikkatiedot Google Mapsin päällä yhdessä reittioppaan tietojen kanssa.
 17. 17. 30.9.2010 www.kasvi.org 17 Sukupuolten välinen digikuilu? Keskustelua U.S. Army Photo

×